Nhân Thi Thiết Luận -

Nhân Thi Thiết Luận -
Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

人Nhân 施Thi 設Thiết 論Luận

郭Quách 哲Triết 彰Chương 譯Dịch

[P.1]# 人nhân 施thi 設thiết 論luận

歸quy 命mạng 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 。 應Ứng 供Cúng 、 正Chánh 覺Giác 者giả 。

論luận 母mẫu 。

一nhất 。 〔# 一nhất 人nhân 〕# 。

有hữu 六lục 施thi 設thiết 。

是thị 蘊uẩn 施thi 設thiết 。 處xử 施thi 設thiết 。 界giới 施thi 設thiết 。 諦đế 施thi 設thiết 。 根căn 施thi 設thiết 。 人nhân 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 蘊uẩn 是thị 蘊uẩn 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 五ngũ 蘊uẩn 。

色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 蘊uẩn 。 想tưởng 蘊uẩn 。 行hành 蘊uẩn 。 識thức 蘊uẩn 。 如như 此thử 之chi 蘊uẩn 是thị 蘊uẩn 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 處xứ 是thị 處xứ 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 十thập 二nhị 處xứ 。

眼nhãn 處xứ 。 色sắc 處xứ 。 耳nhĩ 處xứ 。 聲thanh 處xứ 。 鼻tị 處xứ 。 香hương 處xứ 。 舌thiệt 處xứ 。 味vị 處xứ 。 身thân 處xứ 。 觸xúc 處xứ 。 意ý 處xứ 。 法pháp 處xứ 。 如như 此thử 之chi 處xứ 是thị 處xứ 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 界giới 是thị 界giới 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 十thập 八bát 界giới 。

眼nhãn 界giới 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 。 耳nhĩ 界giới 。 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 。 鼻tị 界giới 。 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 。 舌thiệt 界giới 。 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 。 身thân 界giới 。 觸xúc 界giới 。 身thân 觸xúc 界giới 。 意ý 界giới 。 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 。 如như 此thử 之chi 界giới 是thị 界giới 施thi 設thiết 。

[P.2]# 幾kỷ 許hứa 之chi 諦đế 是thị 諦đế 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 四Tứ 諦Đế 。

苦Khổ 諦Đế 。 集Tập 諦Đế 。 滅Diệt 諦Đế 。 道Đạo 諦Đế 。 如như 此thử 之chi 諦đế 是thị 諦đế 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 根căn 是thị 根căn 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。

眼nhãn 根căn 。 耳nhĩ 根căn 。 鼻tị 根căn 。 舌thiệt 根căn 。 身thân 根căn 。 意ý 根căn 。 命mạng 根căn 。 女nữ 根căn 。 男nam 根căn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 苦khổ 根căn 。 喜hỷ 根căn 。 憂ưu 根căn 。 捨xả 根căn 。 信tín 根căn 。 進tiến 根căn 。 念niệm 根căn 。 定định 根căn 。 慧tuệ 根căn 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 。 具cụ 知tri 根căn 。 如như 此thử 之chi 根căn 是thị 根căn 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 人nhân 是thị 人nhân 施thi 設thiết 耶da 。

一nhất

時thời 解giải 脫thoát 。

二nhị

不bất 時thời 解giải 脫thoát 。

三tam

動động 法pháp 。

四tứ

不bất 動động 法pháp 。

五ngũ

退thoái 法pháp 。

六lục

不bất 退thoái 法pháp 。

七thất

思tư 不bất 能năng 。

八bát

護hộ 不bất 能năng 。

九cửu

凡phàm 夫phu 。

一nhất 〇#

種chủng 性tánh 。

一nhất 一nhất

怖bố 畏úy 抑ức 制chế 。

一nhất 二nhị

不bất 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 。

一nhất 三tam

不bất 能năng 行hành 。

一nhất 四tứ

能năng 行hành 。

一nhất 五ngũ

決quyết 定định 。

一nhất 六lục

不bất 決quyết 定định 。

一nhất 七thất

〔# 四tứ 〕# 向hướng 。

一nhất 八bát

〔# 四tứ 〕# 果quả 住trụ 。

一nhất 九cửu

首thủ 等đẳng 。

二nhị 〇#

住trụ 劫kiếp 。

二nhị 一nhất

聖thánh 。

二nhị 二nhị

非phi 聖thánh 。

二nhị 三tam

有hữu 學học 。

二nhị 四tứ

無Vô 學Học 。

二nhị 五ngũ

非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。

二nhị 六lục

三Tam 明Minh 。

二nhị 七thất

六Lục 通Thông 。

[P.3]# 二nhị 八bát

正chánh 自tự 覺giác 。

二nhị 九cửu

獨Độc 覺Giác 。

三tam 〇#

俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。

三tam 一nhất

慧tuệ 解giải 脫thoát 。

三tam 二nhị

身thân 證chứng 。

三tam 三tam

見kiến 至chí 。

三tam 四tứ

信tín 解giải 。

三tam 五ngũ

隨tùy 法pháp 行hành 。

三tam 六lục

隨tùy 信tín 行hành 。

三tam 七thất

極cực 七thất 返phản 。

三tam 八bát

家gia 家gia 。

三tam 九cửu

一nhất 種chủng 。

四tứ 〇#

一nhất 來lai 。

四tứ 一nhất

不bất 還hoàn 。

四tứ 二nhị

中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 三tam

生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 四tứ

無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 五ngũ

有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 六lục

上thượng 流lưu 趣thú 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 。

四tứ 七thất

預dự 流lưu 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

四tứ 八bát

一nhất 來lai 。 一nhất 來lai 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

四tứ 九cửu

不bất 還hoàn 。 不bất 還hoàn 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

五ngũ 〇#

阿A 羅La 漢Hán 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

二nhị 。 〔# 二nhị 人nhân 〕# 。

一nhất

忿phẫn 與dữ 恨hận 。

二nhị

覆phú 與dữ 惱não 。

三tam

嫉tật 與dữ 慳san 。

四tứ

誑cuống 與dữ 諂siểm 。

五ngũ

無vô 慚tàm 與dữ 無vô 愧quý 。

六lục

惡ác 言ngôn 與dữ 惡ác 友hữu 。

[P.4]# 七thất

不bất 護hộ 根căn 門môn 。 與dữ 食thực 不bất 知tri 量lương 。

八bát

失thất 念niệm 與dữ 不bất 正chánh 知tri 。

九cửu

破phá 戒giới 與dữ 破phá 見kiến 。

一nhất 〇#

內nội 結kết 與dữ 外ngoại 結kết 。

一nhất 一nhất

不bất 忿phẫn 與dữ 不bất 恨hận 。

一nhất 二nhị

不bất 覆phú 與dữ 不bất 惱não 害hại 。

一nhất 三tam

不bất 嫉tật 與dữ 不bất 慳san 。

一nhất 四tứ

不bất 誑cuống 與dữ 不bất 諂siểm 。

一nhất 五ngũ

慚tàm 與dữ 愧quý 。

一nhất 六lục

善thiện 言ngôn 與dữ 善thiện 友hữu 。

一nhất 七thất

護hộ 根căn 門môn 與dữ 食thực 知tri 量lương 。

一nhất 八bát

正chánh 念niệm 樹thụ 立lập 與dữ 正chánh 知tri 。

一nhất 九cửu

戒giới 具cụ 足túc 與dữ 見kiến 具cụ 足túc 。

二nhị 〇#

於ư 世thế 間gian 難nan 得đắc 二nhị 人nhân 。

二nhị 一nhất

難nạn/nan 滿mãn 足túc 二nhị 人nhân 。

二nhị 二nhị

易dị 滿mãn 足túc 二nhị 人nhân 。

二nhị 三tam

漏lậu 增tăng 二nhị 人nhân 。

二nhị 四tứ

不bất 漏lậu 增tăng 二nhị 人nhân 。

二nhị 五ngũ

劣liệt 意ý 向hướng 與dữ 勝thắng 意ý 向hướng 。

二nhị 六lục

自tự 足túc 與dữ 他tha 足túc 。

三tam 。 〔# 三tam 人nhân 〕# 。

一nhất

無vô 希hy 望vọng 。 正chánh 希hy 望vọng 。 離ly 希hy 望vọng 。

二nhị

三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 。

三tam

身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 。

四tứ

糞phẩn 語ngữ 。 華hoa 語ngữ 。 蜜mật 語ngữ 者giả 。

五ngũ

漏lậu 瘡sang 喻dụ 心tâm 人nhân 。 電điện 光quang 喻dụ 心tâm 人nhân 。 金kim 剛cang 喻dụ 心tâm 人nhân 。

六lục

盲manh 。 一nhất 眼nhãn 。 兩lưỡng 眼nhãn 。

七thất

覆phú 慧tuệ 人nhân 。 膝tất 慧tuệ 人nhân 。 廣quảng 慧tuệ 人nhân 。

[P.5]# 八bát

此thử 處xứ 有hữu 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 欲dục 而nhi 離ly 欲dục 於ư 有hữu 而nhi 未vị 離ly 欲dục 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 離ly 欲dục 一nhất 類loại 人nhân 。

九cửu

石thạch 刻khắc 喻dụ 人nhân 。 地địa 刻khắc 喻dụ 人nhân 。 水thủy 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

一nhất 〇#

三tam 樹thụ 皮bì 衣y 喻dụ 人nhân 。

一nhất 一nhất

三tam 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 喻dụ 人nhân 。

一nhất 二nhị

易dị 計kế 量lượng 。 難nan 計kế 量lượng 。 無vô 計kế 量lượng 。

一nhất 三tam

此thử 處xứ 有hữu 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 而nhi 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。

一nhất 四tứ

此thử 處xứ 有hữu 可khả 厭yếm 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。

一nhất 五ngũ

此thử 處xứ 於ư 戒giới 完hoàn 全toàn 行hành 而nhi 於ư 定định 與dữ 慧tuệ 一nhất 分phần/phân 行hành 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 戒giới 與dữ 定định 完hoàn 全toàn 行hành 而nhi 於ư 慧tuệ 一nhất 分phần/phân 行hành 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 戒giới 與dữ 定định 與dữ 慧tuệ 完hoàn 全toàn 行hành 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 六lục

三tam 師sư 。

一nhất 七thất

其kỳ 他tha 之chi 三tam 師sư 。

四tứ 。 〔# 四tứ 人nhân 〕# 。

一nhất

不bất 善thiện 士sĩ 。 由do 不bất 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 者giả 。 善thiện 士sĩ 。 由do 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 善thiện 士sĩ 者giả 。

二nhị

惡ác 人nhân 。 由do 惡ác 人nhân 更cánh 為vi 惡ác 人nhân 者giả 。 善thiện 人nhân 。 由do 善thiện 人nhân 更cánh 為vi 善thiện 人nhân 者giả 。

[P.6]# 三tam

惡ác 法pháp 。 由do 惡ác 法pháp 更cánh 為vi 惡ác 法pháp 者giả 。 善thiện 法Pháp 。 由do 善thiện 法Pháp 更cánh 為vi 善thiện 法Pháp 者giả 。

四tứ

有hữu 罪tội 。 多đa 罪tội 。 少thiểu 罪tội 。 無vô 罪tội 。

五ngũ

略lược 開khai 知tri 。 廣quảng 演diễn 知tri 。 所sở 引dẫn 導đạo 。 文văn 句cú 為vi 最tối 。

六lục

以dĩ 相tương 應ứng 辯biện 非phi 為vi 自tự 在tại 辯biện 者giả 。 以dĩ 自tự 在tại 辯biện 非phi 為vi 相tương 應ứng 辯biện 者giả 。 以dĩ 相tương 應ứng 辯biện 為vi 自tự 在tại 辯biện 者giả 。 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 為vi 非phi 自tự 在tại 辯biện 者giả 。

七thất 四tứ

說thuyết 法Pháp 人nhân 。

八bát 四tứ

雲vân 喻dụ 人nhân 。

九cửu 四tứ

鼠thử 喻dụ 人nhân 。

一nhất 〇#

四tứ 菴am 摩ma 羅la 果quả 喻dụ 人nhân 。

一nhất 一nhất

四tứ 瓶bình 喻dụ 人nhân 。

一nhất 二nhị

四tứ 池trì 喻dụ 人nhân 。

一nhất 三tam

四tứ 軛ách 牛ngưu 喻dụ 人nhân 。

一nhất 四tứ

四tứ 蛇xà 喻dụ 人nhân 。

一nhất 五ngũ

此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 於ư 不bất 應ưng 信tín 之chi 處xứ 而nhi 生sanh 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 而nhi 生sanh 不bất 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 六lục

此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 不bất 稱xưng 讚tán 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 稱xưng 讚tán 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 於ư 不bất 可khả 信tín 之chi 。 處xử 而nhi 生sanh 不bất 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 而nhi 生sanh 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 七thất

此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 又hựu 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 不bất 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 可khả 稱xưng [P.7]# 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 亦diệc 有hữu 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 八bát

依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 不bất 生sanh 活hoạt 者giả 。 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 不bất 生sanh 活hoạt 者giả 。 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 者giả 。 亦diệc 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 亦diệc 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 者giả 。

一nhất 九cửu

以dĩ 闍xà 而nhi 趣thú 向hướng 闍xà 者giả 。 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 向hướng 明minh 者giả 。 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 向hướng 闇ám 者giả 。 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 向hướng 明minh 者giả 。

二nhị 〇#

以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 。 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 。 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 。 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 者giả 。

二nhị 一nhất

四tứ 樹thụ 喻dụ 人nhân 。

二nhị 二nhị

以dĩ 色sắc 為vi 量lượng 而nhi 信tín 色sắc 者giả 。 以dĩ 聲thanh 為vi 量lượng 而nhi 信tín 聲thanh 者giả 。 以dĩ 麤thô 為vi 量lượng 而nhi 信tín 麤thô 者giả 。 以dĩ 法pháp 為vi 量lượng 而nhi 信tín 法pháp 者giả 。

二nhị 三tam

此thử 處xứ 有hữu 行hành 自tự 利lợi 而nhi 不bất 行hành 利lợi 他tha 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 行hành 利lợi 他tha 而nhi 不bất 行hành 自tự 利lợi 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 行hành 自tự 利lợi 及cập 行hành 利lợi 他tha 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 行hành 自tự 利lợi 及cập 不bất 行hành 利lợi 他tha 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

二nhị 四tứ

此thử 處xứ 。 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 勤cần 自tự 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 令linh 他tha 苦khổ 而nhi 勤cần 令linh 他tha 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 於ư 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 者giả 。 令linh 他tha 苦khổ 而nhi 勤cần 令linh 他tha 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 自tự 苦khổ 者giả 。 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 他tha 苦khổ 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 不bất 自tự 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 。 不bất 他tha 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

二nhị 五ngũ

有hữu 貪tham 。 有hữu 瞋sân 。 有hữu 癡si 。 有hữu 慢mạn 。

二nhị 六lục

此thử 處xứ 有hữu 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 不bất 得đắc 法Pháp 之chi 觀quán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 得đắc 法Pháp 觀quán 。 [P.8]# 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 得đắc 法Pháp 觀quán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 亦diệc 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 亦diệc 不bất 得đắc 法Pháp 觀quán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

二nhị 七thất

順thuận 流lưu 行hành 人nhân 。 逆nghịch 流lưu 行hành 人nhân 。 自tự 住trụ 人nhân 。 已dĩ 渡độ 彼bỉ 岸ngạn 而nhi 住trụ 於ư 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 果quả 之chi 。 婆Bà 羅La 門Môn 人nhân 。

二nhị 八bát

以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 。 以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 。 以dĩ 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 。 以dĩ 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 者giả 。

二nhị 九cửu

不bất 動động 沙Sa 門Môn 。 紅hồng 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 。 白bạch 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 。 沙Sa 門Môn 中trung 之chi 柔nhu 軟nhuyễn 沙Sa 門Môn 。

五ngũ 。 〔# 五ngũ 人nhân 〕# 。

一nhất

此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 又hựu 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 無vô 餘dư 而nhi 滅diệt 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 不bất 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 亦diệc 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 〕# 之chi 行hành 。 不bất 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

[P.9]# 二nhị

施thí 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 者giả 。 共cộng 住trú 而nhi 輕khinh 蔑miệt 者giả 。 輕khinh 信tín 者giả 。 不bất 確xác 信tín 者giả 。 鈍độn 癡si 者giả 。

三tam

五ngũ 之chi 戰chiến 士sĩ 喻dụ 人nhân 。

四tứ

五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 。

五ngũ

五ngũ 之chi 不bất 後hậu 食thực 者giả 。

六lục

五ngũ 之chi 一nhất 食thực 者giả 。

七thất

五ngũ 之chi 糞phẩn 掃tảo 衣y 者giả 。

八bát

五ngũ 之chi 但đãn 三tam 依y 者giả 。

九cửu

五ngũ 之chi 樹thụ 下hạ 住trụ 林lâm 者giả 。

一nhất 〇#

五ngũ 之chi 樹thụ 下hạ 住trụ 者giả 。

一nhất 一nhất

五ngũ 之chi 迴hồi 處xứ 坐tọa 者giả 。

一nhất 二nhị

五ngũ 之chi 常thường 坐tọa 者giả 。

一nhất 三tam

五ngũ 之chi 隨tùy 得đắc 座tòa 者giả 。

一nhất 四tứ

五ngũ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。

六lục 。 〔# 六lục 人nhân 〕# 。

一nhất

此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 又hựu 於ư 彼bỉ 處xứ 。 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 成thành 為vi 自tự 在tại 性tánh 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 彼bỉ 處xứ 不phủ 。 獲hoạch 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 於ư 諸chư 果quả 不bất 成thành 為vi 自tự 在tại 〔# 性tánh 〕# 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 曾tằng 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 為vi 聲Thanh 聞Văn 之chi 最tối 上thượng 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 不bất 成thành 為vi 聲Thanh 聞Văn 。 之chi 最tối 上thượng 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 成thành 為vi 不bất 還hoàn 。 於ư 現hiện 狀trạng 不bất 來lai 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 曾tằng 於ư 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 不bất 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 成thành 為vi 一nhất 來lai 。 還hoàn 於ư 現hiện 狀trạng 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

[P.10]# 七thất 。 〔# 七thất 人nhân 〕# 。

一nhất

七thất 水thủy 喻dụ 人nhân 。

是thị 一nhất 次thứ 沈trầm 而nhi 沈trầm 下hạ 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 〔# 再tái 〕# 沈trầm 下hạ 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ 立lập 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 觀quán 察sát 。 省tỉnh 察sát 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 前tiền 進tiến 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 得đắc 立lập 足túc 點điểm 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 度độ 達đạt 彼bỉ 岸ngạn 且thả 為vi 住trụ 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 。

二nhị

俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 。 隨tùy 法pháp 行hành 。 隨tùy 信tín 行hành 。

八bát 。 〔# 八bát 人nhân 〕# 。

一nhất

四tứ 道đạo 具cụ 足túc 之chi 人nhân 。 四Tứ 果Quả 具cụ 足túc 之chi 人nhân 。

九cửu 。 〔# 九cửu 人nhân 〕# 。

一nhất

等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 獨Độc 覺Giác 。 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 。 隨tùy 法pháp 行hành 。 隨tùy 信tín 行hành 。

十thập 。 〔# 十thập 心tâm 〕# 。

一nhất

以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 為vi 終chung 者giả 。 以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 為vi 捨xả 已dĩ 而nhi 終chung 者giả 。

人nhân 施thi 設thiết 論luận 母mẫu 〔# 畢tất 〕#

[P.11]# 第đệ 一nhất 章chương 。 一nhất 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 待đãi 時thời 機cơ 而nhi 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 見kiến 已dĩ 一nhất 類loại 之chi 諸chư 漏lậu 盡tận 。 此thử 云vân 為vi 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 不bất 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 待đãi 時thời 機cơ 而nhi 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 見kiến 已dĩ 而nhi 〔# 一nhất 類loại 之chi 〕# 諸chư 漏lậu 盡tận 。 此thử 稱xưng 為vi 不bất 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 。 於ư 聖thánh 之chi 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 。 之chi 聖thánh 人nhân 亦diệc 為vi 不bất 時thời 解giải 脫thoát 。

三tam

如như 何hà 是thị 動động 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 欲dục 之chi 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 所sở 欲dục 處xứ 。 於ư 欲dục 之chi 時thời 。 於ư 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 實thật 又hựu 為vi 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 以dĩ 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 而nhi 動động 搖dao 。 此thử 言ngôn 為vi 動động 法pháp 人nhân 。

四tứ

如như 何hà 是thị 不bất 動động 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 得đắc 隨tùy 欲dục 處xứ 。 不bất 難nan 得đắc 。 不bất 苦khổ 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 於ư 欲dục 時thời 。 於ư 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 出xuất 〔# 定định 〕# 。 〔# 於ư 是thị 〕# 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 動động 搖dao 亦diệc 無vô 如như 此thử 。 亦diệc 無vô 興hưng 起khởi 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 動động 法pháp 人nhân 。 於ư 聖thánh 之chi 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 。 之chi 聖thánh 人nhân 等đẳng 亦diệc 不bất 動động 法pháp 。

[P.12]# 五ngũ

如như 何hà 是thị 退thoái 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 欲dục 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 實thật 又hựu 因nhân 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 。 有hữu 如như 是thị 此thử 云vân 為vi 退thoái 法pháp 人nhân 。

六lục

如như 何hà 是thị 不bất 退thoái 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 得đắc 隨tùy 意ý 之chi 欲dục 處xứ 得đắc 。 不bất 難nan 得đắc 。 不bất 苦khổ 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 出xuất 〔# 定định 〕# 。 〔# 於ư 是thị 〕# 因nhân 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 亦diệc 無vô 如như 是thị 。 亦diệc 無vô 興hưng 起khởi 。 此thử 稱xưng 為vi 不bất 退thoái 法pháp 人nhân 。 於ư 聖thánh 之chi 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 。 之chi 聖thánh 人nhân 等đẳng 亦diệc 為vi 不bất 退thoái 法pháp 。

七thất

如như 何hà 是thị 思tư 不bất 能năng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 欲dục 之chi 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 若nhược 彼bỉ 專chuyên 念niệm 者giả 。 則tắc 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 不bất 退thoái 。 若nhược 彼bỉ 不bất 專chuyên 念niệm 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 。 此thử 言ngôn 為vi 思tư 不bất 能năng 人nhân 。

八bát

如như 何hà 是thị 護hộ 不bất 能năng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 意ý 欲dục 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 若nhược 彼bỉ 而nhi 防phòng 護hộ 者giả 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 。 不bất 退thoái 。 若nhược 彼bỉ 而nhi 不bất 防phòng 護hộ 者giả 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 。 此thử 云vân 為vi 護hộ 不bất 能năng 人nhân 。

九cửu

如như 何hà 為vi 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 之chi 三tam 結kết 不bất 廢phế 捨xả 。 又hựu 斷đoạn 彼bỉ 等đẳng 之chi 〔# 結kết 〕# 。 無vô 特đặc 別biệt 之chi 行hành 向hướng 。 此thử 稱xưng 為vi 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân 。

