人Nhân 施Thi 設Thiết 論Luận

郭Quách 哲Triết 彰Chương 譯Dịch

[P.1]# 人nhân 施thi 設thiết 論luận

歸quy 命mạng 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 。 應Ứng 供Cúng 、 正Chánh 覺Giác 者giả 。

論luận 母mẫu 。

一nhất 。 〔# 一nhất 人nhân 〕# 。

有hữu 六lục 施thi 設thiết 。

是thị 蘊uẩn 施thi 設thiết 。 處xử 施thi 設thiết 。 界giới 施thi 設thiết 。 諦đế 施thi 設thiết 。 根căn 施thi 設thiết 。 人nhân 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 蘊uẩn 是thị 蘊uẩn 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 五ngũ 蘊uẩn 。

色sắc 蘊uẩn 。 受thọ 蘊uẩn 。 想tưởng 蘊uẩn 。 行hành 蘊uẩn 。 識thức 蘊uẩn 。 如như 此thử 之chi 蘊uẩn 是thị 蘊uẩn 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 處xứ 是thị 處xứ 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 十thập 二nhị 處xứ 。

眼nhãn 處xứ 。 色sắc 處xứ 。 耳nhĩ 處xứ 。 聲thanh 處xứ 。 鼻tị 處xứ 。 香hương 處xứ 。 舌thiệt 處xứ 。 味vị 處xứ 。 身thân 處xứ 。 觸xúc 處xứ 。 意ý 處xứ 。 法pháp 處xứ 。 如như 此thử 之chi 處xứ 是thị 處xứ 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 界giới 是thị 界giới 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 十thập 八bát 界giới 。

眼nhãn 界giới 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 。 耳nhĩ 界giới 。 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 。 鼻tị 界giới 。 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 。 舌thiệt 界giới 。 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 。 身thân 界giới 。 觸xúc 界giới 。 身thân 觸xúc 界giới 。 意ý 界giới 。 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 。 如như 此thử 之chi 界giới 是thị 界giới 施thi 設thiết 。

[P.2]# 幾kỷ 許hứa 之chi 諦đế 是thị 諦đế 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 四Tứ 諦Đế 。

苦Khổ 諦Đế 。 集Tập 諦Đế 。 滅Diệt 諦Đế 。 道Đạo 諦Đế 。 如như 此thử 之chi 諦đế 是thị 諦đế 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 根căn 是thị 根căn 施thi 設thiết 耶da 。 是thị 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。

眼nhãn 根căn 。 耳nhĩ 根căn 。 鼻tị 根căn 。 舌thiệt 根căn 。 身thân 根căn 。 意ý 根căn 。 命mạng 根căn 。 女nữ 根căn 。 男nam 根căn 。 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 苦khổ 根căn 。 喜hỷ 根căn 。 憂ưu 根căn 。 捨xả 根căn 。 信tín 根căn 。 進tiến 根căn 。 念niệm 根căn 。 定định 根căn 。 慧tuệ 根căn 。 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 。 具cụ 知tri 根căn 。 如như 此thử 之chi 根căn 是thị 根căn 施thi 設thiết 。

幾kỷ 許hứa 之chi 人nhân 是thị 人nhân 施thi 設thiết 耶da 。

一nhất

時thời 解giải 脫thoát 。

二nhị

不bất 時thời 解giải 脫thoát 。

三tam

動động 法pháp 。

四tứ

不bất 動động 法pháp 。

五ngũ

退thoái 法pháp 。

六lục

不bất 退thoái 法pháp 。

七thất

思tư 不bất 能năng 。

八bát

護hộ 不bất 能năng 。

九cửu

凡phàm 夫phu 。

一nhất 〇#

種chủng 性tánh 。

一nhất 一nhất

怖bố 畏úy 抑ức 制chế 。

一nhất 二nhị

不bất 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 。

一nhất 三tam

不bất 能năng 行hành 。

一nhất 四tứ

能năng 行hành 。

一nhất 五ngũ

決quyết 定định 。

一nhất 六lục

不bất 決quyết 定định 。

一nhất 七thất

〔# 四tứ 〕# 向hướng 。

一nhất 八bát

〔# 四tứ 〕# 果quả 住trụ 。

一nhất 九cửu

首thủ 等đẳng 。

二nhị 〇#

住trụ 劫kiếp 。

二nhị 一nhất

聖thánh 。

二nhị 二nhị

非phi 聖thánh 。

二nhị 三tam

有hữu 學học 。

二nhị 四tứ

無Vô 學Học 。

二nhị 五ngũ

非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。

二nhị 六lục

三Tam 明Minh 。

二nhị 七thất

六Lục 通Thông 。

[P.3]# 二nhị 八bát

正chánh 自tự 覺giác 。

二nhị 九cửu

獨Độc 覺Giác 。

三tam 〇#

俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。

三tam 一nhất

慧tuệ 解giải 脫thoát 。

三tam 二nhị

身thân 證chứng 。

三tam 三tam

見kiến 至chí 。

三tam 四tứ

信tín 解giải 。

三tam 五ngũ

隨tùy 法pháp 行hành 。

三tam 六lục

隨tùy 信tín 行hành 。

三tam 七thất

極cực 七thất 返phản 。

三tam 八bát

家gia 家gia 。

三tam 九cửu

一nhất 種chủng 。

四tứ 〇#

一nhất 來lai 。

四tứ 一nhất

不bất 還hoàn 。

四tứ 二nhị

中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 三tam

生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 四tứ

無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 五ngũ

有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。

四tứ 六lục

上thượng 流lưu 趣thú 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 。

四tứ 七thất

預dự 流lưu 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

四tứ 八bát

一nhất 來lai 。 一nhất 來lai 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

四tứ 九cửu

不bất 還hoàn 。 不bất 還hoàn 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

五ngũ 〇#

阿A 羅La 漢Hán 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。

二nhị 。 〔# 二nhị 人nhân 〕# 。

一nhất

忿phẫn 與dữ 恨hận 。

二nhị

覆phú 與dữ 惱não 。

三tam

嫉tật 與dữ 慳san 。

四tứ

誑cuống 與dữ 諂siểm 。

五ngũ

無vô 慚tàm 與dữ 無vô 愧quý 。

六lục

惡ác 言ngôn 與dữ 惡ác 友hữu 。

[P.4]# 七thất

不bất 護hộ 根căn 門môn 。 與dữ 食thực 不bất 知tri 量lương 。

八bát

失thất 念niệm 與dữ 不bất 正chánh 知tri 。

九cửu

破phá 戒giới 與dữ 破phá 見kiến 。

一nhất 〇#

內nội 結kết 與dữ 外ngoại 結kết 。

一nhất 一nhất

不bất 忿phẫn 與dữ 不bất 恨hận 。

一nhất 二nhị

不bất 覆phú 與dữ 不bất 惱não 害hại 。

一nhất 三tam

不bất 嫉tật 與dữ 不bất 慳san 。

一nhất 四tứ

不bất 誑cuống 與dữ 不bất 諂siểm 。

一nhất 五ngũ

慚tàm 與dữ 愧quý 。

一nhất 六lục

善thiện 言ngôn 與dữ 善thiện 友hữu 。

一nhất 七thất

護hộ 根căn 門môn 與dữ 食thực 知tri 量lương 。

一nhất 八bát

正chánh 念niệm 樹thụ 立lập 與dữ 正chánh 知tri 。

一nhất 九cửu

戒giới 具cụ 足túc 與dữ 見kiến 具cụ 足túc 。

二nhị 〇#

於ư 世thế 間gian 難nan 得đắc 二nhị 人nhân 。

二nhị 一nhất

難nạn/nan 滿mãn 足túc 二nhị 人nhân 。

二nhị 二nhị

易dị 滿mãn 足túc 二nhị 人nhân 。

二nhị 三tam

漏lậu 增tăng 二nhị 人nhân 。

二nhị 四tứ

不bất 漏lậu 增tăng 二nhị 人nhân 。

二nhị 五ngũ

劣liệt 意ý 向hướng 與dữ 勝thắng 意ý 向hướng 。

二nhị 六lục

自tự 足túc 與dữ 他tha 足túc 。

三tam 。 〔# 三tam 人nhân 〕# 。

一nhất

無vô 希hy 望vọng 。 正chánh 希hy 望vọng 。 離ly 希hy 望vọng 。

二nhị

三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 。

三tam

身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 。

四tứ

糞phẩn 語ngữ 。 華hoa 語ngữ 。 蜜mật 語ngữ 者giả 。

五ngũ

漏lậu 瘡sang 喻dụ 心tâm 人nhân 。 電điện 光quang 喻dụ 心tâm 人nhân 。 金kim 剛cang 喻dụ 心tâm 人nhân 。

六lục

盲manh 。 一nhất 眼nhãn 。 兩lưỡng 眼nhãn 。

七thất

覆phú 慧tuệ 人nhân 。 膝tất 慧tuệ 人nhân 。 廣quảng 慧tuệ 人nhân 。

[P.5]# 八bát

此thử 處xứ 有hữu 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 欲dục 而nhi 離ly 欲dục 於ư 有hữu 而nhi 未vị 離ly 欲dục 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 離ly 欲dục 一nhất 類loại 人nhân 。

九cửu

石thạch 刻khắc 喻dụ 人nhân 。 地địa 刻khắc 喻dụ 人nhân 。 水thủy 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

一nhất 〇#

三tam 樹thụ 皮bì 衣y 喻dụ 人nhân 。

一nhất 一nhất

三tam 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 喻dụ 人nhân 。

一nhất 二nhị

易dị 計kế 量lượng 。 難nan 計kế 量lượng 。 無vô 計kế 量lượng 。

一nhất 三tam

此thử 處xứ 有hữu 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 而nhi 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。

一nhất 四tứ

此thử 處xứ 有hữu 可khả 厭yếm 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 一nhất 類loại 人nhân 。

一nhất 五ngũ

此thử 處xứ 於ư 戒giới 完hoàn 全toàn 行hành 而nhi 於ư 定định 與dữ 慧tuệ 一nhất 分phần/phân 行hành 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 戒giới 與dữ 定định 完hoàn 全toàn 行hành 而nhi 於ư 慧tuệ 一nhất 分phần/phân 行hành 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 於ư 戒giới 與dữ 定định 與dữ 慧tuệ 完hoàn 全toàn 行hành 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 六lục

三tam 師sư 。

一nhất 七thất

其kỳ 他tha 之chi 三tam 師sư 。

四tứ 。 〔# 四tứ 人nhân 〕# 。

一nhất

不bất 善thiện 士sĩ 。 由do 不bất 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 者giả 。 善thiện 士sĩ 。 由do 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 善thiện 士sĩ 者giả 。

二nhị

惡ác 人nhân 。 由do 惡ác 人nhân 更cánh 為vi 惡ác 人nhân 者giả 。 善thiện 人nhân 。 由do 善thiện 人nhân 更cánh 為vi 善thiện 人nhân 者giả 。

[P.6]# 三tam

惡ác 法pháp 。 由do 惡ác 法pháp 更cánh 為vi 惡ác 法pháp 者giả 。 善thiện 法Pháp 。 由do 善thiện 法Pháp 更cánh 為vi 善thiện 法Pháp 者giả 。

四tứ

有hữu 罪tội 。 多đa 罪tội 。 少thiểu 罪tội 。 無vô 罪tội 。

五ngũ

略lược 開khai 知tri 。 廣quảng 演diễn 知tri 。 所sở 引dẫn 導đạo 。 文văn 句cú 為vi 最tối 。

六lục

以dĩ 相tương 應ứng 辯biện 非phi 為vi 自tự 在tại 辯biện 者giả 。 以dĩ 自tự 在tại 辯biện 非phi 為vi 相tương 應ứng 辯biện 者giả 。 以dĩ 相tương 應ứng 辯biện 為vi 自tự 在tại 辯biện 者giả 。 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 為vi 非phi 自tự 在tại 辯biện 者giả 。

七thất 四tứ

說thuyết 法Pháp 人nhân 。

八bát 四tứ

雲vân 喻dụ 人nhân 。

九cửu 四tứ

鼠thử 喻dụ 人nhân 。

一nhất 〇#

四tứ 菴am 摩ma 羅la 果quả 喻dụ 人nhân 。

一nhất 一nhất

四tứ 瓶bình 喻dụ 人nhân 。

一nhất 二nhị

四tứ 池trì 喻dụ 人nhân 。

一nhất 三tam

四tứ 軛ách 牛ngưu 喻dụ 人nhân 。

一nhất 四tứ

四tứ 蛇xà 喻dụ 人nhân 。

一nhất 五ngũ

此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 於ư 不bất 應ưng 信tín 之chi 處xứ 而nhi 生sanh 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 查# 。 不bất 究cứu 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 而nhi 生sanh 不bất 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 六lục

此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 不bất 稱xưng 讚tán 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 稱xưng 讚tán 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 於ư 不bất 可khả 信tín 之chi 。 處xử 而nhi 生sanh 不bất 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 查# 究cứu 。 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 而nhi 生sanh 信tín 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 七thất

此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 又hựu 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 不bất 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 可khả 稱xưng [P.7]# 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 亦diệc 有hữu 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

一nhất 八bát

依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 不bất 生sanh 活hoạt 者giả 。 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 不bất 生sanh 活hoạt 者giả 。 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 者giả 。 亦diệc 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 亦diệc 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 者giả 。

一nhất 九cửu

以dĩ 闍xà 而nhi 趣thú 向hướng 闍xà 者giả 。 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 向hướng 明minh 者giả 。 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 向hướng 闇ám 者giả 。 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 向hướng 明minh 者giả 。

二nhị 〇#

以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 。 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 。 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 。 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 者giả 。

二nhị 一nhất

四tứ 樹thụ 喻dụ 人nhân 。

二nhị 二nhị

以dĩ 色sắc 為vi 量lượng 而nhi 信tín 色sắc 者giả 。 以dĩ 聲thanh 為vi 量lượng 而nhi 信tín 聲thanh 者giả 。 以dĩ 麤thô 為vi 量lượng 而nhi 信tín 麤thô 者giả 。 以dĩ 法pháp 為vi 量lượng 而nhi 信tín 法pháp 者giả 。

二nhị 三tam

此thử 處xứ 有hữu 行hành 自tự 利lợi 而nhi 不bất 行hành 利lợi 他tha 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 行hành 利lợi 他tha 而nhi 不bất 行hành 自tự 利lợi 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 行hành 自tự 利lợi 及cập 行hành 利lợi 他tha 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 不bất 行hành 自tự 利lợi 及cập 不bất 行hành 利lợi 他tha 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

二nhị 四tứ

此thử 處xứ 。 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 勤cần 自tự 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 令linh 他tha 苦khổ 而nhi 勤cần 令linh 他tha 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 於ư 自tự 苦khổ 自tự 勤cần 苦khổ 者giả 。 令linh 他tha 苦khổ 而nhi 勤cần 令linh 他tha 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 自tự 苦khổ 者giả 。 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 他tha 苦khổ 者giả 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 。 不bất 自tự 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 。 不bất 他tha 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

二nhị 五ngũ

有hữu 貪tham 。 有hữu 瞋sân 。 有hữu 癡si 。 有hữu 慢mạn 。

二nhị 六lục

此thử 處xứ 有hữu 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 不bất 得đắc 法Pháp 之chi 觀quán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 得đắc 法Pháp 觀quán 。 [P.8]# 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 有hữu 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 得đắc 法Pháp 觀quán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 亦diệc 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 亦diệc 不bất 得đắc 法Pháp 觀quán 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

二nhị 七thất

順thuận 流lưu 行hành 人nhân 。 逆nghịch 流lưu 行hành 人nhân 。 自tự 住trụ 人nhân 。 已dĩ 渡độ 彼bỉ 岸ngạn 而nhi 住trụ 於ư 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 果quả 之chi 。 婆Bà 羅La 門Môn 人nhân 。

二nhị 八bát

以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 。 以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 。 以dĩ 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 。 以dĩ 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 者giả 。

二nhị 九cửu

不bất 動động 沙Sa 門Môn 。 紅hồng 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 。 白bạch 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 。 沙Sa 門Môn 中trung 之chi 柔nhu 軟nhuyễn 沙Sa 門Môn 。

五ngũ 。 〔# 五ngũ 人nhân 〕# 。

一nhất

此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 又hựu 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 無vô 餘dư 而nhi 滅diệt 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 不bất 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 亦diệc 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 〕# 之chi 行hành 。 不bất 悔hối 。 又hựu 如như 實thật 不bất 知tri 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 其kỳ 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

[P.9]# 二nhị

施thí 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 者giả 。 共cộng 住trú 而nhi 輕khinh 蔑miệt 者giả 。 輕khinh 信tín 者giả 。 不bất 確xác 信tín 者giả 。 鈍độn 癡si 者giả 。

三tam

五ngũ 之chi 戰chiến 士sĩ 喻dụ 人nhân 。

四tứ

五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 。

五ngũ

五ngũ 之chi 不bất 後hậu 食thực 者giả 。

六lục

五ngũ 之chi 一nhất 食thực 者giả 。

七thất

五ngũ 之chi 糞phẩn 掃tảo 衣y 者giả 。

八bát

五ngũ 之chi 但đãn 三tam 依y 者giả 。

九cửu

五ngũ 之chi 樹thụ 下hạ 住trụ 林lâm 者giả 。

一nhất 〇#

五ngũ 之chi 樹thụ 下hạ 住trụ 者giả 。

一nhất 一nhất

五ngũ 之chi 迴hồi 處xứ 坐tọa 者giả 。

一nhất 二nhị

五ngũ 之chi 常thường 坐tọa 者giả 。

一nhất 三tam

五ngũ 之chi 隨tùy 得đắc 座tòa 者giả 。

一nhất 四tứ

五ngũ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。

六lục 。 〔# 六lục 人nhân 〕# 。

一nhất

此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 又hựu 於ư 彼bỉ 處xứ 。 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 成thành 為vi 自tự 在tại 性tánh 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 彼bỉ 處xứ 不phủ 。 獲hoạch 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 於ư 諸chư 果quả 不bất 成thành 為vi 自tự 在tại 〔# 性tánh 〕# 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 曾tằng 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 為vi 聲Thanh 聞Văn 之chi 最tối 上thượng 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 不bất 成thành 為vi 聲Thanh 聞Văn 。 之chi 最tối 上thượng 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 成thành 為vi 不bất 還hoàn 。 於ư 現hiện 狀trạng 不bất 來lai 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 此thử 處xứ 曾tằng 於ư 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 不bất 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 成thành 為vi 一nhất 來lai 。 還hoàn 於ư 現hiện 狀trạng 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。

[P.10]# 七thất 。 〔# 七thất 人nhân 〕# 。

一nhất

七thất 水thủy 喻dụ 人nhân 。

是thị 一nhất 次thứ 沈trầm 而nhi 沈trầm 下hạ 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 〔# 再tái 〕# 沈trầm 下hạ 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ 立lập 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 觀quán 察sát 。 省tỉnh 察sát 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 前tiền 進tiến 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 得đắc 立lập 足túc 點điểm 者giả 。 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 度độ 達đạt 彼bỉ 岸ngạn 且thả 為vi 住trụ 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 。

二nhị

俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 。 隨tùy 法pháp 行hành 。 隨tùy 信tín 行hành 。

八bát 。 〔# 八bát 人nhân 〕# 。

一nhất

四tứ 道đạo 具cụ 足túc 之chi 人nhân 。 四Tứ 果Quả 具cụ 足túc 之chi 人nhân 。

九cửu 。 〔# 九cửu 人nhân 〕# 。

一nhất

等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 獨Độc 覺Giác 。 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 。 隨tùy 法pháp 行hành 。 隨tùy 信tín 行hành 。

十thập 。 〔# 十thập 心tâm 〕# 。

一nhất

以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 為vi 終chung 者giả 。 以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 為vi 捨xả 已dĩ 而nhi 終chung 者giả 。

人nhân 施thi 設thiết 論luận 母mẫu 〔# 畢tất 〕#

[P.11]# 第đệ 一nhất 章chương 。 一nhất 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 待đãi 時thời 機cơ 而nhi 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 見kiến 已dĩ 一nhất 類loại 之chi 諸chư 漏lậu 盡tận 。 此thử 云vân 為vi 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 不bất 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 待đãi 時thời 機cơ 而nhi 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 見kiến 已dĩ 而nhi 〔# 一nhất 類loại 之chi 〕# 諸chư 漏lậu 盡tận 。 此thử 稱xưng 為vi 不bất 時thời 解giải 脫thoát 人nhân 。 於ư 聖thánh 之chi 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 。 之chi 聖thánh 人nhân 亦diệc 為vi 不bất 時thời 解giải 脫thoát 。

三tam

如như 何hà 是thị 動động 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 欲dục 之chi 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 所sở 欲dục 處xứ 。 於ư 欲dục 之chi 時thời 。 於ư 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 實thật 又hựu 為vi 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 以dĩ 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 而nhi 動động 搖dao 。 此thử 言ngôn 為vi 動động 法pháp 人nhân 。

四tứ

如như 何hà 是thị 不bất 動động 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 得đắc 隨tùy 欲dục 處xứ 。 不bất 難nan 得đắc 。 不bất 苦khổ 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 於ư 欲dục 時thời 。 於ư 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 出xuất 〔# 定định 〕# 。 〔# 於ư 是thị 〕# 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 動động 搖dao 亦diệc 無vô 如như 此thử 。 亦diệc 無vô 興hưng 起khởi 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 動động 法pháp 人nhân 。 於ư 聖thánh 之chi 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 。 之chi 聖thánh 人nhân 等đẳng 亦diệc 不bất 動động 法pháp 。

[P.12]# 五ngũ

如như 何hà 是thị 退thoái 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 欲dục 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 實thật 又hựu 因nhân 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 。 有hữu 如như 是thị 此thử 云vân 為vi 退thoái 法pháp 人nhân 。

六lục

如như 何hà 是thị 不bất 退thoái 法pháp 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 得đắc 隨tùy 意ý 之chi 欲dục 處xứ 得đắc 。 不bất 難nan 得đắc 。 不bất 苦khổ 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 出xuất 〔# 定định 〕# 。 〔# 於ư 是thị 〕# 因nhân 其kỳ 人nhân 之chi 放phóng 逸dật 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 亦diệc 無vô 如như 是thị 。 亦diệc 無vô 興hưng 起khởi 。 此thử 稱xưng 為vi 不bất 退thoái 法pháp 人nhân 。 於ư 聖thánh 之chi 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 。 之chi 聖thánh 人nhân 等đẳng 亦diệc 為vi 不bất 退thoái 法pháp 。

七thất

如như 何hà 是thị 思tư 不bất 能năng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 欲dục 之chi 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 若nhược 彼bỉ 專chuyên 念niệm 者giả 。 則tắc 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 不bất 退thoái 。 若nhược 彼bỉ 不bất 專chuyên 念niệm 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 。 此thử 言ngôn 為vi 思tư 不bất 能năng 人nhân 。

八bát

如như 何hà 是thị 護hộ 不bất 能năng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 得đắc 色sắc 俱câu 行hành 。 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 彼bỉ 實thật 不bất 得đắc 隨tùy 意ý 欲dục 處xứ 。 不bất 容dung 易dị 得đắc 。 不bất 安an 易dị 得đắc 。 於ư 欲dục 處xứ 。 欲dục 之chi 時thời 。 欲dục 之chi 間gian 亦diệc 不bất 入nhập 〔# 定định 〕# 亦diệc 不bất 出xuất 〔# 定định 〕# 。 若nhược 彼bỉ 而nhi 防phòng 護hộ 者giả 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 。 不bất 退thoái 。 若nhược 彼bỉ 而nhi 不bất 防phòng 護hộ 者giả 。 由do 此thử 等đẳng 之chi 等đẳng 至chí 退thoái 。 此thử 云vân 為vi 護hộ 不bất 能năng 人nhân 。

九cửu

如như 何hà 為vi 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 之chi 三tam 結kết 不bất 廢phế 捨xả 。 又hựu 斷đoạn 彼bỉ 等đẳng 之chi 〔# 結kết 〕# 。 無vô 特đặc 別biệt 之chi 行hành 向hướng 。 此thử 稱xưng 為vi 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân 。

[P.13]# 一nhất 〇#

如như 何hà 是thị 種chủng 性tánh 人nhân 耶da 。 於ư 彼bỉ 等đẳng 法pháp 之chi 等đẳng 無vô 間gian 有hữu 聖thánh 法pháp 之chi 出xuất 現hiện 。 具cụ 彼bỉ 等đẳng 之chi 人nhân 。 此thử 言ngôn 為vi 種chủng 性tánh 〔# 人nhân 〕# 。

一nhất 一nhất ~# 一nhất 二nhị

如như 何hà 為vi 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 人nhân 耶da 。 七thất 有hữu 學học 及cập 持trì 戒giới 之chi 凡phàm 夫phu 是thị 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 人nhân 。 阿A 羅La 漢Hán 是thị 。 不bất 怖bố 畏úy 抑ức 制chế 人nhân 。

一nhất 三tam

如như 何hà 是thị 不bất 能năng 行hành 人nhân 耶da 。 以dĩ 具cụ 業nghiệp 障chướng 。 煩phiền 惱não 障chướng 。 異dị 熟thục 障chướng 而nhi 為vi 不bất 信tín 。 無vô 希hy 望vọng 。 劣liệt 慧tuệ 。 魯lỗ 鈍độn 。 彼bỉ 等đẳng 之chi 人nhân 。 人nhân 是thị 決quyết 定định 不bất 能năng 。 入nhập 於ư 善thiện 法Pháp 之chi 正chánh 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 能năng 行hành 之chi 。

