Ai Làm Cho Ta Bình An

Ai Làm Cho Ta Bình An
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Giác Hạnh

AI LÀM CHO TA BÌNH AN
Thuyếng giảng: Hòa Thượng Thích Giác Hạnh

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Sức Mạnh Kiên Cố (PH384)

SỨC MẠNH KIÊN CỐThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Kinh Ví Dụ Lỗi Cây

Kinh Ví Dụ Lỗi CâyThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   Máy Bạn Không Có Phần Mềm Hộ Trợ.  
Đọc Sách, Pháp âm

Những Thai Nhi Vô Tội (Audio)

Những Thai Nhi Vô Tội Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa và chúng Đệ Tử Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ  
Đọc Kinh, Pháp âm, Thiền

Kinh Kim Cang Chú Giải (Audio)

KINH KIM CANG CHÚ GIẢI Việt dịch và chú giải: Sa môn Thích Thiện Hoa Diễn đọc: Huy Hồ, Nguyễn Đông, Ngọc Mỹ   
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Hãi Hùng Trâu Báo Oán Chủ Lò Mổ Ở Hà Nội

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ HÃI HÙNG TRÂU "BÁO OÁN" CHỦ LÒ MỔ Ở HÀ NỘI Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    HÃI HÙNG TRÂU "BÁO OÁN" CHỦ LÒ MỔ Ở HÀ NỘI Điều kinh dị như dự đoán xảy ra, con trâu bị sát...
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Người Chân Voi

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ NGƯỜI CHÂN VOI Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    NGƯỜI CHÂN VOI Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu, năm 1941 Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hàm, sinh hoạt bị ép ngặt,...