雙Song 論Luận ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển )
Quyển 0005
郭Quách 哲Triết 彰Chương 譯Dịch

[P.274]# 〔# 第đệ 五ngũ 品phẩm 〕# 諦đế 雙song 論luận

〔# 第đệ 一nhất 〕# 施thi 設thiết 分phần/phân

四Tứ 諦Đế 者giả 是thị 苦Khổ 諦Đế 。 集Tập 諦Đế 。 滅Diệt 諦Đế 。 道Đạo 諦Đế 也dã 。

總tổng 說thuyết 分phần/phân

八bát 一nhất 七thất

苦khổ 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 苦Khổ 諦Đế 是thị 苦khổ 耶da 。 集tập 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 集Tập 諦Đế 是thị 集tập 耶da 。 滅diệt 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 滅Diệt 諦Đế 是thị 滅diệt 耶da 。 道đạo 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 道Đạo 諦Đế 是thị 道đạo 耶da 。

八bát 一nhất 八bát

非phi 苦khổ 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 是thị 非phi 苦khổ 耶da 。 非phi 集tập 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 非phi 集Tập 諦Đế 是thị 非phi 集tập 耶da 。 非phi 滅diệt 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 非phi 滅Diệt 諦Đế 是thị 非phi 滅diệt 耶da 。 非phi 道đạo 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 非phi 道Đạo 諦Đế 是thị 非phi 道đạo 耶da 。

八bát 一nhất 九cửu

苦khổ 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 苦khổ 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 苦khổ 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。

集tập 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 集tập 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 集tập 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。

滅diệt 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 滅diệt 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 滅diệt 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。

[P.275]# 道đạo 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 道đạo 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 道đạo 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 諦đế 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。

八bát 二nhị 〇#

非phi 苦khổ 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 非phi 苦khổ 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 非phi 苦khổ 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。

非phi 集tập 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 非phi 集tập 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 非phi 集tập 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。

非phi 滅diệt 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 非phi 滅diệt 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 非phi 滅diệt 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。

非phi 道đạo 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 非phi 道đạo 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 非phi 道đạo 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。

八bát 二nhị 一nhất

苦khổ 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 苦khổ 耶da 。 集tập 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 集tập 耶da 。 滅diệt 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 滅diệt 耶da 。 道đạo 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 道đạo 耶da 。

八bát 二nhị 二nhị

非phi 苦khổ 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦khổ 耶da 。 非phi 集tập 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集tập 耶da 。 非phi 滅diệt 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅diệt 耶da 。 非phi 道đạo 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 道đạo 耶da 。

[P.276]# 八bát 二nhị 三tam

苦khổ 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 集tập 耶da 。 苦khổ 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 滅diệt 耶da 。 苦khổ 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 道đạo 耶da 。

集tập 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 乃nãi 是thị 苦khổ 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 道đạo 耶da 。

滅diệt 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 苦khổ 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 道đạo 耶da 。

道đạo 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 苦khổ 耶da 。 道đạo 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 集tập 耶da 。 道đạo 是thị 諦đế 耶da 。 諦đế 是thị 滅diệt 耶da 。

八bát 二nhị 四tứ

非phi 苦khổ 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集tập 耶da 。 非phi 苦khổ 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅diệt 耶da 。 非phi 苦khổ 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 道đạo 耶da 。

非phi 集tập 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦khổ 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 道đạo 耶da 。

非phi 滅diệt 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦khổ 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 道đạo 耶da 。

非phi 道đạo 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦khổ 耶da 。 非phi 道đạo 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集tập 耶da 。 非phi 道đạo 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 非phi 諦đế 乃nãi 是thị 非phi 滅diệt 耶da 。

義nghĩa 釋thích 分phần/phân

八bát 二nhị 五ngũ

苦khổ 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 苦Khổ 諦Đế 是thị 苦khổ 耶da 。 除trừ 身thân 苦khổ 。 心tâm 苦khổ 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 是thị 苦Khổ 諦Đế 而nhi 非phi 苦khổ 。 身thân 苦khổ 。 心tâm 苦khổ 是thị 苦khổ 而nhi 且thả 是thị 苦Khổ 諦Đế 。

