Điệp Khúc Niệm Phật
Minh Quang

Niệm hoài sáu chữ Di Đà
Đêm ngày tâm tiếng hiệp hòa với nhau
Giới luật thầy đã truyền trao
Xin tròn lời hứa trước sau giữ gìn
Nắng mưa mình mãi chung tình
Nước sông dù đục đưa mình về xuôi
Hướng về chốn ấy quê tôi
Luôn luôn an lạc đỉnh đồi yêu thương
Đừng lầm hoa đóm dọc đường
Không mau chậm để hương thơm thật nhiều
Đừøng mê chợ sớm chợ chiều
Con đò lỡ chuyến, mọi điều dỡ dang
Nguyện xin núp bóng từ quang
Chỉ mong kề cận bạn vàng thiết tha

Niệm hoài sáu chữ Di Đà
Ngày chẳng xa cách mặn mà đêm thâu
Đi qua đếm mấy nhịp cầu
Bao nhiêu tha thiết, bền lâu miên trường
Cuộc đời khổ khắp mọi phương
Sám hối tội trước đã vương chất chồng.
Một lòng giữ đạo cho xong,
An nhiên tự tại còn mong ước gì ?
Ở đời sanh ký tử quy,
Nếu không giải đãi, một mai toại lòng
Mãi yêu những cánh sen hồng
Mong cho mây tạnh trong trời mới thôi
Dù cho cuộc sống nổi trôi,
Tin vào cõi ấy nguyện tôi vững vàng
Một mai xuống bến đò ngang
Gặp cha tận mặt huy hoàng cõi xa

Nhớ hoài sáu chữ Di Đà
Sống cùng giới luật thật thà chẳng thay
Bước đi chắc thật tròn đầy
Chừng nào dứt áo chia tay cùng mình
Dù cho thiên lý hành trình
Lo gì tan họp bóng hình tiêu diêu.
Ngõ xưa thôn xóm hoang liêu
Gió bấc lành lạnh sầu hiu hắt sầu.
Niệm lần theo hạt chuỗi mầu,
Đường dài không nản cho dầu phong sương.
Chuyện đời nào có vấn vương,
Xá gì ngày tháng phấn hương nhạt rồi.
Tin rồi ta nguyện một đời,
Hạnh chuyên mới đạt một lời khuyên nhau.
Nguyện xin một dạ trước sau
Nương theo lời dạy thâm cao cho đời
Làm sao tâm trí thảnh thơi
Sách xưa lần đọc những lời thâm cao.
Thậm thâm Phật pháp nhiệm mầu
Từ xưa và đến ngàn sau với mình.