Gia Trì Ấn

Gia Trì Ấn

Gia Trì Ấn

Mật Tông, Thủ Ấn

Gia Trì Ấn

Như Kim Cương Phộc lúc trước, hợp dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ) rồi co lại như cánh sen, kèm dựng Thiền Trí (2 ngón cái) liền thành

Đem Ấn gia trì bốn chỗ là trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu, đều tụng một biến.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la đạt ma, địa sắt-xá, sa-phộc hàm”

Do kết Ấn này gia trì cho nên người tu hành được Uy Đức Tự Tại, lìa các chướng nạn, mau được thành tựu Bản Tôn Du Già.

Bài Viết Liên Quan

Mật Tông, Thủ Ấn

Phổ Cúng Dường Nhất Thiết Hiền Thánh Ấn

Phổ Cúng Dường Nhất Thiết Hiền Thánh Ấn   Hai tay, bên phải đè bên trái, cùng cài chéo các ngón tay rồi chắp lại, mười đầu ngón tay trợ nhau giao lóng trên tức thành. Kết Ấn ngang trái tim , tụng bảy biến...
Đà Ra Ni, Mật Tông

Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn

THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN Soạn dịch: Huyền Thanh   𑖡𑖦𑖾 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸  𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_ 𑖦𑖲𑖜𑖰 𑖦𑖲𑖜𑖰 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯 NAMAḤ BHAGAVATE ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ: OṂ_ MUṆI MUṆI MAHĀ-MUṆĀYE SVĀHĀ Phật Thuyết Thánh...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Tạng Kinh

Kinh Phật Tâm

PHẬT TÂM KINH PHẨM (Cũng thông với Đại Tùy Cầu Đà La Ni) KINH SỐ 920 Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí   QUYỂN THƯỢNG Ta nghe như thế này. Một thời Phật...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

Kinh Phổ Hiền Đà La Ni

PHẬT NÓI KINH PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Quy y khắp cả Hư Không...
Mật Tông, Thủ Ấn

Kim Cương Tường Ấn

Kim Cương Tường Ấn Kim Cương Tường Dựa Địa Giới Ấn trước Mở chưởng dựng Thiền Trí (2 ngón cái) Từ Ấn tuôn lửa rực Xoay bên phải ba vòng Liền thành Giới bền chắc Chân Ngôn là: « Án, tát la tát la, phộc...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Mật Tông, Pháp Đàn

Đại Thừa Kim Cương Kế Châu Bồ Tát Tu Hành Phần

ĐẠI THỪA KIM CƯƠNG KẾ CHÂU BỒ TÁT TU HÀNH PHẦN Hán dịch: Đại Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ Việt dịch: HUYỀN THANH   _Bấy giờ Phổ Tư Nghĩa Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Làm sao...

Trả lời

Required fields are marked *