集tập 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 除trừ 集Tập 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 集tập 雖tuy 是thị 集tập 而nhi 非phi 集Tập 諦Đế 。 集Tập 諦Đế 是thị 集tập 而nhi 且thả 是thị 集Tập 諦Đế 。 集Tập 諦Đế 是thị 集tập 耶da 。 然nhiên 。

[P.277]# 滅diệt 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 除trừ 滅Diệt 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 滅diệt 雖tuy 是thị 滅diệt 而nhi 非phi 滅Diệt 諦Đế 。 滅Diệt 諦Đế 是thị 滅diệt 而nhi 且thả 是thị 滅Diệt 諦Đế 。 滅Diệt 諦Đế 是thị 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。

道đạo 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 除trừ 道Đạo 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 道đạo 雖tuy 是thị 道đạo 而nhi 非phi 道Đạo 諦Đế 。 道Đạo 諦Đế 是thị 道đạo 而nhi 且thả 是thị 道Đạo 諦Đế 。 道Đạo 諦Đế 是thị 道đạo 耶da 。 然nhiên 。

八bát 二nhị 六lục

非phi 苦khổ 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 除trừ 身thân 苦khổ 。 心tâm 苦khổ 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 是thị 非phi 苦khổ 而nhi 是thị 苦Khổ 諦Đế 。 除trừ 苦khổ 與dữ 苦Khổ 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 苦khổ 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 是thị 非phi 苦khổ 耶da 。 然nhiên 。

非phi 集tập 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 集Tập 諦Đế 是thị 非phi 集tập 耶da 。 除trừ 集Tập 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 集tập 雖tuy 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 而nhi 是thị 集tập 。 除trừ 集tập 與dữ 集Tập 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 集tập 。 非phi 集Tập 諦Đế 。

非phi 滅diệt 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 滅Diệt 諦Đế 是thị 非phi 滅diệt 耶da 。 除trừ 滅Diệt 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 滅diệt 雖tuy 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 而nhi 是thị 滅diệt 。 除trừ 滅diệt 與dữ 滅Diệt 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 滅diệt 。 非phi 滅Diệt 諦Đế 。

非phi 道đạo 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 道Đạo 諦Đế 是thị 非phi 道đạo 耶da 。 除trừ 道Đạo 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 道đạo 雖tuy 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 而nhi 是thị 道đạo 。 除trừ 道đạo 與dữ 道Đạo 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 道đạo 。 非phi 道Đạo 諦Đế 。

[P.278]# 八bát 二nhị 七thất

苦khổ 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 集Tập 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 集Tập 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 集Tập 諦Đế 。 苦khổ 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 諦đế 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 道Đạo 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 道Đạo 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 道Đạo 諦Đế 。

集tập 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 除trừ 集Tập 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 集tập 雖tuy 是thị 集tập 而nhi 非phi 集Tập 諦Đế 。 集Tập 諦Đế 是thị 集tập 而nhi 且thả 是thị 集Tập 諦Đế 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 道Đạo 諦Đế 是thị 道đạo 而nhi 且thả 是thị 道Đạo 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 道Đạo 諦Đế 。

滅diệt 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 除trừ 滅Diệt 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 滅diệt 雖tuy 是thị 滅diệt 而nhi 非phi 滅Diệt 諦Đế 。 滅Diệt 諦Đế 是thị 滅diệt 而nhi 且thả 是thị 滅Diệt 諦Đế 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 道Đạo 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 道Đạo 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 道Đạo 諦Đế 。

道đạo 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 除trừ 道Đạo 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 道Đạo 諦Đế 。 道Đạo 諦Đế 是thị 道đạo 而nhi 且thả 是thị 道Đạo 諦Đế 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 滅Diệt 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 滅Diệt 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 諦đế 者giả 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 滅Diệt 諦Đế 。

