如Như 來Lai 香Hương
Quyển 5
清Thanh 唐Đường 時Thời 編Biên

如Như 來Lai 香hương 卷quyển 之chi 五ngũ 目mục 錄lục

-# 蓮liên 池trì 海hải 會hội 列liệt 傳truyền

-# 往vãng 生sanh 高cao 僧Tăng 傳truyền

-# 晉tấn 廬lư 山sơn 西tây 林lâm 法Pháp 師sư 慧tuệ 永vĩnh

-# 晉tấn 慧tuệ 持trì 法Pháp 師sư

-# 晉tấn 佛Phật [馬*丈]# 耶da 舍xá 尊tôn 者giả

-# 晉tấn 佛Phật [馬*丈]# 跋bạt 陀đà 羅la 尊tôn 者giả

-# 晉tấn 道đạo 生sanh 法Pháp 師sư

-# 晉tấn 僧Tăng 叡duệ 法Pháp 師sư

-# 晉tấn 僧Tăng 濟tế 法Pháp 師sư

-# 晉tấn 慧tuệ 恭cung 法Pháp 師sư

-# 晉tấn 慧tuệ 虔kiền 法Pháp 師sư

-# 宋tống 曇đàm 鑑giám 法Pháp 師sư

-# 後hậu 魏ngụy 璧bích 谷cốc 曇đàm 鸞loan 法Pháp 師sư

-# 北bắc 周chu 慧tuệ 命mạng 法Pháp 師sư

-# 陳trần 南nam 岳nhạc 慧tuệ 思tư 禪thiền 師sư

-# 隋tùy 法pháp 智trí 法Pháp 師sư

-# 唐đường 法pháp 順thuận 大đại 師sư

-# 唐đường 僧Tăng 衒huyễn 法Pháp 師sư

-# 唐đường 道đạo 昂ngang 法Pháp 師sư

-# 唐đường 惟duy 岸ngạn 法Pháp 師sư

-# 唐đường 懷hoài 玉ngọc 法Pháp 師sư

-# 唐đường 善thiện 道Đạo 法Pháp 師sư

-# 石thạch 晉tấn 志chí 通thông 法Pháp 師sư

-# 宋tống 法pháp 智trí 法Pháp 師sư

-# 宋tống 慈từ 仁nhân 法Pháp 師sư

-# 宋tống 天thiên 衣y 義nghĩa 懷hoài 禪thiền 師sư

-# 宋tống 圓viên 照chiếu 宗tông 本bổn 禪thiền 師sư

-# 宋tống 大đại 通thông 善thiện 本bổn 禪thiền 師sư

-# 宋tống 慈từ 照chiếu 宗tông 主chủ

-# 宋tống 宗tông 坦thản 疏sớ/sơ 主chủ

-# 往vãng 生sanh 高cao 尼ni 傳truyền

-# 宋tống 法pháp 盛thịnh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

-# 宋tống 道đạo 爰viên 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

-# 宋tống 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 尼ni

-# 隋tùy 大đại 明minh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

-# 唐đường 淨tịnh 真chân 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

-# 唐đường 悟ngộ 性tánh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

-# 宋tống 能năng 奉phụng 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

-# 明minh 祩# 錦cẩm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

-# 明minh 廣quảng 覺giác 沙Sa 彌Di 尼ni

-# 往vãng 生sanh 童đồng 行hành 傳truyền

-# 隋tùy 汶# 水thủy 沙Sa 彌Di

-# 宋tống 雍ung 州châu 魏ngụy 氏thị 子tử 師sư 贊tán

-# 宋tống 錢tiền 塘đường 何hà 氏thị 子tử 曇đàm 遠viễn

-# 宋tống 越việt 州châu 大đại 善thiện 寺tự 童đồng 行hành

-# 宋tống 倪nghê 道đạo 者giả

-# 往vãng 生sanh 王vương 臣thần 傳truyền

-# 中trung 天Thiên 竺Trúc 國quốc 淨tịnh 飯phạn 王vương

-# 北bắc 天Thiên 竺Trúc 烏ô 萇# 國quốc 王vương

-# 晉tấn 叅# 軍quân 劉lưu 程# 之chi

-# 晉tấn 太thái 尉úy 掾# 周chu 續tục 之chi

-# 晉tấn 中trung 庶thứ 子tử 宗tông 炳bỉnh

-# 梁lương 黃hoàng 門môn 侍thị 郎lang 庾dữu 詵sân

-# 唐đường 太thái 子tử 太thái 傅phó/phụ 白bạch 居cư 易dị

-# 宋tống 龍long 圖đồ 閣các 待đãi 制chế 鍾chung 離ly 瑾#

-# 宋tống 朝triêu 請thỉnh 大đại 夫phu 鍾chung 離ly 景cảnh 融dung

-# 宋tống 少thiểu 師sư 馬mã 亮lượng 侍thị 郎lang 馬mã 圩#

-# 宋tống 司ty 馬mã 叅# 軍quân 王vương 仲trọng 回hồi

-# 宋tống 尚thượng 書thư 主chủ 客khách 郎lang 楊dương 傑kiệt

-# 宋tống 禮lễ 部bộ 侍thị 郎lang 王vương 古cổ 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 葛cát 蘩#

-# 宋tống 宣tuyên 義nghĩa 大đại 夫phu 胡hồ 闉#

-# 宋tống 左tả 司ty 諫gián 江giang 公công 朢#

-# 宋tống 進tiến 士sĩ 馮bằng 檝tiếp

-# 宋tống 禮lễ 部bộ 侍thị 郎lang 吳ngô 秉bỉnh 信tín

-# 宋tống 左tả 丞thừa 相tương/tướng 錢tiền 象tượng 祖tổ

-# 宋tống 進tiến 士sĩ 王vương 日nhật 休hưu

-# 宋tống 武võ 功công 大đại 夫phu 李# 秉bỉnh

-# 明minh 別biệt 駕giá 王vương 宇vũ 熙hi

-# 往vãng 生sanh 士sĩ 庶thứ 傳truyền

-# 宋tống 陸lục 浚tuấn

-# 明minh 顧cố 源nguyên

-# 明minh 楊dương 嘉gia 禕y

-# 明minh 郝# 熙hi 載tái

-# 明minh 孫tôn 稷tắc

-# 明minh 黃hoàng 承thừa 惠huệ

-# 明minh 吳ngô 靖tĩnh

-# 往vãng 生sanh 女nữ 倫luân 傳truyền

頻Tần 婆Bà 娑Sa 羅La 王Vương 。 夫phu 人nhân 韋vi 提đề 希hy

-# 隋tùy 文văn 帝đế 皇hoàng 后hậu 獨độc 孤cô 氏thị

-# 唐đường 上thượng 黨đảng 姚diêu 婆bà

-# 唐đường 溫ôn 靜tĩnh 文văn 妻thê

-# 宋tống 荊kinh 王vương 夫phu 人nhân 王vương 氏thị

-# 宋tống 廣quảng 平bình 郡quận 夫phu 人nhân 馮bằng 氏thị

-# 宋tống 吳ngô 氏thị 觀quán 音âm 縣huyện 君quân

-# 宋tống 蔡thái 氏thị 縣huyện 君quân

-# 宋tống 陸lục 氏thị 宜nghi 人nhân

-# 宋tống 朱chu 氏thị 如như 一nhất 道Đạo 人Nhân

-# 宋tống 樓lâu 氏thị 慧tuệ 靖tĩnh

-# 宋tống 周chu 氏thị 妙diệu 聰thông

-# 宋tống 秦tần 氏thị 淨tịnh 堅kiên

-# 宋tống 鄭trịnh 氏thị 靜tĩnh 安an

-# 宋tống 秦tần 氏thị 淨tịnh 樂nhạo/nhạc/lạc

-# 宋tống 四tứ 明minh 黃hoàng 氏thị

-# 宋tống 錢tiền 氏thị 袁viên 氏thị

-# 宋tống 錢tiền 塘đường 陳trần 氏thị 媼#

-# 宋tống 武võ 林lâm 王vương 氏thị

-# 宋tống 夫phu 人nhân 王vương 氏thị

-# 宋tống 四tứ 明minh 孫tôn 氏thị

-# 宋tống 上thượng 虞ngu 李# 氏thị

-# 宋tống 安an 吉cát 王vương 氏thị 女nữ

-# 宋tống 錢tiền 塘đường 盛thịnh 氏thị

-# 宋tống 錢tiền 塘đường 沈trầm 氏thị

-# 宋tống 汾# 陽dương 約ước 山sơn 翁ông 婆bà

-# 宋tống 汾# 陽dương 裴# 氏thị 女nữ

-# 宋tống 醴# 泉tuyền 孟# 氏thị 女nữ

-# 宋tống 汾# 陽dương 梁lương 氏thị 女nữ

-# 宋tống 襄tương 陽dương 陳trần 氏thị

-# 宋tống 吳ngô 興hưng 陳trần 氏thị

-# 宋tống 會hội 稽khể 胡hồ 氏thị

-# 宋tống 錢tiền 唐đường 孫tôn 氏thị

-# 宋tống 仁nhân 和hòa 郭quách 氏thị

-# 宋tống 太thái 平bình 周chu 行hành 婆bà

-# 宋tống 錢tiền 唐đường 龔# 氏thị

-# 宋tống 嘉gia 禾hòa 鍾chung 婆bà

-# 宋tống 潮triều 山sơn 黃hoàng 婆bà

-# 宋tống 霅# 川xuyên 朱chu 氏thị

-# 宋tống 四tứ 明minh 項hạng 氏thị

-# 宋tống 四tứ 明minh 沈trầm 氏thị

-# 宋tống 四tứ 明minh 淨tịnh 心tâm 女nữ

-# 宋tống 嘉gia 禾hòa 周chu 氏thị

-# 宋tống 常thường 熟thục 陶đào 氏thị

-# 宋tống 錢tiền 唐đường 姚diêu 行hành 婆bà

-# 宋tống 東đông 平bình 乳nhũ 媼# 崔thôi 婆bà

-# 元nguyên 鄞# 縣huyện 周chu 婆bà

-# 明minh 昌xương 平bình 于vu 媼#

-# 明minh 中trung 官quan 孫tôn 母mẫu

-# 明minh 杭# 郡quận 許hứa 氏thị

-# 明minh 武võ 塘đường 薛tiết 氏thị

-# 明minh 桐# 城thành 方phương 氏thị

-# 明minh 長trường/trưởng 水thủy 陶đào 氏thị

-# 明minh 嘉gia 定định 朱chu 氏thị

-# 明minh 嘉gia 定định 徐từ 氏thị

-# 明minh 休hưu 寧ninh 吳ngô 母mẫu 佘# 氏thị

-# 明minh 嘉gia 興hưng 劉lưu 母mẫu 項hạng 氏thị

-# 明minh 姑cô 蘇tô 沈trầm 氏thị 大đại 珍trân

-# 明minh 平bình 湖hồ 張trương 孺nhụ 人nhân

-# 明minh 徐từ 氏thị 女nữ 成thành 聖thánh

-# 明minh 蘇tô 州châu 鄭trịnh 氏thị 女nữ

-# 往vãng 生sanh 惡ác 軰# 傳truyền

-# 唐đường 長trường/trưởng 安an 京kinh 屠đồ 者giả

-# 唐đường 同đồng 州châu 張trương 鍾chung 馗#

-# 唐đường 長trường/trưởng 安an 張trương 善thiện 和hòa

-# 唐đường 成thành 都đô 雄hùng 俊#

-# 唐đường 荊kinh 州châu 惟duy 恭cung

-# 宋tống 瑩oánh 珂kha

-# 宋tống 仲trọng 明minh

-# 宋tống 會hội 稽khể 金kim 奭#

-# 宋tống 仁nhân 和hòa 吳ngô 瓊#

-# 宋tống 上thượng 虞ngu 馮bằng 珉#

-# 往vãng 生sanh 禽cầm 魚ngư 傳truyền

-# 龍long 子tử 戒giới 殺sát 生sanh 西tây

-# 唐đường 天thiên 寳# 羣quần 魚ngư 念niệm 佛Phật

-# 唐đường 貞trinh 元nguyên 鸚anh 鵡vũ 念niệm 佛Phật 生sanh 西tây

-# 宋tống 元nguyên 祐hựu 鸜# 鵒# 口khẩu 生sanh 蓮liên 花hoa

-# 宋tống 黃hoàng 巖nham 鸜# 鵒# 念niệm 佛Phật 立lập 化hóa

如Như 來Lai 香hương 卷quyển 之chi 五ngũ 目mục 錄lục 終chung

如Như 來Lai 香hương 卷quyển 之chi 五ngũ

西tây 吳ngô 唐đường 。

時thời 宜nghi 之chi 父phụ 手thủ 輯#

蓮liên 池trì 海hải 會hội 列liệt 傳truyền

往vãng 生sanh 高cao 僧Tăng 傳truyền

晉tấn 廬lư 山sơn 西tây 林lâm 法Pháp 師sư 慧tuệ 永vĩnh 。 河hà 內nội 潘phan 氏thị 子tử 。 年niên 十thập 二nhị 出xuất 家gia 。 事sự 沙Sa 門Môn 竺trúc 曇đàm 現hiện 。 初sơ 習tập 禪thiền 於ư 恆hằng 山sơn 。 既ký 而nhi 與dữ 遠viễn 公công 同đồng 依y 安an 法Pháp 師sư 。 期kỳ 結kết 宇vũ 羅la 浮phù 。 及cập 遠viễn 公công 為vi 安an 師sư 所sở 留lưu 。 永vĩnh 公công 乃nãi 欲dục 先tiên 度độ 五ngũ 嶺lĩnh 。 太thái 元nguyên 初sơ 至chí 尋tầm 陽dương 。 刺thứ 史sử 陶đào 範phạm 。 素tố 挹ấp 道đạo 風phong 。 乃nãi 留lưu 憩khế 廬lư 山sơn 。 舍xá 宅trạch 為vi 西tây 林lâm 以dĩ 居cư 之chi 。 師sư 布bố 衣y 蔬# 食thực 。 精tinh 心tâm 克khắc 己kỷ 。 容dung 常thường 含hàm 笑tiếu 。 語ngữ 不bất 傷thương 物vật 。 峰phong 頂đảnh 別biệt 立lập 茅mao 室thất 。

時thời 往vãng 禪thiền 思tư 。 至chí 其kỳ 室thất 者giả 。 常thường 聞văn 異dị 香hương 。 因nhân 號hiệu 香hương 谷cốc 。 一nhất 虎hổ 同đồng 居cư 。 人nhân 至chí 輒triếp 驅khu 去khứ 。 遠viễn 師sư 來lai 之chi 龍long 泉tuyền 。 桓hoàn 伊y 為vi 立lập 東đông 林lâm 。 三tam 十thập 年niên 影ảnh 不bất 出xuất 山sơn 。 師sư 居cư 西tây 林lâm 亦diệc 如như 之chi 。 鎮trấn 南nam 將tướng 軍quân 何hà 無vô 忌kỵ 。 鎮trấn 尋tầm 陽dương 至chí 虎hổ 溪khê 。 請thỉnh 遠viễn 公công 及cập 師sư 。 遠viễn 公công 恃thị 名danh 望vọng 。 從tùng 徒đồ 百bách 餘dư 。 高cao 言ngôn 華hoa 論luận 。 舉cử 止chỉ 可khả 觀quán 。 師sư 納nạp 衣y 半bán 脛hĩnh 荷hà 錫tích 捉tróc 鉢bát 。 松tùng 下hạ 飄phiêu 然nhiên 而nhi 至chí 。 無vô 忌kỵ 謂vị 眾chúng 曰viết 。 永vĩnh 公công 清thanh 散tán 之chi 風phong 。 乃nãi 多đa 於ư 遠viễn 師sư 也dã 。 師sư 標tiêu 誠thành 植thực 願nguyện 。 動động 在tại 安an 養dưỡng 。 義nghĩa 熙hi 十thập 年niên 在tại 疾tật 。 忽hốt 斂liểm 衣y 求cầu 屣tỉ 欲dục 起khởi 。 眾chúng 驚kinh 問vấn 。 師sư 曰viết 佛Phật 來lai 也dã 。 言ngôn 終chung 而nhi 化hóa 。 異dị 香hương 七thất 日nhật 方phương 歇hiết 。 塟# 於ư 寺tự 之chi 西tây 南nam 。 春xuân 秋thu 八bát 十thập 有hữu 三tam 。 唐đường 玄huyền 宗tông 朝triêu 詔chiếu 重trùng 建kiến 塔tháp 亭đình 追truy 諡thụy 覺giác 寂tịch 大đại 師sư 實thật 智trí 之chi 塔tháp 。

(# 廬lư 山sơn 紀kỷ 事sự 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám 作tác 繁phồn 氏thị 子tử )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 永vĩnh 初sơ 入nhập 道đạo 。 既ký 與dữ 遠viễn 師sư 伯bá 仲trọng 。 而nhi 同đồng 創sáng/sang 淨tịnh 社xã 為vi 萬vạn 世thế 法pháp 。 亦diệc 遠viễn 祖tổ 而nhi 永vĩnh 宗tông 矣hĩ 。 至chí 於ư 命mạng 終chung 之chi 際tế 。 見kiến 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 先tiên 後hậu 如như 出xuất 一nhất 轍triệt 。 證chứng 往vãng 生sanh 之chi 瑞thụy 。 當đương 以dĩ 二nhị 師sư 為vi 凖# 則tắc 焉yên 。

晉tấn 慧tuệ 持trì 法Pháp 師sư 。 遠viễn 公công 之chi 同đồng 母mẫu 弟đệ 也dã 。 度độ 量lương 冲# 深thâm 。 風phong 神thần 俊# 爽sảng 。 幼ấu 讀đọc 書thư 一nhất 日nhật 所sở 記ký 。 常thường 敵địch 十thập 日nhật 。 年niên 十thập 八bát 與dữ 兄huynh 同đồng 事sự 安an 公công 。 徧biến 學học 眾chúng 經kinh 。 游du 刃nhận 三tam 藏tạng 。 及cập 安an 公công 在tại 襄tương 陽dương 。 遣khiển 遠viễn 公công 與dữ 師sư 東đông 下hạ 。 遂toại 止chỉ 廬lư 山sơn 。 師sư 形hình 長trường/trưởng 八bát 尺xích 。 衲nạp 衣y 垂thùy 膝tất 。 徒đồ 屬thuộc 三tam 百bách 。 師sư 為vi 上thượng 首thủ 。 豫dự 章chương 太thái 守thủ 范phạm 甯ninh 請thỉnh 師sư 講giảng 法Pháp 華hoa 經kinh 。 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 。 四tứ 方phương 雲vân 聚tụ 。 瑯# 琊gia 王vương 珣# 。 與dữ 范phạm 甯ninh 書thư 。 問vấn 遠viễn 持trì 二nhị 公công 孰thục 愈dũ 。 甯ninh 曰viết 。 誠thành 謂vị 賢hiền 兄huynh 賢hiền 弟đệ 。 玽# 復phục 書thư 曰viết 。 但đãn 令linh 如như 兄huynh 。 誠thành 未vị 之chi 有hữu 。 况# 復phục 賢hiền 耶da 。 羅la 什thập 在tại 關quan 中trung 。 遙diêu 相tương/tướng 欽khâm 敬kính 。 每mỗi 致trí 書thư 通thông 好hảo/hiếu 。 隆long 安an 三tam 年niên 。 辭từ 兄huynh 入nhập 蜀thục 。 遠viễn 公công 留lưu 之chi 不bất 可khả 。 歎thán 曰viết 。 人nhân 生sanh 愛ái 聚tụ 。 汝nhữ 獨độc 樂nhạo/nhạc/lạc 離ly 耶da 。 師sư 曰viết 。 若nhược 滯trệ 情tình 愛ái 聚tụ 者giả 。 本bổn 不bất 應ưng 出xuất 家gia 。 今kim 既ký 割cát 愛ái 求cầu 道Đạo 。 正chánh 以dĩ 西tây 方phương 為vi 期kỳ 耳nhĩ 。 即tức 悵trướng 然nhiên 而nhi 別biệt 。 至chí 成thành 都đô [鄲-(口*口)]# 縣huyện 。 居cư 龍long 淵uyên 寺tự 。 大đại 弘hoằng 佛Phật 法Pháp 。 升thăng 其kỳ 堂đường 者giả 。 號hiệu 登đăng 龍long 門môn 。 義nghĩa 熙hi 八bát 年niên 順thuận 寂tịch 春xuân 秋thu 七thất 十thập 有hữu 六lục 。 臨lâm 終chung 遺di 命mạng 。 務vụ 嚴nghiêm 律luật 儀nghi 。 專chuyên 心tâm 淨tịnh 業nghiệp 。 以dĩ 東đông 間gian 經kinh 籍tịch 付phó 道đạo 泓hoằng 。 西tây 間gian 法pháp 典điển 付phó 曇đàm 蘭lan 。 以dĩ 泓hoằng 行hành 業nghiệp 清thanh 敏mẫn 。 蘭lan 神thần 悟ngộ 天thiên 發phát 。 並tịnh 能năng 繼kế 軌quỹ 師sư 蹤tung 焉yên 。 後hậu 義nghĩa 熙hi 十thập 二nhị 年niên 七thất 月nguyệt 晦hối 夕tịch 。 遠viễn 公công 於ư 般Bát 若Nhã 臺đài 。 方phương 從tùng 定định 起khởi 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 身thân 滿mãn 虛hư 空không 。 圓viên 光quang 之chi 中trung 。 無vô 量lượng 化hóa 佛Phật 。 觀quán 音âm 勢thế 至chí 。 侍thị 立lập 左tả 右hữu 。 又hựu 見kiến 水thủy 流lưu 光quang 明minh 。 分phần/phân 十thập 四tứ 支chi 。 洄hồi 注chú 上thượng 下hạ 。 演diễn 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 佛Phật 言ngôn 我ngã 以dĩ 本bổn 願nguyện 力lực 故cố 。 來lai 安an 慰úy 汝nhữ 。 汝nhữ 七thất 日nhật 後hậu 。 當đương 生sanh 我ngã 國quốc 。 又hựu 見kiến 佛Phật 陀đà 耶da 舍xá 慧tuệ 持trì 慧tuệ 永vĩnh 劉lưu 遺di 民dân 在tại 佛Phật 之chi 側trắc 。 揖ấp 曰viết 。 師sư 志chí 在tại 先tiên 。 何hà 來lai 之chi 晚vãn 耶da 。 既ký 知tri 時thời 至chí 。 謂vị 門môn 人nhân 曰viết 。 吾ngô 始thỉ 居cư 此thử 三tam 覩đổ 聖thánh 容dung 。 今kim 復phục 再tái 見kiến 。 當đương 生sanh 淨tịnh 土độ 必tất 矣hĩ 。 然nhiên 則tắc 持trì 公công 以dĩ 西tây 方phương 為vi 期kỳ 。 先tiên 兄huynh 往vãng 生sanh 。 端đoan 不bất 妄vọng 也dã 。

(# 廬lư 山sơn 紀kỷ 事sự 作tác 後hậu 他tha 適thích 不bất 知tri 所sở 終chung 意ý 其kỳ 誤ngộ 耳nhĩ )# 。

考khảo 蓮liên 社xã 緇# 侶lữ 之chi 西tây 生sanh 。 持trì 公công 最tối 在tại 先tiên 。 而nhi 臨lâm 終chung 不bất 現hiện 瑞thụy 應ứng 。 故cố 雲vân 栖tê 集tập 往vãng 生sanh 。 而nhi 不bất 敢cảm 錄lục 。 然nhiên 則tắc 雲vân 栖tê 示thị 寂tịch 。 不bất 現hiện 瑞thụy 應ứng 。 自tự 以dĩ 為vi 不bất 捏niết 怪quái 。 豈khởi 一nhất 生sanh 行hành 業nghiệp 。 非phi 西tây 方phương 之chi 資tư 粮# 乎hồ 。 又hựu 或hoặc 以dĩ 宋tống 徽# 宗tông 朝triêu 。 嘉gia 州châu 風phong 折chiết 大đại 樹thụ 。 中trung 有hữu 一nhất 僧Tăng 入nhập 定định 。 爪trảo 髮phát 纏triền 身thân 。 # 入nhập 內nội 廷đình 。 命mạng 西tây 域vực 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 以dĩ 金kim 磬khánh 出xuất 其kỳ 定định 。 自tự 云vân 遠viễn 公công 之chi 弟đệ 慧tuệ 持trì 。 因nhân 遊du 峩nga 眉mi 。 路lộ 出xuất 嘉gia 州châu 。 入nhập 定định 於ư 此thử 。 仍nhưng 問vấn 遠viễn 公công 安an 在tại 。 不bất 知tri 人nhân 世thế 之chi 有hữu 七thất 百bách 餘dư 年niên 也dã 。 此thử 時thời 且thả 云vân 往vãng 陳trần 留lưu 入nhập 定định 。 則tắc 未vị 嘗thường 西tây 生sanh 明minh 矣hĩ 。 故cố 雲vân 栖tê 不bất 敢cảm 錄lục 。 亦diệc 以dĩ 為vi 捏niết 怪quái 之chi 甚thậm 歟# 。 余dư 謂vị 持trì 公công 龍long 淵uyên 示thị 寂tịch 。 猶do 達đạt 磨ma 熊hùng 耳nhĩ 。 藏tạng 身thân 大đại 樹thụ 入nhập 定định 。 即tức 隻chỉ 履lý 西tây 歸quy 之chi 類loại 耳nhĩ 。 遠viễn 公công 定định 起khởi 所sở 見kiến 之chi 身thân 。 即tức 持trì 公công 定định 中trung 覲cận 佛Phật 之chi 神thần 也dã 。 定định 回hồi 宋tống 闕khuyết 。 暫tạm 離ly 西tây 方phương 。 再tái 入nhập 陳trần 留lưu 。 仍nhưng 歸quy 安an 養dưỡng 。 其kỳ 問vấn 遠viễn 公công 安an 在tại 者giả 。 正chánh 以dĩ 定định 中trung 相tương/tướng 傍bàng 。 定định 起khởi 恍hoảng 然nhiên 。 不bất 許hứa 人nhân 知tri 。 故cố 不bất 明minh 言ngôn 耳nhĩ 。 豈khởi 可khả 以dĩ 肉nhục 身thân 入nhập 定định 。 未vị 必tất 西tây 生sanh 。 龍long 淵uyên 示thị 寂tịch 。 樹thụ 身thân 為vi 妄vọng 耶da 。

晉tấn 佛Phật [馬*丈]# 耶da 舍xá 尊tôn 者giả 。 晉tấn 言ngôn 覺giác 明minh 。 罽kế 賓tân 國quốc 婆Bà 羅La 門Môn 種chủng 族tộc 也dã 。 有hữu 沙Sa 門Môn 至chí 其kỳ 家gia 乞khất 食thực 。 父phụ 本bổn 外ngoại 道đạo 。 怒nộ 毆# 之chi 。 遂toại 手thủ 足túc 攣luyến 躄tích 。 巫# 師sư 謂vị 曰viết 。 坐tọa 犯phạm 賢hiền 聖thánh 。 即tức 請thỉnh 此thử 沙Sa 門Môn 悔hối 過quá 。 旬tuần 日nhật 乃nãi 瘳sưu 。 因nhân 令linh 耶da 舍xá 出xuất 家gia 。

時thời 年niên 十thập 三tam 。 隨tùy 師sư 行hành 曠khoáng 野dã 。 與dữ 虎hổ 遇ngộ 。 耶da 舍xá 曰viết 。 虎hổ 已dĩ 飽bão 。 必tất 不bất 傷thương 人nhân 。 前tiền 行hành 中trung 道đạo 。 果quả 見kiến 餘dư 骸hài 。 至chí 十thập 五ngũ 。 誦tụng 經Kinh 日nhật 至chí 萬vạn 言ngôn 。 以dĩ 分phân 衛vệ 廢phế 業nghiệp 為vi 憂ưu 。 一nhất 羅La 漢Hán 來lai 代đại 乞khất 食thực 。 年niên 十thập 九cửu 。 誦tụng 經Kinh 滿mãn 數số 百bách 萬vạn 言ngôn 。 性tánh 度độ 簡giản 傲ngạo 。 不bất 為vi 人nhân 重trọng/trùng 。 至chí 三tam 十thập 猶do 為vi 沙Sa 彌Di 。 復phục 從tùng 舅cữu 氏thị 。 學học 五ngũ 明minh 論luận 。 世thế 間gian 法pháp 術thuật 。 至chí 沙sa 勒lặc 國quốc 。 待đãi 遇ngộ 隆long 厚hậu 。 既ký 而nhi 羅la 什thập 至chí 。 乃nãi 從tùng 學học 阿a 毘tỳ 曇đàm 論luận 。 十thập 誦tụng 律luật 。 什thập 隨tùy 母mẫu 反phản 龜quy 茲tư 。 師sư 遂toại 留lưu 止chỉ 行hành 化hóa 。 符phù 堅kiên 遣khiển 呂lữ 光quang 伐phạt 龜quy 茲tư 。 執chấp 羅la 什thập 。 師sư 聞văn 歎thán 曰viết 。 我ngã 與dữ 羅la 什thập 。 未vị 盡tận 懷hoài 抱bão 。 今kim 忽hốt 羈ki 虜lỗ 。 相tương 見kiến 何hà 期kỳ 。 後hậu 十thập 年niên 。 師sư 東đông 至chí 龜quy 茲tư 。 盛thịnh 弘hoằng 法pháp 化hóa 。 羅la 什thập 在tại 姑cô 臧tang 。 遣khiển 信tín 要yếu 之chi 。 師sư 恐khủng 國quốc 人nhân 止chỉ 其kỳ 行hành 。 取thủ 清thanh 水thủy 以dĩ 藥dược 投đầu 之chi 。 咒chú 數sổ 十thập 言ngôn 。 與dữ 弟đệ 子tử 洗tẩy 足túc 。 即tức 夜dạ 便tiện 發phát 。 比tỉ 旦đán 行hành 數số 百bách 里lý 。 追truy 之chi 不bất 及cập 。 問vấn 弟đệ 子tử 何hà 所sở 覺giác 耶da 。 荅# 曰viết 。 惟duy 聞văn 疾tật 風phong 流lưu 響hưởng 兩lưỡng 目mục 有hữu 淚lệ 。 師sư 又hựu 咒chú 水thủy 。 洗tẩy 足túc 乃nãi 止chỉ 。 既ký 達đạt 姑cô 臧tang 。 什thập 已dĩ 入nhập 長trường/trưởng 安an 。 聞văn 姚diêu 主chủ 逼bức 以dĩ 妾thiếp 媵# 。 歎thán 曰viết 。 羅la 什thập 如như 好hảo/hiếu 綿miên 纊khoáng 。 可khả 使sử 入nhập 棘cức 林lâm 乎hồ 。 羅la 什thập 勸khuyến 姚diêu 主chủ 遣khiển 使sứ 迎nghênh 師sư 。 既ký 至chí 長trường/trưởng 安an 。 別biệt 立lập 省tỉnh 寺tự 於ư 逍tiêu 遙diêu 園viên 。 四tứ 事sự 供cúng 養dường 。 一nhất 無vô 所sở 受thọ 。

時thời 至chí 分phân 衛vệ 。 一nhất 食thực 而nhi 巳tị 。

時thời 羅la 什thập 譯dịch 出xuất 十thập 住trụ 經kinh 。 師sư 更cánh 相tương 徵trưng 決quyết 。 辭từ 理lý 方phương 定định 。 師sư 髭tì 赤xích 。 善thiện 解giải 毘tỳ 婆bà 沙sa 論luận 。

時thời 人nhân 目mục 為vi 赤xích 髭tì 論luận 主chủ 。 秦tần 弘hoằng 始thỉ 中trung 。 譯dịch 出xuất 四tứ 分phần/phân 律luật 四tứ 十thập 四tứ 卷quyển 。 長trường/trưởng 阿a 含hàm 經kinh 二nhị 十thập 二nhị 卷quyển 。 義nghĩa 熙hi 八bát 年niên 。 來lai 廬lư 山sơn 入nhập 白bạch 蓮liên 社xã 。 後hậu 辭từ 還hoàn 本bổn 國quốc 。 復phục 自tự 罽kế 賔# 。 以dĩ 虚# 空không 藏tạng 經kinh 一nhất 卷quyển 。 寄ký 商thương 客khách 至chí 凉# 州châu 。 不bất 知tri 所sở 終chung 。