一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 能năng 行hành 人nhân 耶da 。 不bất 具cụ 業nghiệp 障chướng 。 煩phiền 惱não 障chướng 。 異dị 熟thục 障chướng 而nhi 持trì 信tín 心tâm 。 希hy 望vọng 。 智trí 慧tuệ 。 彼bỉ 等đẳng 之chi 人nhân 。 人nhân 是thị 決quyết 定định 能năng 入nhập 於ư 善thiện 法Pháp 之chi 正chánh 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 能năng 行hành 人nhân 。

一nhất 五ngũ ~# 一nhất 六lục

如như 何hà 是thị 決quyết 定định 人nhân 耶da 。 持trì 有hữu 五ngũ 無vô 間gián 〔# 業nghiệp 〕# 之chi 人nhân 及cập 所sở 有hữu 之chi 邪tà 見kiến 者giả 是thị 決quyết 定định 。 又hựu 。 八bát 輩bối 之chi 聖thánh 人nhân 亦diệc 是thị 決quyết 定định 。 其kỳ 餘dư 者giả 為vi 不bất 決quyết 定định 人nhân 。

一nhất 七thất ~# 一nhất 八bát

如như 何hà 是thị 〔# 四tứ 〕# 向hướng 人nhân 耶da 。 具cụ 足túc 道đạo 之chi 四tứ 人nhân 是thị 〔# 四tứ 〕# 向hướng 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 果quả 之chi 四tứ 人nhân 是thị 住trụ 於ư 〔# 四tứ 〕# 果quả 之chi 人nhân 。

一nhất 九cửu

如như 何hà 是thị 首thủ 等đẳng 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 漏lậu 之chi 盡tận 滅diệt 與dữ 命mạng 終chung 為vi 非phi 前tiền 非phi 後hậu 。 此thử 云vân 為vi 首thủ 等đẳng 人nhân 。

二nhị 〇#

如như 何hà 是thị 住trụ 劫kiếp 人nhân 耶da 。 以dĩ 此thử 人nhân 者giả 是thị 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 者giả 。 彼bỉ 劫kiếp 之chi 燃nhiên 燒thiêu 時thời 。 此thử 人nhân 只chỉ 要yếu [P.14]# 不bất 證chứng 預Dự 流Lưu 果Quả 者giả 。 劫kiếp 可khả 無vô 燃nhiên 燒thiêu 者giả 。 此thử 稱xưng 為vi 住trụ 劫kiếp 。 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 。 之chi 道đạo 者giả 亦diệc 言ngôn 為vi 住trụ 劫kiếp 人nhân 。

二nhị 一nhất ~# 二nhị 二nhị

如như 何hà 是thị 聖thánh 人nhân 耶da 。 八bát 輩bối 之chi 聖thánh 人nhân 是thị 聖thánh 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 即tức 非phi 聖thánh 。

二nhị 三tam ~# 二nhị 五ngũ

如như 何hà 是thị 有hữu 學học 人nhân 耶da 。 具cụ 足túc 四tứ 道đạo 與dữ 三tam 果quả 者giả 是thị 有hữu 學học 人nhân 。 阿A 羅La 漢Hán 是thị 無Vô 學Học 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 則tắc 。 非phi 有Hữu 學Học 非phi 無Vô 學Học 。

二nhị 六lục

如như 何hà 是thị 三Tam 明Minh 人nhân 耶da 。 具cụ 有hữu 三Tam 明Minh 者giả 是thị 三Tam 明Minh 人nhân 。

二nhị 七thất

如như 何hà 是thị 六Lục 通Thông 人nhân 耶da 。 具cụ 有hữu 六Lục 通Thông 者giả 是thị 六Lục 通Thông 人nhân 。

二nhị 八bát

如như 何hà 是thị 正chánh 自tự 覺giác 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 未vị 聞văn 諸chư 法pháp 而nhi 由do 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 是thị 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 於ư 諸chư 果quả 成thành 為vi 自tự 在tại 。 此thử 言ngôn 為vi 正chánh 自tự 覺giác 人nhân 。

二nhị 九cửu

如như 何hà 是thị 獨Độc 覺Giác 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 未vị 聞văn 諸chư 法pháp 而nhi 由do 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 是thị 不bất 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 於ư 諸chư 果quả 而nhi 未vị 成thành 自tự 在tại 。 此thử 稱xưng 為vi 獨Độc 覺Giác 人nhân 。

三tam 〇#

如như 何hà 是thị 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 此thử 名danh 為vi 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。

三tam 一nhất

如như 何hà 是thị 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 此thử 言ngôn 為vi 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 。

[P.15]# 三tam 二nhị

如như 何hà 是thị 身thân 證chứng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 。 此thử 稱xưng 為vi 身thân 證chứng 人nhân 。

三tam 三tam

如như 何hà 是thị 見kiến 至chí 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 集tập 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 滅diệt 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 依y 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 法pháp 之chi 智trí 慧tuệ 而nhi 〔# 善thiện 〕# 見kiến 〔# 善thiện 〕# 行hành 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 。 此thử 言ngôn 為vi 見kiến 至chí 人nhân 。

三tam 四tứ

如như 何hà 是thị 信tín 解giải 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 集tập 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 之chi 滅diệt 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 依y 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 法pháp 之chi 智trí 慧tuệ 而nhi 〔# 善thiện 〕# 見kiến 〔# 善thiện 〕# 行hành 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 四Tứ 諦Đế 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 。 然nhiên 而nhi 不bất 如như 見kiến 至chí 〔# 人nhân 之chi 時thời 〕# 。 此thử 云vân 為vi 信tín 解giải 人nhân 。

三tam 五ngũ

如như 何hà 是thị 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 耶da 。 彼bỉ 之chi 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 慧tuệ 根căn 是thị 殊thù 勝thắng 。 推thôi 展triển 智trí 慧tuệ 。 先tiên 立lập 智trí 慧tuệ 而nhi 修tu 聖thánh 道Đạo 。 此thử 稱xưng 為vi 隨tùy 法pháp 人nhân 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 〔# 人nhân 〕# 是thị 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 而nhi 入nhập 果quả 者giả 為vi 見kiến 至chí 〔# 人nhân 〕# 。

三tam 六lục

如như 何hà 是thị 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 耶da 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 信tín 根căn 是thị 殊thù 勝thắng 。 推thôi 展triển 信tín 。 先tiên 立lập 信tín 而nhi 修tu 聖thánh 道Đạo 。 此thử 言ngôn 為vi 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 〔# 人nhân 〕# 是thị 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 。 而nhi 入nhập 於ư 果quả 者giả 為vi 信tín 解giải 脫thoát 〔# 人nhân 〕# 。

[P.16]# 三tam 七thất

如như 何hà 是thị 極cực 七thất 返phản 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 〔# 預dự 流lưu 〕# 向hướng 。 不bất 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 等đẳng 覺giác 為vi 終chung 極cực 者giả 。 彼bỉ 七thất 次thứ 流lưu 轉chuyển 於ư 諸chư 天thiên 。 人nhân 間gian 之chi 間gian 。 輪luân 迴hồi 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 言ngôn 為vi 極cực 七thất 返phản 人nhân 。

三tam 八bát

如như 何hà 是thị 家gia 家gia 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 〔# 預dự 流lưu 向hướng 〕# 。 不bất 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 等đẳng 覺giác 為vi 終chung 極cực 者giả 。 彼bỉ 流lưu 轉chuyển 於ư 二nhị 或hoặc 三tam 家gia 。 輪luân 迴hồi 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 稱xưng 為vi 家gia 家gia 人nhân 。

三tam 九cửu

如như 何hà 是thị 一nhất 種chủng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 〔# 預dự 流lưu 〕# 向hướng 。 不bất 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 等đẳng 覺giác 為vi 終chung 極cực 者giả 。 彼bỉ 生sanh 於ư 世thế 間gian 。 之chi 有hữu 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 稱xưng 為vi 一nhất 種chủng 人nhân 。

四tứ 〇#

如như 何hà 是thị 一nhất 來lai 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 三tam 結kết 而nhi 使sử 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 稀# 少thiểu 且thả 入nhập 於ư 一nhất 來lai 果quả 。 唯duy 一nhất 次thứ 來lai 世thế 間gian 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 言ngôn 為vi 一nhất 來lai 人nhân 。

四tứ 一nhất

如như 何hà 是thị 不bất 還hoàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 此thử 云vân 為vi 不bất 還hoàn 人nhân 。

四tứ 二nhị

如như 何hà 是thị 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 於ư 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 若nhược 生sanh 之chi 等đẳng 無vô 間gian 或hoặc 不bất 達đạt 於ư 壽thọ 量lượng 之chi 中trung 。 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 稱xưng 為vi 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

[P.17]# 四tứ 三tam

如như 何hà 是thị 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 於ư 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 若nhược 超siêu 過quá 壽thọ 量lượng 之chi 中trung 或hoặc 。 至chí 於ư 死tử 時thời 。 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 言ngôn 為vi 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

四tứ 四tứ

如như 何hà 是thị 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 來lai 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 是thị 無vô 行hành 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 名danh 為vi 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

四tứ 五ngũ

如như 何hà 是thị 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 來lai 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 彼bỉ 以dĩ 有hữu 行hành 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 稱xưng 為vi 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 人nhân 。

四tứ 六lục

如như 何hà 是thị 上thượng 流lưu 趣thú 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 由do 彼bỉ 世thế 界giới 不bất 還hoàn 來lai 〔# 此thử 處xứ 〕# 者giả 。 死tử 於ư 無vô 煩phiền 〔# 天thiên 〕# 而nhi 行hành 於ư 無vô 熱nhiệt 〔# 天thiên 〕# 。 死tử 於ư 無vô 熱nhiệt 〔# 天thiên 〕# 而nhi 行hành 於ư 善thiện 現hiện 〔# 天thiên 〕# 。 死tử 於ư 善thiện 現hiện 〔# 天thiên 〕# 而nhi 行hành 於ư 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 。 於ư 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 斷đoạn 上thượng 結kết 而nhi 聖thánh 道Đạo 生sanh 。 此thử 言ngôn 為vi 上thượng 流lưu 趣thú 阿a 迦ca 膩nị 吒tra 〔# 天thiên 〕# 人nhân 。

四tứ 七thất

如như 何hà 是thị 預dự 流lưu 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 隨tùy 斷đoạn 滅diệt 三tam 結kết 之chi 人nhân 是thị 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。 若nhược 彼bỉ 人nhân 之chi 斷đoạn 滅diệt 三tam 結kết 。 此thử 言ngôn 為vi 預dự 流lưu 之chi 人nhân 。

四tứ 八bát

〔# 如như 何hà 是thị 一nhất 來lai 。 一nhất 來lai 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 〕# 隨tùy 稀# 薄bạc 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 者giả 是thị 一nhất 來lai 果quả 能năng 證chứng 向hướng 人nhân 。 彼bỉ 之chi 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 至chí 為vi 稀# 薄bạc 者giả 。 此thử 稱xưng 為vi 一nhất 來lai 之chi 人nhân 。

四tứ 九cửu

〔# 如như 何hà 是thị 不bất 還hoàn 。 不bất 還hoàn 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 〕# 斷đoạn 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 無vô 餘dư 行hành 向hướng 之chi 人nhân 是thị 不bất 還hoàn [P.18]# 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。 彼bỉ 人nhân 者giả 斷đoạn 貪tham 欲dục 與dữ 瞋sân 恚khuể 不bất 剩thặng 餘dư 者giả 。 此thử 云vân 為vi 不bất 還hoàn 之chi 人nhân 。

五ngũ 〇#

〔# 如như 何hà 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 耶da 。 〕# 依y 斷đoạn 除trừ 色sắc 貪tham 。 無vô 色sắc 貪tham 。 慢mạn 。 掉trạo 舉cử 。 無vô 明minh 而nhi 無vô 餘dư 之chi 人nhân 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 。 若nhược 彼bỉ 斷đoạn 除trừ 色sắc 貪tham 。 無vô 色sắc 貪tham 。 慢mạn 。 掉trạo 舉cử 。 無vô 明minh 而nhi 無vô 餘dư 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 阿A 羅La 漢Hán 。

第đệ 一nhất 章chương 畢tất

第đệ 二nhị 章chương 。 二nhị 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 忿phẫn 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 忿phẫn 者giả 如như 何hà 〔# 耶da 〕# 。 忿phẫn 。 忿phẫn 恨hận 。 忿phẫn 之chi 狀trạng 態thái 是thị 瞋sân 。 毀hủy 辱nhục 事sự 。 毀hủy 辱nhục 狀trạng 態thái 是thị 惡ác 意ý 。 惱não 害hại 。 敵địch 意ý 。 敵địch 對đối 。 狂cuồng 暴bạo 之chi 狀trạng 態thái 。 暴bạo 惡ác 。 心tâm 之chi 不bất 喜hỷ 。 是thị 言ngôn 為vi 忿phẫn 。 不bất 斷đoạn 此thử 忿phẫn 之chi 人nhân 。 是thị 稱xưng 為vi 忿phẫn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 恨hận 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 恨hận 者giả 如như 何hà 。 忿phẫn 在tại 前tiền 而nhi 恨hận 〔# 續tục 〕# 於ư 後hậu 。 以dĩ 恨hận 。 猜# 恨hận 之chi 狀trạng 態thái 。 〔# 忿phẫn 之chi 〕# 固cố 定định 。 〔# 忿phẫn 之chi 〕# 不bất 間gian 斷đoạn 。 〔# 忿phẫn 之chi 〕# 連liên 續tục 忿phẫn 而nhi 堅kiên 固cố 。 此thử 言ngôn 為vi 恨hận 。 不bất 斷đoạn 〔# 此thử 〕# 恨hận 之chi 人nhân 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 恨hận 之chi 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 有hữu 覆phú 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 覆phú 者giả 如như 何hà 。 是thị 覆phú 。 隱ẩn 蔽tế 。 隱ẩn 蔽tế 之chi 狀trạng 態thái 。 偽ngụy 善thiện 。 偽ngụy 善thiện 行hành 為vi 。 此thử 言ngôn 為vi 覆phú 。 不bất 斷đoạn 此thử 覆phú 之chi 人nhân 。 此thử 稱xưng 為vi 有hữu 覆phú 之chi 人nhân 。

[P.19]# 如như 何hà 是thị 有hữu 惱não 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惱não 者giả 如như 何hà 。 是thị 惱não 。 惱não 害hại 。 惱não 害hại 之chi 狀trạng 態thái 。 成thành 為vi 惱não 害hại 。 諍tranh 論luận 處xứ 。 成thành 為vi 鬥đấu 爭tranh 而nhi 不bất 捨xả 離ly 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 惱não 。 不bất 斷đoạn 此thử 惱não 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 惱não 之chi 人nhân 。

三tam

如như 何hà 是thị 有hữu 嫉tật 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 嫉tật 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 他tha 有hữu 關quan 所sở 得đắc 。 名danh 聞văn 。 尊tôn 重trọng 。 恭cung 敬kính 。 禮lễ 拜bái 。 供cúng 養dường 之chi 嫉tật 。 嫉tật 之chi 狀trạng 態thái 。 羨tiện 慕mộ 。 羨tiện 。 羨tiện 之chi 狀trạng 態thái 。 此thử 言ngôn 為vi 嫉tật 。 不bất 斷đoạn 此thử 嫉tật 之chi 人nhân 。 此thử 稱xưng 為vi 有hữu 嫉tật 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 慳san 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 慳san 者giả 如như 何hà 。 〔# 是thị 〕# 五ngũ 慳san 。

住trú 處xứ 之chi 慳san 。 家gia 族tộc 之chi 慳san 。 所sở 得đắc 之chi 慳san 。 容dung 色sắc 之chi 慳san 。 法pháp 之chi 慳san 〔# 也dã 〕# 。 如như 此thử 之chi 慳san 。 慳san 之chi 狀trạng 態thái 。 貪tham 婪# 。 吝lận 。 吝lận 嗇# 。 心tâm 之chi 吝lận 惜tích 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 慳san 。 不bất 斷đoạn 此thử 慳san 之chi 人nhân 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 慳san 之chi 人nhân 。

四tứ

如như 何hà 是thị 誑cuống 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 誑cuống 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 以dĩ 誑cuống 而nhi 徧biến 誑cuống 。 於ư 彼bỉ 處xứ 其kỳ 誑cuống 。 誑cuống 之chi 狀trạng 態thái 。 詐trá 。 偽ngụy 。 虛hư 偽ngụy 。 欺khi 瞞man 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 誑cuống 。 不bất 斷đoạn 此thử 誑cuống 之chi 人nhân 。 是thị 稱xưng 為vi 誑cuống 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 諂siểm 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 諂siểm 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 依y 身thân 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 語ngữ 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 意ý 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 為vi 隱ẩn 蔽tế 彼bỉ 等đẳng 而nhi 懷hoài 惡ác 願nguyện 望vọng 。 想tưởng 以dĩ 。

勿vật 知tri 我ngã

語ngữ 出xuất 。

勿vật 知tri 我ngã

以dĩ 身thân 動động 作tác 。

勿vật 知tri 我ngã

如như 此thử 有hữu 諂siểm 。 諂siểm 之chi 狀trạng 態thái 。 隱ẩn 蔽tế 。 欺khi 瞞man 。 詐trá 欺khi 。 瞞man 著trước 。 隱ẩn 藏tàng 。 覆phú 藏tàng 。 完hoàn 全toàn 之chi 覆phú 藏tàng 。 隱ẩn 蔽tế 。 完hoàn 全toàn 之chi 隱ẩn 蔽tế 。 作tác 不bất 顯hiển 事sự 。 作tác 不bất 明minh 事sự 。 隱ẩn 伏phục 。 惡ác 行hành 。 此thử 言ngôn 為vi 諂siểm 。 不bất 斷đoạn 此thử 諂siểm 之chi 人nhân 。 是thị 云vân 為vi 有hữu 諂siểm 之chi 人nhân 。

[P.20]# 五ngũ

如như 何hà 是thị 無vô 慚tàm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 無vô 慚tàm 者giả 如như 何hà 。 是thị 不bất 慚tàm 應ưng 慚tàm 。 不bất 慚tàm 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 〕# 之chi 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 無vô 慚tàm 。 具cụ 足túc 此thử 無vô 慚tàm 者giả 稱xưng 為vi 無vô 慚tàm 人nhân 。

如như 何hà 是thị 無vô 愧quý 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 無vô 愧quý 者giả 如như 何hà 。 是thị 不bất 愧quý 應ưng 愧quý 。 不bất 愧quý 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 〕# 之chi 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 名danh 為vi 無vô 愧quý 。 具cụ 足túc 此thử 無vô 愧quý 者giả 云vân 為vi 無vô 愧quý 人nhân 。

六lục

如như 何hà 是thị 惡ác 言ngôn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惡ác 言ngôn 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 有hữu 同đồng 法pháp 者giả 之chi 告cáo 言ngôn 時thời 。 以dĩ 非phi 法pháp 而nhi 為vi 惡ác 言ngôn 。 惡ác 言ngôn 之chi 狀trạng 態thái 。 採thải 取thủ 反phản 對đối 而nhi 樂nhạo/nhạc/lạc 敵địch 對đối 。 不bất 尊tôn 敬kính 。 不bất 尊tôn 敬kính 之chi 狀trạng 態thái 。 不bất 尊tôn 重trọng 而nhi 任nhậm 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 言ngôn 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 惡ác 言ngôn 性tánh 之chi 人nhân 是thị 為vi 惡ác 言ngôn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 惡ác 友hữu 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惡ác 友hữu 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 不bất 信tín 破phá 戒giới 。 少thiểu 聞văn 。 慳san 。 惡ác 慧tuệ 其kỳ 等đẳng 人nhân 人nhân 之chi 交giao 往vãng 。 追truy 隨tùy 。 侍thị 奉phụng 。 交giao 際tế 。 親thân 密mật 。 尊tôn 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 親thân 近cận 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 友hữu 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 惡ác 友hữu 性tánh 之chi 人nhân 是thị 為vi 惡ác 友hữu 人nhân 。

七thất

如như 何hà 是thị 不bất 護hộ 根căn 門môn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 不bất 護hộ 根căn 門môn 。 人nhân 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 而nhi 取thủ 相tương/tướng 。 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 之chi 作tác 以dĩ 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng 護hộ 如như 此thử 作tác 。 而nhi 不bất 修tu 行hành 。 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 不bất 隨tùy 制chế 御ngự 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 耳nhĩ 聞văn 〔# 聲thanh 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 鼻tị 嗅khứu 〔# 香hương 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 舌thiệt 味vị 〔# 味vị 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 身thân 。 觸xúc 〔# 觸xúc 〕# 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 知tri 法pháp 已dĩ 而nhi 取thủ 相tương/tướng 。 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 之chi 作tác 以dĩ 不bất 防phòng 護hộ 意ý 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng 護hộ 如như 此thử 作tác 。 而nhi 不bất 修tu 行hành 。 不bất 防phòng 護hộ 意ý 根căn 。 不bất 隨tùy 制chế 御ngự 意ý 根căn 。 不bất 護hộ 此thử 等đẳng 六lục 根căn 。 不bất 守thủ 護hộ 。 不bất 制chế 御ngự 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 護hộ 根căn 門môn 。 具cụ 足túc 此thử 等đẳng 之chi 不bất 護hộ 根căn 門môn 者giả 。 是thị 為vi 不bất 護hộ 根căn 門môn 之chi 人nhân 。

[P.21]# 如như 何hà 是thị 食thực 不bất 知tri 量lương 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 食thực 不bất 知tri 量lương 性tánh 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 不bất 思tư 擇trạch 而nhi 不bất 如như 理lý 攝nhiếp 食thực 。 為vi 遊du 戲hí 。 酒tửu 醉túy 。 裝trang 飾sức 。 美mỹ 麗lệ 之chi 故cố 。 於ư 此thử 對đối 食thực 物vật 不bất 滿mãn 足túc 。 不bất 知tri 程# 度độ 。 不bất 思tư 擇trạch 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 知tri 量lương 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 食thực 不bất 知tri 量lương 性tánh 者giả 。 是thị 為vi 食thực 不bất 知tri 量lương 人nhân 。

八bát

如như 何hà 是thị 失thất 念niệm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 失thất 念niệm 者giả 如như 何hà 。 是thị 失thất 念niệm 。 不bất 隨tùy 念niệm 。 不bất 專chuyên 念niệm 。 無vô 有hữu 記ký 憶ức 之chi 狀trạng 態thái 。 無vô 有hữu 憶ức 持trì 之chi 狀trạng 態thái 。 不bất 注chú 意ý 。 忘vong 卻khước 之chi 狀trạng 態thái 。 此thử 言ngôn 為vi 失thất 念niệm 。 具cụ 足túc 此thử 失thất 念niệm 者giả 。 是thị 為vi 失thất 念niệm 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 正chánh 知tri 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 不bất 正chánh 知tri 者giả 如như 何hà 。 是thị 無vô 智trí 。 無vô 見kiến 。 不bất 現hiện 觀quán 。 不bất 覺giác 。 不bất 正chánh 覺giác 。 不bất 洞đỗng 察sát 。 心tâm 常thường 不bất 取thủ 。 完hoàn 全toàn 不bất 取thủ 。 不bất 正chánh 確xác 考khảo 察sát 。 對đối 此thử 不bất 善thiện 考khảo 察sát 。 如như 在tại 目mục 前tiền 。 而nhi 不bất 明minh 確xác 。 凡phàm 愚ngu 。 不bất 正chánh 知tri 。 強cường/cưỡng 癡si 之chi 愚ngu 。 迷mê 亂loạn 於ư 周chu 圍vi 全toàn 體thể 。 無vô 明minh 。 無vô 明minh 之chi 暴bạo 流lưu 。 無vô 明minh 之chi 軛ách 。 無vô 明minh 之chi 隨tùy 眠miên 。 執chấp 著trước 於ư 無vô 明minh 之chi 狀trạng 態thái 。 無vô 明minh 之chi 橫hoạnh/hoành 木mộc 。 癡si 。 不bất 善thiện 根căn 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 正chánh 知tri 。 具cụ 足túc 此thử 不bất 正chánh 知tri 者giả 。 是thị 為vi 不bất 正chánh 知tri 人nhân 。

九cửu

如như 何hà 是thị 破phá 戒giới 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 破phá 戒giới 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 身thân 有hữu 關quan 之chi 罪tội 。 與dữ 語ngữ 有hữu 關quan 之chi 罪tội 。 與dữ 身thân 語ngữ 有hữu 關quan 之chi 罪tội 。 此thử 言ngôn 為vi 破phá 戒giới 。 一nhất 切thiết 之chi 惡ác 戒giới 亦diệc 為vi 破phá 戒giới 。 具cụ 足túc 此thử 破phá 戒giới 者giả 。 是thị 為vi 破phá 戒giới 人nhân 。