[P.279]# 八bát 二nhị 八bát

非phi 苦khổ 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 除trừ 身thân 苦khổ 。 心tâm 苦khổ 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 是thị 非phi 苦khổ 而nhi 是thị 苦Khổ 諦Đế 。 除trừ 苦khổ 與dữ 苦Khổ 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 苦khổ 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 苦khổ 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 除trừ 身thân 苦khổ 。 心tâm 苦khổ 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 是thị 非phi 苦khổ 而nhi 是thị 苦Khổ 諦Đế 。 除trừ 苦khổ 與dữ 苦Khổ 諦Đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 苦khổ 。 非phi 苦Khổ 諦Đế 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 然nhiên 。

非phi 集tập 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 集tập 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

非phi 滅diệt 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

非phi 道đạo 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 道đạo 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

八bát 二nhị 九cửu

苦khổ 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 苦Khổ 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 苦Khổ 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 然nhiên 非phi 苦Khổ 諦Đế 。

集tập 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 乃nãi 至chí 滅diệt 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 乃nãi 至chí 。

道đạo 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 道Đạo 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 道Đạo 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 道Đạo 諦Đế 。

[P.280]# 八bát 三tam 〇#

非phi 苦khổ 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 苦khổ 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 非phi 苦khổ 而nhi 是thị 諦đế 。 除trừ 苦khổ 與dữ 諦đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 苦khổ 。 非phi 諦đế 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

非phi 集tập 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 集tập 乃nãi 至chí 非phi 滅diệt 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 滅diệt 乃nãi 至chí 。

非phi 道đạo 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 道đạo 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 非phi 道đạo 而nhi 是thị 諦đế 。 除trừ 道đạo 與dữ 諦đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 道đạo 。 非phi 諦đế 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

八bát 三tam 一nhất

苦khổ 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 集Tập 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 集Tập 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 集Tập 諦Đế 。 苦khổ 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 諦đế 是thị 滅diệt 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 道Đạo 諦Đế 耶da 。 道Đạo 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 道Đạo 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 道Đạo 諦Đế 。

集tập 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 乃nãi 至chí 滅diệt 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 乃nãi 至chí 。

道đạo 是thị 諦đế 耶da 。 然nhiên 。 諦đế 是thị 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 集Tập 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 諦đế 是thị 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 滅Diệt 諦Đế 是thị 諦đế 而nhi 且thả 是thị 滅Diệt 諦Đế 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 諦đế 而nhi 非phi 滅Diệt 諦Đế 。

八bát 三tam 二nhị

非phi 苦khổ 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 苦khổ 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 非phi 苦khổ 而nhi 是thị 諦đế 。 除trừ 苦khổ 與dữ 諦đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 苦khổ 。 非phi 諦đế 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 非phi 苦khổ 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 苦khổ 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 非phi 苦khổ 而nhi 是thị 諦đế 。 除trừ 苦khổ 與dữ 諦đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 苦khổ 。 非phi 諦đế 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí [P.281]# 非phi 諦đế 是thị 非phi 道Đạo 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

非phi 集tập 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 集tập 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 非phi 集tập 而nhi 是thị 諦đế 。 除trừ 集tập 與dữ 諦đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 集tập 。 非phi 諦đế 。 乃nãi 至chí 非phi 滅diệt 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 滅diệt 乃nãi 至chí 。

非phi 道đạo 是thị 非phi 諦đế 耶da 。 除trừ 道đạo 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 諦đế 雖tuy 是thị 非phi 道đạo 而nhi 是thị 諦đế 。 除trừ 道đạo 與dữ 諦đế 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 是thị 非phi 道đạo 。 非phi 諦đế 。 非phi 諦đế 是thị 非phi 集Tập 諦Đế 耶da 。 乃nãi 至chí 非phi 諦đế 是thị 非phi 滅Diệt 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

〔# 第đệ 二nhị 〕# 轉chuyển 分phần/phân

生sanh 分phần/phân

八bát 三tam 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。

[P.282]# 八bát 三tam 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 之chi 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 道đạo 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 三tam 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 不bất 然nhiên 。

八bát 三tam 六lục

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。

八bát 三tam 七thất

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 惡ác 生sanh 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。

