CON ĐƯỜNG ĐI CỦA CHƯ PHẬT
Hoà thượng Thích Thái Hòa
Giảng ngày 30/12/2023
Nguồn: Sakya Van Phap