Vẽ Lấy Mùa Xuân
Lý Thừa Nghiệp

Di-Đà là Phật Thích-Ca
Qua sông tạc dạ Pháp Hoa vạn lần
Ai ngồi vẽ lấy Mùa xuân
Vẽ tôi thiên địa tâm thân một màu
Vẽ hoa trái đỏ ngọt ngào
Hàng cây xanh ngắt đứng chào Xuân sang.

Sư ông về bến đò ngang
Thấy con sông chảy dung nhan lạ lùng
Trăm năm vẫn cánh đồng không
Lòng sư như có một dòng mây giăng
Lót rơm ngồi giữa đồng bằng
Bên sông lơ lững con trăng dậy thì.