[P.13]# 一nhất 〇#

如như 何hà 是thị 種chủng 性tánh 人nhân 耶da 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 法pháp 之chi 等đẳng 無vô 間gian 有hữu 聖thánh 法pháp 之chi 出xuất 現hiện 。 具cụ 彼bỉ 等đẳng 之chi 人nhân 。 此thử 言ngôn 為vi 種chủng 性tánh 〔# 人nhân 〕# 。

一nhất 一nhất ~# 一nhất 二nhị

如như 何hà 為vi 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 人nhân 耶da 。 七thất 有hữu 學học 及cập 持trì 戒giới 之chi 凡phàm 夫phu 是thị 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 人nhân 。 阿A 羅La 漢Hán 是thị 。 不bất 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 人nhân 。

一nhất 三tam

如như 何hà 是thị 不bất 能năng 行hành 人nhân 耶da 。 以dĩ 具cụ 業nghiệp 障chướng 。 煩phiền 惱não 障chướng 。 異dị 熟thục 障chướng 而nhi 為vi 不bất 信tín 。 無vô 希hy 望vọng 。 劣liệt 慧tuệ 。 魯lỗ 鈍độn 。 彼bỉ 等đẳng 之chi 人nhân 。 人nhân 是thị 決quyết 定định 不bất 能năng 。 入nhập 於ư 善thiện 法Pháp 之chi 正chánh 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 能năng 行hành 之chi 。

一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 能năng 行hành 人nhân 耶da 。 不bất 具cụ 業nghiệp 障chướng 。 煩phiền 惱não 障chướng 。 異dị 熟thục 障chướng 而nhi 持trì 信tín 心tâm 。 希hy 望vọng 。 智trí 慧tuệ 。 彼bỉ 等đẳng 之chi 人nhân 。 人nhân 是thị 決quyết 定định 能năng 入nhập 於ư 善thiện 法Pháp 之chi 正chánh 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 能năng 行hành 人nhân 。

一nhất 五ngũ ~# 一nhất 六lục

如như 何hà 是thị 決quyết 定định 人nhân 耶da 。 持trì 有hữu 五ngũ 無vô 間gián 〔# 業nghiệp 〕# 之chi 人nhân 及cập 所sở 有hữu 之chi 邪tà 見kiến 者giả 是thị 決quyết 定định 。 又hựu 。 八bát 輩bối 之chi 聖thánh 人nhân 亦diệc 是thị 決quyết 定định 。 其kỳ 餘dư 者giả 為vi 不bất 決quyết 定định 人nhân 。

一nhất 七thất ~# 一nhất 八bát

如như 何hà 是thị 〔# 四tứ 〕# 向hướng 人nhân 耶da 。 具cụ 足túc 道đạo 之chi 四tứ 人nhân 是thị 〔# 四tứ 〕# 向hướng 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 果quả 之chi 四tứ 人nhân 是thị 住trụ 於ư 〔# 四tứ 〕# 果quả 之chi 人nhân 。

一nhất 九cửu

如như 何hà 是thị 首thủ 等đẳng 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 漏lậu 之chi 盡tận 滅diệt 與dữ 命mạng 終chung 為vi 非phi 前tiền 非phi 後hậu 。 此thử 云vân 為vi 首thủ 等đẳng 人nhân 。

二nhị 〇#

如như 何hà 是thị 住trụ 劫kiếp 人nhân 耶da 。 以dĩ 此thử 人nhân 者giả 是thị 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 者giả 。 彼bỉ 劫kiếp 之chi 燃nhiên 燒thiêu 時thời 。 此thử 人nhân 只chỉ 要yếu [P.14]# 不bất 證chứng 預Dự 流Lưu 果Quả 者giả 。 劫kiếp 可khả 無vô 燃nhiên 燒thiêu 者giả 。 此thử 稱xưng 為vi 住trụ 劫kiếp 。 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 。 之chi 道đạo 者giả 亦diệc 言ngôn 為vi 住trụ 劫kiếp 人nhân 。

二nhị 一nhất ~# 二nhị 二nhị

如như 何hà 是thị 聖thánh 人nhân 耶da 。 八bát 輩bối 之chi 聖thánh 人nhân 是thị 聖thánh 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 即tức 非phi 聖thánh 。

二nhị 三tam ~# 二nhị 五ngũ

如như 何hà 是thị 有hữu 學học 人nhân 耶da 。 具cụ 足túc 四tứ 道đạo 與dữ 三tam 果quả 者giả 是thị 有hữu 學học 人nhân 。 阿A 羅La 漢Hán 是thị 無Vô 學Học 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 則tắc 。 非phi 有Hữu 學Học 非phi 無Vô 學Học 。

二nhị 六lục

如như 何hà 是thị 三Tam 明Minh 人nhân 耶da 。 具cụ 有hữu 三Tam 明Minh 者giả 是thị 三Tam 明Minh 人nhân 。

二nhị 七thất

如như 何hà 是thị 六Lục 通Thông 人nhân 耶da 。 具cụ 有hữu 六Lục 通Thông 者giả 是thị 六Lục 通Thông 人nhân 。

二nhị 八bát

如như 何hà 是thị 正chánh 自tự 覺giác 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 未vị 聞văn 諸chư 法pháp 而nhi 由do 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 是thị 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 於ư 諸chư 果quả 成thành 為vi 自tự 在tại 。 此thử 言ngôn 為vi 正chánh 自tự 覺giác 人nhân 。

二nhị 九cửu

如như 何hà 是thị 獨Độc 覺Giác 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 未vị 聞văn 諸chư 法pháp 而nhi 由do 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 是thị 不bất 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 於ư 諸chư 果quả 而nhi 未vị 成thành 自tự 在tại 。 此thử 稱xưng 為vi 獨Độc 覺Giác 人nhân 。

三tam 〇#

如như 何hà 是thị 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 此thử 名danh 為vi 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。

三tam 一nhất

如như 何hà 是thị 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 此thử 言ngôn 為vi 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 。

[P.15]# 三tam 二nhị

如như 何hà 是thị 身thân 證chứng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 。 此thử 稱xưng 為vi 身thân 證chứng 人nhân 。

三tam 三tam

如như 何hà 是thị 見kiến 至chí 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 集tập 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 滅diệt 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 依y 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 法pháp 之chi 智trí 慧tuệ 而nhi 〔# 善thiện 〕# 見kiến 〔# 善thiện 〕# 行hành 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 。 此thử 言ngôn 為vi 見kiến 至chí 人nhân 。

三tam 四tứ

如như 何hà 是thị 信tín 解giải 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 集tập 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 滅diệt 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 依y 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 法pháp 之chi 智trí 慧tuệ 而nhi 〔# 善thiện 〕# 見kiến 〔# 善thiện 〕# 行hành 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 四Tứ 諦Đế 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 。 然nhiên 而nhi 不bất 如như 見kiến 至chí 〔# 人nhân 之chi 時thời 〕# 。 此thử 云vân 為vi 信tín 解giải 人nhân 。

三tam 五ngũ

如như 何hà 是thị 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 耶da 。 彼bỉ 之chi 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 慧tuệ 根căn 是thị 殊thù 勝thắng 。 推thôi 展triển 智trí 慧tuệ 。 先tiên 立lập 智trí 慧tuệ 而nhi 修tu 聖thánh 道Đạo 。 此thử 稱xưng 為vi 隨tùy 法pháp 人nhân 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 〔# 人nhân 〕# 是thị 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 而nhi 入nhập 果quả 者giả 為vi 見kiến 至chí 〔# 人nhân 〕# 。

三tam 六lục

如như 何hà 是thị 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 耶da 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 信tín 根căn 是thị 殊thù 勝thắng 。 推thôi 展triển 信tín 。 先tiên 立lập 信tín 而nhi 修tu 聖thánh 道Đạo 。 此thử 言ngôn 為vi 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 〔# 人nhân 〕# 是thị 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 。 而nhi 入nhập 於ư 果quả 者giả 為vi 信tín 解giải 脫thoát 〔# 人nhân 〕# 。

[P.16]# 三tam 七thất

如như 何hà 是thị 極cực 七thất 返phản 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 〔# 預dự 流lưu 〕# 向hướng 。 不bất 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 等đẳng 覺giác 為vi 終chung 極cực 者giả 。 彼bỉ 七thất 次thứ 流lưu 轉chuyển 於ư 諸chư 天thiên 。 人nhân 間gian 之chi 間gian 。 輪luân 迴hồi 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 言ngôn 為vi 極cực 七thất 返phản 人nhân 。

三tam 八bát

如như 何hà 是thị 家gia 家gia 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 〔# 預dự 流lưu 向hướng 〕# 。 不bất 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 等đẳng 覺giác 為vi 終chung 極cực 者giả 。 彼bỉ 流lưu 轉chuyển 於ư 二nhị 或hoặc 三tam 家gia 。 輪luân 迴hồi 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 稱xưng 為vi 家gia 家gia 人nhân 。

三tam 九cửu

如như 何hà 是thị 一nhất 種chủng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 〔# 預dự 流lưu 〕# 向hướng 。 不bất 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 等đẳng 覺giác 為vi 終chung 極cực 者giả 。 彼bỉ 生sanh 於ư 世thế 間gian 。 之chi 有hữu 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 稱xưng 為vi 一nhất 種chủng 人nhân 。

四tứ 〇#

如như 何hà 是thị 一nhất 來lai 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 使sử 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 稀# 少thiểu 且thả 入nhập 於ư 一nhất 來lai 果quả 。 唯duy 一nhất 次thứ 來lai 世thế 間gian 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 言ngôn 為vi 一nhất 來lai 人nhân 。

四tứ 一nhất

如như 何hà 是thị 不bất 還hoàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 此thử 云vân 為vi 不bất 還hoàn 人nhân 。

四tứ 二nhị

如như 何hà 是thị 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 於ư 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 若nhược 生sanh 之chi 等đẳng 無vô 間gian 或hoặc 不bất 達đạt 於ư 壽thọ 量lượng 之chi 中trung 。 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 稱xưng 為vi 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

[P.17]# 四tứ 三tam

如như 何hà 是thị 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 於ư 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 若nhược 超siêu 過quá 壽thọ 量lượng 之chi 中trung 或hoặc 。 至chí 於ư 死tử 時thời 。 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 言ngôn 為vi 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

四tứ 四tứ

如như 何hà 是thị 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 來lai 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 是thị 無vô 行hành 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 名danh 為vi 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

四tứ 五ngũ

如như 何hà 是thị 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 來lai 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 以dĩ 有hữu 行hành 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 稱xưng 為vi 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

四tứ 六lục

如như 何hà 是thị 上thượng 流lưu 趣thú 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 來lai 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 死tử 於ư 無vô 煩phiền 〔# 天thiên 〕# 而nhi 行hành 於ư 無vô 熱nhiệt 〔# 天thiên 〕# 。 死tử 於ư 無vô 熱nhiệt 〔# 天thiên 〕# 而nhi 行hành 於ư 善thiện 現hiện 〔# 天thiên 〕# 。 死tử 於ư 善thiện 現hiện 〔# 天thiên 〕# 而nhi 行hành 於ư 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 。 於ư 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 言ngôn 為vi 上thượng 流lưu 趣thú 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 人nhân 。

四tứ 七thất

如như 何hà 是thị 預dự 流lưu 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 隨tùy 斷đoạn 滅diệt 三tam 結kết 之chi 人nhân 是thị 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。 若nhược 彼bỉ 人nhân 之chi 斷đoạn 滅diệt 三tam 結kết 。 此thử 言ngôn 為vi 預dự 流lưu 之chi 人nhân 。

四tứ 八bát

〔# 如như 何hà 是thị 一nhất 來lai 。 一nhất 來lai 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 〕# 隨tùy 稀# 薄bạc 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 者giả 是thị 一nhất 來lai 果quả 能năng 證chứng 向hướng 人nhân 。 彼bỉ 之chi 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 至chí 為vi 稀# 薄bạc 者giả 。 此thử 稱xưng 為vi 一nhất 來lai 之chi 人nhân 。

四tứ 九cửu

〔# 如như 何hà 是thị 不bất 還hoàn 。 不bất 還hoàn 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 〕# 斷đoạn 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 無vô 餘dư 行hành 向hướng 之chi 人nhân 是thị 不bất 還hoàn [P.18]# 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。 彼bỉ 人nhân 者giả 斷đoạn 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 不bất 剩thặng 餘dư 者giả 。 此thử 云vân 為vi 不bất 還hoàn 之chi 人nhân 。

五ngũ 〇#

〔# 如như 何hà 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 〕# 依y 斷đoạn 除trừ 色sắc 貪tham 。 無vô 色sắc 貪tham 。 慢mạn 。 掉trạo 舉cử 。 無vô 明minh 而nhi 無vô 餘dư 之chi 人nhân 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。 若nhược 彼bỉ 斷đoạn 除trừ 色sắc 貪tham 。 無vô 色sắc 貪tham 。 慢mạn 。 掉trạo 舉cử 。 無vô 明minh 而nhi 無vô 餘dư 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 阿A 羅La 漢Hán 。

第đệ 一nhất 章chương 畢tất

第đệ 二nhị 章chương 。 二nhị 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 忿phẫn 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 忿phẫn 者giả 如như 何hà 〔# 耶da 〕# 。 忿phẫn 。 忿phẫn 恨hận 。 忿phẫn 之chi 狀trạng 態thái 是thị 瞋sân 。 毀hủy 辱nhục 事sự 。 毀hủy 辱nhục 狀trạng 態thái 是thị 惡ác 意ý 。 惱não 害hại 。 敵địch 意ý 。 敵địch 對đối 。 狂cuồng 暴bạo 之chi 狀trạng 態thái 。 暴bạo 惡ác 。 心tâm 之chi 不bất 喜hỷ 。 是thị 言ngôn 為vi 忿phẫn 。 不bất 斷đoạn 此thử 忿phẫn 之chi 人nhân 。 是thị 稱xưng 為vi 忿phẫn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 恨hận 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 恨hận 者giả 如như 何hà 。 忿phẫn 在tại 前tiền 而nhi 恨hận 〔# 續tục 〕# 於ư 後hậu 。 以dĩ 恨hận 。 猜# 恨hận 之chi 狀trạng 態thái 。 〔# 忿phẫn 之chi 〕# 固cố 定định 。 〔# 忿phẫn 之chi 〕# 不bất 間gian 斷đoạn 。 〔# 忿phẫn 之chi 〕# 連liên 續tục 忿phẫn 而nhi 堅kiên 固cố 。 此thử 言ngôn 為vi 恨hận 。 不bất 斷đoạn 〔# 此thử 〕# 恨hận 之chi 人nhân 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 恨hận 之chi 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 有hữu 覆phú 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 覆phú 者giả 如như 何hà 。 是thị 覆phú 。 隱ẩn 蔽tế 。 隱ẩn 蔽tế 之chi 狀trạng 態thái 。 偽ngụy 善thiện 。 偽ngụy 善thiện 行hành 為vi 。 此thử 言ngôn 為vi 覆phú 。 不bất 斷đoạn 此thử 覆phú 之chi 人nhân 。 此thử 稱xưng 為vi 有hữu 覆phú 之chi 人nhân 。

[P.19]# 如như 何hà 是thị 有hữu 惱não 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惱não 者giả 如như 何hà 。 是thị 惱não 。 惱não 害hại 。 惱não 害hại 之chi 狀trạng 態thái 。 成thành 為vi 惱não 害hại 。 諍tranh 論luận 處xứ 。 成thành 為vi 鬥đấu 爭tranh 而nhi 不bất 捨xả 離ly 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 惱não 。 不bất 斷đoạn 此thử 惱não 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 惱não 之chi 人nhân 。

三tam

如như 何hà 是thị 有hữu 嫉tật 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 嫉tật 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 他tha 有hữu 關quan 所sở 得đắc 。 名danh 聞văn 。 尊tôn 重trọng 。 恭cung 敬kính 。 禮lễ 拜bái 。 供cúng 養dường 之chi 嫉tật 。 嫉tật 之chi 狀trạng 態thái 。 羨tiện 慕mộ 。 羨tiện 。 羨tiện 之chi 狀trạng 態thái 。 此thử 言ngôn 為vi 嫉tật 。 不bất 斷đoạn 此thử 嫉tật 之chi 人nhân 。 此thử 稱xưng 為vi 有hữu 嫉tật 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 慳san 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 慳san 者giả 如như 何hà 。 〔# 是thị 〕# 五ngũ 慳san 。

住trú 處xứ 之chi 慳san 。 家gia 族tộc 之chi 慳san 。 所sở 得đắc 之chi 慳san 。 容dung 色sắc 之chi 慳san 。 法pháp 之chi 慳san 〔# 也dã 〕# 。 如như 此thử 之chi 慳san 。 慳san 之chi 狀trạng 態thái 。 貪tham 婪# 。 吝lận 。 吝lận 嗇# 。 心tâm 之chi 吝lận 惜tích 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 慳san 。 不bất 斷đoạn 此thử 慳san 之chi 人nhân 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 慳san 之chi 人nhân 。

四tứ

如như 何hà 是thị 誑cuống 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 誑cuống 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 以dĩ 誑cuống 而nhi 徧biến 誑cuống 。 於ư 彼bỉ 處xứ 其kỳ 誑cuống 。 誑cuống 之chi 狀trạng 態thái 。 詐trá 。 偽ngụy 。 虛hư 偽ngụy 。 欺khi 瞞man 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 誑cuống 。 不bất 斷đoạn 此thử 誑cuống 之chi 人nhân 。 是thị 稱xưng 為vi 誑cuống 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 諂siểm 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 諂siểm 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 依y 身thân 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 語ngữ 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 意ý 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 為vi 隱ẩn 蔽tế 彼bỉ 等đẳng 而nhi 懷hoài 惡ác 願nguyện 望vọng 。 想tưởng 以dĩ 。

勿vật 知tri 我ngã

語ngữ 出xuất 。

勿vật 知tri 我ngã

以dĩ 身thân 動động 作tác 。

勿vật 知tri 我ngã

如như 此thử 有hữu 諂siểm 。 諂siểm 之chi 狀trạng 態thái 。 隱ẩn 蔽tế 。 欺khi 瞞man 。 詐trá 欺khi 。 瞞man 著trước 。 隱ẩn 藏tàng 。 覆phú 藏tàng 。 完hoàn 全toàn 之chi 覆phú 藏tàng 。 隱ẩn 蔽tế 。 完hoàn 全toàn 之chi 隱ẩn 蔽tế 。 作tác 不bất 顯hiển 事sự 。 作tác 不bất 明minh 事sự 。 隱ẩn 伏phục 。 惡ác 行hành 。 此thử 言ngôn 為vi 諂siểm 。 不bất 斷đoạn 此thử 諂siểm 之chi 人nhân 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 諂siểm 之chi 人nhân 。

[P.20]# 五ngũ

如như 何hà 是thị 無vô 慚tàm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 無vô 慚tàm 者giả 如như 何hà 。 是thị 不bất 慚tàm 應ưng 慚tàm 。 不bất 慚tàm 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 〕# 之chi 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 無vô 慚tàm 。 具cụ 足túc 此thử 無vô 慚tàm 者giả 稱xưng 為vi 無vô 慚tàm 人nhân 。

如như 何hà 是thị 無vô 愧quý 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 無vô 愧quý 者giả 如như 何hà 。 是thị 不bất 愧quý 應ưng 愧quý 。 不bất 愧quý 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 〕# 之chi 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 名danh 為vi 無vô 愧quý 。 具cụ 足túc 此thử 無vô 愧quý 者giả 云vân 為vi 無vô 愧quý 人nhân 。

六lục

如như 何hà 是thị 惡ác 言ngôn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惡ác 言ngôn 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 有hữu 同đồng 法pháp 者giả 之chi 告cáo 言ngôn 時thời 。 以dĩ 非phi 法pháp 而nhi 為vi 惡ác 言ngôn 。 惡ác 言ngôn 之chi 狀trạng 態thái 。 採thải 取thủ 反phản 對đối 而nhi 樂nhạo/nhạc/lạc 敵địch 對đối 。 不bất 尊tôn 敬kính 。 不bất 尊tôn 敬kính 之chi 狀trạng 態thái 。 不bất 尊tôn 重trọng 而nhi 任nhậm 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 言ngôn 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 惡ác 言ngôn 性tánh 之chi 人nhân 是thị 為vi 惡ác 言ngôn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 惡ác 友hữu 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惡ác 友hữu 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 不bất 信tín 破phá 戒giới 。 少thiểu 聞văn 。 慳san 。 惡ác 慧tuệ 其kỳ 等đẳng 人nhân 人nhân 之chi 交giao 往vãng 。 追truy 隨tùy 。 侍thị 奉phụng 。 交giao 際tế 。 親thân 密mật 。 尊tôn 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 親thân 近cận 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 友hữu 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 惡ác 友hữu 性tánh 之chi 人nhân 是thị 為vi 惡ác 友hữu 人nhân 。

七thất

如như 何hà 是thị 不bất 護hộ 根căn 門môn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 不bất 護hộ 根căn 門môn 。 人nhân 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 而nhi 取thủ 相tương/tướng 。 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 之chi 作tác 以dĩ 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng 護hộ 如như 此thử 作tác 。 而nhi 不bất 修tu 行hành 。 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 不bất 隨tùy 制chế 御ngự 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 耳nhĩ 聞văn 〔# 聲thanh 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 鼻tị 嗅khứu 〔# 香hương 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 舌thiệt 味vị 〔# 味vị 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 身thân 。 觸xúc 〔# 觸xúc 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 知tri 法pháp 已dĩ 而nhi 取thủ 相tương/tướng 。 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 之chi 作tác 以dĩ 不bất 防phòng 護hộ 意ý 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng 護hộ 如như 此thử 作tác 。 而nhi 不bất 修tu 行hành 。 不bất 防phòng 護hộ 意ý 根căn 。 不bất 隨tùy 制chế 御ngự 意ý 根căn 。 不bất 護hộ 此thử 等đẳng 六lục 根căn 。 不bất 守thủ 護hộ 。 不bất 制chế 御ngự 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 護hộ 根căn 門môn 。 具cụ 足túc 此thử 等đẳng 之chi 不bất 護hộ 根căn 門môn 者giả 。 是thị 為vi 不bất 護hộ 根căn 門môn 之chi 人nhân 。

[P.21]# 如như 何hà 是thị 食thực 不bất 知tri 量lương 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 食thực 不bất 知tri 量lương 性tánh 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 不bất 思tư 擇trạch 而nhi 不bất 如như 理lý 攝nhiếp 食thực 。 為vi 遊du 戲hí 。 酒tửu 醉túy 。 裝trang 飾sức 。 美mỹ 麗lệ 之chi 故cố 。 於ư 此thử 對đối 食thực 物vật 不bất 滿mãn 足túc 。 不bất 知tri 程# 度độ 。 不bất 思tư 擇trạch 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 知tri 量lương 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 食thực 不bất 知tri 量lương 性tánh 者giả 。 是thị 為vi 食thực 不bất 知tri 量lương 人nhân 。