遠viễn 公công 義nghĩa 熙hi 十thập 二nhị 年niên 七thất 月nguyệt 晦hối 夕tịch 。 定định 中trung 已dĩ 見kiến 佛Phật 陀đà 耶da 舍xá 在tại 佛Phật 之chi 側trắc 。 是thị 知tri 耶da 舍xá 還hoàn 國quốc 未vị 久cửu 西tây 生sanh 矣hĩ 。 惜tích 地địa 遠viễn 未vị 知tri 往vãng 生sanh 之chi 瑞thụy 應ứng 耳nhĩ 。 廬lư 山sơn 疏sớ/sơ 云vân 。 梵Phạm 僧Tăng 佛Phật 馱đà 耶da 舍xá 。 嘗thường 至chí 蓮liên 社xã 。 舉cử 鐵thiết 如như 意ý 示thị 慧tuệ 遠viễn 。 遠viễn 不bất 悟ngộ 。 即tức 拂phất 衣y 去khứ 。 王vương 子tử 充sung 曰viết 。 當đương 是thị 時thời 禪thiền 學học 未vị 入nhập 中trung 國quốc 。 而nhi 兆triệu 已dĩ 見kiến 於ư 此thử 矣hĩ 。 蓮liên 社xã 之chi 僧Tăng 。 此thử 其kỳ 最tối 高cao 歟# 。 余dư 謂vị 此thử 不bất 過quá 一nhất 時thời 舉cử 揚dương 之chi 事sự 。 未vị 足túc 以dĩ 定định 二nhị 公công 優ưu 劣liệt 。 既ký 入nhập 蓮liên 社xã 十thập 八bát 賢hiền 之chi 列liệt 。 豈khởi 拂phất 衣y 之chi 後hậu 。 更cánh 不bất 入nhập 耶da 。 觀quán 遠viễn 公công 所sở 著trước 禪thiền 經kinh 序tự 。 乃nãi 深thâm 於ư 禪thiền 者giả 也dã 。 然nhiên 廬lư 山sơn 分phần/phân 水thủy 嶺lĩnh 之chi 西tây 。 有hữu 耶da 舍xá 塔tháp 。 並tịnh 塔tháp 院viện 山sơn 疏sớ/sơ 云vân 。 西tây 域vực 僧Tăng 佛Phật [馬*丈]# 耶da 舍xá 建kiến 。 或hoặc 尊tôn 者giả 藏tạng 經kinh 寳# 爪trảo 髮phát 之chi 處xứ 云vân 爾nhĩ 。 非phi 瘞ế 骨cốt 處xứ 也dã 。

晉tấn 佛Phật [馬*丈]# 跋bạt 陀đà 羅la 尊tôn 者giả 。 此thử 云vân 覺giác 賢hiền 。 姓tánh 釋Thích 迦Ca 。 迦Ca 維Duy 羅La 衛Vệ 國Quốc 人nhân 。 甘cam 露lộ 王vương 苗miêu 裔duệ 也dã 。 幼ấu 亡vong 父phụ 母mẫu 。 出xuất 家gia 為vi 沙Sa 彌Di 。 年niên 十thập 六lục 博bác 學học 羣quần 經kinh 。 深thâm 達đạt 禪thiền 律luật 。 嘗thường 與dữ 僧Tăng 伽già 達đạt 多đa 。 共cộng 遊du 罽kế 賔# 。 達đạt 多đa 閉bế 戶hộ 禪thiền 坐tọa 。 忽hốt 見kiến 師sư 來lai 曰viết 。 暫tạm 往vãng 兜Đâu 率Suất 。 致trí 敬kính 彌Di 勒Lặc 。 言ngôn 訖ngật 便tiện 隱ẩn 。 後hậu 益ích 見kiến 其kỳ 神thần 變biến 。 敬kính 心tâm 祈kỳ 問vấn 。 方phương 知tri 得đắc 不Bất 還Hoàn 果Quả 。

時thời 姚Diêu 秦Tần 沙Sa 門Môn 智trí 嚴nghiêm 。 至chí 罽kế 賔# 。 覩đổ 法pháp 眾chúng 清thanh 淨tịnh 。 慨khái 然nhiên 東đông 顧cố 曰viết 。 吾ngô 諸chư 同đồng 軰# 。 未vị 遇ngộ 真chân 匠tượng 。 將tương 何hà 發phát 悟ngộ 。 即tức 諮tư 詢tuân 於ư 眾chúng 。 孰thục 能năng 遂toại 我ngã 祈kỳ 請thỉnh 。 流lưu 化hóa 東đông 土thổ/độ 。 僉thiêm 應ưng 之chi 曰viết 。 跋bạt 陀đà 羅la 其kỳ 人nhân 也dã 。 嚴nghiêm 乃nãi 要yếu 師sư 裹khỏa 糧lương 而nhi 行hành 。 經kinh 歷lịch 諸chư 國quốc 至chí 交giao 趾chỉ 附phụ 舶bạc 循tuần 海hải 。 達đạt 於ư 青thanh 州châu 東đông 萊# 。 聞văn 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 在tại 長trường/trưởng 安an 。 即tức 往vãng 從tùng 之chi 。 秦tần 太thái 子tử 泓hoằng 。 請thỉnh 師sư 於ư 東đông 宮cung 。 集tập 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 與dữ 羅la 什thập 論luận 色sắc 空không 義nghĩa 。 師sư 曰viết 。 汝nhữ 秪# 說thuyết 得đắc 果quả 中trung 色sắc 空không 。 未vị 說thuyết 得đắc 因nhân 中trung 色sắc 空không 。 什thập 問vấn 何hà 謂vị 。 師sư 曰viết 一nhất 微vi 空không 故cố 眾chúng 微vi 空không 。 眾chúng 微vi 空không 故cố 一nhất 微vi 空không 。 一nhất 微vi 空không 中trung 無vô 眾chúng 微vi 。 眾chúng 微vi 空không 中trung 無vô 一nhất 微vi 。 往vãng 復phục 數số 畨# 。 羅la 什thập 罔võng 測trắc 。 秦tần 主chủ 興hưng 供cung 飯phạn 僧Tăng 三tam 千thiên 。 盛thịnh 修tu 佛Phật 事sự 。 而nhi 師sư 禪thiền 淨tịnh 自tự 守thủ 。 忽hốt 謂vị 弟đệ 子tử 曰viết 。 吾ngô 見kiến 本bổn 國quốc 。 五ngũ 舶bạc 俱câu 發phát 。 眾chúng 謂vị 妄vọng 言ngôn 。 因nhân 共cộng 擯bấn 棄khí 。 乃nãi 與dữ 弟đệ 子tử 慧tuệ 嚴nghiêm 慧tuệ 觀quán 四tứ 十thập 餘dư 人nhân 俱câu 發phát 。 至chí 廬lư 山sơn 香hương 谷cốc 。 茇bát 舍xá 而nhi 居cư 。

時thời 會hội 遠viễn 公công 結kết 蓮liên 社xã 。 遠viễn 公công 謂vị 師sư 被bị 擯bấn 過quá 。 由do 門môn 人nhân 懸huyền 記ký 五ngũ 舶bạc 。 於ư 律luật 無vô 犯phạm 。 即tức 遣khiển 弟đệ 子tử 曇đàm 邕# 。 致trí 書thư 秦tần 主chủ 。 為vi 其kỳ 解giải 擯bấn 。 乃nãi 請thỉnh 師sư 東đông 林lâm 。 譯dịch 出xuất 禪thiền 數số 諸chư 經kinh 。 自tự 是thị 江giang 東đông 始thỉ 躭đam 禪thiền 學học 。 師sư 志chí 在tại 遊du 化hóa 。 西tây 適thích 江giang 陵lăng 。 持trì 鉢bát 分phân 衛vệ 。 果quả 見kiến 天Thiên 竺Trúc 五ngũ 舶bạc 至chí 此thử 。 後hậu 還hoàn 都đô 下hạ 。 立lập 道Đạo 場Tràng 寺tự 。 先tiên 是thị 支chi 法pháp 領lãnh 於ư 于vu 闐điền 。 得đắc 華hoa 嚴nghiêm 梵Phạm 本bổn 三tam 萬vạn 六lục 千thiên 偈kệ 。 未vị 經kinh 宣tuyên 譯dịch 。 義nghĩa 熙hi 十thập 四tứ 年niên 吳ngô 郡quận 內nội 史sử 孟# 顗# 。 右hữu 衛vệ 將tướng 軍quân 褚# 叔thúc 度độ 。 請thỉnh 師sư 為vi 主chủ 譯dịch 。 與dữ 沙Sa 門Môn 法Pháp 業nghiệp 慧tuệ 義nghĩa 慧tuệ 嚴nghiêm 慧tuệ 觀quán 等đẳng 為vi 筆bút 授thọ 。 譯dịch 成thành 六lục 十thập 卷quyển 。 有hữu 二nhị 青thanh 衣y 旦đán 從tùng 池trì 出xuất 。 灑sái 掃tảo 研nghiên 墨mặc 。 師sư 先tiên 後hậu 譯dịch 出xuất 觀quán 佛Phật 三tam 昧muội 海hải 經kinh 。 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 經kinh 。 修tu 行hành 方phương 便tiện 論luận 。 及cập 法pháp 顯hiển 所sở 得đắc 大đại 僧Tăng 祇kỳ 律luật 。 凡phàm 十thập 五ngũ 部bộ 宋tống 元nguyên 嘉gia 六lục 年niên 。 念niệm 佛Phật 而nhi 化hóa 。 塔tháp 于vu 廬lư 山sơn 北bắc 嶺lĩnh 。 (# 寳# 王vương 論luận 謂vị 遠viễn 公công 從tùng 佛Phật 陀Đà 三tam 藏tạng 授thọ 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 其kỳ 觀quán 佛Phật 三tam 昧muội 。 海hải 經kinh 之chi 類loại 乎hồ )# 。

廬lư 山sơn 繙# 經kinh 臺đài 南nam 。 有hữu 舍xá 利lợi 塔tháp 。 一nhất 名danh 上thượng 方phương 塔tháp 院viện 在tại 平bình 崗# 之chi 巔điên 。 即tức 梵Phạm 僧Tăng 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 。 自tự 西tây 域vực 以dĩ 佛Phật 舍xá 利lợi 。 五ngũ 粒lạp 來lai 瘞ế 於ư 此thử 。 在tại 東đông 林lâm 上thượng 。 故cố 曰viết 上thượng 方phương 塔tháp 院viện 。 左tả 有hữu 虎hổ 跑# 泉tuyền 。 皆giai 當đương 時thời 社xã 賢hiền 遺di 跡tích 也dã 。 又hựu 南nam 唐đường 彭# 濵# 作tác 上thượng 方phương 塔tháp 記ký 云vân 。 師sư 初sơ 從tùng 祖tổ 鳩cưu 婆bà 利lợi 出xuất 家gia 。 因nhân 智trí 嚴nghiêm 德đức 觀quán 等đẳng 所sở 要yếu 。 即tức 慧tuệ 嚴nghiêm 慧tuệ 觀quán 其kỳ 人nhân 乎hồ 。 其kỳ 後hậu 宋tống 武võ 帝đế 迎nghênh 赴phó 金kim 陵lăng 。 譯dịch 諸chư 經kinh 論luận 。 以dĩ 元nguyên 嘉gia 十thập 七thất 年niên 乙ất 亥hợi 歲tuế 。 終chung 於ư 京kinh 師sư 。 春xuân 秋thu 七thất 十thập 有hữu 三tam 。 然nhiên 則tắc 元nguyên 嘉gia 六lục 年niên 其kỳ 誤ngộ 歟# 。 又hựu 舍xá 利lợi 塔tháp 。 至chí 唐đường 開khai 元nguyên 十thập 七thất 年niên 。 御ngự 史sử 何hà 光quang 建kiến 與dữ 江giang 州châu 牧mục 柳liễu 真chân 望vọng 重trùng 建kiến 又hựu 感cảm 舍xá 利lợi 十thập 四tứ 粒lạp 。 其kỳ 尊tôn 者giả 西tây 生sanh 已dĩ 後hậu 。 復phục 以dĩ 神thần 力lực 。 示thị 現hiện 者giả 歟# 。 五ngũ 燈đăng 會hội 元nguyên 以dĩ 師sư 與dữ 羅la 什thập 論luận 色sắc 空không 語ngữ 作tác 與dữ 生sanh 公công 酬thù 對đối 。 或hoặc 生sanh 公công 同đồng 在tại 東đông 宮cung 共cộng 談đàm 。 或hoặc 別biệt 是thị 一nhất 事sự 。 荅# 語ngữ 偶ngẫu 同đồng 耳nhĩ 。 觀quán 賢hiền 公công 生sanh 公công 。 二nhị 俱câu 被bị 擯bấn 。 則tắc 秦tần 僧Tăng 無vô 識thức 審thẩm 矣hĩ 。

晉tấn 道đạo 生sanh 法Pháp 師sư 。 魏ngụy 氏thị 鉅# 鹿lộc 人nhân 。 幼ấu 從tùng 竺trúc 法pháp 汰# 出xuất 家gia 。 批# 對đối 經kinh 誥# 。 一nhất 覽lãm 能năng 誦tụng 。 年niên 在tại 志chí 學học 。 便tiện 登đăng 講giảng 座tòa 。 吐thổ 納nạp 明minh 辯biện 。 雖tuy 夙túc 望vọng 莫mạc 敢cảm 酬thù 抗kháng 。 初sơ 依y 廬lư 山sơn 。 嘗thường 謂vị 入nhập 道đạo 之chi 要yếu 。 慧tuệ 解giải 為vi 本bổn 。 乃nãi 與dữ 僧Tăng 叡duệ 慧tuệ 嚴nghiêm 慧tuệ 觀quán 等đẳng 遊du 學học 長trường/trưởng 安an 。 從tùng 羅la 什thập 受thọ 業nghiệp 。 關quan 中trung 僧Tăng 侶lữ 咸hàm 仰ngưỡng 神thần 悟ngộ 。 嘗thường 喟vị 然nhiên 嘆thán 曰viết 。 自tự 經Kinh 典điển 東đông 流lưu 。 譯dịch 人nhân 重trọng/trùng 阻trở 。 多đa 滯trệ 權quyền 文văn 。 鮮tiên 通thông 圓viên 義nghĩa 。 若nhược 忘vong 筌thuyên 得đắc 魚ngư 。 始thỉ 可khả 以dĩ 言ngôn 道đạo 矣hĩ 。 於ư 是thị 校giáo 閱duyệt 真chân 俗tục 。 精tinh 練luyện 空không 有hữu 。 研nghiên 思tư 因nhân 果quả 。 乃nãi 立lập 善thiện 不bất 受thọ 報báo 。 及cập 頓đốn 悟ngộ 成thành 佛Phật 義nghĩa 。 又hựu 著trước 二nhị 諦đế 論luận 。 佛Phật 性tánh 常thường 有hữu 論luận 。 佛Phật 無vô 淨tịnh 土độ 論luận 。 應ưng 有hữu 緣duyên 論luận 。 並tịnh 籠lung 罩# 舊cựu 說thuyết 。 妙diệu 有hữu 淵uyên 旨chỉ 。 守thủ 文văn 之chi 徒đồ 。 嫌hiềm 嫉tật 競cạnh 起khởi 。 師sư 又hựu 以dĩ 法pháp 顯hiển 三tam 藏tạng 。 所sở 翻phiên 泥Nê 洹Hoàn 經kinh 本bổn 先tiên 至chí 。 經Kinh 云vân 。 除trừ 一nhất 闡xiển 提đề 。 皆giai 有hữu 佛Phật 性tánh 。 師sư 云vân 。 夫phu 稟bẩm 質chất 二nhị 儀nghi 。 皆giai 有hữu 涅Niết 槃Bàn 正chánh 因nhân 。 闡xiển 提đề 含hàm 生sanh 之chi 類loại 。 何hà 得đắc 獨độc 無vô 佛Phật 性tánh 。 葢# 是thị 經Kinh 來lai 未vị 盡tận 耳nhĩ 。 乃nãi 唱xướng 闡xiển 提đề 之chi 人nhân 。 皆giai 得đắc 成thành 佛Phật 。

時thời 大đại 本bổn 未vị 傳truyền 。 孤cô 明minh 先tiên 發phát 。 舊cựu 學học 僧Tăng 軰# 。 以dĩ 為vi 背bối/bội 經kinh 。 遂toại 顯hiển 大đại 眾chúng 。 擯bấn 而nhi 遣khiển 之chi 。 師sư 正chánh 容dung 誓thệ 曰viết 。 若nhược 我ngã 所sở 說thuyết 背bối/bội 經kinh 。 當đương 見kiến 身thân 癘lệ 疾tật 。 若nhược 與dữ 實thật 相tướng 不bất 背bối/bội 。 願nguyện 舍xá 壽thọ 之chi 日nhật 。 踞cứ 師sư 子tử 座tòa 。 遂toại 拂phất 衣y 而nhi 行hành 。 及cập 後hậu 大đại 經kinh 至chí 。 聖thánh 行hành 品phẩm 云vân 。 一nhất 闡xiển 提đề 人nhân 。 雖tuy 復phục 斷đoạn 善thiện 。 猶do 有hữu 佛Phật 性tánh 。 於ư 是thị 諸chư 師sư 。 皆giai 為vi 媿quý 服phục 。 師sư 被bị 擯bấn 南nam 還hoàn 。 入nhập 虎hổ 丘khâu 山sơn 。 聚tụ 石thạch 為vi 徒đồ 。 講giảng 涅Niết 槃Bàn 至chí 闡xiển 提đề 處xứ 。 則tắc 說thuyết 有hữu 佛Phật 性tánh 。 且thả 曰viết 。 如như 我ngã 所sở 說thuyết 。 契khế 佛Phật 心tâm 否phủ/bĩ 。 羣quần 石thạch 皆giai 為vi 點điểm 頭đầu 。 旬tuần 日nhật 學học 眾chúng 雲vân 集tập 。 忽hốt 雷lôi 震chấn 青thanh 園viên 。 佛Phật 殿điện 有hữu 龍long 升thăng 天thiên 。 因nhân 改cải 寺tự 曰viết 龍long 光quang 。 師sư 於ư 寺tự 請thỉnh 罽kế 賔# 律luật 師sư 。 譯dịch 彌di 沙sa 塞tắc 律luật 。 傳truyền 於ư 世thế 。 既ký 而nhi 辭từ 眾chúng 。 復phục 投đầu 廬lư 山sơn 預dự 蓮liên 社xã 。 久cửu 之chi 還hoàn 都đô 。 止chỉ 青thanh 霞hà 寺tự 。 宋tống 文văn 帝đế 。 大đại 會hội 沙Sa 門Môn 。 親thân 御ngự 地địa 筵diên 。 食thực 至chí 良lương 久cửu 。 眾chúng 疑nghi 過quá 中trung 。 帝đế 曰viết 。 始thỉ 可khả 中trung 耳nhĩ 。 生sanh 乃nãi 曰viết 。 白bạch 日nhật 麗lệ 天thiên 。 天thiên 言ngôn 始thỉ 中trung 。 何hà 得đắc 非phi 中trung 。 遂toại 舉cử 箸trứ 食thực 。 而nhi 一nhất 眾chúng 從tùng 之chi 。 莫mạc 不bất 歎thán 其kỳ 機cơ 辯biện 。

時thời 王vương 弘hoằng 范phạm 泰thái 顏nhan 延diên 之chi 。 並tịnh 挹ấp 敬kính 風phong 猷# 。 相tương 從tùng 問vấn 道đạo 。 元nguyên 嘉gia 十thập 一nhất 年niên 十thập 一nhất 月nguyệt 庚canh 子tử 。 於ư 廬lư 山sơn 升thăng 座tòa 。 說thuyết 法Pháp 將tương 畢tất 。 眾chúng 見kiến 麈# 尾vĩ 。 紛phân 然nhiên 墜trụy 地địa 。 隱ẩn 几kỉ 而nhi 化hóa 。 宛uyển 若nhược 入nhập 定định 。 諸chư 師sư 聞văn 之chi 。 益ích 信tín 前tiền 誓thệ 有hữu 證chứng 。 翌# 日nhật 塟# 於ư 廬lư 山sơn 之chi 西tây 阜phụ 。 初sơ 關quan 中trung 僧Tăng 肇triệu 。 始thỉ 注chú 維duy 摩ma 詰cật 經kinh 。 世thế 咸hàm 玩ngoạn 味vị 。 師sư 乃nãi 更cánh 發phát 深thâm 旨chỉ 。 人nhân 服phục 其kỳ 妙diệu 。 所sở 述thuật 維duy 摩ma 詰cật 法pháp 華hoa 泥Nê 洹Hoàn 小tiểu 品phẩm 諸chư 經kinh 。 皆giai 有hữu 義nghĩa 疏sớ/sơ 。

時thời 以dĩ 師sư 能năng 推thôi 闡xiển 提đề 得đắc 佛Phật 之chi 義nghĩa 。 於ư 是thị 顯hiển 其kỳ 頓đốn 悟ngộ 。 不bất 受thọ 報báo 等đẳng 論luận 焉yên 。

羅la 什thập 之chi 門môn 有hữu 高cao 弟đệ 四tứ 人nhân 。 生sanh 肇triệu 融dung 叡duệ 是thị 也dã 。 其kỳ 二nhị 已dĩ 入nhập 蓮liên 社xã 。 肇triệu 公công 被bị 難nạn/nan 。 融dung 公công 無vô 聞văn 。 唯duy 生sanh 公công 踞cứ 師sư 子tử 座tòa 而nhi 化hóa 往vãng 。 叡duệ 公công 覩đổ 金kim 蓮liên 花hoa 而nhi 西tây 生sanh 。 然nhiên 則tắc 淨tịnh 土độ 之chi 歸quy 。 勝thắng 同đồng 學học 者giả 多đa 矣hĩ 。 或hoặc 云vân 生sanh 公công 未vị 有hữu 西tây 生sanh 之chi 瑞thụy 。 奈nại 何hà 入nhập 此thử 。 余dư 曰viết 遠viễn 公công 蓮liên 社xã 。 豈khởi 有hữu 凡phàm 材tài 。 矧# 其kỳ 高cao 賢hiền 者giả 乎hồ 。 觀quán 其kỳ 忍nhẫn 死tử 十thập 六lục 年niên 。 待đãi 大đại 經kinh 之chi 至chí 。 羣quần 石thạch 點điểm 頭đầu 。 高cao 座tòa 而nhi 化hóa 。 豈khởi 非phi 去khứ 住trụ 自tự 由do 者giả 歟# 。 况# 彼bỉ 三tam 入nhập 廬lư 山sơn 。 親thân 預dự 蓮liên 社xã 。 非phi 西tây 方phương 之chi 歸quy 而nhi 何hà 歸quy 。 或hoặc 又hựu 云vân 。 生sanh 公công 嘗thường 論luận 佛Phật 無vô 淨tịnh 土độ 。 豈khởi 復phục 肯khẳng 生sanh 淨tịnh 土độ 耶da 。 余dư 曰viết 獨độc 不bất 見kiến 公công 有hữu 應ưng 緣duyên 論luận 乎hồ 。 佛Phật 無vô 淨tịnh 土độ 。 應ưng 緣duyên 則tắc 有hữu 。 淨tịnh 土độ 非phi 有hữu 。 穢uế 土thổ/độ 自tự 空không 。 無vô 淨tịnh 無vô 穢uế 。 即tức 常thường 寂tịch 光quang 。 又hựu 嘗thường 論luận 善thiện 不bất 受thọ 報báo 。 則tắc 惡ác 亦diệc 不bất 受thọ 報báo 。 即tức 觀quán 罪tội 性tánh 空không 。 福phước 德đức 亦diệc 空không 。 無vô 善thiện 無vô 惡ác 。 得đắc 心tâm 本bổn 體thể 。 則tắc 佛Phật 性tánh 常thường 有hữu 。 二nhị 諦đế 常thường 融dung 。 闡xiển 提đề 皆giai 得đắc 作tác 佛Phật 。 頓đốn 悟ngộ 可khả 以dĩ 成thành 佛Phật 。 况# 自tự 性tánh 彌di 陀đà 。 唯duy 心tâm 淨tịnh 土độ 。 而nhi 不bất 可khả 生sanh 哉tai 。 古cổ 人nhân 云vân 。 若nhược 人nhân 識thức 得đắc 心tâm 。 大đại 地địa 無vô 寸thốn 土thổ/độ 。 如như 生sanh 公công 其kỳ 人nhân 。 則tắc 時thời 時thời 親thân 見kiến 彌di 陀đà 。 在tại 在tại 皆giai 成thành 淨tịnh 土độ 。 例lệ 以dĩ 蓮liên 社xã 高cao 賢hiền 。 [(冰-水+〡)*ㄆ]# 歸quy 淨tịnh 土độ 。 不bất 亦diệc 可khả 乎hồ 。

晉tấn 僧Tăng 叡duệ 法Pháp 師sư 。 冀ký 州châu 人nhân 。 遊du 學học 諸chư 方phương 。 嘗thường 行hành 經kinh 蜀thục 西tây 界giới 。 為vi 人nhân 所sở 掠lược 。 使sử 牧mục 羊dương 。 有hữu 商thương 客khách 異dị 之chi 。 疑nghi 是thị 沙Sa 門Môn 。 問vấn 以dĩ 經kinh 義nghĩa 。 無vô 不bất 綜tống 達đạt 。 即tức 出xuất 金kim 贖thục 之chi 。 後hậu 遊du 歷lịch 天Thiên 竺Trúc 諸chư 國quốc 。 還hoàn 至chí 關quan 中trung 。 從tùng 羅la 什thập 諮tư 稟bẩm 經kinh 義nghĩa 。 羅la 什thập 翻phiên 法pháp 華hoa 經kinh 。 以dĩ 竺trúc 法pháp 護hộ 本bổn 云vân 。 天thiên 見kiến 人nhân 人nhân 見kiến 天thiên 。 什thập 曰viết 。 此thử 言ngôn 過quá 質chất 耳nhĩ 。 叡duệ 曰viết 將tương 非phi 。 人nhân 天thiên 交giao 接tiếp 。 兩lưỡng 得đắc 相tương 見kiến 。 什thập 喜hỷ 。 遂toại 用dụng 其kỳ 文văn 。 久cửu 之chi 來lai 廬lư 山sơn 。 依y 遠viễn 公công 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 既ký 而nhi 適thích 京kinh 師sư 止chỉ 烏ô 衣y 寺tự 。 講giảng 說thuyết 眾chúng 經kinh 。 聼# 者giả 推thôi 服phục 。 宋tống 彭# 城thành 王vương 義nghĩa 康khang 。 要yếu 入nhập 第đệ 受thọ 戒giới 。 師sư 曰viết 。 禮lễ 聞văn 來lai 學học 。 王vương 乃nãi 入nhập 寺tự 。 祇kỳ 奉phụng 戒giới 法pháp 。 王vương 以dĩ 貂# 裘cừu 奉phụng 師sư 。 常thường 用dụng 敷phu 坐tọa 。 王vương 密mật 令linh 以dĩ 錢tiền 三tam 萬vạn 買mãi 之chi 。 師sư 曰viết 。 此thử 雖tuy 非phi 所sở 宜nghi 服phục 。 然nhiên 王vương 之chi 所sở 施thí 。 不bất 可khả 棄khí 也dã 。 王vương 聞văn 益ích 加gia 敬kính 仰ngưỡng 。 謝tạ 靈linh 運vận 篤đốc 好hảo/hiếu 佛Phật 法Pháp 。 殊thù 方phương 俗tục 音âm 。 多đa 所sở 通thông 解giải 。 嘗thường 以dĩ 經kinh 中trung 字tự 音âm 。 求cầu 證chứng 於ư 師sư 。 因nhân 為vi 著trước 十thập 四tứ 音âm 訓huấn 。 梵Phạm 漢hán 昭chiêu 然nhiên 。 元nguyên 嘉gia 十thập 六lục 年niên 。 無vô 疾tật 告cáo 眾chúng 曰viết 。 吾ngô 將tương 行hành 矣hĩ 。 即tức 面diện 西tây 合hợp 掌chưởng 而nhi 化hóa 。 眾chúng 見kiến 臥ngọa 內nội 一nhất 金kim 蓮liên 華hoa 。 倏thúc 爾nhĩ 而nhi 隱ẩn 。 五ngũ 色sắc 香hương 煙yên 從tùng 其kỳ 房phòng 出xuất 。 春xuân 秋thu 八bát 十thập 有hữu 五ngũ 。

廬lư 山sơn 紀kỷ 事sự 。 載tái 蓮liên 社xã 十thập 八bát 高cao 賢hiền 。 作tác 曇đàm 叡duệ 。 或hoặc 云vân 觀quán 經kinh 下hạ 品phẩm 下hạ 生sanh 。 但đãn 見kiến 金kim 蓮liên 華hoa 。 而nhi 不bất 見kiến 佛Phật 。 叡duệ 公công 慧tuệ 業nghiệp 精tinh 深thâm 。 何hà 亦diệc 同đồng 彼bỉ 。 五ngũ 逆nghịch 十thập 惡ác 。 臨lâm 終chung 十thập 念niệm 帶đái 業nghiệp 往vãng 生sanh 者giả 耶da 。 余dư 曰viết 。 眾chúng 見kiến 榻tháp 前tiền 金kim 蓮liên 出xuất 沒một 。 非phi 叡duệ 公công 自tự 見kiến 也dã 。 觀quán 其kỳ 面diện 西tây 合hợp 掌chưởng 。 吾ngô 將tương 行hành 矣hĩ 之chi 語ngữ 。 則tắc 必tất 見kiến 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 眾chúng 見kiến 金kim 蓮liên 。 尤vưu 為vi 希hy 有hữu 。 况# 五ngũ 色sắc 香hương 煙yên 。 從tùng 其kỳ 房phòng 出xuất 又hựu 豈khởi 下hạ 品phẩm 可khả 比tỉ 耶da 。

晉tấn 僧Tăng 濟tế 。 入nhập 廬lư 山sơn 問vấn 道đạo 。 從tùng 遠viễn 公công 學học 。 精tinh 悟ngộ 深thâm 要yếu 。 遠viễn 公công 歎thán 曰viết 。 紹thiệu 隆long 大đại 法pháp 。 其kỳ 在tại 汝nhữ 乎hồ 。 及cập 後hậu 疾tật 篤đốc 。 誠thành 期kỳ 淨tịnh 土độ 。 遠viễn 公công 以dĩ 燭chúc 一nhất 枝chi 遺di 之chi 曰viết 。 汝nhữ 可khả 憑bằng 此thử 建kiến 心tâm 安an 養dưỡng 。 濟tế 執chấp 燭chúc 憑bằng 几kỉ 。 停đình 想tưởng 無vô 亂loạn 。 又hựu 集tập 眾chúng 諷phúng 淨tịnh 土độ 經kinh 。 至chí 五ngũ 更cánh 。 濟tế 以dĩ 燭chúc 授thọ 弟đệ 子tử 元nguyên 弼bật 。 令linh 隨tùy 眾chúng 行hành 道Đạo 。 頃khoảnh 之chi 覺giác 自tự 秉bỉnh 一nhất 燭chúc 。 浮phù 空không 而nhi 行hành 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 接tiếp 置trí 於ư 掌chưởng 。 徧biến 至chí 十thập 方phương 。 承thừa 事sự 諸chư 佛Phật 。 須tu 臾du 歘hốt 然nhiên 而nhi 覺giác 。 且thả 悲bi 且thả 慰úy 。 自tự 省tỉnh 四tứ 大đại 。 了liễu 無vô 疾tật 苦khổ 。 乃nãi 喜hỷ 曰viết 。 吾ngô 以dĩ 一nhất 夕tịch 觀quán 念niệm 。 便tiện 蒙mông 接tiếp 引dẫn 。 明minh 日nhật 忽hốt 起khởi 立lập 。 目mục 逆nghịch 虚# 空không 。 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 謂vị 弼bật 曰viết 。 佛Phật 來lai 也dã 。 即tức 舉cử 首thủ 西tây 顧cố 。 須tu 臾du 還hoàn 臥ngọa 。 容dung 色sắc 愉# 悅duyệt 。 謂vị 傍bàng 人nhân 曰viết 吾ngô 行hành 矣hĩ 。 右hữu 脅hiếp 而nhi 逝thệ 。

時thời 方phương 炎diễm 歊# 。 三tam 日nhật 而nhi 體thể 不bất 變biến 。 異dị 香hương 郁uất 然nhiên 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 濟tế 以dĩ 聖thánh 師sư 指chỉ 示thị 而nhi 生sanh 淨tịnh 土độ 。 然nhiên 則tắc 臨lâm 終chung 助trợ 念niệm 。 孰thục 云vân 無vô 功công 乎hồ 。 而nhi 留lưu 龕khám 溽# 暑thử 。 體thể 發phát 異dị 香hương 。 梵Phạm 行hạnh 之chi 精tinh 堅kiên 驗nghiệm 矣hĩ 。