[P.22]# 如như 何hà 是thị 破phá 見kiến 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 破phá 見kiến 者giả 如như 何hà 。 是thị 無vô 惠huệ 施thí 。 無vô 供cúng 養dường 。 無vô 祭tế 祀tự 。 亦diệc 無vô 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 之chi 業nghiệp 果quả 。 無vô 此thử 世thế 。 無vô 彼bỉ 世thế 。 無vô 母mẫu 。 無vô 父phụ 。 無vô 化hóa 生sanh 之chi 有hữu 情tình 。 於ư 世thế 間gian 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 之chi 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 而nhi 於ư 此thử 世thế 及cập 彼bỉ 世thế 無vô 自tự 通thông 達đạt 。 作tác 證chứng 。 宣tuyên 說thuyết 。 如như 此thử 之chi 邪tà 見kiến 。 邪tà 見kiến 相tương/tướng 。 遮già 見kiến 。 見kiến 違vi 。 見kiến 之chi 無vô 秩# 序tự 。 見kiến 之chi 動động 轉chuyển 。 見kiến 結kết 。 攝nhiếp 取thủ 。 承thừa 受thọ 。 拘câu 泥nê 。 執chấp 著trước 。 曲khúc 道đạo 。 邪tà 道đạo 。 錯thác 誤ngộ 之chi 狀trạng 態thái 。 外ngoại 道đạo 處xứ 。 顛điên 倒đảo 而nhi 捉tróc 。 此thử 言ngôn 為vi 破phá 見kiến 。 具cụ 足túc 此thử 破phá 見kiến 者giả 。 是thị 為vi 破phá 見kiến 人nhân 。

一nhất 〇#

如như 何hà 是thị 內nội 結kết 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 不bất 斷đoạn 滅diệt 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 。 此thử 言ngôn 為vi 內nội 結kết 人nhân 。

如như 何hà 是thị 外ngoại 結kết 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 不bất 斷đoạn 滅diệt 五ngũ 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 。 此thử 言ngôn 為vi 外ngoại 結kết 人nhân 。

一nhất 一nhất

如như 何hà 是thị 不bất 忿phẫn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 忿phẫn 者giả 如như 何hà 。 是thị 忿phẫn 。 忿phẫn 事sự 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 一nhất 參tham 照chiếu 〕# 心tâm 之chi 不bất 喜hỷ 。 此thử 言ngôn 為vi 忿phẫn 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 忿phẫn 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 忿phẫn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 恨hận 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 恨hận 者giả 如như 何hà 。 是thị 忿phẫn 於ư 前tiền 而nhi 恨hận 〔# 續tục 〕# 於ư 後hậu 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 一nhất 參tham 照chiếu 〕# 以dĩ 忿phẫn 為vi 堅kiên 固cố 。 此thử 言ngôn 為vi 恨hận 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 恨hận 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 恨hận 人nhân 。

一nhất 二nhị

如như 何hà 是thị 不bất 覆phú 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 覆phú 者giả 如như 何hà 。 是thị 覆phú 。 隱ẩn 蔽tế 。 隱ẩn 蔽tế 之chi 狀trạng 態thái 。 偽ngụy 善thiện 。 偽ngụy 善thiện 行hành 為vi 。 此thử 言ngôn 為vi 恨hận 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 恨hận 者giả 。 此thử 為vi 不bất 覆phú 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 惱não 害hại 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 惱não 害hại 者giả 如như 何hà 。 是thị 惱não 害hại 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 二nhị 參tham 照chiếu 〕# 此thử 言ngôn 為vi 惱não 害hại 。 滅diệt 此thử 惱não 害hại 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 惱não 害hại 人nhân 。

[P.23]# 一nhất 三tam

如như 何hà 是thị 不bất 嫉tật 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 嫉tật 者giả 如như 何hà 。 是thị 與dữ 他tha 有hữu 關quan 所sở 得đắc 。 名danh 聞văn 。 尊tôn 重trọng 。 恭cung 敬kính 。 禮lễ 拜bái 。 供cúng 養dường 之chi 嫉tật 爭tranh 。 嫉tật 之chi 狀trạng 態thái 。 羨tiện 慕mộ 。 羨tiện 慕mộ 事sự 。 羨tiện 慕mộ 之chi 狀trạng 態thái 。 此thử 言ngôn 為vi 嫉tật 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 嫉tật 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 嫉tật 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 慳san 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 慳san 者giả 如như 何hà 。 〔# 是thị 〕# 五ngũ 慳san 。

住trú 處xứ 之chi 慳san 。 家gia 族tộc 之chi 慳san 。 所sở 得đắc 之chi 慳san 。 容dung 色sắc 之chi 慳san 。 法pháp 之chi 慳san 〔# 也dã 〕# 。 如như 此thử 之chi 慳san 。 慳san 事sự 。 慳san 之chi 狀trạng 態thái 。 貪tham 婪# 。 吝lận 。 吝lận 嗇# 。 心tâm 之chi 吝lận 惜tích 性tánh 。 此thử 言ngôn 為vi 慳san 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 慳san 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 慳san 人nhân 。

一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 不bất 誑cuống 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 誑cuống 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 誑cuống 而nhi 徧biến 誑cuống 。 於ư 此thử 其kỳ 誑cuống 。 誑cuống 之chi 狀trạng 態thái 。 為vi 誑cuống 。 詐trá 。 偽ngụy 。 虛hư 偽ngụy 。 欺khi 瞞man 。 此thử 言ngôn 為vi 誑cuống 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 誑cuống 者giả 。 是thị 為vi 不bất 誑cuống 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 諂siểm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 諂siểm 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 依y 身thân 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 語ngữ 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 依y 意ý 而nhi 行hành 惡ác 行hành 。 為vi 隱ẩn 蔽tế 其kỳ 等đẳng 而nhi 懷hoài 惡ác 意ý 之chi 願nguyện 望vọng 。 願nguyện 。

勿vật 知tri 我ngã

思tư 。

勿vật 知tri 我ngã

語ngữ 出xuất 。

勿vật 知tri 我ngã

身thân 以dĩ 。

勿vật 知tri 我ngã

而nhi 動động 作tác 。 如như 此thử 有hữu 諂siểm 之chi 狀trạng 態thái 。 隱ẩn 蔽tế 。 偽ngụy 瞞man 。 欺khi 詐trá 。 瞞man 著trước 。 隱ẩn 藏tàng 。 完hoàn 全toàn 之chi 覆phú 藏tàng 。 隱ẩn 蔽tế 。 完hoàn 全toàn 之chi 隱ẩn 蔽tế 。 作tác 不bất 顯hiển 事sự 。 為vi 不bất 明minh 事sự 。 隱ẩn 伏phục 。 惡ác 行hành 。 此thử 言ngôn 為vi 諂siểm 。 斷đoạn 滅diệt 此thử 諂siểm 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 諂siểm 人nhân 。

[P.24]# 一nhất 五ngũ

如như 何hà 是thị 慚tàm 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 慚tàm 者giả 如như 何hà 。 是thị 慚tàm 應ưng 慚tàm 。 慚tàm 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 之chi 〕# 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 慚tàm 。 具cụ 足túc 此thử 慚tàm 者giả 。 是thị 為vi 慚tàm 人nhân 。

如như 何hà 是thị 愧quý 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 愧quý 者giả 如như 何hà 。 是thị 愧quý 應ưng 愧quý 。 愧quý 具cụ 足túc 〔# 於ư 身thân 之chi 〕# 諸chư 惡ác 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 愧quý 。 具cụ 足túc 此thử 愧quý 者giả 。 是thị 為vi 愧quý 人nhân 。

一nhất 六lục

如như 何hà 是thị 善thiện 言ngôn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 善thiện 言ngôn 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 有hữu 同đồng 法pháp 者giả 之chi 告cáo 言ngôn 時thời 。 以dĩ 如như 法Pháp 而nhi 善thiện 言ngôn 。 善thiện 言ngôn 之chi 狀trạng 態thái 。 不bất 取thủ 反phản 對đối 。 不bất 好hảo/hiếu 敵địch 對đối 。 採thải 納nạp 〔# 彼bỉ 等đẳng 〕# 。 採thải 納nạp 之chi 狀trạng 態thái 。 尊tôn 重trọng 。 尊tôn 敬kính 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 言ngôn 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 善thiện 言ngôn 性tánh 者giả 。 是thị 為vi 善thiện 言ngôn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 友hữu 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 善thiện 友hữu 性tánh 者giả 如như 何hà 。 是thị 有hữu 信tín 。 具cụ 戒giới 。 多đa 聞văn 。 寬khoan 大đại 。 具cụ 慧tuệ 之chi 人nhân 人nhân 。 侍thị 奉phụng 事sự 務vụ 。 奉phụng 事sự 。 交giao 通thông 。 相tương 交giao 。 協hiệp 力lực 。 尊tôn 敬kính 。 親thân 近cận 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 友hữu 性tánh 。 具cụ 足túc 此thử 善thiện 友hữu 性tánh 者giả 。 是thị 為vi 善thiện 友hữu 人nhân 。

一nhất 七thất

如như 何hà 是thị 護hộ 根căn 門môn 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 護hộ 根căn 門môn 者giả 如như 何hà 。 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 而nhi 不bất 執chấp 相tướng 。 不bất 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 作tác 。 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng 護hộ 如như 此thử 而nhi 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 從tùng 制chế 御ngự 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 鼻tị 嗅khứu 香hương 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 舌thiệt 味vị 味vị 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 身thân 。 觸xúc 觸xúc 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 知tri 法pháp 已dĩ 。 不bất 執chấp 相tướng 。 不bất 取thủ 狀trạng 。 由do 如như 此thử 之chi 作tác 。 不bất 防phòng 護hộ 意ý 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 為vi 防phòng [P.25]# 護hộ 如như 此thử 故cố 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 從tùng 制chế 御ngự 眼nhãn 根căn 。 守thủ 護hộ 此thử 等đẳng 六lục 根căn 。 防phòng 護hộ 。 防phòng 衛vệ 。 制chế 御ngự 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 護hộ 根căn 門môn 。 具cụ 足túc 護hộ 此thử 等đẳng 根căn 門môn 者giả 。 是thị 為vi 護hộ 根căn 門môn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 食thực 知tri 量lương 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 於ư 食thực 知tri 量lương 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 思tư 擇trạch 而nhi 如như 理lý 攝nhiếp 食thực 。 不bất 為vi 遊du 戲hí 。 酒tửu 醉túy 。 裝trang 飾sức 。 美mỹ 麗lệ 。 只chỉ 為vì 滋tư 養dưỡng 此thử 身thân 。 息tức 〔# 飢cơ 渴khát 之chi 〕# 毀hủy 害hại 。 以dĩ 行hành 梵Phạm 行hạnh 。 如như 是thị 。

我ngã 斷đoạn 故cố 受thọ 而nhi 不bất 令linh 生sanh 新tân 受thọ

又hựu

我ngã 應ưng 生sanh 存tồn

應ưng 無vô 罪tội

應ưng 住trụ 於ư 安an 穩ổn

於ư 此thử 。 對đối 食thực 物vật 有hữu 知tri 足túc 。 知tri 量lương 。 思tư 擇trạch 。 此thử 言ngôn 為vi 食thực 知tri 量lương 。 具cụ 足túc 此thử 食thực 知tri 量lương 者giả 。 是thị 為vi 食thực 知tri 量lương 人nhân 。

一nhất 八bát

如như 何hà 是thị 樹thụ 立lập 正chánh 念niệm 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 念niệm 者giả 如như 何hà 。 是thị 念niệm 。 隨tùy 念niệm 。 記ký 憶ức 之chi 狀trạng 態thái 。 總tổng 持trì 。 不bất 散tán 亂loạn 。 不bất 忘vong 卻khước 性tánh 。 念niệm 。 念niệm 根căn 。 念niệm 力lực 。 正chánh 念niệm 。 此thử 言ngôn 為vi 念niệm 。 具cụ 足túc 此thử 念niệm 者giả 。 是thị 為vi 樹thụ 立lập 正chánh 念niệm 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 正chánh 知tri 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 正chánh 知tri 者giả 如như 何hà 。 是thị 智trí 慧tuệ 。 明minh 智trí 。 簡giản 擇trạch 。 揀giản 擇trạch 。 擇trạch 法pháp 。 見kiến 分phần/phân 。 伺tứ 察sát 。 對đối 察sát 。 該cai 博bác 。 善thiện 巧xảo 。 深thâm 妙diệu 。 沈trầm 思tư 。 思tư 索sách 。 近cận 解giải 。 解giải 了liễu 。 智trí 慧tuệ 。 徧biến 導đạo 者giả 。 觀quán 。 正chánh 知tri 。 刺thứ 棒bổng 。 慧tuệ 。 慧tuệ 根căn 。 慧tuệ 力lực 。 慧tuệ 之chi 武võ 器khí 。 慧tuệ 之chi 官quan 殿điện 。 慧tuệ 之chi 光quang 明minh 。 慧tuệ 之chi 光quang 耀diệu 。 慧tuệ 之chi 光quang 華hoa 。 慧tuệ 之chi 寶bảo 石thạch 。 無vô 癡si 。 擇trạch 法pháp 。 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 正chánh 知tri 。 具cụ 足túc 如như 此thử 。 之chi 正chánh 知tri 者giả 。 是thị 為vi 正chánh 知tri 人nhân 。

一nhất 九cửu

如như 何hà 是thị 戒giới 具cụ 足túc 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 具cụ 戒giới 者giả 如như 何hà 。 關quan 於ư 身thân 之chi 無vô 罪tội 。 關quan 於ư 語ngữ 之chi 無vô 罪tội 。 關quan 於ư 身thân 語ngữ 之chi 無vô 罪tội 。 此thử 言ngôn 為vi 具cụ 戒giới 。 一nhất 切thiết 之chi 戒giới 。 禁cấm 戒giới 亦diệc 是thị 具cụ 戒giới 。 具cụ 足túc 此thử 具cụ 戒giới 者giả 。 是thị 為vi 戒giới 具cụ 足túc 人nhân 。

[P.26]# 如như 何hà 是thị 見kiến 具cụ 足túc 人nhân 耶da 。 此thử 中trung 。 具cụ 見kiến 者giả 如như 何hà 。 即tức 有hữu 惠huệ 施thí 。 供cúng 養dường 。 祭tế 祀tự 。 亦diệc 有hữu 妙diệu 行hạnh 惡ác 行hành 之chi 業nghiệp 果quả 。 有hữu 此thử 世thế 。 彼bỉ 世thế 。 有hữu 母mẫu 。 有hữu 父phụ 。 有hữu 化hóa 生sanh 之chi 有hữu 情tình 。 於ư 世thế 間gian 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 之chi 正chánh 至chí 正chánh 行hạnh 。 而nhi 於ư 此thử 世thế 及cập 世thế 自tự 通thông 達đạt 。 作tác 證chứng 。 宣tuyên 說thuyết 。 如như 此thử 之chi 智trí 慧tuệ 。 明minh 智trí 乃nãi 至chí 〔# 二nhị 。 一nhất 八bát 參tham 照chiếu 〕# 無vô 癡si 。 擇trạch 法pháp 。 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 具cụ 見kiến 。 一nhất 切thiết 之chi 正chánh 見kiến 亦diệc 是thị 具cụ 見kiến 。 具cụ 足túc 此thử 見kiến 者giả 。 是thị 為vi 見kiến 具cụ 足túc 人nhân 。

二nhị 〇#

如như 何hà 是thị 於ư 世thế 間gian 難nan 得đắc 。 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 則tắc 先tiên 施thí 恩ân 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 是thị 知tri 恩ân 感cảm 恩ân 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 於ư 世thế 間gian 是thị 難nan 得đắc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 一nhất

如như 何hà 是thị 難nạn/nan 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 隨tùy 得đắc 而nhi 積tích 蓄súc 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 隨tùy 得đắc 而nhi 捨xả 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 難nạn/nan 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 二nhị

如như 何hà 是thị 易dị 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 則tắc 隨tùy 得đắc 而nhi 不bất 積tích 蓄súc 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 隨tùy 得đắc 而nhi 不bất 捨xả 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 易dị 滿mãn 足túc 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 三tam

如như 何hà 是thị 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 悔hối 不bất 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 不bất 悔hối 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 四tứ

如như 何hà 是thị 不bất 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 耶da 。 一nhất 者giả 不bất 悔hối 不bất 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 悔hối 應ưng 悔hối 之chi 人nhân 。 此thử 等đẳng 為vi 不bất 增tăng 漏lậu 之chi 二nhị 種chủng 人nhân 。

二nhị 五ngũ

如như 何hà 是thị 劣liệt 意ý 向hướng 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 為vi 破phá 戒giới 惡ác 法pháp 。 親thân 近cận 。 倚ỷ 親thân 。 給cấp 侍thị 於ư 彼bỉ 他tha 之chi 破phá 戒giới 惡ác 法pháp 人nhân 。 此thử 言ngôn 為vi 劣liệt 意ý 向hướng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 勝thắng 意ý 向hướng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 為vi 具cụ 足túc 戒giới 善thiện 法Pháp 。 親thân 近cận 。 倚ỷ 親thân 。 給cấp 侍thị 於ư 彼bỉ 他tha 具cụ 戒giới 之chi 善thiện 法Pháp 人nhân 。 此thử 言ngôn 為vi 勝thắng 意ý 向hướng 人nhân 。

[P.27]# 二nhị 六lục

如như 何hà 是thị 自tự 足túc 人nhân 耶da 。 是thị 獨Độc 覺Giác 與dữ 如Như 來Lai 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 阿A 羅La 漢Hán 。 是thị 為vi 自tự 足túc 〔# 人nhân 〕# 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 者giả 。 是thị 自tự 足túc 〔# 人nhân 〕# 而nhi 為vi 他tha 足túc 〔# 人nhân 〕# 。

第đệ 二nhị 章chương 畢tất

第đệ 三tam 章chương 。 三tam 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 無vô 希hy 望vọng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 破phá 戒giới 而nhi 為vi 惡ác 法pháp 。 以dĩ 不bất 淨tịnh 而nhi 為vi 疑nghi 之chi 行hành 狀trạng 。 作tác 陰ấm 蔽tế 之chi 業nghiệp 。 非phi 沙Sa 門Môn 而nhi 自tự 稱xưng 為vi 沙Sa 門Môn 。 非phi 淨tịnh 行hạnh 者giả 而nhi 自tự 稱xưng 為vi 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 內nội 生sanh 朽hủ 廢phế 。 漏lậu 泄tiết 。 污ô 穢uế 。 彼bỉ 聞văn 。

實thật 有hữu 某mỗ 名danh 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。

〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 。 不bất 如như 是thị 思tư 惟duy 。 言ngôn 。

何hà 時thời 耶da 。 我ngã 亦diệc 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 耶da 。

此thử 言ngôn 為vi 無vô 希hy 望vọng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 正chánh 希hy 望vọng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 具cụ 戒giới 而nhi 為vi 善thiện 法Pháp 。 彼bỉ 聞văn 。

實thật 有hữu 某mỗ 名danh 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。

〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 言ngôn 。

何hà 時thời 耶da 。 我ngã 亦diệc 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 應ưng 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 耶da 。

此thử 言ngôn 為vi 正chánh 希hy 望vọng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 離ly 希hy 望vọng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 彼bỉ 聞văn 。

實thật 有hữu 某mỗ 名danh 比Bỉ 丘Khâu 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。

〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 如như 是thị 不bất 思tư 惟duy 。 言ngôn 。

何hà 時thời 耶da 。 我ngã 亦diệc 由do 漏lậu 盡tận 乃nãi 至chí 應ưng 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 耶da 。

是thị 何hà 故cố 耶da 。 先tiên 不bất 解giải 脫thoát 而nhi 彼bỉ 解giải 脫thoát 之chi 希hy 望vọng 耶da 。 則tắc 〔# 今kim 〕# 止chỉ 息tức 於ư 彼bỉ 。 此thử 言ngôn 為vi 離ly 希hy 望vọng 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 耶da 。

[P.28]# 有hữu 三tam 種chủng 病bệnh 人nhân 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 病bệnh 人nhân 。 雖tuy 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 或hoặc 不bất 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 雖tuy 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 或hoặc 不bất 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 雖tuy 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 或hoặc 不bất 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 不bất 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 病bệnh 人nhân 。 雖tuy 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 或hoặc 不bất 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 雖tuy 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 或hoặc 不bất 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 雖tuy 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 或hoặc 不bất 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 而nhi 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

於ư 此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 病bệnh 人nhân 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 而nhi 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

於ư 此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 得đắc 非phi 得đắc 滋tư 艱gian 食thực 。 得đắc 非phi 得đắc 効hiệu 之chi 醫y 食thực 。 得đắc 非phi 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 而nhi 癒dũ 其kỳ 病bệnh 。

此thử 中trung 。 以dĩ 病bệnh 人nhân 而nhi 得đắc 非phi 得đắc 滋tư 養dưỡng 食thực 。 得đắc 非phi 得đắc 有hữu 效hiệu 驗nghiệm 之chi 醫y 藥dược 。 得đắc 非phi 得đắc 適thích 當đương 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 有hữu 人nhân 其kỳ 病bệnh 癒dũ 。 因nhân 於ư 此thử 病bệnh 人nhân 。 故cố 世Thế 尊Tôn 制chế 定định 病bệnh 者giả 之chi 食thực 。 制chế 定định 病bệnh 者giả 之chi 藥dược 。 制chế 定định 病bệnh 者giả 之chi 看khán 護hộ 人nhân 。 又hựu 。 因nhân 於ư 此thử 病bệnh 人nhân 。 故cố 其kỳ 他tha 〔# 二nhị 種chủng 〕# 之chi 病bệnh 人nhân 亦diệc 應ưng 看khán 護hộ 。

如như 是thị 〔# 此thử 等đẳng 之chi 〕# 三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 者giả 有hữu 存tồn 於ư 世thế 。 三tam 者giả 誰thùy 耶da 。

此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 或hoặc 不bất 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 。 雖tuy 得đắc 聽thính 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 之chi 法pháp 律luật 或hoặc 不bất 得đắc 聽thính 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 之chi 法pháp 律luật 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 不bất 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 。

此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 或hoặc 乃nãi 至chí 雖tuy 不bất 得đắc 聽thính 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 。

此thử 處xứ 復phục 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 。 雖tuy 得đắc 非phi 得đắc 聽thính 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 之chi 法pháp 律luật 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 。

此thử 中trung 。 得đắc 非phi 得đắc 見kiến 奉phụng 如Như 來Lai 。 得đắc 非phi 得đắc 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 之chi 法pháp 律luật 。 於ư 諸chư 善thiện 法Pháp 。 入nhập 於ư 正chánh 性tánh 決quyết 定định 之chi 人nhân 。 因nhân 於ư 此thử 人nhân 。 故cố 世Thế 尊Tôn 制chế 定định 說thuyết 法Pháp 。 又hựu 。 因nhân 於ư 此thử 人nhân 。 故cố 其kỳ 〔# 他tha 二nhị 種chủng 〕# 人nhân 亦diệc 應ưng 為vi 說thuyết 法Pháp 。 此thử 等đẳng [P.29]# 之chi 三tam 病bệnh 喻dụ 人nhân 亦diệc 存tồn 在tại 世thế 。

三tam

如như 何hà 是thị 身thân 證chứng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 以dĩ 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 此thử 言ngôn 為vi 身thân 證chứng 人nhân 。

如như 何hà 是thị 見kiến 至chí 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 三tam 參tham 照chiếu 〕# 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 〔# 善thiện 〕# 見kiến 。 〔# 善thiện 〕# 行hành 依y 其kỳ 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 之chi 法pháp 。 依y 其kỳ 智trí 慧tuệ 而nhi 見kiến 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 以dĩ 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 之chi 一nhất 類loại 。 此thử 言ngôn 為vi 見kiến 至chí 人nhân 。

如như 何hà 是thị 信tín 解giải 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 四tứ 參tham 照chiếu 〕# 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 然nhiên 而nhi 不bất 如như 見kiến 至chí 〔# 人nhân 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 信tín 解giải 人nhân 。

四tứ

如như 何hà 是thị 糞phẩn 語ngữ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 赴phó 於ư 公công 會hội 。 若nhược 行hành 於ư 民dân 眾chúng 。 若nhược 往vãng 返phản 於ư 親thân 屬thuộc 之chi 間gian 。 若nhược 赴phó 於ư 組# 合hợp 員# 之chi 中trung 。 若nhược 往vãng 返phản 於ư 親thân 屬thuộc 之chi 間gian 。 若nhược 赴phó 於ư 組# 合hợp 員# 之chi 中trung 。 若nhược 行hành 於ư 法pháp 廷đình 之chi 中trung 。 召triệu 喚hoán 為vi 作tác 證chứng 人nhân 。 訊tấn 問vấn 。

來lai 。 親thân 者giả 。 語ngữ 所sở 知tri 。

彼bỉ 不bất 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 知tri 。

或hoặc 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 知tri 。

不bất 見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 見kiến 。

見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 見kiến 。

如như 此thử 若nhược 為vi 自tự 己kỷ 。 若nhược 為vì 他tha 人nhân 。 若nhược 為vi 任nhậm 何hà 少thiểu 許hứa 之chi 利lợi 益ích 。 以dĩ 正chánh 知tri 而nhi 語ngữ 虛hư 妄vọng 。 此thử 言ngôn 為vi 糞phẩn 語ngữ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 華hoa 語ngữ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 斷đoạn 滅diệt 虛hư 妄vọng 語ngữ 。 遠viễn 離ly 虛hư 妄vọng 語ngữ 。 若nhược 赴phó 於ư 公công 會hội 。 若nhược 至chí 於ư 民dân 眾chúng 。 若nhược 往vãng 親thân 屬thuộc 之chi 間gian 。 若nhược 赴phó 於ư 組# 合hợp 員# 之chi 中trung 。 若nhược 行hành 於ư 法pháp 廷đình 之chi 中trung 。 召triệu 喚hoán 為vi 作tác 證chứng 人nhân 。 訊tấn 問vấn 。