八bát

如như 何hà 是thị 失thất 念niệm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 失thất 念niệm 者giả 如như 何hà 。 是thị 失thất 念niệm 。 不bất 隨tùy 念niệm 。 不bất 專chuyên 念niệm 。 無vô 有hữu 記ký 憶ức 之chi 狀trạng 態thái 。 無vô 有hữu 憶ức 持trì 之chi 狀trạng 態thái 。 不bất 注chú 意ý 。 忘vong 卻khước 之chi 狀trạng 態thái 。 此thử 言ngôn 為vi 失thất 念niệm 。 具cụ 足túc 此thử 失thất 念niệm 者giả 。 是thị 為vi 失thất 念niệm 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 正chánh 知tri 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 不bất 正chánh 知tri 者giả 如như 何hà 。 是thị 無vô 智trí 。 無vô 見kiến 。 不bất 現hiện 觀quán 。 不bất 覺giác 。 不bất 正chánh 覺giác 。 不bất 洞đỗng 察sát 。 心tâm 常thường 不bất 取thủ 。 完hoàn 全toàn 不bất 取thủ 。 不bất 正chánh 確xác 考khảo 察sát 。 對đối 此thử 不bất 善thiện 考khảo 察sát 。 如như 在tại 目mục 前tiền 。 而nhi 不bất 明minh 確xác 。 凡phàm 愚ngu 。 不bất 正chánh 知tri 。 強cường/cưỡng 癡si 之chi 愚ngu 。 迷mê 亂loạn 於ư 周chu 圍vi 全toàn 體thể 。 無vô 明minh 。 無vô 明minh 之chi 暴bạo 流lưu 。 無vô 明minh 之chi 軛ách 。 無vô 明minh 之chi 隨tùy 眠miên 。 執chấp 著trước 於ư 無vô 明minh 之chi 狀trạng 態thái 。 無vô 明minh 之chi 橫hoạnh/hoành 木mộc 。 癡si 。 不bất 善thiện 根căn 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 正chánh 知tri 。 具cụ 足túc 此thử 不bất 正chánh 知tri 者giả 。 是thị 為vi 不bất 正chánh 知tri 人nhân 。

九cửu

如như 何hà 是thị 破phá 戒giới 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 破phá 戒giới 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 身thân 有hữu 關quan 之chi 罪tội 。 與dữ 語ngữ 有hữu 關quan 之chi 罪tội 。 與dữ 身thân 語ngữ 有hữu 關quan 之chi 罪tội 。 此thử 言ngôn 為vi 破phá 戒giới 。 一nhất 切thiết 之chi 惡ác 戒giới 亦diệc 為vi 破phá 戒giới 。 具cụ 足túc 此thử 破phá 戒giới 者giả 。 是thị 為vi 破phá 戒giới 人nhân 。

[P.22]# 如như 何hà 是thị 破phá 見kiến 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 破phá 見kiến 者giả 如như 何hà 。 是thị 無vô 惠huệ 施thí 。 無vô 供cúng 養dường 。 無vô 祭tế 祀tự 。 亦diệc 無vô 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 之chi 業nghiệp 果quả 。 無vô 此thử 世thế 。 無vô 彼bỉ 世thế 。 無vô 母mẫu 。 無vô 父phụ 。 無vô 化hóa 生sanh 之chi 有hữu 情tình 。 於ư 世thế 間gian 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 之chi 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 而nhi 於ư 此thử 世thế 及cập 彼bỉ 世thế 無vô 自tự 通thông 達đạt 。 作tác 證chứng 。 宣tuyên 說thuyết 。 如như 此thử 之chi 邪tà 見kiến 。 邪tà 見kiến 相tương/tướng 。 遮già 見kiến 。 見kiến 違vi 。 見kiến 之chi 無vô 秩# 序tự 。 見kiến 之chi 動động 轉chuyển 。 見kiến 結kết 。 攝nhiếp 取thủ 。 承thừa 受thọ 。 拘câu 泥nê 。 執chấp 著trước 。 曲khúc 道đạo 。 邪tà 道đạo 。 錯thác 誤ngộ 之chi 狀trạng 態thái 。 外ngoại 道đạo 處xứ 。 顛điên 倒đảo 而nhi 捉tróc 。 此thử 言ngôn 為vi 破phá 見kiến 。 具cụ 足túc 此thử 破phá 見kiến 者giả 。 是thị 為vi 破phá 見kiến 人nhân 。

一nhất 〇#

如như 何hà 是thị 內nội 結kết 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 不bất 斷đoạn 滅diệt 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 此thử 言ngôn 為vi 內nội 結kết 人nhân 。

如như 何hà 是thị 外ngoại 結kết 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 不bất 斷đoạn 滅diệt 五ngũ 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 此thử 言ngôn 為vi 外ngoại 結kết 人nhân 。

一nhất 一nhất

如như 何hà 是thị 不bất 忿phẫn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 忿phẫn 者giả 如như 何hà 。 是thị 忿phẫn 。 忿phẫn 事sự 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 一nhất 參tham 照chiếu 〕# 心tâm 之chi 不bất 喜hỷ 。 此thử 言ngôn 為vi 忿phẫn 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 忿phẫn 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 忿phẫn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 恨hận 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 恨hận 者giả 如như 何hà 。 是thị 忿phẫn 於ư 前tiền 而nhi 恨hận 〔# 續tục 〕# 於ư 後hậu 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 一nhất 參tham 照chiếu 〕# 以dĩ 忿phẫn 為vi 堅kiên 固cố 。 此thử 言ngôn 為vi 恨hận 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 恨hận 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 恨hận 人nhân 。

一nhất 二nhị

如như 何hà 是thị 不bất 覆phú 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 覆phú 者giả 如như 何hà 。 是thị 覆phú 。 隱ẩn 蔽tế 。 隱ẩn 蔽tế 之chi 狀trạng 態thái 。 偽ngụy 善thiện 。 偽ngụy 善thiện 行hành 為vi 。 此thử 言ngôn 為vi 恨hận 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 恨hận 者giả 。 此thử 為vi 不bất 覆phú 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 惱não 害hại 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惱não 害hại 者giả 如như 何hà 。 是thị 惱não 害hại 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 二nhị 參tham 照chiếu 〕# 此thử 言ngôn 為vi 惱não 害hại 。 滅diệt 此thử 惱não 害hại 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 惱não 害hại 人nhân 。

[P.23]# 一nhất 三tam

如như 何hà 是thị 不bất 嫉tật 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 嫉tật 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 他tha 有hữu 關quan 所sở 得đắc 。 名danh 聞văn 。 尊tôn 重trọng 。 恭cung 敬kính 。 禮lễ 拜bái 。 供cúng 養dường 之chi 嫉tật 爭tranh 。 嫉tật 之chi 狀trạng 態thái 。 羨tiện 慕mộ 。 羨tiện 慕mộ 事sự 。 羨tiện 慕mộ 之chi 狀trạng 態thái 。 此thử 言ngôn 為vi 嫉tật 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 嫉tật 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 嫉tật 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 慳san 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 慳san 者giả 如như 何hà 。 〔# 是thị 〕# 五ngũ 慳san 。

住trú 處xứ 之chi 慳san 。 家gia 族tộc 之chi 慳san 。 所sở 得đắc 之chi 慳san 。 容dung 色sắc 之chi 慳san 。 法pháp 之chi 慳san 〔# 也dã 〕# 。 如như 此thử 之chi 慳san 。 慳san 事sự 。 慳san 之chi 狀trạng 態thái 。 貪tham 婪# 。 吝lận 。 吝lận 嗇# 。 心tâm 之chi 吝lận 惜tích 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 慳san 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 慳san 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 慳san 人nhân 。

一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 不bất 誑cuống 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 誑cuống 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 誑cuống 而nhi 徧biến 誑cuống 。 於ư 此thử 其kỳ 誑cuống 。 誑cuống 之chi 狀trạng 態thái 。 為vi 誑cuống 。 詐trá 。 偽ngụy 。 虛hư 偽ngụy 。 欺khi 瞞man 。 此thử 言ngôn 為vi 誑cuống 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 誑cuống 者giả 。 是thị 為vi 不bất 誑cuống 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 諂siểm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 諂siểm 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 依y 身thân 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 語ngữ 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 意ý 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 為vi 隱ẩn 蔽tế 其kỳ 等đẳng 而nhi 懷hoài 惡ác 意ý 之chi 願nguyện 望vọng 。 願nguyện 。

勿vật 知tri 我ngã

思tư 。

勿vật 知tri 我ngã

語ngữ 出xuất 。

勿vật 知tri 我ngã

身thân 以dĩ 。

勿vật 知tri 我ngã

而nhi 動động 作tác 。 如như 此thử 有hữu 諂siểm 之chi 狀trạng 態thái 。 隱ẩn 蔽tế 。 偽ngụy 瞞man 。 欺khi 詐trá 。 瞞man 著trước 。 隱ẩn 藏tàng 。 完hoàn 全toàn 之chi 覆phú 藏tàng 。 隱ẩn 蔽tế 。 完hoàn 全toàn 之chi 隱ẩn 蔽tế 。 作tác 不bất 顯hiển 事sự 。 為vi 不bất 明minh 事sự 。 隱ẩn 伏phục 。 惡ác 行hành 。 此thử 言ngôn 為vi 諂siểm 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 諂siểm 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 諂siểm 人nhân 。

[P.24]# 一nhất 五ngũ

如như 何hà 是thị 慚tàm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 慚tàm 者giả 如như 何hà 。 是thị 慚tàm 應ưng 慚tàm 。 慚tàm 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 之chi 〕# 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 慚tàm 。 具cụ 足túc 此thử 慚tàm 者giả 。 是thị 為vi 慚tàm 人nhân 。

如như 何hà 是thị 愧quý 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 愧quý 者giả 如như 何hà 。 是thị 愧quý 應ưng 愧quý 。 愧quý 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 之chi 〕# 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 愧quý 。 具cụ 足túc 此thử 愧quý 者giả 。 是thị 為vi 愧quý 人nhân 。

一nhất 六lục

如như 何hà 是thị 善thiện 言ngôn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 善thiện 言ngôn 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 有hữu 同đồng 法pháp 者giả 之chi 告cáo 言ngôn 時thời 。 以dĩ 如như 法Pháp 而nhi 善thiện 言ngôn 。 善thiện 言ngôn 之chi 狀trạng 態thái 。 不bất 取thủ 反phản 對đối 。 不bất 好hảo/hiếu 敵địch 對đối 。 採thải 納nạp 〔# 彼bỉ 等đẳng 〕# 。 採thải 納nạp 之chi 狀trạng 態thái 。 尊tôn 重trọng 。 尊tôn 敬kính 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 言ngôn 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 善thiện 言ngôn 性tánh 者giả 。 是thị 為vi 善thiện 言ngôn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 友hữu 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 善thiện 友hữu 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 有hữu 信tín 。 具cụ 戒giới 。 多đa 聞văn 。 寬khoan 大đại 。 具cụ 慧tuệ 之chi 人nhân 人nhân 。 侍thị 奉phụng 事sự 務vụ 。 奉phụng 事sự 。 交giao 通thông 。 相tương 交giao 。 協hiệp 力lực 。 尊tôn 敬kính 。 親thân 近cận 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 友hữu 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 善thiện 友hữu 性tánh 者giả 。 是thị 為vi 善thiện 友hữu 人nhân 。

一nhất 七thất

如như 何hà 是thị 護hộ 根căn 門môn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 護hộ 根căn 門môn 者giả 如như 何hà 。 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 而nhi 不bất 執chấp 相tướng 。 不bất 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 作tác 。 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng 護hộ 如như 此thử 而nhi 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 從tùng 制chế 御ngự 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 鼻tị 嗅khứu 香hương 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 舌thiệt 味vị 味vị 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 身thân 。 觸xúc 觸xúc 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 知tri 法pháp 已dĩ 。 不bất 執chấp 相tướng 。 不bất 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 之chi 作tác 。 不bất 防phòng 護hộ 意ý 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng [P.25]# 護hộ 如như 此thử 故cố 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 從tùng 制chế 御ngự 眼nhãn 根căn 。 守thủ 護hộ 此thử 等đẳng 六lục 根căn 。 防phòng 護hộ 。 防phòng 衛vệ 。 制chế 御ngự 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 護hộ 根căn 門môn 。 具cụ 足túc 護hộ 此thử 等đẳng 根căn 門môn 者giả 。 是thị 為vi 護hộ 根căn 門môn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 食thực 知tri 量lương 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 於ư 食thực 知tri 量lương 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 思tư 擇trạch 而nhi 如như 理lý 攝nhiếp 食thực 。 不bất 為vi 遊du 戲hí 。 酒tửu 醉túy 。 裝trang 飾sức 。 美mỹ 麗lệ 。 只chỉ 為vì 滋tư 養dưỡng 此thử 身thân 。 息tức 〔# 飢cơ 渴khát 之chi 〕# 毀hủy 害hại 。 以dĩ 行hành 梵Phạm 行hạnh 。 如như 是thị 。

我ngã 斷đoạn 故cố 受thọ 而nhi 不bất 令linh 生sanh 新tân 受thọ

又hựu

我ngã 應ưng 生sanh 存tồn

應ưng 無vô 罪tội

應ưng 住trụ 於ư 安an 穩ổn

於ư 此thử 。 對đối 食thực 物vật 有hữu 知tri 足túc 。 知tri 量lương 。 思tư 擇trạch 。 此thử 言ngôn 為vi 食thực 知tri 量lương 。 具cụ 足túc 此thử 食thực 知tri 量lương 者giả 。 是thị 為vi 食thực 知tri 量lương 人nhân 。

一nhất 八bát

如như 何hà 是thị 樹thụ 立lập 正chánh 念niệm 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 念niệm 者giả 如như 何hà 。 是thị 念niệm 。 隨tùy 念niệm 。 記ký 憶ức 之chi 狀trạng 態thái 。 總tổng 持trì 。 不bất 散tán 亂loạn 。 不bất 忘vong 卻khước 性tánh 。 念niệm 。 念niệm 根căn 。 念niệm 力lực 。 正chánh 念niệm 。 此thử 言ngôn 為vi 念niệm 。 具cụ 足túc 此thử 念niệm 者giả 。 是thị 為vi 樹thụ 立lập 正chánh 念niệm 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 正chánh 知tri 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 正chánh 知tri 者giả 如như 何hà 。 是thị 智trí 慧tuệ 。 明minh 智trí 。 簡giản 擇trạch 。 揀giản 擇trạch 。 擇trạch 法pháp 。 見kiến 分phần/phân 。 伺tứ 察sát 。 對đối 察sát 。 該cai 博bác 。 善thiện 巧xảo 。 深thâm 妙diệu 。 沈trầm 思tư 。 思tư 索sách 。 近cận 解giải 。 解giải 了liễu 。 智trí 慧tuệ 。 徧biến 導đạo 者giả 。 觀quán 。 正chánh 知tri 。 刺thứ 棒bổng 。 慧tuệ 。 慧tuệ 根căn 。 慧tuệ 力lực 。 慧tuệ 之chi 武võ 器khí 。 慧tuệ 之chi 官quan 殿điện 。 慧tuệ 之chi 光quang 明minh 。 慧tuệ 之chi 光quang 耀diệu 。 慧tuệ 之chi 光quang 華hoa 。 慧tuệ 之chi 寶bảo 石thạch 。 無vô 癡si 。 擇trạch 法pháp 。 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 正chánh 知tri 。 具cụ 足túc 如như 此thử 。 之chi 正chánh 知tri 者giả 。 是thị 為vi 正chánh 知tri 人nhân 。

一nhất 九cửu

如như 何hà 是thị 戒giới 具cụ 足túc 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 具cụ 戒giới 者giả 如như 何hà 。 關quan 於ư 身thân 之chi 無vô 罪tội 。 關quan 於ư 語ngữ 之chi 無vô 罪tội 。 關quan 於ư 身thân 語ngữ 之chi 無vô 罪tội 。 此thử 言ngôn 為vi 具cụ 戒giới 。 一nhất 切thiết 之chi 戒giới 。 禁cấm 戒giới 亦diệc 是thị 具cụ 戒giới 。 具cụ 足túc 此thử 具cụ 戒giới 者giả 。 是thị 為vi 戒giới 具cụ 足túc 人nhân 。

[P.26]# 如như 何hà 是thị 見kiến 具cụ 足túc 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 具cụ 見kiến 者giả 如như 何hà 。 即tức 有hữu 惠huệ 施thí 。 供cúng 養dường 。 祭tế 祀tự 。 亦diệc 有hữu 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 之chi 業nghiệp 果quả 。 有hữu 此thử 世thế 。 彼bỉ 世thế 。 有hữu 母mẫu 。 有hữu 父phụ 。 有hữu 化hóa 生sanh 之chi 有hữu 情tình 。 於ư 世thế 間gian 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 之chi 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 而nhi 於ư 此thử 世thế 及cập 世thế 自tự 通thông 達đạt 。 作tác 證chứng 。 宣tuyên 說thuyết 。 如như 此thử 之chi 智trí 慧tuệ 。 明minh 智trí 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 一nhất 八bát 參tham 照chiếu 〕# 無vô 癡si 。 擇trạch 法pháp 。 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 具cụ 見kiến 。 一nhất 切thiết 之chi 正chánh 見kiến 亦diệc 是thị 具cụ 見kiến 。 具cụ 足túc 此thử 見kiến 者giả 。 是thị 為vi 見kiến 具cụ 足túc 人nhân 。

二nhị 〇#

如như 何hà 是thị 於ư 世thế 間gian 難nan 得đắc 。 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 則tắc 先tiên 施thí 恩ân 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 是thị 知tri 恩ân 感cảm 恩ân 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 於ư 世thế 間gian 是thị 難nan 得đắc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 一nhất

如như 何hà 是thị 難nạn/nan 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 隨tùy 得đắc 而nhi 積tích 蓄súc 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 隨tùy 得đắc 而nhi 捨xả 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 難nạn/nan 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 二nhị

如như 何hà 是thị 易dị 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 則tắc 隨tùy 得đắc 而nhi 不bất 積tích 蓄súc 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 隨tùy 得đắc 而nhi 不bất 捨xả 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 易dị 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 三tam

如như 何hà 是thị 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 悔hối 不bất 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 不bất 悔hối 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 四tứ

如như 何hà 是thị 不bất 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 不bất 悔hối 不bất 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 悔hối 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 不bất 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 五ngũ

如như 何hà 是thị 劣liệt 意ý 向hướng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 為vi 破phá 戒giới 惡ác 法pháp 。 親thân 近cận 。 倚ỷ 親thân 。 給cấp 侍thị 於ư 彼bỉ 他tha 之chi 破phá 戒giới 惡ác 法pháp 人nhân 。 此thử 言ngôn 為vi 劣liệt 意ý 向hướng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 勝thắng 意ý 向hướng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 為vi 具cụ 足túc 戒giới 善thiện 法Pháp 。 親thân 近cận 。 倚ỷ 親thân 。 給cấp 侍thị 於ư 彼bỉ 他tha 具cụ 戒giới 之chi 善thiện 法Pháp 人nhân 。 此thử 言ngôn 為vi 勝thắng 意ý 向hướng 人nhân 。

[P.27]# 二nhị 六lục

如như 何hà 是thị 自tự 足túc 人nhân 耶da 。 是thị 獨Độc 覺Giác 與dữ 如Như 來Lai 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 為vi 自tự 足túc 〔# 人nhân 〕# 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 者giả 。 是thị 自tự 足túc 〔# 人nhân 〕# 而nhi 為vi 他tha 足túc 〔# 人nhân 〕# 。

第đệ 二nhị 章chương 畢tất

第đệ 三tam 章chương 。 三tam 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 無vô 希hy 望vọng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 破phá 戒giới 而nhi 為vi 惡ác 法pháp 。 以dĩ 不bất 淨tịnh 而nhi 為vi 疑nghi 之chi 行hành 狀trạng 。 作tác 陰ấm 蔽tế 之chi 業nghiệp 。 非phi 沙Sa 門Môn 而nhi 自tự 稱xưng 為vi 沙Sa 門Môn 。 非phi 淨tịnh 行hạnh 者giả 而nhi 自tự 稱xưng 為vi 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 內nội 生sanh 朽hủ 廢phế 。 漏lậu 泄tiết 。 污ô 穢uế 。 彼bỉ 聞văn 。

實thật 有hữu 某mỗ 名danh 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。

〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 。 不bất 如như 是thị 思tư 惟duy 。 言ngôn 。

何hà 時thời 耶da 。 我ngã 亦diệc 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 耶da 。

此thử 言ngôn 為vi 無vô 希hy 望vọng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 正chánh 希hy 望vọng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 具cụ 戒giới 而nhi 為vi 善thiện 法Pháp 。 彼bỉ 聞văn 。

實thật 有hữu 某mỗ 名danh 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。

〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 言ngôn 。

何hà 時thời 耶da 。 我ngã 亦diệc 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 應ưng 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 耶da 。

此thử 言ngôn 為vi 正chánh 希hy 望vọng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 離ly 希hy 望vọng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 彼bỉ 聞văn 。

實thật 有hữu 某mỗ 名danh 比Bỉ 丘Khâu 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。

〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 如như 是thị 不bất 思tư 惟duy 。 言ngôn 。

何hà 時thời 耶da 。 我ngã 亦diệc 由do 漏lậu 盡tận 乃nãi 至chí 應ưng 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 耶da 。

是thị 何hà 故cố 耶da 。 先tiên 不bất 解giải 脫thoát 而nhi 彼bỉ 解giải 脫thoát 之chi 希hy 望vọng 耶da 。 則tắc 〔# 今kim 〕# 止chỉ 息tức 於ư 彼bỉ 。 此thử 言ngôn 為vi 離ly 希hy 望vọng 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 耶da 。

[P.28]# 有hữu 三tam 種chủng 病bệnh 人nhân 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 病bệnh 人nhân 。 雖tuy 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 或hoặc 不bất 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 雖tuy 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 或hoặc 不bất 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 雖tuy 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 或hoặc 不bất 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 不bất 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 病bệnh 人nhân 。 雖tuy 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 或hoặc 不bất 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 雖tuy 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 或hoặc 不bất 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 雖tuy 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 或hoặc 不bất 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 而nhi 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

於ư 此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 病bệnh 人nhân 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 而nhi 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

於ư 此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 得đắc 非phi 得đắc 滋tư 艱gian 食thực 。 得đắc 非phi 得đắc 効hiệu 之chi 醫y 食thực 。 得đắc 非phi 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 而nhi 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