晉tấn 慧tuệ 恭cung 。 豫dự 章chương 豐phong 城thành 人nhân 。 與dữ 僧Tăng 光quang 。 慧tuệ 堪kham 。 慧tuệ 蘭lan 。 同đồng 志chí 為vi 學học 。 光quang 等đẳng 學học 力lực 不bất 逮đãi 恭cung 。 而nhi 於ư 淨tịnh 土độ 繫hệ 想tưởng 則tắc 過quá 之chi 。 蘭lan 謂vị 恭cung 曰viết 。 君quân 雖tuy 力lực 學học 博bác 聞văn 豈khởi 不bất 知tri 經Kinh 云vân 。 如như 聾lung 奏tấu 音âm 樂nhạc 。 恱# 彼bỉ 不bất 自tự 聞văn 。 恭cung 曰viết 學học 不bất 可khả 已dĩ 。 孰thục 能năng 未vị 死tử 昧muội 昧muội 如như 癡si 哉tai 。 後hậu 七thất 年niên 蘭lan 等đẳng 先tiên 逝thệ 。 去khứ 時thời 並tịnh 有hữu 奇kỳ 應ưng 。 又hựu 五ngũ 年niên 恭cung 病bệnh 且thả 篤đốc 曰viết 。 大Đại 道Đạo 沿duyên 洄hồi 。 何hà 時thời 可khả 止chỉ 。 死tử 生sanh 去khứ 來lai 。 吾ngô 何hà 歸quy 哉tai 。 於ư 是thị 翹kiều 勤cần 雨vũ 淚lệ 。 誓thệ 心tâm 安an 養dưỡng 。 念niệm 不bất 少thiểu 間gian 。 忽hốt 見kiến 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 。 以dĩ 金kim 臺đài 前tiền 迎nghênh 。 恭cung 乘thừa 其kỳ 上thượng 。 又hựu 見kiến 蘭lan 等đẳng 於ư 臺đài 上thượng 光quang 明minh 中trung 。 而nhi 告cáo 之chi 曰viết 。 長trưởng 老lão 受thọ 生sanh 已dĩ 居cư 上thượng 品phẩm 。 吾ngô 等đẳng 不bất 勝thắng 慰úy 喜hỷ 。 但đãn 恨hận 五ngũ 濁trược 淹yêm 延diên 。 相tương 依y 之chi 晚vãn 耳nhĩ 。 恭cung 於ư 是thị 日nhật 告cáo 眾chúng 。 欣hân 然nhiên 奮phấn 迅tấn 而nhi 逝thệ 。

時thời 義nghĩa 熙hi 十thập 一nhất 年niên 也dã 。

一nhất 生sanh 忽hốt 畧lược 淨tịnh 業nghiệp 。 臨lâm 終chung 勇dũng 猛mãnh 得đắc 生sanh 西tây 方phương 者giả 。 以dĩ 讀đọc 誦tụng 大Đại 乘Thừa 。 可khả 以dĩ 廻hồi 向hướng 淨tịnh 土độ 。 加gia 之chi 善thiện 友hữu 提đề 奬# 。 信tín 願nguyện 夙túc 具cụ 。 故cố 令linh 少thiểu 行hành 。 而nhi 遂toại 往vãng 生sanh 。 按án 蓮liên 社xã 十thập 八bát 賢hiền 外ngoại 。 知tri 名danh 者giả 三tam 十thập 七thất 人nhân 。 唯duy 濟tế 恭cung 二nhị 師sư 。 有hữu 往vãng 生sanh 遺di 事sự 。 光quang 堪kham 蘭lan 三tam 人nhân 附phụ 見kiến 。 惜tích 傳truyền 記ký 缺khuyết 略lược 。 無vô 從tùng 考khảo 見kiến 其kỳ 他tha 耳nhĩ 。

晉tấn 慧tuệ 虔kiền 法Pháp 師sư 。 少thiểu 出xuất 家gia 。 戒giới 行hạnh 精tinh 確xác 。 義nghĩa 熙hi 年niên 中trung 投đầu 廬lư 山sơn 居cư 焉yên 。 見kiến 遠viễn 公công 德đức 業nghiệp 之chi 盛thịnh 。 歎thán 曰viết 吾ngô 人nhân 也dã 。 彼bỉ 人nhân 也dã 。 乃nãi 之chi 山sơn 陰ấm 嘉gia 祥tường 寺tự 聚tụ 徒đồ 講giảng 經kinh 。 苦khổ 身thân 率suất 眾chúng 。 謂vị 弟đệ 子tử 曰viết 。 願nguyện 乘thừa 講giảng 導đạo 。 用dụng 奉phụng 彌di 陀đà 。 後hậu 五ngũ 年niên 寢tẩm 疾tật 。 知tri 時thời 已dĩ 至chí 。 屬thuộc 想tưởng 安an 養dưỡng 。 祈kỳ 誠thành 觀quán 音âm 。 乃nãi 曰viết 華hoa 開khai 見kiến 佛Phật 。 即tức 其kỳ 時thời 也dã 矣hĩ 。 其kỳ 夕tịch 北bắc 寺tự 有hữu 尼ni 淨tịnh 嚴nghiêm 者giả 。 宿túc 德đức 篤đốc 行hành 。 假giả 寐mị 之chi 頃khoảnh 。 夢mộng 見kiến 觀quán 音âm 勢thế 至chí 。 與dữ 百bách 千thiên 眾chúng 。 從tùng 空không 而nhi 下hạ 。 自tự 西tây 郭quách 門môn 入nhập 。 清thanh 暉huy 妙diệu 狀trạng 。 光quang 映ánh 日nhật 月nguyệt 。 幢tràng 幡phan 華hoa 葢# 。 七thất 寳# 莊trang 嚴nghiêm 。 尼ni 驚kinh 異dị 作tác 禮lễ 。 問vấn 大Đại 士Sĩ 何hà 之chi 。 荅# 曰viết 。 往vãng 嘉gia 祥tường 迎nghênh 虔kiền 公công 耳nhĩ 。 虔kiền 亦diệc 預dự 感cảm 勝thắng 相tương/tướng 。 以dĩ 告cáo 弟đệ 子tử 。 師sư 疾tật 雖tuy 困khốn 。 神thần 色sắc 如như 常thường 。 泊bạc 然nhiên 而nhi 化hóa 。 侍thị 者giả 皆giai 聞văn 異dị 香hương 。 經kinh 旬tuần 不bất 歇hiết 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 臨lâm 終chung 見kiến 佛Phật 。 或hoặc 疑nghi 純thuần 是thị 自tự 己kỷ 想tưởng 心tâm 。 今kim 他tha 人nhân 亦diệc 見kiến 之chi 。 何hà 也dã 。 當đương 知tri 感cảm 應ứng 道đạo 交giao 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 慎thận 哉tai 言ngôn 乎hồ 。

宋tống 曇đàm 鑑giám 法Pháp 師sư 。 居cư 江giang 陵lăng 。 履lý 行hành 尤vưu 謹cẩn 。 常thường 願nguyện 身thân 升thăng 安an 養dưỡng 。 面diện 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 故cố 平bình 生sanh 雖tuy 毫hào 芒mang 之chi 善thiện 。 悉tất 廻hồi 向hướng 西tây 方phương 。 一nhất 日nhật 定định 中trung 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 以dĩ 水thủy 洒sái 其kỳ 面diện 曰viết 。 滌địch 汝nhữ 塵trần 垢cấu 。 浴dục 汝nhữ 心tâm 念niệm 。 汝nhữ 之chi 身thân 口khẩu 。 俱câu 致trí 嚴nghiêm 淨tịnh 。 又hựu 於ư 瓶bình 中trung 。 出xuất 蓮liên 華hoa 一nhất 枝chi 授thọ 之chi 。 定định 起khởi 乃nãi 於ư 寺tự 僧Tăng 敘tự 別biệt 。 夜dạ 漸tiệm 深thâm 獨độc 步bộ 廊lang 下hạ 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 通thông 夕tịch 不bất 寐mị 。 將tương 至chí 五ngũ 更cánh 。 其kỳ 聲thanh 彌di 厲lệ 。 及cập 明minh 旦đán 。 弟đệ 子tử 依y 常thường 問vấn 訊tấn 。 趺phu 坐tọa 不bất 動động 。 就tựu 而nhi 視thị 之chi 。 則tắc 亡vong 矣hĩ 。 同đồng 時thời 有hữu 江giang 陵lăng 道đạo 海hải 法Pháp 師sư 。 淮hoài 南nam 曇đàm 泓hoằng 法Pháp 師sư 。 東đông 轅viên 道đạo 廣quảng 法Pháp 師sư 。 弘hoằng 農nông 道đạo 光quang 法Pháp 師sư 。 臨lâm 終chung 皆giai 見kiến 金kim 臺đài 來lai 迎nghênh 之chi 相tướng 。

定định 中trung 見kiến 佛Phật 。 兼kiêm 蒙mông 加gia 被bị 。 皆giai 平bình 生sanh 廻hồi 向hướng 之chi 功công 。 通thông 夕tịch 念niệm 佛Phật 。 趺phu 坐tọa 而nhi 化hóa 。 所sở 謂vị 用dụng 力lực 得đắc 着trước 者giả 也dã 。 同đồng 時thời 四tứ 師sư 皆giai 見kiến 金kim 臺đài 而nhi 傳truyền 記ký 不bất 詳tường 。 附phụ 見kiến 於ư 此thử 。 古cổ 人nhân 往vãng 生sanh 而nhi 不bất 得đắc 傳truyền 者giả 。 何hà 限hạn 。 觀quán 此thử 可khả 慨khái 也dã 。

後hậu 魏ngụy 璧bích 谷cốc 曇đàm 鸞loan 法Pháp 師sư 。 雁nhạn 門môn 人nhân 也dã 。 少thiểu 遊du 五ngũ 臺đài 。 感cảm 其kỳ 靈linh 異dị 。 自tự 誓thệ 出xuất 俗tục 。 三tam 乘thừa 頓đốn 漸tiệm 教giáo 典điển 。 俱câu 能năng 涉thiệp 覽lãm 。 具cụ 陶đào 文văn 理lý 。 然nhiên 其kỳ 性tánh 嗜thị 長trường 生sanh 。 好hảo/hiếu 為vi 方phương 術thuật 之chi 學học 。 聞văn 江giang 南nam 陶đào 隱ẩn 居cư 。 有hữu 長trường 生sanh 法pháp 。 不bất 遠viễn 千thiên 里lý 就tựu 之chi 。 陶đào 即tức 以dĩ 所sở 學học 仙tiên 經kinh 十thập 卷quyển 授thọ 師sư 。 師sư 躍dược 然nhiên 自tự 得đắc 。 以dĩ 為vi 神thần 仙tiên 可khả 必tất 致trí 也dã 。 後hậu 還hoàn 洛lạc 下hạ 。 遇ngộ 菩Bồ 提Đề 流lưu 支chi 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 乃nãi 問vấn 支chi 曰viết 。 佛Phật 道Đạo 有hữu 長trường 生sanh 乎hồ 。 其kỳ 能năng 卻khước 老lão 為vi 不bất 死tử 乎hồ 。 支chi 笑tiếu 而nhi 對đối 曰viết 。 長trường 生sanh 不bất 死tử 。 吾ngô 佛Phật 道Đạo 也dã 。 道đạo 家gia 何hà 有hữu 焉yên 。 遂toại 以dĩ 十thập 六lục 觀quán 經kinh 授thọ 之chi 曰viết 。 汝nhữ 可khả 誦tụng 此thử 。 依y 而nhi 行hành 之chi 。 則tắc 捨xả 穢uế 土thổ/độ 取thủ 淨tịnh 邦bang 。 壽thọ 命mạng 無vô 量lượng 。 獲hoạch 一nhất 切thiết 勝thắng 妙diệu 功công 德đức 。 三tam 界giới 無vô 復phục 生sanh 。 六lục 道đạo 無vô 復phục 往vãng 。 盈doanh 虚# 消tiêu 息tức 。 吉cát 凶hung 禍họa 福phước 。 無vô 得đắc 而nhi 至chí 。 其kỳ 為vi 壽thọ 也dã 。 有hữu 劫kiếp 石thạch 焉yên 。 有hữu 河hà 沙sa 焉yên 。 沙sa 石thạch 之chi 數số 有hữu 極cực 。 壽thọ 量lượng 之chi 數số 無vô 窮cùng 。 此thử 吾ngô 金kim 仙tiên 氏thị 之chi 長trường 生sanh 也dã 。 師sư 承thừa 其kỳ 語ngữ 。 驟sậu 起khởi 深thâm 信tín 。 遂toại 焚phần 所sở 學học 仙tiên 經kinh 。 而nhi 專chuyên 修tu 觀quán 經kinh 焉yên 。 每mỗi 於ư 觀quán 經kinh 。 得đắc 其kỳ 義nghĩa 理lý 。 深thâm 生sanh 解giải 悟ngộ 。 修tu 三tam 福phước 業nghiệp 。 想tưởng 像tượng 九cửu 品phẩm 蓮liên 邦bang 。 雖tuy 寒hàn 暑thử 之chi 變biến 。 疾tật 病bệnh 之chi 侵xâm 。 曾tằng 不bất 懈giải 於ư 始thỉ 念niệm 。 嘗thường 抱bão 疾tật 行hành 至chí 汾# 州châu 。 俄nga 見kiến 雲vân 陰ấm 陡# 盡tận 。 天thiên 門môn 洞đỗng 開khai 。 六lục 欲dục 階giai 位vị 。 上thượng 下hạ 重trọng/trùng 複phức 。 師sư 方phương 瞬thuấn 。 疾tật 乃nãi 隨tùy 愈dũ 。 師sư 於ư 是thị 切thiết 心tâm 佛Phật 道Đạo 。 常thường 如như 不bất 及cập 。 開khai 蒙mông 誘dụ 俗tục 。 無vô 間gian 遠viễn 邇nhĩ 。 後hậu 魏ngụy 主chủ 憐lân 其kỳ 志chí 尚thượng 。 又hựu 嘉gia 其kỳ 自tự 行hành 化hóa 他tha 。 道đạo 業nghiệp 弘hoằng 廣quảng 。 號hiệu 為vi 神thần 鸞loan 。 勅sắc 住trụ 并tinh 州châu 大đại 嚴nghiêm 寺tự 。 未vị 幾kỷ 移di 住trụ 汾# 州châu 玄huyền 中trung 寺tự 。 一nhất 夕tịch 師sư 正chánh 持trì 誦tụng 次thứ 。 忽hốt 一nhất 梵Phạm 僧Tăng 昂ngang 然nhiên 而nhi 來lai 。 入nhập 其kỳ 室thất 曰viết 。 吾ngô 龍long 樹thụ 也dã 。 所sở 居cư 者giả 淨tịnh 土độ 焉yên 。 以dĩ 汝nhữ 有hữu 淨tịnh 土độ 之chi 心tâm 。 故cố 來lai 見kiến 汝nhữ 。 師sư 曰viết 。 何hà 以dĩ 教giáo 我ngã 。 樹thụ 曰viết 。 已dĩ 去khứ 不bất 可khả 及cập 。 未vị 來lai 未vị 可khả 追truy 。 現hiện 在tại 今kim 何hà 在tại 。 白bạch 駒câu 難nạn/nan 與dữ 回hồi 。 言ngôn 訖ngật 而nhi 失thất 。 師sư 以dĩ 所sở 見kiến 勝thắng 異dị 。 必tất 知tri 死tử 生sanh 之chi 期kỳ 屆giới 矣hĩ 。 即tức 集tập 弟đệ 子tử 盛thịnh 陳trần 教giáo 誡giới 。 言ngôn 四tứ 生sanh 役dịch 役dịch 。 其kỳ 止chỉ 無vô 日nhật 。 地địa 獄ngục 諸chư 苦khổ 。 不bất 可khả 以dĩ 不bất 懼cụ 。 九cửu 品phẩm 淨tịnh 業nghiệp 。 不bất 可khả 以dĩ 不bất 修tu 。 因nhân 令linh 弟đệ 子tử 齊tề 聲thanh 高cao 唱xướng 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 師sư 乃nãi 西tây 向hướng 瞑minh 目mục 。 頓đốn 顙tảng 示thị 滅diệt 而nhi 往vãng 。 是thị 時thời 道đạo 俗tục 數số 百bách 人nhân 。 同đồng 聞văn 管quản 絃huyền 絲ti 竹trúc 之chi 聲thanh 。 由do 西tây 而nhi 來lai 。 良lương 久cửu 乃nãi 寂tịch 。 魏ngụy 主chủ 感cảm 之chi 。 勅sắc 塟# 汾# 西tây 。 條điều 其kỳ 行hành 業nghiệp 以dĩ 立lập 碑bi 焉yên 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 黃hoàng 冠quan 者giả 。 恆hằng 言ngôn 釋Thích 氏thị 有hữu 死tử 。 神thần 仙tiên 長trường 生sanh 。 今kim 支chi 公công 謂vị 佛Phật 有hữu 長trường 生sanh 。 仙tiên 無vô 長trường 生sanh 。 此thử 論luận 痛thống 快khoái 簡giản 當đương 。 高cao 出xuất 千thiên 古cổ 。 鸞loan 法Pháp 師sư 捨xả 偽ngụy 歸quy 真chân 。 如như 脫thoát 敝tệ 屣tỉ 。 豈khởi 非phi 宿túc 有hữu 正chánh 因nhân 者giả 哉tai 。

王vương 龍long 舒thư 淨tịnh 土độ 起khởi 信tín 之chi 六lục 云vân 。 按án 楞lăng 嚴nghiêm 經kinh 。 有hữu 十thập 種chủng 仙tiên 。 皆giai 壽thọ 千thiên 萬vạn 載tái 。 數số 盡tận 復phục 入nhập 輪luân 廻hồi 。 為vi 不bất 曾tằng 了liễu 得đắc 真chân 性tánh 。 故cố 與dữ 六lục 道đạo 眾chúng 生sanh 。 同đồng 名danh 七thất 趣thú 。 是thị 皆giai 輪luân 廻hồi 中trung 人nhân 也dã 。 世thế 人nhân 學học 仙tiên 者giả 。 萬vạn 不bất 得đắc 一nhất 。 縱túng/tung 使sử 得đắc 之chi 。 亦diệc 不bất 免miễn 輪luân 廻hồi 。 為vi 着trước 於ư 形hình 神thần 而nhi 不bất 能năng 捨xả 去khứ 也dã 。 且thả 形hình 神thần 者giả 。 乃nãi 真chân 性tánh 中trung 所sở 現hiện 之chi 妄vọng 想tưởng 。 非phi 為vi 真chân 實thật 故cố 。 寒hàn 山sơn 詩thi 云vân 。 饒nhiêu 汝nhữ 得đắc 仙tiên 人nhân 。 恰kháp 似tự 守thủ 屍thi 鬼quỷ 。 非phi 若nhược 佛Phật 家gia 之chi 生sanh 死tử 自tự 如như 。 而nhi 無vô 所sở 拘câu 也dã 。 近cận 自tự 數số 百bách 年niên 來lai 。 得đắc 仙tiên 者giả 唯duy 鍾chung 離ly 呂lữ 公công 。 而nhi 學học 二nhị 公công 者giả 。 豈khởi 止chỉ 千thiên 萬vạn 。 自tự 予# 親thân 知tri 間gian 。 數số 亦diệc 不bất 少thiểu 。 終chung 皆giai 死tử 亡vong 。 埋mai 于vu 下hạ 土thổ/độ 。 是thị 平bình 生sanh 空không 費phí 心tâm 力lực 。 終chung 無vô 所sở 益ích 也dã 。 欲dục 求cầu 長trường 生sanh 。 莫mạc 如như 淨tịnh 土độ 。 生sanh 淨tịnh 土độ 者giả 。 壽thọ 數số 無vô 量lượng 。 其kỳ 為vi 長trường 生sanh 也dã 大đại 矣hĩ 。 不bất 知tri 修tu 此thử 法Pháp 門môn 。 而nhi 學học 神thần 仙tiên 。 是thị 捨xả 目mục 前tiền 之chi 美mỹ 玉ngọc 。 而nhi 求cầu 不bất 可khả 必tất 得đắc 之chi 碔# 砆# 。 豈khởi 不bất 惑hoặc 哉tai 。 或hoặc 云vân 淨tịnh 土độ 乃nãi 閉bế 眼nhãn 後hậu 事sự 。 有hữu 何hà 證chứng 驗nghiệm 。 荅# 云vân 淨tịnh 土độ 傳truyền 備bị 載tái 感cảm 應ứng 。 豈khởi 無vô 證chứng 騐# 。 况# 仙tiên 者giả 有hữu 所sở 得đắc 。 則tắc 甚thậm 秘bí 而nhi 不bất 傳truyền 。 謂vị 泄tiết 天thiên 機cơ 。 則tắc 有hữu 罪tội 。 而nhi 佛Phật 法Pháp 門môn 。 唯duy 恐khủng 傳truyền 之chi 不bất 廣quảng 。 直trực 欲dục 度độ 盡tận 眾chúng 生sanh 而nhi 後hậu 已dĩ 。 是thị 其kỳ 慈từ 悲bi 廣quảng 大đại 。 非phi 神thần 仙tiên 之chi 可khả 比tỉ 也dã 。

北bắc 周chu 慧tuệ 命mạng 法Pháp 師sư 。 長trường/trưởng 沙sa 人nhân 。 年niên 十thập 五ngũ 誦tụng 法pháp 華hoa 。 纔tài 七thất 日nhật 便tiện 終chung 一nhất 部bộ 。 長trường/trưởng 習tập 禪thiền 觀quán 。 深thâm 通thông 教giáo 法pháp 。 與dữ 南nam 岳nhạc 睿# 思tư 禪thiền 師sư 。 俱câu 行hành 方Phương 等Đẳng 懺sám 法pháp 。 悉tất 願nguyện 往vãng 生sanh 。 當đương 命mạng 終chung 時thời 。 俱câu 年niên 八bát 十thập 三tam 。 又hựu 與dữ 法Pháp 音âm 法Pháp 師sư 。 為vi 淨tịnh 土độ 友hữu 。 一nhất 夕tịch 携huề 手thủ 月nguyệt 下hạ 。 相tương/tướng 顧cố 笑tiếu 曰viết 。

時thời 至chí 不bất 行hành 。 為vi 貪tham 生sanh 。 西tây 方phương 有hữu 期kỳ 。 吾ngô 其kỳ 去khứ 矣hĩ 。 音âm 曰viết 。 寧ninh 不bất 俟sĩ 我ngã 十thập 日nhật 。 命mạng 竪thụ 兩lưỡng 指chỉ 曰viết 。 過quá 此thử 不bất 可khả 也dã 。 越việt 二nhị 日nhật 果quả 終chung 。

時thời 眾chúng 見kiến 師sư 。 跏già 趺phu 面diện 西tây 。 唱xướng 佛Phật 來lai 也dã 。 合hợp 掌chưởng 而nhi 蛻thuế 。 又hựu 見kiến 天thiên 神thần 下hạ 降giáng 。 奇kỳ 香hương 異dị 樂nhạo/nhạc/lạc 。 幢tràng 幡phan 來lai 迎nghênh 。 唱xướng 言ngôn 善thiện 哉tai 。 西tây 向hướng 而nhi 厺# 。 後hậu 十thập 日nhật 音âm 亦diệc 亾# 。 祥tường 瑞thụy 悉tất 與dữ 命mạng 同đồng 。

命mạng 公công 慧tuệ 悟ngộ 非phi 常thường 。 當đương 由do 夙túc 植thực 般Bát 若Nhã 緣duyên 種chủng 。 初sơ 與dữ 思tư 公công 修tu 懺sám 發phát 願nguyện 。 繼kế 與dữ 音âm 公công 為vi 淨tịnh 土độ 友hữu 。 然nhiên 皆giai 刻khắc 期kỳ 。 談đàm 笑tiếu 而nhi 化hóa 。 可khả 謂vị 勝thắng 友hữu 矣hĩ 。 又hựu 音âm 公công 能năng 預dự 知tri 於ư 十thập 日nhật 之chi 前tiền 。 抑ức 何hà 所sở 待đãi 而nhi 不bất 得đắc 偕giai 往vãng 耶da 。 或hoặc 功công 行hành 未vị 圓viên 。 天thiên 命mạng 有hữu 在tại 。 不bất 可khả 超siêu 越việt 乎hồ 。 命mạng 公công 許hứa 以dĩ 相tương 待đãi 二nhị 日nhật 。 抑ức 何hà 所sở 迫bách 而nhi 不bất 可khả 留lưu 耶da 。 或hoặc 功công 行hành 已dĩ 圓viên 。 願nguyện 力lực 有hữu 在tại 。 不bất 可khả 稽khể 遲trì 乎hồ 。 俱câu 有hữu 天thiên 人nhân 幢tràng 旛phan 奇kỳ 香hương 異dị 樂nhạo/nhạc/lạc 來lai 迎nghênh 。 其kỳ 不bất 能năng 相tương 待đãi 而nhi 偕giai 往vãng 者giả 。 此thử 也dã 。 然nhiên 同đồng 以dĩ 西tây 方phương 為vi 期kỳ 。 是thị 真chân 淨tịnh 土độ 之chi 友hữu 矣hĩ 。

陳trần 南nam 岳nhạc 慧tuệ 思tư 禪thiền 師sư 。 武võ 津tân 人nhân 也dã 。 姓tánh 李# 氏thị 。 頂đảnh 有hữu 肉nhục 髻kế 。 一nhất 夕tịch 夢mộng 梵Phạm 僧Tăng 勸khuyến 出xuất 俗tục 。 師sư 乃nãi 辭từ 親thân 入nhập 道đạo 。 及cập 受thọ 具cụ 戒giới 。 日nhật 惟duy 一nhất 食thực 。 長trường 坐tọa 不bất 臥ngọa 。 或hoặc 夢mộng 普phổ 賢hiền 大Đại 士Sĩ 摩ma 頂đảnh 。 遂toại 通thông 文văn 字tự 。 誦tụng 法pháp 華hoa 等đẳng 經kinh 。 至chí 滿mãn 千thiên 徧biến 。 聞văn 北bắc 齊tề 文văn 慧tuệ 禪thiền 師sư 。 有hữu 徒đồ 數số 百bách 。 其kỳ 道đạo 盛thịnh 行hành 。 乃nãi 往vãng 求cầu 法Pháp 。 經kinh 三tam 七thất 日nhật 。 獲hoạch 宿túc 智trí 通thông 。

時thời 復phục 隱ẩn 居cư 南nam 岳nhạc 。 行hành 方Phương 等Đẳng 懺sám 法pháp 。 發phát 願nguyện 往vãng 生sanh 。 夢mộng 中trung 感cảm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 及cập 彌Di 勒Lặc 佛Phật 。 與dữ 之chi 說thuyết 法Pháp 。 感cảm 歎thán 非phi 常thường 。 倍bội 加gia 精tinh 進tấn 。 晝trú 則tắc 行hành 務vụ 。 夜dạ 則tắc 坐tọa 禪thiền 。 夏hạ 滿mãn 自tự 責trách 。 豁hoát 然nhiên 大đại 悟ngộ 。 得đắc 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 自tự 是thị 之chi 後hậu 。 所sở 未vị 聞văn 經Kinh 。 不bất 疑nghi 自tự 解giải 。 於ư 是thị 陳trần 主chủ 屢lũ 致trí 慰úy 勞lao 。 目mục 為vi 大đại 禪thiền 師sư 。 大đại 建kiến 九cửu 年niên 。 師sư 將tương 欲dục 順thuận 世thế 。 大đại 集tập 門môn 人nhân 。 連liên 日nhật 說thuyết 法Pháp 。 苦khổ 加gia 訶ha 責trách 。 聞văn 者giả 寒hàn 心tâm 。 乃nãi 謂vị 門môn 人nhân 曰viết 。 無vô 常thường 迅tấn 速tốc 。 汝nhữ 等đẳng 宜nghi 各các 勉miễn 之chi 。 若nhược 有hữu 十thập 人nhân 。 不bất 惜tích 身thân 命mạng 。 常thường 修tu 法pháp 華hoa 般bát 舟chu 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 及cập 方Phương 等Đẳng 懺sám 法pháp 常thường 坐tọa 苦khổ 行hạnh 者giả 。 隨tùy 有hữu 所sở 須tu 。 吾ngô 自tự 供cung 給cấp 。 如như 無vô 此thử 人nhân 。 吾ngô 當đương 遠viễn 去khứ 。 竟cánh 無vô 荅# 者giả 。 即tức 屏bính 眾chúng 斂liểm 念niệm 。 將tương 入nhập 寂tịch 。 弟đệ 子tử 靈linh 辯biện 不bất 覺giác 號hào 哭khốc 。 師sư 訶ha 之chi 曰viết 。 惡ác 魔ma 出xuất 厺# 。 眾chúng 聖thánh 相tương/tướng 迎nghênh 。 方phương 論luận 受thọ 生sanh 處xứ 。 何hà 驚kinh 吾ngô 耶da 。 即tức 端đoan 坐tọa 唱xướng 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 合hợp 掌chưởng 泊bạc 然nhiên 而nhi 逝thệ 。 異dị 香hương 滿mãn 室thất 。 顏nhan 色sắc 如như 生sanh 。

時thời 年niên 八bát 十thập 三tam 。 (# 或hoặc 作tác 後hậu 周chu 睿# 思tư 禪thiền 師sư 其kỳ 傳truyền 畧lược 同đồng )# 。

大đại 師sư 位vị 登đăng 十thập 信tín 。 猶do 切thiết 西tây 歸quy 。 故cố 智trí 者giả 示thị 寂tịch 。 見kiến 諸chư 師sư 友hữu 。 侍thị 從tùng 觀quán 音âm 來lai 迎nghênh 。 所sở 謂vị 論luận 受thọ 生sanh 處xứ 者giả 。 以dĩ 彌di 陀đà 彌Di 勒Lặc 皆giai 嘗thường 現hiện 夢mộng 。 後hậu 侍thị 觀quán 音âm 。 則tắc 生sanh 西tây 方phương 必tất 矣hĩ 。 然nhiên 寳# 誌chí 嘗thường 勸khuyến 師sư 下hạ 山sơn 。 化hóa 度độ 眾chúng 生sanh 。 師sư 曰viết 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 被bị 我ngã 一nhất 口khẩu 吞thôn 卻khước 。 何hà 處xứ 更cánh 有hữu 。 眾chúng 生sanh 可khả 化hóa 。 此thử 乃nãi 入nhập 理lý 深thâm 譚đàm 。 對đối 誌chí 公công 則tắc 應ưng 爾nhĩ 。 觀quán 其kỳ 大đại 蘇tô 為vi 智trí 者giả 說thuyết 四tứ 安an 樂lạc 行hành 。 南nam 岳nhạc 為vi 帝đế 君quân 授thọ 戒giới 法pháp 。 又hựu 為vi 海hải 東đông 玄huyền 光quang 傳truyền 演diễn 教giáo 觀quán 。 何hà 嘗thường 不bất 說thuyết 法Pháp 度độ 生sanh 。 但đãn 終chung 日nhật 度độ 生sanh 。 不bất 見kiến 有hữu 生sanh 可khả 度độ 。 則tắc 於ư 淨tịnh 土độ 。 念niệm 而nhi 無vô 念niệm 。 生sanh 即tức 無vô 生sanh 。 其kỳ 證chứng 鐵thiết 輪luân 。 不bất 亦diệc 宜nghi 乎hồ 。