八bát 三tam 八bát

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 惡ác 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 之chi 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 之chi 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。

八bát 三tam 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 (# 。

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 或hoặc

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 同đồng 應ưng 廣quảng 說thuyết )# 。

八bát 四tứ 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 四tứ 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ [P.284]# 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 凡phàm 往vãng 生sanh 於ư 所sở 轉chuyển 而nhi 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 之chi 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 四tứ 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 道đạo 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 。 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 生sanh 時thời 或hoặc 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 。 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 道đạo 不bất 相tương 應ứng 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 生sanh 時thời 或hoặc 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 。 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 四tứ 三tam

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 處xứ 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

八bát 四tứ 四tứ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 處xứ 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

八bát 四tứ 五ngũ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 惡ác 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 四tứ 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 四tứ 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 凡phàm 往vãng 生sanh 於ư 所sở 轉chuyển 而nhi 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ [P.286]# 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 四tứ 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 道đạo 生sanh 之chi 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 。 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 生sanh 時thời 或hoặc 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 。 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 心tâm 滅diệt 或hoặc 道đạo 不bất 相tương 應ứng 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 生sanh 時thời 或hoặc 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 。 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 四tứ 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。

[P.287]# 八bát 五ngũ 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 之chi 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

八bát 五ngũ 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

八bát 五ngũ 二nhị

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí (# 。

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 一nhất 切thiết 皆giai 同đồng 。 文văn 之chi 異dị 同đồng 。 同đồng 於ư 前tiền 述thuật 之chi 。

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân )# 。

八bát 五ngũ 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 之chi 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

八bát 五ngũ 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 或hoặc 未vị 現hiện 觀quán 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

[P.288]# 八bát 五ngũ 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 不bất 善thiện 心tâm 轉chuyển 時thời 或hoặc 未vị 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 已dĩ 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 之chi 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

八bát 五ngũ 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 無vô 有hữu 。 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。

八bát 五ngũ 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

八bát 五ngũ 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

八bát 五ngũ 九cửu

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

八bát 六lục 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 [P.289]# 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 六lục 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 或hoặc 未vị 現hiện 觀quán 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 六lục 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 不bất 善thiện 心tâm 轉chuyển 時thời 或hoặc 未vị 現hiện 觀quán 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 六lục 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

八bát 六lục 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 者giả 或hoặc 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

八bát 六lục 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 應ưng 生sanh 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 應ưng 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。

八bát 六lục 六lục

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 之chi 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

[P.291]# 八bát 六lục 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 及cập 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 之chi 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

八bát 六lục 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 或hoặc 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。

八bát 六lục 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh [P.292]# 耶da 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 之chi 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。

八bát 七thất 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 具cụ 足túc 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 七thất 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 具cụ 足túc 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 七thất 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 七thất 三tam

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 乃nãi 至chí

八bát 七thất 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 及cập 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 具cụ 足túc 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 七thất 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 具cụ 足túc 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

[P.294]# 八bát 七thất 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 生sanh 。

八bát 七thất 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 七thất 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 七thất 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 八bát 〇#

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 乃nãi 至chí (#

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 一nhất 切thiết 皆giai 同đồng )# 。

八bát 八bát 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 生sanh 時thời [P.296]# 及cập 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 於ư 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 及cập 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 於ư 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 八bát 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 生sanh 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ [P.297]# 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 八bát 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 八bát 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。

八bát 八bát 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử [P.298]# 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 八bát 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 八bát 七thất

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

八bát 八bát 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh [P.299]# 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 八bát 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 滅diệt 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 生sanh 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 淨tịnh [P.300]# 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 滅diệt 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 九cửu 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

八bát 九cửu 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 之chi 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 之chi 時thời [P.301]# 及cập 於ư 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 而nhi 心tâm 生sanh 之chi 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。

八bát 九cửu 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 及cập 阿A 羅La 漢Hán 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 。 於ư 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 則tắc 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 且thả 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 及cập 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 [P.302]# 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 。 於ư 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 及cập 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 。 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。

八bát 九cửu 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 而nhi 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 且thả 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 。 者giả 與dữ 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。