此thử 中trung 。 以dĩ 病bệnh 人nhân 而nhi 得đắc 非phi 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 得đắc 非phi 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 得đắc 非phi 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 有hữu 人nhân 其kỳ 病bệnh 癒dũ 。 因nhân 於ư 此thử 病bệnh 人nhân 。 故cố 世Thế 尊Tôn 制chế 定định 病bệnh 者giả 之chi 食thực 。 制chế 定định 病bệnh 者giả 之chi 藥dược 。 制chế 定định 病bệnh 者giả 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 又hựu 。 因nhân 於ư 此thử 病bệnh 人nhân 。 故cố 其kỳ 他tha 〔# 二nhị 種chủng 〕# 之chi 病bệnh 人nhân 亦diệc 應ưng 看khán 護hộ 。

如như 是thị 〔# 此thử 等đẳng 之chi 〕# 三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 者giả 有hữu 存tồn 於ư 世thế 。 三tam 者giả 誰thùy 耶da 。

此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 或hoặc 不bất 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 。 雖tuy 得đắc 聽thính 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 之chi 法pháp 律luật 或hoặc 不bất 得đắc 聽thính 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 之chi 法pháp 律luật 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 不bất 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 。

此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 或hoặc 乃nãi 至chí 雖tuy 不bất 得đắc 聽thính 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 。

此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 聽thính 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 之chi 法pháp 律luật 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 。

此thử 中trung 。 得đắc 非phi 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 。 得đắc 非phi 得đắc 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 之chi 法pháp 律luật 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 之chi 人nhân 。 因nhân 於ư 此thử 人nhân 。 故cố 世Thế 尊Tôn 制chế 定định 說thuyết 法Pháp 。 又hựu 。 因nhân 於ư 此thử 人nhân 。 故cố 其kỳ 〔# 他tha 二nhị 種chủng 〕# 人nhân 亦diệc 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp 。 此thử 等đẳng [P.29]# 之chi 三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 亦diệc 存tồn 在tại 世thế 。

三tam

如như 何hà 是thị 身thân 證chứng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 以dĩ 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 此thử 言ngôn 為vi 身thân 證chứng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 見kiến 至chí 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 三tam 參tham 照chiếu 〕# 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 〔# 善thiện 〕# 見kiến 。 〔# 善thiện 〕# 行hành 依y 其kỳ 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 之chi 法pháp 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 以dĩ 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 之chi 一nhất 類loại 。 此thử 言ngôn 為vi 見kiến 至chí 人nhân 。

如như 何hà 是thị 信tín 解giải 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 四tứ 參tham 照chiếu 〕# 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 然nhiên 而nhi 不bất 如như 見kiến 至chí 〔# 人nhân 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 信tín 解giải 人nhân 。

四tứ

如như 何hà 是thị 糞phẩn 語ngữ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 赴phó 於ư 公công 會hội 。 若nhược 行hành 於ư 民dân 眾chúng 。 若nhược 往vãng 返phản 於ư 親thân 屬thuộc 之chi 間gian 。 若nhược 赴phó 於ư 組# 合hợp 員# 之chi 中trung 。 若nhược 往vãng 返phản 於ư 親thân 屬thuộc 之chi 間gian 。 若nhược 赴phó 於ư 組# 合hợp 員# 之chi 中trung 。 若nhược 行hành 於ư 法pháp 廷đình 之chi 中trung 。 召triệu 喚hoán 為vi 作tác 證chứng 人nhân 。 訊tấn 問vấn 。

來lai 。 親thân 者giả 。 語ngữ 所sở 知tri 。

彼bỉ 不bất 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 知tri 。

或hoặc 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 知tri 。

不bất 見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 見kiến 。

見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 見kiến 。

如như 此thử 若nhược 為vi 自tự 己kỷ 。 若nhược 為vì 他tha 人nhân 。 若nhược 為vi 任nhậm 何hà 少thiểu 許hứa 之chi 利lợi 益ích 。 以dĩ 正chánh 知tri 而nhi 語ngữ 虛hư 妄vọng 。 此thử 言ngôn 為vi 糞phẩn 語ngữ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 華hoa 語ngữ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 斷đoạn 滅diệt 虛hư 妄vọng 語ngữ 。 遠viễn 離ly 虛hư 妄vọng 語ngữ 。 若nhược 赴phó 於ư 公công 會hội 。 若nhược 至chí 於ư 民dân 眾chúng 。 若nhược 往vãng 親thân 屬thuộc 之chi 間gian 。 若nhược 赴phó 於ư 組# 合hợp 員# 之chi 中trung 。 若nhược 行hành 於ư 法pháp 廷đình 之chi 中trung 。 召triệu 喚hoán 為vi 作tác 證chứng 人nhân 。 訊tấn 問vấn 。

來lai 。 親thân 者giả 。 語ngữ 所sở 知tri 。

彼bỉ 不bất 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 知tri 。

或hoặc 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 知tri 。

或hoặc 不bất 見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 見kiến 。

或hoặc 見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 見kiến 。

如như 此thử 若nhược 為vi 自tự 己kỷ 。 若nhược 為vì 他tha 人nhân 。 若nhược 為vi 任nhậm 何hà 少thiểu 許hứa 之chi 利lợi 益ích 。 以dĩ 正chánh 知tri 而nhi 不bất 語ngữ 虛hư 妄vọng 。 此thử 言ngôn 為vi 華hoa 語ngữ 人nhân 。

[P.30]# 如như 何hà 是thị 蜜mật 語ngữ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 所sở 有hữu 之chi 言ngôn 無vô 過quá 失thất 。 樂nhạo/nhạc/lạc 耳nhĩ 。 愉# 快khoái 而nhi 透thấu 徹triệt 於ư 心tâm 底để 。 優ưu 雅nhã 而nhi 多đa 人nhân 之chi 愛ái 好hảo/hiếu 。 多đa 人nhân 之chi 所sở 悅duyệt 。 語ngữ 如như 是thị 之chi 語ngữ 。 此thử 言ngôn 為vi 蜜mật 語ngữ 人nhân 。

五ngũ

如như 何hà 是thị 漏lậu 瘡sang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 怒nộ 多đa 擾nhiễu 惱não 。 雖tuy 少thiểu 言ngôn 而nhi 現hiện 結kết 怨oán 。 憤phẫn 怒nộ 。 於ư 凶hung 勃bột 。 狠ngận 戾lệ 。 憤phẫn 發phát 。 憎tăng 惡ác 。 憂ưu 惱não 。 譬thí 如như 惡ác 漏lậu 瘡sang 者giả 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 瓦ngõa 礫lịch 敲# 打đả 。 膿nùng 血huyết 越việt 發phát 漏lậu 泄tiết 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 怒nộ 乃nãi 至chí 現hiện 憂ưu 惱não 。 此thử 言ngôn 為vi 漏lậu 瘡sang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 電điện 光quang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 三tam 。 三tam 參tham 照chiếu 〕# 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 譬thí 如như 有hữu 眼nhãn 者giả 於ư 夜dạ 黑hắc 暗ám 中trung 電điện 光quang 之chi 間gian 得đắc 見kiến 於ư 物vật 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 知tri 此thử 言ngôn 為vi 電điện 光quang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 金kim 剛cang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 譬thí 如như 金kim 剛cang 能năng 斷đoạn 珠châu 。 石thạch 如như 無vô 任nhậm 何hà 物vật 者giả 。 如như 是thị 此thử 處xứ 。 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 金kim 剛cang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 。

六lục

如như 何hà 是thị 盲manh 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 無vô 眼nhãn 。 即tức 如như 能năng 得đắc 未vị 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 或hoặc 增tăng 殖thực 已dĩ 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 無vô 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 又hựu 彼bỉ 能năng 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 劣liệt 勝thắng 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 無vô 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 是thị 言ngôn 為vi 盲manh 人nhân 。

[P.31]# 如như 何hà 是thị 一nhất 眼nhãn 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 眼nhãn 。 即tức 如như 能năng 得đắc 未vị 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 或hoặc 增tăng 殖thực 已dĩ 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 又hựu 彼bỉ 能năng 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 無vô 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 此thử 言ngôn 為vi 一nhất 眼nhãn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 兩lưỡng 眼nhãn 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 眼nhãn 。 即tức 如như 能năng 得đắc 未vị 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 或hoặc 增tăng 殖thực 已dĩ 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 又hựu 〔# 彼bỉ 〕# 能năng 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 此thử 言ngôn 為vi 兩lưỡng 眼nhãn 人nhân 。

七thất

如như 何hà 是thị 覆phú 慧tuệ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 之chi 前tiền 欲dục 聽thính 法Pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 為vì 彼bỉ 說thuyết 法Pháp 。 初sơ 善thiện 。 中trung 善thiện 。 後hậu 善thiện 。 有hữu 義nghĩa 。 有hữu 文văn 。 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 。 開khai 示thị 梵Phạm 行hạnh 。 〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 坐tọa 於ư 其kỳ 座tòa 。 不bất 思tư 惟duy 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 不bất 思tư 惟duy 中trung 。 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 又hựu 由do 其kỳ 座tòa 而nhi 起khởi 。 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 乃nãi 至chí 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 猶do 如như 注chú 於ư 覆phú 瓶bình 之chi 水thủy 者giả 流lưu 出xuất 。 不bất 留lưu 於ư 其kỳ 處xứ 。 如như 是thị [P.32]# 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 此thử 言ngôn 為vi 覆phú 慧tuệ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 膝tất 慧tuệ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 〔# 等đẳng 〕# 之chi 前tiền 欲dục 聽thính 法Pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 為vì 彼bỉ 說thuyết 法Pháp 。 初sơ 善thiện 。 中trung 善thiện 。 後hậu 善thiện 。 有hữu 義nghĩa 。 有hữu 文văn 。 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 。 開khai 示thị 梵Phạm 行hạnh 。 〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 坐tọa 於ư 其kỳ 座tòa 。 思tư 惟duy 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 思tư 惟duy 中trung 。 思tư 惟duy 後hậu 。 又hựu 由do 其kỳ 座tòa 而nhi 起khởi 。 不bất 思tư 惟duy 其kỳ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 不bất 思tư 惟duy 中trung 。 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 猶do 如như 將tương 種chủng 種chủng 之chi 胡hồ 麻ma 。 硬ngạnh 米mễ 。 糖đường 果quả 。 棗táo 子tử 列liệt 置trí 於ư 人nhân 膝tất 上thượng 。 彼bỉ 失thất 念niệm 而nhi 由do 其kỳ 座tòa 起khởi 而nhi 令linh 其kỳ 墜trụy 落lạc 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 此thử 言ngôn 為vi 膝tất 慧tuệ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 廣quảng 慧tuệ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 思tư 惟duy 後hậu 。 又hựu 由do 其kỳ 座tòa 而nhi 起khởi 。 思tư 惟duy 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 思tư 惟duy 中trung 。 思tư 惟duy 後hậu 。 猶do 如như 注chú 於ư 立lập 瓶bình 之chi 水thủy 者giả 。 留lưu 於ư 其kỳ 處xứ 而nhi 不bất 流lưu 出xuất 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 亦diệc 思tư 惟duy 後hậu 。 此thử 言ngôn 為vi 廣quảng 慧tuệ 人nhân 。

八bát

如như 何hà 是thị 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 耶da 。 於ư 預dự 流lưu 與dữ 一nhất 來lai 。 此thử 等đẳng 即tức 言ngôn 為vi 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 。

如như 何hà 是thị 於ư 欲dục 之chi 離ly 欲dục 而nhi 於ư 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 耶da 。 是thị 不bất 還hoàn 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 於ư 欲dục 之chi 離ly 而nhi 於ư 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 。

如như 何hà 是thị 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 離ly 欲dục 人nhân 耶da 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 言ngôn 為vi 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 離ly 欲dục 人nhân 。

九cửu

如như 何hà 是thị 石thạch 刻khắc 喻dụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 種chủng 種chủng 之chi 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 其kỳ 忿phẫn 怒nộ 彌di 久cửu 。 永vĩnh 附phụ 隨tùy 於ư 彼bỉ 。 譬thí 如như 石thạch 上thượng 之chi 彫điêu 刻khắc 。 若nhược 因nhân 風phong 因nhân 水thủy 而nhi 不bất 迅tấn 速tốc 消tiêu 失thất 。 永vĩnh 久cửu 存tồn 在tại 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 附phụ 隨tùy 〔# 於ư 彼bỉ 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 石thạch 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 地địa 刻khắc 喻dụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 種chủng 種chủng 之chi 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 其kỳ 忿phẫn 怒nộ 彌di 久cửu 。 永vĩnh 不bất 附phụ 隨tùy 於ư 彼bỉ 。 譬thí 如như 地địa 上thượng 之chi 痕ngân 跡tích 。 若nhược 因nhân 風phong 因nhân 水thủy 而nhi 迅tấn 速tốc 消tiêu 失thất 。 不bất 永vĩnh 久cửu 存tồn 在tại 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 不bất 附phụ 隨tùy 〔# 於ư 彼bỉ 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 地địa 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 水thủy 刻khắc 喻dụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 〔# 類loại 之chi 〕# 人nhân 。 雖tuy 強cưỡng 言ngôn 。 或hoặc 粗thô 暴bạo 言ngôn 。 亦diệc 非phi 可khả 意ý 之chi [P.33]# 言ngôn 。 無vô 言ngôn 中trung 之chi 言ngôn 。 有hữu 理lý 而nhi 歡hoan 喜hỷ 。 譬thí 如như 水thủy 上thượng 之chi 痕ngân 跡tích 者giả 。 迅tấn 速tốc 消tiêu 失thất 。 不bất 永vĩnh 久cửu 存tồn 在tại 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 歡hoan 喜hỷ 。 此thử 言ngôn 為vi 水thủy 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

一nhất 〇#

如như 何hà 為vi 三tam 樹thụ 皮bì 衣y 喻dụ 人nhân 耶da 。

有hữu 三tam 種chủng 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 。 〔# 一nhất 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 雖tuy 是thị 新tân 而nhi 色sắc 澤trạch 壞hoại 。 又hựu 或hoặc 觸xúc 麤thô 糙tháo 且thả 價giá 值trị 少thiểu 。 〔# 二nhị 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 雖tuy 是thị 中trung 古cổ 而nhi 色sắc 澤trạch 壞hoại 。 又hựu 或hoặc 觸xúc 麤thô 糙tháo 且thả 價giá 值trị 少thiểu 。 〔# 三tam 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 使sử 用dụng 老lão 舊cựu 而nhi 色sắc 澤trạch 壞hoại 。 又hựu 感cảm 觸xúc 麤thô 糙tháo 且thả 價giá 值trị 少thiểu 。 使sử 用dụng 陳trần 舊cựu 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 。 或hoặc 使sử 用dụng 於ư 單đơn 拭thức 。 或hoặc 投đầu 棄khí 於ư 塵trần 堆đôi 之chi 中trung 。 如như 是thị 於ư 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 之chi 中trung 。 有hữu 可khả 喻dụ 此thử 等đẳng 三tam 種chủng 。 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 三tam 者giả 如như 何hà 。

若nhược 新tân 比Bỉ 丘Khâu 無vô 戒giới 而nhi 惡ác 法pháp 者giả 。 此thử 是thị 彼bỉ 色sắc 澤trạch 之chi 惡ác 劣liệt 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 色sắc 澤trạch 之chi 惡ác 劣liệt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 〔# 彼bỉ 〕# 動động 作tác 之chi 人nhân 。 為vi 此thử 經Kinh 長trường 夜dạ 招chiêu 來lai 不bất 饒nhiêu 益ích 與dữ 痛thống 苦khổ 。 此thử 乃nãi 彼bỉ 觸xúc 〔# 之chi 〕# 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 感cảm 觸xúc 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 。 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 。 為vi 此thử 〔# 能năng 施thí 者giả 〕# 於ư 彼bỉ 無vô 大đại 果quả 。 無vô 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 〔# 又hựu 〕# 若nhược 中trung 年niên 之chi 比Bỉ 丘Khâu 乃nãi 至chí 長trưởng 老lão 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 以dĩ 無vô 戒giới 而nhi 惡ác 法pháp 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 色sắc 澤trạch 惡ác 劣liệt 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 色sắc 澤trạch 惡ác 劣liệt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 於ư 〔# 彼bỉ 〕# 動động 作tác 之chi 人nhân 。 此thử 經Kinh 長trường 夜dạ 招chiêu 來lai 不bất 饒nhiêu 益ích 與dữ 痛thống 苦khổ 。 此thử 是thị 彼bỉ 者giả 之chi 感cảm 觸xúc 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 感cảm 觸xúc 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 。 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 。 為vi 此thử 〔# 能năng 施thí 者giả 〕# 於ư 彼bỉ 無vô 大đại 果quả 。 無vô 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 若nhược 如như 此thử 之chi 。 長trưởng 老lão 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 僧Tăng 伽già 中trung 而nhi 語ngữ 者giả 。 對đối 此thử 而nhi 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 如như 此thử 言ngôn 。

汝nhữ 。 是thị 以dĩ 如như 何hà 愚ngu 癡si 暗ám 昧muội 者giả 之chi 言ngôn 。 汝nhữ 亦diệc 為vi 有hữu 所sở 言ngôn 耶da 。 彼bỉ 乃nãi 忿phẫn 怒nộ 。 不bất 歡hoan 而nhi 發phát 語ngữ 。 僧Tăng 伽già 即tức 應ứng 對đối 而nhi 語ngữ 。 宛uyển 如như 棄khí 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 於ư 塵trần 堆đôi 中trung 。 捨xả 棄khí 彼bỉ 〔# 語ngữ 〕# 。 此thử 等đẳng 可khả 喻dụ [P.34]# 於ư 三tam 〔# 種chủng 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 中trung 。

一nhất 一nhất

如như 何hà 是thị 三tam 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 喻dụ 耶da 。

有hữu 三tam 種chủng 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 〔# 一nhất 〕# 新tân 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 有hữu 色sắc 澤trạch 。 觸xúc 之chi 細tế 滑hoạt 而nhi 價giá 值trị 又hựu 大đại 。 〔# 二nhị 〕# 中trung 古cổ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 亦diệc 有hữu 色sắc 澤trạch 。 觸xúc 之chi 細tế 滑hoạt 而nhi 價giá 值trị 又hựu 大đại 。 〔# 三tam 〕# 使sử 用dụng 陳trần 舊cựu 之chi 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 亦diệc 有hữu 色sắc 澤trạch 。 觸xúc 之chi 細tế 滑hoạt 而nhi 價giá 值trị 又hựu 大đại 。 人nhân 人nhân 雖tuy 使sử 用dụng 陳trần 舊cựu 之chi 。 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 或hoặc 似tự 裹khỏa 寶bảo 。 或hoặc 蓄súc 此thử 於ư 香hương 篋khiếp 之chi 中trung 。 如như 此thử 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 之chi 中trung 。 此thử 等đẳng 可khả 喻dụ 於ư 三tam 種chủng 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 三tam 者giả 如như 何hà 。

若nhược 新tân 比Bỉ 丘Khâu 而nhi 持trì 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 妙diệu 色sắc 。 猶do 如như 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 有hữu 色sắc 澤trạch 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 。 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 〔# 彼bỉ 〕# 。 行hành 道Đạo 之chi 人nhân 。 因nhân 此thử 招chiêu 來lai 長trường 夜dạ 之chi 饒nhiêu 益ích 。 安an 樂lạc 。 此thử 是thị 觸xúc 彼bỉ 而nhi 細tế 滑hoạt 。 猶do 如như 觸xúc 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 之chi 細tế 滑hoạt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 人nhân 。 〔# 彼bỉ 〕# 有hữu 大đại 果quả 。 有hữu 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 大đại 。 猶do 如như 〔# 彼bỉ 〕# 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 之chi 價giá 值trị 大đại 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 〔# 又hựu 〕# 若nhược 中trung 年niên 之chi 比Bỉ 丘Khâu 乃nãi 至chí 長trưởng 老lão 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 而nhi 持trì 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 妙diệu 色sắc 。 猶do 如như 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 有hữu 色sắc 澤trạch 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 〔# 彼bỉ 〕# 行hành 動động 之chi 人nhân 。 因nhân 此thử 招chiêu 來lai 長trường 夜dạ 之chi 饒nhiêu 益ích 。 安an 樂lạc 。 此thử 是thị 之chi 觸xúc 彼bỉ 細tế 滑hoạt 。 猶do 如như 觸xúc 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 之chi 細tế 滑hoạt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 人nhân 。 因nhân 此thử 〔# 彼bỉ 〕# 有hữu 大đại 果quả 。 有hữu 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 大đại 。 猶do 如như 〔# 彼bỉ 〕# 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 之chi 價giá 值trị 大đại 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 若nhược 如như 此thử 之chi 。 長trưởng 老lão 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 僧Tăng 伽già 中trung 有hữu 所sở 言ngôn 。 對đối 此thử 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 。 如như 是thị 而nhi 言ngôn 。

具Cụ 壽thọ 眾chúng 。 肅túc 靜tĩnh 。 長trưởng 老lão 比Bỉ 丘Khâu 。 將tương 語ngữ [P.35]# 法pháp 與dữ 律luật 。 彼bỉ 之chi 言ngôn 語ngữ 如như 香hương 篋khiếp 中trung 之chi 彼bỉ 。 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 蓄súc 至chí 於ư 〔# 心tâm 中trung 〕# 。 此thử 等đẳng 可khả 喻dụ 三tam 種chủng 之chi 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 之chi 人nhân 。 有hữu 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 中trung 。

一nhất 二nhị

如như 何hà 是thị 易dị 計kế 量lượng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 傲ngạo 慢mạn 。 自tự 滿mãn 。 輕khinh 躁táo 。 饒nhiêu 舌thiệt 。 談đàm 散tán 漫mạn 。 失thất 念niệm 。 不bất 正chánh 知tri 。 心tâm 不bất 定định 。 心tâm 散tán 動động 而nhi 放phóng 縱túng/tung 諸chư 根căn 。 此thử 言ngôn 為vi 〔# 容dung 〕# 易dị 計kế 量lượng 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 難nan 計kế 量lượng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 傲ngạo 慢mạn 。 不bất 自tự 滿mãn 。 不bất 輕khinh 躁táo 。 不bất 饒nhiêu 舌thiệt 。 不bất 談đàm 散tán 漫mạn 。 正chánh 念niệm 。 正chánh 知tri 。 心tâm 定định 。 心tâm 之chi 專chuyên 注chú 而nhi 擁ủng 護hộ 諸chư 根căn 。 此thử 言ngôn 為vi 難nạn/nan 〔# 計kế 〕# 量lượng 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 無vô 計kế 量lượng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 諸chư 漏lậu 滅diệt 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 可khả 〔# 計kế 〕# 量lượng 之chi 人nhân 。

一nhất 三tam

如như 何hà 是thị 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 。 卑ty 劣liệt 。 如như 是thị 之chi 人nhân 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 。 除trừ 憫mẫn 與dữ 悲bi 。

