SAO TRỜI MÊNH MÔNG
Nguyên tác: Hán văn: “Hảo Hãn Tinh Vân”
của Lâm Thanh Huyền
Hạnh Đoan lược dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email