八bát 九cửu 四tứ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 乃nãi 至chí (#

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 即tức 應ưng 說thuyết 相tương/tướng 同đồng 於ư

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả )# 。

[P.303]# 八bát 九cửu 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 於ư 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 於ư 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 生sanh 。

八bát 九cửu 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 應ưng 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 道Đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 及cập [P.304]# 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 九cửu 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 應ưng 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 。 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 應ưng 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

八bát 九cửu 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

[P.306]# 八bát 九cửu 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

九cửu 〇# 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm [P.307]# 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 不bất 得đắc 道Đạo 。 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

九cửu 〇# 一nhất

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 乃nãi 至chí

九cửu 〇# 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 而nhi 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 應ưng 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 且thả 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 [P.308]# 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 之chi 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

九cửu 〇# 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 應ưng 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 果quả 。 道đạo 生sanh 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị [P.309]# 生sanh 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 之chi 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

九cửu 〇# 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 應ưng 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

九cửu 〇# 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 其kỳ 餘dư 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 然nhiên 。

九cửu 〇# 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 。 應ưng 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

[P.311]# 九cửu 〇# 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

九cửu 〇# 八bát

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 乃nãi 至chí

九cửu 〇# 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

九cửu 一nhất 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 。 應ưng 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 。 應ưng 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

九cửu 一nhất 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 。 應ưng 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị [P.313]# 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 。 應ưng 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 生sanh 。

九cửu 一nhất 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

九cửu 一nhất 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

九cửu 一nhất 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

九cửu 一nhất 五ngũ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 一nhất 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

九cửu 一nhất 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 應ưng 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 生sanh 。

[P.314]# 九cửu 一nhất 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

滅diệt 分phần/phân

九cửu 一nhất 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。

九cửu 二nhị 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ [P.315]# 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 於ư 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 道đạo 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 道đạo 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 於ư 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 道đạo 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 二nhị 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 不bất 然nhiên 。

九cửu 二nhị 二nhị

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 乃nãi 至chí (# 。

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 即tức 是thị 生sanh 分phần/phân 。 滅diệt 分phần/phân 。 生sanh 滅diệt 分phần/phân 皆giai 同đồng 而nhi 無vô 有hữu 異dị 也dã )# 。

九cửu 二nhị 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí (# 。

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 即tức 是thị 同đồng 於ư 〔#

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 〕# 且thả 可khả 廣quảng 說thuyết )# 。

九cửu 二nhị 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

[P.316]# 九cửu 二nhị 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 滅diệt 之chi 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 生sanh 心tâm 生sanh 之chi 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 道đạo 不bất 相tương 應ứng 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 或hoặc 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

九cửu 二nhị 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 道đạo 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 凡phàm 心tâm 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 。 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 滅diệt 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 為vi 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 渴khát 愛ái 滅diệt 之chi 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 凡phàm 心tâm 生sanh 時thời 或hoặc 道đạo 不bất 相tương 應ứng 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 滅diệt 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

九cửu 二nhị 七thất

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

[P.317]# 九cửu 二nhị 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 乃nãi 至chí (#

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 。

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 。

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 皆giai 同đồng 。 於ư 。

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 唯duy 不bất 可khả 言ngôn

入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả

)# 。

九cửu 二nhị 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 (# 如như 於ư 生sanh 分phần/phân 。 過quá 去khứ 之chi 問vấn 者giả 順thuận 逆nghịch 皆giai 可khả 分phân 別biệt 。 如như 是thị 於ư 滅diệt 分phần/phân 亦diệc 可khả 分phân 別biệt 而nhi 無vô 有hữu 異dị )# 。

九cửu 三tam 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 應ưng 滅diệt 。 若nhược 其kỳ 餘dư 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

九cửu 三tam 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 應ưng 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

九cửu 三tam 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 不bất 得đắc 道Đạo 。 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 應ưng 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 應ưng 滅diệt 。

九cửu 三tam 三tam

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 三tam 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 雖tuy 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 之chi 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 應ưng 滅diệt 。 (# 。