來lai 。 親thân 者giả 。 語ngữ 所sở 知tri 。

彼bỉ 不bất 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 知tri 。

或hoặc 知tri 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 知tri 。

或hoặc 不bất 見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 不bất 見kiến 。

或hoặc 見kiến 而nhi 〔# 云vân 〕# 。

我ngã 見kiến 。

如như 此thử 若nhược 為vi 自tự 己kỷ 。 若nhược 為vì 他tha 人nhân 。 若nhược 為vi 任nhậm 何hà 少thiểu 許hứa 之chi 利lợi 益ích 。 以dĩ 正chánh 知tri 而nhi 不bất 語ngữ 虛hư 妄vọng 。 此thử 言ngôn 為vi 華hoa 語ngữ 人nhân 。

[P.30]# 如như 何hà 是thị 蜜mật 語ngữ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 所sở 有hữu 之chi 言ngôn 無vô 過quá 失thất 。 樂nhạo/nhạc/lạc 耳nhĩ 。 愉# 快khoái 而nhi 透thấu 徹triệt 於ư 心tâm 底để 。 優ưu 雅nhã 而nhi 多đa 人nhân 之chi 愛ái 好hảo/hiếu 。 多đa 人nhân 之chi 所sở 悅duyệt 。 語ngữ 如như 是thị 之chi 語ngữ 。 此thử 言ngôn 為vi 蜜mật 語ngữ 人nhân 。

五ngũ

如như 何hà 是thị 漏lậu 瘡sang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 怒nộ 多đa 擾nhiễu 惱não 。 雖tuy 少thiểu 言ngôn 而nhi 現hiện 結kết 怨oán 。 憤phẫn 怒nộ 。 於ư 凶hung 勃bột 。 狠ngận 戾lệ 。 憤phẫn 發phát 。 憎tăng 惡ác 。 憂ưu 惱não 。 譬thí 如như 惡ác 漏lậu 瘡sang 者giả 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 瓦ngõa 礫lịch 敲# 打đả 。 膿nùng 血huyết 越việt 發phát 漏lậu 泄tiết 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 怒nộ 乃nãi 至chí 現hiện 憂ưu 惱não 。 此thử 言ngôn 為vi 漏lậu 瘡sang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 電điện 光quang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 三tam 。 三tam 參tham 照chiếu 〕# 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 譬thí 如như 有hữu 眼nhãn 者giả 於ư 夜dạ 黑hắc 暗ám 中trung 電điện 光quang 之chi 間gian 得đắc 見kiến 於ư 物vật 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 知tri 此thử 言ngôn 為vi 電điện 光quang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 金kim 剛cang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 譬thí 如như 金kim 剛cang 能năng 斷đoạn 珠châu 。 石thạch 如như 無vô 任nhậm 何hà 物vật 者giả 。 如như 是thị 此thử 處xứ 。 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 而nhi 乃nãi 至chí 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 金kim 剛cang 喻dụ 心tâm 之chi 人nhân 。

六lục

如như 何hà 是thị 盲manh 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 無vô 眼nhãn 。 即tức 如như 能năng 得đắc 未vị 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 或hoặc 增tăng 殖thực 已dĩ 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 無vô 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 又hựu 彼bỉ 能năng 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 劣liệt 勝thắng 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 無vô 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 是thị 言ngôn 為vi 盲manh 人nhân 。

[P.31]# 如như 何hà 是thị 一nhất 眼nhãn 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 眼nhãn 。 即tức 如như 能năng 得đắc 未vị 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 或hoặc 增tăng 殖thực 已dĩ 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 又hựu 彼bỉ 能năng 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 無vô 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 此thử 言ngôn 為vi 一nhất 眼nhãn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 兩lưỡng 眼nhãn 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 眼nhãn 。 即tức 如như 能năng 得đắc 未vị 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 或hoặc 增tăng 殖thực 已dĩ 得đắc 之chi 財tài 物vật 。 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 又hựu 〔# 彼bỉ 〕# 能năng 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 能năng 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 有hữu 其kỳ 眼nhãn 。 此thử 言ngôn 為vi 兩lưỡng 眼nhãn 人nhân 。

七thất

如như 何hà 是thị 覆phú 慧tuệ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 之chi 前tiền 欲dục 聽thính 法Pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 為vì 彼bỉ 說thuyết 法Pháp 。 初sơ 善thiện 。 中trung 善thiện 。 後hậu 善thiện 。 有hữu 義nghĩa 。 有hữu 文văn 。 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 。 開khai 示thị 梵Phạm 行hạnh 。 〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 坐tọa 於ư 其kỳ 座tòa 。 不bất 思tư 惟duy 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 不bất 思tư 惟duy 中trung 。 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 又hựu 由do 其kỳ 座tòa 而nhi 起khởi 。 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 乃nãi 至chí 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 猶do 如như 注chú 於ư 覆phú 瓶bình 之chi 水thủy 者giả 流lưu 出xuất 。 不bất 留lưu 於ư 其kỳ 處xứ 。 如như 是thị [P.32]# 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 此thử 言ngôn 為vi 覆phú 慧tuệ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 膝tất 慧tuệ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 〔# 等đẳng 〕# 之chi 前tiền 欲dục 聽thính 法Pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 為vì 彼bỉ 說thuyết 法Pháp 。 初sơ 善thiện 。 中trung 善thiện 。 後hậu 善thiện 。 有hữu 義nghĩa 。 有hữu 文văn 。 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 。 開khai 示thị 梵Phạm 行hạnh 。 〔# 然nhiên 而nhi 〕# 彼bỉ 坐tọa 於ư 其kỳ 座tòa 。 思tư 惟duy 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 思tư 惟duy 中trung 。 思tư 惟duy 後hậu 。 又hựu 由do 其kỳ 座tòa 而nhi 起khởi 。 不bất 思tư 惟duy 其kỳ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 不bất 思tư 惟duy 中trung 。 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 猶do 如như 將tương 種chủng 種chủng 之chi 胡hồ 麻ma 。 硬ngạnh 米mễ 。 糖đường 果quả 。 棗táo 子tử 列liệt 置trí 於ư 人nhân 膝tất 上thượng 。 彼bỉ 失thất 念niệm 而nhi 由do 其kỳ 座tòa 起khởi 而nhi 令linh 其kỳ 墜trụy 落lạc 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 不bất 思tư 惟duy 後hậu 。 此thử 言ngôn 為vi 膝tất 慧tuệ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 廣quảng 慧tuệ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 思tư 惟duy 後hậu 。 又hựu 由do 其kỳ 座tòa 而nhi 起khởi 。 思tư 惟duy 彼bỉ 所sở 說thuyết 之chi 初sơ 。 思tư 惟duy 中trung 。 思tư 惟duy 後hậu 。 猶do 如như 注chú 於ư 立lập 瓶bình 之chi 水thủy 者giả 。 留lưu 於ư 其kỳ 處xứ 而nhi 不bất 流lưu 出xuất 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屢lũ 次thứ 往vãng 詣nghệ 〔# 僧Tăng 〕# 園viên 乃nãi 至chí 亦diệc 思tư 惟duy 後hậu 。 此thử 言ngôn 為vi 廣quảng 慧tuệ 人nhân 。

八bát

如như 何hà 是thị 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 耶da 。 於ư 預dự 流lưu 與dữ 一nhất 來lai 。 此thử 等đẳng 即tức 言ngôn 為vi 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 。

如như 何hà 是thị 於ư 欲dục 之chi 離ly 欲dục 而nhi 於ư 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 耶da 。 是thị 不bất 還hoàn 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 於ư 欲dục 之chi 離ly 而nhi 於ư 有hữu 之chi 未vị 離ly 欲dục 人nhân 。

如như 何hà 是thị 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 離ly 欲dục 人nhân 耶da 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 言ngôn 為vi 於ư 欲dục 與dữ 有hữu 之chi 離ly 欲dục 人nhân 。

九cửu

如như 何hà 是thị 石thạch 刻khắc 喻dụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 種chủng 種chủng 之chi 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 其kỳ 忿phẫn 怒nộ 彌di 久cửu 。 永vĩnh 附phụ 隨tùy 於ư 彼bỉ 。 譬thí 如như 石thạch 上thượng 之chi 彫điêu 刻khắc 。 若nhược 因nhân 風phong 因nhân 水thủy 而nhi 不bất 迅tấn 速tốc 消tiêu 失thất 。 永vĩnh 久cửu 存tồn 在tại 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 附phụ 隨tùy 〔# 於ư 彼bỉ 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 石thạch 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 地địa 刻khắc 喻dụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 種chủng 種chủng 之chi 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 其kỳ 忿phẫn 怒nộ 彌di 久cửu 。 永vĩnh 不bất 附phụ 隨tùy 於ư 彼bỉ 。 譬thí 如như 地địa 上thượng 之chi 痕ngân 跡tích 。 若nhược 因nhân 風phong 因nhân 水thủy 而nhi 迅tấn 速tốc 消tiêu 失thất 。 不bất 永vĩnh 久cửu 存tồn 在tại 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 不bất 附phụ 隨tùy 〔# 於ư 彼bỉ 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 地địa 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 水thủy 刻khắc 喻dụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 〔# 類loại 之chi 〕# 人nhân 。 雖tuy 強cưỡng 言ngôn 。 或hoặc 粗thô 暴bạo 言ngôn 。 亦diệc 非phi 可khả 意ý 之chi [P.33]# 言ngôn 。 無vô 言ngôn 中trung 之chi 言ngôn 。 有hữu 理lý 而nhi 歡hoan 喜hỷ 。 譬thí 如như 水thủy 上thượng 之chi 痕ngân 跡tích 者giả 。 迅tấn 速tốc 消tiêu 失thất 。 不bất 永vĩnh 久cửu 存tồn 在tại 。 如như 是thị 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 乃nãi 至chí 歡hoan 喜hỷ 。 此thử 言ngôn 為vi 水thủy 刻khắc 喻dụ 人nhân 。

一nhất 〇#

如như 何hà 為vi 三tam 樹thụ 皮bì 衣y 喻dụ 人nhân 耶da 。

有hữu 三tam 種chủng 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 。 〔# 一nhất 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 雖tuy 是thị 新tân 而nhi 色sắc 澤trạch 壞hoại 。 又hựu 或hoặc 觸xúc 麤thô 糙tháo 且thả 價giá 值trị 少thiểu 。 〔# 二nhị 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 雖tuy 是thị 中trung 古cổ 而nhi 色sắc 澤trạch 壞hoại 。 又hựu 或hoặc 觸xúc 麤thô 糙tháo 且thả 價giá 值trị 少thiểu 。 〔# 三tam 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 使sử 用dụng 老lão 舊cựu 而nhi 色sắc 澤trạch 壞hoại 。 又hựu 感cảm 觸xúc 麤thô 糙tháo 且thả 價giá 值trị 少thiểu 。 使sử 用dụng 陳trần 舊cựu 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 者giả 。 或hoặc 使sử 用dụng 於ư 單đơn 拭thức 。 或hoặc 投đầu 棄khí 於ư 塵trần 堆đôi 之chi 中trung 。 如như 是thị 於ư 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 之chi 中trung 。 有hữu 可khả 喻dụ 此thử 等đẳng 三tam 種chủng 。 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 三tam 者giả 如như 何hà 。

若nhược 新tân 比Bỉ 丘Khâu 無vô 戒giới 而nhi 惡ác 法pháp 者giả 。 此thử 是thị 彼bỉ 色sắc 澤trạch 之chi 惡ác 劣liệt 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 色sắc 澤trạch 之chi 惡ác 劣liệt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 〔# 彼bỉ 〕# 動động 作tác 之chi 人nhân 。 為vi 此thử 經Kinh 長trường 夜dạ 招chiêu 來lai 不bất 饒nhiêu 益ích 與dữ 痛thống 苦khổ 。 此thử 乃nãi 彼bỉ 觸xúc 〔# 之chi 〕# 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 感cảm 觸xúc 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 。 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 。 為vi 此thử 〔# 能năng 施thí 者giả 〕# 於ư 彼bỉ 無vô 大đại 果quả 。 無vô 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 〔# 又hựu 〕# 若nhược 中trung 年niên 之chi 比Bỉ 丘Khâu 乃nãi 至chí 長trưởng 老lão 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 以dĩ 無vô 戒giới 而nhi 惡ác 法pháp 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 色sắc 澤trạch 惡ác 劣liệt 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 色sắc 澤trạch 惡ác 劣liệt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 於ư 〔# 彼bỉ 〕# 動động 作tác 之chi 人nhân 。 此thử 經Kinh 長trường 夜dạ 招chiêu 來lai 不bất 饒nhiêu 益ích 與dữ 痛thống 苦khổ 。 此thử 是thị 彼bỉ 者giả 之chi 感cảm 觸xúc 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 感cảm 觸xúc 麤thô 〔# 糙tháo 〕# 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 。 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 。 為vi 此thử 〔# 能năng 施thí 者giả 〕# 於ư 彼bỉ 無vô 大đại 果quả 。 無vô 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 價giá 值trị 少thiểu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 若nhược 如như 此thử 之chi 。 長trưởng 老lão 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 僧Tăng 伽già 中trung 而nhi 語ngữ 者giả 。 對đối 此thử 而nhi 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 如như 此thử 言ngôn 。

汝nhữ 。 是thị 以dĩ 如như 何hà 愚ngu 癡si 暗ám 昧muội 者giả 之chi 言ngôn 。 汝nhữ 亦diệc 為vi 有hữu 所sở 言ngôn 耶da 。 彼bỉ 乃nãi 忿phẫn 怒nộ 。 不bất 歡hoan 而nhi 發phát 語ngữ 。 僧Tăng 伽già 即tức 應ứng 對đối 而nhi 語ngữ 。 宛uyển 如như 棄khí 彼bỉ 樹thụ 皮bì 衣y 於ư 塵trần 堆đôi 中trung 。 捨xả 棄khí 彼bỉ 〔# 語ngữ 〕# 。 此thử 等đẳng 可khả 喻dụ [P.34]# 於ư 三tam 〔# 種chủng 〕# 樹thụ 皮bì 衣y 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 中trung 。

一nhất 一nhất

如như 何hà 是thị 三tam 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 喻dụ 耶da 。

有hữu 三tam 種chủng 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 〔# 一nhất 〕# 新tân 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 有hữu 色sắc 澤trạch 。 觸xúc 之chi 細tế 滑hoạt 而nhi 價giá 值trị 又hựu 大đại 。 〔# 二nhị 〕# 中trung 古cổ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 亦diệc 有hữu 色sắc 澤trạch 。 觸xúc 之chi 細tế 滑hoạt 而nhi 價giá 值trị 又hựu 大đại 。 〔# 三tam 〕# 使sử 用dụng 陳trần 舊cựu 之chi 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 亦diệc 有hữu 色sắc 澤trạch 。 觸xúc 之chi 細tế 滑hoạt 而nhi 價giá 值trị 又hựu 大đại 。 人nhân 人nhân 雖tuy 使sử 用dụng 陳trần 舊cựu 之chi 。 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 或hoặc 似tự 裹khỏa 寶bảo 。 或hoặc 蓄súc 此thử 於ư 香hương 篋khiếp 之chi 中trung 。 如như 此thử 。 於ư 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 之chi 中trung 。 此thử 等đẳng 可khả 喻dụ 於ư 三tam 種chủng 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 三tam 者giả 如như 何hà 。

若nhược 新tân 比Bỉ 丘Khâu 而nhi 持trì 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 妙diệu 色sắc 。 猶do 如như 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 有hữu 色sắc 澤trạch 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 。 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 〔# 彼bỉ 〕# 。 行hành 道Đạo 之chi 人nhân 。 因nhân 此thử 招chiêu 來lai 長trường 夜dạ 之chi 饒nhiêu 益ích 。 安an 樂lạc 。 此thử 是thị 觸xúc 彼bỉ 而nhi 細tế 滑hoạt 。 猶do 如như 觸xúc 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 之chi 細tế 滑hoạt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 人nhân 。 〔# 彼bỉ 〕# 有hữu 大đại 果quả 。 有hữu 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 大đại 。 猶do 如như 〔# 彼bỉ 〕# 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 之chi 價giá 值trị 大đại 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 〔# 又hựu 〕# 若nhược 中trung 年niên 之chi 比Bỉ 丘Khâu 乃nãi 至chí 長trưởng 老lão 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 而nhi 持trì 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 妙diệu 色sắc 。 猶do 如như 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 是thị 有hữu 色sắc 澤trạch 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 與dữ 彼bỉ 交giao 往vãng 親thân 近cận 。 倣# 效hiệu 〔# 彼bỉ 〕# 行hành 動động 之chi 人nhân 。 因nhân 此thử 招chiêu 來lai 長trường 夜dạ 之chi 饒nhiêu 益ích 。 安an 樂lạc 。 此thử 是thị 之chi 觸xúc 彼bỉ 細tế 滑hoạt 。 猶do 如như 觸xúc 彼bỉ 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 之chi 細tế 滑hoạt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 又hựu 施thí 捨xả 衣y 。 食thực 。 牀sàng 。 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 於ư 彼bỉ 人nhân 。 因nhân 此thử 〔# 彼bỉ 〕# 有hữu 大đại 果quả 。 有hữu 大đại 勝thắng 利lợi 。 此thử 是thị 彼bỉ 之chi 價giá 值trị 大đại 。 猶do 如như 〔# 彼bỉ 〕# 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 之chi 價giá 值trị 大đại 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 若nhược 如như 此thử 之chi 。 長trưởng 老lão 比Bỉ 丘Khâu 。 於ư 僧Tăng 伽già 中trung 有hữu 所sở 言ngôn 。 對đối 此thử 比Bỉ 丘Khâu 等đẳng 。 如như 是thị 而nhi 言ngôn 。

具Cụ 壽thọ 眾chúng 。 肅túc 靜tĩnh 。 長trưởng 老lão 比Bỉ 丘Khâu 。 將tương 語ngữ [P.35]# 法pháp 與dữ 律luật 。 彼bỉ 之chi 言ngôn 語ngữ 如như 香hương 篋khiếp 中trung 之chi 彼bỉ 。 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 。 蓄súc 至chí 於ư 〔# 心tâm 中trung 〕# 。 此thử 等đẳng 可khả 喻dụ 三tam 種chủng 之chi 迦ca 尸thi 迦ca 衣y 之chi 人nhân 。 有hữu 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 中trung 。

一nhất 二nhị

如như 何hà 是thị 易dị 計kế 量lượng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 傲ngạo 慢mạn 。 自tự 滿mãn 。 輕khinh 躁táo 。 饒nhiêu 舌thiệt 。 談đàm 散tán 漫mạn 。 失thất 念niệm 。 不bất 正chánh 知tri 。 心tâm 不bất 定định 。 心tâm 散tán 動động 而nhi 放phóng 縱túng/tung 諸chư 根căn 。 此thử 言ngôn 為vi 〔# 容dung 〕# 易dị 計kế 量lượng 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 難nan 計kế 量lượng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 傲ngạo 慢mạn 。 不bất 自tự 滿mãn 。 不bất 輕khinh 躁táo 。 不bất 饒nhiêu 舌thiệt 。 不bất 談đàm 散tán 漫mạn 。 正chánh 念niệm 。 正chánh 知tri 。 心tâm 定định 。 心tâm 之chi 專chuyên 注chú 而nhi 擁ủng 護hộ 諸chư 根căn 。 此thử 言ngôn 為vi 難nạn/nan 〔# 計kế 〕# 量lượng 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 無vô 計kế 量lượng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 諸chư 漏lậu 滅diệt 盡tận 而nhi 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 自tự 證chứng 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 可khả 〔# 計kế 〕# 量lượng 之chi 人nhân 。

一nhất 三tam

如như 何hà 是thị 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 。 卑ty 劣liệt 。 如như 是thị 之chi 人nhân 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 伺tứ 候hậu 。 除trừ 憫mẫn 與dữ 悲bi 。

如như 何hà 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 伺tứ 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 戒giới 定định 慧tuệ 等đẳng 同đồng 。 如như 是thị 之chi 人nhân 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 可khả 語ngữ 戒giới 相tương/tướng 等đẳng 之chi 善thiện 人nhân 與dữ 我ngã 等đẳng 語ngữ 戒giới 。 又hựu 其kỳ 〔# 戒giới 之chi 談đàm 話thoại 〕# 我ngã 等đẳng 可khả 生sanh 安an 樂lạc 。 又hựu 其kỳ 〔# 依y 戒giới 之chi 談đàm 話thoại 戒giới 〕# 可khả 轉chuyển 我ngã 等đẳng 。 可khả 語ngữ 定định 相tương/tướng 等đẳng 之chi 善thiện 人nhân 與dữ 語ngữ 定định 。 又hựu 其kỳ 〔# 定định 之chi 談đàm 話thoại 〕# 於ư 我ngã 等đẳng 可khả 生sanh 安an 樂lạc 。 又hựu 其kỳ 〔# 依y 定định 談đàm 話thoại 定định 〕# 者giả 可khả 轉chuyển 我ngã 等đẳng 。 可khả 言ngôn 慧tuệ 相tương/tướng 等đẳng 之chi 善thiện 人nhân 與dữ 我ngã 等đẳng 語ngữ 慧tuệ 。 又hựu 其kỳ 〔# 慧tuệ 之chi 談đàm 話thoại 〕# 於ư 我ngã 等đẳng 可khả 生sanh 安an 樂lạc 。 又hựu 其kỳ 〔# 依y 慧tuệ 之chi 談đàm 話thoại 慧tuệ 〕# 者giả 可khả 轉chuyển 我ngã 等đẳng 。 故cố 如như 此thử 之chi 人nhân 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。

如như 何hà 是thị 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 戒giới 定định 慧tuệ 殊thù 勝thắng 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 如như 是thị [P.36]# 我ngã 可khả 令linh 未vị 圓viên 滿mãn 之chi 戒giới 蘊uẩn 圓viên 滿mãn 。 已dĩ 圓viên 滿mãn 之chi 戒giới 蘊uẩn 。 以dĩ 慧tuệ 順thuận 益ích 彼bỉ 彼bỉ 。 或hoặc 令linh 未vị 圓viên 滿mãn 之chi 定định 蘊uẩn 圓viên 滿mãn 。 或hoặc 令linh 已dĩ 圓viên 滿mãn 之chi 定định 蘊uẩn 。 以dĩ 慧tuệ 順thuận 益ích 彼bỉ 彼bỉ 。 或hoặc 令linh 未vị 圓viên 滿mãn 之chi 慧tuệ 蘊uẩn 圓viên 滿mãn 。 或hoặc 令linh 已dĩ 圓viên 滿mãn 之chi 慧tuệ 蘊uẩn 。 以dĩ 慧tuệ 順thuận 益ích 彼bỉ 彼bỉ 。 故cố 如như 是thị 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 。 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。

一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 可khả 厭yếm 棄khí 之chi 人nhân 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 破phá 戒giới 而nhi 為vi 惡ác 法pháp 。 不bất 淨tịnh 。 惹nhạ 起khởi 疑nghi 惑hoặc 之chi 行hành 狀trạng 。 作tác 陰ấm 蔽tế 之chi 業nghiệp 。 非phi 沙Sa 門Môn 而nhi 稱xưng 為vi 沙Sa 門Môn 。 非phi 淨tịnh 行hạnh 者giả 而nhi 稱xưng 為vi 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 於ư 內nội 生sanh 朽hủ 廢phế 。 漏lậu 泄tiết 。 污ô 穢uế 。 如như 是thị 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 厭yếm 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 譬thí 如như 雖tuy 不bất 墮đọa 於ư 如như 此thử 人nhân 之chi 見kiến 解giải 。 尚thượng 且thả 彼bỉ 惡ác 名danh 聲thanh 揚dương 。 以dĩ 彼bỉ 惡ác 人nhân 為vi 友hữu 。 以dĩ 惡ác 人nhân 為vi 朋bằng 。 尊tôn 敬kính 惡ác 人nhân 。 猶do 如như 進tiến 入nhập 糞phẩn 中trung 之chi 蛇xà 。 雖tuy 不bất 咬giảo 人nhân 尚thượng 污ô 穢uế 人nhân 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 譬thí 如như 雖tuy 不bất 墮đọa 於ư 此thử 人nhân 之chi 見kiến 解giải 。 尚thượng 且thả 彼bỉ 惡ác 名danh 聲thanh 揚dương 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 惡ác 人nhân 為vi 友hữu 。 以dĩ 惡ác 人nhân 為vi 朋bằng 。 尊tôn 敬kính 惡ác 人nhân 。 是thị 故cố 。 如như 此thử 之chi 人nhân 可khả 厭yếm 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。

