NHỮNG CHUYỆN NHIỆM MẦU
(Tưởng niệm ngày thành đạo Bồ tát Quan Âm)
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

 

 

Hôm nay chúng tôi đi Hồng-kông sắm đồ. Chiếc xe Bus chở chúng tôi suýt nữa thì bị đụng xe.

Tại Vạn Phật Thành có rất nhiều người bị tai nạn xe hơi, nhưng tất cả đều may mắn, gặp rủi hóa may. Bằng chứng là cư sĩ David Rounds (Quả Châu) một lần nọ bị đụng xe, chiếc xe thì nát mà người vẫn an toàn, nguyên nhân là nhờ lúc đó ông đang tụng chú Lăng Nghiêm

Còn nữa, cư sĩ Quả Tôn một lần nọ lái xe ra ngoại thành đụng phải một con nai, lúc đó ông cho rằng con nai chắc chắn phải chết và chiếc xe ắt bị tổn hại.

Nào ngờ khi bước ra quan sát, Quả Tôn thấy con nai vẫn yên lành ở dưới gầm xe, nó vội đứng dậy chạy đi, còn xe thì cứ chạy tốt.

Nguyên nhân là lúc đó ông niệm Quán Thế Âm. Ngài là vị Bồ tát cứu khổ cứu nạn mà.

Tại Vạn Phật Thành, chúng ta chuyên thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát, tu pháp Ðại bi, và Vạn Phật Thành cũng là đại bản doanh của Ngài nữa.

Dù vậy, không phải Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ cứu độ riêng cho một địa phương nào, mà trong khắp hư không pháp giới Bồ Tát Quán Thế Âm đều “tầm thinh cứu khổ” (nghe tiếng kêu mà đến cứu độ).

Hòa thượng Tuyên Hóa kể
14 /12 /1981