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 。

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 。

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 皆giai 同đồng )# 。

[P.319]# 九cửu 三tam 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 亦diệc 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 應ưng 滅diệt 。

九cửu 三tam 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 應ưng 道đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

九cửu 三tam 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 雖tuy 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 不bất 得đắc 道Đạo 。 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 雖tuy 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

九cửu 三tam 八bát

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

[P.320]# 九cửu 三tam 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 應ưng 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

九cửu 四tứ 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

九cửu 四tứ 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ [P.321]# 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 不bất 滅diệt 。

九cửu 四tứ 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 四tứ 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 之chi 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở [P.322]# 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 四tứ 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 四tứ 五ngũ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 四tứ 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc [P.323]# 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 於ư 往vãng 生sanh 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 四tứ 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 滅diệt 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 四tứ 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 四tứ 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。

九cửu 五ngũ 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道Đạo 果Quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 住trụ 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

[P.325]# 九cửu 五ngũ 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 或hoặc 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 。

九cửu 五ngũ 二nhị

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 五ngũ 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 生sanh 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất [P.326]# 滅diệt 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 生sanh 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 生sanh 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 五ngũ 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 生sanh 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 生sanh 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 生sanh 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

[P.327]# 九cửu 五ngũ 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 已dĩ 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 。 未vị 現hiện 觀quán 者giả 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 五ngũ 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 於ư 死tử 沒một [P.328]# 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 五ngũ 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

[P.329]# 九cửu 五ngũ 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 不bất 得đắc 道Đạo 。 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 生sanh 最tối 上thượng 道đạo 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 五ngũ 九cửu

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 六lục 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả [P.330]# 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 六lục 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 於ư 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc [P.331]# 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 於ư 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 者giả 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

九cửu 六lục 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 獲hoạch 得đắc 道Đạo 且thả 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 〔# 亦diệc 〕# 滅diệt 。

[P.332]# 九cửu 六lục 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 六lục 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả [P.333]# 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 六lục 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 六lục 六lục

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 六lục 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi [P.335]# 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 六lục 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 於ư 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 而nhi 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 由do 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 [P.336]# 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 滅diệt 時thời 或hoặc 往vãng 生sanh 於ư 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 六lục 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 之chi 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng [P.337]# 有hữu 情tình 之chi 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

九cửu 七thất 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 其kỳ 餘dư 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

九cửu 七thất 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

九cửu 七thất 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo [P.338]# 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

九cửu 七thất 三tam

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 七thất 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。

九cửu 七thất 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。

九cửu 七thất 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 應ưng 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 耶da 。 若nhược 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 或hoặc 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 滅diệt 。

九cửu 七thất 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。

[P.340]# 九cửu 七thất 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。

九cửu 七thất 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 無vô 有hữu 〔# 如như 是thị 之chi 人nhân 〕# 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。

九cửu 八bát 〇#

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 八bát 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。

九cửu 八bát 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 滅diệt 。

九cửu 八bát 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 於ư 淨tịnh 居cư 〔# 天thiên 〕# 而nhi 第đệ 二nhị 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 道Đạo 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt [P.341]# 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。

生sanh 滅diệt 分phần/phân

九cửu 八bát 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 不bất 然nhiên 。

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 不bất 然nhiên 。

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 不bất 然nhiên 。

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 者giả 。 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 (# 。

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 即tức 皆giai 同đồng 於ư 生sanh 分phần/phân 。 滅diệt 分phần/phân 。 生sanh 滅diệt 分phần/phân 而nhi 無vô 有hữu 異dị )# 。

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 不bất 然nhiên 。 (# 。

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 與dữ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 皆giai 同đồng )# 。

九cửu 八bát 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

九cửu 八bát 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 道đạo 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 道đạo 不bất 相tương 應ứng 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 道đạo 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 。

[P.343]# 九cửu 八bát 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 道đạo 滅diệt 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 生sanh 時thời 。 道đạo 不bất 相tương 應ứng 心tâm 滅diệt 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 生sanh 時thời 。 道đạo 不bất 相tương 應ứng 心tâm 滅diệt 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