如như 何hà 是thị 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 侍thị 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 忿phẫn 怒nộ 而nhi 多đa 擾nhiễu 惱não 。 雖tuy 少thiểu 言ngôn 而nhi 結kết 怨oán 。 憤phẫn 怒nộ 。 於ư 凶hung 丈trượng 敖# 。 現hiện 狠ngận 戾lệ 。 憤phẫn 發phát 。 憎tăng 惡ác 與dữ 擾nhiễu 惱não 。 猶do 如như 惡ác 漏lậu 瘡sang 。 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 瓦ngõa 礫lịch 敲# 打đả 。 多đa 量lượng 濃nồng 血huyết 漏lậu 泄tiết 。 如như 是thị 此thử 處xứ 。 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 易dị 忿phẫn 怒nộ 多đa 擾nhiễu 惱não 乃nãi 至chí 猶do 如như 鎮trấn 頭đầu 迦ca 樹thụ 。 之chi 燃nhiên 燒thiêu 作tác 火hỏa 。 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 瓦ngõa 礫lịch 擾nhiễu 亂loạn 。 則tắc 越việt 發phát 發phát 出xuất 咭# 咭# 噠đát 。 咕# 咭# 咭# 噠đát 之chi 音âm 。 正chánh 實thật 如như 此thử 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 易dị 忿phẫn 怒nộ 而nhi 多đa 擾nhiễu 惱não 。 乃nãi 至chí 猶do 如như 糞phẩn 坑khanh 。 以dĩ 棒bổng 尖tiêm 或hoặc 互hỗ 礫lịch 攪giảo 亂loạn 。 則tắc 越việt 發phát 出xuất 惡ác 臭xú 。 正chánh 實thật 如như 是thị 。 於ư 此thử 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 易dị 怒nộ 多đa 擾nhiễu 惱não 。 雖tuy 少thiểu 言ngôn 而nhi 結kết 怨oán 。 憤phẫn 怒nộ 。 凶hung 敖# 。 現hiện 狠ngận 戾lệ 。 憤phẫn 發phát 。 憎tăng 惡ác 與dữ 擾nhiễu 惱não 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 〔# 彼bỉ 謂vị 〕# 彼bỉ 是thị 毀hủy 辱nhục 我ngã 。 彼bỉ 是thị 呵ha 駡# 我ngã 。 彼bỉ 是thị 損tổn 害hại 於ư 我ngã 。 故cố 如như 此thử 之chi 人nhân 可khả 捨xả 棄khí 。 不bất 可khả 親thân 近cận 。 不bất 可khả 倚ỷ 親thân 。 不bất 可khả 侍thị 候hậu 。

如như 何hà 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 人nhân 。 以dĩ 持trì 戒giới 作tác 為vi 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。 何hà 故cố 耶da 。 譬thí 如như 雖tuy 隨tùy 從tùng 如như 此thử 人nhân 之chi 見kiến 解giải 。 尚thượng 且thả 彼bỉ 善thiện 〔# 良lương 之chi 〕# 名danh 聲thanh 揚dương 。 即tức 以dĩ 彼bỉ 善thiện 人nhân 為vi 友hữu 。 以dĩ 善thiện 人nhân 為vi 朋bằng 。 尊tôn 敬kính 善thiện 人nhân 。 故cố 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 親thân 近cận 。 可khả 倚ỷ 親thân 。 可khả 侍thị 候hậu 。

一nhất 五ngũ

如như 何hà 是thị 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 定định 與dữ 慧tuệ 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 此thử 等đẳng 言ngôn 完hoàn 全toàn 行hành 於ư 戒giới 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 定định 與dữ 慧tuệ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 與dữ 定định 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 慧tuệ 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 不bất 還hoàn 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 與dữ 定định 而nhi 於ư 行hành 一nhất 分phần/phân 慧tuệ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 言ngôn 為vi 完hoàn 全toàn 於ư 行hành 戒giới 。 定định 。 慧tuệ 之chi 人nhân 。

一nhất 六lục

此thử 處xứ 如như 何hà 是thị 三tam 師sư 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 是thị 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 是thị 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 是thị 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 。

此thử 中trung 。 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 之chi 師sư 是thị 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 得đắc [P.38]# 色sắc 界giới 等đẳng 至chí 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 不bất 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 之chi 師sư 是thị 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 得đắc 無vô 色sắc 界giới 等đẳng 至chí 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 施thi 設thiết 欲dục 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 色sắc 之chi 徧biến 智trí 。 施thi 設thiết 受thọ 之chi 徧biến 智trí 之chi 師sư 是thị 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 正chánh 自tự 覺giác 者giả 之chi 師sư 。 此thử 等đẳng 是thị 三tam 師sư 。

一nhất 七thất

如như 何hà 亦diệc 為vi 他tha 之chi 三tam 師sư 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 是thị 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 又hựu 於ư 當đương 來lai 我ngã 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 是thị 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 師sư 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 是thị 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 亦diệc 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 此thử 中trung 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 亦diệc 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 之chi 師sư 。 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 常thường 住trụ 論luận 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 雖tuy 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 之chi 師sư 。 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 斷đoạn 論luận 之chi 師sư 。 此thử 中trung 。 於ư 現hiện 法pháp 我ngã 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 。 於ư 當đương 來lai 我ngã 亦diệc 不bất 施thi 設thiết 實thật 。 真chân 之chi 師sư 。 依y 彼bỉ 無vô 不bất 見kiến 為vi 正chánh 自tự 覺giác 者giả 之chi 師sư 。 此thử 等đẳng 是thị 其kỳ 他tha 之chi 三tam 師sư 。

第đệ 三tam 章chương 畢tất

第đệ 四tứ 章chương 。 四tứ 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 不bất 善thiện 士sĩ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 殺sát 生sanh 者giả 。 不bất 與dữ 取thủ 者giả 。 欲dục 邪tà 行hành 者giả 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 人nhân 。

[P.39]# 如như 何hà 是thị 由do 不bất 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 是thị 殺sát 生sanh 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 亦diệc 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 是thị 不bất 與dữ 取thủ 。 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 亦diệc 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 是thị 欲dục 邪tà 行hành 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 亦diệc 欲dục 邪tà 行hành 。 自tự 身thân 是thị 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 亦diệc 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 自tự 身thân 是thị 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 為vi 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 。 此thử 言ngôn 自tự 不bất 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 不bất 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 不bất 與dữ 取thủ 。 欲dục 邪tà 行hành 。 〔# 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 〕# 。 離ly 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 殺sát 生sanh 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 不bất 與dữ 取thủ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 欲dục 邪tà 行hành 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 〔# 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 〕# 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 有hữu 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 之chi 酒tửu 精tinh 分phần/phân 放phóng 逸dật 處xứ 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 善thiện 士sĩ 更cánh 為vi 善thiện 士sĩ 之chi 人nhân 。

二nhị

如như 何hà 是thị 惡ác 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 殺sát 生sanh 者giả 。 不bất 與dữ 取thủ 者giả 。 欲dục 邪tà 行hành 者giả 。 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 。 離ly 間gian 語ngữ 者giả 。 麤thô 惡ác 語ngữ 者giả 。 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 。 有hữu 貪tham 欲dục 。 有hữu 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 邪tà 見kiến 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 惡ác 人nhân 更cánh 為vi 惡ác 人nhân 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 為vi 殺sát 生sanh 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 為vi 不bất 與dữ 取thủ 者giả 。 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 為vi 欲dục 邪tà 行hành 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 欲dục 邪tà 行hành 。 自tự [P.40]# 身thân 為vi 虛hư 誑cuống 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 自tự 身thân 為vi 離ly 間gian 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 離ly 間gian 語ngữ 。 自tự 身thân 為vi 麤thô 惡ác 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 麤thô 惡ác 語ngữ 。 自tự 身thân 為vi 雜tạp 穢uế 語ngữ 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 自tự 身thân 有hữu 貪tham 欲dục 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 貪tham 欲dục 。 自tự 身thân 有hữu 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 瞋sân 恚khuể 心tâm 。 自tự 身thân 為vi 邪tà 見kiến 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 邪tà 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 惡ác 人nhân 更cánh 為vi 惡ác 人nhân 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 士sĩ 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 遠viễn 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 遠viễn 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 遠viễn 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 遠viễn 離ly 麤thô 惡ác 語ngữ 。 遠viễn 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 無vô 貪tham 欲dục 者giả 。 無vô 瞋sân 恚khuể 心tâm 〔# 者giả 〕# 。 正chánh 見kiến 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 善thiện 人nhân 更cánh 為vi 善thiện 人nhân 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 殺sát 生sanh 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 不bất 與dữ 取thủ 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 欲dục 邪tà 行hành 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 離ly 欲dục 邪tà 行hành 。 乃nãi 至chí 勸khuyến 告cáo 〔# 他tha 人nhân 〕# 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 善thiện 人nhân 更cánh 為vi 善thiện 人nhân 之chi 人nhân 。

三tam

如như 何hà 是thị 惡ác 法pháp 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 殺sát 生sanh 者giả 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 邪tà 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 惡ác 法pháp 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 惡ác 法pháp 更cánh 為vi 惡ác 法pháp 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 為vi 殺sát 生sanh 者giả 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 勸khuyến 邪tà 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 惡ác 法pháp 更cánh 為vi 惡ác 法pháp 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 善thiện 法Pháp 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 正chánh 見kiến 者giả 。 此thử 言ngôn 為vi 善thiện 法Pháp 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 善thiện 法Pháp 更cánh 為vi 善thiện 法Pháp 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 遠viễn 離ly 。 殺sát 生sanh 而nhi 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 遠viễn 雜tạp 殺sát 生sanh 乃nãi 至chí 〔# 前tiền 節tiết 參tham 照chiếu 〕# 勸khuyến 告cáo 正chánh 見kiến 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 善thiện 法Pháp 更cánh 為vi 善thiện 法Pháp 之chi 人nhân 。

[P.41]# 四tứ

如như 何hà 是thị 有hữu 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 有hữu 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 。 具cụ 足túc 有hữu 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 。 具cụ 足túc 有hữu 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 罪tội 人nhân 。

如như 何hà 是thị 多đa 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 有hữu 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 而nhi 無vô 罪tội 之chi 〔# 身thân 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 有hữu 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 而nhi 無vô 罪tội 之chi 〔# 語ngữ 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 有hữu 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 而nhi 無vô 罪tội 之chi 〔# 意ý 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 此thử 言ngôn 為vi 多đa 罪tội 人nhân 。

如như 何hà 是thị 少thiểu 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 無vô 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 而nhi 有hữu 罪tội 之chi 〔# 身thân 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 無vô 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 而nhi 有hữu 罪tội 之chi 〔# 語ngữ 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 具cụ 足túc 多đa 分phần 無vô 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 而nhi 有hữu 罪tội 之chi 〔# 意ý 業nghiệp 〕# 少thiểu 。 此thử 言ngôn 為vi 少thiểu 罪tội 人nhân 。

如như 何hà 是thị 無vô 罪tội 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 無vô 罪tội 之chi 身thân 業nghiệp 。 具cụ 足túc 無vô 罪tội 之chi 語ngữ 業nghiệp 。 具cụ 足túc 無vô 罪tội 之chi 意ý 業nghiệp 。 此thử 言ngôn 為vi 無vô 罪tội 人nhân 。

五ngũ

如như 何hà 是thị 略lược 開khai 知tri 人nhân 耶da 。 於ư 於ư 其kỳ 人nhân 所sở 說thuyết 之chi 同đồng 時thời 有hữu 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 略lược 開khai 知tri 人nhân 。

如như 何hà 是thị 廣quảng 演diễn 知tri 人nhân 耶da 。 於ư 廣quảng 說thuyết 於ư 其kỳ 人nhân 所sở 略lược 說thuyết 之chi 義nghĩa 而nhi 有hữu 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 廣quảng 演diễn 知tri 人nhân 。

如như 何hà 是thị 引dẫn 導đạo 人nhân 耶da 。 於ư 其kỳ 人nhân 所sở 說thuyết 與dữ 所sở 問vấn 且thả 有hữu 。 如như 理lý 作tác 意ý 。 親thân 近cận 。 倚ỷ 親thân 。 侍thị 候hậu 於ư 善thiện 友hữu 。 如như 此thử 依y 次thứ 而nhi 有hữu 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 所sở 引dẫn 導đạo 人nhân 。

如như 何hà 是thị 文văn 句cú 為vi 最tối 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 是thị 多đa 聞văn 。 多đa 話thoại 。 多đa 受thọ 持trì 。 多đa 語ngữ 。 而nhi 且thả 生sanh 存tồn 中trung 無vô 法pháp 現hiện 觀quán 。 此thử 言ngôn 為vi 文văn 句cú 為vi 最tối 人nhân 。

[P.42]# 六lục

如như 何hà 是thị 以dĩ 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 而nhi 適thích 切thiết 回hồi 答đáp 。 但đãn 不bất 迅tấn 速tốc 。 此thử 言ngôn 為vi 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 在tại 辯biện 而nhi 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 而nhi 迅tấn 速tốc 回hồi 答đáp 。 但đãn 不bất 適thích 切thiết 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 在tại 辯biện 而nhi 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 而nhi 適thích 切thiết 迅tấn 速tốc 回hồi 答đáp 。 此thử 言ngôn 為vi 相tương 應ứng 辯biện 而nhi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 受thọ 質chất 問vấn 時thời 亦diệc 不bất 適thích 切thiết 亦diệc 不bất 迅tấn 速tốc 作tác 答đáp 。 此thử 言ngôn 為vi 非phi 相tướng 應ưng 辯biện 非phi 自tự 在tại 辯biện 之chi 人nhân 。

七thất

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 說thuyết 法Pháp 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 僅cận 有hữu 少thiểu 說thuyết 又hựu 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 聽thính 眾chúng 即tức 不bất 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 得đắc 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 對đối 如như 此thử 聽thính 眾chúng 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 僅cận 有hữu 少thiểu 說thuyết 〔# 法pháp 〕# 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 之chi 聽thính 眾chúng 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 有hữu 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 者giả 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 對đối 如như 此thử 聽thính 眾chúng 之chi 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 〔# 人nhân 數số 〕# 眾chúng 多đa 言ngôn 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 聽thính 眾chúng 不bất 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 者giả 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 對đối 於ư 如như 此thử 聽thính 眾chúng 之chi 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 一nhất 類loại 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 〔# 人nhân 數số 〕# 眾chúng 多đa 又hựu 說thuyết 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 。 如như 此thử 彼bỉ 聽thính 眾chúng 不bất 能năng 善thiện 巧xảo 〔# 判phán 斷đoạn 〕# 〔# 其kỳ 所sở 說thuyết 法Pháp 。 〕# 得đắc 其kỳ 要yếu 領lãnh 或hoặc 不bất 得đắc 要yếu 領lãnh 者giả 。 如như 此thử 之chi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 對đối 於ư 如như 此thử 聽thính 眾chúng 之chi 說thuyết 法Pháp 當đương 被bị 見kiến 棄khí 。

八bát

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 雲vân 喻dụ 人nhân 耶da 。 是thị 有hữu 四tứ 雲vân 。 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 不bất 鳴minh [P.43]# 又hựu 不bất 雨vũ 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 雲vân 之chi 人nhân 於ư 世thế 有hữu 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 是thị 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 。

如như 何hà 是thị 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 說thuyết 而nhi 不bất 作tác 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 鳴minh 而nhi 不bất 雨vũ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 作tác 而nhi 不bất 說thuyết 。 如như 是thị 之chi 人nhân 。 是thị 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 雨vũ 而nhi 不bất 鳴minh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 說thuyết 而nhi 又hựu 作tác 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 鳴minh 而nhi 又hựu 雨vũ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 說thuyết 又hựu 不bất 作tác 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 。 猶do 如như 彼bỉ 雲vân 不bất 鳴minh 又hựu 不bất 雨vũ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

九cửu

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 鼠thử 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 〔# 種chủng 〕# 鼠thử 。

掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 。 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 比tỉ 喻dụ 於ư 此thử 等đẳng 四tứ 鼠thử 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 。 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 。

如như 何hà 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 通thông 達đạt 契Khế 經Kinh 。 應ưng 頌tụng 。 記ký 說thuyết 。 諷phúng 頌tụng 。 無vô 問vấn 自tự 說thuyết 。 如như 是thị 說thuyết 。 本bổn 生sanh 。 未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp 。 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 如như 實thật 不bất 知tri 此thử 是thị 苦khổ 。 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 之chi 集tập 。 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 之chi 滅diệt 。 如như 實thật 不bất 知tri 此thử 是thị 。 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 掘quật 穴huyệt 而nhi 不bất 住trụ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.44]# 如như 何hà 是thị 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 通thông 達đạt 於ư 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 住trụ 而nhi 不bất 掘quật 穴huyệt 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 通thông 達đạt 於ư 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 則tắc 是thị 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 掘quật 穴huyệt 而nhi 又hựu 住trụ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 通thông 達đạt 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 法pháp 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 不bất 掘quật 穴huyệt 不bất 住trụ 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 鼠thử 不bất 掘quật 穴huyệt 又hựu 不bất 住trụ 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 鼠thử 之chi 四tứ 〔# 種chủng 〕# 人nhân 之chi 存tồn 在tại 。

一nhất 〇#

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 菴am 摩ma 羅la 果quả 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 菴am 摩ma 羅la 果quả 。

有hữu 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 。 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 。 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 。 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 。 如như 是thị 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 有hữu 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 。 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 。 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 。 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 。

如như 何hà 是thị 有hữu 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 。 前tiền 觀quán 。 左tả 右hữu 視thị 。 屈khuất 。 伸thân 。 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 生sanh 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 生sanh 而nhi 熟thục 色sắc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.45]# 如như 何hà 是thị 有hữu 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 。 前tiền 觀quán 。 左tả 右hữu 視thị 。 屈khuất 。 伸thân 。 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 不bất 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 乃nãi 是thị 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 熟thục 而nhi 色sắc 生sanh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 不bất 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 生sanh 而nhi 色sắc 生sanh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 熟thục 而nhi 色sắc 熟thục 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 菴am 摩ma 羅la 果quả 。 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 一nhất

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 瓶bình 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 瓶bình 。

空không 而nhi 閉bế 。 滿mãn 而nhi 開khai 。 空không 而nhi 開khai 。 滿mãn 而nhi 閉bế 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 瓶bình 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 是thị 空không 而nhi 閉bế 。 滿mãn 而nhi 開khai 。 空không 而nhi 開khai 。 滿mãn 而nhi 閉bế 。

如như 何hà 是thị 空không 而nhi 閉bế 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 衣y 。 鉢bát 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 不bất 如như 實thật 知tri 。 至chí 此thử 是thị 導đạo 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 空không 而nhi 閉bế 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 空không 而nhi 閉bế 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 滿mãn 而nhi 開khai 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 持trì 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 衣y 。 鉢bát 不bất 端đoan 正chánh 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 此thử 。 之chi 人nhân 是thị 滿mãn 而nhi 開khai 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 滿mãn 而nhi 開khai 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.46]# 如như 何hà 是thị 空không 而nhi 開khai 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 不bất 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 不bất 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 空không 而nhi 開khai 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 空không 而nhi 開khai 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 滿mãn 而nhi 開khai 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 滿mãn 而nhi 閉bế 〔# 之chi 人nhân 〕# 。 猶do 如như 彼bỉ 瓶bình 滿mãn 而nhi 閉bế 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 〔# 如như 此thử 〕# 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 〔# 種chủng 〕# 瓶bình 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 二nhị

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 池trì 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 池trì 。

淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 見kiến 。 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 。 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 。 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 池trì 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 。 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 。 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 。 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 者giả 。

如như 何hà 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 〇# 參tham 照chiếu 〕# 〔# 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 是thị 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 。 猶do 如như 池trì 淺thiển 而nhi 見kiến 深thâm 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 不bất 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 池trì 深thâm 而nhi 見kiến 淺thiển 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 來lai 乃nãi 至chí 〔# 不bất 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 不bất 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 池trì 淺thiển 而nhi 見kiến 淺thiển 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

[P.47]# 如như 何hà 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 〔# 持trì 〕# 往vãng 。 來lai 乃nãi 至chí 〔# 端đoan 正chánh 〕# 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 池trì 深thâm 而nhi 見kiến 深thâm 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 〔# 種chủng 〕# 池trì 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 三tam

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 軛ách 牛ngưu 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 軛ách 牛ngưu 。

我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 四tứ 〔# 種chủng 〕# 軛ách 牛ngưu 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 即tức 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 群quần 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 。

如như 何hà 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 令linh 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 而nhi 非phi 他tha 之chi 徒đồ 眾chúng 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 牛ngưu 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 令linh 他tha 者giả 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 而nhi 非phi 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 牛ngưu 。 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 令linh 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 而nhi 又hựu 令linh 他tha 者giả 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 牛ngưu 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 凶hung 惡ác 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 令linh 自tự 己kỷ 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 。 又hựu 不bất 令linh 他tha 者giả 之chi 徒đồ 眾chúng 戰chiến 慄lật 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 。 猶do 如như 彼bỉ 之chi 牛ngưu 。 我ngã 之chi 牛ngưu 群quần 不bất 凶hung 惡ác 。 而nhi 他tha 者giả 之chi 牛ngưu 群quần 亦diệc 不bất 凶hung 惡ác 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 〔# 種chủng 〕# 軛ách 牛ngưu 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

[P.48]# 一nhất 四tứ

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 蛇xà 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 之chi 蛇xà 。

毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 。 毒độc 雖tuy 激kích 而nhi 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 亦diệc 不bất 激kích 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 蛇xà 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 〕# 。 毒độc 雖tuy 激kích 而nhi 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 毒độc 不bất 出xuất 。 毒độc 亦diệc 不bất 激kích 。

如như 何hà 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 但đãn 彼bỉ 忿phẫn 怒nộ 長trường 夜dạ 不bất 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 不bất 激kích 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 毒độc 雖tuy 激kích 而nhi 毒độc 不bất 出xuất 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 雖tuy 不bất 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 但đãn 彼bỉ 之chi 忿phẫn 怒nộ 長trường 夜dạ 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 雖tuy 激kích 。 但đãn 毒độc 不bất 出xuất 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 〔# 雖tuy 〕# 激kích 。 但đãn 毒độc 不bất 出xuất 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 彼bỉ 之chi 忿phẫn 怒nộ 又hựu 長trường 夜dạ 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 激kích 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 毒độc 不bất 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 不bất 激kích 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 勿vật 數sác 數sác 忿phẫn 怒nộ 。 而nhi 彼bỉ 之chi 忿phẫn 怒nộ 又hựu 不bất 長trường 夜dạ 長trường 久cửu 持trì 續tục 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 毒độc 不bất 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 不bất 激kích 之chi 人nhân 。 猶do 如như 彼bỉ 蛇xà 之chi 毒độc 不bất 出xuất 而nhi 毒độc 又hựu 不bất 激kích 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 蛇xà 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。

一nhất 五ngũ

如như 何hà 是thị 不bất 查# 不bất 究cứu 而nhi 稱xưng 讚tán 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 稱xưng 讚tán 說thuyết 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 之chi 外ngoại 道đạo 。 外ngoại 道đạo 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 〔# 言ngôn 為vi 〕# 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 向hướng 行hành 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 稱xưng 讚tán 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

[P.49]# 如như 何hà 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 稱xưng 讚tán 說thuyết 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 行hạnh 向hướng 行hành 之chi 佛Phật 陀Đà 。 佛Phật 陀Đà 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 〔# 言ngôn 為vi 〕# 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 不bất 應ưng 信tín 處xứ 生sanh 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 。 邪tà 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 信tín 。 亦diệc 於ư 善thiện 向hướng 道đạo 或hoặc 正chánh 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 於ư 不bất 應ưng 信tín 之chi 處xứ 生sanh 信tín 者giả 。

如như 何hà 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 於ư 應ưng 信tín 之chi 處xứ 生sanh 不bất 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 善thiện 向hướng 道đạo 。 正chánh 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 不bất 信tín 。 亦diệc 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 或hoặc 邪tà 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 是thị 不bất 查# 。 不bất 究cứu 而nhi 於ư 應ưng 信tín 之chi 處xứ 。 生sanh 不bất 信tín 者giả 。

一nhất 六lục

如như 何hà 是thị 查# 究cứu 不bất 稱xưng 讚tán 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 稱xưng 讚tán 語ngữ 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 之chi 外ngoại 道đạo 。 外ngoại 道đạo 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 言ngôn 惡ác 向hướng 行hành 。 邪tà 向hướng 行hành 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 不bất 稱xưng 讚tán 。 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 查# 究cứu 稱xưng 讚tán 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 稱xưng 讚tán 語ngữ 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 向hướng 行hành 之chi 佛Phật 陀Đà 。 佛Phật 陀Đà 之chi 聲Thanh 聞Văn 。 亦diệc 〔# 言ngôn 為vi 〕# 善thiện 向hướng 行hành 。 正chánh 向hướng 行hành 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 稱xưng 讚tán 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 不bất 可khả 信tín 之chi 。 處xử 生sanh 不bất 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 。 邪tà 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 不bất 信tín 。 亦diệc 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 或hoặc 邪tà 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 不bất 可khả 信tín 之chi 。 處xử 生sanh 不bất 信tín 。

[P.50]# 如như 何hà 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 生sanh 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 於ư 善thiện 向hướng 道đạo 。 正chánh 向hướng 道đạo 之chi 處xứ 生sanh 信tín 。 亦diệc 於ư 惡ác 向hướng 道đạo 或hoặc 邪tà 向hướng 道đạo 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 查# 究cứu 而nhi 於ư 可khả 信tín 之chi 處xứ 生sanh 信tín 者giả 。

一nhất 七thất

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 說thuyết 之chi 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 。 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 又hựu 有hữu 其kỳ 中trung 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 說thuyết 之chi 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 乃nãi 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 地địa 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 〔# 之chi 人nhân 〕# 。

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 說thuyết 之chi 。 於ư 彼bỉ 之chi 問vấn 答đáp 時thời 知tri 之chi 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 則tắc 是thị 其kỳ 有hữu 不bất 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 可khả 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 稱xưng 讚tán 之chi 。

