Phật Giáo Ca

Mặc Giang

 

(Lưu ý: Hai bài Phật Giáo Việt Nam Ca, và Phật Giáo Việt Nam Sử Ca,
Có đề số (1), số (2), là hoán chuyển ra hai cách, để tùy anh em Nhạc sĩ chọn theo phương cách nào, cho giai điệu nào, nhưng phải là giai điệu hùng ca, mạnh mẽ, tự hào, ca ngợi). 

Phật Giáo Việt Nam Ca (1)

Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Hòa cùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy
Hòa cùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến
Chuyển hóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Từ Bắc Nam Trung, cho đến mọi miền
Xây dựng tin yêu, chan hòa sức sống
Lịch sử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

Việt Nam-Phật Giáo. Phật Giáo-Việt Nam
Bắc Nam Trung cùng. Ca hát vang vang
Quê hương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương
Trên khắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Tùy duyên bất biến, không một đổi thay
Như gió ngàn bay, như sữa với nước
Như tiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Từ thuở du truyền, cho đến hôm nay
Kế thế truyền lưu đến tận ngàn sau
Gieo rắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng.

Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (1)

Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm lịch sử
Từ thuở sơ thời, thế kỷ thứ hai thứ ba
Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác cao tăng
Thứ sáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ
Kế thế hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường
Bước vào đời Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ
Thuần túy Việt Nam, Yên Tử Trúc Lâm
Thời đại vàng son, Đinh Lê Lý Trần
Thừa tiếp Trong-Ngoài, đến tận hôm nay
Lâm Tế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán
Khắp Bắc Trung Nam, đều Tôn-Tử từ đây
Dù Nam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy
Dù hệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung
Chung cùng mẫu số, Phật Giáo Việt Nam
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.

Phật Giáo Việt Nam Ca (2)

Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Hòa cùng dân tộc, qua bao thời kỳ vinh nhục thịnh suy
Hòa cùng quê hương, qua bao thời gian thăng trầm nguy biến
Chuyển hóa đời đời, trí tuệ, từ bi.

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm trên nước non này
Từ Bắc Nam Trung, cho đến mọi miền
Xây dựng tin yêu, chan hòa sức sống
Lịch sử theo dòng, nhuận thắm hồn thiêng

Dù Nam-Bắc truyền, Đại thừa-Nguyên thủy
Dù hệ Khất Sĩ, Thiền-Tịnh tương dung
Chuyển xe Tam Thừa, hoằng dương chánh pháp
Quy nhất Phật thừa, một mẫu số chung
Việt Nam-Phật Giáo. Phật Giáo-Việt Nam
Bắc Nam Trung cùng. Ca hát vang vang
Quê hương-Phật Giáo. Phật Giáo-quê hương
Trên khắp nẻo đường. Xây dựng tình thương

Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng.

Phật Giáo Việt Nam Sử Ca (2)

Tháng 9-2006

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm lịch sử
Từ thuở sơ thời thế kỷ thứ hai thứ ba
Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, cùng Mâu Bác Cao Tăng
Thứ sáu kỷ nguyên, Tỳ Ni Đa Lưu Chi sơ tổ
Thừa tiếp hoằng dương, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường.

Phật Giáo Việt Nam, thời đại vàng son, Đinh Lê Lý Trần
Khuông Việt, Vạn Hạnh, Tuệ Trung, Giác Hoàng Yên Tử
Một thuở Trong-Ngoài, cho đến hôm nay
Lâm Tế, Minh Hải, Nguyên Thiều, Liễu Quán
Khắp Bắc Trung Nam, đều Tôn-Tử từ đây

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm kế thế
Tùy duyên bất biến, không một đổi thay
Như gió ngàn bay, như sữa với nước
Như tiếng chuông ngân, vang vọng tháng ngày

Phật Giáo Việt Nam, hai ngàn năm rạng rỡ
Từ thuở du truyền, cho đến hôm nay
Kế thế truyền lưu đến tận ngàn sau
Gieo rắc muôn phương nhuận thắm đạo vàng

Phật Giáo Việt Nam, thiêng liêng
Phật Giáo Việt Nam, huy hoàng
Phật Giáo Việt Nam, đời đời
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm.