Phật Đạo NhiệmMầu

Mặc Giang

Phật Đạo nhiệm mầu

Khóa Tu Phật Pháp năm nay
Cũng như thường lệ năm ngày diễn ra
Nương theo Giáo lý Phật Đà
Thầy Trò dìu dắt về nhà Như Lai
Thời thời khắc khắc hòa hài
Thanh tao an lạc sương mai nắng chiều
Đạo mầu huyền nhiệm cao siêu
Phật Ân tế độ tiệm tiêu vi trần
Ô kìa giã ảnh phù vân !
Mặc cho “mưa Sở mây Tần” sá chi
Ngàn năm xưa, thật vô nghì
Ngàn năm sau, hỡi ai vì cho ai
Truyền trao kế thế miệt mài
Dấu son điểm ngọc hoa cài ngấn sương
Đan tay chia sẻ đoạn trường
Đan tâm đánh đổi nghê thường phù sinh
Ta Bà bẩn đục hư vinh
Người con Đức Phật giữ mình nguyên sơ
Đã từ vô thỉ đến giờ
Vô chung cũng thế không hề đổi thay
« Có, thì có tự mảy may
Không, thì cả thế gian này cũng không”
Anh hùng, nhẹ tựa lông hồng
Trượng phu, nào ngại tang bồng hay sao
Quẳng đi huyễn mộng chiêm bao
Cành Mai trước ngõ, Hoa Đào trổ bông.

Ngày 02-01-2012
Viết, nhân Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu 11
TNT Mặc Giang

Phật Giáo Úc Châu – 2

Giáo Hội Hải Ngoại Úc Châu
Phật Giáo Thống Nhất hợp đầu tương quy
Băng thuyền Bát Nhã vô nghì
Ba chìm bảy nổi cũng vì độ sanh
Trên, nương Bóng Cả Cha Lành
Dưới, cứu khổ lụy vờn quanh Ta Bà
Cái thời : nhược pháp cường ma
Suy vi đạo đức, đẫy đà trầm luân
Cái thời : điên đảo nhiễu nhương
Thiện tâm khuất bóng, hiền lương bặt hình
Xa mờ Thánh Đức, Tánh Linh
Nhân, ngã, bỉ, thử rêm mình, quặn đau
Tóc kia, bạc trắng đỉnh đầu
Thân này, rã rượi vũng sâu tư lường
Lại còn Đạo Pháp, Quê Hương
Dân Tộc, Tổ Quốc cuối đường chưa ra
Ai, không thống nỗi nước nhà
Vời trông Đất Mẹ, Quê Cha não lòng
Con tim còn thở, đem hong
Ruột gan dẫu nát, chưa xong bản hoài
Người người con Phật ta ơi
Cưu mang gánh vác trọn đời mới nghe
Tăng Ni Phật Tử đề huề
Cùng nhau khôi phục, cùng về nhà xưa
Tâm can, tấc dạ, chưa vừa!!!

Ngày 02-01-2012
Viết, nhân Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu 11
TNT Mặc Giang

Phật Giáo Úc Châu – 1

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
Phật sự, hoạt động tương dung điều phối nhịp nhàng
Hành trình 12 năm đã 4 kỳ Đại Hội
Đại Hội 1 hội tụ tại Sydney – Pháp Bảo
Đại Hội 2 diễn ra tại Pháp Quang – Brisbane
Đại Hội 3 Phổ Quang – Tây Úc chưa quên
Đại Hội 4 Pháp Hoa – Nam Úc đạo tình thắm thiết
Thuyền Giáo Hội cùng năm châu bốn biển
Vượt trùng khơi chống đỡ mọi ba đào
Vì Đạo pháp không quản ngại gian lao
Vì Quê hương quyết không màn khổ lụy
Đạo vì Đời thắm tô chân thiện mỹ
Đời vì Đạo mang năng lực hộ trì
“Từ năng dữ…” cứ như thế mà đi
“Bi năng bạt…” bát phong xô bất động
Hàng xuất gia vững tay chèo tay chống
Hàng tại gia góp tay tựa tay nương
Trên, đền ơn Thầy Tổ, Phật Pháp vương
Dưới, cứu khổ những Tam đồ uế trược
Và còn kia, nào Quê hương Đất nước
Nào Dân tộc mang hệ lụy lênh đênh
Ngoại “ách”, nội “tai” ập phủ chông chênh
Non sông Việt lao linh đầy nguy biến
Bỗng nhớ câu hùm thiêng còn vang tiếng
“Trước khi làm Thầy Tu, tôi là Người Việt Nam”
Một câu thôi hơn son sắt chạm vàng
Quyết đi tới và không hề thối chuyển
Phật Giáo Úc Châu cùng nhau hòa quyện
Không những 10 năm, 20 năm, 30 năm
Mà đã đồng cam đến những mấy mươi năm
Và cọng khổ dung thừa theo lịch sử
Khi mang dòng Thích Tử
Đã biết phải làm gì
Là người Việt Nam nữa
Há điên đảo luận suy
Đội trời đạp đất trong đời
Đường đường chánh chánh một lời mà thôi
Dù cho núi ngã nghiêng đồi
Phong sương tuế nguyệt lở bồi phù sa
Dù cho bất nhẫn ta bà
Thế thời thời thế bóng tà tà dương
Ta mang cam lộ pháp vương
Ta mang Đạo pháp Quê hương bên mình
Chắc hơn “như cột đóng đinh”
Sá gì tình tội tội tình nhiêu khê
Vững hơn kết ước nguyện thề
Sá gì nào nễ não nề can qua
Úc Châu Phật Giáo một nhà
Nhìn đi mới biết mặn mà Úc Châu !!!

Viết cho Phật Giáo Úc Châu
và Đại Hội kỳ 4 tại Pháp Hoa Nam Úc.
Thích Nhật Tân