Nghe Mùa Xuân Niệm Phật
Lý Thừa Nghiệp

Em có nghe Mùa Xuân niệm Phật
Và sen hồng vừa nở khắp nhơn gian
Áo màu lam hay mây biếc lan tràn
Miền hoang địa bỗng mở bừng hoan hỷ.

Ôi! Gió cát thênh thang niềm vô úy
Người quay về quỳ dưới một đài sen
Mái hiên xưa thơm ngát hương đèn
Người trở lại giữa đất trời vô lượng.

Ngồi xuống đây với tấc lòng quy ngưỡng
Chuông vang lên, rung động cả tâm thần
Cội nguồn nào im lắng bâng khuâng
Nghe suối hát và rừng xanh nhã nhạc.

Hãy đến đây chung niềm an lạc
Trăng ai treo sáng cả miên trường
Người quay về nghe ấm quá yêu thương
Vườn Lộc-Uyễn Mùa Xuân vừa trở lại.