如như 何hà 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 有hữu 稱xưng 讚tán 亦diệc 有hữu 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 不bất 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 說thuyết 之chi 。 其kỳ 時thời 有hữu 其kỳ 中trung 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 語ngữ 之chi 。 以dĩ 捨xả 而nhi 為vi 正chánh 念niệm 。 正chánh 知tri 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 其kỳ 時thời 有hữu 不bất 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 地địa 亦diệc 非phi 不bất 稱xưng 讚tán 。 其kỳ 時thời 有hữu 應ưng 稱xưng 讚tán 者giả 真chân 實thật 。 正chánh 當đương 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 。

一nhất 八bát

如như 何hà 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 不bất 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 其kỳ 人nhân 之chi 生sanh 活hoạt 乃nãi 是thị 由do 起khởi 策sách 。 勤cần 勉miễn 。 精tinh 進tấn 之chi 結kết 果quả 而nhi 非phi 依y 功công 德đức 也dã 。 此thử 言ngôn 之chi 為vi 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 以dĩ 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 為vi 起khởi 。 其kỳ 以dĩ 上thượng 之chi 諸chư 天thiên 乃nãi 是thị 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。

如như 何hà 是thị 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 生sanh 活hoạt 是thị 由do 起khởi 策sách 。 勤cần 勉miễn 。 精tinh 進tấn 之chi 結kết 果quả 。 又hựu 由do 功công 德đức 之chi 結kết 果quả 。 此thử 是thị 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 。

〔# 如như 何hà 是thị 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 又hựu 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 之chi 人nhân 耶da 。 〕# 是thị 地địa 獄ngục 者giả 等đẳng 是thị 不bất 依y 起khởi 策sách 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。 亦diệc 不bất 依y 功công 德đức 之chi 果quả 而nhi 生sanh 活hoạt 。

一nhất 九cửu

如như 何hà 是thị 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 下hạ 賤tiện 之chi 家gia 。 〔# 即tức 〕# 若nhược 生sanh 於ư 旃chiên 陀đà 羅la 之chi 家gia 。 獸thú 獵liệp 人nhân 之chi 家gia 。 竹trúc 匠tượng 之chi 家gia 。 車xa 匠tượng 之chi 家gia 。 塵trần 芥giới 淨tịnh 除trừ 之chi 家gia 。 貧bần 窮cùng 而nhi 飲ẩm 食thực 窮cùng 乏phạp 。 生sanh 計kế 困khốn 難nạn/nan 辛tân 苦khổ 始thỉ 得đắc 衣y 服phục 。 又hựu 彼bỉ 血huyết 色sắc 不bất 好hảo/hiếu 。 容dung 貌mạo 衰suy 弱nhược 。 身thân 體thể 短đoản 小tiểu 多đa 病bệnh 。 或hoặc 隻chỉ 眼nhãn 。 或hoặc 手thủ 不bất 具cụ 。 或hoặc 跛bả 或hoặc 躄tích 。 不bất 得đắc 食thực 物vật 。 飲ẩm 食thực 。 衣y 服phục 。 車xa 乘thừa 。 鬘man 。 香hương 。 塗đồ 香hương 。 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 惡ác 行hành 。 以dĩ 語ngữ 行hành 惡ác 行hành 。 以dĩ 意ý 行hành 惡ác 行hành 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 以dĩ 語ngữ 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 以dĩ 意ý 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 生sanh 於ư 無vô 幸hạnh 處xứ 。 惡ác 趣thú 。 險hiểm 難nạn 。 地địa 獄ngục 。 如như 此thử 言ngôn 為vi 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 下hạ 賤tiện 之chi 家gia 。 乃nãi 至chí 不bất 得đắc 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 妙diệu 行hạnh 。 以dĩ 語ngữ 行hành 妙diệu 行hạnh 。 以dĩ 意ý 行hành 妙diệu 行hạnh 。 彼bỉ 即tức 是thị 以dĩ 身thân 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 以dĩ 語ngữ 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 以dĩ 意ý 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 於ư 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 。 生sanh 於ư 善thiện 趣thú 。 天thiên 界giới 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 闇ám 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 尊tôn 貴quý 之chi 家gia 。 〔# 即tức 〕# 若nhược 生sanh 於ư 剎sát 帝đế 利lợi 大đại 家gia 。 婆Bà 羅La 門Môn 大đại 家gia 。 長trưởng 者giả 大đại 家gia 。 豐phong 富phú 而nhi 多đa 貨hóa 。 擁ủng 有hữu 大đại 祿lộc 。 有hữu 多đa 金kim 銀ngân 。 資tư 產sản 雜tạp 具cụ 與dữ 財tài 物vật 。 有hữu 稻đạo 穀cốc 。 又hựu 彼bỉ 美mỹ 麗lệ 而nhi 堪kham 見kiến 。 令linh 人nhân 喜hỷ 歡hoan 他tha 而nhi 成thành 就tựu 最tối 上thượng 。 之chi 姿tư 色sắc 乃nãi 至chí 得đắc 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 惡ác 行hành 。 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 行hành 惡ác 行hành 而nhi 終chung 。 於ư 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 生sanh 於ư 無vô 幸hạnh 處xứ 。 惡ác 趣thú 。 險hiểm 難nạn 。 地địa 獄ngục 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 闇ám 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 尊tôn 貴quý 之chi 家gia 乃nãi 至chí 得đắc 床sàng 。 住trụ 家gia 。 燈đăng 具cụ 。 彼bỉ 是thị 以dĩ 身thân 行hành 妙diệu 行hạnh 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 行hành 妙diệu 行hạnh 而nhi 終chung 。 於ư 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 而nhi 生sanh 善thiện 趣thú 。 天thiên 界giới 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 明minh 而nhi 趣thú 明minh 之chi 人nhân 。

二nhị 〇#

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 下hạ 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 下hạ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 乃nãi 至chí 〔# 四tứ 。 一nhất 九cửu 參tham 照chiếu 〕# 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 〔# 今kim 〕# 上thượng 而nhi 為vi 〔# 當đương 來lai 〕# 上thượng 之chi 人nhân 也dã 。

二nhị 一nhất

此thử 處xứ 。 如như 何hà 是thị 四tứ 樹thụ 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 四tứ 種chủng 樹thụ 。

以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 如như 此thử 。 於ư 世thế 間gian 有hữu 可khả 比tỉ 喻dụ 此thử 等đẳng 四tứ 種chủng 樹thụ 之chi 人nhân 存tồn 在tại 。 四tứ 者giả 如như 何hà 。 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。

[P.53]# 如như 何hà 是thị 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 然nhiên 而nhi 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 是thị 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 之chi 不bất 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 然nhiên 而nhi 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 是thị 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 以dĩ 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 之chi 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 亦diệc 無vô 戒giới 。 惡ác 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 以dĩ 不bất 堅kiên 為vi 不bất 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 彼bỉ 徒đồ 眾chúng 亦diệc 具cụ 戒giới 。 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 。 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 猶do 如như 彼bỉ 樹thụ 以dĩ 堅kiên 為vi 堅kiên 而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc 之chi 人nhân 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。

二nhị 二nhị

如như 何hà 是thị 以dĩ 色sắc 為vi 量lượng 而nhi 信tín 色sắc 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 見kiến 長trường/trưởng 。 見kiến 廣quảng 。 見kiến 形hình 。 見kiến 滿mãn 而nhi 終chung 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 言ngôn 以dĩ 色sắc 為vi 量lượng 而nhi 信tín 色sắc 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 聲thanh 為vi 量lượng 而nhi 信tín 聲thanh 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 於ư 其kỳ 他tha 之chi 稱xưng 讚tán 。 追truy 隨tùy 。 讚tán 嘆thán 。 讚tán 辭từ 之chi 處xứ 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 是thị 以dĩ 聲thanh 為vi 量lượng 而nhi 信tín 聲thanh 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 麤thô 為vi 量lượng 而nhi 信tín 麤thô 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 見kiến 衣y 麤thô 。 鉢bát 麤thô 。 臥ngọa 具cụ 之chi 麤thô 。 種chủng 種chủng 之chi 苦khổ 行hành 而nhi 終chung 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 其kỳ 為vi 以dĩ 麤thô 為vi 量lượng 而nhi 信tín 麤thô 之chi 人nhân 。

[P.54]# 如như 何hà 是thị 以dĩ 法pháp 為vi 量lượng 而nhi 信tín 法pháp 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 見kiến 戒giới 。 見kiến 定định 。 見kiến 慧tuệ 而nhi 終chung 。 則tắc 於ư 其kỳ 處xứ 取thủ 量lượng 而nhi 生sanh 信tín 。 此thử 言ngôn 為vi 以dĩ 法pháp 為vi 量lượng 而nhi 信tín 法pháp 之chi 人nhân 。

二nhị 三tam

如như 何hà 是thị 行hành 自tự 利lợi 而nhi 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 戒giới 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 定định 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 然nhiên 而nhi 不bất 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 有hữu 行hành 自tự 利lợi 而nhi 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 行hành 利lợi 他tha 而nhi 不bất 行hành 自tự 利lợi 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 戒giới 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 定định 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 慧tuệ 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 然nhiên 而nhi 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 有hữu 行hành 利lợi 他tha 而nhi 不bất 行hành 自tự 利lợi 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 亦diệc 行hành 自tự 利lợi 亦diệc 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 戒giới 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 定định 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 具cụ 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 又hựu 勸khuyến 他tha 人nhân 。 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 有hữu 行hành 自tự 利lợi 亦diệc 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 行hành 自tự 利lợi 又hựu 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 戒giới 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 定định 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 定định 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 慧tuệ 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ [P.55]# 足túc 慧tuệ 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 。 自tự 身thân 不bất 具cụ 足túc 。 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 亦diệc 不bất 勸khuyến 他tha 。 人nhân 具cụ 足túc 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 如như 此thử 。 是thị 不bất 行hành 自tự 利lợi 又hựu 不bất 行hành 利lợi 他tha 之chi 人nhân 。

二nhị 四tứ

如như 何hà 是thị 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 裸lõa 體thể 而nhi 為vi 〔# 人nhân 〕# 厭yếm 棄khí 之chi 行hành 。 舐thỉ 手thủ 而nhi 呼hô 不bất 來lai 。 待đãi 而nhi 不bất 止chỉ 。 持trì 來lai 而nhi 不bất 受thọ 。 故cố 所sở 作tác 而nhi 不bất 受thọ 。 招chiêu 待đãi 而nhi 不bất 應ưng 。 彼bỉ 即tức 是thị 自tự 甕úng 口khẩu 〔# 取thủ 出xuất 〕# 而nhi 不bất 受thọ 。 自tự 鍋oa 口khẩu 〔# 取thủ 出xuất 〕# 而nhi 不bất 受thọ 。 隔cách 〔# 離ly 〕# 門môn 閾quắc 而nhi 不bất 受thọ 。 隔cách 手thủ 杖trượng 而nhi 不bất 受thọ 。 隔cách 搗đảo 杵xử 而nhi 不bất 受thọ 。 人nhân 食thực 之chi 時thời 〔# 由do 其kỳ 一nhất 人nhân 〕# 而nhi 不bất 受thọ 。 由do 孕dựng 婦phụ 而nhi 不bất 受thọ 。 由do 授thọ 乳nhũ 之chi 婦phụ 人nhân 而nhi 不bất 受thọ 。 由do 與dữ 男nam 子tử 嬉hi 戲hí 之chi 婦phụ 人nhân 而nhi 不bất 受thọ 。 得đắc 〔# 由do 〕# 布bố 告cáo 而nhi 不bất 受thọ 。 狗cẩu 於ư 近cận 居cư 之chi 處xứ 而nhi 不bất 受thọ 。 於ư 蠅dăng 群quần 行hành 之chi 處xứ 而nhi 不bất 受thọ 。 魚ngư 不bất 受thọ 。 肉nhục 不bất 受thọ 。 穀cốc 酒tửu 。 木mộc 酒tửu 。 穀cốc 類loại 之chi 酸toan 粥chúc 不bất 受thọ 。 彼bỉ 即tức 是thị 〔# 由do 〕# 一nhất 家gia 〔# 而nhi 受thọ 〕# 〔# 唯duy 〕# 一nhất 搏bác 〔# 而nhi 生sanh 活hoạt 〕# 。 或hoặc 〔# 由do 〕# 二nhị 家gia 〔# 而nhi 受thọ 〕# 〔# 唯duy 〕# 二nhị 搏bác 〔# 而nhi 生sanh 活hoạt 〕# 乃nãi 至chí 或hoặc 〔# 由do 〕# 七thất 家gia 〔# 而nhi 受thọ 〕# 〔# 唯duy 〕# 七thất 搏bác 〔# 而nhi 生sanh 活hoạt 〕# 。 於ư 一nhất 施thí 亦diệc 生sanh 活hoạt 。 於ư 二nhị 施thí 亦diệc 生sanh 活hoạt 乃nãi 至chí 七thất 施thí 亦diệc 生sanh 活hoạt 。 一nhất 日nhật 攝nhiếp 一nhất 食thực 。 二nhị 日nhật 攝nhiếp 一nhất 食thực 乃nãi 至chí 七thất 日nhật 攝nhiếp 一nhất 食thực 。 如như 此thử 。 勤cần 循tuần 環hoàn 於ư 半bán 月nguyệt 間gian 食thực 而nhi 住trụ 。 彼bỉ 亦diệc 食thực 生sanh 菜thái 。 栗lật 粒lạp 。 野dã 上thượng 之chi 穀cốc 類loại 。 皮bì 之chi 削tước 屑tiết 。 蘚# 苔# 樹thụ 脂chi 。 米mễ 糠khang 。 丟# 棄khí 之chi 焦tiêu 飯phạn 。 摺# 胡hồ 麻ma 。 牛ngưu 糞phẩn 。 林lâm 中trung 樹thụ 根căn 。 果quả 實thật 以dĩ 及cập 掉trạo 落lạc 之chi 果quả 實thật 而nhi 生sanh 活hoạt 。 彼bỉ 亦diệc 著trước 麻ma 衣y 。 屍thi 衣y 。 雜tạp 衣y 。 糞phẩn 掃tảo 衣y 。 樹thụ 皮bì 衣y 。 鹿lộc 皮bì 衣y 。 破phá 裂liệt 之chi 鹿lộc 皮bì 衣y 。 結kết 茅mao 草thảo 衣y 。 連liên 結kết 之chi 樹thụ 皮bì 衣y 。 連liên 結kết 之chi 木mộc 屑tiết 衣y 。 人nhân 髮phát 褐hạt 〔# 衣y 〕# 。 尾vĩ 毛mao 褐hạt 〔# 衣y 〕# 。 鵂hưu 鶹lưu 翼dực 衣y 。 拔bạt 鬚tu 髮phát 。 勤cần 拔bạt 髮phát 鬚tu 。 又hựu 直trực 立lập 而nhi 卻khước 座tòa 。 又hựu 蹲tồn 踞cứ 而nhi 修tu 蹲tồn 踞cứ 者giả 之chi 精tinh 勤cần 。 又hựu 住trụ 於ư 荊kinh 棘cức 之chi 上thượng 。 且thả 臥ngọa 於ư 荊kinh 棘cức 之chi 牀sàng 。 又hựu 修tu 於ư 〔# 早tảo 上thượng 。 白bạch 天thiên 〕# 晚vãn 〔# 上thượng 〕# 之chi 三tam 〔# 時thời 〕# 水thủy 浴dục 行hành 而nhi 住trụ 。 如như 以dĩ 上thượng [P.56]# 多đa 異dị 種chủng 類loại 之chi 修tu 身thân 痛thống 。 徧biến 痛thống 之chi 行hành 而nhi 住trụ 。 如như 此thử 是thị 為vi 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 屠đồ 羊dương 者giả 。 屠đồ 豬trư 者giả 。 捕bộ 鳥điểu 者giả 。 獵liệp 獸thú 者giả 。 殘tàn 酷khốc 之chi 捕bộ 魚ngư 者giả 。 盜đạo 賤tiện 。 魁khôi 膾khoái 。 司ty 獄ngục 。 或hoặc 又hựu 有hữu 其kỳ 餘dư 所sở 有hữu 。 殘tàn 忍nhẫn 之chi 行hành 為vi 者giả 。 如như 此thử 是thị 為vi 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 。 又hựu 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 為vi 剎sát 帝đế 利lợi 灌quán 頂đảnh 王vương 。 或hoặc 為vi 婆Bà 羅La 門Môn 大đại 家gia 。 彼bỉ 於ư 城thành 東đông 方phương 令linh 造tạo 新tân 之chi 祠từ 壇đàn 。 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 被bị 著trước 鹿lộc 皮bì 之chi 衣y 。 以dĩ 酥tô 油du 塗đồ 抹mạt 肢chi 體thể 。 以dĩ 鹿lộc 角giác 揩khai 磨ma 其kỳ 背bối/bội 。 與dữ 第đệ 一nhất 王vương 后hậu 及cập 宰tể 輔phụ 婆Bà 羅La 門Môn 共cộng 同đồng 進tiến 入nhập 祠từ 壇đàn 。 彼bỉ 於ư 其kỳ 處xứ 不bất 敷phu 座tòa 。 而nhi 臥ngọa 於ư 青thanh 草thảo 。 所sở 生sanh 之chi 地địa 。 有hữu 相tương/tướng 同đồng 〔# 顏nhan 色sắc 之chi 〕# 犢độc 之chi 一nhất 母mẫu 牛ngưu 。 以dĩ 一nhất 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 供cung 王vương 生sanh 活hoạt 。 以dĩ 第đệ 二nhị 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 供cung 第đệ 一nhất 王vương 后hậu 生sanh 活hoạt 。 第đệ 三tam 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 供cung 宰tể 輔phụ 婆Bà 羅La 門Môn 生sanh 活hoạt 。 以dĩ 第đệ 四tứ 乳nhũ 房phòng 之chi 乳nhũ 祀tự 祠từ 火hỏa 天thiên 。 其kỳ 餘dư 之chi 飼tự 養dưỡng 犢độc 。 彼bỉ 即tức 如như 是thị 言ngôn 。

為vi 祭tế 祀tự 〔# 宰tể 〕# 殺sát 如như 此thử 〔# 數số 〕# 量lượng 之chi 牛ngưu 王vương 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 犢độc 子tử 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 牝tẫn 牛ngưu 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 山sơn 羊dương 。 為vi 祭tế 祀tự 而nhi 宰tể 殺sát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 豬trư 。 為vi 繫hệ 上thượng 犧# 牲# 於ư 柱trụ 而nhi 砍# 伐phạt 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 樹thụ 木mộc 。 為vi 敷phu 設thiết 祭tế 場tràng 而nhi 可khả 割cát 如như 此thử 數số 量lượng 之chi 茅mao 草thảo 。 所sở 有hữu 者giả 為vi 彼bỉ 之chi 從tùng 屬thuộc 。 或hoặc 奴nô 僕bộc 。 或hoặc 差sai 役dịch 。 或hoặc 僮đồng 僕bộc 。 一nhất 切thiết 皆giai 懼cụ 怕phạ 責trách 罰phạt 。 恐khủng 怖bố 而nhi 膽đảm 怯khiếp 。 流lưu 淚lệ 哭khốc 泣khấp 而nhi 為vi 事sự 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 自tự 苦khổ 。 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 而nhi 不bất 令linh 自tự 苦khổ 。 不bất 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 而nhi 不bất 令linh 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 彼bỉ 不bất 自tự 苦khổ 。 不bất 令linh 他tha 苦khổ 者giả 是thị 已dĩ 於ư 現hiện 法pháp 而nhi 無vô 渴khát 愛ái 。 安an 穩ổn 清thanh 涼lương 。 領lãnh 受thọ 快khoái 樂lạc 。 自tự 身thân 為vi 梵Phạm 而nhi 住trụ 。

[P.57]# 此thử 處xứ 有hữu 如Như 來Lai 。 應Ứng 供Cúng 。 正chánh 自tự 覺giác 。 明minh 行hành 具cụ 足túc 。 善Thiện 逝Thệ 。 世Thế 間Gian 解Giải 。 無vô 上thượng 。 應ưng 調điều 丈trượng 夫phu 御ngự 者giả 。 天Thiên 人Nhân 師Sư 。 覺giác 者giả 。 世Thế 尊Tôn 生sanh 於ư 此thử 世thế 。 彼bỉ 於ư 此thử 之chi 世thế 間gian 。 天thiên 。 魔ma 。 梵Phạm 天Thiên 。 沙Sa 門Môn 。 婆Bà 羅La 門Môn 。 天thiên 神thần 。 人nhân 民dân 眾chúng 而nhi 自tự 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 已dĩ 。 說thuyết 。

彼bỉ 宣tuyên 說thuyết 法Pháp 而nhi 初sơ 善thiện 。 中trung 善thiện 。 後hậu 善thiện 。 有hữu 義nghĩa 。 有hữu 文văn 。 開khai 示thị 純thuần 一nhất 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 之chi 梵Phạm 行hạnh 。 長trưởng 者giả 。 或hoặc 長trưởng 者giả 之chi 子tử 。 或hoặc 生sanh 於ư 任nhậm 何hà 家gia 之chi 人nhân 。 聞văn 其kỳ 法pháp 。 彼bỉ 聞văn 其kỳ 法pháp 已dĩ 而nhi 於ư 如Như 來Lai 獲hoạch 得đắc 信tín 心tâm 。

彼bỉ 獲hoạch 得đắc 信tín 〔# 心tâm 〕# 獲hoạch 得đắc 成thành 就tựu 。 而nhi 作tác 此thử 思tư 惟duy 。 謂vị 。

在tại 家gia 迫bách 迮trách 而nhi 是thị 塵trần 穢uế 之chi 處xứ 。 出xuất 家gia 是thị 寬khoan 曠khoáng 。 染nhiễm 著trước 於ư 家gia 之chi 人nhân 即tức 是thị 一nhất 向hướng 圓viên 滿mãn 。 一nhất 向hướng 清thanh 淨tịnh 。 而nhi 不bất 容dung 易dị 行hành 如như 珂kha 貝bối 所sở 研nghiên 磨ma 之chi 梵Phạm 行hạnh 。 我ngã 今kim 剃thế 除trừ 鬚tu 髮phát 。 而nhi 著trước 壞hoại 色sắc 之chi 衣y 。 出xuất 家gia 而nhi 趣thú 向hướng 非phi 家gia 。 彼bỉ 於ư 後hậu 時thời 。 或hoặc 捨xả 棄khí 少thiểu 財tài 位vị 聚tụ 。 或hoặc 捨xả 棄khí 多đa 財tài 位vị 聚tụ 。 或hoặc 捨xả 棄khí 少thiểu 親thân 屬thuộc 。 或hoặc 捨xả 棄khí 多đa 親thân 屬thuộc 。 剃thế 除trừ 髮phát 鬚tu 。 著trước 壞hoại 色sắc 之chi 衣y 。 由do 家gia 而nhi 出xuất 趣thú 向hướng 非phi 家gia 。

彼bỉ 如như 是thị 出xuất 家gia 。 而nhi 為vi 沙Sa 門Môn 。 具cụ 足túc 比Bỉ 丘Khâu 所sở 學học 之chi 同đồng 住trụ 。 斷đoạn 絕tuyệt 殺sát 生sanh 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 捨xả 棄khí 刀đao 杖trượng 。 有hữu 恥sỉ 有hữu 悲bi 。 憐lân 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 而nhi 安an 住trụ 。 斷đoạn 絕tuyệt 不bất 與dữ 取thủ 。 遠viễn 離ly 不bất 與dữ 取thủ 。 取thủ 所sở 應ưng 與dữ 者giả 。 企xí 望vọng 所sở 給cấp 與dữ 者giả 。 不bất 偷thâu 盜đạo 。 清thanh 淨tịnh 自tự 身thân 而nhi 住trụ 。 斷đoạn 絕tuyệt 非phi 梵Phạm 行hạnh 而nhi 為vi 梵Phạm 行hạnh 者giả 。 遠viễn 行hành 者giả 。 遠viễn 離ly 婬dâm 穢uế 法pháp 。 斷đoạn 絕tuyệt 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 遠viễn 離ly 虛hư 誑cuống 語ngữ 。 持trì 續tục 諦đế 語ngữ 與dữ 實thật 語ngữ 。 堅kiên 實thật 應ưng 予# 信tín 認nhận 。 不bất 欺khi 世thế 間gian 。 斷đoạn 絕tuyệt 離ly 間gian 語ngữ 。 遠viễn 離ly 離ly 間gián 語ngữ 。 由do 彼bỉ 聞văn 已dĩ 。 為vi 破phá 它# 向hướng 此thử 而nhi 不bất 語ngữ 。 或hoặc 由do 此thử 聞văn 已dĩ 。 為vi 破phá 它# 向hướng 彼bỉ 而nhi 不bất 語ngữ 。 如như 此thử 使sử 已dĩ 破phá 壞hoại 者giả 和hòa 合hợp 。 或hoặc 令linh 讚tán 美mỹ 和hòa 好hảo/hiếu 者giả 堅kiên 固cố 。 愛ái 和hòa 合hợp 。 樂nhạo/nhạc/lạc 和hòa 合hợp 。 喜hỷ 和hòa 合hợp 。 作tác 和hòa 合hợp 之chi 語ngữ 。 斷đoạn 絕tuyệt 麤thô 惡ác 語ngữ 。 遠viễn 離ly 麤thô 惡ác 語ngữ 。 所sở 有hữu 之chi 清thanh 美mỹ 。 順thuận 耳nhĩ 。 可khả 樂lạc 。 徹triệt 心tâm 。 可khả 愛ái 令linh 多đa 人nhân 愛ái 。 [P.58]# 多đa 人nhân 樂nhạo/nhạc/lạc 。 發phát 如như 是thị 之chi 語ngữ 。 斷đoạn 絕tuyệt 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 遠viễn 離ly 雜tạp 穢uế 語ngữ 。 應ưng 時thời 而nhi 語ngữ 。 語ngữ 真chân 。 語ngữ 義nghĩa 。 語ngữ 法pháp 。 語ngữ 調điều 伏phục 。 可khả 留lưu 〔# 於ư 心tâm 中trung 〕# 。 應ứng 時thời 具cụ 足túc 譬thí 喻dụ 因nhân 緣duyên 。 有hữu 邊biên 際tế 。 能năng 作tác 引dẫn 義nghĩa 利lợi 之chi 語ngữ 。

