Đông Nam Phương Hỏa Thiên Ấn

 

Tay trái nắm quyền đặt ỡ eo trái. Dựng thẳng 5 ngón tay phải cùng dính nhau. Co Không (ngón cái) dính trong lòng bàn tay, co lóng giữa của ngón Phong (ngón trỏ) cùng với Sa Bà Ha (Svàhà) triệu mời.

Chân Ngôn là :

“An, a ngã na duệ, sa bà ha” 

OM _ AGNÀYE SVÀHÀ