如như 何hà 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 戒giới 定định 慧tuệ 等đẳng 同đồng 。 如như 是thị 之chi 人nhân 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 可khả 語ngữ 戒giới 相tương/tướng 等đẳng 之chi 善thiện 人nhân 與dữ 我ngã 等đẳng 語ngữ 戒giới 。 又hựu 其kỳ 〔# 戒giới 之chi 談đàm 話thoại 〕# 我ngã 等đẳng 可khả 生sanh 安an 樂lạc 。 又hựu 其kỳ 〔# 依y 戒giới 之chi 談đàm 話thoại 戒giới 〕# 可khả 轉chuyển 我ngã 等đẳng 。 可khả 語ngữ 定định 相tương/tướng 等đẳng 之chi 善thiện 人nhân 與dữ 語ngữ 定định 。 又hựu 其kỳ 〔# 定định 之chi 談đàm 話thoại 〕# 於ư 我ngã 等đẳng 可khả 生sanh 安an 樂lạc 。 又hựu 其kỳ 〔# 依y 定định 談đàm 話thoại 定định 〕# 者giả 可khả 轉chuyển 我ngã 等đẳng 。 可khả 言ngôn 慧tuệ 相tương/tướng 等đẳng 之chi 善thiện 人nhân 與dữ 我ngã 等đẳng 語ngữ 慧tuệ 。 又hựu 其kỳ 〔# 慧tuệ 之chi 談đàm 話thoại 〕# 於ư 我ngã 等đẳng 可khả 生sanh 安an 樂lạc 。 又hựu 其kỳ 〔# 依y 慧tuệ 之chi 談đàm 話thoại 慧tuệ 〕# 者giả 可khả 轉chuyển 我ngã 等đẳng 。 故cố 如như 此thử 之chi 人nhân 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。

如như 何hà 是thị 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 戒giới 定định 慧tuệ 殊thù 勝thắng 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 如như 是thị [P.36]# 我ngã 可khả 令linh 未vị 圓viên 滿mãn 之chi 戒giới 蘊uẩn 圓viên 滿mãn 。 已dĩ 圓viên 滿mãn 之chi 戒giới 蘊uẩn 。 以dĩ 慧tuệ 順thuận 益ích 彼bỉ 彼bỉ 。 或hoặc 令linh 未vị 圓viên 滿mãn 之chi 定định 蘊uẩn 圓viên 滿mãn 。 或hoặc 令linh 已dĩ 圓viên 滿mãn 之chi 定định 蘊uẩn 。 以dĩ 慧tuệ 順thuận 益ích 彼bỉ 彼bỉ 。 或hoặc 令linh 未vị 圓viên 滿mãn 之chi 慧tuệ 蘊uẩn 圓viên 滿mãn 。 或hoặc 令linh 已dĩ 圓viên 滿mãn 之chi 慧tuệ 蘊uẩn 。 以dĩ 慧tuệ 順thuận 益ích 彼bỉ 彼bỉ 。 故cố 如như 是thị 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。

一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 可khả 厭yếm 棄khí 之chi 人nhân 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 破phá 戒giới 而nhi 為vi 惡ác 法pháp 。 不bất 淨tịnh 。 惹nhạ 起khởi 疑nghi 惑hoặc 之chi 行hành 狀trạng 。 作tác 陰ấm 蔽tế 之chi 業nghiệp 。 非phi 沙Sa 門Môn 而nhi 稱xưng 為vi 沙Sa 門Môn 。 非phi 淨tịnh 行hạnh 者giả 而nhi 稱xưng 為vi 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 於ư 內nội 生sanh 朽hủ 廢phế 。 漏lậu 泄tiết 。 污ô 穢uế 。 如như 是thị 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 厭yếm 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 譬thí 如như 雖tuy 不bất 墮đọa 於ư 如như 此thử 人nhân 之chi 見kiến 解giải 。 尚thượng 且thả 彼bỉ 惡ác 名danh 聲thanh 揚dương 。 以dĩ 彼bỉ 惡ác 人nhân 為vi 友hữu 。 以dĩ 惡ác 人nhân 為vi 朋bằng 。 尊tôn 敬kính 惡ác 人nhân 。 猶do 如như 進tiến 入nhập 糞phẩn 中trung 之chi 蛇xà 。 雖tuy 不bất 咬giảo 人nhân 尚thượng 污ô 穢uế 人nhân 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 譬thí 如như 雖tuy 不bất 墮đọa 於ư 此thử 人nhân 之chi 見kiến 解giải 。 尚thượng 且thả 彼bỉ 惡ác 名danh 聲thanh 揚dương 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 惡ác 人nhân 為vi 友hữu 。 以dĩ 惡ác 人nhân 為vi 朋bằng 。 尊tôn 敬kính 惡ác 人nhân 。 是thị 故cố 。 如như 此thử 之chi 人nhân 可khả 厭yếm 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。

如như 何hà 是thị 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 侍thị 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 忿phẫn 怒nộ 而nhi 多đa 擾nhiễu 惱não 。 雖tuy 少thiểu 言ngôn 而nhi 結kết 怨oán 。 憤phẫn 怒nộ 。 於ư 凶hung 丈trượng 敖# 。 現hiện 狠ngận 戾lệ 。 憤phẫn 發phát 。 憎tăng 惡ác 與dữ 擾nhiễu 惱não 。 猶do 如như 惡ác 漏lậu 瘡sang 。 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 瓦ngõa 礫lịch 敲# 打đả 。 多đa 量lượng 濃nồng 血huyết 漏lậu 泄tiết 。 如như 是thị 此thử 處xứ 。 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 易dị 忿phẫn 怒nộ 多đa 擾nhiễu 惱não 乃nãi 至chí 猶do 如như 鎮trấn 頭đầu 迦ca 樹thụ 。 之chi 燃nhiên 燒thiêu 作tác 火hỏa 。 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 瓦ngõa 礫lịch 擾nhiễu 亂loạn 。 則tắc 越việt 發phát 發phát 出xuất 咭# 咭# 噠đát 。 咕# 咭# 咭# 噠đát 之chi 音âm 。 正chánh 實thật 如như 此thử 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 忿phẫn 怒nộ 而nhi 多đa 擾nhiễu 惱não 。 乃nãi 至chí 猶do 如như 糞phẩn 坑khanh 。 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 互hỗ 礫lịch 攪giảo 亂loạn 。 則tắc 越việt 發phát 出xuất 惡ác 臭xú 。 正chánh 實thật 如như 是thị 。 於ư 此thử 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 易dị 怒nộ 多đa 擾nhiễu 惱não 。 雖tuy 少thiểu 言ngôn 而nhi 結kết 怨oán 。 憤phẫn 怒nộ 。 凶hung 敖# 。 現hiện 狠ngận 戾lệ 。 憤phẫn 發phát 。 憎tăng 惡ác 與dữ 擾nhiễu 惱não 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 〔# 彼bỉ 謂vị 〕# 彼bỉ 是thị 毀hủy 辱nhục 我ngã 。 彼bỉ 是thị 呵ha 駡# 我ngã 。 彼bỉ 是thị 損tổn 害hại 於ư 我ngã 。 故cố 如như 此thử 之chi 人nhân 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。

如như 何hà 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 以dĩ 持trì 戒giới 作tác 為vi 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 譬thí 如như 雖tuy 隨tùy 從tùng 如như 此thử 人nhân 之chi 見kiến 解giải 。 尚thượng 且thả 彼bỉ 善thiện 〔# 良lương 之chi 〕# 名danh 聲thanh 揚dương 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 善thiện 人nhân 為vi 友hữu 。 以dĩ 善thiện 人nhân 為vi 朋bằng 。 尊tôn 敬kính 善thiện 人nhân 。 故cố 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。

一nhất 五ngũ

如như 何hà 是thị 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 定định 與dữ 慧tuệ 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 此thử 等đẳng 言ngôn 完hoàn 全toàn 行hành 於ư 戒giới 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 定định 與dữ 慧tuệ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 與dữ 定định 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 慧tuệ 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 不bất 還hoàn 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 與dữ 定định 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 慧tuệ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 言ngôn 為vi 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 之chi 人nhân 。

一nhất 六lục

此thử 處xứ 如như 何hà 是thị 三tam 師sư 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 是thị 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 是thị 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 是thị 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 。

此thử 中trung 。 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 之chi 師sư 是thị 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 得đắc [P.38]# 色sắc 界giới 等đẳng 至chí 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 之chi 師sư 是thị 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 得đắc 無vô 色sắc 界giới 等đẳng 至chí 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 之chi 師sư 是thị 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 正chánh 自tự 覺giác 者giả 之chi 師sư 。 此thử 等đẳng 是thị 三tam 師sư 。

一nhất 七thất

如như 何hà 亦diệc 為vi 他tha 之chi 三tam 師sư 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 是thị 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 又hựu 於ư 當đương 來lai 我ngã 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 是thị 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 是thị 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 亦diệc 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 此thử 中trung 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 亦diệc 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 之chi 師sư 。 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 常thường 住trụ 論luận 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 雖tuy 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 之chi 師sư 。 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 斷đoạn 論luận 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 亦diệc 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 之chi 師sư 。 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 為vi 正chánh 自tự 覺giác 者giả 之chi 師sư 。 此thử 等đẳng 是thị 其kỳ 他tha 之chi 三tam 師sư 。

第đệ 三tam 章chương 畢tất

第đệ 四tứ 章chương 。 四tứ 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 不bất 善thiện 士sĩ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 殺sát 生sanh 者giả 。 不bất 與dữ 取thủ 者giả 。 欲dục 邪tà 行hành 者giả 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 人nhân 。

[P.39]# 如như 何hà 是thị 由do 不bất 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 是thị 殺sát 生sanh 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 亦diệc 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 是thị 不bất 與dữ 取thủ 。 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 亦diệc 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 是thị 欲dục 邪tà 行hành 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 亦diệc 欲dục 邪tà 行hành 。 自tự 身thân 是thị 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 亦diệc 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 自tự 身thân 是thị 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 為vi 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 。 此thử 言ngôn 自tự 不bất 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 不bất 與dữ 取thủ 。 欲dục 邪tà 行hành 。 〔# 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 〕# 。 離ly 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 殺sát 生sanh 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 不bất 與dữ 取thủ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 欲dục 邪tà 行hành 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 〔# 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 〕# 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 惡ác 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 殺sát 生sanh 者giả 。 不bất 與dữ 取thủ 者giả 。 欲dục 邪tà 行hành 者giả 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 麤thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 有hữu 貪tham 欲dục 。 有hữu 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 邪tà 見kiến 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 惡ác 人nhân 更cánh 為vi 惡ác 人nhân 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 為vi 殺sát 生sanh 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 為vi 不bất 與dữ 取thủ 者giả 。 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 為vi 欲dục 邪tà 行hành 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 欲dục 邪tà 行hành 。 自tự [P.40]# 身thân 為vi 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 自tự 身thân 為vi 離ly 間gian 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 離ly 間gian 語ngữ 。 自tự 身thân 為vi 麤thô 惡ác 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 麤thô 惡ác 語ngữ 。 自tự 身thân 為vi 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 自tự 身thân 有hữu 貪tham 欲dục 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 貪tham 欲dục 。 自tự 身thân 有hữu 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 自tự 身thân 為vi 邪tà 見kiến 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 邪tà 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 惡ác 人nhân 更cánh 為vi 惡ác 人nhân 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 士sĩ 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 遠viễn 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 遠viễn 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 遠viễn 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 遠viễn 離ly 麤thô 惡ác 語ngữ 。 遠viễn 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 無vô 貪tham 欲dục 者giả 。 無vô 瞋sân 恚khuể 心tâm 〔# 者giả 〕# 。 正chánh 見kiến 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 善thiện 人nhân 更cánh 為vi 善thiện 人nhân 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 殺sát 生sanh 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 不bất 與dữ 取thủ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 欲dục 邪tà 行hành 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 乃nãi 至chí 勸khuyến 告cáo 〔# 他tha 人nhân 〕# 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 善thiện 人nhân 更cánh 為vi 善thiện 人nhân 之chi 人nhân 。

三tam

如như 何hà 是thị 惡ác 法pháp 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 殺sát 生sanh 者giả 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 邪tà 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 法pháp 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 惡ác 法pháp 更cánh 為vi 惡ác 法pháp 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 為vi 殺sát 生sanh 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 勸khuyến 邪tà 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 惡ác 法pháp 更cánh 為vi 惡ác 法pháp 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 法Pháp 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 正chánh 見kiến 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 法Pháp 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 善thiện 法Pháp 更cánh 為vi 善thiện 法Pháp 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 殺sát 生sanh 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 雜tạp 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 勸khuyến 告cáo 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 善thiện 法Pháp 更cánh 為vi 善thiện 法Pháp 之chi 人nhân 。

[P.41]# 四tứ

如như 何hà 是thị 有hữu 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 有hữu 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 。 具cụ 足túc 有hữu 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 。 具cụ 足túc 有hữu 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 罪tội 人nhân 。

如như 何hà 是thị 多đa 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 有hữu 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 而nhi 無vô 罪tội 之chi 〔# 身thân 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 有hữu 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 而nhi 無vô 罪tội 之chi 〔# 語ngữ 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 有hữu 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 而nhi 無vô 罪tội 之chi 〔# 意ý 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 此thử 言ngôn 為vi 多đa 罪tội 人nhân 。

如như 何hà 是thị 少thiểu 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 無vô 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 而nhi 有hữu 罪tội 之chi 〔# 身thân 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 無vô 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 而nhi 有hữu 罪tội 之chi 〔# 語ngữ 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 無vô 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 而nhi 有hữu 罪tội 之chi 〔# 意ý 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 此thử 言ngôn 為vi 少thiểu 罪tội 人nhân 。

如như 何hà 是thị 無vô 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 無vô 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 。 具cụ 足túc 無vô 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 。 具cụ 足túc 無vô 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 。 此thử 言ngôn 為vi 無vô 罪tội 人nhân 。

五ngũ

如như 何hà 是thị 略lược 開khai 知tri 人nhân 耶da 。 於ư 於ư 其kỳ 人nhân 所sở 說thuyết 之chi 同đồng 時thời 有hữu 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 略lược 開khai 知tri 人nhân 。

如như 何hà 是thị 廣quảng 演diễn 知tri 人nhân 耶da 。 於ư 廣quảng 說thuyết 於ư 其kỳ 人nhân 所sở 略lược 說thuyết 之chi 義nghĩa 而nhi 有hữu 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 廣quảng 演diễn 知tri 人nhân 。

如như 何hà 是thị 引dẫn 導đạo 人nhân 耶da 。 於ư 其kỳ 人nhân 所sở 說thuyết 與dữ 所sở 問vấn 且thả 有hữu 。 如như 理lý 作tác 意ý 。 親thân 近cận 。 倚ỷ 親thân 。 侍thị 候hậu 於ư 善thiện 友hữu 。 如như 此thử 依y 次thứ 而nhi 有hữu 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 所sở 引dẫn 導đạo 人nhân 。

如như 何hà 是thị 文văn 句cú 為vi 最tối 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 是thị 多đa 聞văn 。 多đa 話thoại 。 多đa 受thọ 持trì 。 多đa 語ngữ 。 而nhi 且thả 生sanh 存tồn 中trung 無vô 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 文văn 句cú 為vi 最tối 人nhân 。

[P.42]# 六lục

如như 何hà 是thị 以dĩ 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 而nhi 適thích 切thiết 回hồi 答đáp 。 但đãn 不bất 迅tấn 速tốc 。 此thử 言ngôn 為vi 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 在tại 辯biện 而nhi 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 而nhi 迅tấn 速tốc 回hồi 答đáp 。 但đãn 不bất 適thích 切thiết 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 在tại 辯biện 而nhi 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 而nhi 適thích 切thiết 迅tấn 速tốc 回hồi 答đáp 。 此thử 言ngôn 為vi 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 時thời 亦diệc 不bất 適thích 切thiết 亦diệc 不bất 迅tấn 速tốc 作tác 答đáp 。 此thử 言ngôn 為vi 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 。

七thất

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 說thuyết 法Pháp 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 僅cận 有hữu 少thiểu 說thuyết 又hựu 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 聽thính 眾chúng 即tức 不bất 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 得đắc 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 對đối 如như 此thử 聽thính 眾chúng 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 僅cận 有hữu 少thiểu 說thuyết 〔# 法pháp 〕# 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 之chi 聽thính 眾chúng 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 有hữu 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 者giả 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 對đối 如như 此thử 聽thính 眾chúng 之chi 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 〔# 人nhân 數số 〕# 眾chúng 多đa 言ngôn 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 聽thính 眾chúng 不bất 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 者giả 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 對đối 於ư 如như 此thử 聽thính 眾chúng 之chi 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 〔# 人nhân 數số 〕# 眾chúng 多đa 又hựu 說thuyết 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 聽thính 眾chúng 不bất 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 者giả 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 對đối 於ư 如như 此thử 聽thính 眾chúng 之chi 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。

八bát

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 雲vân 喻dụ 人nhân 耶da 。 是thị 有hữu 四tứ 雲vân 。 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 不bất 鳴minh [P.43]# 又hựu 不bất 雨vũ 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 雲vân 之chi 人nhân 於ư 世thế 有hữu 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 是thị 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 。

如như 何hà 是thị 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 說thuyết 而nhi 不bất 作tác 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 作tác 而nhi 不bất 說thuyết 。 如như 是thị 之chi 人nhân 。 是thị 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 說thuyết 而nhi 又hựu 作tác 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 說thuyết 又hựu 不bất 作tác 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

九cửu

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 鼠thử 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 〔# 種chủng 〕# 鼠thử 。

掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 。 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 比tỉ 喻dụ 於ư 此thử 等đẳng 四tứ 鼠thử 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 。 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 。

如như 何hà 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 通thông 達đạt 契Khế 經Kinh 。 應ưng 頌tụng 。 記ký 說thuyết 。 諷phúng 頌tụng 。 無vô 問vấn 自tự 說thuyết 。 如như 是thị 說thuyết 。 本bổn 生sanh 。 未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp 。 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 如như 實thật 不bất 知tri 此thử 是thị 苦khổ 。 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 之chi 集tập 。 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 之chi 滅diệt 。 如như 實thật 不bất 知tri 此thử 是thị 。 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.44]# 如như 何hà 是thị 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 通thông 達đạt 於ư 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 通thông 達đạt 於ư 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 則tắc 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 通thông 達đạt 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 不bất 掘quật 穴huyệt 不bất 住trụ 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 鼠thử 之chi 四tứ 〔# 種chủng 〕# 人nhân 之chi 存tồn 在tại 。

一nhất 〇#

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 菴am 摩ma 羅la 果quả 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 菴am 摩ma 羅la 果quả 。

有hữu 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 。 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 。 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 。 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 。 如như 是thị 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 有hữu 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 。 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 。 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 。 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 。

如như 何hà 是thị 有hữu 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 。 前tiền 觀quán 。 左tả 右hữu 視thị 。 屈khuất 。 伸thân 。 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 生sanh 而nhi 熟thục 色sắc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.45]# 如như 何hà 是thị 有hữu 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 。 前tiền 觀quán 。 左tả 右hữu 視thị 。 屈khuất 。 伸thân 。 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 不bất 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 乃nãi 是thị 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 不bất 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 一nhất

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 瓶bình 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 瓶bình 。

空không 而nhi 閉bế 。 滿mãn 而nhi 開khai 。 空không 而nhi 開khai 。 滿mãn 而nhi 閉bế 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 瓶bình 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 是thị 空không 而nhi 閉bế 。 滿mãn 而nhi 開khai 。 空không 而nhi 開khai 。 滿mãn 而nhi 閉bế 。

如như 何hà 是thị 空không 而nhi 閉bế 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 衣y 。 鉢bát 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 至chí 此thử 是thị 導đạo 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 空không 而nhi 閉bế 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 空không 而nhi 閉bế 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 滿mãn 而nhi 開khai 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 衣y 。 鉢bát 不bất 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 此thử 。 之chi 人nhân 是thị 滿mãn 而nhi 開khai 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 滿mãn 而nhi 開khai 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.46]# 如như 何hà 是thị 空không 而nhi 開khai 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 不bất 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 不bất 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 空không 而nhi 開khai 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 空không 而nhi 開khai 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 滿mãn 而nhi 開khai 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 滿mãn 而nhi 閉bế 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 滿mãn 而nhi 閉bế 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 〔# 如như 此thử 〕# 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 〔# 種chủng 〕# 瓶bình 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 二nhị

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 池trì 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 池trì 。

淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 見kiến 。 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 。 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 。 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 池trì 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 。 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 。 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 。 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 者giả 。

如như 何hà 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 〇# 參tham 照chiếu 〕# 〔# 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 是thị 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 。 猶do 如như 池trì 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 不bất 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 池trì 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 來lai 乃nãi 至chí 〔# 不bất 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 池trì 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.47]# 如như 何hà 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 池trì 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 〔# 種chủng 〕# 池trì 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 三tam

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 軛ách 牛ngưu 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 軛ách 牛ngưu 。

我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 四tứ 〔# 種chủng 〕# 軛ách 牛ngưu 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 即tức 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 群quần 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 。

如như 何hà 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 令linh 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 而nhi 非phi 他tha 之chi 徒đồ 眾chúng 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 牛ngưu 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 令linh 他tha 者giả 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 而nhi 非phi 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 牛ngưu 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 令linh 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 而nhi 又hựu 令linh 他tha 者giả 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 牛ngưu 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 令linh 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 。 又hựu 不bất 令linh 他tha 者giả 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 牛ngưu 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 〔# 種chủng 〕# 軛ách 牛ngưu 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

[P.48]# 一nhất 四tứ

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 蛇xà 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 之chi 蛇xà 。

毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 。 毒độc 雖tuy 激kích 而nhi 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 亦diệc 不bất 激kích 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 蛇xà 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 〕# 。 毒độc 雖tuy 激kích 而nhi 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 亦diệc 不bất 激kích 。

如như 何hà 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 但đãn 彼bỉ 忿phẫn 怒nộ 長trường 夜dạ 不bất 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 毒độc 雖tuy 激kích 而nhi 毒độc 不bất 出xuất 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 不bất 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 但đãn 彼bỉ 之chi 忿phẫn 怒nộ 長trường 夜dạ 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 雖tuy 激kích 。 但đãn 毒độc 不bất 出xuất 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 〔# 雖tuy 〕# 激kích 。 但đãn 毒độc 不bất 出xuất 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 彼bỉ 之chi 忿phẫn 怒nộ 又hựu 長trường 夜dạ 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 毒độc 不bất 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 不bất 激kích 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 勿vật 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 彼bỉ 之chi 忿phẫn 怒nộ 又hựu 不bất 長trường 夜dạ 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 不bất 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 不bất 激kích 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 不bất 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 不bất 激kích 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 蛇xà 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 五ngũ

如như 何hà 是thị 不bất 查# 不bất 究cứu 而nhi 稱xưng 讚tán 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 稱xưng 讚tán 說thuyết 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 之chi 外ngoại 道đạo 。 外ngoại 道đạo 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 〔# 言ngôn 為vi 〕# 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 向hướng 行hành 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 稱xưng 讚tán 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