彼bỉ 遠viễn 離ly 危nguy 害hại 種chủng 子tử 類loại 。 植thực 物vật 類loại 。 為vi 一nhất 食thực 者giả 。 夜dạ 不bất 食thực 。 遠viễn 離ly 非phi 時thời 食thực 。 遠viễn 離ly 觀quán 賞thưởng 舞vũ 踊dũng 。 歌ca 詠vịnh 。 音âm 樂nhạc 。 娛ngu 樂lạc 物vật 。 遠viễn 離ly 華hoa 鬘man 。 香hương 。 塗đồ 香hương 〔# 此thử 等đẳng 〕# 之chi 裝trang 飾sức 。 遠viễn 離ly 高cao 床sàng 大đại 床sàng 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 金kim 銀ngân 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 生sanh 穀cốc 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 生sanh 肉nhục 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 婦phụ 人nhân 與dữ 童đồng 女nữ 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 婢tỳ 僕bộc 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 山sơn 羊dương 。 羊dương 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 雞kê 。 豬trư 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 象tượng 。 牛ngưu 。 馬mã 。 牝tẫn 馬mã 。 遠viễn 離ly 接tiếp 受thọ 田điền 。 處xử 。 遠viễn 離ly 送tống 達đạt 通thông 信tín 。 又hựu 作tác 使sử 。 遠viễn 離ly 作tác 買mãi 賣mại 。 遠viễn 離ly 偽ngụy 秤xứng 。 偽ngụy 函hàm 。 偽ngụy 斗đẩu 。 遠viễn 離ly 收thu 賄hối 不bất 當đương 利lợi 得đắc 。 欺khi 瞞man 。 偽ngụy 造tạo 之chi 行hành 為vi 。 遠viễn 離ly 割cát 截tiệt 。 殺sát 。 縛phược 。 埋mai 伏phục 。 掠lược 奪đoạt 。 強cường/cưỡng 盜đạo 之chi 事sự 。

彼bỉ 〔# 唯duy 〕# 覆phú 身thân 之chi 衣y 。 〔# 唯duy 〕# 以dĩ 養dưỡng 腹phúc 之chi 食thực 而nhi 滿mãn 足túc 。 出xuất 行hành 之chi 時thời 〔# 經kinh 常thường 〕# 攜huề 帶đái 而nhi 出xuất 行hành 。 譬thí 如như 有hữu 翼dực 之chi 鳥điểu 。 飛phi 翔tường 於ư 何hà 處xứ 必tất 以dĩ 翼dực 之chi 擔đảm 翔tường 。 正chánh 實thật 如như 此thử 。 比Bỉ 丘Khâu 〔# 唯duy 〕# 以dĩ 覆phú 身thân 之chi 衣y 。 〔# 唯duy 〕# 以dĩ 養dưỡng 腹phúc 之chi 食thực 而nhi 滿mãn 足túc 。 出xuất 行hành 何hà 處xứ 〔# 經kinh 常thường 〕# 攜huề 帶đái 而nhi 出xuất 行hành 。 彼bỉ 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 戒giới 蘊uẩn 而nhi 感cảm 受thọ 內nội 心tâm 無vô 罪tội 之chi 樂lạc 。

彼bỉ 以dĩ 眼nhãn 見kiến 色sắc 已dĩ 而nhi 不bất 取thủ 相tương/tướng 。 不bất 取thủ 好hảo/hiếu 。 所sở 以dĩ 彼bỉ 不bất 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 而nhi 住trụ 之chi 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 彼bỉ 為vi 防phòng 護hộ 而nhi 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 擁ủng 護hộ 眼nhãn 根căn 。 以dĩ 耳nhĩ 聞văn 聲thanh 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 聲thanh 嗅khứu 香hương 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 舌thiệt 味vị 味vị 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 身thân 。 觸xúc 觸xúc 已dĩ 乃nãi 至chí 以dĩ 意ý 識thức 法pháp 已dĩ 而nhi 不bất 取thủ 相tương/tướng 。 不bất 取thủ 好hảo/hiếu 。 所sở 以dĩ 不bất 防phòng 護hộ 彼bỉ 意ý 根căn 而nhi 住trụ 時thời 。 則tắc 貪tham 。 憂ưu 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 將tương 流lưu 入nhập 。 [P.59]# 彼bỉ 為vi 防phòng 護hộ 而nhi 修tu 行hành 。 防phòng 護hộ 意ý 根căn 。 擁ủng 護hộ 意ý 根căn 。 彼bỉ 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 根căn 律luật 儀nghi 而nhi 感cảm 受thọ 內nội 心tâm 無vô 罪tội 之chi 樂lạc 。

彼bỉ 以dĩ 正chánh 知tri 作tác 往vãng 來lai 。 以dĩ 正chánh 知tri 觀quán 前tiền 。 視thị 左tả 右hữu 。 以dĩ 正chánh 知tri 作tác 屈khuất 伸thân 。 以dĩ 正chánh 知tri 持trì 。 僧tăng 伽già 梨lê 衣y 。 鉢bát 。 以dĩ 正chánh 知tri 食thực 。 飲ẩm 。 嚼tước 。 味vị 。 以dĩ 正chánh 知tri 大đại 小tiểu 便tiện 。 以dĩ 正chánh 知tri 行hành 。 以dĩ 正chánh 知tri 住trụ 。 坐tọa 。 臥ngọa 。 眠miên 。 寢tẩm 。 語ngữ 。 默mặc 。

彼bỉ 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 戒giới 蘊uẩn 。 又hựu 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 根căn 律luật 儀nghi 。 又hựu 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 。 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 又hựu 成thành 就tựu 此thử 聖thánh 知tri 足túc 而nhi 得đắc 空không 閑nhàn 。 樹thụ 下hạ 。 山sơn 。 窟quật 。 洞đỗng 。 塚trủng 間gian 。 林lâm 藪tẩu 。 曠khoáng 野dã 。 稈# 堆đôi 之chi 遠viễn 離ly 處xứ 。 彼bỉ 食thực 訖ngật 。 由do 行hành 乞khất 而nhi 還hoàn 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 以dĩ 正chánh 身thân 端đoan 直trực 。 對đối 面diện 念niệm 住trụ 。 彼bỉ 斷đoạn 絕tuyệt 世thế 間gian 之chi 貪tham 欲dục 。 遠viễn 離ly 心tâm 貪tham 而nhi 住trụ 。 由do 心tâm 貪tham 而nhi 遠viễn 離ly 。 斷đoạn 絕tuyệt 瞋sân 恚khuể 。 無vô 瞋sân 心tâm 而nhi 住trụ 。 利lợi 益ích 哀ai 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 之chi 有hữu 命mạng 苦khổ 。 由do 心tâm 瞋sân 恚khuể 而nhi 遠viễn 離ly 。 斷đoạn 絕tuyệt 惛hôn 眠miên 。 遠viễn 離ly 惛hôn 眠miên 而nhi 住trụ 。 有hữu 光quang 明minh 想tưởng 。 正chánh 念niệm 。 正chánh 智trí 而nhi 遠viễn 離ly 心tâm 惛hôn 眠miên 。 斷đoạn 絕tuyệt 掉trạo 悔hối 。 無vô 掉trạo 舉cử 而nhi 住trụ 。 於ư 內nội 心tâm 寂tịch 靜tĩnh 。 由do 心tâm 掉trạo 舉cử 而nhi 遠viễn 離ly 。 斷đoạn 絕tuyệt 疑nghi 慮lự 。 已dĩ 渡độ 疑nghi 而nhi 住trụ 。 於ư 善thiện 法Pháp 不bất 猶do 豫dự 。 由do 心tâm 疑nghi 而nhi 遠viễn 離ly 。

彼bỉ 斷đoạn 絕tuyệt 此thử 等đẳng 之chi 五ngũ 蓋cái 。 遠viễn 離ly 諸chư 欲dục 。 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 以dĩ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 具cụ 足túc 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 之chi 第đệ 一nhất 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 〔# 更cánh 〕# 以dĩ 。 尋tầm 伺tứ 寂tịch 靜tĩnh 。 內nội 等đẳng 淨tịnh 。 心tâm 定định 一nhất 趣thú 之chi 故cố 。 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 具cụ 足túc 定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 之chi 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 由do 喜hỷ 離ly 貪tham 之chi 故cố 。 於ư 捨xả 而nhi 住trụ 。 念niệm 正chánh 智trí 以dĩ 身thân 正chánh 受thọ 樂lạc 。 具cụ 足túc 聖thánh 者giả 宣tuyên 說thuyết 之chi 捨xả 念niệm 樂nhạo/nhạc/lạc 住trụ 之chi 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 〔# 更cánh 〕# 由do 於ư 斷đoạn 樂lạc 斷đoạn 苦khổ 之chi 故cố 。 及cập 先tiên 已dĩ 斷đoạn 喜hỷ 。 憂ưu 。 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 之chi 故cố 。 具cụ 足túc 捨xả 念niệm 。 清thanh 淨tịnh 之chi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。

[P.60]# 彼bỉ 如như 是thị 心tâm 定định 。 清thanh 淨tịnh 。 清thanh 白bạch 。 無vô 穢uế 遠viễn 離ly 隨tùy 煩phiền 惱não 。 柔nhu 軟nhuyễn 。 堪kham 能năng 而nhi 住trụ 。 得đắc 無vô 動động 之chi 時thời 。 心tâm 趣thú 向hướng 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 。 彼bỉ 隨tùy 念niệm 無vô 數số 若nhược 干can 之chi 宿túc 住trụ 。 即tức 隨tùy 念niệm 一nhất 生sanh 。 二nhị 生sanh 。 三tam 生sanh 。 四tứ 生sanh 。 五ngũ 生sanh 。 十thập 生sanh 。 二nhị 十thập 生sanh 。 三tam 十thập 生sanh 。 四tứ 十thập 生sanh 。 五ngũ 十thập 生sanh 。 百bách 生sanh 。 千thiên 生sanh 。 百bách 千thiên 生sanh 。 無vô 數số 成thành 劫kiếp 生sanh 。 無vô 數số 壞hoại 劫kiếp 生sanh 。 無vô 數số 成thành 壞hoại 劫kiếp 。 謂vị 。

於ư 彼bỉ 處xứ 。 感cảm 受thọ 如như 是thị 之chi 名danh 。 種chủng 姓tánh 。 姓tánh 生sanh 。 食thực 。 苦khổ 樂lạc 。 為vi 如như 是thị 之chi 長trường 壽thọ 。 彼bỉ 由do 其kỳ 處xứ 死tử 去khứ 而nhi 。 生sanh 於ư 他tha 處xứ 。 於ư 其kỳ 處xứ 。 感cảm 受thọ 如như 是thị 之chi 名danh 。 種chủng 姓tánh 。 姓tánh 生sanh 。 食thực 。 苦khổ 樂lạc 。 有hữu 如như 是thị 之chi 長trường 壽thọ 。 彼bỉ 由do 其kỳ 處xứ 死tử 去khứ 而nhi 於ư 此thử 處xứ 。

具cụ 有hữu 如như 此thử 之chi 形hình 相tướng 。 方phương 處xứ 而nhi 隨tùy 念niệm 無vô 數số 若nhược 干can 宿túc 世thế 之chi 住trú 處xứ 。

彼bỉ 如như 是thị 心tâm 定định 。 清thanh 淨tịnh 。 清thanh 白bạch 。 無vô 穢uế 遠viễn 離ly 隨tùy 煩phiền 惱não 。 柔nhu 軟nhuyễn 。 堪kham 能năng 而nhi 住trụ 。 得đắc 無vô 動động 之chi 時thời 。 心tâm 趣thú 向hướng 於ư 有hữu 情tình 死tử 生sanh 智trí 。 彼bỉ 以dĩ 超siêu 人nhân 清thanh 淨tịnh 之chi 天thiên 眼nhãn 。 觀quán 有hữu 情tình 而nhi 。 有hữu 死tử 有hữu 生sanh 。 劣liệt 。 勝thắng 。 妙diệu 色sắc 。 惡ác 色sắc 。 知tri 有hữu 情tình 如như 業nghiệp 之chi 至chí 善thiện 趣thú 。 惡ác 趣thú 。

諸chư 賢hiền 。 實thật 此thử 等đẳng 之chi 有hữu 情tình 成thành 就tựu 身thân 惡ác 行hành 。 語ngữ 惡ác 行hành 。 意ý 惡ác 行hành 。 誹phỉ 謗báng 聖thánh 者giả 。 以dĩ 邪tà 見kiến 受thọ 邪tà 見kiến 業nghiệp 。 彼bỉ 等đẳng 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 。 生sanh 於ư 無vô 幸hạnh 處xứ 。 惡ác 趣thú 。 險hiểm 難nạn 。 地địa 獄ngục 。 諸chư 賢hiền 。 實thật 此thử 等đẳng 之chi 有hữu 情tình 成thành 就tựu 身thân 妙diệu 行hạnh 。 語ngữ 妙diệu 行hạnh 。 意ý 妙diệu 行hạnh 。 不bất 誹phỉ 謗báng 聖thánh 人nhân 。 以dĩ 正chánh 見kiến 受thọ 正chánh 見kiến 業nghiệp 。 彼bỉ 等đẳng 身thân 壞hoại 死tử 後hậu 。 生sanh 於ư 善thiện 趣thú 。 天thiên 界giới 。

如như 是thị 。 彼bỉ 以dĩ 超siêu 人nhân 〔# 界giới 〕# 清thanh 淨tịnh 之chi 天thiên 眼nhãn 。 觀quán 有hữu 情tình 而nhi 。 有hữu 死tử 有hữu 生sanh 。 劣liệt 。 勝thắng 。 妙diệu 色sắc 。 惡ác 色sắc 。 知tri 有hữu 情tình 如như 業nghiệp 之chi 至chí 善thiện 趣thú 。 惡ác 趣thú 。

彼bỉ 如như 是thị 心tâm 定định 。 清thanh 淨tịnh 。 清thanh 白bạch 。 無vô 穢uế 遠viễn 離ly 隨tùy 煩phiền 惱não 。 柔nhu 軟nhuyễn 。 堪kham 能năng 而nhi 住trụ 。 得đắc 無vô 動động 之chi 時thời 。 心tâm 趣thú 向hướng 於ư 漏lậu 盡tận 智trí 。 彼bỉ 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 等đẳng 漏lậu 。 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 漏lậu 集tập 乃nãi 至chí 如như 實thật 證chứng 知tri 此thử 是thị 至chí 導đạo 漏lậu 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 是thị 知tri 如như 是thị 見kiến 。 故cố 由do 欲dục 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 由do 有hữu 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 由do 無vô 明minh 漏lậu 心tâm 解giải 脫thoát 。 於ư 解giải 脫thoát 而nhi 解giải 脫thoát 之chi 智trí 慧tuệ 生sanh 。 生sanh 已dĩ 盡tận 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 修tu 。 所sở 作tác 已dĩ 作tác 。 證chứng 知tri 不bất 再tái 來lai 此thử 生sanh 。

如như 此thử 之chi 人nhân 。 不bất 自tự 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 自tự 苦khổ 。 不bất 他tha 苦khổ 不bất 勤cần 於ư 他tha 苦khổ 之chi 人nhân 。 彼bỉ 不bất 自tự 苦khổ 不bất 他tha 苦khổ 者giả 。 已dĩ 於ư 現hiện 法pháp 無vô 渴khát 愛ái 。 安an 穩ổn 。 清thanh 涼lương 。 領lãnh 受thọ 樂lạc 。 自tự 為vi 梵Phạm 而nhi 住trụ 。

二nhị 五ngũ

如như 何hà 是thị 有hữu 貪tham 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 貪tham 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 貪tham 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 瞋sân 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 瞋sân 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 瞋sân 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 癡si 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 癡si 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 癡si 人nhân 。

如như 何hà 是thị 有hữu 慢mạn 人nhân 耶da 。 是thị 其kỳ 人nhân 之chi 慢mạn 。 而nhi 不bất 捨xả 離ly 。 此thử 言ngôn 為vi 有hữu 慢mạn 人nhân 。

二nhị 六lục

如như 何hà 是thị 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 若nhược 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 或hoặc 不bất 得đắc 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 言ngôn 為vi 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 之chi 觀quán 。 不bất 得đắc 內nội 心tâm 止chỉ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 有hữu 得đắc 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 或hoặc 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 不bất 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 之chi 觀quán 。 不bất 得đắc 內nội 心tâm 止chỉ 之chi 人nhân 。

[P.62]# 如như 何hà 是thị 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 又hựu 或hoặc 有hữu 得đắc 。 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 或hoặc 色sắc 俱câu 行hành 。 或hoặc 不bất 得đắc 無vô 色sắc 俱câu 行hành 之chi 等đẳng 至chí 。 又hựu 或hoặc 不bất 得đắc 。 出xuất 世thế 間gian 道Đạo 。 果quả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 不bất 得đắc 內nội 心tâm 之chi 止chỉ 。 又hựu 不bất 得đắc 依y 增tăng 上thượng 慧tuệ 法pháp 觀quán 之chi 人nhân 。

二nhị 七thất

如như 何hà 是thị 順thuận 流lưu 行hành 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 染nhiễm 習tập 諸chư 欲dục 。 又hựu 造tạo 惡ác 業nghiệp 。 此thử 是thị 順thuận 流lưu 行hành 人nhân 。

如như 何hà 是thị 逆nghịch 流lưu 行hành 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 不bất 染nhiễm 習tập 諸chư 欲dục 。 又hựu 不bất 造tạo 惡ác 業nghiệp 。 彼bỉ 雖tuy 有hữu 苦khổ 有hữu 憂ưu 。 淚lệ 流lưu 泣khấp 於ư 面diện 。 但đãn 修tu 圓viên 滿mãn 。 清thanh 淨tịnh 之chi 梵Phạm 行hạnh 。 此thử 言ngôn 為vi 逆nghịch 流lưu 行hành 人nhân 。

如như 何hà 是thị 自tự 住trụ 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 以dĩ 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 由do 其kỳ 世thế 界giới 。 而nhi 不bất 退thoái 還hoàn 。 此thử 言ngôn 為vi 自tự 住trụ 人nhân 。

如như 何hà 是thị 已dĩ 渡độ 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 而nhi 住trụ 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 以dĩ 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 已dĩ 於ư 現hiện 法pháp 。 自tự 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 已dĩ 渡độ 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 而nhi 住trụ 果quả 之chi 。 婆Bà 羅La 門Môn 人nhân 。

二nhị 八bát

如như 何hà 是thị 以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 少thiểu 聞văn 契Khế 經Kinh 。 應ưng 頌tụng 。 記ký 說thuyết 。 諷phúng 頌tụng 。 無vô 問vấn 自tự 說thuyết 。 如như 是thị 說thuyết 。 本bổn 生sanh 。 未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp 。 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 不bất 知tri 其kỳ 少thiểu 聞văn 之chi 義nghĩa 。 不bất [P.63]# 知tri 法pháp 。 不bất 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 少thiểu 聞văn 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 知tri 其kỳ 少thiểu 聞văn 之chi 義nghĩa 。 知tri 法pháp 。 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 少thiểu 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 多đa 聞văn 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 不bất 知tri 其kỳ 多đa 聞văn 之chi 義nghĩa 。 亦diệc 不bất 知tri 法Pháp 。 不bất 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 不bất 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 多đa 聞văn 契Khế 經Kinh 乃nãi 至chí 吠phệ 陀đà 羅la 。 彼bỉ 知tri 其kỳ 多đa 聞văn 之chi 義nghĩa 。 知tri 法pháp 。 行hành 法pháp 。 隨tùy 法pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 多đa 聞văn 而nhi 聞văn 達đạt 成thành 之chi 人nhân 。

二nhị 九cửu

如như 何hà 是thị 不bất 動động 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 徧biến 盡tận 結kết 而nhi 入nhập 預dự 流lưu 。 不bất 退thoái 墮đọa 法pháp 。 決quyết 定định 。 趣thú 正chánh 覺giác 。 此thử 言ngôn 為vi 不bất 動động 沙Sa 門Môn 人nhân 。

如như 何hà 是thị 紅hồng 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 徧biến 盡tận 三tam 結kết 淡đạm 薄bạc 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 而nhi 為vi 一nhất 來lai 。 唯duy 一nhất 次thứ 來lai 此thử 世thế 間gian 而nhi 作tác 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 此thử 言ngôn 為vi 紅hồng 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 白bạch 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 徧biến 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 此thử 處xứ 般bát 涅Niết 槃Bàn 而nhi 由do 其kỳ 世thế 界giới 為vi 不bất 退thoái 還hoàn 法pháp 。 此thử 言ngôn 為vi 白bạch 蓮liên 華hoa 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 沙Sa 門Môn 中trung 之chi 柔nhu 軟nhuyễn 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 由do 漏lậu 盡tận 以dĩ 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 沙Sa 門Môn 中trung 之chi 柔nhu 軟nhuyễn 沙Sa 門Môn 之chi 人nhân 。

第đệ 四tứ 章chương 畢tất

[P.64]# 第đệ 五ngũ 章chương 。 五ngũ 人nhân 。

一nhất

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 。 又hựu 〔# 後hậu 〕# 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 生sanh 諸chư 漏lậu 是thị 存tồn 在tại 。 由do 生sanh 後hậu 悔hối 而nhi 諸chư 漏lậu 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 是thị 斷đoạn 絕tuyệt 由do 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 排bài 除trừ 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 而nhi 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 彼bỉ 之chi 第đệ 五ngũ 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 而nhi 不bất 後hậu 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 是thị 存tồn 在tại 。 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 不bất 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 斷đoạn 滅diệt 由do 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 而nhi 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 彼bỉ 之chi 第đệ 五ngũ 之chi 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 而nhi 後hậu 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 是thị 不bất 存tồn 在tại 。 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 乃nãi 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 排bài 除trừ 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 。 而nhi 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 此thử 之chi 第đệ 五ngũ 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 有hữu 人nhân 。 不bất 作tác 〔# 違vi 犯phạm 之chi 〕# 行hành 而nhi 不bất 後hậu 悔hối 。 又hựu 不bất 如như 實thật 知tri 。 彼bỉ 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 此thử 中trung 彼bỉ 之chi 此thử 等đẳng 已dĩ 生sanh 之chi 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 無vô 餘dư 滅diệt 。

彼bỉ 因nhân 此thử 。 應ưng 如như 此thử 述thuật 。

實thật 。 由do 具Cụ 壽thọ 之chi 行hành 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 是thị 不bất 存tồn 在tại 。 由do 後hậu 悔hối 所sở 生sanh 之chi 諸chư 漏lậu 乃nãi 不bất 增tăng 加gia 。 善thiện 哉tai 。 實thật 。 具Cụ 壽thọ 可khả 修tu 心tâm 與dữ 慧tuệ 。 如như 此thử 。 具Cụ 壽thọ 可khả 完hoàn 全toàn 相tương/tướng 等đẳng 彼bỉ 之chi 第đệ 五ngũ 人nhân 。

該cai 等đẳng 之chi 四tứ 人nhân 是thị 依y 此thử 第đệ 五ngũ 之chi 人nhân 。 如như 此thử 所sở 教giáo 授thọ 。 如như 此thử 所sở 教giáo 誡giới 而nhi 如như 次thứ 達đạt 漏lậu 之chi 盡tận 。

[P.65]# 二nhị

如như 何hà 是thị 施thí 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 施thí 衣y 。 食thực 。 牀sàng 座tòa 。 病bệnh 緣duyên 藥dược 。 資tư 具cụ 。 彼bỉ 謂vị 。

我ngã 施thí 此thử 而nhi 彼bỉ 受thọ 之chi

前tiền 者giả 施thí 於ư 後hậu 者giả 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 。 如như 此thử 是thị 為vi 施thí 已dĩ 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 共cộng 住trú 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 與dữ 人nhân 俱câu 或hoặc 二nhị 年niên 或hoặc 三tam 年niên 共cộng 住trú 。 共cộng 住trú 前tiền 者giả 而nhi 輕khinh 蔑miệt 後hậu 者giả 。 如như 此thử 是thị 為vi 共cộng 住trú 而nhi 輕khinh 蔑miệt 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 輕khinh 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 他tha 者giả 或hoặc 語ngữ 稱xưng 讚tán 。 不bất 稱xưng 讚tán 之chi 時thời 。 隨tùy 信tín 彼bỉ 。 如như 此thử 是thị 為vi 輕khinh 信tín 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 不bất 確xác 信tín 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 少thiểu 信tín 。 少thiểu 仰ngưỡng 。 少thiểu 愛ái 。 少thiểu 歡hoan 。 如như 此thử 是thị 為vi 不bất 確xác 信tín 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 以dĩ 鈍độn 為vi 癡si 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 不bất 知tri 善thiện 不bất 善thiện 之chi 法pháp 。 不bất 知tri 有hữu 罪tội 無vô 罪tội 之chi 法pháp 。 不bất 知tri 劣liệt 勝thắng 之chi 法pháp 。 不bất 知tri 黑hắc 白bạch 相tương 對đối 之chi 法pháp 。 如như 此thử 是thị 為vi 以dĩ 鈍độn 為vi 癡si 之chi 人nhân 。