隋tùy 法pháp 智trí 法Pháp 師sư 。 髫thiều 年niên 出xuất 家gia 。 游du 學học 於ư 東đông 越việt 。 有hữu 通thông 大đại 小Tiểu 乘Thừa 經kinh 義nghĩa 者giả 。 智trí 必tất 師sư 之chi 。 以dĩ 故cố 強cường/cưỡng 學học 多đa 聞văn 。 人nhân 罕# 儔trù 匹thất 。 末mạt 年niên 以dĩ 徑kính 直trực 之chi 門môn 莫mạc 如như 念niệm 佛Phật 。 於ư 晨thần 興hưng 暮mộ 息tức 。 繫hệ 念niệm 不bất 弛thỉ 者giả 七thất 年niên 。 已dĩ 而nhi 議nghị 曰viết 。 犯phạm 一nhất 吉cát 羅la 。 承thừa 其kỳ 罪tội 也dã 。 歷lịch 一nhất 中trung 劫kiếp 。 入nhập 於ư 地địa 獄ngục 。 此thử 誠thành 可khả 信tín 。 以dĩ 其kỳ 故cố 而nhi 為vi 之chi 也dã 。 我ngã 聞văn 經Kinh 中trung 又hựu 言ngôn 。 一nhất 稱xưng 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 而nhi 滅diệt 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 重trọng 罪tội 。 則tắc 予# 也dã 切thiết 有hữu 疑nghi 焉yên 。 而nhi 未vị 之chi 信tín 。 或hoặc 有hữu 明minh 者giả 告cáo 智trí 曰viết 。 汝nhữ 大đại 邪tà 見kiến 。 無vô 可khả 疑nghi 也dã 。 教giáo 以dĩ 念niệm 佛Phật 。 久cửu 則tắc 成thành 功công 。 功công 成thành 則tắc 化hóa 。 化hóa 則tắc 三tam 昧muội 現hiện 前tiền 。 今kim 子tử 之chi 疑nghi 。 是thị 疑nghi 佛Phật 也dã 。 夫phu 佛Phật 語ngữ 豈khởi 有hữu 可khả 疑nghi 者giả 耶da 。 釋thích 尊tôn 出xuất 廣quảng 長trường 舌thiệt 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 同đồng 讚tán 淨tịnh 土độ 。 正chánh 為vi 眾chúng 生sanh 信tín 根căn 難nạn/nan 立lập 。 故cố 勸khuyến 發phát 之chi 耳nhĩ 。 既ký 俱câu 是thị 佛Phật 言ngôn 。 何hà 得đắc 不bất 信tín 。 智trí 斷đoạn 其kỳ 疑nghi 。 乃nãi 於ư 國quốc 清thanh 寺tự 。 絕tuyệt 去khứ 諸chư 緣duyên 。 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 想tưởng 念niệm 既ký 極cực 。 常thường 感cảm 觀quán 音âm 勢thế 至chí 。 現hiện 身thân 來lai 下hạ 。 異dị 日nhật 又hựu 感cảm 天thiên 冠quan 寳# 瓶bình 。 光quang 暎ánh 其kỳ 身thân 。 智trí 謂vị 所sở 親thân 道đạo 俗tục 曰viết 。 吾ngô 生sanh 淨tịnh 土độ 葢# 有hữu 日nhật 矣hĩ 。 誰thùy 能năng 具cụ 食thực 餞# 我ngã 。 眾chúng 笑tiếu 而nhi 對đối 曰viết 。 惟duy 恐khủng 道Đạo 人Nhân 之chi 不bất 能năng 耳nhĩ 。 吾ngô 等đẳng 不bất 辭từ 也dã 。 遂toại 尅khắc 後hậu 三tam 日nhật 眾chúng 為vi 具cụ 饍thiện 。 食thực 罷bãi 。 智trí 無vô 他tha 異dị 。 眾chúng 或hoặc 疑nghi 其kỳ 相tương/tướng 侮vũ 。 因nhân 宿túc 其kỳ 房phòng 。 以dĩ 俟sĩ 候hậu 之chi 。 夜dạ 未vị 央ương 。 智trí 忽hốt 於ư 繩thằng 牀sàng 上thượng 。 安an 坐tọa 念niệm 佛Phật 而nhi 化hóa 。 是thị 夜dạ 有hữu 金kim 色sắc 自tự 西tây 而nhi 來lai 。 照chiếu 數số 百bách 里lý 。 江giang 上thượng 漁ngư 人nhân 誤ngộ 謂vị 已dĩ 天thiên 曉hiểu 。 舳# 艫# 相tương 望vọng 。 率suất 皆giai 驚kinh 起khởi 。 今kim 國quốc 清thanh 兜Đâu 率Suất 臺đài 。 即tức 其kỳ 晝trú 夜dạ 精tinh 勤cần 。 念niệm 佛Phật 處xứ 也dã 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 佛Phật 云vân 吾ngô 言ngôn 如như 蜜mật 。 中trung 邊biên 皆giai 甜điềm 。 悉tất 宜nghi 信tín 受thọ 。 是thị 故cố 信tín 少thiểu 。 惡ác 入nhập 地địa 獄ngục 。 而nhi 不bất 信tín 一nhất 念niệm 生sanh 西tây 方phương 。 此thử 誠thành 可khả 謂vị 邪tà 見kiến 矣hĩ 。 近cận 世thế 喜hỷ 持trì 咒chú 者giả 。 見kiến 陀đà 羅la 尼ni 。 所sở 說thuyết 功công 德đức 。 能năng 易dị 山sơn 海hải 。 役dịch 鬼quỷ 神thần 。 求cầu 願nguyện 必tất 遂toại 。 則tắc 躍dược 然nhiên 而nhi 信tín 。 見kiến 淨tịnh 土độ 所sở 說thuyết 功công 德đức 。 能năng 直trực 入nhập 聖thánh 階giai 。 立lập 超siêu 三tam 界giới 。 則tắc 恬điềm 然nhiên 不bất 介giới 意ý 。 其kỳ 為vi 邪tà 見kiến 等đẳng 耳nhĩ 。 可khả 慨khái 也dã 夫phu 。

唐đường 法pháp 順thuận 法Pháp 師sư 。 萬vạn 年niên 杜đỗ 氏thị 子tử 。 年niên 十thập 八bát 出xuất 家gia 。 因nhân 師sư 聖thánh 僧Tăng 道đạo 珍trân 。 受thọ 學học 定định 法pháp 。 凡phàm 世thế 間gian 聾lung 瘂á 遇ngộ 之chi 者giả 必tất 能năng 聞văn 能năng 語ngữ 。 至chí 於ư 驅khu 園viên 圃phố 蟲trùng 。 誡giới 惡ác 性tánh 馬mã 。 德đức 及cập 異dị 類loại 。 所sở 不bất 可khả 測trắc 。 唐đường 太thái 宗tông 詔chiếu 問vấn 。 朕trẫm 苦khổ 勞lao 熱nhiệt 。 師sư 之chi 神thần 力lực 。 何hà 以dĩ 蠲quyên 除trừ 。 師sư 曰viết 聖thánh 德đức 御ngự 宇vũ 。 微vi 恙dạng 奚hề 憂ưu 。 但đãn 頒ban 大đại 赦xá 。 聖thánh 躬cung 自tự 安an 。 上thượng 從tùng 之chi 。 疾tật 遂toại 瘳sưu 。 因nhân 錫tích 號hiệu 曰viết 帝đế 心tâm 。 師sư 每mỗi 遊du 歷lịch 郡quận 國quốc 。 勸khuyến 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 著trước 五ngũ 悔hối 文văn 。 讚tán 詠vịnh 淨tịnh 土độ 。 路lộ 逢phùng 神thần 樹thụ 鬼quỷ 廟miếu 。 即tức 焚phần 毀hủy 之chi 。 貞trinh 觀quán 十thập 四tứ 年niên 。 十thập 一nhất 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 坐tọa 亾# 於ư 南nam 郊giao 義nghĩa 善thiện 寺tự 。 雙song 烏ô 入nhập 房phòng 。 異dị 香hương 留lưu 室thất 。 塔tháp 肉nhục 身thân 於ư 樊phàn 川xuyên 北bắc 原nguyên 。 有hữu 弟đệ 子tử 謁yết 五ngũ 臺đài 抵để 山sơn 麓lộc 。 見kiến 老lão 人nhân 語ngữ 曰viết 。 文Văn 殊Thù 今kim 往vãng 終chung 南nam 山sơn 。 杜đỗ 順thuận 和hòa 尚thượng 是thị 也dã 。 弟đệ 子tử 趨xu 歸quy 。 師sư 已dĩ 長trường/trưởng 往vãng 。

帝đế 心tâm 法Pháp 師sư 。 為vi 賢hiền 首thủ 宗tông 始thỉ 祖tổ 。 又hựu 為vi 文Văn 殊Thù 化hóa 身thân 。 勸khuyến 修tu 淨tịnh 土độ 。 其kỳ 誰thùy 不bất 信tín 。 今kim 華hoa 嚴nghiêm 一nhất 宗tông 。 莫mạc 不bất 以dĩ 法Pháp 界Giới 觀quán 為vi 標tiêu 准chuẩn 。 惜tích 五ngũ 悔hối 文văn 不bất 可khả 見kiến 耳nhĩ 。

唐đường 僧Tăng 衒huyễn 法Pháp 師sư 。 并tinh 州châu 人nhân 。 初sơ 念niệm 慈Từ 氏Thị 。 期kỳ 生sanh 內nội 院viện 。 年niên 九cửu 十thập 。 遇ngộ 道đạo 綽xước 禪thiền 師sư 。 得đắc 聞văn 淨tịnh 土độ 之chi 法pháp 。 始thỉ 回hồi 心tâm 念niệm 佛Phật 。 早tảo 暮mộ 禮lễ 佛Phật 千thiên 拜bái 。 念niệm 佛Phật 萬vạn 聲thanh 。 三tam 年niên 有hữu 疾tật 。 謂vị 弟đệ 子tử 曰viết 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 授thọ 我ngã 香hương 衣y 。 觀quán 音âm 勢thế 至chí 。 示thị 我ngã 寳# 手thủ 。 吾ngô 其kỳ 行hành 矣hĩ 。 言ngôn 訖ngật 而nhi 逝thệ 。 既ký 終chung 。 七thất 日nhật 異dị 香hương 不bất 散tán 。

時thời 有hữu 啟khải 芳phương 圓viên 果quả 二nhị 法Pháp 師sư 。 目mục 擊kích 斯tư 事sự 。 乃nãi 於ư 悟ngộ 真chân 寺tự 觀quán 音âm 像tượng 前tiền 。 共cộng 折chiết 楊dương 枝chi 。 置trí 像tượng 手thủ 中trung 。 誓thệ 曰viết 。 芳phương 等đẳng 若nhược 於ư 淨tịnh 土độ 有hữu 緣duyên 。 當đương 使sử 七thất 日nhật 不bất 萎nuy 。 至chí 期kỳ 枝chi 益ích 茂mậu 。 芳phương 果quả 忻hãn 忭# 。 晝trú 夜dạ 精tinh 心tâm 。 觀quán 念niệm 淨tịnh 土độ 不bất 捨xả 。 後hậu 五ngũ 月nguyệt 於ư 觀quán 想tưởng 中trung 。 忽hốt 同đồng 覺giác 身thân 臨lâm 七thất 寳# 大đại 池trì 。 池trì 間gian 有hữu 大đại 寳# 帳trướng 。 身thân 入nhập 其kỳ 中trung 。 見kiến 觀quán 音âm 勢thế 至chí 坐tọa 二nhị 大đại 寳# 蓮liên 華hoa 。 下hạ 有hữu 蓮liên 華hoa 。 彌di 滿mãn 千thiên 萬vạn 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 從tùng 西tây 來lai 。 坐tọa 最tối 大đại 蓮liên 華hoa 。 寳# 臺đài 迭điệt 出xuất 。 光quang 明minh 相tương 照chiếu 。 互hỗ 為vi 輝huy 映ánh 。 芳phương 等đẳng 禮lễ 佛Phật 問vấn 曰viết 。 閻Diêm 浮Phù 眾chúng 生sanh 。 依y 經kinh 念niệm 佛Phật 。 得đắc 生sanh 此thử 否phủ/bĩ 。 佛Phật 云vân 如như 念niệm 我ngã 名danh 者giả 。 皆giai 生sanh 我ngã 國quốc 。 無vô 有hữu 一nhất 人nhân 。 念niệm 而nhi 不bất 生sanh 者giả 。 又hựu 見kiến 其kỳ 國quốc 。 地địa 平bình 如như 掌chưởng 。 寳# 幢tràng 珠châu 網võng 。 上thượng 下hạ 間gian 錯thác 。 有hữu 一nhất 梵Phạm 僧Tăng 乘thừa 寳# 車xa 。 逐trục 遠viễn 而nhi 來lai 。 謂vị 芳phương 等đẳng 曰viết 。 吾ngô 法Pháp 藏tạng 也dã 。 以dĩ 宿túc 願nguyện 因nhân 。 故cố 來lai 迎nghênh 汝nhữ 。 芳phương 等đẳng 乘thừa 車xa 前tiền 往vãng 。 自tự 覺giác 其kỳ 身thân 坐tọa 寳# 蓮liên 華hoa 。 及cập 聞văn 釋Thích 迦Ca 佛Phật 與dữ 文Văn 殊Thù 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 梵Phạm 音âm 聲thanh 。 稱xưng 讚tán 淨tịnh 土độ 。 其kỳ 前tiền 有hữu 大đại 殿điện 。 殿điện 前tiền 復phục 有hữu 三tam 道đạo 寳# 階giai 。 第đệ 一nhất 道đạo 純thuần 是thị 白bạch 衣y 。 第đệ 二nhị 道đạo 僧Tăng 俗tục 相tương/tướng 半bán 。 第đệ 三tam 道đạo 唯duy 是thị 僧Tăng 軰# 。 佛Phật 指chỉ 之chi 謂vị 芳phương 等đẳng 曰viết 。 此thử 皆giai 閻Diêm 浮Phù 提đề 。 念niệm 佛Phật 之chi 人nhân 。 得đắc 生sanh 此thử 土thổ/độ 也dã 。 汝nhữ 宜nghi 自tự 勉miễn 。 芳phương 果quả 既ký 寤ngụ 。 歷lịch 與dữ 其kỳ 徒đồ 言ngôn 之chi 。 後hậu 五ngũ 日nhật 二nhị 人nhân 無vô 病bệnh 。 忽hốt 聞văn 鐘chung 聲thanh 。 他tha 人nhân 不bất 聞văn 。 芳phương 果quả 共cộng 云vân 。 鐘chung 聲thanh 以dĩ 我ngã 軰# 事sự 也dã 。 頃khoảnh 刻khắc 二nhị 人nhân 俱câu 即tức 化hóa 去khứ 。 (# 此thử 傳truyền 宜nghi 在tại 綽xước 公công 之chi 次thứ )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 耄mạo 耋# 之chi 年niên 。 始thỉ 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 而nhi 尚thượng 得đắc 往vãng 生sanh 。 少thiếu 壯tráng 可khả 知tri 矣hĩ 。 彼bỉ 芳phương 果quả 二nhị 公công 。 聞văn 風phong 興hưng 起khởi 。 終chung 獲hoạch 靈linh 應ưng 。 見kiến 賢hiền 思tư 齊tề 。 其kỳ 此thử 之chi 謂vị 乎hồ 。

按án 淨tịnh 土độ 善thiện 人nhân 咏# 云vân 。 衍diễn 法Pháp 師sư 遇ngộ 西tây 河hà 綽xước 禪thiền 師sư 講giảng 觀quán 經kinh 。 始thỉ 知tri 觀quán 心tâm 。 念niệm 佛Phật 法Pháp 門môn 。 遂toại 捐quyên 文văn 字tự 。 建kiến 立lập 道Đạo 場Tràng 。 日nhật 禮lễ 千thiên 拜bái 。 專chuyên 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 名danh 號hiệu 。 五ngũ 年niên 功công 成thành 。 報báo 歸quy 安an 養dưỡng 。 似tự 即tức 衒huyễn 公công 。 乃nãi 名danh 之chi 誤ngộ 耳nhĩ 。 但đãn 三tam 年niên 五ngũ 年niên 有hữu 異dị 。 當đương 以dĩ 統thống 紀kỷ 為vi 正chánh 。

唐đường 道đạo 昂ngang 法Pháp 師sư 。 魏ngụy 郡quận 人nhân 。 少thiểu 師sư 靈linh 裕# 法Pháp 師sư 。 嘗thường 於ư 寒hàn 陵lăng 山sơn 寺tự 講giảng 華hoa 嚴nghiêm 十Thập 地Địa 論luận 。 稽khể 洽hiệp 博bác 詣nghệ 。 志chí 結kết 西tây 方phương 。 願nguyện 生sanh 安an 養dưỡng 。 後hậu 自tự 知tri 命mạng 極cực 。 預dự 期kỳ 八bát 月nguyệt 。 人nhân 未vị 之chi 測trắc 也dã 。 至chí 八bát 月nguyệt 朔sóc 日nhật 無vô 所sở 患hoạn 。 問vấn 齋trai 時thời 至chí 未vị 。 即tức 昇thăng 高cao 座tòa 。 身thân 含hàm 奇kỳ 相tương/tướng 。 爐lô 發phát 異dị 香hương 。 引dẫn 諸chư 四tứ 眾chúng 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 詞từ 理lý 切thiết 至chí 。 聼# 者giả 寒hàn 心tâm 。 昂ngang 舉cử 目mục 高cao 視thị 。 見kiến 天thiên 眾chúng 繽tân 紛phân 。 雜tạp 沓đạp 而nhi 來lai 。 管quản 絃huyền 嘹# 亮lượng 。 遽cự 揖ấp 而nhi 告cáo 眾chúng 曰viết 。 彼bỉ 兜Đâu 率Suất 陀Đà 天thiên 眾chúng 。 何hà 來lai 迎nghênh 我ngã 。 然nhiên 天thiên 道đạo 乃nãi 。 生sanh 死tử 根căn 本bổn 。 由do 來lai 非phi 吾ngô 願nguyện 。 我ngã 常thường 祈kỳ 心tâm 淨tịnh 土độ 。 如như 何hà 此thử 誠thành 不bất 果quả 遂toại 耶da 。 言ngôn 訖ngật 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 還hoàn 滅diệt 。 便tiện 見kiến 西tây 方phương 。 香hương 花hoa 伎kỹ 樂nhạc 。 充sung 塞tắc 如như 雲vân 。 飛phi 湧dũng 而nhi 來lai 。 旋toàn 環hoàn 頂đảnh 上thượng 。 舉cử 眾chúng 皆giai 見kiến 。 昂ngang 因nhân [目*(宜/八)]# 目mục 。 久cửu 之chi 曰viết 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 光quang 明minh 照chiếu 我ngã 。 諸chư 化hóa 菩Bồ 薩Tát 。 又hựu 來lai 會hội 此thử 。 今kim 西tây 方phương 靈linh 相tương/tướng 來lai 迎nghênh 。 事sự 須tu 願nguyện 往vãng 。 於ư 是thị 捧phủng 爐lô 叩khấu 首thủ 陳trần 慶khánh 。 但đãn 見kiến 香hương 爐lô 墜trụy 手thủ 。 即tức 於ư 高cao 座tòa 而nhi 逝thệ 。 足túc 下hạ 有hữu 普phổ 光quang 堂đường 等đẳng 字tự 。 遐hà 邇nhĩ 驚kinh 歎thán 。 (# 或hoặc 云vân 於ư 相tương/tướng 州châu 講giảng 法Pháp 華hoa 經kinh 時thời 也dã )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 卻khước 天thiên 宮cung 而nhi 求cầu 淨tịnh 土độ 。 前tiền 有hữu 光quang 公công 洪hồng 公công 。 今kim 見kiến 昂ngang 公công 。 葢# 三tam 人nhân 焉yên 。 而nhi 時thời 迫bách 須tu 臾du 。 猶do 能năng 導đạo 四tứ 眾chúng 以dĩ 毘tỳ 尼ni 。 據cứ 高cao 座tòa 而nhi 歸quy 寂tịch 。 靈linh 相tương/tướng 紛phân 然nhiên 。 駭hãi 人nhân 心tâm 目mục 。 嗚ô 呼hô 異dị 哉tai 。

唐đường 惟duy 岸ngạn 法Pháp 師sư 。 并tinh 州châu 人nhân 。 約ước 心tâm 淨tịnh 土độ 。 為vi 真chân 歸quy 之chi 地địa 。 行hành 方Phương 等Đẳng 懺sám 。 服phục 勤cần 無vô 缺khuyết 。 又hựu 常thường 專chuyên 修tu 十thập 六lục 觀quán 門môn 。 曾tằng 因nhân 微vi 疾tật 出xuất 觀quán 。 見kiến 觀quán 音âm 勢thế 至chí 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 現hiện 於ư 空không 中trung 。 遲trì 久cửu 不bất 滅diệt 。 岸ngạn 頂đảnh 禮lễ 雨vũ 淚lệ 而nhi 歎thán 曰viết 。 幸hạnh 由do 肉nhục 眼nhãn 。 得đắc 覩đổ 聖thánh 容dung 。 所sở 恨hận 後hậu 世thế 無vô 傳truyền 焉yên 。 倏thúc 有hữu 二nhị 人nhân 自tự 稱xưng 善thiện 畫họa 。 未vị 展triển 臂tý 間gian 。 聖thánh 相tương/tướng 克khắc 就tựu 。 已dĩ 而nhi 人nhân 亦diệc 不bất 見kiến 。 弟đệ 子tử 怪quái 而nhi 問vấn 之chi 。 岸ngạn 曰viết 此thử 豈khởi 畫họa 工công 哉tai 。 乃nãi 謂vị 弟đệ 子tử 曰viết 。 吾ngô 之chi 西tây 行hành 此thử 其kỳ 時thời 也dã 。 有hữu 從tùng 我ngã 者giả 乎hồ 。 當đương 明minh 言ngôn 之chi 。 有hữu 一nhất 小tiểu 童đồng 子tử 云vân 。 願nguyện 從tùng 師sư 往vãng 。 岸ngạn 曰viết 必tất 能năng 從tùng 我ngã 。 可khả 歸quy 告cáo 父phụ 母mẫu 。 小tiểu 童đồng 曰viết 。 惟duy 師sư 之chi 命mạng 。 即tức 往vãng 白bạch 父phụ 母mẫu 。 父phụ 母mẫu 聞văn 而nhi 笑tiếu 罵mạ 之chi 。 童đồng 子tử 乃nãi 歸quy 寺tự 。 香hương 湯thang 沐mộc 浴dục 。 於ư 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 像tượng 前tiền 。 趺phu 坐tọa 而nhi 化hóa 。 人nhân 或hoặc 告cáo 岸ngạn 。 岸ngạn 至chí 撫phủ 其kỳ 背bối/bội 曰viết 。 小tiểu 子tử 汝nhữ 事sự 吾ngô 者giả 。 何hà 得đắc 先tiên 吾ngô 而nhi 行hành 耶da 。 遂toại 索sách 筆bút 向hướng 所sở 畵họa 二nhị 菩Bồ 薩Tát 前tiền 。 焚phần 香hương 作tác 偈kệ 云vân 。 觀quán 音âm 助trợ 遠viễn 接tiếp 。 勢thế 至chí 輔phụ 遙diêu 迎nghênh 。 寳# 瓶bình 冠quan 上thượng 顯hiển 。 化hóa 佛Phật 頂đảnh 中trung 明minh 。 俱câu 遊du 十thập 方phương 剎sát 。 持trì 華hoa 候hậu 九cửu 生sanh 。 願nguyện 以dĩ 慈từ 悲bi 手thủ 。 提đề 奬# 共cộng 西tây 行hành 。 因nhân 令linh 弟đệ 子tử 助trợ 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 仰ngưỡng 目mục 西tây 顧cố 。 寂tịch 然nhiên 無vô 聲thanh 。 而nhi 長trường/trưởng 逝thệ 焉yên 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 岸ngạn 公công 之chi 事sự 。 無vô 惑hoặc 矣hĩ 。 彼bỉ 童đồng 子tử 非phi 。 久cửu 積tích 淨tịnh 業nghiệp 。 胡hồ 脫thoát 化hóa 之chi 神thần 異dị 耶da 。 噫# 爾nhĩ 不bất 見kiến 十thập 念niệm 成thành 功công 乎hồ 。 不bất 然nhiên 則tắc 宿túc 世thế 善thiện 根căn 熟thục 耳nhĩ 。 修tu 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 或hoặc 今kim 身thân 不bất 克khắc 往vãng 生sanh 。 觀quán 此thử 可khả 以dĩ 自tự 慰úy 。

唐đường 懷hoài 玉ngọc 禪thiền 師sư 。 台thai 州châu 丹đan 丘khâu 人nhân 。 持trì 律luật 甚thậm 嚴nghiêm 。 布bố 衣y 一nhất 食thực 。 常thường 坐tọa 不bất 臥ngọa 。 注chú 想tưởng 淨tịnh 土độ 將tương 四tứ 十thập 年niên 。 日nhật 課khóa 佛Phật 號hiệu 五ngũ 萬vạn 聲thanh 。 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 。 三tam 十thập 萬vạn 遍biến 。 通thông 誦tụng 淨tịnh 土độ 諸chư 經kinh 三tam 百bách 萬vạn 。 天thiên 寳# 元nguyên 年niên 。 正chánh 念niệm 佛Phật 間gian 。 忽hốt 見kiến 西tây 方phương 。 佛Phật 及cập 聖thánh 眾chúng 。 數số 如như 恆Hằng 沙sa 。 滿mãn 虚# 空không 中trung 。 中trung 有hữu 一nhất 人nhân 。 手thủ 持trì 銀ngân 臺đài 來lai 迎nghênh 。 前tiền 以dĩ 示thị 玉ngọc 。 玉ngọc 曰viết 。 吾ngô 一nhất 生sanh 念niệm 佛Phật 。 誓thệ 取thủ 金kim 臺đài 。 如như 我ngã 本bổn 願nguyện 。 必tất 得đắc 金kim 臺đài 。 何hà 為vi 不bất 然nhiên 耶da 。 言ngôn 發phát 而nhi 人nhân 臺đài 俱câu 隱ẩn 。 於ư 是thị 玉ngọc 彌di 加gia 精tinh 進tấn 。 至chí 三tam 七thất 日nhật 後hậu 。 向hướng 之chi 擎kình 臺đài 者giả 。 乃nãi 復phục 現hiện 前tiền 告cáo 曰viết 。 法Pháp 師sư 以dĩ 精tinh 苦khổ 故cố 。 得đắc 升thăng 上thượng 品phẩm 。 又hựu 曰viết 上thượng 品phẩm 往vãng 生sanh 。 必tất 先tiên 見kiến 佛Phật 。 可khả 趺phu 坐tọa 以dĩ 俟sĩ 佛Phật 來lai 。 未vị 旋toàn 踵chủng 間gian 。 忽hốt 異dị 光quang 照chiếu 室thất 。 又hựu 越việt 三tam 日nhật 。 異dị 光quang 再tái 發phát 。 玉ngọc 曰viết 。 我ngã 報báo 身thân 即tức 盡tận 。 生sanh 淨tịnh 土độ 矣hĩ 。 次thứ 日nhật 書thư 偈kệ 云vân 。 清thanh 淨tịnh 皎hiệu 潔khiết 無vô 塵trần 垢cấu 。 蓮liên 華hoa 化hóa 生sanh 為vi 父phụ 母mẫu 。 我ngã 經kinh 十thập 刼# 修tu 道Đạo 來lai 。 出xuất 示thị 閻Diêm 浮Phù 厭yếm 眾chúng 苦khổ 。 一nhất 生sanh 苦khổ 行hạnh 超siêu 十thập 劫kiếp 。 永vĩnh 離ly 娑sa 婆bà 歸quy 淨tịnh 土độ 。 偈kệ 畢tất 香hương 氣khí 四tứ 來lai 。 弟đệ 子tử 有hữu 見kiến 佛Phật 。 與dữ 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 共cộng 乘thừa 金kim 臺đài 。 臺đài 傍bàng 百bách 千thiên 化hóa 佛Phật 。 自tự 西tây 而nhi 下hạ 迎nghênh 玉ngọc 。 玉ngọc 恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng 。 含hàm 笑tiếu 而nhi 終chung 。 郡quận 太thái 守thủ 段đoạn 公công 懷hoài 然nhiên 。 見kiến 而nhi 異dị 之chi 。 作tác 偈kệ 贊tán 曰viết 。 我ngã 師sư 一nhất 念niệm 登đăng 初Sơ 地Địa 。 佛Phật 國quốc 笙sanh 歌ca 兩lưỡng 度độ 來lai 。 惟duy 有hữu 門môn 前tiền 古cổ 槐# 樹thụ 。 低đê 枝chi 只chỉ 為vì 掛quải 金kim 臺đài 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 或hoặc 謂vị 銀ngân 臺đài 至chí 而nhi 復phục 隱ẩn 。 金kim 臺đài 誓thệ 而nhi 重trùng 來lai 。 何hà 得đắc 果quả 報báo 無vô 憑bằng 。 由do 人nhân 揀giản 擇trạch 。 通thông 曰viết 。 此thử 正chánh 謂vị 萬vạn 法pháp 由do 心tâm 。 隨tùy 感cảm 而nhi 應ưng 者giả 也dã 。 且thả 火hỏa 車xa 已dĩ 現hiện 。 十thập 念niệm 而nhi 得đắc 往vãng 生sanh 。 天thiên 眾chúng 來lai 迎nghênh 。 矢thỉ 心tâm 而nhi 歸quy 淨tịnh 土độ 。 善thiện 惡ác 聖thánh 凡phàm 之chi 相tướng 隔cách 。 尚thượng 可khả 轉chuyển 業nghiệp 須tu 臾du 。 况# 金kim 銀ngân 幾kỷ 希hy 間gian 耶da 。

唐đường 善thiện 道Đạo 法Pháp 師sư 。 臨lâm 淄# 人nhân 。 入nhập 大đại 藏tạng 信tín 手thủ 探thám 卷quyển 得đắc 觀quán 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 經kinh 。 乃nãi 專chuyên 修tu 十thập 六lục 妙diệu 觀quán 。 及cập 往vãng 廬lư 山sơn 觀quán 遠viễn 公công 遺di 躅trục 。 豁hoát 然nhiên 增tăng 思tư 。 後hậu 遁độn 跡tích 終chung 南nam 。 修tu 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 。 數số 載tái 覩đổ 寳# 閣các 瑤dao 池trì 。 宛uyển 然nhiên 在tại 目mục 。 後hậu 往vãng 晉tấn 陽dương 。 從tùng 綽xước 禪thiền 師sư 授thọ 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 。 入nhập 定định 七thất 日nhật 。 綽xước 請thỉnh 觀quán 所sở 生sanh 處xứ 。 道đạo 報báo 曰viết 。 師sư 當đương 懺sám 悔hối 三tam 罪tội 。 方phương 可khả 往vãng 生sanh 。 師sư 嘗thường 安an 佛Phật 像tượng 於ư 簷diêm 牖dũ 下hạ 。 自tự 處xứ 深thâm 房phòng 。 此thử 一nhất 罪tội 也dã 。 當đương 於ư 佛Phật 前tiền 懺sám 。 又hựu 嘗thường 役dịch 使sử 出xuất 家gia 人nhân 。 此thử 二nhị 罪tội 也dã 。 當đương 於ư 四tứ 僧Tăng 前tiền 懺sám 。 又hựu 因nhân 造tạo 屋ốc 。 多đa 損tổn 蟲trùng 命mạng 。 此thử 三tam 罪tội 也dã 。 當đương 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 前tiền 懺sám 。 綽xước 靜tĩnh 思tư 往vãng 咎cữu 。 洗tẩy 心tâm 悔hối 過quá 以dĩ 謝tạ 。 久cửu 之chi 。 道đạo 因nhân 定định 出xuất 謂vị 綽xước 曰viết 。 師sư 罪tội 滅diệt 矣hĩ 。 後hậu 有hữu 白bạch 光quang 來lai 照chiếu 之chi 時thời 。 是thị 往vãng 生sanh 相tương/tướng 也dã 。 道Đạo 行hạnh 化hóa 長trường/trưởng 安an 。 歸quy 者giả 如như 市thị 。 忽hốt 微vi 疾tật 。 即tức 掩yểm 室thất 怡di 然nhiên 而nhi 逝thệ 。 異dị 香hương 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 向hướng 西tây 而nhi 隱ẩn 。 (# 淨tịnh 土độ 善thiện 人nhân 咏# 云vân 。 綽xước 公công 嘗thường 令linh 善thiện 道đạo 入nhập 定định 。 觀quán 已dĩ 得đắc 生sanh 安an 養dưỡng 否phủ/bĩ 。 佛Phật 言ngôn 綽xước 亾# 日nhật 。 當đương 放phóng 白bạch 毫hào 遠viễn 照chiếu 東đông 方phương 。 此thử 光quang 現hiện 時thời 。 來lai 生sanh 我ngã 國quốc 。 果quả 綽xước 亾# 日nhật 。 三tam 道đạo 白bạch 毫hào 。 照chiếu 於ư 房phòng 內nội 。 )# 。

按án 統thống 紀kỷ 之chi 傳truyền 善thiện 道đạo 。 與dữ 其kỳ 所sở 立lập 蓮liên 宗tông 二nhị 祖tổ 光quang 明minh 法Pháp 師sư 善thiện 導đạo 和hòa 尚thượng 。 似tự 是thị 一nhất 人nhân 。 而nhi 大đại 同đồng 小tiểu 異dị 。 故cố 兩lưỡng 存tồn 之chi 。 其kỳ 所sở 同đồng 者giả 。 與dữ 道đạo 綽xước 禪thiền 師sư 為vi 友hữu 。 又hựu 皆giai 行hành 化hóa 長trường/trưởng 安an 。 其kỳ 所sở 異dị 者giả 。 善thiện 導đạo 不bất 知tri 何hà 處xứ 人nhân 。 而nhi 此thử 則tắc 云vân 臨lâm 淄# 人nhân 。 善thiện 導đạo 登đăng 柳liễu 樹thụ 。 投đầu 身thân 自tự 絕tuyệt 。 此thử 則tắc 示thị 微vi 疾tật 掩yểm 室thất 而nhi 逝thệ 。 善thiện 導đạo 因nhân 見kiến 九cửu 品phẩm 道Đạo 場Tràng 。 講giảng 誦tụng 觀quán 經kinh 而nhi 喜hỷ 。 此thử 則tắc 先tiên 修tu 十thập 六lục 妙diệu 觀quán 。 後hậu 從tùng 綽xước 禪thiền 師sư 遊du 。 然nhiên 入nhập 定định 觀quán 所sở 生sanh 處xứ 。 非phi 大đại 聖thánh 示thị 現hiện 不bất 能năng 也dã 。 或hoặc 此thử 師sư 與dữ 綽xước 公công 同đồng 時thời 。 而nhi 善thiện 導đạo 則tắc 觀quán 綽xước 公công 遺di 範phạm 。 而nhi 興hưng 起khởi 者giả 。 先tiên 後hậu 行hành 化hóa 長trường/trưởng 安an 。 何hà 為vi 不bất 可khả 。 今kim 杭# 州châu 橫hoạnh/hoành 山sơn 有hữu 光quang 明minh 寺tự 。 光quang 明minh 臺đài 。 云vân 是thị 善thiện 導đạo 遺di 跡tích 。 秦tần 越việt 相tương/tướng 隔cách 數sổ 千thiên 里lý 。 不bất 知tri 何hà 時thời 至chí 此thử 。 或hoặc 紀kỷ 傳truyền 所sở 略lược 耳nhĩ 。