[P.49]# 如như 何hà 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 稱xưng 讚tán 說thuyết 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 行hạnh 向hướng 行hành 之chi 佛Phật 陀Đà 。 佛Phật 陀Đà 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 〔# 言ngôn 為vi 〕# 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 不bất 應ưng 信tín 處xứ 生sanh 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 。 邪tà 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 信tín 。 亦diệc 於ư 善thiện 向hướng 道đạo 或hoặc 正chánh 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 於ư 不bất 應ưng 信tín 之chi 處xứ 生sanh 信tín 者giả 。

如như 何hà 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 於ư 應ưng 信tín 之chi 處xứ 生sanh 不bất 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 善thiện 向hướng 道đạo 。 正chánh 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 不bất 信tín 。 亦diệc 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 或hoặc 邪tà 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 於ư 應ưng 信tín 之chi 處xứ 。 生sanh 不bất 信tín 者giả 。

一nhất 六lục

如như 何hà 是thị 查# 究cứu 不bất 稱xưng 讚tán 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 稱xưng 讚tán 語ngữ 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 之chi 外ngoại 道đạo 。 外ngoại 道đạo 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 言ngôn 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 查# 究cứu 稱xưng 讚tán 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 稱xưng 讚tán 語ngữ 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 向hướng 行hành 之chi 佛Phật 陀Đà 。 佛Phật 陀Đà 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 〔# 言ngôn 為vi 〕# 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 向hướng 行hành 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 稱xưng 讚tán 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 不bất 可khả 信tín 之chi 。 處xử 生sanh 不bất 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 。 邪tà 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 不bất 信tín 。 亦diệc 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 或hoặc 邪tà 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 不bất 可khả 信tín 之chi 。 處xử 生sanh 不bất 信tín 。

[P.50]# 如như 何hà 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 生sanh 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 善thiện 向hướng 道đạo 。 正chánh 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 信tín 。 亦diệc 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 或hoặc 邪tà 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 生sanh 信tín 者giả 。

一nhất 七thất

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 說thuyết 之chi 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 又hựu 有hữu 其kỳ 中trung 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 說thuyết 之chi 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 乃nãi 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 地địa 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 〔# 之chi 人nhân 〕# 。

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 於ư 彼bỉ 之chi 問vấn 答đáp 時thời 知tri 之chi 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 則tắc 是thị 其kỳ 有hữu 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 之chi 。

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 語ngữ 之chi 。 以dĩ 捨xả 而nhi 為vi 正chánh 念niệm 。 正chánh 知tri 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 地địa 亦diệc 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。

一nhất 八bát

如như 何hà 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 不bất 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 之chi 生sanh 活hoạt 乃nãi 是thị 由do 起khởi 策sách 。 勤cần 勉miễn 。 精tinh 進tấn 之chi 結kết 果quả 而nhi 非phi 依y 功công 德đức 也dã 。 此thử 言ngôn 之chi 為vi 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 以dĩ 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 為vi 起khởi 。 其kỳ 以dĩ 上thượng 之chi 諸chư 天thiên 乃nãi 是thị 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。

如như 何hà 是thị 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 生sanh 活hoạt 是thị 由do 起khởi 策sách 。 勤cần 勉miễn 。 精tinh 進tấn 之chi 結kết 果quả 。 又hựu 由do 功công 德đức 之chi 結kết 果quả 。 此thử 是thị 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 。

〔# 如như 何hà 是thị 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 〕# 是thị 地địa 獄ngục 者giả 等đẳng 是thị 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 亦diệc 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。

一nhất 九cửu

如như 何hà 是thị 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 下hạ 賤tiện 之chi 家gia 。 〔# 即tức 〕# 若nhược 生sanh 於ư 旃chiên 陀đà 羅la 之chi 家gia 。 獸thú 獵liệp 人nhân 之chi 家gia 。 竹trúc 匠tượng 之chi 家gia 。 車xa 匠tượng 之chi 家gia 。 塵trần 芥giới 淨tịnh 除trừ 之chi 家gia 。 貧bần 窮cùng 而nhi 飲ẩm 食thực 窮cùng 乏phạp 。 生sanh 計kế 困khốn 難nạn/nan 辛tân 苦khổ 始thỉ 得đắc 衣y 服phục 。 又hựu 彼bỉ 血huyết 色sắc 不bất 好hảo/hiếu 。 容dung 貌mạo 衰suy 弱nhược 。 身thân 體thể 短đoản 小tiểu 多đa 病bệnh 。 或hoặc 隻chỉ 眼nhãn 。 或hoặc 手thủ 不bất 具cụ 。 或hoặc 跛bả 或hoặc 躄tích 。 不bất 得đắc 食thực 物vật 。 飲ẩm 食thực 。 衣y 服phục 。 車xa 乘thừa 。 鬘man 。 香hương 。 塗đồ 香hương 。 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 惡ác 行hành 。 以dĩ 語ngữ 行hành 惡ác 行hành 。 以dĩ 意ý 行hành 惡ác 行hành 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 以dĩ 語ngữ 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 以dĩ 意ý 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 生sanh 於ư 無vô 幸hạnh 處xứ 。 惡ác 趣thú 。 險hiểm 難nạn 。 地địa 獄ngục 。 如như 此thử 言ngôn 為vi 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 下hạ 賤tiện 之chi 家gia 。 乃nãi 至chí 不bất 得đắc 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 妙diệu 行hạnh 。 以dĩ 語ngữ 行hành 妙diệu 行hạnh 。 以dĩ 意ý 行hành 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 即tức 是thị 以dĩ 身thân 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 以dĩ 語ngữ 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 以dĩ 意ý 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 於ư 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 。 生sanh 於ư 善thiện 趣thú 。 天thiên 界giới 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 尊tôn 貴quý 之chi 家gia 。 〔# 即tức 〕# 若nhược 生sanh 於ư 剎sát 帝đế 利lợi 大đại 家gia 。 婆Bà 羅La 門Môn 大đại 家gia 。 長trưởng 者giả 大đại 家gia 。 豐phong 富phú 而nhi 多đa 貨hóa 。 擁ủng 有hữu 大đại 祿lộc 。 有hữu 多đa 金kim 銀ngân 。 資tư 產sản 雜tạp 具cụ 與dữ 財tài 物vật 。 有hữu 稻đạo 穀cốc 。 又hựu 彼bỉ 美mỹ 麗lệ 而nhi 堪kham 見kiến 。 令linh 人nhân 喜hỷ 歡hoan 他tha 而nhi 成thành 就tựu 最tối 上thượng 。 之chi 姿tư 色sắc 乃nãi 至chí 得đắc 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 惡ác 行hành 。 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 於ư 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 生sanh 於ư 無vô 幸hạnh 處xứ 。 惡ác 趣thú 。 險hiểm 難nạn 。 地địa 獄ngục 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 尊tôn 貴quý 之chi 家gia 乃nãi 至chí 得đắc 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 妙diệu 行hạnh 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 於ư 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 生sanh 善thiện 趣thú 。 天thiên 界giới 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 。

二nhị 〇#

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 也dã 。

二nhị 一nhất

此thử 處xứ 。 如như 何hà 是thị 四tứ 樹thụ 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 樹thụ 。

以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 樹thụ 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。

[P.53]# 如như 何hà 是thị 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 然nhiên 而nhi 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 是thị 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 之chi 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 然nhiên 而nhi 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 是thị 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 之chi 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 亦diệc 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 亦diệc 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

二nhị 二nhị

如như 何hà 是thị 以dĩ 色sắc 為vi 量lượng 而nhi 信tín 色sắc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 見kiến 長trường/trưởng 。 見kiến 廣quảng 。 見kiến 形hình 。 見kiến 滿mãn 而nhi 終chung 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 言ngôn 以dĩ 色sắc 為vi 量lượng 而nhi 信tín 色sắc 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 聲thanh 為vi 量lượng 而nhi 信tín 聲thanh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 於ư 其kỳ 他tha 之chi 稱xưng 讚tán 。 追truy 隨tùy 。 讚tán 嘆thán 。 讚tán 辭từ 之chi 處xứ 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 是thị 以dĩ 聲thanh 為vi 量lượng 而nhi 信tín 聲thanh 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 麤thô 為vi 量lượng 而nhi 信tín 麤thô 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 見kiến 衣y 麤thô 。 鉢bát 麤thô 。 臥ngọa 具cụ 之chi 麤thô 。 種chủng 種chủng 之chi 苦khổ 行hành 而nhi 終chung 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 其kỳ 為vi 以dĩ 麤thô 為vi 量lượng 而nhi 信tín 麤thô 之chi 人nhân 。

[P.54]# 如như 何hà 是thị 以dĩ 法pháp 為vi 量lượng 而nhi 信tín 法pháp 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 見kiến 戒giới 。 見kiến 定định 。 見kiến 慧tuệ 而nhi 終chung 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 言ngôn 為vi 以dĩ 法pháp 為vi 量lượng 而nhi 信tín 法pháp 之chi 人nhân 。

二nhị 三tam

如như 何hà 是thị 行hành 自tự 利lợi 而nhi 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 戒giới 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 定định 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 有hữu 行hành 自tự 利lợi 而nhi 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 行hành 利lợi 他tha 而nhi 不bất 行hành 自tự 利lợi 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 戒giới 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 定định 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 慧tuệ 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 有hữu 行hành 利lợi 他tha 而nhi 不bất 行hành 自tự 利lợi 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 亦diệc 行hành 自tự 利lợi 亦diệc 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 戒giới 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 定định 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 有hữu 行hành 自tự 利lợi 亦diệc 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 行hành 自tự 利lợi 又hựu 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 戒giới 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 定định 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 慧tuệ 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ [P.55]# 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 是thị 不bất 行hành 自tự 利lợi 又hựu 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 。

二nhị 四tứ

如như 何hà 是thị 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 裸lõa 體thể 而nhi 為vi 〔# 人nhân 〕# 厭yếm 棄khí 之chi 行hành 。 舐thỉ 手thủ 而nhi 呼hô 不bất 來lai 。 待đãi 而nhi 不bất 止chỉ 。 持trì 來lai 而nhi 不bất 受thọ 。 故cố 所sở 作tác 而nhi 不bất 受thọ 。 招chiêu 待đãi 而nhi 不bất 應ưng 。 彼bỉ 即tức 是thị 自tự 甕úng 口khẩu 〔# 取thủ 出xuất 〕# 而nhi 不bất 受thọ 。 自tự 鍋oa 口khẩu 〔# 取thủ 出xuất 〕# 而nhi 不bất 受thọ 。 隔cách 〔# 離ly 〕# 門môn 閾quắc 而nhi 不bất 受thọ 。 隔cách 手thủ 杖trượng 而nhi 不bất 受thọ 。 隔cách 搗đảo 杵xử 而nhi 不bất 受thọ 。 人nhân 食thực 之chi 時thời 〔# 由do 其kỳ 一nhất 人nhân 〕# 而nhi 不bất 受thọ 。 由do 孕dựng 婦phụ 而nhi 不bất 受thọ 。 由do 授thọ 乳nhũ 之chi 婦phụ 人nhân 而nhi 不bất 受thọ 。 由do 與dữ 男nam 子tử 嬉hi 戲hí 之chi 婦phụ 人nhân 而nhi 不bất 受thọ 。 得đắc 〔# 由do 〕# 布bố 告cáo 而nhi 不bất 受thọ 。 狗cẩu 於ư 近cận 居cư 之chi 處xứ 而nhi 不bất 受thọ 。 於ư 蠅dăng 群quần 行hành 之chi 處xứ 而nhi 不bất 受thọ 。 魚ngư 不bất 受thọ 。 肉nhục 不bất 受thọ 。 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 。 穀cốc 類loại 之chi 酸toan 粥chúc 不bất 受thọ 。 彼bỉ 即tức 是thị 〔# 由do 〕# 一nhất 家gia 〔# 而nhi 受thọ 〕# 〔# 唯duy 〕# 一nhất 搏bác 〔# 而nhi 生sanh 活hoạt 〕# 。 或hoặc 〔# 由do 〕# 二nhị 家gia 〔# 而nhi 受thọ 〕# 〔# 唯duy 〕# 二nhị 搏bác 〔# 而nhi 生sanh 活hoạt 〕# 乃nãi 至chí 或hoặc 〔# 由do 〕# 七thất 家gia 〔# 而nhi 受thọ 〕# 〔# 唯duy 〕# 七thất 搏bác 〔# 而nhi 生sanh 活hoạt 〕# 。 於ư 一nhất 施thí 亦diệc 生sanh 活hoạt 。 於ư 二nhị 施thí 亦diệc 生sanh 活hoạt 乃nãi 至chí 七thất 施thí 亦diệc 生sanh 活hoạt 。 一nhất 日nhật 攝nhiếp 一nhất 食thực 。 二nhị 日nhật 攝nhiếp 一nhất 食thực 乃nãi 至chí 七thất 日nhật 攝nhiếp 一nhất 食thực 。 如như 此thử 。 勤cần 循tuần 環hoàn 於ư 半bán 月nguyệt 間gian 食thực 而nhi 住trụ 。 彼bỉ 亦diệc 食thực 生sanh 菜thái 。 栗lật 粒lạp 。 野dã 上thượng 之chi 穀cốc 類loại 。 皮bì 之chi 削tước 屑tiết 。 蘚# 苔# 樹thụ 脂chi 。 米mễ 糠khang 。 丟# 棄khí 之chi 焦tiêu 飯phạn 。 摺# 胡hồ 麻ma 。 牛ngưu 糞phẩn 。 林lâm 中trung 樹thụ 根căn 。 果quả 實thật 以dĩ 及cập 掉trạo 落lạc 之chi 果quả 實thật 而nhi 生sanh 活hoạt 。 彼bỉ 亦diệc 著trước 麻ma 衣y 。 屍thi 衣y 。 雜tạp 衣y 。 糞phẩn 掃tảo 衣y 。 樹thụ 皮bì 衣y 。 鹿lộc 皮bì 衣y 。 破phá 裂liệt 之chi 鹿lộc 皮bì 衣y 。 結kết 茅mao 草thảo 衣y 。 連liên 結kết 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 。 連liên 結kết 之chi 木mộc 屑tiết 衣y 。 人nhân 髮phát 褐hạt 〔# 衣y 〕# 。 尾vĩ 毛mao 褐hạt 〔# 衣y 〕# 。 鵂hưu 鶹lưu 翼dực 衣y 。 拔bạt 鬚tu 髮phát 。 勤cần 拔bạt 髮phát 鬚tu 。 又hựu 直trực 立lập 而nhi 卻khước 座tòa 。 又hựu 蹲tồn 踞cứ 而nhi 修tu 蹲tồn 踞cứ 者giả 之chi 精tinh 勤cần 。 又hựu 住trụ 於ư 荊kinh 棘cức 之chi 上thượng 。 且thả 臥ngọa 於ư 荊kinh 棘cức 之chi 牀sàng 。 又hựu 修tu 於ư 〔# 早tảo 上thượng 。 白bạch 天thiên 〕# 晚vãn 〔# 上thượng 〕# 之chi 三tam 〔# 時thời 〕# 水thủy 浴dục 行hành 而nhi 住trụ 。 如như 以dĩ 上thượng [P.56]# 多đa 異dị 種chủng 類loại 之chi 修tu 身thân 痛thống 。 徧biến 痛thống 之chi 行hành 而nhi 住trụ 。 如như 此thử 是thị 為vi 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屠đồ 羊dương 者giả 。 屠đồ 豬trư 者giả 。 捕bộ 鳥điểu 者giả 。 獵liệp 獸thú 者giả 。 殘tàn 酷khốc 之chi 捕bộ 魚ngư 者giả 。 盜đạo 賤tiện 。 魁khôi 膾khoái 。 司ty 獄ngục 。 或hoặc 又hựu 有hữu 其kỳ 餘dư 所sở 有hữu 。 殘tàn 忍nhẫn 之chi 行hành 為vi 者giả 。 如như 此thử 是thị 為vi 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 。 又hựu 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 為vi 剎sát 帝đế 利lợi 灌quán 頂đảnh 王vương 。 或hoặc 為vi 婆Bà 羅La 門Môn 大đại 家gia 。 彼bỉ 於ư 城thành 東đông 方phương 令linh 造tạo 新tân 之chi 祠từ 壇đàn 。 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 被bị 著trước 鹿lộc 皮bì 之chi 衣y 。 以dĩ 酥tô 油du 塗đồ 抹mạt 肢chi 體thể 。 以dĩ 鹿lộc 角giác 揩khai 磨ma 其kỳ 背bối/bội 。 與dữ 第đệ 一nhất 王vương 后hậu 及cập 宰tể 輔phụ 婆Bà 羅La 門Môn 共cộng 同đồng 進tiến 入nhập 祠từ 壇đàn 。 彼bỉ 於ư 其kỳ 處xứ 不bất 敷phu 座tòa 。 而nhi 臥ngọa 於ư 青thanh 草thảo 。 所sở 生sanh 之chi 地địa 。 有hữu 相tương/tướng 同đồng 〔# 顏nhan 色sắc 之chi 〕# 犢độc 之chi 一nhất 母mẫu 牛ngưu 。 以dĩ 一nhất 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 供cung 王vương 生sanh 活hoạt 。 以dĩ 第đệ 二nhị 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 供cung 第đệ 一nhất 王vương 后hậu 生sanh 活hoạt 。 第đệ 三tam 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 供cung 宰tể 輔phụ 婆Bà 羅La 門Môn 生sanh 活hoạt 。 以dĩ 第đệ 四tứ 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 祀tự 祠từ 火hỏa 天thiên 。 其kỳ 餘dư 之chi 飼tự 養dưỡng 犢độc 。 彼bỉ 即tức 如như 是thị 言ngôn 。

為vi 祭tế 祀tự 〔# 宰tể 〕# 殺sát 如như 此thử 〔# 數số 〕# 量lượng 之chi 牛ngưu 王vương 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 犢độc 子tử 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 牝tẫn 牛ngưu 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 山sơn 羊dương 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 豬trư 。 為vi 繫hệ 上thượng 犧# 牲# 於ư 柱trụ 而nhi 砍# 伐phạt 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 樹thụ 木mộc 。 為vi 敷phu 設thiết 祭tế 場tràng 而nhi 可khả 割cát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 茅mao 草thảo 。 所sở 有hữu 者giả 為vi 彼bỉ 之chi 從tùng 屬thuộc 。 或hoặc 奴nô 僕bộc 。 或hoặc 差sai 役dịch 。 或hoặc 僮đồng 僕bộc 。 一nhất 切thiết 皆giai 懼cụ 怕phạ 責trách 罰phạt 。 恐khủng 怖bố 而nhi 膽đảm 怯khiếp 。 流lưu 淚lệ 哭khốc 泣khấp 而nhi 為vi 事sự 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 。 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 不bất 令linh 自tự 苦khổ 。 不bất 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 不bất 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 彼bỉ 不bất 自tự 苦khổ 。 不bất 令linh 他tha 苦khổ 者giả 是thị 已dĩ 於ư 現hiện 法pháp 而nhi 無vô 渴khát 愛ái 。 安an 穩ổn 清thanh 涼lương 。 領lãnh 受thọ 快khoái 樂lạc 。 自tự 身thân 為vi 梵Phạm 而nhi 住trụ 。

[P.57]# 此thử 處xứ 有hữu 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 。 正chánh 自tự 覺giác 。 明minh 行hành 具cụ 足túc 。 善Thiện 逝Thệ 。 世Thế 間Gian 解Giải 。 無vô 上thượng 。 應ưng 調điều 丈trượng 夫phu 御ngự 者giả 。 天Thiên 人Nhân 師Sư 。 覺giác 者giả 。 世Thế 尊Tôn 生sanh 於ư 此thử 世thế 。 彼bỉ 於ư 此thử 之chi 世thế 間gian 。 天thiên 。 魔ma 。 梵Phạm 天Thiên 。 沙Sa 門Môn 。 婆Bà 羅La 門Môn 。 天thiên 神thần 。 人nhân 民dân 眾chúng 而nhi 自tự 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 已dĩ 。 說thuyết 。

彼bỉ 宣tuyên 說thuyết 法Pháp 而nhi 初sơ 善thiện 。 中trung 善thiện 。 後hậu 善thiện 。 有hữu 義nghĩa 。 有hữu 文văn 。 開khai 示thị 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 之chi 梵Phạm 行hạnh 。 長trưởng 者giả 。 或hoặc 長trưởng 者giả 之chi 子tử 。 或hoặc 生sanh 於ư 任nhậm 何hà 家gia 之chi 人nhân 。 聞văn 其kỳ 法pháp 。 彼bỉ 聞văn 其kỳ 法pháp 已dĩ 而nhi 於ư 如Như 來Lai 獲hoạch 得đắc 信tín 心tâm 。

彼bỉ 獲hoạch 得đắc 信tín 〔# 心tâm 〕# 獲hoạch 得đắc 成thành 就tựu 。 而nhi 作tác 此thử 思tư 惟duy 。 謂vị 。

在tại 家gia 迫bách 迮trách 而nhi 是thị 塵trần 穢uế 之chi 處xứ 。 出xuất 家gia 是thị 寬khoan 曠khoáng 。 染nhiễm 著trước 於ư 家gia 之chi 人nhân 即tức 是thị 一nhất 向hướng 圓viên 滿mãn 。 一nhất 向hướng 清thanh 淨tịnh 。 而nhi 不bất 容dung 易dị 行hành 如như 珂kha 貝bối 所sở 研nghiên 磨ma 之chi 梵Phạm 行hạnh 。 我ngã 今kim 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 而nhi 著trước 壞hoại 色sắc 之chi 衣y 。 出xuất 家gia 而nhi 趣thú 向hướng 非phi 家gia 。 彼bỉ 於ư 後hậu 時thời 。 或hoặc 捨xả 棄khí 少thiểu 財tài 位vị 聚tụ 。 或hoặc 捨xả 棄khí 多đa 財tài 位vị 聚tụ 。 或hoặc 捨xả 棄khí 少thiểu 親thân 屬thuộc 。 或hoặc 捨xả 棄khí 多đa 親thân 屬thuộc 。 剃thế 除trừ 髮phát 鬚tu 。 著trước 壞hoại 色sắc 之chi 衣y 。 由do 家gia 而nhi 出xuất 趣thú 向hướng 非phi 家gia 。

