Phước Sương (PH827)

Phước Sương (PH827)
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

PHƯỚC SƯƠNG
Thuyết Giảng: Sa môn Thích Pháp Hòa

 

Bài Viết Liên Quan

Những Lá Thư Tịnh Độ

034- Thư Trả Lời Sư Hoằng Nhất

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Trả Lời Sư Hoằng Nhất Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư trả lời sư Hoằng Nhất Nhận được thư biết Sư phát đại Bồ Đề tâm, thề chứng Niệm...
Đọc Sách, Pháp âm

An Lạc Từ Tâm (Audio)

An Lạc Từ Tâm Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Việt dịch: Thích Quang Định Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Võ Nam Trung  
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Tịnh Không

Kinh Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đằng Giác

KINH VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC Thuyết giảng: Hòa Thượng Tịnh Không Chuyển dịch: Cư sĩ Vọng Tây Thuyết Minh: Phật tử Thiện Quang, Hạnh Quang   Kinh Vô Lượng Thọ Lược Giải - 01Kinh Vô Lượng Thọ Lược Giải...
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Phẩm Chất Người Cận Sự (PH552)

PHẨM CHẤT NGƯỜI CẬN SỰ Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Những Lá Thư Tịnh Độ

025- Thư Gởi Sư Ngọc Trụ

NHỮNG LÁ THƯ TỊNH ĐỘ (Trích đọc những Lá Thư của Đại Sư Ấn Quang) Thư Gởi Sư Ngọc Trụ Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Thư gởi sư Ngọc Trụ Trộm nghe Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời,...
Những Bài Học Đạo Lý Audio, Truyện Ngắn

Máu Sanh Linh Không Rửa Sạch Tội Lỗi Của Người

Máu Sanh Linh Không Rửa Sạch Tội Lỗi Của Người Kinh thành Ba La Nại đang sống trong những ngày bối rối. Khắp nơi, khắp nơi, những lễ đàn được dựng lên cao vọi. Tiếng nguyện cầu như muốn vượt mấy từng trời. Nhưng thuốc...