九cửu 八bát 八bát

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 八bát 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí (# 。

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 與dữ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 同đồng 。

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 即tức 唯duy 不bất 可khả 言ngôn

入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả

)# 。

九cửu 九cửu 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。 (# 如như 於ư 生sanh 分phần/phân 。 過quá 去khứ 之chi 問vấn 分phân 別biệt 。 如như 是thị 於ư 生sanh 滅diệt 分phần/phân 。 順thuận 逆nghịch 皆giai 亦diệc 可khả 分phân 別biệt )# 。

九cửu 九cửu 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 滅diệt 。 若nhược 其kỳ 餘dư 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

[P.344]# 九cửu 九cửu 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 乃nãi 至chí 然nhiên 。

九cửu 九cửu 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 生sanh 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 生sanh 。

九cửu 九cửu 四tứ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

九cửu 九cửu 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 情tình 〕# 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 (# 。

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 與dữ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 皆giai 同đồng )# 。

九cửu 九cửu 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 具cụ 足túc 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 。

九cửu 九cửu 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 後hậu 心tâm 具cụ 足túc 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 。

九cửu 九cửu 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 道đạo 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 。

九cửu 九cửu 九cửu

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

一nhất 〇# 〇# 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 〔# 〕# (# 。

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 與dữ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 皆giai 同đồng )# 乃nãi 至chí 集Tập 諦Đế 〔# 〕# 道Đạo 諦Đế 〔# 〕# (# 有hữu 異dị 者giả 〔# 如như 次thứ 〕# 。

若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 生sanh 。

)# 。

一nhất 〇# 〇# 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 已dĩ 滅diệt 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 乃nãi 至chí (# 現hiện 在tại 與dữ 未vị 來lai 之chi 問vấn 者giả 。 於ư 生sanh 分phần/phân 或hoặc 生sanh 滅diệt 分phân 之chi 。

若nhược 某mỗ 人nhân

云vân 云vân 者giả 與dữ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 與dữ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ

云vân 云vân 者giả 其kỳ 順thuận 逆nghịch 皆giai 同đồng 。 應ưng 分phân 別biệt 無vô 謬mậu )# 。

一nhất 〇# 〇# 二nhị

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 [P.347]# 於ư 其kỳ 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 凡phàm 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 生sanh 。

一nhất 〇# 〇# 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 生sanh 。

一nhất 〇# 〇# 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 之chi 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 生sanh 。

一nhất 〇# 〇# 五ngũ

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

[P.349]# 一nhất 〇# 〇# 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 其kỳ 餘dư 者giả 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 往vãng 生sanh 於ư 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 生sanh 。

一nhất 〇# 〇# 七thất

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ [P.350]# 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 生sanh 。

一nhất 〇# 〇# 八bát

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 滅diệt 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 生sanh 。 若nhược 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 生sanh 。

一nhất 〇# 〇# 九cửu

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 凡phàm 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư [P.352]# 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

一nhất 〇# 一nhất 〇#

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 道đạo 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

一nhất 〇# 一nhất 一nhất

若nhược 某mỗ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 入nhập 於ư 滅diệt 盡tận 定định 者giả 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

一nhất 〇# 一nhất 二nhị

若nhược 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 乃nãi 至chí 。

一nhất 〇# 一nhất 三tam

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 由do 四tứ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 。 五ngũ 蘊uẩn 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 由do 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 。

一nhất 〇# 一nhất 四tứ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 道đạo 滅diệt 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 滅diệt 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả [P.355]# 生sanh 時thời 。 由do 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 心tâm 生sanh 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 往vãng 生sanh 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 生sanh 時thời 。 往vãng 生sanh 於ư 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 苦Khổ 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 而nhi 心tâm 滅diệt 時thời 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 於ư 死tử 沒một 所sở 轉chuyển 且thả 心tâm 滅diệt 時thời 。 於ư 無vô 色sắc 〔# 有hữu 〕# 而nhi 道đạo 。 果quả 生sanh 時thời 。 由do 惡ác 生sanh 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 〔# 有hữu 〕# 死tử 沒một 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 苦Khổ 諦Đế 亦diệc 不bất 生sanh 。

