Tạc Tượng (2)
Lý Thừa Nghiệp

Khắc vạn nét cuồng si vinh nhục
Đêm thì dài chưa hẹn với bình minh
Những con đường lặng lẽ tâm linh
Soi lấy bóng giữa vầng trăng thiên tánh.

Vó ngựa gõ trên lưng đồi khổ hạnh
Tóc sương bay gió lộng bốn phương trời
Hạt cơm mềm nuôi lấy cả mùa thơ
Thân lau sậy còn chờ mùa gió chướng.

Thần linh nào vẫn điềm nhiên tạc tượng
Mặt đất xanh, hạt cải trổ hoa vàng
Và ai ngồi thương lấy cả nhơn gian
Bờ nhật nguyệt chia chung niềm lưu luyến.

Cuộc sinh tử vẫn đương mùa khai diễn
Con trăng vàng nhân chứng của tang thương
Tiếng sương rơi hay tiếng vô thường
Chân ngựa gõ vẫn rền vang đồi cỏ.