Trăng Tan
Lý Thừa Nghiệp

Hãy đến đây ngồi nghe biển hát
Khi ra đi chưa hẹn buổi quay về
Cây với lá vẫn chung niềm khao khát
Những trái xanh vừa điểm nụ xuân thì.

Ngồi xuống đây, nghe rừng xanh nhã nhạc
Gió lênh đênh, đâu biết chốn quê nhà
Này lãng tử, tiếng mưa nguồn man mác
Tha phương hề! lệ đẫm cả xương da.

Này nhơn ngã, cuộc trầm luân vô tận
Những mồ xưa và cỏ dại chập chùng
Về với đất một ngày đã hẹn
Khi lai sinh, ai biết cuộc tương phùng.

Ngồi xuống đây, biển lan tràn trên tóc
Chuông còn vang từ vực thẳm sương ngàn
Ngày đã hết và đêm xanh như ngọc
Mình lên đồi trải áo hứng trăng tan.