一nhất 〇# 一nhất 五ngũ

若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 耶da 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 生sanh 時thời 。 於ư 心tâm 之chi 無vô 間gian 獲hoạch 得đắc 最tối 上thượng 。 道đạo 而nhi 其kỳ 心tâm 生sanh 時thời 。 其kỳ 餘dư 之chi 人nhân 獲hoạch 得đắc 道Đạo 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 之chi 心tâm 轉chuyển 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 非phi 不bất 滅diệt 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất [P.356]# 生sanh 而nhi 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 。 或hoặc 又hựu 若nhược 某mỗ 人nhân 於ư 某mỗ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 耶da 。 若nhược 惡ác 生sanh 有hữu 情tình 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 生sanh 時thời 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 應ưng 不bất 滅diệt 而nhi 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 集Tập 諦Đế 非phi 不bất 生sanh 。 若nhược 最tối 上thượng 道đạo 滅diệt 時thời 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 而nhi 渴khát 愛ái 滅diệt 時thời 。 渴khát 愛ái 不bất 相tương 應ứng 心tâm 轉chuyển 時thời 。 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 者giả 。 其kỳ 人nhân 於ư 其kỳ 處xứ 道Đạo 諦Đế 不bất 滅diệt 而nhi 集Tập 諦Đế 不bất 生sanh 。

一nhất 〇# 一nhất 六lục

若nhược 某mỗ 人nhân 苦Khổ 諦Đế 已dĩ 生sanh 者giả 。 其kỳ 人nhân 集Tập 諦Đế 應ưng 滅diệt 耶da 。 (# 如như 於ư 滅diệt 分phần/phân 。 過quá 去khứ 與dữ 未vị 來lai 。 之chi 問vấn 者giả 順thuận 逆nghịch 皆giai 可khả 分phân 別biệt 。 如như 是thị 於ư 生sanh 滅diệt 分phần/phân 。 亦diệc 分phân 別biệt 無vô 謬mậu )# 。

〔# 第đệ 三tam 〕# 徧biến 知tri 分phần/phân

一nhất 〇# 一nhất 七thất

徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

[P.357]# 一nhất 〇# 一nhất 八bát

已dĩ 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 已dĩ 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 已dĩ 滅diệt 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 已dĩ 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

一nhất 〇# 一nhất 九cửu

應ưng 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 應ưng 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 應ưng 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 應ưng 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 然nhiên 。

一nhất 〇# 二nhị 〇#

徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 已dĩ 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 已dĩ 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 不bất 然nhiên 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 阿A 羅La 漢Hán 是thị 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 而nhi 非phi 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 。 除trừ 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 而nhi 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 。 或hoặc 又hựu 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 而nhi 非phi 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 。 除trừ 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 。 阿A 羅La 漢Hán 之chi 外ngoại 。 其kỳ 餘dư 之chi 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 而nhi 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 。

[P.358]# 一nhất 〇# 二nhị 一nhất

徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 應ưng 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 不bất 然nhiên 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 是thị 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 而nhi 非phi 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 而nhi 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 。 或hoặc 又hựu 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 而nhi 非phi 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 。 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 。 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 而nhi 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 。

一nhất 〇# 二nhị 二nhị

徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 可khả 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 不bất 然nhiên 。 或hoặc 又hựu 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 已dĩ 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 不bất 然nhiên 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 者giả 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 耶da 。 獲hoạch 得đắc 道Đạo 者giả 是thị 。 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 而nhi 非phi 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 與dữ 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 而nhi 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 。 或hoặc 又hựu 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 者giả 是thị 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 耶da 。 阿A 羅La 漢Hán 是thị 。 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 而nhi 非phi 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 。 最tối 上thượng 道đạo 具cụ 足túc 者giả 與dữ 不bất 獲hoạch 得đắc 道Đạo 之chi 異dị 生sanh 是thị 不bất 斷đoạn 集Tập 諦Đế 而nhi 不bất 徧biến 知tri 苦Khổ 諦Đế 。