ĐẾN ĐI CỦA NGƯỜI CON PHẬT
Hoà thượng Thích Thái Hòa
Giảng tại Chùa Ưu Đàm ngày 26/12/2023
Nguồn: Sakya Van Phap