10 CHẤT LIỆU NUÔI DƯỠNG ĐỜI SỐNG TỊNH ĐỘ CỦA NGƯỜI ĐỆ TỬ PHẬT
Hoà thượng Thích Thái Hòa
Giảng tại Tịnh Thất Phước Xuân, Sanjose, ngày 30/12/2023
Nguồn: Sakya Van Phap