彼bỉ 如như 是thị 出xuất 家gia 。 而nhi 為vi 沙Sa 門Môn 。 具cụ 足túc 比Bỉ 丘Khâu 所sở 學học 之chi 同đồng 住trụ 。 斷đoạn 絕tuyệt 殺sát 生sanh 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 捨xả 棄khí 刀đao 杖trượng 。 有hữu 恥sỉ 有hữu 悲bi 。 憐lân 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 而nhi 安an 住trụ 。 斷đoạn 絕tuyệt 不bất 與dữ 取thủ 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 取thủ 所sở 應ưng 與dữ 者giả 。 企xí 望vọng 所sở 給cấp 與dữ 者giả 。 不bất 偷thâu 盜đạo 。 清thanh 淨tịnh 自tự 身thân 而nhi 住trụ 。 斷đoạn 絕tuyệt 非phi 梵Phạm 行hạnh 而nhi 為vi 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 遠viễn 行hành 者giả 。 遠viễn 離ly 婬dâm 穢uế 法pháp 。 斷đoạn 絕tuyệt 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 遠viễn 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 持trì 續tục 諦đế 語ngữ 與dữ 實thật 語ngữ 。 堅kiên 實thật 應ưng 予# 信tín 認nhận 。 不bất 欺khi 世thế 間gian 。 斷đoạn 絕tuyệt 離ly 間gian 語ngữ 。 遠viễn 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 由do 彼bỉ 聞văn 已dĩ 。 為vi 破phá 它# 向hướng 此thử 而nhi 不bất 語ngữ 。 或hoặc 由do 此thử 聞văn 已dĩ 。 為vi 破phá 它# 向hướng 彼bỉ 而nhi 不bất 語ngữ 。 如như 此thử 使sử 已dĩ 破phá 壞hoại 者giả 和hòa 合hợp 。 或hoặc 令linh 讚tán 美mỹ 和hòa 好hảo/hiếu 者giả 堅kiên 固cố 。 愛ái 和hòa 合hợp 。 樂nhạo/nhạc/lạc 和hòa 合hợp 。 喜hỷ 和hòa 合hợp 。 作tác 和hòa 合hợp 之chi 語ngữ 。 斷đoạn 絕tuyệt 麤thô 惡ác 語ngữ 。 遠viễn 離ly 麤thô 惡ác 語ngữ 。 所sở 有hữu 之chi 清thanh 美mỹ 。 順thuận 耳nhĩ 。 可khả 樂lạc 。 徹triệt 心tâm 。 可khả 愛ái 令linh 多đa 人nhân 愛ái 。 [P.58]# 多đa 人nhân 樂nhạo/nhạc/lạc 。 發phát 如như 是thị 之chi 語ngữ 。 斷đoạn 絕tuyệt 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 遠viễn 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 應ưng 時thời 而nhi 語ngữ 。 語ngữ 真chân 。 語ngữ 義nghĩa 。 語ngữ 法pháp 。 語ngữ 調điều 伏phục 。 可khả 留lưu 〔# 於ư 心tâm 中trung 〕# 。 應ứng 時thời 具cụ 足túc 譬thí 喻dụ 因nhân 緣duyên 。 有hữu 邊biên 際tế 。 能năng 作tác 引dẫn 義nghĩa 利lợi 之chi 語ngữ 。

彼bỉ 遠viễn 離ly 危nguy 害hại 種chủng 子tử 類loại 。 植thực 物vật 類loại 。 為vi 一nhất 食thực 者giả 。 夜dạ 不bất 食thực 。 遠viễn 離ly 非phi 時thời 食thực 。 遠viễn 離ly 觀quán 賞thưởng 舞vũ 踊dũng 。 歌ca 詠vịnh 。 音âm 樂nhạc 。 娛ngu 樂lạc 物vật 。 遠viễn 離ly 華hoa 鬘man 。 香hương 。 塗đồ 香hương 〔# 此thử 等đẳng 〕# 之chi 裝trang 飾sức 。 遠viễn 離ly 高cao 床sàng 大đại 床sàng 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 金kim 銀ngân 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 生sanh 穀cốc 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 生sanh 肉nhục 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 婦phụ 人nhân 與dữ 童đồng 女nữ 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 婢tỳ 僕bộc 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 山sơn 羊dương 。 羊dương 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 雞kê 。 豬trư 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 象tượng 。 牛ngưu 。 馬mã 。 牝tẫn 馬mã 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 田điền 。 處xử 。 遠viễn 離ly 送tống 達đạt 通thông 信tín 。 又hựu 作tác 使sử 。 遠viễn 離ly 作tác 買mãi 賣mại 。 遠viễn 離ly 偽ngụy 秤xứng 。 偽ngụy 函hàm 。 偽ngụy 斗đẩu 。 遠viễn 離ly 收thu 賄hối 不bất 當đương 利lợi 得đắc 。 欺khi 瞞man 。 偽ngụy 造tạo 之chi 行hành 為vi 。 遠viễn 離ly 割cát 截tiệt 。 殺sát 。 縛phược 。 埋mai 伏phục 。 掠lược 奪đoạt 。 強cường/cưỡng 盜đạo 之chi 事sự 。

彼bỉ 〔# 唯duy 〕# 覆phú 身thân 之chi 衣y 。 〔# 唯duy 〕# 以dĩ 養dưỡng 腹phúc 之chi 食thực 而nhi 滿mãn 足túc 。 出xuất 行hành 之chi 時thời 〔# 經kinh 常thường 〕# 攜huề 帶đái 而nhi 出xuất 行hành 。 譬thí 如như 有hữu 翼dực 之chi 鳥điểu 。 飛phi 翔tường 於ư 何hà 處xứ 必tất 以dĩ 翼dực 之chi 擔đảm 翔tường 。 正chánh 實thật 如như 此thử 。 比Bỉ 丘Khâu 〔# 唯duy 〕# 以dĩ 覆phú 身thân 之chi 衣y 。 〔# 唯duy 〕# 以dĩ 養dưỡng 腹phúc 之chi 食thực 而nhi 滿mãn 足túc 。 出xuất 行hành 何hà 處xứ 〔# 經kinh 常thường 〕# 攜huề 帶đái 而nhi 出xuất 行hành 。 彼bỉ 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 戒giới 蘊uẩn 而nhi 感cảm 受thọ 內nội 心tâm 無vô 罪tội 之chi 樂lạc 。

彼bỉ 以dĩ 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 而nhi 不bất 取thủ 相tương/tướng 。 不bất 取thủ 好hảo/hiếu 。 所sở 以dĩ 彼bỉ 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 而nhi 住trụ 之chi 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 彼bỉ 為vi 防phòng 護hộ 而nhi 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 擁ủng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 聲thanh 嗅khứu 香hương 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 舌thiệt 味vị 味vị 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 身thân 。 觸xúc 觸xúc 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 識thức 法pháp 已dĩ 而nhi 不bất 取thủ 相tương/tướng 。 不bất 取thủ 好hảo/hiếu 。 所sở 以dĩ 不bất 防phòng 護hộ 彼bỉ 意ý 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 [P.59]# 彼bỉ 為vi 防phòng 護hộ 而nhi 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 意ý 根căn 。 擁ủng 護hộ 意ý 根căn 。 彼bỉ 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 根căn 律luật 儀nghi 而nhi 感cảm 受thọ 內nội 心tâm 無vô 罪tội 之chi 樂lạc 。

彼bỉ 以dĩ 正chánh 知tri 作tác 往vãng 來lai 。 以dĩ 正chánh 知tri 觀quán 前tiền 。 視thị 左tả 右hữu 。 以dĩ 正chánh 知tri 作tác 屈khuất 伸thân 。 以dĩ 正chánh 知tri 持trì 。 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 。 以dĩ 正chánh 知tri 食thực 。 飲ẩm 。 嚼tước 。 味vị 。 以dĩ 正chánh 知tri 大đại 小tiểu 便tiện 。 以dĩ 正chánh 知tri 行hành 。 以dĩ 正chánh 知tri 住trụ 。 坐tọa 。 臥ngọa 。 眠miên 。 寢tẩm 。 語ngữ 。 默mặc 。

彼bỉ 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 戒giới 蘊uẩn 。 又hựu 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 根căn 律luật 儀nghi 。 又hựu 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 。 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 又hựu 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 知tri 足túc 而nhi 得đắc 空không 閑nhàn 。 樹thụ 下hạ 。 山sơn 。 窟quật 。 洞đỗng 。 塚trủng 間gian 。 林lâm 藪tẩu 。 曠khoáng 野dã 。 稈# 堆đôi 之chi 遠viễn 離ly 處xứ 。 彼bỉ 食thực 訖ngật 。 由do 行hành 乞khất 而nhi 還hoàn 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 以dĩ 正chánh 身thân 端đoan 直trực 。 對đối 面diện 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 斷đoạn 絕tuyệt 世thế 間gian 之chi 貪tham 欲dục 。 遠viễn 離ly 心tâm 貪tham 而nhi 住trụ 。 由do 心tâm 貪tham 而nhi 遠viễn 離ly 。 斷đoạn 絕tuyệt 瞋sân 恚khuể 。 無vô 瞋sân 心tâm 而nhi 住trụ 。 利lợi 益ích 哀ai 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 之chi 有hữu 命mạng 苦khổ 。 由do 心tâm 瞋sân 恚khuể 而nhi 遠viễn 離ly 。 斷đoạn 絕tuyệt 惛hôn 眠miên 。 遠viễn 離ly 惛hôn 眠miên 而nhi 住trụ 。 有hữu 光quang 明minh 想tưởng 。 正chánh 念niệm 。 正chánh 智trí 而nhi 遠viễn 離ly 心tâm 惛hôn 眠miên 。 斷đoạn 絕tuyệt 掉trạo 悔hối 。 無vô 掉trạo 舉cử 而nhi 住trụ 。 於ư 內nội 心tâm 寂tịch 靜tĩnh 。 由do 心tâm 掉trạo 舉cử 而nhi 遠viễn 離ly 。 斷đoạn 絕tuyệt 疑nghi 慮lự 。 已dĩ 渡độ 疑nghi 而nhi 住trụ 。 於ư 善thiện 法Pháp 不bất 猶do 豫dự 。 由do 心tâm 疑nghi 而nhi 遠viễn 離ly 。

彼bỉ 斷đoạn 絕tuyệt 此thử 等đẳng 之chi 五ngũ 蓋cái 。 遠viễn 離ly 諸chư 欲dục 。 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 以dĩ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 具cụ 足túc 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 之chi 第đệ 一nhất 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 〔# 更cánh 〕# 以dĩ 。 尋tầm 伺tứ 寂tịch 靜tĩnh 。 內nội 等đẳng 淨tịnh 。 心tâm 定định 一nhất 趣thú 之chi 故cố 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 具cụ 足túc 定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 之chi 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 由do 喜hỷ 離ly 貪tham 之chi 故cố 。 於ư 捨xả 而nhi 住trụ 。 念niệm 正chánh 智trí 以dĩ 身thân 正chánh 受thọ 樂lạc 。 具cụ 足túc 聖thánh 者giả 宣tuyên 說thuyết 之chi 捨xả 念niệm 樂nhạo/nhạc/lạc 住trụ 之chi 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 〔# 更cánh 〕# 由do 於ư 斷đoạn 樂lạc 斷đoạn 苦khổ 之chi 故cố 。 及cập 先tiên 已dĩ 斷đoạn 喜hỷ 。 憂ưu 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 之chi 故cố 。 具cụ 足túc 捨xả 念niệm 。 清thanh 淨tịnh 之chi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。

[P.60]# 彼bỉ 如như 是thị 心tâm 定định 。 清thanh 淨tịnh 。 清thanh 白bạch 。 無vô 穢uế 遠viễn 離ly 隨tùy 煩phiền 惱não 。 柔nhu 軟nhuyễn 。 堪kham 能năng 而nhi 住trụ 。 得đắc 無vô 動động 之chi 時thời 。 心tâm 趣thú 向hướng 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 。 彼bỉ 隨tùy 念niệm 無vô 數số 若nhược 干can 之chi 宿túc 住trụ 。 即tức 隨tùy 念niệm 一nhất 生sanh 。 二nhị 生sanh 。 三tam 生sanh 。 四tứ 生sanh 。 五ngũ 生sanh 。 十thập 生sanh 。 二nhị 十thập 生sanh 。 三tam 十thập 生sanh 。 四tứ 十thập 生sanh 。 五ngũ 十thập 生sanh 。 百bách 生sanh 。 千thiên 生sanh 。 百bách 千thiên 生sanh 。 無vô 數số 成thành 劫kiếp 生sanh 。 無vô 數số 壞hoại 劫kiếp 生sanh 。 無vô 數số 成thành 壞hoại 劫kiếp 。 謂vị 。

於ư 彼bỉ 處xứ 。 感cảm 受thọ 如như 是thị 之chi 名danh 。 種chủng 姓tánh 。 姓tánh 生sanh 。 食thực 。 苦khổ 樂lạc 。 為vi 如như 是thị 之chi 長trường 壽thọ 。 彼bỉ 由do 其kỳ 處xứ 死tử 去khứ 而nhi 。 生sanh 於ư 他tha 處xứ 。 於ư 其kỳ 處xứ 。 感cảm 受thọ 如như 是thị 之chi 名danh 。 種chủng 姓tánh 。 姓tánh 生sanh 。 食thực 。 苦khổ 樂lạc 。 有hữu 如như 是thị 之chi 長trường 壽thọ 。 彼bỉ 由do 其kỳ 處xứ 死tử 去khứ 而nhi 於ư 此thử 處xứ 。

具cụ 有hữu 如như 此thử 之chi 形hình 相tướng 。 方phương 處xứ 而nhi 隨tùy 念niệm 無vô 數số 若nhược 干can 宿túc 世thế 之chi 住trú 處xứ 。

彼bỉ 如như 是thị 心tâm 定định 。 清thanh 淨tịnh 。 清thanh 白bạch 。 無vô 穢uế 遠viễn 離ly 隨tùy 煩phiền 惱não 。 柔nhu 軟nhuyễn 。 堪kham 能năng 而nhi 住trụ 。 得đắc 無vô 動động 之chi 時thời 。 心tâm 趣thú 向hướng 於ư 有hữu 情tình 死tử 生sanh 智trí 。 彼bỉ 以dĩ 超siêu 人nhân 清thanh 淨tịnh 之chi 天thiên 眼nhãn 。 觀quán 有hữu 情tình 而nhi 。 有hữu 死tử 有hữu 生sanh 。 劣liệt 。 勝thắng 。 妙diệu 色sắc 。 惡ác 色sắc 。 知tri 有hữu 情tình 如như 業nghiệp 之chi 至chí 善thiện 趣thú 。 惡ác 趣thú 。

諸chư 賢hiền 。 實thật 此thử 等đẳng 之chi 有hữu 情tình 成thành 就tựu 身thân 惡ác 行hành 。 語ngữ 惡ác 行hành 。 意ý 惡ác 行hành 。 誹phỉ 謗báng 聖thánh 者giả 。 以dĩ 邪tà 見kiến 受thọ 邪tà 見kiến 業nghiệp 。 彼bỉ 等đẳng 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 。 生sanh 於ư 無vô 幸hạnh 處xứ 。 惡ác 趣thú 。 險hiểm 難nạn 。 地địa 獄ngục 。 諸chư 賢hiền 。 實thật 此thử 等đẳng 之chi 有hữu 情tình 成thành 就tựu 身thân 妙diệu 行hạnh 。 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 意ý 妙diệu 行hạnh 。 不bất 誹phỉ 謗báng 聖thánh 人nhân 。 以dĩ 正chánh 見kiến 受thọ 正chánh 見kiến 業nghiệp 。 彼bỉ 等đẳng 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 。 生sanh 於ư 善thiện 趣thú 。 天thiên 界giới 。

如như 是thị 。 彼bỉ 以dĩ 超siêu 人nhân 〔# 界giới 〕# 清thanh 淨tịnh 之chi 天thiên 眼nhãn 。 觀quán 有hữu 情tình 而nhi 。 有hữu 死tử 有hữu 生sanh 。 劣liệt 。 勝thắng 。 妙diệu 色sắc 。 惡ác 色sắc 。 知tri 有hữu 情tình 如như 業nghiệp 之chi 至chí 善thiện 趣thú 。 惡ác 趣thú 。

彼bỉ 如như 是thị 心tâm 定định 。 清thanh 淨tịnh 。 清thanh 白bạch 。 無vô 穢uế 遠viễn 離ly 隨tùy 煩phiền 惱não 。 柔nhu 軟nhuyễn 。 堪kham 能năng 而nhi 住trụ 。 得đắc 無vô 動động 之chi 時thời 。 心tâm 趣thú 向hướng 於ư 漏lậu 盡tận 智trí 。 彼bỉ 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 等đẳng 漏lậu 。 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 漏lậu 集tập 乃nãi 至chí 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 至chí 導đạo 漏lậu 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 是thị 知tri 如như 是thị 見kiến 。 故cố 由do 欲dục 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 由do 有hữu 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 由do 無vô 明minh 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 於ư 解giải 脫thoát 而nhi 解giải 脫thoát 之chi 智trí 慧tuệ 生sanh 。 生sanh 已dĩ 盡tận 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 修tu 。 所sở 作tác 已dĩ 作tác 。 證chứng 知tri 不bất 再tái 來lai 此thử 生sanh 。

如như 此thử 之chi 人nhân 。 不bất 自tự 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 。 不bất 他tha 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 。 彼bỉ 不bất 自tự 苦khổ 不bất 他tha 苦khổ 者giả 。 已dĩ 於ư 現hiện 法pháp 無vô 渴khát 愛ái 。 安an 穩ổn 。 清thanh 涼lương 。 領lãnh 受thọ 樂lạc 。 自tự 為vi 梵Phạm 而nhi 住trụ 。

二nhị 五ngũ

如như 何hà 是thị 有hữu 貪tham 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 貪tham 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 貪tham 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 瞋sân 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 瞋sân 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 瞋sân 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 癡si 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 癡si 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 癡si 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 慢mạn 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 慢mạn 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 慢mạn 人nhân 。

二nhị 六lục

如như 何hà 是thị 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 或hoặc 不bất 得đắc 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 言ngôn 為vi 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 之chi 觀quán 。 不bất 得đắc 內nội 心tâm 止chỉ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 有hữu 得đắc 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 或hoặc 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 不bất 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 之chi 觀quán 。 不bất 得đắc 內nội 心tâm 止chỉ 之chi 人nhân 。

[P.62]# 如như 何hà 是thị 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 又hựu 或hoặc 有hữu 得đắc 。 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 不bất 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 又hựu 或hoặc 不bất 得đắc 。 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 。

二nhị 七thất

如như 何hà 是thị 順thuận 流lưu 行hành 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 染nhiễm 習tập 諸chư 欲dục 。 又hựu 造tạo 惡ác 業nghiệp 。 此thử 是thị 順thuận 流lưu 行hành 人nhân 。

如như 何hà 是thị 逆nghịch 流lưu 行hành 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 不bất 染nhiễm 習tập 諸chư 欲dục 。 又hựu 不bất 造tạo 惡ác 業nghiệp 。 彼bỉ 雖tuy 有hữu 苦khổ 有hữu 憂ưu 。 淚lệ 流lưu 泣khấp 於ư 面diện 。 但đãn 修tu 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 之chi 梵Phạm 行hạnh 。 此thử 言ngôn 為vi 逆nghịch 流lưu 行hành 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 住trụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 由do 其kỳ 世thế 界giới 。 而nhi 不bất 退thoái 還hoàn 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 住trụ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 已dĩ 渡độ 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 而nhi 住trụ 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 以dĩ 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 已dĩ 於ư 現hiện 法pháp 。 自tự 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 已dĩ 渡độ 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 而nhi 住trụ 果quả 之chi 。 婆Bà 羅La 門Môn 人nhân 。

二nhị 八bát

如như 何hà 是thị 以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 少thiểu 聞văn 契Khế 經Kinh 。 應ưng 頌tụng 。 記ký 說thuyết 。 諷phúng 頌tụng 。 無vô 問vấn 自tự 說thuyết 。 如như 是thị 說thuyết 。 本bổn 生sanh 。 未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp 。 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 不bất 知tri 其kỳ 少thiểu 聞văn 之chi 義nghĩa 。 不bất [P.63]# 知tri 法pháp 。 不bất 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 少thiểu 聞văn 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 知tri 其kỳ 少thiểu 聞văn 之chi 義nghĩa 。 知tri 法pháp 。 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 多đa 聞văn 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 不bất 知tri 其kỳ 多đa 聞văn 之chi 義nghĩa 。 亦diệc 不bất 知tri 法Pháp 。 不bất 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 多đa 聞văn 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 知tri 其kỳ 多đa 聞văn 之chi 義nghĩa 。 知tri 法pháp 。 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

二nhị 九cửu

如như 何hà 是thị 不bất 動động 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 徧biến 盡tận 結kết 而nhi 入nhập 預dự 流lưu 。 不bất 退thoái 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 趣thú 正chánh 覺giác 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 動động 沙Sa 門Môn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 紅hồng 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 徧biến 盡tận 三tam 結kết 淡đạm 薄bạc 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 而nhi 為vi 一nhất 來lai 。 唯duy 一nhất 次thứ 來lai 此thử 世thế 間gian 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 言ngôn 為vi 紅hồng 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 白bạch 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 徧biến 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 此thử 處xứ 般bát 涅Niết 槃Bàn 而nhi 由do 其kỳ 世thế 界giới 為vi 不bất 退thoái 還hoàn 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 白bạch 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 沙Sa 門Môn 中trung 之chi 柔nhu 軟nhuyễn 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 以dĩ 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 沙Sa 門Môn 中trung 之chi 柔nhu 軟nhuyễn 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 。

第đệ 四tứ 章chương 畢tất

[P.64]# 第đệ 五ngũ 章chương 。 五ngũ 人nhân 。

一nhất

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 又hựu 〔# 後hậu 〕# 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 生sanh 諸chư 漏lậu 是thị 存tồn 在tại 。 由do 生sanh 後hậu 悔hối 而nhi 諸chư 漏lậu 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 是thị 斷đoạn 絕tuyệt 由do 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 排bài 除trừ 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 而nhi 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 彼bỉ 之chi 第đệ 五ngũ 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 而nhi 不bất 後hậu 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 是thị 存tồn 在tại 。 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 不bất 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 斷đoạn 滅diệt 由do 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 而nhi 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 彼bỉ 之chi 第đệ 五ngũ 之chi 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 而nhi 後hậu 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 是thị 不bất 存tồn 在tại 。 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 乃nãi 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 排bài 除trừ 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 而nhi 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 此thử 之chi 第đệ 五ngũ 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 而nhi 不bất 後hậu 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 是thị 不bất 存tồn 在tại 。 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 乃nãi 不bất 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 可khả 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 彼bỉ 之chi 第đệ 五ngũ 人nhân 。

該cai 等đẳng 之chi 四tứ 人nhân 是thị 依y 此thử 第đệ 五ngũ 之chi 人nhân 。 如như 此thử 所sở 教giáo 授thọ 。 如như 此thử 所sở 教giáo 誡giới 而nhi 如như 次thứ 達đạt 漏lậu 之chi 盡tận 。

[P.65]# 二nhị

如như 何hà 是thị 施thí 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 施thí 衣y 。 食thực 。 牀sàng 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 。 彼bỉ 謂vị 。

