LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ
Hán dịch: Tác giả: Tôn giả Ca Đa Diễn Ni Tử
Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng

 

MỤC LỤC

 

* Ghi chú: Bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí gồm 20 quyển. Ở đây chúng tôi trình bày theo Chương.

Print Friendly, PDF & Email