KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Hán dịch: Đời Diêu Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập – Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Giọng đọc: Tuấn Anh, Huy Hồ, Ngọc Phượng