Gia Trì Ấn

Như Kim Cương Phộc lúc trước, hợp dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ) rồi co lại như cánh sen, kèm dựng Thiền Trí (2 ngón cái) liền thành

Đem Ấn gia trì bốn chỗ là trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu, đều tụng một biến.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la đạt ma, địa sắt-xá, sa-phộc hàm”

Do kết Ấn này gia trì cho nên người tu hành được Uy Đức Tự Tại, lìa các chướng nạn, mau được thành tựu Bản Tôn Du Già.