石thạch 晉tấn 志chí 通thông 法Pháp 師sư 。 扶phù 風phong 人nhân 。 (# 或hoặc 云vân 鳳phượng 翔tường )# 遊du 天thiên 台thai 。 因nhân 見kiến 智trí 者giả 大đại 師sư 淨tịnh 土độ 儀nghi 式thức 。 不bất 勝thắng 忻hãn 抃# 。 怡di 然nhiên 會hội 心tâm 。 自tự 是thị 不bất 向hướng 西tây 唾thóa 。 不bất 背bối/bội 西tây 坐tọa 。 專chuyên 心tâm 念niệm 佛Phật 。 嘗thường 至chí 招chiêu 手thủ 岩# 。 因nhân 陳trần 大đại 願nguyện 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 四tứ 十thập 八bát 願nguyện 。 誦tụng 已dĩ 投đầu 身thân 岩# 下hạ 。 若nhược 有hữu 神thần 人nhân 捧phủng 之chi 於ư 樹thụ 。 乃nãi 復phục 整chỉnh 心tâm 登đăng 岩# 曰viết 。 餘dư 生sanh 可khả 厭yếm 。 大đại 願nguyện 已dĩ 發phát 。 惟duy 海hải 眾chúng 菩Bồ 薩Tát 。 同đồng 相tương 接tiếp 引dẫn 。 再tái 投đầu 而nhi 下hạ 。 適thích 在tại 蒙mông 茸# 草thảo 上thượng 。 久cửu 之chi 復phục 蘇tô 。 寺tự 眾chúng 舁dư 歸quy 。 身thân 心tâm 無vô 損tổn 。 後hậu 遊du 越việt 之chi 法pháp 華hoa 山sơn 。 一nhất 夕tịch 見kiến 白bạch 鶴hạc 孔khổng 雀tước 。 行hàng 列liệt 西tây 下hạ 。 又hựu 見kiến 蓮liên 華hoa 開khai 合hợp 。 光quang 相tướng 現hiện 於ư 前tiền 。 通thông 云vân 白bạch 鶴hạc 孔khổng 雀tước 。 淨tịnh 土độ 境cảnh 也dã 。 蓮liên 華hoa 光quang 相tướng 。 受thọ 生sanh 處xứ 也dã 。 淨tịnh 土độ 現hiện 矣hĩ 。 乃nãi 起khởi 禮lễ 佛Phật 趺phu 坐tọa 而nhi 化hóa 。 茶trà 毘tỳ 有hữu 五ngũ 色sắc 祥tường 雲vân 。 環hoàn 覆phú 火hỏa 上thượng 。 舍xá 利lợi 鱗lân 砌# 於ư 身thân 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 唾thóa 必tất 西tây 避tị 。 坐tọa 必tất 西tây 向hướng 。 繫hệ 念niệm 如như 斯tư 。 何hà 事sự 不bất 辦biện 。 今kim 以dĩ 輕khinh 心tâm 淺thiển 心tâm 而nhi 欲dục 往vãng 生sanh 難nạn/nan 矣hĩ 。 或hoặc 曰viết 不bất 已dĩ 着trước 乎hồ 。 噫# 諦đế 觀quán 落lạc 日nhật 。 經kinh 有hữu 明minh 文văn 。 智trí 者giả 大đại 師sư 。 始thỉ 生sanh 而nhi 面diện 西tây 趺phu 坐tọa 。 乃nãi 至chí 淨tịnh 業nghiệp 諸chư 賢hiền 。 西tây 向hướng 坐tọa 脫thoát 者giả 。 不bất 着trước 而nhi 能năng 之chi 乎hồ 。 躭đam 心tâm 濁trược 境cảnh 。 終chung 世thế 安an 然nhiên 。 纔tài 念niệm 淨tịnh 邦bang 。 便tiện 憂ưu 其kỳ 着trước 。 顛điên 倒đảo 乃nãi 爾nhĩ 。 嗟ta 乎hồ 異dị 哉tai 。

宋tống 法pháp 智trí 法Pháp 師sư 知tri 禮lễ 。 字tự 約ước 言ngôn 。 姓tánh 金kim 氏thị 。 四tứ 明minh 人nhân 。 從tùng 寳# 雲vân 通thông 師sư 。 傳truyền 天thiên 台thai 教giáo 觀quán 。 出xuất 世thế 承thừa 天thiên 。 繼kế 住trụ 延diên 慶khánh 。 道đạo 化hóa 熾sí 行hành 。 學học 徒đồ 如như 林lâm 。 力lực 行hành 法pháp 華hoa 。 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 。 期kỳ 生sanh 安an 養dưỡng 。 晚vãn 居cư 南nam 湖hồ 。 述thuật 妙diệu 宗tông 鈔sao 。 釋thích 天thiên 台thai 觀quán 經kinh 疏sớ/sơ 。 大đại 彰chương 觀quán 心tâm 觀quán 佛Phật 之chi 旨chỉ 。 又hựu 撰soạn 融dung 心tâm 解giải 。 明minh 一nhất 心tâm 三tam 觀quán 。 顯hiển 四tứ 淨tịnh 土độ 之chi 義nghĩa 。 每mỗi 歲tuế 二nhị 月nguyệt 望vọng 日nhật 。 建kiến 念niệm 佛Phật 施thí 戒giới 會hội 。 動động 逾du 萬vạn 人nhân 。 嘗thường 與dữ 十thập 僧Tăng 。 結kết 社xã 修tu 懺sám 。 約ước 三tam 載tái 自tự 焚phần 其kỳ 身thân 。 決quyết 取thủ 淨tịnh 土độ 。 楊dương 文văn 公công 億ức 。 以dĩ 書thư 勸khuyến 請thỉnh 住trụ 世thế 。 傳truyền 法pháp 度độ 人nhân 。 師sư 荅# 以dĩ 書thư 極cực 譚đàm 法Pháp 要yếu 。 必tất 欲dục 如như 願nguyện 。 公công 再tái 四tứ 勸khuyến 留lưu 始thỉ 允duẫn 其kỳ 請thỉnh 。 中trung 興hưng 天thiên 台thai 一nhất 宗tông 。 萬vạn 世thế 之chi 下hạ 。 以dĩ 師sư 為vi 凖# 的đích 。 稱xưng 為vi 四tứ 明minh 尊tôn 者giả 。 著trước 金kim 光quang 諸chư 記ký 指chỉ 要yếu 諸chư 鈔sao 。 講giảng 座tòa 譚đàm 麈# 。 曾tằng 無vô 虚# 日nhật 。 後hậu 於ư 天thiên 聖thánh 六lục 年niên 。 歲tuế 旦đán 結kết 壇đàn 建kiến 光quang 明minh 懺sám 。 七thất 日nhật 為vi 往vãng 生sanh 之chi 期kỳ 。 至chí 第đệ 五ngũ 日nhật 。 召triệu 大đại 眾chúng 為vi 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 驟sậu 稱xưng 佛Phật 號hiệu 數số 百bách 聲thanh 。 跋bạt 坐tọa 奄yểm 然nhiên 而nhi 逝thệ 。 趙triệu 清thanh 獻hiến 公công 抃# 。 銘minh 其kỳ 塔tháp 。 (# 闍xà 維duy 時thời 。 異dị 香hương 芬phân 郁uất 舍xá 利lợi 無vô 數số 。 舌thiệt 根căn 不bất 壞hoại 。 如như 紅hồng 蓮liên 華hoa 。 )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 師sư 述thuật 妙diệu 宗tông 說thuyết 淨tịnh 觀quán 。 大đại 弘hoằng 台thai 教giáo 。 而nhi 臨lâm 終chung 念niệm 佛Phật 坐tọa 逝thệ 。 豈khởi 騰đằng 口khẩu 說thuyết 者giả 。 可khả 同đồng 日nhật 語ngữ 耶da 。

宋tống 慈từ 仁nhân 法Pháp 師sư 遵tuân 式thức 。 字tự 知tri 白bạch 。 姓tánh 葉diệp 氏thị 。 台thai 州châu 人nhân 。 二nhị 十thập 受thọ 具cụ 學học 律luật 於ư 守thủ 初sơ 師sư 。 繼kế 入nhập 國quốc 清thanh 。 於ư 普phổ 賢hiền 像tượng 前tiền 然nhiên 一nhất 指chỉ 誓thệ 傳truyền 天thiên 台thai 教giáo 觀quán 。 雍ung 熈# 初sơ 。 謁yết 寳# 雲vân 通thông 師sư 。 智trí 解giải 秀tú 出xuất 。 學học 行hành 高cao 古cổ 。 名danh 冠quan 兩lưỡng 浙chiết 。 而nhi 專chuyên 志chí 安an 養dưỡng 。 智trí 者giả 大đại 師sư 諱húy 日nhật 。 然nhiên 頂đảnh 誓thệ 力lực 行hành 四tứ 三tam 昧muội 。 嘗thường 於ư 東đông 山sơn 行hành 。 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 。 九cửu 十thập 日nhật 。 苦khổ 學học 嘔# 血huyết 。 入nhập 道Đạo 場Tràng 兩lưỡng 足túc 皮bì 裂liệt 。 以dĩ 死tử 自tự 誓thệ 。 忽hốt 如như 夢mộng 中trung 見kiến 觀quán 音âm 垂thùy 手thủ 。 指chỉ 其kỳ 口khẩu 引dẫn 出xuất 數số 蟲trùng 。 又hựu 指chỉ 端đoan 出xuất 甘cam 露lộ 注chú 其kỳ 口khẩu 。 覺giác 身thân 心tâm 清thanh 涼lương 。 疾tật 遂toại 愈dũ 。 淳thuần 化hóa 初sơ 。 眾chúng 請thỉnh 居cư 四tứ 明minh 寳# 雲vân 。 講giảng 說thuyết 無vô 間gian 。 結kết 緇# 素tố 專chuyên 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 作tác 誓thệ 生sanh 西tây 方phương 記ký 。 及cập 居cư 天Thiên 竺Trúc 靈linh 隱ẩn 。 於ư 寺tự 東đông 建kiến 日nhật 觀quán 庵am 。 為vi 送tống 想tưởng 西tây 方phương 之chi 法pháp 。 依y 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 述thuật 。 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 懺sám 儀nghi 。 為vi 杭# 守thủ 馬mã 亮lượng 述thuật 淨tịnh 土độ 決quyết 疑nghi 行hạnh 願nguyện 二nhị 法Pháp 門môn 。 又hựu 製chế 大đại 小tiểu 本bổn 彌di 陀đà 懺sám 法pháp 。 晨thần 朝triêu 十thập 念niệm 法pháp 。 往vãng 生sanh 坐tọa 禪thiền 觀quán 法pháp 。 往vãng 生sanh 傳truyền 略lược 。 念niệm 佛Phật 方phương 法pháp 。 十thập 六lục 觀quán 頌tụng 。 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 詩thi 等đẳng 。 行hành 於ư 世thế 。 師sư 惟duy 以dĩ 淨tịnh 土độ 勸khuyến 人nhân 。 壽thọ 六lục 十thập 九cửu 。 明minh 道đạo 元nguyên 年niên 十thập 月nguyệt 十thập 八bát 日nhật 示thị 疾tật 草thảo 堂đường 。 將tương 化hóa 之chi 夕tịch 。 炷chú 香hương 禮lễ 佛Phật 。 願nguyện 諸chư 佛Phật 證chứng 明minh 。 往vãng 生sanh 安an 養dưỡng 。 弟đệ 子tử 問vấn 所sở 歸quy 。 對đối 以dĩ 寂tịch 光quang 淨tịnh 土độ 。 至chí 夜dạ 端đoan 坐tọa 念niệm 佛Phật 。 奄yểm 然nhiên 而nhi 逝thệ 。 人nhân 見kiến 大đại 星tinh 隕vẫn 於ư 靈linh 鷲thứu 峰phong 。

時thời 號hiệu 慈từ 雲vân 懺sám 主chủ 云vân 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 克khắc 勤cần 懺sám 法pháp 自tự 行hành 。 而nhi 垂thùy 憲hiến 萬vạn 世thế 。 古cổ 今kim 一nhất 人nhân 而nhi 巳tị 。 至chí 於ư 寳# 手thủ 出xuất 蟲trùng 。 甘cam 露lộ 灌quán 口khẩu 。 非phi 精tinh 誠thành 之chi 極cực 。 疇trù 能năng 然nhiên 乎hồ 。

宋tống 天thiên 衣y 義nghĩa 懷hoài 禪thiền 師sư 。 溫ôn 州châu 樂nhạo/nhạc/lạc 清thanh 人nhân 也dã 。 父phụ 以dĩ 漁ngư 為vi 業nghiệp 。 懷hoài 稚trĩ 子tử 時thời 。 坐tọa 船thuyền 尾vĩ 隨tùy 父phụ 漁ngư 。 得đắc 魚ngư 即tức 付phó 懷hoài 。 懷hoài 不bất 忍nhẫn 串xuyến 之chi 私tư 投đầu 江giang 中trung 。 父phụ 怒nộ 捶chúy 罵mạ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 而nhi 無vô 悔hối 。 遂toại 辭từ 親thân 出xuất 家gia 。 天thiên 聖thánh 中trung 依y 景cảnh 德đức 寺tự 僧Tăng 。 試thí 經kinh 得đắc 度độ 。 稟bẩm 法pháp 于vu 翠thúy 峰phong 顯hiển 禪thiền 師sư 。 凡phàm 五ngũ 住trụ 道Đạo 場Tràng 晚vãn 居cư 池trì 州châu 栖tê 山sơn 庵am 。 化hóa 人nhân 念niệm 佛Phật 。 有hữu 勸khuyến 修tu 淨tịnh 土độ 說thuyết 。 師sư 嘗thường 室thất 中trung 問vấn 學học 者giả 云vân 。 若nhược 言ngôn 捨xả 穢uế 取thủ 淨tịnh 。 厭yếm 此thử 欣hân 彼bỉ 。 則tắc 是thị 取thủ 捨xả 之chi 情tình 。 眾chúng 生sanh 妄vọng 想tưởng 。 若nhược 言ngôn 無vô 淨tịnh 土độ 。 則tắc 違vi 佛Phật 語ngữ 。 修tu 淨tịnh 土độ 者giả 。 當đương 如như 何hà 修tu 。 眾chúng 無vô 語ngữ 。 復phục 自tự 荅# 云vân 。 生sanh 則tắc 決quyết 定định 生sanh 。 去khứ 則tắc 實thật 不bất 去khứ 。 又hựu 云vân 。 譬thí 如như 雁nhạn 過quá 長trường/trưởng 空không 。 影ảnh 沉trầm 寒hàn 水thủy 。 鴈nhạn 無vô 遺di 踪# 之chi 意ý 。 水thủy 無vô 留lưu 影ảnh 之chi 心tâm 。 及cập 示thị 寂tịch 之chi 夕tịch 。 其kỳ 徒đồ 智trí 才tài 。 問vấn 壘lũy 塔tháp 已dĩ 畢tất 。 如như 何hà 是thị 畢tất 竟cánh 事sự 。 師sư 豎thụ 拳quyền 示thị 之chi 。 推thôi 枕chẩm 而nhi 逝thệ 。 (# 見kiến 淨tịnh 土độ 善thiện 人nhân 咏# 。 及cập 淨tịnh 土độ 指chỉ 歸quy 。 )# 。

宗tông 門môn 密mật 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 自tự 懷hoài 師sư 始thỉ 。 觀quán 生sanh 則tắc 決quyết 定định 生sanh 二nhị 語ngữ 。 則tắc 不bất 離ly 自tự 性tánh 。 而nhi 登đăng 上thượng 品phẩm 。 復phục 何hà 所sở 疑nghi 。

宋tống 圓viên 照chiếu 宗tông 本bổn 禪thiền 師sư 。 常thường 州châu 無vô 錫tích 人nhân 。 初sơ 叅# 天thiên 衣y 懷hoài 禪thiền 師sư 。 念niệm 佛Phật 有hữu 省tỉnh 。 性tánh 質chất 直trực 。 少thiểu 緣duyên 飾sức 。 貌mạo 豐phong 碩# 。 言ngôn 無vô 枝chi 葉diệp 。 契khế 悟ngộ 之chi 後hậu 。 住trụ 姑cô 蘇tô 瑞thụy 光quang 。 杭# 州châu 太thái 守thủ 陳trần 公công 襄tương 。 以dĩ 淨tịnh 慈từ 懇khẩn 請thỉnh 曰viết 。 借tá 師sư 三tam 年niên 。 為vi 此thử 邦bang 植thực 福phước 。 不bất 敢cảm 久cửu 留lưu 。 師sư 遂toại 赴phó 之chi 。 未vị 幾kỷ 神thần 宗tông 辟tịch 相tương/tướng 國quốc 寺tự 六lục 十thập 有hữu 四tứ 院viện 。 師sư 奉phụng 詔chiếu 入nhập 東đông 京kinh 。 住trụ 惠huệ 林lâm 院viện 。 至chí 則tắc 召triệu 對đối 延diên 和hòa 殿điện 。 問vấn 荅# 稱xưng 旨chỉ 。 既ký 退thoái 上thượng 目mục 送tống 之chi 。 謂vị 左tả 右hữu 曰viết 真chân 福phước 慧tuệ 僧Tăng 也dã 。 師sư 平bình 居cư 密mật 修tu 淨tịnh 土độ 之chi 業nghiệp 。 初sơ 雷lôi 峰phong 才tài 法Pháp 師sư 。 神thần 遊du 淨tịnh 土độ 。 見kiến 一nhất 殿điện 殊thù 麗lệ 。 人nhân 曰viết 以dĩ 待đãi 淨tịnh 慈từ 本bổn 禪thiền 師sư 。 又hựu 資tư 福phước 曦# 律luật 師sư 至chí 惠huệ 林lâm 禮lễ 足túc 。 施thí 金kim 而nhi 去khứ 。 人nhân 詰cật 之chi 。 荅# 曰viết 。 吾ngô 定định 中trung 嘗thường 神thần 遊du 淨tịnh 土độ 。 見kiến 一nhất 金kim 蓮liên 華hoa 座tòa 。 問vấn 彼bỉ 土độ 之chi 人nhân 曰viết 。 此thử 何hà 人nhân 之chi 座tòa 。 對đối 曰viết 大đại 宋tống 國quốc 僧Tăng 宗tông 本bổn 之chi 座tòa 。 又hựu 小tiểu 蓮liên 華hoa 無vô 數số 。 稱xưng 是thị 以dĩ 待đãi 受thọ 度độ 人nhân 。 或hoặc 有hữu 萎nuy 者giả 。 云vân 是thị 退thoái 墮đọa 之chi 人nhân 也dã 。 有hữu 問vấn 師sư 傳truyền 直trực 指chỉ 。 何hà 得đắc 蓮liên 境cảnh 標tiêu 名danh 。 荅# 曰viết 雖tuy 在tại 宗tông 門môn 。 亦diệc 以dĩ 淨tịnh 土độ 兼kiêm 修tu 耳nhĩ 。 後hậu 居cư 靈linh 岩# 。 閉bế 戶hộ 密mật 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 元nguyên 符phù 二nhị 年niên 十thập 二nhị 月nguyệt 甲giáp 子tử 沐mộc 浴dục 告cáo 眾chúng 。 右hữu 脇hiếp 而nhi 臥ngọa 。 若nhược 熟thục 睡thụy 然nhiên 。 撼# 之chi 已dĩ 去khứ 矣hĩ 。 門môn 弟đệ 子tử 塔tháp 肉nhục 身thân 于vu 靈linh 嵓# 。 諡thụy 圓viên 照chiếu 禪thiền 師sư 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 昔tích 中trung 峰phong 天thiên 如như 謂vị 禪thiền 與dữ 淨tịnh 土độ 。 理lý 雖tuy 一nhất 而nhi 功công 不bất 可khả 並tịnh 施thí 。 今kim 曰viết 兼kiêm 修tu 者giả 何hà 。 葢# 兼kiêm 之chi 義nghĩa 二nhị 。 足túc 躡niếp 兩lưỡng 船thuyền 之chi 兼kiêm 。 則tắc 誠thành 為vi 不bất 可khả 。 圓viên 通thông 不bất 礙ngại 之chi 兼kiêm 。 何hà 不bất 可khả 之chi 有hữu 。 况# 禪thiền 外ngoại 無vô 淨tịnh 土độ 。 即tức 土thổ/độ 即tức 心tâm 。 原nguyên 非phi 二nhị 物vật 也dã 。 安an 得đắc 更cánh 謂vị 之chi 兼kiêm 。

宋tống 大đại 通thông 善thiện 本bổn 禪thiền 師sư 。 穎# 州châu 人nhân 。 姓tánh 董# 氏thị 。 漢hán 儒nho 董# 仲trọng 舒thư 之chi 後hậu 。 其kỳ 先tiên 家gia 太thái 康khang 仲trọng 舒thư 村thôn 。 後hậu 遷thiên 于vu 穎# 。 師sư 幼ấu 試thí 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 得đắc 度độ 。 遂toại 能năng 博bác 通thông 內nội 外ngoại 書thư 。 操thao 履lý 清thanh 苦khổ 。 及cập 叅# 圓viên 照chiếu 本bổn 禪thiền 師sư 。 坐tọa 定định 。 本bổn 公công 特đặc 顧cố 之chi 。 師sư 默mặc 契khế 其kỳ 旨chỉ 。 一nhất 時thời 流lưu 軰# 。 俱câu 列liệt 下hạ 風phong 。 遂toại 住trụ 淨tịnh 慈từ 。 繼kế 圓viên 照chiếu 之chi 席tịch 。 眾chúng 輳# 如như 雲vân 。

時thời 號hiệu 大đại 小tiểu 本bổn 。 神thần 宗tông 聞văn 其kỳ 名danh 。 詔chiếu 住trụ 上thượng 都đô 法pháp 雲vân 寺tự 。 賜tứ 號hiệu 大đại 通thông 禪thiền 師sư 。 所sở 至chí 凡phàm 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 立lập 像tượng 。 不bất 敢cảm 坐tọa 。 齋trai 饌soạn 以dĩ 魚ngư 胾# 為vi 名danh 者giả 不bất 食thực 。 其kỳ 防phòng 心tâm 離ly 過quá 。 專chuyên 志chí 淨tịnh 業nghiệp 。 葢# 有hữu 所sở 從tùng 來lai 也dã 。 後hậu 歸quy 杭# 州châu 象tượng 塢ổ 寺tự 。 專chuyên 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 定định 中trung 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 示thị 金kim 色sắc 身thân 。 一nhất 日nhật 告cáo 門môn 人nhân 曰viết 。 止chỉ 有hữu 三tam 日nhật 在tại 。 至chí 期kỳ 趺phu 坐tọa 面diện 西tây 而nhi 化hóa 。 光quang 明minh 甚thậm 熾sí 。

自tự 天thiên 衣y 圓viên 照chiếu 至chí 師sư 。 蓋cái 三tam 世thế 禪thiền 淨tịnh 兼kiêm 修tu 矣hĩ 。 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 立lập 像tượng 不bất 敢cảm 坐tọa 。 則tắc 視thị 土thổ/độ 木mộc 形hình 儀nghi 。 與dữ 相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 者giả 不bất 異dị 。 故cố 定định 中trung 見kiến 方phương 丈trượng 彌di 陀đà 佛Phật 示thị 金kim 色sắc 身thân 也dã 。 且thả 道đạo 與dữ 呵ha 佛Phật 罵mạ 祖tổ 者giả 。 是thị 同đồng 是thị 別biệt 。 其kỳ 亦diệc 破phá 執chấp 之chi 謂vị 乎hồ 。

宋tống 慈từ 照chiếu 宗tông 主chủ 子tử 元nguyên 。 別biệt 號hiệu 萬vạn 事sự 休hưu 。 平bình 江giang 崑# 山sơn 茅mao 氏thị 子tử 。 母mẫu 柴sài 氏thị 。 夜dạ 夢mộng 佛Phật 一nhất 尊tôn 入nhập 門môn 。 次thứ 旦đán 遂toại 生sanh 。 因nhân 名danh 佛Phật 來lai 。 父phụ 母mẫu 早tảo 亡vong 。 投đầu 本bổn 州châu 延diên 祥tường 寺tự 志chí 通thông 出xuất 家gia 。 習tập 誦tụng 法pháp 華hoa 經kinh 。 十thập 九cửu 歲tuế 落lạc 髮phát 。 習tập 止Chỉ 觀Quán 禪thiền 法pháp 。 一nhất 日nhật 於ư 定định 中trung 。 聞văn 鴉# 聲thanh 悟ngộ 道đạo 。 乃nãi 有hữu 頌tụng 曰viết 。 二nhị 十thập 餘dư 年niên 紙chỉ 上thượng 尋tầm 。 尋tầm 來lai 尋tầm 去khứ 轉chuyển 沉trầm 吟ngâm 。 忽hốt 然nhiên 聼# 得đắc 慈từ 鴉# 呌khiếu 。 始thỉ 信tín 從tùng 前tiền 錯thác 用dụng 心tâm 。 於ư 是thị 利lợi 他tha 心tâm 切thiết 。 發phát 廣quảng 度độ 願nguyện 。 乃nãi 慕mộ 廬lư 山sơn 遠viễn 公công 蓮liên 社xã 遺di 風phong 。 勸khuyến 人nhân 皈quy 依y 三tam 寳# 。 受thọ 持trì 五Ngũ 戒Giới 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 普phổ 結kết 淨tịnh 緣duyên 。 令linh 超siêu 五ngũ 濁trược 。 乃nãi 撮toát 大đại 藏tạng 要yếu 旨chỉ 。 編biên 成thành 白bạch 蓮liên 晨thần 朝triêu 懺sám 儀nghi 。 代đại 為vi 法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 。 禮lễ 佛Phật 懺sám 悔hối 。 祈kỳ 生sanh 安an 養dưỡng 。 後hậu 往vãng 澱# 山sơn 湖hồ 。 剏# 立lập 白bạch 蓮liên 懺sám 堂đường 。 同đồng 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 述thuật 圓viên 融dung 四tứ 土thổ/độ 三tam 觀quán 選tuyển 佛Phật 圖đồ 。 開khai 示thị 蓮liên 宗tông 眼nhãn 目mục 。 四tứ 十thập 六lục 歲tuế 障chướng 臨lâm 江giang 州châu 。 隨tùy 方phương 勸khuyến 化hóa 。 即tức 成thành 頌tụng 文văn 。 目mục 曰viết 西tây 行hành 集tập 。 乾can/kiền/càn 道đạo 二nhị 年niên 。 壽thọ 聖thánh 高cao 宗tông 皇hoàng 帝đế 。 詔chiếu 至chí 德đức 壽thọ 殿điện 。 演diễn 說thuyết 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 。 特đặc 賜tứ 勸khuyến 修tu 淨tịnh 業nghiệp 白bạch 蓮liên 導đạo 師sư 慈từ 照chiếu 宗tông 主chủ 。 就tựu 錢tiền 塘đường 西tây 湖hồ 昭chiêu 慶khánh 寺tự 祝chúc 聖thánh 謝tạ 恩ân 。 佛Phật 事sự 畢tất 。 回hồi 平bình 江giang 。 嘗thường 發phát 誓thệ 言ngôn 。 願nguyện 大đại 地địa 人nhân 。 普phổ 覺giác 妙diệu 道đạo 。 每mỗi 以dĩ 四tứ 字tự 為vi 定định 名danh 之chi 宗tông 。 示thị 導đạo 行hành 人nhân 。 專chuyên 念niệm 彌di 陀đà 。 同đồng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 從tùng 此thử 宗tông 風phong 大đại 振chấn 。 師sư 集tập 彌di 陀đà 節tiết 要yếu 法pháp 華hoa 百bách 心tâm 證chứng 道đạo 歌ca 風phong 月nguyệt 集tập 行hành 于vu 世thế 。 三tam 月nguyệt 二nhị 十thập 三tam 日nhật 。 於ư 鐸đạc 城thành 倪nghê 普phổ 建kiến 宅trạch 。 告cáo 諸chư 徒đồ 曰viết 。 吾ngô 化hóa 緣duyên 已dĩ 畢tất 。

時thời 當đương 行hành 矣hĩ 。 言ngôn 訖ngật 合hợp 掌chưởng 辭từ 眾chúng 。 奄yểm 然nhiên 示thị 寂tịch 。 二nhị 十thập 七thất 日nhật 茶trà 毘tỳ 。 舍xá 利lợi 無vô 數số 。 塔tháp 于vu 松tùng 江giang 力lực 及cập 市thị 五ngũ 港cảng 吳ngô 覺giác 昌xương 宅trạch 。 勅sắc 諡thụy 最tối 勝thắng 之chi 塔tháp 。 師sư 嘗thường 有hữu 離ly 相tương/tướng 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 法Pháp 門môn 。 見kiến 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám 。

觀quán 師sư 化hóa 導đạo 之chi 盛thịnh 。 著trước 述thuật 之chi 富phú 。 可khả 謂vị 振chấn 古cổ 一nhất 人nhân 。 惜tích 文văn 字tự 不bất 少thiểu 槩# 見kiến 。 唯duy 四tứ 土thổ/độ 三tam 觀quán 圓viên 融dung 選tuyển 佛Phật 圖đồ 。 并tinh 離ly 相tương/tướng 念niệm 佛Phật 之chi 說thuyết 。 禪thiền 淨tịnh 兼kiêm 修tu 教giáo 觀quán 了liễu 徹triệt 。 是thị 誠thành 白bạch 蓮liên 導đạo 師sư 矣hĩ 。 聞văn 鴉# 悟ngộ 道đạo 。 與dữ 見kiến 桃đào 花hoa 聞văn 擊kích 竹trúc 者giả 何hà 別biệt 。 孰thục 謂vị 叅# 禪thiền 悟ngộ 者giả 。 不bất 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 耶da 。 已dĩ 上thượng 略lược 舉cử 諸chư 師sư 甚thậm 顯hiển 甚thậm 著trước 。 其kỳ 密mật 修tu 淨tịnh 土độ 。 不bất 可khả 勝thắng 記ký 矣hĩ 。

宋tống 宗tông 坦thản 疏sớ/sơ 主chủ 。 潞# 州châu 黎lê 城thành 人nhân 。 姓tánh 申thân 氏thị 。 幼ấu 年niên 於ư 本bổn 州châu 延diên 祥tường 院viện 出xuất 家gia 。 禮lễ 道đạo 恭cung 為vi 師sư 。 年niên 十thập 六lục 落lạc 髮phát 授thọ 具cụ 。 少thiểu 通thông 義nghĩa 學học 。 為vi 時thời 所sở 稱xưng 。 長trường/trưởng 訪phỏng 名danh 師sư 。 廣quảng 弘hoằng 知tri 見kiến 。 自tự 爾nhĩ 德đức 譽dự 。 垂thùy 五ngũ 十thập 年niên 。 以dĩ 大đại 藏tạng 為vi 遊du 息tức 。 以dĩ 圓viên 頓đốn 作tác 門môn 庭đình 。 先tiên 講giảng 圓viên 頓đốn 等đẳng 經kinh 。 後hậu 集tập 圓viên 覺giác 十thập 六lục 觀quán 經kinh 等đẳng 疏sớ/sơ 。 晚vãn 年niên 多đa 於ư 唐đường 鄧đặng 汝nhữ 穎# 之chi 問vấn 。 講giảng 淨tịnh 土độ 觀quán 經kinh 。 勸khuyến 人nhân 念niệm 佛Phật 。 求cầu 生sanh 安an 養dưỡng 。 是thị 時thời 聼# 者giả 如như 雲vân 。 皆giai 稟bẩm 淨tịnh 業nghiệp 。 後hậu 於ư 唐đường 州châu 青thanh 臺đài 鎮trấn 誓thệ 求cầu 安an 養dưỡng 。 念niệm 佛Phật 觀quán 想tưởng 。 以dĩ 為vi 常thường 則tắc 。 三tam 業nghiệp 四tứ 儀nghi 。 未vị 嘗thường 暫tạm 忘vong 。 大đại 宋tống 政chánh 和hòa 四tứ 年niên 四tứ 月nguyệt 二nhị 十thập 七thất 日nhật 。 忽hốt 於ư 夢mộng 中trung 見kiến 彌di 陀đà 化hóa 佛Phật 告cáo 曰viết 。 汝nhữ 說thuyết 法Pháp 只chỉ 有hữu 六lục 日nhật 在tại 。 後hậu 當đương 生sanh 淨tịnh 土độ 也dã 。 師sư 覺giác 白bạch 眾chúng 曰viết 吾ngô 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 求cầu 生sanh 安an 養dưỡng 。 似tự 得đắc 因nhân 緣duyên 相tương 應ứng 。 適thích 來lai 化hóa 佛Phật 告cáo 我ngã 。 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 敢cảm 不bất 信tín 乎hồ 。 次thứ 日nhật 雖tuy 覺giác 不bất 豫dự 。 講giảng 唱xướng 不bất 輟chuyết 。 於ư 五ngũ 月nguyệt 初sơ 四tứ 日nhật 丑sửu 時thời 。 自tự 知tri 時thời 至chí 。 乃nãi 鴻hồng 鐘chung 集tập 眾chúng 告cáo 曰viết 。 因nhân 緣duyên 聚tụ 散tán 。 固cố 當đương 有hữu 時thời 。 淨tịnh 上thượng 勝thắng 緣duyên 。 唯duy 憑bằng 時thời 刻khắc 。 幸hạnh 望vọng 大đại 眾chúng 念niệm 佛Phật 助trợ 往vãng 。 又hựu 告cáo 曰viết 享hưởng 年niên 七thất 十thập 六lục 。 四tứ 大đại 分phân 離ly 處xứ 。 淨tịnh 土độ 禮lễ 彌di 陀đà 。 永vĩnh 超siêu 三tam 界giới 苦khổ 。 言ngôn 訖ngật 坐tọa 滅diệt 。 滿mãn 空không 雷lôi 鳴minh 。 白bạch 雲vân 覆phú 地địa 。 從tùng 西tây 而nhi 來lai 。 三tam 日nhật 方phương 歇hiết 。 師sư 先tiên 有hữu 瑪mã 瑙não 念niệm 珠châu 一nhất 串xuyến 。 臨lâm 終chung 盤bàn 於ư 指chỉ 上thượng 。 眾chúng 人nhân 竟cánh 不bất 能năng 取thủ 。 感cảm 應ứng 事sự 繁phồn 。 如như 別biệt 處xứ 說thuyết 。 (# 見kiến 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 雷lôi 者giả 法Pháp 音âm 之chi 吼hống 。 雲vân 者giả 慈từ 蔭ấm 之chi 深thâm 。 手thủ 珠châu 不bất 脫thoát 。 念niệm 力lực 之chi 牢lao 強cường 見kiến 矣hĩ 。