我ngã 施thí 此thử 而nhi 彼bỉ 受thọ 之chi

前tiền 者giả 施thí 於ư 後hậu 者giả 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 。 如như 此thử 是thị 為vi 施thí 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 共cộng 住trú 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 與dữ 人nhân 俱câu 或hoặc 二nhị 年niên 或hoặc 三tam 年niên 共cộng 住trú 。 共cộng 住trú 前tiền 者giả 而nhi 輕khinh 蔑miệt 後hậu 者giả 。 如như 此thử 是thị 為vi 共cộng 住trú 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 輕khinh 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 或hoặc 語ngữ 稱xưng 讚tán 。 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 時thời 。 隨tùy 信tín 彼bỉ 。 如như 此thử 是thị 為vi 輕khinh 信tín 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 確xác 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 少thiểu 信tín 。 少thiểu 仰ngưỡng 。 少thiểu 愛ái 。 少thiểu 歡hoan 。 如như 此thử 是thị 為vi 不bất 確xác 信tín 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 鈍độn 為vi 癡si 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 不bất 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 不bất 知tri 劣liệt 勝thắng 之chi 法pháp 。 不bất 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 鈍độn 為vi 癡si 之chi 人nhân 。

三tam

如như 何hà 是thị 五ngũ 戰chiến 士sĩ 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 五ngũ 戰chiến 士sĩ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 唯duy 見kiến 塵trần 埃ai 聚tụ 。 恐khủng 懼cụ 而nhi 發phát 抖đẩu 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 一nhất 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 見kiến 幢tràng 群quần 恐khủng 懼cụ 而nhi 發phát 抖đẩu 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 二nhị 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 聞văn 其kỳ 喊# 聲thanh 恐khủng 懼cụ 發phát 抖đẩu 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 三tam 。

[P.66]# 復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 其kỳ 喊# 聲thanh 。 〔# 方phương 纔tài 〕# 相tương 擊kích 而nhi 負phụ 失thất 神thần 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 有hữu 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 四tứ 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 忍nhẫn 受thọ 喊# 聲thanh 。 忍nhẫn 受thọ 相tương 擊kích 。 彼bỉ 勝thắng 戰chiến 鬥đấu 而nhi 為vi 勝thắng 者giả 。 即tức 住trụ 其kỳ 本bổn 營doanh 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 五ngũ 。

此thử 。 有hữu 可khả 喻dụ 於ư 此thử 等đẳng 戰chiến 士sĩ 之chi 五ngũ 人nhân 。 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。 如như 何hà 為vi 五ngũ 。

於ư 此thử 有hữu 一nhất 類loại 比Bỉ 丘Khâu 。 唯duy 見kiến 塵trần 埃ai 而nhi 恐khủng 怖bố 。 戰chiến 慄lật 。 蹈đạo 足túc 不bất 止chỉ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 其kỳ 塵trần 埃ai 聚tụ 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 聞văn 某mỗ 村thôn 或hoặc 邑ấp 。 或hoặc 女nữ 人nhân 。 童đồng 女nữ 。 美mỹ 麗lệ 而nhi 見kiến 勝thắng 為vi 殊thù 。 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 之chi 色sắc 形hình 。 彼bỉ 聞văn 已dĩ 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 此thử 為vi 彼bỉ 之chi 塵trần 埃ai 聚tụ 。 譬thí 如như 彼bỉ 戰chiến 士sĩ 唯duy 見kiến 塵trần 埃ai 聚tụ 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 踐tiễn 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 即tức 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 一nhất 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 。 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 唯duy 見kiến 幢tràng 群quần 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 踐tiễn 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 彼bỉ 幢tràng 群quần 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 只chỉ 聞văn 某mỗ 村thôn 。 邑ấp 。 或hoặc 女nữ 人nhân 。 童đồng 女nữ 。 美mỹ 麗lệ 而nhi 見kiến 勝thắng 為vi 殊thù 。 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 之chi 色sắc 形hình 。 彼bỉ 由do 見kiến 或hoặc 女nữ 人nhân 。 童đồng 女nữ 之chi 美mỹ 麗lệ 而nhi 見kiến 勝thắng 為vi 殊thù 。 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 之chi 色sắc 形hình 。 彼bỉ 見kiến 彼bỉ 女nữ 已dĩ 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 此thử 為vi 彼bỉ 幢tràng 群quần 。 譬thí 如như 彼bỉ 之chi 戰chiến 士sĩ 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 見kiến 幢tràng 群quần 則tắc 恐khủng 懼cụ 而nhi 戰chiến 慄lật 。 踐tiễn 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 二nhị 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 。 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 聞văn 其kỳ 喊# 聲thanh 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 彼bỉ 之chi 喊# 聲thanh 者giả 如như 何hà 。 此thử 處xứ 有hữu 女nữ 人nhân 。 或hoặc 近cận 居cư 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 之chi 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 。 發phát 嘲# 笑tiếu 。 談đàm 話thoại 。 拍phách 手thủ 哄hống 笑tiếu 。 輕khinh 弄lộng 之chi 語ngữ 。 彼bỉ 女nữ 人nhân 所sở 嘲# 笑tiếu 。 談đàm 話thoại 。 拍phách 手thủ 哄hống 笑tiếu 。 則tắc 恐khủng 懼cụ 而nhi 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 此thử 是thị 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 譬thí 如như 有hữu 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 聞văn 其kỳ 喊# 聲thanh [P.67]# 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 三tam 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 。 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 〔# 纔tài 〕# 相tương 擊kích 而nhi 負phụ 失thất 神thần 。 其kỳ 相tương 擊kích 者giả 如như 何hà 。 即tức 此thử 處xứ 有hữu 女nữ 人nhân 。 或hoặc 近cận 居cư 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 之chi 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 。 而nhi 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 。 彼bỉ 女nữ 人nhân 即tức 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 而nhi 不bất 棄khí 學học 。 不bất 示thị 羸luy 弱nhược 而nhi 行hành 淫dâm 。 此thử 為vi 其kỳ 相tương 擊kích 。 譬thí 如như 有hữu 彼bỉ 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 之chi 喊# 聲thanh 。 於ư 相tương 擊kích 而nhi 負phụ 失thất 神thần 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 四tứ 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

[P.68]# 復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 其kỳ 相tương 擊kích 。 彼bỉ 克khắc 勝thắng 其kỳ 戰chiến 鬥đấu 而nhi 為vi 勝thắng 者giả 。 即tức 住trụ 於ư 其kỳ 本bổn 營doanh 。 戰chiến 鬥đấu 之chi 克khắc 勝thắng 者giả 如như 何hà 。 此thử 處xứ 有hữu 女nữ 人nhân 。 或hoặc 近cận 居cư 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 而nhi 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 。 彼bỉ 女nữ 人nhân 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 。 而nhi 解giải 逃đào 。 去khứ 隨tùy 意ý 之chi 處xứ 。 彼bỉ 即tức 用dụng 叢tùng 林lâm 。 樹thụ 下hạ 。 山sơn 。 窟quật 。 山sơn 龕khám 塚trủng 間gian 。 高cao 原nguyên 。 迴hồi 處xứ 。 稻đạo 稈# 積tích 所sở 離ly 之chi 坐tọa 臥ngọa 處xứ 。 彼bỉ 或hoặc 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 而nhi 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 願nguyện 端đoan 身thân 。 對đối 面diện 念niệm 安an 立lập 。 彼bỉ 斷đoạn 絕tuyệt 世thế 中trung 之chi 貪tham 。 心tâm 無vô 貪tham 而nhi 住trụ 。 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 貪tham 。 斷đoạn 絕tuyệt 瞋sân 失thất 。 心tâm 無vô 瞋sân 而nhi 住trụ 。 饒nhiêu 益ích 悲bi 愍mẫn 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 瞋sân 失thất 。 斷đoạn 絕tuyệt 惛hôn 眠miên 。 無vô 惛hôn 眠miên 而nhi 住trụ 。 有hữu 光quang 明minh 想tưởng 。 以dĩ 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 而nhi 淨tịnh 治trị 惛hôn 眠miên 之chi 心tâm 。 斷đoạn 絕tuyệt 掉trạo 悔hối 。 無vô 掉trạo 舉cử 而nhi 住trụ 。 以dĩ 內nội 心tâm 寂tịch 靜tĩnh 。 而nhi 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 掉trạo 悔hối 。 斷đoạn 除trừ 疑nghi 慮lự 而nhi 住trụ 。 於ư 善thiện 法Pháp 而nhi 無vô 疑nghi 慮lự 。 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 疑nghi 。 彼bỉ 染nhiễm 污ô 人nhân 。 以dĩ 慧tuệ 弱nhược 。 斷đoạn 絕tuyệt 此thử 等đẳng 之chi 五ngũ 蓋cái 。 離ly 欲dục 。 不bất 善thiện 法Pháp 。 以dĩ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 而nhi 具cụ 足túc 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 之chi 第đệ 一nhất 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 具cụ 足túc 尋tầm 伺tứ 寂tịch 靜tĩnh 。 之chi 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。

彼bỉ 如như 是thị 心tâm 得đắc 定định 而nhi 淨tịnh 。 潔khiết 白bạch 。 無vô 垢cấu 遠viễn 離ly 染nhiễm 污ô 。 柔nhu 軟nhuyễn 得đắc 堪kham 能năng 不bất 動động 而nhi 住trụ 時thời 。 為vi 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 引dẫn 發phát 心tâm 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 此thử 是thị 漏lậu 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 漏lậu 滅diệt 之chi 道đạo 。 彼bỉ 如như 是thị 知tri 。 如như 是thị 見kiến 故cố 。 解giải 脫thoát 心tâm 欲dục 漏lậu 。 解giải 脫thoát 心tâm 有hữu 漏lậu 。 解giải 脫thoát 心tâm 無vô 明minh 漏lậu 。 於ư 已dĩ 解giải 脫thoát 者giả 。 有hữu 已dĩ 解giải 脫thoát 之chi 智trí 。 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 住trụ 。 應ưng 辨biện 已dĩ 辨biện 。 更cánh 不bất 還hoàn 於ư 現hiện 狀trạng 。 此thử 是thị 戰chiến 鬥đấu 之chi 克khắc 勝thắng 。 譬thí 如như 有hữu 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 [P.69]# 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 相tương 擊kích 。 彼bỉ 勝thắng 此thử 戰chiến 鬥đấu 而nhi 為vi 戰chiến 鬥đấu 之chi 勝thắng 者giả 。 即tức 住trụ 於ư 彼bỉ 之chi 本bổn 營doanh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 即tức 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 五ngũ 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

四tứ

如như 何hà 是thị 五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 耶da 。 是thị 鈍độn 。 癡si 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。 惡ác 欲dục 。 惡ác 性tánh 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。 憍kiêu 慢mạn 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。 諸chư 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 聲Thanh 聞Văn 所sở 讚tán 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。

唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 唯duy 依y 正chánh 為vi 乞khất 食thực 者giả 。

此thử 中trung 。 所sở 謂vị 彼bỉ 之chi 乞khất 食thực 者giả 。 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 唯duy 依y 正chánh 為vi 乞khất 食thực 者giả 。 此thử 是thị 此thử 等đẳng 五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 為vi 最tối 。 上thượng 。 勝thắng 。 譬thí 如như 由do 牛ngưu 之chi 乳nhũ 。 由do 乳nhũ 之chi 酪lạc 。 由do 酪lạc 之chi 生sanh 酥tô 。 由do 生sanh 酥tô 之chi 熟thục 酥tô 。 由do 熟thục 酥tô 之chi 醍đề 醐hồ 者giả 為vi 此thử 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 所sở 謂vị 彼bỉ 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 唯duy 依y 正chánh 為vi 乞khất 食thực 者giả 。 此thử 為vi 此thử 等đẳng 五ngũ 乞khất 食thực 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 最tối 。 首thủ 。 上thượng 。 勝thắng 。 此thử 等đẳng 為vi 五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 。

五ngũ ~# 一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 五ngũ 之chi 不bất 後hậu 食thực 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 一nhất 食thực 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 糞phẩn 掃tảo 衣y 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 但đãn 三tam 衣y 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 住trụ 林lâm 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 樹thụ 下hạ 住trụ 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 迴hồi 處xứ 坐tọa 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 常thường 坐tọa 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 隨tùy 得đắc 座tòa 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 耶da 。

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 五ngũ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 耶da 。 是thị 鈍độn 。 癡si 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 惡ác 欲dục 。 惡ác 性tánh 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 憍kiêu 。 亂loạn 心tâm 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 諸chư 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 聲Thanh 聞Văn 所sở 讚tán 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 依y 正chánh 為vi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。

[P.70]# 此thử 中trung 。 所sở 謂vị 彼bỉ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 唯duy 彼bỉ 依y 正chánh 為vi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 此thử 為vi 此thử 等đẳng 五ngũ 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 最tối 。 首thủ 。 上thượng 。 勝thắng 。 譬thí 如như 由do 牛ngưu 之chi 乳nhũ 。 由do 乳nhũ 之chi 酥tô 。 由do 酪lạc 之chi 生sanh 酥tô 。 由do 生sanh 酥tô 之chi 熟thục 酥tô 。 由do 熟thục 酥tô 之chi 醍đề 醐hồ 者giả 為vi 此thử 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 所sở 謂vị 彼bỉ 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 依y 正chánh 為vi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 此thử 為vi 此thử 等đẳng 五ngũ 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 最tối 。 首thủ 。 上thượng 。 勝thắng 。 此thử 等đẳng 為vi 五ngũ 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。

第đệ 五ngũ 章chương 畢tất

第đệ 六lục 章chương 。 六lục 人nhân 。

一nhất

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 又hựu 於ư 其kỳ 處xứ 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 為vi 自tự 在tại 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 正chánh 自tự 覺giác 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 又hựu 於ư 其kỳ 處xứ 不bất 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 不bất 為vi 自tự 在tại 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 獨Độc 覺Giác 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 成thành 為vi 聲Thanh 聞Văn 。 最tối 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 目Mục 連Liên 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 不bất 為vi 聲Thanh 聞Văn 最tối 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 諸chư 餘dư 之chi 阿A 羅La 漢Hán 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 為vi 不bất 還hoàn 。 不bất 來lai 於ư 現hiện 狀trạng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 不bất 還hoàn 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

[P.71]# 此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 不bất 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 為vi 一nhất 來lai 。 還hoàn 於ư 現hiện 狀trạng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

第đệ 六lục 章chương 畢tất

第đệ 七thất 章chương 。 七thất 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 一nhất 度độ 沈trầm 而nhi 沈trầm 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 一nhất 向hướng 黑hắc 之chi 不bất 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 一nhất 度độ 沈trầm 而nhi 沈trầm 下hạ 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 〔# 再tái 〕# 沈trầm 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 慚tàm 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 愧quý 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 精tinh 進tấn 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 信tín 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 慚tàm 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 愧quý 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 精tinh 進tấn 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 慧tuệ 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 〔# 再tái 〕# 沈trầm 下hạ 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ 立lập 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 〔# 善thiện 法Pháp 〕# 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 不bất 浮phù 出xuất 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 信tín 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 〔# 其kỳ 慚tàm 〕# 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 愧quý 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 精tinh 進tấn 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 慧tuệ 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ 立lập 。

[P.72]# 如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 觀quán 察sát 。 省tỉnh 察sát 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 預dự 流lưu 者giả 。 不bất 退thoái 墮đọa 者giả 。 決quyết 定định 者giả 。 趣thú 向hướng 菩Bồ 提Đề 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 觀quán 察sát 。 省tỉnh 察sát 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 前tiền 進tiến 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 三tam 結kết 。 使sử 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 淡đạm 薄bạc 而nhi 為vi 一nhất 來lai 者giả 。 一nhất 度độ 來lai 此thử 世thế 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 前tiền 進tiến 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 得đắc 立lập 足túc 處xứ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 由do 其kỳ 世thế 為vi 不bất 退thoái 轉chuyển 之chi 人nhân 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 得đắc 立lập 足túc 處xứ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 之chi 人nhân 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 度độ 達đạt 彼bỉ 岸ngạn 。 住trụ 立lập 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 自tự 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 已dĩ 而nhi 住trụ 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 度độ 達đạt 彼bỉ 岸ngạn 。 住trụ 立lập 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 。

二nhị

如như 何hà 是thị 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 且thả 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 為vi 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。

如như 何hà 是thị 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 脫thoát 。 隨tùy 法pháp 〔# 行hành 〕# 人nhân 耶da 。

如như 何hà 是thị 隨tùy 信tín 〔# 行hành 〕# 人nhân 耶da 。 乃nãi 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 信tín 根căn 為vi 殊thù 勝thắng 。 而nhi 運vận 作tác 其kỳ 信tín 。 先tiên 以dĩ 立lập 信tín 先tiên 而nhi 修tu 聖thánh 道Đạo 。 此thử 言ngôn 為vi 隨tùy 信tín 〔# 行hành 〕# 人nhân 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 隨tùy 信tín 行hành 若nhược 住trụ 於ư 果quả 者giả 。 是thị 為vi 信tín 解giải 脫thoát 。

第đệ 七thất 章chương 畢tất

[P.73]# 第đệ 八bát 章chương 。 八bát 人nhân 。

一nhất

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 道đạo 具cụ 足túc 。 四Tứ 果Quả 具cụ 足túc 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 與dữ 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 一nhất 來lai 與dữ 一nhất 來lai 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 不bất 還hoàn 與dữ 不bất 還hoàn 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 與dữ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 此thử 等đẳng 言ngôn 為vi 四tứ 道đạo 具cụ 足túc 。 四Tứ 果Quả 具cụ 足túc 之chi 人nhân 。

第đệ 八bát 章chương 畢tất

第đệ 九cửu 章chương 。 九cửu 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 正chánh 自tự 覺giác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 於ư 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 其kỳ 處xứ 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 自tự 在tại 。 此thử 言ngôn 為vi 正chánh 自tự 覺giác 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 獨Độc 覺Giác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 其kỳ 處xứ 不bất 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 諸chư 果quả 不bất 自tự 在tại 。 此thử 言ngôn 為vi 獨Độc 覺Giác 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 人nhân 解giải 脫thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。

如như 何hà 是thị 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 不bất 能năng 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 。

如như 何hà 是thị 身thân 證chứng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 身thân 證chứng 人nhân 。

[P.74]# 如như 何hà 是thị 見kiến 至chí 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 依y 慧tuệ 而nhi 〔# 善thiện 〕# 見kiến 。 〔# 善thiện 〕# 行hành 依y 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 之chi 法pháp 。 依y 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 見kiến 至chí 人nhân 。

如như 何hà 是thị 信tín 解giải 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 四tứ 參tham 照chiếu 〕# 滅diệt 盡tận 而nhi 住trụ 。 然nhiên 而nhi 不bất 如như 見kiến 至chí 〔# 人nhân 之chi 時thời 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 信tín 解giải 人nhân 。

如như 何hà 是thị 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 五ngũ 參tham 照chiếu 〕# 〔# 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 〕# 向hướng 人nhân 以dĩ 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 。 若nhược 入nhập 於ư 果quả 者giả 為vi 見kiến 至chí 〔# 人nhân 〕# 。

如như 何hà 是thị 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 耶da 。 於ư 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 六lục 參tham 照chiếu 〕# 〔# 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 〕# 向hướng 人nhân 以dĩ 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 。 入nhập 於ư 果quả 者giả 為vi 信tín 解giải 〔# 人nhân 〕# 。

第đệ 九cửu 章chương 畢tất

第đệ 十thập 章chương 。 十thập 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 〔# 人nhân 〕# 以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 而nhi 終chung 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 極cực 七thất 返phản 。 家gia 家gia 。 一nhất 生sanh 。 一nhất 來lai 及cập 所sở 有hữu 之chi 現hiện 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 為vi 以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 而nhi 終chung 之chi 人nhân 。

如như 何hà 之chi 〔# 人nhân 〕# 以dĩ 捨xả 五ngũ 之chi 此thử 世thế 已dĩ 而nhi 終chung 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 上thượng 流lưu 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 天Thiên 之chi 者giả 。 此thử 為vi 捨xả 五ngũ 之chi 此thử 世thế 已dĩ 而nhi 終chung 之chi 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 諸chư 人nhân 之chi 人nhân 施thi 設thiết 也dã 。

第đệ 十thập 章chương 畢tất

人nhân 施thi 設thiết 畢tất

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

Kinh Phân Biệt Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 7

經Kinh 分Phân 別Biệt ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 7 通Thông 妙Diệu 譯Dịch [P.243]# 諸chư 大đại 姊tỷ 。 今kim 誦tụng 出xuất 三tam 十thập 尼ni 薩tát 耆kỳ 波ba 逸dật 提đề 法pháp 。 捨xả 墮đọa 。 一nhất 。 一nhất 爾nhĩ 時thời 佛Phật 世Thế 尊Tôn 在tại 舍Xá...
Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

Thí Dụ Kinh Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 38

譬Thí 喻Dụ 經Kinh ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 38 悟Ngộ 醒Tỉnh 譯Dịch [P.290]# 第đệ 三tam 十thập 八bát 。 菩Bồ 提Đề 萬vạn 達đạt 迦ca 品phẩm 。 三tam 六lục 八bát 。 菩Bồ 提Đề 萬vạn 達đạt 迦ca (# 菩Bồ 提Đề 樹thụ 禮lễ 拜bái )# 。 一nhất...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

Trường Bộ Kinh Điển Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 0004

長Trường 部Bộ 經Kinh 典Điển ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 0004 通Thông 妙Diệu 譯Dịch [P.80]# 二nhị 七thất 。 起khởi 世thế 因nhân 本bổn 經kinh 。 如như 是thị 我ngã 聞văn 。 一nhất 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 住trú 舍Xá 衛Vệ 國Quốc 。 清thanh 信tín 林lâm 園viên 之chi...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

Thí Dụ Kinh Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 0017

譬Thí 喻Dụ 經Kinh ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 0017 悟Ngộ 醒Tỉnh 譯Dịch [P.512]# 歸quy 命mạng 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 。 應Ứng 供Cúng 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 四tứ 。 長trưởng 老lão 尼ni 之chi 譬thí 喻dụ 。 諦đế 聽thính 長trưởng 老lão 尼ni 之chi 譬thí 喻dụ 。...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

Kinh Phân Biệt Đệ Quyển Đệ Quyển - Quyển 9

經Kinh 分Phân 別Biệt ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển ) Quyển 9 通Thông 妙Diệu 譯Dịch [P.346]# 諸chư 大đại 姊tỷ 。 今kim 誦tụng 出xuất 八bát 提đề 舍xá 尼ni 法pháp 。 提đề 舍xá 尼ni 。 一nhất 。 一nhất (# 一nhất )# 爾nhĩ 時thời 佛Phật 世Thế 尊Tôn 在tại 舍Xá...
Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận), Hán Dịch Nam Truyền Đại Tạng Kinh

Tiểu Vương Thống Sử - Quyển 0012

小Tiểu 王Vương 統Thống 史Sử Quyển 0012 悟Ngộ 醒Tỉnh 譯Dịch [P.90]# 第đệ 四tứ 十thập 八bát 章chương 。 六lục 王vương 章chương 。 彼bỉ 易dị 得đắc 要yếu 品phẩm 建kiến 住trụ 院viện 。 又hựu 羅la 質chất 尼ni 提đề 波ba 伽già 〔# 精tinh 舍xá 〕# 亦diệc 施thí 與dữ 法Pháp 喜hỷ...