KINH BĂNG YẾT LA THIÊN ĐỒNG TỬ

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nếu có Hành Giả Trì Minh này hay hành khất thực hoặc ăn cháo sữa hay ăn Bạch Thực, nên ở trước Tượng trì tụng đủ 30 vạn biến, sau đó tác Hỏa Pháp. Lấy ngọc nhu làm 10 mảnh, một lần tụng một lần ném vào trong lửa thiêu đốt. Mỗi ngày 3 Thời, mãn 49 ngày sẽ chứng đạt, mọi mong cầu của tâm đều vừa ý .

Lại lấy Ngọc Nhu hòa với An Tất Hương làm thành viên. Từ ngày mồng tám của kỳ Hắc Nguyệt (15 ngày cuối tháng) đem viên thuốc ấy ném vào trong lửa thì vị Đồng Tử kia hoặc ban ngày hoặc ban đêm sẽ đi đến , hiện thân làm bạn lữ và mãn tất cả nguyện, vừa ý khiến cho không có gì không đúng hạn.

_ Lại có Pháp, lấy An Tất Hương làm thành viên, ở trong 7 ngày, mỗi ngày 3 Thời, mỗi thời 1008 biến, một lần tụng một lần ném một viên vào trong lửa, ắt được làm Ấp Chủ , không có việc gì không đạt kết quả.

Hành Nhân muốn làm Pháp này, trước tiên phải tụng 70 vạn biến.

_ Pháp Tạo Tượng: Tượng đó dùng gỗ Bạch Đàn Hương dài 6 ngón tay làm hình trạng Đồng Tử, tay trái cầm quả trái, rũ tay phải tác chưởng Mãn Nguyện hướng ra ngoài rồi đặt trong Đạo Trường.

 

Đem mọi thứ thức ăn uống, cháo sữa, hương hoa… cúng dường. Lấy hoa màu đỏ, mỗi hoa tụng một biến rồi một lần ném trên thân tượng Đồng Tử, mãn 10 vạn biến thì Đồng Tử ấy đi đến hiện thân, liền được mãn tất cả nguyện. Ngày ngày đem quần áo thượng diệu cho một ngàn người không hề thiếu.

_ Lại có Pháp. Mỗi ngày 3 Thời, mỗi Thời lấy Tô Hợp Hương làm 1008 viên rồi ném vào trong lửa, đủ 7 ngày thì Đồng Tử ấy hiện thân đều ban cho Phục Tàng (kho tàng bị che lấp). Nếu có thể ngày ngày thọ trì sẽ được lợi ích lớn là Bảo Tạng (kho báu)

đó và vào hang Tu La cũng được. Lấy ngón tay chỉ truyền ắt mãn nguyện, được đại tài bảo.

_ Nếu có người bị bắt giữ , nên tụng Minh này liền được giải thoát

_ Lại có Pháp. Muốn khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy liền vui vẻ thì xưng tên người ấy, tụng mãn 10 vạn biến tức đều hoan hỷ.

_ Lại có Pháp. Lấy cây Vô Ưu đem thiêu đốt trên đỉnh núi cao , hòa với An Tất Hương làm 1008 viên rồi ném vào trong lửa liền được thành tựu an ẩn (Ẩn thân), ý muốn cho nhìn thấy liền thấy, thọ mệnh một ngàn tuổi.

_ Đà La Ni Chân Ngôn là:

“Án_ trí dĩ nễ , sa-phộc hạ”

*)OṂ_ ṬIVI ṬINI SVĀHĀ

_Lại có một bản ghi là:

“Án_ Trí nhạ trí nễ, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ ṬIJA ṬINI SVĀHĀ

_Căn Bản Khế ấy là: Chắp 2 tay lại giữa rỗng. Nếu Triệu Thỉnh thì dùng Thiền

Trí (2 ngón cái) đưa qua đưa lại 3 lần. Nếu Phát Khiển thời bật phát 3 lần

_ Thỉnh Hỏa Thiên Khế Chân Ngôn là:

“Án_ A kỳ-na duệ, a nghiệt, a nghiệt, sa ha”

*)OṂ_ AGNAYE AGA AGA SVĀHĀ

_Phát Khiển Minh là:

“A kỳ-na duệ, nghiệt xa, nghiệt xa, sa ha”

*)AGNAYE GACCHA GACCHA SVĀHĀ

Tướng của Khế đó là: Tay phải co ngón cái vào trong lòng bàn tay, co ngón trỏ như móc câu rồi đem để ở lưng lóng dưới của ngón cái, kèm duỗi các ngón còn lại. Khi Triệu Thỉnh thì dùng ngón trỏ triệu mời 3 lần. Nếu Phát Khiển thì bật phát bên ngoài 3 lần liền thành.

_ Hộ Thân Khế Minh là:

“Án_ Câu lỗ đà nẵng, hồng, nhạ”

*)OṂ_ KRODHANA HŪṂ JAḤ

Khế đó là: Dùng tay phải nắm quyền, dựng đứng ngón cái, chạm vào 5 nơi trên thân, liền tự nhiên Hộ.

 

KINH BĂNG YẾT LA ĐỒNG TỬ

_Hết_

10/11/2006