往vãng 生sanh 高cao 尼ni 傳truyền

宋tống 法pháp 盛thịnh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 居cư 金kim 陵lăng 道Đạo 場Tràng 寺tự 。 習tập 十thập 六lục 觀quán 想tưởng 。 一nhất 夕tịch 禮lễ 像tượng 。 遇ngộ 病bệnh 假giả 寐mị 。 見kiến 大Đại 士Sĩ 乘thừa 雜tạp 華hoa 雲vân 。 出xuất 寳# 色sắc 光quang 。 前tiền 來lai 相tương/tướng 迎nghênh 。

時thời 諸chư 尼ni 款# 門môn 問vấn 疾tật 。 咸hàm 見kiến 光quang 明minh 迸bính 溢dật 。 盛thịnh 曰viết 。 佛Phật 及cập 菩Bồ 薩Tát 。 放phóng 光quang 度độ 我ngã 。 言ngôn 竟cánh 而nhi 絕tuyệt 。

宋tống 道đạo 爰viên 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 丹đan 陽dương 人nhân 。 造tạo 於ư 諸chư 寺tự 大đại 像tượng 七thất 軀khu 。 務vụ 極cực 精tinh 麗lệ 。 又hựu 冶dã 金kim 銅đồng 。 造tạo 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 像tượng 。 忽hốt 於ư 眉mi 間gian 。 放phóng 大đại 光quang 明minh 。 地địa 皆giai 金kim 色sắc 。 像tượng 與dữ 爰viên 記ký 曰viết 。 汝nhữ 捨xả 此thử 身thân 。 必tất 生sanh 我ngã 國quốc 。 即tức 於ư 像tượng 前tiền 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。

宋tống 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 。 居cư 金kim 陵lăng 。 勤cần 志chí 念niệm 佛Phật 。 夜dạ 間gian 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 來lai 慰úy 問vấn 。 光quang 明minh 照chiếu 寺tự 。 奄yểm 然nhiên 遷thiên 化hóa 。

自tự 遠viễn 公công 開khai 導đạo 匡khuông 廬lư 。 淨tịnh 土độ 之chi 教giáo 始thỉ 傳truyền 。 而nhi 南nam 朝triêu 得đắc 三tam 高cao 尼ni 。 豈khởi 非phi 密mật 邇nhĩ 蓮liên 社xã 之chi 化hóa 歟# 。

隋tùy 大đại 明minh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 居cư 西tây 河hà 。 遇ngộ 綽xước 禪thiền 師sư 講giảng 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 。 即tức 發phát 願nguyện 往vãng 生sanh 。 凡phàm 入nhập 室thất 禮lễ 誦tụng 念niệm 佛Phật 時thời 。 先tiên 着trước 淨tịnh 衣y 。 口khẩu 含hàm 沉trầm 香hương 。 文văn 皇hoàng 后hậu 甚thậm 重trọng 之chi 。 將tương 終chung 之chi 夕tịch 。 眾chúng 忽hốt 聞văn 沉trầm 香hương 滿mãn 室thất 。 俄nga 而nhi 光quang 明minh 如như 雲vân 。 隱ẩn 隱ẩn 向hướng 西tây 沒một 焉yên 。 (# 見kiến 淨tịnh 土độ 善thiện 人nhân 咏# 并tinh 往vãng 生sanh 集tập )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 一nhất 尼ni 造tạo 法pháp 華hoa 經kinh 。 虔kiền 敬kính 類loại 是thị 。 後hậu 感cảm 報báo 靈linh 異dị 。 而nhi 二nhị 僧Tăng 冥minh 府phủ 誦tụng 經Kinh 。 致trí 禮lễ 遇ngộ 有hữu 殊thù 。 則tắc 無vô 怪quái 其kỳ 然nhiên 矣hĩ 。 今kim 時thời 念niệm 佛Phật 有hữu 幾kỷ 人nhân 似tự 明minh 者giả 乎hồ 。 使sử 人nhân 人nhân 如như 是thị 念niệm 佛Phật 。 而nhi 千thiên 不bất 千thiên 生sanh 。 萬vạn 不bất 萬vạn 生sanh 者giả 。 吾ngô 弗phất 信tín 也dã 。

唐đường 淨tịnh 真chân 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 長trường/trưởng 安an 人nhân 。 住trụ 積tích 善thiện 寺tự 。 衲nạp 衣y 乞khất 食thực 。 一nhất 生sanh 無vô 嗔sân 。 誦tụng 金kim 剛cang 般Bát 若Nhã 十thập 萬vạn 徧biến 。 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。 平bình 居cư 專chuyên 志chí 念niệm 佛Phật 。 顯hiển 慶khánh 五ngũ 年niên 染nhiễm 疾tật 。 告cáo 弟đệ 子tử 曰viết 。 吾ngô 於ư 五ngũ 月nguyệt 內nội 十thập 度độ 見kiến 佛Phật 。 兩lưỡng 度độ 見kiến 淨tịnh 土độ 寳# 蓮liên 華hoa 上thượng 。 童đồng 子tử 遊du 戲hí 。 吾ngô 已dĩ 得đắc 上thượng 品phẩm 生sanh 無vô 疑nghi 矣hĩ 。 言ngôn 訖ngật 跏già 趺phu 而nhi 化hóa 。 祥tường 光quang 滿mãn 寺tự 。 (# 見kiến 龍long 舒thư 淨tịnh 土độ 文văn 。 淨tịnh 土độ 善thiện 人nhân 咏# 。 并tinh 統thống 紀kỷ 往vãng 生sanh 集tập 四tứ 書thư 大đại 同đồng 小tiểu 異dị 。 )# 。

唐đường 悟ngộ 性tánh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 洛lạc 陽dương 人nhân 。 於ư 衡hành 州châu 遇ngộ 照chiếu 闍xà 黎lê 。 教giáo 以dĩ 發phát 願nguyện 念niệm 佛Phật 。 大đại 曆lịch 六lục 年niên 。 入nhập 廬lư 山sơn 念niệm 佛Phật 。 願nguyện 求cầu 往vãng 生sanh 。 忽hốt 染nhiễm 疾tật 。 聞văn 空không 中trung 音âm 樂nhạc 。 謂vị 左tả 右hữu 人nhân 曰viết 。 我ngã 已dĩ 得đắc 中trung 品phẩm 上thượng 生sanh 。 何hà 以dĩ 知tri 然nhiên 。 疇trù 昔tích 神thần 遊du 極cực 樂lạc 。 見kiến 同đồng 志chí 念niệm 佛Phật 精tinh 進tấn 者giả 。 皆giai 有hữu 蓮liên 華hoa 生sanh 寳# 池trì 中trung 。 以dĩ 待đãi 其kỳ 生sanh 。 言ngôn 畢tất 遂toại 合hợp 掌chưởng 而nhi 逝thệ 。 身thân 皆giai 金kim 色sắc 。

時thời 年niên 二nhị 十thập 四tứ 。 (# 見kiến 統thống 紀kỷ 善thiện 人nhân 咏# 往vãng 生sanh 集tập 。 互hỗ 有hữu 同đồng 異dị 。 今kim 合hợp 之chi 。 )# 。

宋tống 能năng 奉phụng 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 錢tiền 塘đường 人nhân 。 專chuyên 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 常thường 夢mộng 佛Phật 光quang 照chiếu 身thân 。 或hoặc 聞văn 諸chư 尼ni 。 善thiện 言ngôn 開khai 發phát 。 一nhất 日nhật 無vô 疾tật 。 告cáo 其kỳ 徒đồ 曰viết 。 吾ngô 往vãng 生sanh 時thời 至chí 。 少thiểu 頃khoảnh 聞văn 奉phụng 念niệm 佛Phật 聲thanh 甚thậm 厲lệ 。 奔bôn 往vãng 視thị 之chi 。 則tắc 合hợp 掌chưởng 面diện 西tây 坐tọa 逝thệ 矣hĩ 。 復phục 聞văn 異dị 香hương 滿mãn 室thất 。 樂nhạc 音âm 西tây 邁mại 。 乃nãi 知tri 奉phụng 語ngữ 不bất 誣vu 。

宋tống 慧tuệ 安an 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 四tứ 明minh 下hạ 水thủy 。 大đại 魁khôi 姚diêu 穎# 之chi 婦phụ 也dã 。 住trụ 小tiểu 溪khê 楊dương 氏thị 庵am 。 專chuyên 業nghiệp 西tây 方phương 。 誦tụng 金kim 剛cang 般Bát 若Nhã 。 寒hàn 暑thử 不bất 易dị 節tiết 。 常thường 於ư 室thất 中trung 佛Phật 光quang 下hạ 燭chúc 。 一nhất 日nhật 示thị 疾tật 端đoan 坐tọa 。 以dĩ 手thủ 搖dao 曳duệ 。 戒giới 眾chúng 人nhân 勿vật 諠huyên 。 移di 時thời 曰viết 。 佛Phật 至chí 矣hĩ 。 令linh 眾chúng 念niệm 佛Phật 。 倏thúc 然nhiên 脫thoát 去khứ 。 壽thọ 九cửu 十thập 六lục 。

明minh 袾# 錦cẩm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 字tự 太thái 素tố 。 武võ 林lâm 人nhân 。 俗tục 姓tánh 湯thang 氏thị 。 父phụ 小tiểu 江giang 公công 。 母mẫu 朱chu 氏thị 。 年niên 十thập 四tứ 為vi 母mẫu 持trì 齋trai 三tam 載tái 。 十thập 八bát 適thích 庠tường 生sanh 蓮liên 池trì 沈trầm 公công 為vi 繼kế 室thất 。 逾du 年niên 公công 奪đoạt 愛ái 出xuất 家gia 。 湯thang 氏thị 清thanh 修tu 自tự 矢thỉ 。 事sự 庶thứ 姑cô 而nhi 撫phủ 嗣tự 子tử 。 後hậu 亦diệc 剃thế 染nhiễm 為vi 尼ni 。 化hóa 家gia 為vi 庵am 。 名danh 曰viết 孝hiếu 義nghĩa 。 初sơ 詣nghệ 關quan 中trung 性tánh 天thiên 和hòa 尚thượng 。 授thọ 優Ưu 婆Bà 夷Di 戒giới 。 法pháp 名danh 祩# 錦cẩm 。 至chí 四tứ 十thập 七thất 出xuất 家gia 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 亦diệc 以dĩ 為vi 名danh 。 而nhi 遙diêu 師sư 焉yên 。 僦# 舍xá 焚phần 修tu 。 以dĩ 白bạch 法Pháp 自tự 持trì 。 為vi 女nữ 流lưu 宗tông 仰ngưỡng 。 五ngũ 十thập 九cửu 而nhi 菴am 成thành 。 大đại 司ty 馬mã 宋tống 公công 為vi 文văn 勒lặc 石thạch 。 六lục 十thập 七thất 而nhi 遘cấu 疾tật 。 彌di 月nguyệt 粒lạp 米mễ 不bất 入nhập 口khẩu 。 忽hốt 云vân 經kinh 稱xưng 十thập 念niệm 往vãng 生sanh 。 亟# 扶phù 我ngã 起khởi 。 起khởi 則tắc 正chánh 坐tọa 念niệm 佛Phật 而nhi 逝thệ 。

時thời 萬vạn 曆lịch 甲giáp 寅# 八bát 月nguyệt 十thập 三tam 日nhật 也dã 。 平bình 生sanh 戒giới 行hạnh 潔khiết 白bạch 。 信tín 施thí 因nhân 果quả 明minh 慎thận 。 絲ti 毫hào 無vô 所sở 苟cẩu 。 其kỳ 實thật 行hạnh 可khả 為vi 尼ni 僧Tăng 楷# 式thức 云vân 。

庵am 主chủ 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 秘bí 密mật 之chi 行hành 與dữ 雲vân 栖tê 相tương/tướng 表biểu 裏lý 。 詳tường 見kiến 吳ngô 觀quán 我ngã 太thái 史sử 塔tháp 銘minh 。 茲tư 不bất 繁phồn 贅# 。

明minh 廣quảng 覺giác 沙Sa 彌Di 尼ni 。 崇sùng 明minh 人nhân 。 父phụ 龔# 一nhất 夔# 。 號hiệu 夢mộng 萱huyên 。 鄉hương 之chi 碩# 德đức 君quân 子tử 也dã 。 母mẫu 施thí 氏thị 。 生sanh 覺giác 甫phủ 十thập 二nhị 齡linh 。 即tức 不bất 茹như 葷huân 。 與dữ 從tùng 妹muội 廣quảng 曜diệu 相tương/tướng 伴bạn 。 習tập 經kinh 禮lễ 佛Phật 。 自tự 誓thệ 貞trinh 潔khiết 。 二nhị 十thập 八bát 剃thế 染nhiễm 。 與dữ 曜diệu 同đồng 依y 孝hiếu 義nghĩa 庵am 主chủ 。 精tinh 持trì 梵Phạm 行hạnh 。 純thuần 一nhất 不bất 雜tạp 。 更cánh 五ngũ 年niên 得đắc 疾tật 臨lâm 終chung 忽hốt 起khởi 趺phu 坐tọa 。 對đối 彌di 陀đà 像tượng 。 怡di 然nhiên 含hàm 笑tiếu 。 凝ngưng 目mục 諦đế 觀quán 。 合hợp 掌chưởng 皈quy 命mạng 。 已dĩ 而nhi 索sách 水thủy 盥quán 手thủ 。 着trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 持trì 數sổ 珠châu 端đoan 身thân 對đối 佛Phật 。 如như 入nhập 禪thiền 定định 。 眾chúng 環hoàn 繞nhiễu 助trợ 念niệm 。 曰viết 。 吾ngô 自tự 有hữu 主chủ 在tại 。 毋vô 勞lao 眾chúng 也dã 。 跏già 趺phu 不bất 動động 。 凡phàm 二nhị 晝trú 夜dạ 。 微vi 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 泊bạc 然nhiên 而nhi 逝thệ 。 世thế 壽thọ 三tam 十thập 有hữu 三tam 。

往vãng 生sanh 童đồng 行hành 傳truyền

隋tùy 汶# 水thủy 沙Sa 彌Di 二nhị 人nhân 。 失thất 其kỳ 名danh 。 居cư 并tinh 州châu 開khai 元nguyên 寺tự 。 同đồng 志chí 念niệm 佛Phật 。 經kinh 五ngũ 六lục 年niên 。 長trưởng 者giả 忽hốt 先tiên 亾# 。 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 見kiến 佛Phật 欣hân 慶khánh 。 即tức 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 有hữu 小tiểu 沙Sa 彌Di 與dữ 我ngã 同đồng 修tu 。 不bất 識thức 可khả 得đắc 生sanh 否phủ/bĩ 。

佛Phật 言ngôn 。

汝nhữ 本bổn 無vô 心tâm 念niệm 佛Phật 。 由do 彼bỉ 勸khuyến 汝nhữ 。 汝nhữ 方phương 發phát 心tâm 。 汝nhữ 今kim 宜nghi 還hoàn 。 益ích 勤cần 淨tịnh 業nghiệp 。 三tam 年niên 之chi 後hậu 。 當đương 同đồng 來lai 此thử 。 至chí 期kỳ 二nhị 人nhân 俱câu 見kiến 佛Phật 與dữ 眾chúng 聖thánh 自tự 西tây 來lai 迎nghênh 。 大đại 地địa 震chấn 動động 。 天thiên 花hoa 飄phiêu 舞vũ 。 一nhất 時thời 二nhị 沙Sa 彌Di 俱câu 化hóa 。

佛Phật 世thế 說thuyết 法Pháp 。 七thất 眾chúng 圍vi 繞nhiễu 。 統thống 紀kỷ 於ư 往vãng 生sanh 高cao 僧Tăng 。 往vãng 生sanh 高cao 尼ni 。 二nhị 傳truyền 之chi 後hậu 。 列liệt 往vãng 生sanh 雜tạp 眾chúng 。 予# 更cánh 以dĩ 童đồng 行hành 。 葢# 重trọng/trùng 出xuất 家gia 清thanh 淨tịnh 之chi 侶lữ 。 故cố 先tiên 之chi 。 二nhị 沙Sa 彌Di 事sự 。 善thiện 人nhân 咏# 。 及cập 往vãng 生sanh 集tập 。 俱câu 附phụ 高cao 僧Tăng 之chi 列liệt 。 今kim 仍nhưng 統thống 紀kỷ 別biệt 立lập 。 然nhiên 汶# 水thủy 去khứ 并tinh 州châu 遠viễn 。 似tự 不bất 可khả 合hợp 。 疑nghi 是thị 汾# 水thủy 耳nhĩ 。 又hựu 唐đường 初sơ 天thiên 下hạ 。 始thỉ 立lập 開khai 元nguyên 寺tự 。 則tắc 云vân 隋tùy 者giả 。 似tự 誤ngộ 。 三tam 書thư 互hỗ 有hữu 同đồng 異dị 。 考khảo 之chi 如như 此thử 。 當đương 作tác 唐đường 汾# 水thủy 沙Sa 彌Di 二nhị 人nhân 則tắc 妥# 矣hĩ 。

宋tống 雍ung 州châu 魏ngụy 氏thị 子tử 師sư 贊tán 。 為vi 僧Tăng 童đồng 年niên 十thập 四tứ 。 念niệm 佛Phật 不bất 絕tuyệt 。 遇ngộ 疾tật 而nhi 亡vong 。 忽hốt 再tái 蘇tô 。 白bạch 父phụ 母mẫu 曰viết 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 來lai 此thử 。 兒nhi 當đương 隨tùy 行hành 。 鄰lân 人nhân 見kiến 空không 中trung 寳# 臺đài 。 五ngũ 色sắc 異dị 光quang 。 向hướng 西tây 而nhi 沒một 。

宋tống 錢tiền 唐đường 何hà 氏thị 子tử 曇đàm 遠viễn 。 年niên 十thập 八bát 為vi 行hành 童đồng 。 即tức 持trì 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 修tu 淨tịnh 土độ 業nghiệp 。 一nhất 宵tiêu 四tứ 鼓cổ 。 即tức 起khởi 念niệm 佛Phật 。 師sư 曰viết 太thái 早tảo 。 荅# 曰viết 。 我ngã 見kiến 佛Phật 身thân 金kim 色sắc 。 旛phan 華hoa 滿mãn 空không 來lai 迎nghênh 。 俄nga 而nhi 化hóa 去khứ 。 異dị 香hương 盈doanh 室thất 。

宋tống 越việt 州châu 大đại 善thiện 寺tự 。 童đồng 行hành 失thất 其kỳ 名danh 。 常thường 隨tùy 師sư 善thiện 輝huy 念niệm 佛Phật 禮lễ 拜bái 。 一nhất 夕tịch 夢mộng 婦phụ 人nhân 持trì 數sổ 珠châu 賣mại 。 童đồng 曰viết 。 欲dục 得đắc 一nhất 串xuyến 。 恨hận 無vô 錢tiền 買mãi 。 婦phụ 曰viết 。 我ngã 當đương 與dữ 汝nhữ 。 汝nhữ 可khả 開khai 口khẩu 。 即tức 以dĩ 數sổ 珠châu 投đầu 口khẩu 中trung 。 童đồng 以dĩ 告cáo 師sư 。 輝huy 曰viết 。 此thử 是thị 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 授thọ 汝nhữ 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 也dã 。 過quá 數sổ 日nhật 。 童đồng 見kiến 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 持trì 華hoa 座tòa 與dữ 之chi 曰viết 。 七thất 日nhật 當đương 乘thừa 此thử 來lai 。 生sanh 淨tịnh 土độ 。 童đồng 逢phùng 人nhân 即tức 說thuyết 。 我ngã 七thất 日nhật 當đương 往vãng 生sanh 也dã 。 至chí 期kỳ 忽hốt 自tự 唱xướng 曰viết 。 菩Bồ 薩Tát 來lai 矣hĩ 。 即tức 座tòa 而nhi 化hóa 。

宋tống 倪nghê 道đạo 者giả 。 仁nhân 和hòa 人nhân 。 棄khí 家gia 作tác 道đạo 者giả 。 建kiến 小tiểu 庵am 。 專chuyên 意ý 念niệm 佛Phật 。 欲dục 焚phần 身thân 代đại 一nhất 切thiết 受thọ 苦khổ 眾chúng 生sanh 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 久cửu 之chi 有hữu 朱chu 藤đằng 三tam 窠khòa 。 生sanh 臥ngọa 榻tháp 前tiền 。 謂vị 眾chúng 曰viết 。 此thử 藤đằng 若nhược 焦tiêu 。 我ngã 當đương 西tây 厺# 。 臨lâm 終chung 半bán 月nguyệt 。 集tập 眾chúng 念niệm 佛Phật 。 至chí 於ư 萬vạn 人nhân 。 焚phần 身thân 前tiền 一nhất 夕tịch 其kỳ 地địa 忽hốt 有hữu 光quang 明minh 。 金kim 色sắc 。 高cao 半bán 尺xích 許hứa 。 以dĩ 手thủ 掬cúc 之chi 。 隨tùy 浮phù 掌chưởng 上thượng 。 又hựu 謂vị 眾chúng 曰viết 。 我ngã 焚phần 身thân 時thời 。 必tất 有hữu 紫tử 雲vân 青thanh 雲vân 。 從tùng 東đông 北bắc 過quá 西tây 南nam 。 是thị 我ngã 往vãng 生sanh 之chi 相tướng 。 乃nãi 四tứ 面diện 發phát 炬cự 。 端đoan 坐tọa 其kỳ 中trung 。 果quả 有hữu 二nhị 色sắc 雲vân 瑞thụy 。

此thử 出xuất 家gia 而nhi 未vị 去khứ 髮phát 者giả 。 列liệt 行hành 人nhân 類loại 。 然nhiên 其kỳ 事sự 太thái 奇kỳ 。 往vãng 生sanh 集tập 不bất 錄lục 。 以dĩ 涉thiệp 魔ma 境cảnh 。 果quả 何hà 為vi 而nhi 自tự 焚phần 耶da 。

往vãng 生sanh 王vương 臣thần 傳truyền

中trung 天Thiên 竺Trúc 國quốc 淨tịnh 飯phạn 王vương 。 有hữu 太thái 子tử 名danh 悉Tất 達Đạt 。 出xuất 家gia 成thành 道Đạo 。 號hiệu 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 說thuyết 種chủng 種chủng 法Pháp 。 普phổ 度độ 人nhân 天thiên 。 一nhất 日nhật 告cáo 其kỳ 父phụ 王vương 曰viết 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 即tức 是thị 佛Phật 。 汝nhữ 今kim 當đương 念niệm 西tây 方phương 世thế 界giới 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 常thường 勤cần 精tinh 進tấn 。 當đương 得đắc 佛Phật 道Đạo 。 王vương 言ngôn 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 云vân 何hà 是thị 佛Phật 。 佛Phật 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 生sanh 滅diệt 。 無vô 動động 搖dao 。 無vô 取thủ 捨xả 。 無vô 相tướng 貌mạo 。 無vô 有hữu 自tự 性tánh 。 今kim 可khả 於ư 此thử 法Pháp 中trung 。 安an 住trụ 其kỳ 心tâm 。 勿vật 信tín 於ư 他tha 。

爾nhĩ 時thời 父phụ 王vương 。 與dữ 七thất 萬vạn 釋Thích 種chủng 。 聞văn 說thuyết 是thị 法Pháp 。 信tín 解giải 歡hoan 喜hỷ 。 悟ngộ 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 佛Phật 現hiện 微vi 笑tiếu 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 釋Thích 種chủng 決quyết 定định 智trí 。 諸chư 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 於ư 佛Phật 法Pháp 。 決quyết 定định 心tâm 安an 住trụ 。 人nhân 中trung 命mạng 終chung 已dĩ 。 得đắc 生sanh 安An 樂Lạc 國Quốc 。 面diện 奉phụng 無vô 量lượng 壽thọ 。 無vô 畏úy 成thành 菩Bồ 提Đề 。

親thân 親thân 而nhi 後hậu 仁nhân 民dân 。 仁nhân 民dân 而nhi 後hậu 愛ái 物vật 。 故cố 世Thế 尊Tôn 成thành 道Đạo 。 四tứ 王vương 八bát 子tử 。 皆giai 令linh 出xuất 家gia 。 父phụ 母mẫu 妻thê 子tử 。 咸hàm 登đăng 覺giác 岸ngạn 。 此thử 其kỳ 教giáo 父phụ 王vương 實thật 相tướng 念niệm 佛Phật 之chi 法pháp 也dã 。 七thất 萬vạn 釋Thích 種chủng 。 共cộng 生sanh 極cực 樂lạc 。 皆giai 夙túc 世thế 善thiện 根căn 成thành 熟thục 。 惜tích 六lục 朝triêu 唐đường 宋tống 諸chư 君quân 。 空không 慕mộ 聖Thánh 諦Đế 。 而nhi 不bất 息tức 心tâm 於ư 此thử 法pháp 。 豈khởi 佛Phật 告cáo 父phụ 王vương 。 猶do 非phi 切thiết 要yếu 哉tai 。

北bắc 天Thiên 竺Trúc 烏ô 萇# 國quốc 王vương 。 萬vạn 機cơ 之chi 暇hạ 。 雅nhã 好hảo/hiếu 佛Phật 法Pháp 。 嘗thường 謂vị 侍thị 臣thần 曰viết 。 朕trẫm 為vi 國quốc 王vương 。 雖tuy 享hưởng 福phước 樂lạc 。 不bất 免miễn 無vô 常thường 。 聞văn 西tây 方phương 淨tịnh 土độ 。 可khả 以dĩ 棲tê 神thần 。 朕trẫm 當đương 發phát 願nguyện 求cầu 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 於ư 是thị 六lục 時thời 。 行hành 道Đạo 念niệm 佛Phật 。 每mỗi 日nhật 奏tấu 樂nhạo/nhạc/lạc 供cung 佛Phật 飯phạn 僧Tăng 。 王vương 及cập 夫phu 人nhân 。 躬cung 自tự 行hành 膳thiện 。 如như 是thị 三tam 十thập 餘dư 年niên 不bất 廢phế 。 臨lâm 崩băng 神thần 色sắc 怡di 和hòa 。 親thân 感cảm 化hóa 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 來lai 迎nghênh 。 祥tường 瑞thụy 不bất 一nhất 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 末mạt 世thế 聞văn 法Pháp 信tín 受thọ 。 無vô 位vị 者giả 多đa 。 有hữu 位vị 者giả 少thiểu 。 有hữu 位vị 而nhi 極cực 於ư 尊tôn 貴quý 者giả 倍bội 復phục 少thiểu 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 位vị 彌di 高cao 則tắc 欲dục 彌di 廣quảng 。 欲dục 彌di 廣quảng 則tắc 染nhiễm 彌di 重trọng/trùng 。 勢thế 所sở 恆hằng 然nhiên 。 鮮tiên 克khắc 免miễn 者giả 。 今kim 也dã 享hưởng 南nam 面diện 之chi 樂lạc 。 不bất 忘vong 西tây 方phương 之chi 歸quy 。 非phi 宿túc 植thực 勝thắng 因nhân 何hà 以dĩ 致trí 此thử 。 雖tuy 然nhiên 自tự 古cổ 及cập 今kim 。 帝đế 王vương 之chi 留lưu 神thần 內nội 典điển 者giả 。 奚hề 不bất 錄lục 。 曰viết 茲tư 傳truyền 淨tịnh 土độ 。 意ý 有hữu 所sở 專chuyên 主chủ 。 故cố 不bất 泛phiếm 紀kỷ 云vân 。

晉tấn 劉lưu 程# 之chi 。 字tự 仲trọng 思tư 。 彭# 城thành 人nhân 。 漢hán 楚sở 元nguyên 王vương 之chi 後hậu 。 少thiểu 孤cô 事sự 母mẫu 以dĩ 孝hiếu 聞văn 。 妙diệu 善thiện 老lão 莊trang 。 旁bàng 通thông 百bách 氏thị 。 才tài 藻tảo 絕tuyệt 羣quần 。 自tự 負phụ 其kỳ 才tài 。 不bất 委ủy 氣khí 于vu 時thời 俗tục 。 雖tuy 威uy 福phước 當đương 前tiền 泊bạc 如như 也dã 。 初sơ 釋thích 褐hạt 為vi 府phủ 叅# 軍quân 。 太thái 傅phó/phụ 謝tạ 安an 。 丞thừa 相tương/tướng 桓hoàn 玄huyền 太thái 尉úy 劉lưu 裕# 等đẳng 。 咸hàm 嘉gia 其kỳ 賢hiền 。 欲dục 相tương 推thôi 薦tiến 于vu 朝triêu 。 縻# 以dĩ 爵tước 祿lộc 。 程# 之chi 皆giai 力lực 辭từ 。 即tức 隱ẩn 去khứ 。 性tánh 好hảo/hiếu 佛Phật 理lý 。 乃nãi 之chi 廬lư 山sơn 謁yết 遠viễn 法Pháp 師sư 。 傾khuynh 心tâm 自tự 託thác 。 遠viễn 公công 曰viết 。 官quan 祿lộc 巍nguy 巍nguy 。 何hà 以dĩ 不bất 為vi 。 程# 之chi 荅# 曰viết 。 君quân 臣thần 相tương/tướng 疑nghi 。 疣vưu 贅# 相tương/tướng 虧khuy 。 晉tấn 室thất 無vô 磐bàn 石thạch 之chi 固cố 。 物vật 情tình 有hữu 累lũy/lụy/luy 卵noãn 之chi 危nguy 。 吾ngô 何hà 為vi 哉tai 。 遠viễn 公công 然nhiên 其kỳ 言ngôn 。 劉lưu 裕# 以dĩ 其kỳ 不bất 屈khuất 。 乃nãi 旌tinh 其kỳ 號hiệu 曰viết 。 遺di 民dân 。

