Thiền Với Tịnh Độ

Thiền Với Tịnh Độ
Đọc Sách, Pháp âm

THIỀN VỚI TỊNH ĐỘ
Đai Sư Ấn Quang – Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Diễn đọc: Tâm Từ

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Chướng Ngại Và Chướng Nạn (PH070)

Chướng Ngại Và Chướng NạnThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa    
Niệm Phật Cảm Ứng-ml, Pháp âm

Bà Cụ Bán Chè Thoát Nạn (Audio)

BÀ CỤ BÁN CHÈ THOÁT NẠN Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.
Bảo Đăng Audio, Lá Thư Học Phật

Người Thọ Bồ Tát Giới Lấy Bố Thí Và Bình Đẳng Làm Đầu (Audio 45)

Người Thọ Bồ Tát Giới Lấy Bố Thí Và Bình Đẳng Làm Đầu (Thư Học Phật 45) Bồ tát giới Bảo Đăng Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm  
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Audio

Phẩm 25: Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-Ma-La-Thập Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh Diễn đọc: Kim Phượng, Tuấn Anh, Kiều Hạnh Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm Thứ Hai Mươi...
Đọc Kinh, Pháp âm

Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Thiển Thích (Audio)

KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC THIỂN THÍCH Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Huyền Trang Giảng giải: Tuyên Hóa Thượng Nhân Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   
Đọc Kinh, Pháp âm, Thiền

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Dich Âm - Diễn Nghĩa - Yếu Giải (Audio)

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM Dịch Âm - Diễn Nghĩa - Yếu Giải Hòa Thượng Thích Từ Quang Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Ngọc San, Thùy Anh