ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ LÀ NIỀM MƠ ƯỚC CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA
Hoà thượng Thích Thái Hoà
Giảng tại Chùa Dược Sư tại New Jersey
Ngày 24/12/2023

Nguồn: Sakya Van Phap