時thời 程# 之chi 與dữ 雷lôi 次thứ 宗tông 周chu 續tục 之chi 宗tông 炳bỉnh 張trương 野dã 張trương 詮thuyên 畢tất 穎# 之chi 等đẳng 。 同đồng 依y 于vu 遠viễn 公công 。 公công 曰viết 諸chư 君quân 之chi 來lai 。 豈khởi 宜nghi 忘vong 淨tịnh 土độ 之chi 游du 乎hồ 。 於ư 是thị 謝tạ 靈linh 運vận 為vi 遠viễn 公công 鑿tạc 池trì 種chủng 蓮liên 。 招chiêu 一nhất 百bách 二nhị 十thập 三tam 人nhân 。 共cộng 結kết 蓮liên 社xã 。 行hành 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 程# 之chi 乃nãi 鑱# 石thạch 為vi 蓮liên 社xã 誓thệ 文văn 。 以dĩ 志chí 其kỳ 事sự 。 遂toại 於ư 西tây 林lâm 北bắc 澗giản 。 別biệt 立lập 禪thiền 坊phường 。 養dưỡng 志chí 安an 貧bần 。 精tinh 研nghiên 玄huyền 理lý 。 篤đốc 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 兼kiêm 持trì 禁cấm 戒giới 。 宗tông 張trương 等đẳng 咸hàm 歎thán 仰ngưỡng 之chi 。 嘗thường 貽# 書thư 關quan 中trung 。 與dữ 什thập 肇triệu 二nhị 公công 。 揚dương 確xác 經kinh 義nghĩa 。 著trước 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 詩thi 。 以dĩ 見kiến 專chuyên 志chí 坐tọa 禪thiền 之chi 意ý 。 始thỉ 涉thiệp 半bán 載tái 。 即tức 於ư 定định 中trung 。 見kiến 佛Phật 光quang 照chiếu 地địa 。 皆giai 作tác 金kim 色sắc 。 居cư 十thập 五ngũ 年niên 。 於ư 正chánh 念niệm 佛Phật 中trung 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 玉ngọc 毫hào 光quang 照chiếu 。 身thân 紫tử 金kim 色sắc 。 垂thùy 手thủ 下hạ 接tiếp 。 以dĩ 臨lâm 其kỳ 室thất 。 程# 之chi 悲bi 泣khấp 自tự 陳trần 曰viết 。 安an 得đắc 如Như 來Lai 為vì 我ngã 摩ma 頂đảnh 。 以dĩ 衣y 覆phú 我ngã 。 佛Phật 乃nãi 為vi 摩ma 其kỳ 頂đảnh 。 引dẫn 袈ca 裟sa 以dĩ 覆phú 之chi 。 又hựu 一nhất 日nhật 想tưởng 念niệm 佛Phật 時thời 。 見kiến 自tự 身thân 入nhập 七thất 寳# 大đại 池trì 。 蓮liên 華hoa 青thanh 白bạch 相tương/tướng 間gian 。 其kỳ 水thủy 湛trạm 湛trạm 。 照chiếu 人nhân 眉mi 目mục 。 有hữu 人nhân 項hạng 佩bội 圓viên 光quang 。 胷# 出xuất 卍vạn 字tự 。 指chỉ 池trì 水thủy 曰viết 。 八bát 功công 德đức 水thủy 。 汝nhữ 可khả 飲ẩm 之chi 。 程# 之chi 掬cúc 食thực 。 甘cam 美mỹ 盈doanh 口khẩu 。 及cập 寤ngụ 。 猶do 覺giác 異dị 香hương 。 發phát 於ư 毛mao 孔khổng 。 乃nãi 自tự 慰úy 曰viết 。 吾ngô 淨tịnh 土độ 之chi 緣duyên 至chí 矣hĩ 。 復phục 請thỉnh 僧Tăng 轉chuyển 法pháp 華hoa 經kinh 。 近cận 數số 百bách 遍biến 。 後hậu 時thời 廬lư 阜phụ 諸chư 僧Tăng 畢tất 集tập 。 程# 之chi 對đối 像tượng 焚phần 香hương 再tái 拜bái 而nhi 祝chúc 曰viết 。 我ngã 以dĩ 釋Thích 迦Ca 遺di 教giáo 。 知tri 有hữu 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 此thử 香hương 先tiên 當đương 供cúng 養dường 。 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai 。 次thứ 供cung 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。

復phục 次thứ 供cung 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 。 所sở 以dĩ 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 由do 此thử 經Kinh 功công 德đức 。 願nguyện 令linh 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 俱câu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 是thị 日nhật 祝chúc 香hương 罷bãi 。 即tức 與dữ 眾chúng 話thoại 別biệt 。 端đoan 坐tọa 床sàng 上thượng 。 面diện 西tây 合hợp 掌chưởng 而nhi 逝thệ 先tiên 勅sắc 子tử 雍ung 積tích 土thổ/độ 為vi 墳phần 。 勿vật 用dụng 棺quan 槨# 。 今kim 從tùng 之chi 時thời 。 義nghĩa 熈# 六lục 年niên 。 春xuân 秋thu 五ngũ 十thập 有hữu 九cửu 。 舉cử 世thế 高cao 之chi 。 稱xưng 遺di 民dân 焉yên 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 觀quán 經kinh 敘tự 淨tịnh 業nghiệp 正chánh 因nhân 。 以dĩ 孝hiếu 養dưỡng 父phụ 母mẫu 為vi 第đệ 一nhất 。 故cố 知tri 不bất 孝hiếu 之chi 人nhân 。 終chung 日nhật 念niệm 佛Phật 。 佛Phật 亦diệc 不bất 喜hỷ 。 今kim 遺di 民dân 少thiểu 盡tận 孝hiếu 養dưỡng 。 而nhi 復phục 深thâm 入nhập 三tam 昧muội 。 屢lũ 感cảm 瑞thụy 徵trưng 。 其kỳ 往vãng 生sanh 品phẩm 位vị 高cao 可khả 知tri 矣hĩ 。 在tại 家gia 修tu 淨tịnh 業nghiệp 者giả 。 此thử 其kỳ 為vi 萬vạn 代đại 師sư 法pháp 。

晉tấn 周chu 續tục 之chi 。 字tự 道đạo 祖tổ 。 鴈nhạn 門môn 人nhân 。 從tùng 父phụ 渡độ 江giang 。 因nhân 居cư 豫dự 章chương 。 八bát 歲tuế 喪táng 母mẫu 。 哀ai 戚thích 過quá 於ư 成thành 人nhân 。 年niên 十thập 二nhị 詣nghệ 范phạm 甯ninh 受thọ 業nghiệp 。 通thông 五ngũ 經kinh 五ngũ 緯# 。

時thời 號hiệu 十thập 經kinh 童đồng 子tử 。 養dưỡng 志chí 閒nhàn 居cư 。 研nghiên 窮cùng 老lão 易dị 。 公công 卿khanh 交giao 辟tịch 。 無vô 所sở 就tựu 。 入nhập 廬lư 山sơn 。 事sự 遠viễn 公công 。 預dự 蓮liên 社xã 。 以dĩ 為vi 身thân 不bất 可khả 遺di 餘dư 累lũy/lụy/luy 宜nghi 絕tuyệt 。 遂toại 終chung 身thân 不bất 娶thú 。 布bố 衣y 蔬# 食thực 。 劉lưu 毅nghị 鎮trấn 姑cô 熟thục 。 命mạng 為vi 撫phủ 軍quân 。 復phục 辟tịch 太thái 學học 博bác 士sĩ 。 俱câu 不bất 就tựu 。 以dĩ 嵇# 康khang 高cao 士sĩ 傳truyền 。 得đắc 出xuất 處xứ 之chi 正chánh 。 為vi 之chi 注chú 釋thích 。 宋tống 武võ 帝đế 北bắc 伐phạt 。 太thái 子tử 居cư 守thủ 。 迎nghênh 館quán 安an 樂lạc 寺tự 。 入nhập 講giảng 禮lễ 月nguyệt 餘dư 復phục 還hoàn 山sơn 。 江giang 州châu 太thái 守thủ 。 薦tiến 於ư 武võ 帝đế 。 辟tịch 太thái 尉úy 掾# 不bất 就tựu 。 文văn 帝đế 踐tiễn 祚tộ 。 召triệu 至chí 都đô 門môn 館quán 東đông 郭quách 外ngoại 。 乘thừa 輿dư 行hành 幸hạnh 。 問vấn 禮lễ 經kinh 慠ngạo 不bất 可khả 長trường/trưởng 。 與dữ 我ngã 九cửu 齡linh 。 射xạ 於ư 矍quắc 圃phố 。 三tam 義nghĩa 。 辨biện 析tích 精tinh 異dị 。 帝đế 甚thậm 恱# 。 或hoặc 問vấn 身thân 為vi 處xứ 士sĩ 。

時thời 踐tiễn 王vương 廷đình 。 何hà 也dã 。 荅# 曰viết 心tâm 馳trì 魏ngụy 闕khuyết 者giả 。 以dĩ 江giang 湖hồ 為vi 桎trất 梏cốc 。 情tình 致trí 兩lưỡng 忘vong 者giả 。 市thị 朝triêu 亦diệc 岩# 穴huyệt 耳nhĩ 。

時thời 號hiệu 通thông 隱ẩn 先tiên 生sanh 。 續tục 之chi 素tố 患hoạn 風phong 痺# 。 不bất 復phục 堪kham 講giảng 。 乃nãi 移di 病bệnh 居cư 鍾chung 山sơn 。 專chuyên 心tâm 念niệm 佛Phật 。 愈dũ 老lão 愈dũ 篤đốc 。 一nhất 日nhật 向hướng 空không 曰viết 。 佛Phật 來lai 迎nghênh 我ngã 。 合hợp 掌chưởng 而nhi 逝thệ 。

時thời 景cảnh 平bình 元nguyên 年niên 。 春xuân 秋thu 六lục 十thập 有hữu 七thất 。

晉tấn 宗tông 炳bỉnh 。 字tự 少thiểu 文văn 。 南nam 陽dương 人nhân 。 其kỳ 母mẫu 聰thông 辯biện 。 富phú 於ư 學học 識thức 。 教giáo 授thọ 諸chư 子tử 皆giai 有hữu 成thành 。 炳bỉnh 善thiện 琴cầm 書thư 。 尤vưu 精tinh 玄huyền 理lý 。 殷ân 仲trọng 堪kham 桓hoàn 玄huyền 。 並tịnh 以dĩ 主chủ 簿bộ 辟tịch 。 皆giai 不bất 就tựu 。 劉lưu 裕# 領lãnh 荊kinh 州châu 。 復phục 辟tịch 為vi 主chủ 簿bộ 。 荅# 曰viết 。 棲tê 丘khâu 飲ẩm 谷cốc 。 三tam 十thập 年niên 矣hĩ 。 乃nãi 入nhập 廬lư 山sơn 築trúc 室thất 。 依y 遠viễn 公công 蓮liên 社xã 。 久cửu 之chi 兄huynh 臧tang 為vi 南nam 平bình 守thủ 。 逼bức 與dữ 俱câu 還hoàn 江giang 陵lăng 。 閒nhàn 居cư 絕tuyệt 俗tục 。 劉lưu 裕# 辟tịch 太thái 尉úy 掾# 不bất 就tựu 。 二nhị 兄huynh 卒thốt 。 累lũy/lụy/luy 甚thậm 眾chúng 。 頗phả 營doanh 稼giá 穡# 。 武võ 帝đế 勅sắc 南nam 郡quận 長trường/trưởng 。

時thời 致trí 餼# 賚lãi 。 衡hành 陽dương 王vương 義nghĩa 季quý 在tại 荊kinh 州châu 。 親thân 至chí 其kỳ 室thất 。 炳bỉnh 角giác 巾cân 布bố 衣y 。 引dẫn 見kiến 不bất 拜bái 。 王vương 曰viết 處xứ 先tiên 生sanh 以dĩ 重trọng/trùng 祿lộc 可khả 乎hồ 。 對đối 曰viết 。 祿lộc 如như 秋thu 草thảo 。

時thời 過quá 即tức 腐hủ 。 宋tống 受thọ 禪thiền 。 徵trưng 為vi 太thái 子tử 舍xá 人nhân 。 元nguyên 嘉gia 初sơ 徵trưng 為vi 通thông 直trực 郎lang 。 太thái 子tử 建kiến 徵trưng 為vi 中trung 庶thứ 子tử 。 並tịnh 不bất 應ưng 。 妻thê 羅la 氏thị 。 亦diệc 有hữu 高cao 志chí 。 羅la 氏thị 歿một 。 炳bỉnh 哀ai 過quá 甚thậm 。 既ký 而nhi 悲bi 情tình 頓đốn 釋thích 。 謂vị 沙Sa 門Môn 慧tuệ 堅kiên 曰viết 。 死tử 生sanh 之chi 分phần 。 未vị 易dị 可khả 達đạt 。 三tam 復phục 至chí 教giáo 。 方phương 能năng 遣khiển 哀ai 。 又hựu 生sanh 平bình 雅nhã 好hảo/hiếu 山sơn 水thủy 。 往vãng 必tất 忘vong 歸quy 。 西tây 陟trắc 荊kinh 巫# 。 南nam 登đăng 衡hành 岳nhạc 。 因nhân 結kết 宇vũ 山sơn 中trung 。 懷hoài 尚thượng 平bình 之chi 志chí 。 以dĩ 疾tật 還hoàn 江giang 陵lăng 。 歎thán 曰viết 。 老lão 病bệnh 俱câu 至chí 。 名danh 山sơn 不bất 可khả 再tái 登đăng 。 唯duy 澄trừng 懷hoài 觀quán 道đạo 。 臥ngọa 以dĩ 遊du 之chi 。 凡phàm 所sở 遊du 履lý 。 悉tất 圖đồ 之chi 於ư 室thất 。 謂vị 人nhân 曰viết 撫phủ 琴cầm 動động 操thao 。 欲dục 令linh 眾chúng 山sơn 荅# 響hưởng 。 宋tống 元nguyên 嘉gia 二nhị 十thập 四tứ 年niên 卒thốt 。 春xuân 秋thu 六lục 十thập 有hữu 九cửu 。

少thiểu 文văn 淹yêm 貫quán 名danh 理lý 。 深thâm 入nhập 佛Phật 乘thừa 。 而nhi 八bát 辭từ 徵trưng 辟tịch 。 視thị 祿lộc 位vị 如như 秋thu 草thảo 。 三tam 復phục 至chí 教giáo 。 齊tề 死tử 生sanh 如như 旦đán 暮mộ 。 澄trừng 懷hoài 觀quán 道đạo 。 所sở 觀quán 者giả 何hà 道đạo 。 既ký 非phi 經kinh 世thế 之chi 道đạo 。 亦diệc 非phi 玩ngoạn 世thế 之chi 道đạo 。 乃nãi 出xuất 世thế 無vô 生sanh 之chi 道đạo 耳nhĩ 。 親thân 炙chích 聖thánh 師sư 。 高cao 尚thượng 其kỳ 事sự 。 不bất 歸quy 西tây 方phương 。 而nhi 何hà 歸quy 耶da 。

梁lương 庾dữu 詵sân 。 字tự 彥ngạn 寳# 。 新tân 野dã 人nhân 。 幼ấu 聰thông 警cảnh 。 經kinh 史sử 百bách 家gia 。 無vô 不bất 該cai 綜tống 。 至chí 於ư 棊kì 筭# 機cơ 巧xảo 。 並tịnh 絕tuyệt 一nhất 時thời 。 而nhi 性tánh 託thác 夷di 簡giản 。 特đặc 愛ái 林lâm 泉tuyền 。 十thập 畝mẫu 之chi 宅trạch 。 山sơn 池trì 居cư 半bán 。 蔬# 食thực 弊tệ 衣y 。 不bất 治trị 生sanh 產sản 。 一nhất 時thời 乘thừa 舟chu 。 從tùng 沮trở 中trung 還hoàn 載tái 米mễ 一nhất 百bách 五ngũ 十thập 石thạch 。 有hữu 人nhân 寄ký 載tái 三tam 十thập 石thạch 。 及cập 至chí 家gia 。 寄ký 者giả 云vân 君quân 三tam 十thập 石thạch 。 我ngã 一nhất 百bách 五ngũ 十thập 石thạch 。 詵sân 默mặc 而nhi 不bất 言ngôn 。 恣tứ 其kỳ 取thủ 足túc 。 凡phàm 處xứ 事sự 類loại 如như 此thử 也dã 。 武võ 帝đế 少thiểu 與dữ 詵sân 善thiện 。 及cập 起khởi 兵binh 署thự 為vi 平bình 西tây 府phủ 記ký 室thất 。 至chí 普phổ 通thông 間gian 。 詔chiếu 為vi 黃hoàng 門môn 侍thị 郎lang 。 皆giai 稱xưng 疾tật 不bất 起khởi 。 晚vãn 年niên 尤vưu 遵tuân 釋thích 教giáo 。 宅trạch 內nội 建kiến 立lập 道Đạo 場Tràng 。 六lục 時thời 禮lễ 懺sám 。 誦tụng 法pháp 華hoa 經kinh 。 日nhật 終chung 一nhất 遍biến 。 忽hốt 於ư 後hậu 夜dạ 。 見kiến 一nhất 道Đạo 人Nhân 。 自tự 稱xưng 願nguyện 公công 。 容dung 止chỉ 甚thậm 異dị 。 呼hô 詵sân 為vi 上thượng 行hành 先tiên 生sanh 。 授thọ 香hương 而nhi 去khứ 。 後hậu 大đại 通thông 四tứ 年niên 。 因nhân 寢tẩm 忽hốt 夢mộng 願nguyện 公công 復phục 來lai 。 覺giác 云vân 不bất 可khả 久cửu 住trụ 。 言ngôn 終chung 而nhi 化hóa 。 年niên 七thất 十thập 八bát 。 舉cử 室thất 咸hàm 聞văn 空không 中trung 。 唱xướng 上thượng 行hành 先tiên 生sanh 已dĩ 生sanh 彌di 陀đà 淨tịnh 域vực 矣hĩ 。 武võ 帝đế 聞văn 而nhi 敬kính 之chi 。 諡thụy 號hiệu 貞trinh 節tiết 處xứ 士sĩ 。 以dĩ 顯hiển 高cao 烈liệt (# 見kiến 南nam 史sử )# 。

通thông 慧tuệ 機cơ 巧xảo 。 而nhi 託thác 性tánh 夷di 簡giản 。 饒nhiêu 有hữu 資tư 產sản 。 而nhi 布bố 衣y 蔬# 食thực 。 帝đế 王vương 知tri 已dĩ 。 而nhi 甘cam 處xứ 艸thảo 野dã 。 附phụ 載tái 欺khi 詐trá 。 而nhi 隱ẩn 忍nhẫn 不bất 言ngôn 。 此thử 其kỳ 所sở 以dĩ 為vi 上thượng 行hành 先tiên 生sanh 。 法pháp 華hoa 地địa 涌dũng 之chi 儔trù 乎hồ 。

唐đường 白bạch 居cư 易dị 。 字tự 樂nhạo/nhạc/lạc 天thiên 。 京kinh 兆triệu 人nhân 。 官quan 至chí 中trung 大đại 夫phu 刑hình 部bộ 尚thượng 書thư 太thái 子tử 太thái 傅phó/phụ 。 蚤tảo 年niên 以dĩ 文văn 章chương 詞từ 賦phú 風phong 流lưu 蘊uẩn 藉tạ 。 冠quan 絕tuyệt 一nhất 時thời 。 然nhiên 獨độc 傾khuynh 心tâm 內nội 典điển 。 恬điềm 於ư 進tiến 取thủ 。 達đạt 去khứ 就tựu 之chi 故cố 。 舉cử 世thế 稱xưng 之chi 。 既ký 至chí 洛lạc 中trung 。 盡tận 遣khiển 侍thị 妾thiếp 。 捨xả 宅trạch 為vi 香hương 山sơn 寺tự 。 自tự 號hiệu 香hương 山sơn 居cư 士sĩ 。 勸khuyến 一nhất 百bách 四tứ 十thập 八bát 人nhân 結kết 上thượng 生sanh 會hội 。 行hành 念niệm 慈Từ 氏Thị 名danh 。 坐tọa 想tưởng 慈Từ 氏Thị 容dung 。 願nguyện 當đương 來lai 世thế 。 必tất 生sanh 兜Đâu 率Suất 。 晚vãn 歲tuế 患hoạn 風phong 痺# 。 遂toại 專chuyên 志chí 西tây 方phương 。 祈kỳ 生sanh 安an 養dưỡng 。 出xuất 俸bổng 錢tiền 三tam 萬vạn 。 命mạng 工công 人nhân 杜đỗ 宗tông 敬kính 。 按án 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 。 畫họa 西tây 方phương 世thế 界giới 一nhất 部bộ 。 依y 正chánh 莊trang 嚴nghiêm 。 靡mĩ 不bất 曲khúc 盡tận 。 公công 目mục 對đối 之chi 。 修tu 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 頂đảnh 禮lễ 發phát 願nguyện 。 以dĩ 偈kệ 贊tán 曰viết 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 清thanh 淨tịnh 土độ 。 無vô 諸chư 惡ác 道đạo 及cập 眾chúng 苦khổ 。 願nguyện 如như 我ngã 身thân 老lão 病bệnh 者giả 。 同đồng 生sanh 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 所sở 。 又hựu 作tác 偈kệ 曰viết 。 余dư 年niên 七thất 十thập 一nhất 。 不bất 復phục 事sự 吟ngâm 哦nga 。 看khán 經kinh 費phí 眼nhãn 力lực 。 作tác 福phước 畏úy 奔bôn 波ba 。 何hà 以dĩ 度độ 心tâm 眼nhãn 。 一nhất 聲thanh 阿A 彌Di 陀Đà 。 行hành 也dã 阿A 彌Di 陀Đà 。 坐tọa 也dã 阿A 彌Di 陀Đà 。 縱túng/tung 饒nhiêu 忙mang 似tự 箭tiễn 。 不bất 廢phế 阿A 彌Di 陀Đà 。 日nhật 暮mộ 而nhi 途đồ 遠viễn 。 吾ngô 生sanh 已dĩ 蹉sa 跎# 。 旦đán 夕tịch 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 但đãn 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 。 達đạt 人nhân 應ưng 笑tiếu 我ngã 。 多đa 卻khước 阿A 彌Di 陀Đà 。 達đạt 又hựu 作tác 麼ma 生sanh 。 不bất 達đạt 又hựu 如như 何hà 。 普phổ 勸khuyến 法Pháp 界Giới 眾chúng 。 同đồng 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 。 一nhất 夕tịch 念niệm 佛Phật 坐tọa 榻tháp 上thượng 。 翰hàn 墨mặc 不bất 御ngự 。 倐thúc 然nhiên 而nhi 逝thệ 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 人nhân 傳truyền 蓬bồng 萊# 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 天thiên 名danh 。 樂nhạo/nhạc/lạc 天thiên 辭từ 以dĩ 偈kệ 曰viết 。 海hải 山sơn 不bất 是thị 吾ngô 歸quy 處xứ 。 歸quy 即tức 須tu 歸quy 兜Đâu 率Suất 天thiên 。 今kim 復phục 捨xả 兜Đâu 率Suất 而nhi 求cầu 淨tịnh 土độ 。 豈khởi 所sở 謂vị 披phi 砂sa 揀giản 金kim 。 愈dũ 擇trạch 而nhi 愈dũ 精tinh 者giả 耶da 。

宋tống 鍾chung 離ly 瑾# 。 字tự 公công 瑜du 。 會hội 稽khể 人nhân 。 咸hàm 平bình 三tam 年niên 。 陳trần 堯# 咨tư 榜bảng 登đăng 第đệ 。 歷lịch 官quan 至chí 龍long 圖đồ 閣các 待đãi 制chế 。 累lũy/lụy/luy 贈tặng 少thiểu 師sư 。 忠trung 績# 顯hiển 著trứ 。 見kiến 嘉gia 祐hựu 名danh 臣thần 傳truyền 。 公công 性tánh 至chí 孝hiếu 。 幼ấu 事sự 母mẫu 任nhậm 夫phu 人nhân 甚thậm 謹cẩn 。 夫phu 人nhân 精tinh 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 年niên 九cửu 十thập 八bát 。 起khởi 居cư 如như 常thường 。 忽hốt 戒giới 瑾# 曰viết 。 人nhân 人nhân 有hữu 箇cá 彌di 陀đà 。 奈nại 何hà 拋phao 去khứ 。 念niệm 念niệm 無vô 非phi 極cực 樂lạc 。 不bất 解giải 歸quy 來lai 。 翌# 日nhật 予# 將tương 行hành 矣hĩ 。 及cập 晨thần 起khởi 焚phần 香hương 誦tụng 佛Phật 。 過quá 於ư 常thường 課khóa 。 合hợp 掌chưởng 而nhi 化hóa 。 夫phu 人nhân 既ký 卒thốt 。 公công 遂toại 廬lư 墓mộ 熏huân 修tu 不bất 輒triếp 。 服phục 除trừ 日nhật 。 課khóa 二nhị 十thập 種chủng 利lợi 益ích 事sự 。 罔võng 有hữu 缺khuyết 失thất 。 初sơ 游du 宦# 宰tể 吉cát 水thủy 時thời 。 置trí 一nhất 媵# 妾thiếp 。 從tùng 其kỳ 女nữ 嫁giá 。 審thẩm 之chi 則tắc 舊cựu 令linh 之chi 女nữ 。 乃nãi 報báo 所sở 親thân 緩hoãn 納nạp 采thải 。 擬nghĩ 先tiên 遣khiển 前tiền 令linh 女nữ 。 所sở 親thân 復phục 書thư 曰viết 。 公công 安an 得đắc 獨độc 為vi 高cao 誼# 。 予# 有hữu 猶do 子tử 。 請thỉnh 平bình 分phần/phân 匳# 具cụ 。 俾tỉ 同đồng 親thân 迎nghênh 。 公công 從tùng 之chi 。 忽hốt 夢mộng 舊cựu 令linh 來lai 謝tạ 曰viết 。 賤tiện 息tức 荷hà [(冰-水+〡)*ㄆ]# 錄lục 。 已dĩ 告cáo 之chi 上thượng 帝đế 。 當đương 十thập 世thế 有hữu 土thổ/độ 。 然nhiên 公công 更cánh 一nhất 紀kỷ 。 應ưng 生sanh 淨tịnh 土độ 。 尋tầm 遷thiên 浙chiết 西tây 路lộ 提đề 刑hình 憲hiến 副phó 被bị 旨chỉ 修tu 杭# 州châu 北bắc 山sơn 。

時thời 下hạ 天Thiên 竺Trúc 為vi 慈từ 雲vân 懺sám 主chủ 道đạo 塲# 。 公công 一nhất 見kiến 慈từ 雲vân 。 相tương/tướng 與dữ 究cứu 論luận 往vãng 生sanh 西tây 方phương 指chỉ 要yếu 。 清thanh 修tu 彌di 篤đốc 。 自tự 以dĩ 先tiên 夫phu 人nhân 有hữu 旃chiên 檀đàn 佛Phật 像tượng 。 常thường 頂đảnh 戴đái 行hành 道Đạo 。 公công 繼kế 其kỳ 志chí 。 像tượng 眉mi 間gian 。 忽hốt 迸bính 出xuất 舍xá 利lợi 數số 粒lạp 。 未vị 幾kỷ 詔chiếu 知tri 開khai 封phong 府phủ 。 出xuất 則tắc 盡tận 悴tụy 國quốc 事sự 。 入nhập 則tắc 不bất 寐mị 念niệm 佛Phật 。 忽hốt 夜dạ 未vị 央ương 。 促xúc 家gia 人nhân 起khởi 。 仍nhưng 告cáo 以dĩ 趨xu 朝triêu 尚thượng 早tảo 。 公công 謂vị 之chi 曰viết 。 昨tạc 夜dạ 太thái 夫phu 人nhân 。 報báo 我ngã 往vãng 生sanh 安an 養dưỡng 之chi 期kỳ 已dĩ 至chí 矣hĩ 。 索sách 香hương 湯thang 薰huân 沐mộc 盥quán 漱thấu 。 峩nga 冠quan 振chấn 衣y 。 趺phu 坐tọa 而nhi 逝thệ 。 舉cử 家gia 見kiến 公công 乘thừa 青thanh 蓮liên 華hoa 座tòa 。 仙tiên 樂nhạo/nhạc/lạc 異dị 香hương 。 海hải 眾chúng 迎nghênh 之chi 西tây 去khứ 。 計kế 其kỳ 年niên 正chánh 一nhất 紀kỷ 也dã 。 (# 統thống 紀kỷ 往vãng 生sanh 集tập 善thiện 人nhân 咏# 叅# 合hợp 前tiền 後hậu 諸chư 傳truyền 多đa 倣# 此thử )# 。

以dĩ 淨tịnh 土độ 誡giới 子tử 。 而nhi 導đạo 引dẫn 之chi 。 可khả 謂vị 慈từ 母mẫu 矣hĩ 。 以dĩ 清thanh 修tu 繼kế 母mẫu 。 而nhi 篤đốc 行hành 之chi 。 可khả 謂vị 孝hiếu 子tử 矣hĩ 。 憐lân 前tiền 令linh 之chi 女nữ 。 而nhi 禮lễ 遣khiển 之chi 。 可khả 謂vị 義nghĩa 人nhân 矣hĩ 。 重trọng/trùng 國quốc 畿# 之chi 事sự 。 而nhi 盡tận 悴tụy 焉yên 。 可khả 謂vị 忠trung 臣thần 矣hĩ 。 慈từ 義nghĩa 忠trung 孝hiếu 。 萃tụy 於ư 一nhất 門môn 。 信tín 願nguyện 精tinh 勤cần 。 終chung 身thân 靡mĩ 怠đãi 。 青thanh 蓮liên 上thượng 品phẩm 。 不bất 亦diệc 宜nghi 乎hồ 。 或hoặc 云vân 前tiền 一nhất 日nhật 舉cử 家gia 同đồng 夢mộng 往vãng 生sanh 之chi 祥tường 。 但đãn 於ư 朝triêu 趨xu 之chi 詰cật 相tương/tướng 忤ngỗ 。 故cố 去khứ 彼bỉ 從tùng 此thử 。 然nhiên 舉cử 家gia 同đồng 夢mộng 亦diệc 自tự 希hy 有hữu 。 况# 親thân 見kiến 親thân 聞văn 耶da 。 宜nghi 其kỳ 若nhược 子tử 若nhược 孫tôn 若nhược 曾tằng 孫tôn 同đồng 趨xu 安an 養dưỡng 如như 歸quy 也dã 。 孰thục 謂vị 王vương 事sự 鞅ưởng 掌chưởng 。 有hữu 礙ngại 清thanh 修tu 。 必tất 掛quải 冠quan 林lâm 下hạ 。 而nhi 後hậu 為vi 然nhiên 哉tai 。

宋tống 鍾chung 離ly 景cảnh 融dung 。 少thiểu 師sư 第đệ 七thất 子tử 也dã 。 官quan 朝triêu 請thỉnh 大đại 夫phu 。 嘗thường 誦tụng 觀quán 經kinh 念niệm 佛Phật 不bất 輟chuyết 。 挂quải 冠quan 不bất 仕sĩ 。 結kết 茅mao 儀nghi 真chân 東đông 園viên 之chi 側trắc 。 嘗thường 曰viết 。 識thức 得đắc 彌di 陀đà 。 彌di 陀đà 彌di 陀đà 。 不bất 識thức 彌di 陀đà 。 奈nại 何hà 奈nại 何hà 。 不bất 識thức 彌di 陀đà 。 彌di 陀đà 更cánh 在tại 西tây 方phương 外ngoại 。 識thức 得đắc 彌di 陀đà 。 彌di 陀đà 秪# 在tại 自tự 己kỷ 家gia 。 一nhất 夕tịch 延diên 僧Tăng 妙diệu 應ưng 。 誦tụng 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 品phẩm 。 公công 炷chú 香hương 敬kính 聼# 畢tất 。 兩lưỡng 手thủ 作tác 印ấn 而nhi 化hóa 。 自tự 任nhậm 夫phu 人nhân 。 少thiểu 師sư 。 大đại 夫phu 。 三tam 世thế 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 故cố 曾tằng 孫tôn 朝triêu 請thỉnh 大đại 夫phu 。 司ty 封phong 主chủ 事sự 松tùng 。 奉phụng 祠từ 吳ngô 郡quận 。 與dữ 寳# 積tích 實thật 講giảng 師sư 。 東đông 平bình 李# 洎kịp 等đẳng 。 結kết 社xã 念niệm 佛Phật 。 越việt 十thập 一nhất 載tái 。 無vô 所sở 疾tật 。 忽hốt 端đoan 坐tọa 西tây 向hướng 。 合hợp 掌chưởng 而nhi 化hóa 。 享hưởng 壽thọ 八bát 十thập 有hữu 六lục 。 (# 鍾chung 離ly 松tùng 寳# 積tích 蓮liên 社xã 画# 壁bích 記ký 見kiến 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 文văn 類loại )# 。

少thiểu 師sư 出xuất 勤cần 王vương 事sự 。 入nhập 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 而nhi 大đại 夫phu 必tất 挂quải 冠quan 東đông 園viên 。 始thỉ 克khắc 成thành 就tựu 者giả 。 如như 魯lỗ 男nam 子tử 閉bế 戶hộ 不bất 納nạp 。 乃nãi 善thiện 學học 柳liễu 下hạ 惠huệ 也dã 。 司ty 封phong 少thiểu 預dự 慈từ 受thọ 深thâm 禪thiền 師sư 法Pháp 會hội 。 又hựu 與dữ 宗tông 兄huynh 木mộc 訥nột 首thủ 座tòa 。 諄# 諄# 警cảnh 策sách 。 唯duy 能năng 知tri 有hữu 自tự 性tánh 彌di 陀đà 。 惟duy 心tâm 淨tịnh 土độ 而nhi 巳tị 。 至chí 年niên 七thất 十thập 遇ngộ 寳# 積tích 蓮liên 社xã 。 雖tuy 兵binh 火hỏa 飄phiêu 零linh 。 晨thần 昏hôn 不bất 懈giải 。 其kỳ 得đắc 力lực 處xứ 蓋cái 不bất 少thiểu 。 又hựu 令linh 社xã 友hữu 吳ngô 克khắc 己kỷ 。 畫họa 淨tịnh 土độ 九cửu 品phẩm 。 及cập 十thập 法Pháp 界Giới 圖đồ 。 開khai 覺giác 見kiến 聞văn 厥quyết 功công 茂mậu 矣hĩ 。

