Đông Phương Đế Thích Thiên Ấn

Tay phải giống như trước, Dựng thẳng 5 ngón tay trái dính nhau, co lóng giữa của 2 ngón Địa (ngón út) Thủy (Ngón vô danh). Đem Phong (ngón trỏ) vịn dính lưng Hỏa (ngón giữa), co lóng giữa của ngón Không (ngón cái).

Chân Ngôn là :

“An, nhân nại la gia, sa phộc hạ” 

OM _ INDRÀYA SVÀHÀ

Lại có Chân Ngôn là: ”An, chước yết tha, sa phộc ha”

OM _ ‘SÀKRA SVÀHÀ