Phước Sanh Nghiệp Đỗ (PH825)

Phước Sanh Nghiệp Đỗ (PH825)
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

PHƯỚC SANH NGHIỆP ĐỖ
Thuyết Giảng: Sa môn Thích Pháp Hòa

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Gương Hiếu Hạnh (PH423)

GƯƠNG HIẾU HẠNH Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Đọc Sách, Pháp âm

Gieo Bòn Phước Đức (Audio)

GIEO BÒN PHƯỚC ĐỨC Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp Diễn đọc: Tuấn Anh   Lời Nói ĐầuGieo Bòn Phước Đức -2Gieo Bòn Phước Đức -2    
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Phòng Hộ Sáu Căn (PH093)

Phòng Hộ Sáu CănThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   https://www.youtube.com/watch?v=ly8Ng8T_fxQ  
Đọc Truyện, Pháp âm

93 Kiếp Mới Gặp Con (Audio)

93 Kiếp Mới Gặp Con Hòa Thượng Thích Huyền Tôn Diễn đọc: Huệ Tâm, Anh Thơ  
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Ái Dục Trong Kinh Pháp Cú (Audio)

Ái Dục Trong Kinh Pháp Cú Tâm Minh Ngô Tằng Giao Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Chuyển Đổi Số Mệnh

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ MỆNH (Trích đọc tác phẩm Hạnh Đoan dịch) Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học      CHUYỂN ĐỔI SỐ MỆNH (đức năng thắng số) Số mệnh con người có thể cải đổi, người ta có thể dùng phương...