三tam

如như 何hà 是thị 五ngũ 戰chiến 士sĩ 喻dụ 人nhân 耶da 。 有hữu 五ngũ 戰chiến 士sĩ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 唯duy 見kiến 塵trần 埃ai 聚tụ 。 恐khủng 懼cụ 而nhi 發phát 抖đẩu 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 一nhất 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 見kiến 幢tràng 群quần 恐khủng 懼cụ 而nhi 發phát 抖đẩu 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 二nhị 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 聞văn 其kỳ 喊# 聲thanh 恐khủng 懼cụ 發phát 抖đẩu 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 三tam 。

[P.66]# 復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 其kỳ 喊# 聲thanh 。 〔# 方phương 纔tài 〕# 相tương 擊kích 而nhi 負phụ 失thất 神thần 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 有hữu 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 四tứ 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 忍nhẫn 受thọ 喊# 聲thanh 。 忍nhẫn 受thọ 相tương 擊kích 。 彼bỉ 勝thắng 戰chiến 鬥đấu 而nhi 為vi 勝thắng 者giả 。 即tức 住trụ 其kỳ 本bổn 營doanh 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 戰chiến 士sĩ 。 此thử 戰chiến 士sĩ 而nhi 存tồn 在tại 於ư 世thế 之chi 第đệ 五ngũ 。

此thử 。 有hữu 可khả 喻dụ 於ư 此thử 等đẳng 戰chiến 士sĩ 之chi 五ngũ 人nhân 。 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。 如như 何hà 為vi 五ngũ 。

於ư 此thử 有hữu 一nhất 類loại 比Bỉ 丘Khâu 。 唯duy 見kiến 塵trần 埃ai 而nhi 恐khủng 怖bố 。 戰chiến 慄lật 。 蹈đạo 足túc 不bất 止chỉ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 其kỳ 塵trần 埃ai 聚tụ 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 聞văn 某mỗ 村thôn 或hoặc 邑ấp 。 或hoặc 女nữ 人nhân 。 童đồng 女nữ 。 美mỹ 麗lệ 而nhi 見kiến 勝thắng 為vi 殊thù 。 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 之chi 色sắc 形hình 。 彼bỉ 聞văn 已dĩ 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 此thử 為vi 彼bỉ 之chi 塵trần 埃ai 聚tụ 。 譬thí 如như 彼bỉ 戰chiến 士sĩ 唯duy 見kiến 塵trần 埃ai 聚tụ 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 踐tiễn 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 即tức 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 一nhất 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 。 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 唯duy 見kiến 幢tràng 群quần 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 踐tiễn 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 彼bỉ 幢tràng 群quần 者giả 如như 何hà 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 只chỉ 聞văn 某mỗ 村thôn 。 邑ấp 。 或hoặc 女nữ 人nhân 。 童đồng 女nữ 。 美mỹ 麗lệ 而nhi 見kiến 勝thắng 為vi 殊thù 。 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 之chi 色sắc 形hình 。 彼bỉ 由do 見kiến 或hoặc 女nữ 人nhân 。 童đồng 女nữ 之chi 美mỹ 麗lệ 而nhi 見kiến 勝thắng 為vi 殊thù 。 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 成thành 就tựu 最tối 上thượng 之chi 色sắc 形hình 。 彼bỉ 見kiến 彼bỉ 女nữ 已dĩ 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 此thử 為vi 彼bỉ 幢tràng 群quần 。 譬thí 如như 彼bỉ 之chi 戰chiến 士sĩ 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 見kiến 幢tràng 群quần 則tắc 恐khủng 懼cụ 而nhi 戰chiến 慄lật 。 踐tiễn 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 二nhị 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 。 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 聞văn 其kỳ 喊# 聲thanh 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 彼bỉ 之chi 喊# 聲thanh 者giả 如như 何hà 。 此thử 處xứ 有hữu 女nữ 人nhân 。 或hoặc 近cận 居cư 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 之chi 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 。 發phát 嘲# 笑tiếu 。 談đàm 話thoại 。 拍phách 手thủ 哄hống 笑tiếu 。 輕khinh 弄lộng 之chi 語ngữ 。 彼bỉ 女nữ 人nhân 所sở 嘲# 笑tiếu 。 談đàm 話thoại 。 拍phách 手thủ 哄hống 笑tiếu 。 則tắc 恐khủng 懼cụ 而nhi 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 繼kế 續tục 梵Phạm 行hạnh 。 表biểu 示thị 弱nhược 學học 。 棄khí 學học 而nhi 退thoái 轉chuyển 。 此thử 是thị 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 譬thí 如như 有hữu 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 聞văn 其kỳ 喊# 聲thanh [P.67]# 而nhi 恐khủng 懼cụ 戰chiến 慄lật 。 足túc 踏đạp 不bất 已dĩ 。 不bất 能năng 戰chiến 鬥đấu 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 三tam 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 。 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 〔# 纔tài 〕# 相tương 擊kích 而nhi 負phụ 失thất 神thần 。 其kỳ 相tương 擊kích 者giả 如như 何hà 。 即tức 此thử 處xứ 有hữu 女nữ 人nhân 。 或hoặc 近cận 居cư 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 之chi 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 。 而nhi 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 。 彼bỉ 女nữ 人nhân 即tức 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 而nhi 不bất 棄khí 學học 。 不bất 示thị 羸luy 弱nhược 而nhi 行hành 淫dâm 。 此thử 為vi 其kỳ 相tương 擊kích 。 譬thí 如như 有hữu 彼bỉ 之chi 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 之chi 喊# 聲thanh 。 於ư 相tương 擊kích 而nhi 負phụ 失thất 神thần 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 是thị 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 四tứ 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

[P.68]# 復phục 次thứ 。 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 亦diệc 忍nhẫn 受thọ 其kỳ 相tương 擊kích 。 彼bỉ 克khắc 勝thắng 其kỳ 戰chiến 鬥đấu 而nhi 為vi 勝thắng 者giả 。 即tức 住trụ 於ư 其kỳ 本bổn 營doanh 。 戰chiến 鬥đấu 之chi 克khắc 勝thắng 者giả 如như 何hà 。 此thử 處xứ 有hữu 女nữ 人nhân 。 或hoặc 近cận 居cư 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 之chi 比Bỉ 丘Khâu 。 而nhi 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 。 彼bỉ 女nữ 人nhân 侵xâm 坐tọa 。 侵xâm 臥ngọa 。 覆phú 蔽tế 。 而nhi 解giải 逃đào 。 去khứ 隨tùy 意ý 之chi 處xứ 。 彼bỉ 即tức 用dụng 叢tùng 林lâm 。 樹thụ 下hạ 。 山sơn 。 窟quật 。 山sơn 龕khám 塚trủng 間gian 。 高cao 原nguyên 。 迴hồi 處xứ 。 稻đạo 稈# 積tích 所sở 離ly 之chi 坐tọa 臥ngọa 處xứ 。 彼bỉ 或hoặc 住trụ 於ư 林lâm 中trung 。 樹thụ 下hạ 。 空không 屋ốc 而nhi 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 願nguyện 端đoan 身thân 。 對đối 面diện 念niệm 安an 立lập 。 彼bỉ 斷đoạn 絕tuyệt 世thế 中trung 之chi 貪tham 。 心tâm 無vô 貪tham 而nhi 住trụ 。 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 貪tham 。 斷đoạn 絕tuyệt 瞋sân 失thất 。 心tâm 無vô 瞋sân 而nhi 住trụ 。 饒nhiêu 益ích 悲bi 愍mẫn 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 瞋sân 失thất 。 斷đoạn 絕tuyệt 惛hôn 眠miên 。 無vô 惛hôn 眠miên 而nhi 住trụ 。 有hữu 光quang 明minh 想tưởng 。 以dĩ 正chánh 念niệm 正chánh 知tri 。 而nhi 淨tịnh 治trị 惛hôn 眠miên 之chi 心tâm 。 斷đoạn 絕tuyệt 掉trạo 悔hối 。 無vô 掉trạo 舉cử 而nhi 住trụ 。 以dĩ 內nội 心tâm 寂tịch 靜tĩnh 。 而nhi 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 掉trạo 悔hối 。 斷đoạn 除trừ 疑nghi 慮lự 而nhi 住trụ 。 於ư 善thiện 法Pháp 而nhi 無vô 疑nghi 慮lự 。 淨tịnh 治trị 心tâm 之chi 疑nghi 。 彼bỉ 染nhiễm 污ô 人nhân 。 以dĩ 慧tuệ 弱nhược 。 斷đoạn 絕tuyệt 此thử 等đẳng 之chi 五ngũ 蓋cái 。 離ly 欲dục 。 不bất 善thiện 法Pháp 。 以dĩ 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 而nhi 具cụ 足túc 離ly 生sanh 喜hỷ 樂lạc 。 之chi 第đệ 一nhất 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。 具cụ 足túc 尋tầm 伺tứ 寂tịch 靜tĩnh 。 之chi 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 而nhi 住trụ 。

彼bỉ 如như 是thị 心tâm 得đắc 定định 而nhi 淨tịnh 。 潔khiết 白bạch 。 無vô 垢cấu 遠viễn 離ly 染nhiễm 污ô 。 柔nhu 軟nhuyễn 得đắc 堪kham 能năng 不bất 動động 而nhi 住trụ 時thời 。 為vi 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 引dẫn 發phát 心tâm 。 彼bỉ 如như 實thật 知tri 。 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 此thử 是thị 漏lậu 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 漏lậu 滅diệt 之chi 道đạo 。 彼bỉ 如như 是thị 知tri 。 如như 是thị 見kiến 故cố 。 解giải 脫thoát 心tâm 欲dục 漏lậu 。 解giải 脫thoát 心tâm 有hữu 漏lậu 。 解giải 脫thoát 心tâm 無vô 明minh 漏lậu 。 於ư 已dĩ 解giải 脫thoát 者giả 。 有hữu 已dĩ 解giải 脫thoát 之chi 智trí 。 生sanh 已dĩ 盡tận 。 梵Phạm 行hạnh 已dĩ 住trụ 。 應ưng 辨biện 已dĩ 辨biện 。 更cánh 不bất 還hoàn 於ư 現hiện 狀trạng 。 此thử 是thị 戰chiến 鬥đấu 之chi 克khắc 勝thắng 。 譬thí 如như 有hữu 戰chiến 士sĩ 。 忍nhẫn 受thọ 塵trần 埃ai 聚tụ 。 忍nhẫn 受thọ 幢tràng 群quần 。 [P.69]# 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 喊# 聲thanh 。 忍nhẫn 受thọ 彼bỉ 相tương 擊kích 。 彼bỉ 勝thắng 此thử 戰chiến 鬥đấu 而nhi 為vi 戰chiến 鬥đấu 之chi 勝thắng 者giả 。 即tức 住trụ 於ư 彼bỉ 之chi 本bổn 營doanh 。 此thử 人nhân 亦diệc 然nhiên 。 此thử 處xứ 亦diệc 有hữu 如như 此thử 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 即tức 可khả 喻dụ 於ư 第đệ 五ngũ 戰chiến 士sĩ 之chi 人nhân 而nhi 存tồn 在tại 於ư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 中trung 。

四tứ

如như 何hà 是thị 五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 耶da 。 是thị 鈍độn 。 癡si 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。 惡ác 欲dục 。 惡ác 性tánh 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。 憍kiêu 慢mạn 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。 諸chư 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 聲Thanh 聞Văn 所sở 讚tán 之chi 故cố 。 有hữu 乞khất 食thực 者giả 。

唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 唯duy 依y 正chánh 為vi 乞khất 食thực 者giả 。

此thử 中trung 。 所sở 謂vị 彼bỉ 之chi 乞khất 食thực 者giả 。 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 唯duy 依y 正chánh 為vi 乞khất 食thực 者giả 。 此thử 是thị 此thử 等đẳng 五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 為vi 最tối 。 上thượng 。 勝thắng 。 譬thí 如như 由do 牛ngưu 之chi 乳nhũ 。 由do 乳nhũ 之chi 酪lạc 。 由do 酪lạc 之chi 生sanh 酥tô 。 由do 生sanh 酥tô 之chi 熟thục 酥tô 。 由do 熟thục 酥tô 之chi 醍đề 醐hồ 者giả 為vi 此thử 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 所sở 謂vị 彼bỉ 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 唯duy 依y 正chánh 為vi 乞khất 食thực 者giả 。 此thử 為vi 此thử 等đẳng 五ngũ 乞khất 食thực 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 最tối 。 首thủ 。 上thượng 。 勝thắng 。 此thử 等đẳng 為vi 五ngũ 之chi 乞khất 食thực 者giả 。

五ngũ ~# 一nhất 四tứ

如như 何hà 是thị 五ngũ 之chi 不bất 後hậu 食thực 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 一nhất 食thực 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 糞phẩn 掃tảo 衣y 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 但đãn 三tam 衣y 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 住trụ 林lâm 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 樹thụ 下hạ 住trụ 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 迴hồi 處xứ 坐tọa 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 常thường 坐tọa 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 隨tùy 得đắc 座tòa 者giả 耶da 。 五ngũ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 耶da 。

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 五ngũ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 耶da 。 是thị 鈍độn 。 癡si 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 惡ác 欲dục 。 惡ác 性tánh 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 憍kiêu 。 亂loạn 心tâm 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 諸chư 佛Phật 。 諸chư 佛Phật 聲Thanh 聞Văn 所sở 讚tán 之chi 故cố 。 有hữu 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 依y 正chánh 為vi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。

[P.70]# 此thử 中trung 。 所sở 謂vị 彼bỉ 之chi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 唯duy 彼bỉ 依y 正chánh 為vi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 此thử 為vi 此thử 等đẳng 五ngũ 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 最tối 。 首thủ 。 上thượng 。 勝thắng 。 譬thí 如như 由do 牛ngưu 之chi 乳nhũ 。 由do 乳nhũ 之chi 酥tô 。 由do 酪lạc 之chi 生sanh 酥tô 。 由do 生sanh 酥tô 之chi 熟thục 酥tô 。 由do 熟thục 酥tô 之chi 醍đề 醐hồ 者giả 為vi 此thử 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 正chánh 是thị 如như 此thử 。 所sở 謂vị 彼bỉ 唯duy 依y 少thiểu 欲dục 。 喜hỷ 足túc 。 儉kiệm 約ước 。 彼bỉ 依y 正chánh 為vi 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。 此thử 為vi 此thử 等đẳng 五ngũ 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 中trung 之chi 第đệ 一nhất 。 最tối 。 首thủ 。 上thượng 。 勝thắng 。 此thử 等đẳng 為vi 五ngũ 塚trủng 間gian 坐tọa 者giả 。

第đệ 五ngũ 章chương 畢tất

第đệ 六lục 章chương 。 六lục 人nhân 。

一nhất

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 又hựu 於ư 其kỳ 處xứ 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 為vi 自tự 在tại 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 正chánh 自tự 覺giác 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 又hựu 於ư 其kỳ 處xứ 不bất 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 不bất 為vi 自tự 在tại 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 獨Độc 覺Giác 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 成thành 為vi 聲Thanh 聞Văn 。 最tối 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 目Mục 連Liên 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 不bất 為vi 聲Thanh 聞Văn 最tối 上thượng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 諸chư 餘dư 之chi 阿A 羅La 漢Hán 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 為vi 不bất 還hoàn 。 不bất 來lai 於ư 現hiện 狀trạng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 不bất 還hoàn 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

[P.71]# 此thử 中trung 。 〔# 如như 何hà 〕# 是thị 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 身thân 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 現hiện 法pháp 不bất 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 為vi 一nhất 來lai 。 還hoàn 於ư 現hiện 狀trạng 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 者giả 乃nãi 依y 此thử 可khả 見kiến 。

第đệ 六lục 章chương 畢tất

第đệ 七thất 章chương 。 七thất 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 一nhất 度độ 沈trầm 而nhi 沈trầm 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 具cụ 足túc 一nhất 向hướng 黑hắc 之chi 不bất 善thiện 法Pháp 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 一nhất 度độ 沈trầm 而nhi 沈trầm 下hạ 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 〔# 再tái 〕# 沈trầm 下hạ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 慚tàm 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 愧quý 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 精tinh 進tấn 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 善thiện 哉tai 。 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 信tín 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 慚tàm 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 愧quý 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 精tinh 進tấn 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 慧tuệ 不bất 住trụ 立lập 。 不bất 增tăng 唯duy 減giảm 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 〔# 再tái 〕# 沈trầm 下hạ 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ 立lập 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 〔# 善thiện 法Pháp 〕# 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 不bất 浮phù 出xuất 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 信tín 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 〔# 其kỳ 慚tàm 〕# 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 愧quý 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 精tinh 進tấn 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 於ư 彼bỉ 其kỳ 慧tuệ 不bất 減giảm 不bất 增tăng 而nhi 住trụ 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 住trụ 立lập 。

[P.72]# 如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 觀quán 察sát 。 省tỉnh 察sát 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 三tam 結kết 而nhi 為vi 預dự 流lưu 者giả 。 不bất 退thoái 墮đọa 者giả 。 決quyết 定định 者giả 。 趣thú 向hướng 菩Bồ 提Đề 者giả 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 觀quán 察sát 。 省tỉnh 察sát 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 前tiền 進tiến 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 三tam 結kết 。 使sử 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 淡đạm 薄bạc 而nhi 為vi 一nhất 來lai 者giả 。 一nhất 度độ 來lai 此thử 世thế 為vi 苦khổ 之chi 邊biên 際tế 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 前tiền 進tiến 。

如như 何hà 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 得đắc 立lập 足túc 處xứ 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 而nhi 為vi 化hóa 生sanh 者giả 。 於ư 彼bỉ 處xư 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 由do 其kỳ 世thế 為vi 不bất 退thoái 轉chuyển 之chi 人nhân 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 是thị 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 得đắc 立lập 足túc 處xứ 之chi 人nhân 。

如như 何hà 之chi 人nhân 是thị 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 度độ 達đạt 彼bỉ 岸ngạn 。 住trụ 立lập 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 善thiện 哉tai 。 於ư 信tín 乃nãi 至chí 於ư 慧tuệ 善thiện 法Pháp 而nhi 浮phù 出xuất 。 彼bỉ 乃nãi 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 。 無vô 漏lậu 之chi 心tâm 解giải 脫thoát 。 慧tuệ 解giải 脫thoát 於ư 現hiện 法pháp 自tự 了liễu 知tri 。 作tác 證chứng 。 具cụ 足túc 已dĩ 而nhi 住trụ 。 如như 此thử 之chi 人nhân 。 為vi 浮phù 出xuất 已dĩ 而nhi 度độ 達đạt 彼bỉ 岸ngạn 。 住trụ 立lập 果quả 之chi 婆Bà 羅La 門Môn 。

二nhị

如như 何hà 是thị 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 且thả 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 為vi 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。

如như 何hà 是thị 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 身thân 證chứng 。 見kiến 至chí 。 信tín 解giải 脫thoát 。 隨tùy 法pháp 〔# 行hành 〕# 人nhân 耶da 。

如như 何hà 是thị 隨tùy 信tín 〔# 行hành 〕# 人nhân 耶da 。 乃nãi 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 信tín 根căn 為vi 殊thù 勝thắng 。 而nhi 運vận 作tác 其kỳ 信tín 。 先tiên 以dĩ 立lập 信tín 先tiên 而nhi 修tu 聖thánh 道Đạo 。 此thử 言ngôn 為vi 隨tùy 信tín 〔# 行hành 〕# 人nhân 。 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 隨tùy 信tín 行hành 若nhược 住trụ 於ư 果quả 者giả 。 是thị 為vi 信tín 解giải 脫thoát 。

第đệ 七thất 章chương 畢tất

[P.73]# 第đệ 八bát 章chương 。 八bát 人nhân 。

一nhất

此thử 中trung 。 如như 何hà 是thị 四tứ 道đạo 具cụ 足túc 。 四Tứ 果Quả 具cụ 足túc 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 與dữ 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 一nhất 來lai 與dữ 一nhất 來lai 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 不bất 還hoàn 與dữ 不bất 還hoàn 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 與dữ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 能năng 作tác 證chứng 向hướng 。 此thử 等đẳng 言ngôn 為vi 四tứ 道đạo 具cụ 足túc 。 四Tứ 果Quả 具cụ 足túc 之chi 人nhân 。

第đệ 八bát 章chương 畢tất

第đệ 九cửu 章chương 。 九cửu 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 是thị 正chánh 自tự 覺giác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 於ư 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 其kỳ 處xứ 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 於ư 諸chư 果quả 自tự 在tại 。 此thử 言ngôn 為vi 正chánh 自tự 覺giác 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 獨Độc 覺Giác 之chi 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 先tiên 不bất 隨tùy 聞văn 諸chư 法pháp 。 自tự 現hiện 等đẳng 覺giác 諸chư 諦đế 。 於ư 其kỳ 處xứ 不bất 獲hoạch 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 。 又hựu 諸chư 果quả 不bất 自tự 在tại 。 此thử 言ngôn 為vi 獨Độc 覺Giác 之chi 人nhân 。

如như 何hà 是thị 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 人nhân 解giải 脫thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 俱câu 分phân 解giải 脫thoát 人nhân 。

如như 何hà 是thị 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 不bất 能năng 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 諸chư 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 慧tuệ 解giải 脫thoát 人nhân 。

如như 何hà 是thị 身thân 證chứng 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 身thân 證chứng 八Bát 解Giải 脫Thoát 而nhi 住trụ 。 又hựu 依y 其kỳ 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 身thân 證chứng 人nhân 。

[P.74]# 如như 何hà 是thị 見kiến 至chí 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 導đạo 至chí 苦khổ 滅diệt 之chi 道đạo 。 依y 慧tuệ 而nhi 〔# 善thiện 〕# 見kiến 。 〔# 善thiện 〕# 行hành 依y 如Như 來Lai 所sở 悟ngộ 之chi 法pháp 。 依y 慧tuệ 而nhi 見kiến 彼bỉ 〔# 四Tứ 諦Đế 〕# 已dĩ 。 滅diệt 盡tận 一nhất 類loại 之chi 漏lậu 而nhi 住trụ 。 此thử 言ngôn 為vi 見kiến 至chí 人nhân 。

如như 何hà 是thị 信tín 解giải 人nhân 耶da 。 於ư 此thử 處xứ 有hữu 一nhất 類loại 之chi 人nhân 。 如như 實thật 知tri 此thử 是thị 苦khổ 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 四tứ 參tham 照chiếu 〕# 滅diệt 盡tận 而nhi 住trụ 。 然nhiên 而nhi 不bất 如như 見kiến 至chí 〔# 人nhân 之chi 時thời 〕# 。 此thử 言ngôn 為vi 信tín 解giải 人nhân 。

如như 何hà 是thị 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 耶da 。 是thị 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 五ngũ 參tham 照chiếu 〕# 〔# 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 〕# 向hướng 人nhân 以dĩ 隨tùy 法pháp 行hành 人nhân 。 若nhược 入nhập 於ư 果quả 者giả 為vi 見kiến 至chí 〔# 人nhân 〕# 。

如như 何hà 是thị 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 耶da 。 於ư 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 向hướng 人nhân 之chi 乃nãi 至chí 〔# 一nhất 。 三tam 六lục 參tham 照chiếu 〕# 〔# 預dự 流lưu 果quả 能năng 作tác 證chứng 〕# 向hướng 人nhân 以dĩ 隨tùy 信tín 行hành 人nhân 。 入nhập 於ư 果quả 者giả 為vi 信tín 解giải 〔# 人nhân 〕# 。

第đệ 九cửu 章chương 畢tất

第đệ 十thập 章chương 。 十thập 人nhân 。

一nhất

如như 何hà 〔# 人nhân 〕# 以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 而nhi 終chung 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 極cực 七thất 返phản 。 家gia 家gia 。 一nhất 生sanh 。 一nhất 來lai 及cập 所sở 有hữu 之chi 現hiện 法pháp 阿A 羅La 漢Hán 。 此thử 為vi 以dĩ 五ngũ 之chi 此thử 世thế 而nhi 終chung 之chi 人nhân 。

如như 何hà 之chi 〔# 人nhân 〕# 以dĩ 捨xả 五ngũ 之chi 此thử 世thế 已dĩ 而nhi 終chung 之chi 人nhân 耶da 。 是thị 中trung 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 生sanh 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 無vô 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 有hữu 行hành 般bát 涅Niết 槃Bàn 。 上thượng 流lưu 阿A 迦Ca 膩Nị 吒Tra 天Thiên 之chi 者giả 。 此thử 為vi 捨xả 五ngũ 之chi 此thử 世thế 已dĩ 而nhi 終chung 之chi 人nhân 。

此thử 處xứ 所sở 謂vị 諸chư 人nhân 之chi 人nhân 施thi 設thiết 也dã 。

第đệ 十thập 章chương 畢tất

人nhân 施thi 設thiết 畢tất