Quy Y
Lý Thừa Nghiệp

Dưới tàn cây thiên đức
Hoa trái trổ ngọt ngào
Biển tình thương của Bụt
Từ ái vẫn tuôn trào.

Tiếng Kinh ngàn năm trước
Đồng vọng trên đồi xanh
Ta nghe tràn ơn phưóc
Lệ mừng rơi long lanh.

Trống vang hồi Bát nhã
Rung động cả đất trời
Sát na nào khai phá
Cả ngục tù chơi vơi.

Những cánh rừng tươi mới
Vừa đổi thịt thay da
Người về đây thọ giới
Quy-y Đức Di-Đà.

Quy-y Phật Thích-Ca
Chơn tâm từ vô thỉ
Sáng mãi một cành hoa
Phật tử hề! Ma ha.