宋tống 馬mã 亮lượng 。 官quan 至chí 少thiểu 師sư 。 諡thụy 忠trung 肅túc 。 初sơ 以dĩ 侍thị 郎lang 守thủ 杭# 州châu 日nhật 。 慈từ 雲vân 懺sám 主chủ 。 以dĩ 安an 養dưỡng 佛Phật 事sự 語ngữ 之chi 。 公công 遂toại 時thời 詣nghệ 靈linh 山sơn 學học 淨tịnh 土độ 業nghiệp 。 慈từ 雲vân 為vi 撰soạn 淨tịnh 土độ 決quyết 疑nghi 行hạnh 願nguyện 二nhị 門môn 。 及cập 淨tịnh 土độ 往vãng 生sanh 略lược 傳truyền 。 自tự 是thị 舉cử 族tộc 遵tuân 奉phụng 。 公công 臨lâm 終chung 念niệm 佛Phật 而nhi 逝thệ 。 其kỳ 孫tôn 馬mã 玗# 。 字tự 東đông 玉ngọc 。 初sơ 官quan 朝triêu 奉phụng 郎lang 。 元nguyên 豐phong 中trung 有hữu 僧Tăng 廣quảng 益ích (# 一nhất 作tác 廣quảng 初sơ )# 者giả 。 以dĩ 天thiên 台thai 智trí 者giả 十thập 疑nghi 論luận 授thọ 之chi 。 公công 大đại 喜hỷ 曰viết 。 吾ngô 得đắc 所sở 依y 矣hĩ 。 復phục 得đắc 慈từ 雲vân 十thập 念niệm 回hồi 向hướng 法pháp 。 行hành 之chi 二nhị 十thập 五ngũ 年niên 不bất 少thiểu 懈giải 。 公công 既ký 自tự 幼ấu 篤đốc 志chí 佛Phật 教giáo 。 相tương 繼kế 祖tổ 訓huấn 不bất 違vi 。 又hựu 得đắc 侍thị 郎lang 王vương 古cổ 。 示thị 以dĩ 蓮liên 社xã 圖đồ 決quyết 疑nghi 集tập 往vãng 生sanh 傳truyền 。 於ư 是thị 誦tụng 佛Phật 益ích 勤cần 。 尤vưu 以dĩ 放phóng 生sanh 為vi 佛Phật 事sự 。 勸khuyến 導đạo 信tín 入nhập 者giả 。 不bất 可khả 稱xưng 計kế 。 及cập 倅# 當đương 塗đồ 守thủ 淄# 川xuyên 新tân 定định 民dân 皆giai 化hóa 之chi 。 平bình 日nhật 未vị 嘗thường 以dĩ 私tư 怒nộ 笞si 責trách 一nhất 人nhân 。 錢tiền 塘đường 照chiếu 律luật 師sư 。 勉miễn 以dĩ 繫hệ 念niệm 法pháp 。 其kỳ 在tại 官quan 閱duyệt 教giáo 藏tạng 誦tụng 經Kinh 咒chú 。 皆giai 有hữu 常thường 課khóa 成thành 規quy 。 後hậu 以dĩ 侍thị 郎lang 致trí 仕sĩ 。 崇sùng 寧ninh 元nguyên 年niên 。 感cảm 疾tật 經kinh 夏hạ 。 忽hốt 一nhất 日nhật 盥quán 櫛# 易dị 衣y 幘# 。 念niệm 佛Phật 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 有hữu 氣khí 如như 青thanh 葢# 出xuất 戶hộ 騰đằng 空không 而nhi 上thượng 。 家gia 人nhân 長trưởng 幼ấu 貴quý 賤tiện 。 皆giai 夢mộng 公công 往vãng 生sanh 上thượng 品phẩm 者giả 。 前tiền 後hậu 約ước 十thập 數sổ 日nhật 。 言ngôn 之chi 皆giai 如như 符phù 契khế 之chi 合hợp 。

時thời 現hiện 光quang 相tướng 於ư 几kỉ 筵diên 。 後hậu 八bát 月nguyệt 中trung 。 有hữu 婢tỳ 臥ngọa 疾tật 。 亦diệc 念niệm 佛Phật 而nhi 逝thệ 。 云vân 荊kinh 王vương 夫phu 人nhân 神thần 遊du 極cực 樂lạc 。 見kiến 公công 與dữ 楊dương 傑kiệt 。 衣y 冠quan 濟tế 濟tế 。 坐tọa 蓮liên 華hoa 上thượng 。 夫phu 人nhân 往vãng 生sanh 傳truyền 記ký 甚thậm 詳tường 。 公công 之chi 子tử 永vĩnh 逸dật 。 字tự 強cường/cưỡng 叟# 。 官quan 教giáo 授thọ 。 行hành 天Thiên 竺Trúc 十thập 念niệm 。 習tập 十thập 六lục 觀quán 。 歷lịch 三tam 十thập 餘dư 年niên 矣hĩ 。 每mỗi 誦tụng 觀quán 音âm 常thường 覩đổ 其kỳ 相tương/tướng 。 臨lâm 終chung 之chi 年niên 。 四tứ 月nguyệt 感cảm 疾tật 。 即tức 命mạng 治trị 後hậu 事sự 。 一nhất 日nhật 忽hốt 見kiến 彌di 陀đà 觀quán 音âm 勢thế 至chí 三tam 聖thánh 俱câu 來lai 接tiếp 引dẫn 。 結kết 印ấn 而nhi 化hóa 。 頂đảnh 熱nhiệt 有hữu 異dị 香hương 。 舍xá 利lợi 珠châu 璣ky 。 其kỳ 弟đệ 夢mộng 乃nãi 祖tổ 曰viết 。 某mỗ 已dĩ 生sanh 淨tịnh 土độ 。 十thập 日nhật 華hoa 開khai 矣hĩ 。 柩cữu 上thượng 有hữu 五ngũ 色sắc 金kim 光quang 華hoa 者giả 數số 四tứ 。 自tự 後hậu 瑞thụy 應ứng 。 種chủng 種chủng 非phi 一nhất 。

自tự 忠trung 肅túc 。 迨đãi 侍thị 郎lang 教giáo 授thọ 。 凡phàm 三tam 世thế 往vãng 生sanh 。 如như 鍾chung 離ly 少thiểu 師sư 。 家gia 世thế 淵uyên 源nguyên 。 猗ỷ 歟# 盛thịnh 哉tai 。 然nhiên 皆giai 自tự 慈từ 雲vân 開khai 導đạo 。 良lương 友hữu 助trợ 成thành 淨tịnh 緣duyên 。 詎cự 可khả 少thiểu 乎hồ 。 少thiểu 師sư 有hữu 慈từ 母mẫu 。 侍thị 郎lang 有hữu 賢hiền 配phối 。 俱câu 獲hoạch 往vãng 生sanh 。 允duẫn 宜nghi 別biệt 紀kỷ 。 婢tỳ 子tử 何hà 幸hạnh 。 亦diệc 得đắc 令linh 終chung 。 附phụ 見kiến 傳truyền 內nội 。 宋tống 皈quy 心tâm 佛Phật 乘thừa 者giả 。 當đương 以dĩ 兩lưỡng 少thiểu 師sư 為vi 白bạch 眉mi 焉yên 。 統thống 紀kỷ 作tác 忠trung 肅túc 之chi 子tử 玗# 。 孫tôn 永vĩnh 逸dật 官quan 宣tuyên 義nghĩa 。 未vị 知tri 何hà 據cứ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 文văn 類loại 。 有hữu 直trực 閣các 黃hoàng 策sách 。 所sở 撰soạn 馬mã 侍thị 郎lang 往vãng 生sanh 記ký 甚thậm 詳tường 。 善thiện 人nhân 咏# 大đại 略lược 取thủ 之chi 。 今kim 叅# 合hợp 三tam 書thư 。 則tắc 世thế 系hệ 名danh 字tự 官quan 爵tước 。 各các 有hữu 異dị 同đồng 。 乃nãi 為vi 訂# 正chánh 如như 左tả 。

宋tống 王vương 仲trọng 回hồi 。 無vô 為vi 郡quận 人nhân 。 官quan 光quang 州châu 司ty 士sĩ 叅# 軍quân 。 因nhân 陳trần 本bổn 郡quận 圩# 旱hạn 水thủy 利lợi 。 大đại 司ty 農nông 考khảo 得đắc 其kỳ 實thật 。 請thỉnh 于vu 朝triều 廷đình 。 推thôi 恩ân 。 乃nãi 有hữu 是thị 命mạng 。 性tánh 信tín 厚hậu 。 未vị 嘗thường 與dữ 人nhân 較giảo 短đoản 長trường/trưởng 。 頗phả 通thông 算toán 數số 之chi 學học 。 而nhi 至chí 老lão 手thủ 不bất 釋thích 卷quyển 。 天thiên 衣y 懷hoài 禪thiền 師sư 。 住trụ 鐵thiết 佛Phật 道Đạo 場tràng 時thời 。 亦diệc 常thường 請thỉnh 問vấn 。 而nhi 鄉hương 里lý 以dĩ 善thiện 人nhân 稱xưng 之chi 。 楊dương 次thứ 公công 。 以dĩ 元nguyên 祐hựu 初sơ 。 自tự 省tỉnh 闈vi 乞khất 守thủ 丹đan 陽dương 待đãi 命mạng 次thứ 錦cẩm 繡tú 溪khê 上thượng 。 司ty 士sĩ 以dĩ 同đồng 郡quận 故cố 老lão 。

時thời 來lai 相tương/tướng 訪phỏng 叩khấu 請thỉnh 。 未vị 嘗thường 拒cự 也dã 。 司ty 士sĩ 於ư 淨tịnh 土độ 妙diệu 緣duyên 。 已dĩ 能năng 誠thành 信tín 嚮hướng 慕mộ 。 但đãn 未vị 具cụ 深thâm 心tâm 。 是thị 時thời 乃nãi 問vấn 曰viết 。 經Kinh 典điển 多đa 教giáo 念niệm 彌di 陀đà 生sanh 淨tịnh 土độ 。 祖tổ 師sư 則tắc 云vân 心tâm 淨tịnh 即tức 是thị 土thổ/độ 淨tịnh 。 不bất 用dụng 更cánh 求cầu 往vãng 生sanh 西tây 方phương 。 其kỳ 意ý 不bất 同đồng 。 何hà 也dã 。 荅# 曰viết 。 實thật 際tế 理lý 地địa 。 無vô 佛Phật 無vô 眾chúng 生sanh 無vô 苦khổ 無vô 樂lạc 。 無vô 壽thọ 無vô 夭yểu 。 又hựu 何hà 淨tịnh 穢uế 之chi 有hữu 。 豈khởi 得đắc 更cánh 以dĩ 生sanh 不bất 生sanh 為vi 心tâm 耶da 。 此thử 以dĩ 理lý 奪đoạt 事sự 也dã 。 然nhiên 而nhi 處xứ 此thử 界giới 者giả 。 是thị 眾chúng 生sanh 乎hồ 。 是thị 佛Phật 乎hồ 。 若nhược 是thị 佛Phật 境cảnh 則tắc 非phi 眾chúng 生sanh 。 又hựu 何hà 苦khổ 樂lạc 壽thọ 夭yểu 淨tịnh 穢uế 之chi 有hữu 哉tai 。 試thí 自tự 忖thốn 思tư 。 或hoặc 未vị 出xuất 眾chúng 生sanh 之chi 境cảnh 。 則tắc 安an 可khả 不bất 信tín 教giáo 典điển 。 至chí 心tâm 念niệm 彌di 陀đà 而nhi 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 以dĩ 淨tịnh 則tắc 非phi 穢uế 。 樂nhạo/nhạc/lạc 則tắc 無vô 苦khổ 。 壽thọ 則tắc 無vô 夭yểu 矣hĩ 。 於ư 無vô 念niệm 中trung 起khởi 念niệm 。 於ư 無vô 生sanh 中trung 求cầu 生sanh 。 此thử 以dĩ 事sự 奪đoạt 理lý 也dã 。 故cố 維duy 摩ma 經Kinh 云vân 。 雖tuy 知tri 諸chư 佛Phật 國quốc 。 及cập 與dữ 眾chúng 生sanh 空không 。 而nhi 常thường 修tu 淨tịnh 土độ 。 教giáo 化hóa 於ư 羣quần 生sanh 。 正chánh 謂vị 是thị 也dã 。 又hựu 問vấn 如như 何hà 得đắc 念niệm 不bất 間gian 斷đoạn 。 荅# 曰viết 。 一nhất 信tín 之chi 後hậu 。 更cánh 不bất 再tái 疑nghi 。 即tức 是thị 不bất 間gian 斷đoạn 也dã 。 司ty 士sĩ 欣hân 躍dược 而nhi 去khứ 。 至chí 元nguyên 祐hựu 二nhị 年niên 十thập 二nhị 月nguyệt 朔sóc 旦đán 之chi 夕tịch 。 次thứ 公công 守thủ 丹đan 陽dương 。 忽hốt 夢mộng 司ty 士sĩ 云vân 。 向hướng 蒙mông 指chỉ 示thị 淨tịnh 土độ 。 今kim 已dĩ 得đắc 生sanh 。 特đặc 來lai 相tương/tướng 謝tạ 。 乃nãi 再tái 拜bái 而nhi 出xuất 。 次thứ 公công 翌# 日nhật 召triệu 丹đan 徒đồ 令linh 陳trần 安an 止chỉ 語ngữ 其kỳ 夢mộng 。 欲dục 陳trần 令linh 深thâm 信tín 淨tịnh 土độ 故cố 也dã 。 其kỳ 後hậu 得đắc 司ty 士sĩ 之chi 子tử 術thuật 哀ai 訃# 。 乃nãi 司ty 士sĩ 未vị 亡vong 前tiền 七thất 日nhật 。 預dự 知tri 時thời 至chí 。 與dữ 鄉hương 舊cựu 告cáo 別biệt 而nhi 終chung 。 是thị 知tri 司ty 士sĩ 決quyết 生sanh 淨tịnh 土độ 矣hĩ 。 (# 詳tường 見kiến 楊dương 次thứ 公công 記ký 中trung )# 。

石thạch 芝chi 贊tán 曰viết 。 次thứ 公công 此thử 傳truyền 誠thành 不bất 可khả 棄khí 。 但đãn 論luận 事sự 理lý 相tương/tướng 奪đoạt 。 未vị 若nhược 台thai 宗tông 所sở 謂vị 圓viên 觀quán 事sự 理lý 。 一nhất 念niệm 具cụ 足túc 也dã 。 其kỳ 言ngôn 一nhất 信tín 不bất 疑nghi 。 即tức 是thị 不bất 間gian 斷đoạn 者giả 。 司ty 士sĩ 轉chuyển 身thân 只chỉ 此thử 一nhất 則tắc 語ngữ 。 昔tích 善thiện 導đạo 化hóa 人nhân 有hữu 曰viết 。 若nhược 人nhân 欲dục 速tốc 得đắc 往vãng 生sanh 。 應ưng 起khởi 無vô 間gian 修tu 。 所sở 謂vị 恭cung 敬kính 禮lễ 拜bái 。 稱xưng 名danh 讚tán 歎thán 。 憶ức 念niệm 觀quán 察sát 。 廻hồi 向hướng 發phát 願nguyện 。 心tâm 心tâm 相tương 續tục 。 不bất 以dĩ 餘dư 業nghiệp 相tương/tướng 間gian 。 故cố 曰viết 無vô 間gian 修tu 。 又hựu 若nhược 貪tham 嗔sân 癡si 來lai 間gian 者giả 。 但đãn 隨tùy 犯phạm 隨tùy 懺sám 。 不bất 令linh 隔cách 念niệm 隔cách 日nhật 隔cách 時thời 。 常thường 使sử 清thanh 淨tịnh 。 亦diệc 名danh 無vô 間gian 修tu 。 若nhược 能năng 畢tất 命mạng 。 誓thệ 不bất 中trung 止chỉ 。 決quyết 定định 往vãng 生sanh 。 此thử 文văn 出xuất 大đại 藏tạng 集tập 諸chư 經kinh 禮lễ 懺sám 儀nghi 。 羣quần 字tự 函hàm 。 次thứ 公công 閱duyệt 藏tạng 。 以dĩ 淨tịnh 土độ 緣duyên 舉cử 示thị 司ty 士sĩ 者giả 。 非phi 若nhược 是thị 乎hồ 。

宋tống 楊dương 傑kiệt 。 字tự 次thứ 公công 。 無vô 為vi 郡quận 人nhân 。 因nhân 號hiệu 無vô 為vi 子tử 。 雄hùng 才tài 俊# 邁mại 。 年niên 少thiếu 登đăng 科khoa 。 官quan 至chí 尚thượng 書thư 主chủ 客khách 郎lang 。 提đề 點điểm 兩lưỡng 浙chiết 刑hình 獄ngục 事sự 。 初sơ 徧biến 歷lịch 叢tùng 林lâm 。 叅# 尋tầm 知tri 識thức 。 尊tôn 崇sùng 佛Phật 法Pháp 。 悟ngộ 明minh 禪thiền 宗tông 。 熙hi 寧ninh 末mạt 年niên 。 扶phù 護hộ 母mẫu 喪táng 。 歸quy 葬táng 故cố 里lý 。 得đắc 以dĩ 暇hạ 日nhật 閱duyệt 大đại 藏tạng 教giáo 典điển 。 乃nãi 知tri 江giang 西tây 臨lâm 濟tế 下hạ 棒bổng 喝hát 承thừa 當đương 之chi 軰# 。 猶do 是thị 常thường 流lưu 。 因nhân 舉cử 淨tịnh 土độ 妙diệu 緣duyên 。 開khai 發phát 親thân 故cố 。

時thời 時thời 闡xiển 揚dương 彌di 陀đà 教giáo 觀quán 。 接tiếp 誘dụ 方phương 來lai 。 括quát 其kỳ 所sở 談đàm 。 乃nãi 謂vị 眾chúng 生sanh 。 根căn 有hữu 利lợi 鈍độn 。 其kỳ 近cận 而nhi 易dị 知tri 。 簡giản 而nhi 易dị 行hành 者giả 。 唯duy 西tây 方phương 淨tịnh 土độ 也dã 。 但đãn 能năng 一nhất 心tâm 觀quán 念niệm 。 總tổng 攝nhiếp 散tán 心tâm 。 仗trượng 彌di 陀đà 願nguyện 力lực 。 直trực 超siêu 安an 養dưỡng 。 更cánh 無vô 他tha 趨xu 。 決quyết 取thủ 成thành 功công 。 以dĩ 龍long 樹thụ 所sở 謂vị 易dị 行hành 之chi 道đạo 。 依y 他tha 力lực 故cố 也dã 。 公công 作tác 天thiên 台thai 十thập 疑nghi 論luận 序tự 。 王vương 古cổ 直trực 指chỉ 淨tịnh 土độ 決quyết 疑nghi 集tập 敘tự 法pháp 寳# 僧Tăng 監giám 彌di 陀đà 寳# 閣các 記ký 。 安An 樂Lạc 國Quốc 三tam 十thập 讚tán 。 備bị 陳trần 西tây 方phương 要yếu 津tân 。 誠thành 為vi 萬vạn 世thế 往vãng 生sanh 龜quy 鑑giám 矣hĩ 。 公công 有hữu 輔phụ 道đạo 集tập 。 專chuyên 紀kỷ 佛Phật 乘thừa 。 東đông 坡# 作tác 序tự 。 其kỳ 略lược 曰viết 。 無vô 為vi 子tử 夙túc 稟bẩm 靈linh 機cơ 。 徧biến 叅# 知tri 識thức 。 凡phàm 所sở 謂vị 具cụ 爍thước 迦ca 羅la 眼nhãn 者giả 。 次thứ 公công 目mục 擊kích 而nhi 道đạo 存tồn 焉yên 。 公công 晚vãn 年niên 作tác 監giám 司ty 郡quận 守thủ 。 乃nãi 畫họa 丈trượng 六lục 彌di 陀đà 尊tôn 像tượng 。 隨tùy 行hành 觀quán 念niệm 。 至chí 壽thọ 終chung 時thời 。 感cảm 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 將tương 終chung 之chi 日nhật 。 作tác 辭từ 世thế 頌tụng 曰viết 。 生sanh 亦diệc 無vô 可khả 戀luyến 。 死tử 亦diệc 無vô 可khả 捨xả 。 太thái 虚# 空không 中trung 。 之chi 乎hồ 者giả 也dã 。 將tương 錯thác 就tựu 錯thác 。 西tây 方phương 極cực 樂lạc 。 宣tuyên 和hòa 中trung 有hữu 荊kinh 王vương 夫phu 人nhân 神thần 遊du 淨tịnh 土độ 。 見kiến 公công 坐tọa 蓮liên 華hoa 上thượng 。 則tắc 往vãng 生sanh 必tất 矣hĩ 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 讀đọc 無vô 為vi 子tử 頌tụng 。 所sở 謂vị 叅# 禪thiền 見kiến 性tánh 。 而nhi 復phục 以dĩ 淨tịnh 土độ 為vi 歸quy 者giả 也dã 。 至chí 於ư 將tương 錯thác 就tựu 錯thác 一nhất 語ngữ 。 蘊uẩn 藉tạ 不bất 少thiểu 。 嗚ô 呼hô 。 安an 得đắc 人nhân 間gian 才tài 士sĩ 。 咸hàm 就tựu 此thử 一nhất 錯thác 也dã 。

宋tống 王vương 古cổ 。 字tự 敏mẫn 仲trọng 。 東đông 都đô 人nhân 。 官quan 至chí 禮lễ 部bộ 侍thị 郎lang 。 性tánh 至chí 仁nhân 慈từ 。 寬khoan 弘hoằng 愛ái 物vật 。 初sơ 在tại 京kinh 師sư 與dữ 叢tùng 林lâm 尊tôn 宿túc 論luận 道đạo 。 遂toại 篤đốc 志chí 佛Phật 教giáo 。 及cập 游du 江giang 西tây 。 與dữ 黃hoàng 龍long 翠thúy 巖nham 晦hối 堂đường 楊dương 岐kỳ 諸chư 師sư 為vi 禪thiền 侶lữ 。 深thâm 契khế 宗tông 旨chỉ 。 後hậu 作tác 發phát 運vận 使sử 。 遂toại 居cư 儀nghi 真chân 。 因nhân 悟ngộ 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 之chi 勝thắng 。 乃nãi 與dữ 楊dương 次thứ 公công 同đồng 志chí 。 皈quy 命mạng 西tây 方phương 。 復phục 博bác 考khảo 諸chư 經kinh 。 深thâm 究cứu 諸chư 論luận 。 備bị 陳trần 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 要yếu 門môn 。 發phát 明minh 佛Phật 意ý 。 作tác 直trực 指chỉ 淨tịnh 土độ 決quyết 疑nghi 集tập 三tam 卷quyển 。 楊dương 次thứ 公công 為vi 序tự 。 又hựu 增tăng 補bổ 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 傳truyền 。 並tịnh 行hành 於ư 世thế 。 公công 平bình 生sanh 修tu 行hành 。 觀quán 念niệm 之chi 心tâm 。 未vị 嘗thường 間gian 歇hiết 。 數sổ 珠châu 持trì 名danh 。 常thường 不bất 去khứ 手thủ 。 行hành 住trụ 坐tọa 臥ngọa 。 悉tất 以dĩ 西tây 方phương 淨tịnh 觀quán 為vi 佛Phật 事sự 。 臨lâm 終chung 無vô 所sở 苦khổ 。 忽hốt 滿mãn 室thất 光quang 明minh 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 有hữu 人nhân 夢mộng 公công 乘thừa 蓮liên 華hoa 西tây 去khứ 者giả 。 又hựu 宋tống 葛cát 蘩# 。 澄trừng 江giang 人nhân 。 少thiểu 登đăng 科khoa 第đệ 。 官quan 至chí 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 凡phàm 官quan 居cư 私tư 第đệ 。 必tất 飾sức 淨tịnh 室thất 。 安an 設thiết 佛Phật 像tượng 。 每mỗi 入nhập 室thất 禮lễ 誦tụng 。 舍xá 利lợi 從tùng 空không 而nhi 下hạ 。 普phổ 勸khuyến 道đạo 俗tục 。 同đồng 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 皆giai 服phục 其kỳ 化hóa 。 有hữu 木mộc 訥nột 首thủ 座tòa 。 神thần 遊du 淨tịnh 土độ 。 見kiến 公công 與dữ 葛cát 蘩# 大đại 夫phu 。 同đồng 在tại 淨tịnh 土độ 。 隨tùy 佛Phật 行hạnh 道đạo 。 後hậu 聞văn 蘩# 無vô 疾tật 面diện 西tây 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 此thử 往vãng 生sanh 安an 養dưỡng 之chi 大đại 證chứng 驗nghiệm 也dã 。

優ưu 曇đàm 贊tán 曰viết 。 自tự 廬lư 山sơn 十thập 八bát 賢hiền 之chi 後hậu 。 能năng 繼kế 此thử 道đạo 而nhi 洪hồng 贊tán 淨tịnh 方phương 。 開khai 示thị 要yếu 津tân 。 以dĩ 助trợ 阿A 彌Di 陀Đà 。 佛Phật 普phổ 化hóa 一nhất 切thiết 。 入nhập 正chánh 定định 聚tụ 者giả 。 獨độc 次thứ 公công 敏mẫn 仲trọng 二nhị 人nhân 而nhi 巳tị 。 故cố 著trước 名danh 於ư 當đương 時thời 。 流lưu 傳truyền 於ư 百bách 世thế 。 其kỳ 弘hoằng 通thông 淨tịnh 土độ 之chi 教giáo 。 廣quảng 度độ 攝nhiếp 化hóa 之chi 盛thịnh 。 無vô 有hữu 窮cùng 盡tận 。 則tắc 晉tấn 代đại 朝triêu 士sĩ 之chi 高cao 致trí 。 唯duy 二nhị 公công 獨độc 得đắc 之chi 。 豈khởi 非phi 天thiên 欲dục 久cửu 其kỳ 道đạo 。 世thế 必tất 生sanh 其kỳ 人nhân 者giả 歟# 。 乃nãi 能năng 光quang 顯hiển 前tiền 賢hiền 。 克khắc 紹thiệu 遺di 烈liệt 如như 此thử 。 (# 詳tường 見kiến 蓮liên 宗tông 寳# 鑑giám 刪san 定định 成thành 此thử 傳truyền 贊tán )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 士sĩ 大đại 夫phu 信tín 佛Phật 者giả 。 不bất 無vô 其kỳ 人nhân 。 然nhiên 猶do 避tị 世thế 譏cơ 嫌hiềm 。 外ngoại 護hộ 形hình 迹tích 。 公công 署thự 不bất 忘vong 設thiết 像tượng 。 葛cát 君quân 其kỳ 篤đốc 信tín 不bất 回hồi 者giả 乎hồ 。 坐tọa 脫thoát 往vãng 生sanh 良lương 非phi 偶ngẫu 然nhiên 矣hĩ 。

宋tống 胡hồ 闉# 。 字tự 達đạt 夫phu 。 乃nãi 侍thị 郎lang 胡hồ 公công 則tắc 之chi 子tử 。 官quan 至chí 宣tuyên 義nghĩa 大đại 夫phu 。 性tánh 識thức 聰thông 敏mẫn 。 心tâm 地địa 圓viên 通thông 。 幼ấu 專chuyên 書thư 史sử 。 尤vưu 樂nhạo/nhạc/lạc 吟ngâm 咏# 。 晚vãn 年niên 致trí 政chánh 。 笑tiếu 傲ngạo 西tây 湖hồ 。 日nhật 有hữu 遊du 從tùng 之chi 樂lạc 。 胷# 襟khâm 平bình 夷di 。 出xuất 處xứ 簡giản 率suất 。 其kỳ 於ư 佛Phật 乘thừa 雖tuy 已dĩ 信tín 向hướng 。 曾tằng 未vị 專chuyên 修tu 。 一nhất 日nhật 其kỳ 子tử 告cáo 清thanh 照chiếu 律luật 師sư 曰viết 。 大đại 人nhân 感cảm 疾tật 。 請thỉnh 師sư 垂thùy 訪phỏng 。 師sư 往vãng 見kiến 之chi 曰viết 。 慧tuệ 亨# 平bình 生sanh 與dữ 達đạt 夫phu 相tương/tướng 善thiện 。 未vị 曾tằng 語ngữ 及cập 末mạt 後hậu 一nhất 着trước 大đại 事sự 。 豈khởi 可khả 不bất 知tri 安an 身thân 立lập 命mạng 之chi 處xứ 乎hồ 。 達đạt 夫phu 曰viết 。 心tâm 淨tịnh 則tắc 土thổ/độ 淨tịnh 也dã 。 師sư 曰viết 。 宣tuyên 義nghĩa 時thời 中trung 。 曾tằng 有hữu 襍tập 念niệm 染nhiễm 污ô 否phủ/bĩ 。 荅# 曰viết 。 既ký 處xử 世thế 間gian 。 寧ninh 免miễn 襍tập 念niệm 。 師sư 曰viết 。 若nhược 如như 此thử 又hựu 安an 能năng 心tâm 淨tịnh 土độ 淨tịnh 耶da 。 達đạt 夫phu 即tức 問vấn 一nhất 稱xưng 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 能năng 滅diệt 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 重trọng 罪tội 何hà 也dã 。 師sư 曰viết 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 據cứ 法pháp 華hoa 經kinh 歷lịch 塵trần 點điểm 劫kiếp 修tu 行hành 。 楞lăng 嚴nghiêm 經kinh 曰viết 。 我ngã 憶ức 往vãng 昔tích 。 恆Hằng 河Hà 沙sa 劫kiếp 。 有hữu 佛Phật 出xuất 世thế 。 名danh 無Vô 量Lượng 光Quang 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 經kinh 爾nhĩ 許hứa 時thời 。 成thành 身thân 成thành 土thổ/độ 。 依y 正chánh 莊trang 嚴nghiêm 。 有hữu 大đại 威uy 德đức 。 有hữu 大đại 誓thệ 願nguyện 。 光quang 明minh 神thần 力lực 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 以dĩ 是thị 一nhất 稱xưng 萬vạn 德đức 洪hồng 名danh 。 眾chúng 生sanh 無vô 始thỉ 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 重trọng 罪tội 。 猶do 如như 赫hách 日nhật 消tiêu 霜sương 露lộ 矣hĩ 。 宣tuyên 義nghĩa 快khoái 須tu 念niệm 佛Phật 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 若nhược 不bất 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 。 陰ấm 境cảnh 現hiện 前tiền 。 未vị 知tri 何hà 往vãng 。 達đạt 夫phu 遂toại 大đại 省tỉnh 悟ngộ 。 方phương 知tri 彌di 陀đà 願nguyện 力lực 功công 勛# 如như 是thị 。 眾chúng 生sanh 一nhất 稱xưng 其kỳ 名danh 。 罪tội 垢cấu 自tự 消tiêu 。 如như 赫hách 日nhật 中trung 天thiên 。 霜sương 露lộ 何hà 有hữu 。 乃nãi 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 又hựu 累lũy/lụy/luy 日nhật 請thỉnh 眾chúng 僧Tăng 為vi 之chi 助trợ 念niệm 。 律luật 師sư 宣tuyên 白bạch 稱xưng 胡hồ 公công 宣tuyên 義nghĩa 。 達đạt 夫phu 即tức 言ngôn 。 須tu 稱xưng 胡hồ 闉# 之chi 名danh 。 次thứ 日nhật 再tái 請thỉnh 。 其kỳ 徒đồ 先tiên 至chí 。 律luật 師sư 後hậu 往vãng 。 達đạt 夫phu 問vấn 曰viết 。 此thử 來lai 何hà 晚vãn 。 已dĩ 荷hà 觀quán 音âm 勢thế 至chí 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 降giáng/hàng 臨lâm 甚thậm 久cửu 。 師sư 與dữ 大đại 眾chúng 尤vưu 加gia 鄭trịnh 重trọng 。 為vi 之chi 懺sám 悔hối 發phát 願nguyện 。 稱xưng 佛Phật 之chi 次thứ 。 忽hốt 聞văn 達đạt 夫phu 厲lệ 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 安an 坐tọa 而nhi 化hóa 。 享hưởng 壽thọ 八bát 十thập 有hữu 四tứ 。 (# 統thống 紀kỷ 善thiện 人nhân 咏# 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 文văn 類loại 往vãng 生sanh 集tập 合hợp 定định )# 。

石thạch 芝chi 贊tán 曰viết 。 公công 平bình 日nhật 以dĩ 理lý 障chướng 故cố 。 不bất 曾tằng 修tu 習tập 。 一nhất 旦đán 病bệnh 苦khổ 逼bức 迫bách 。 無vô 所sở 依y 投đầu 。 纔tài 開khai 彌di 陀đà 法pháp 利lợi 。 頓đốn 決quyết 疑nghi 情tình 。 便tiện 超siêu 樂nhạo/nhạc/lạc 國quốc 。 所sở 謂vị 一nhất 念niệm 廻hồi 光quang 。 翻phiên 邪tà 為vi 正chánh 。 即tức 此thử 人nhân 也dã 。 知tri 此thử 道đạo 者giả 。 善thiện 斷đoạn 前tiền 轍triệt 。 庶thứ 不bất 辜cô 於ư 今kim 世thế 矣hĩ 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 闉# 之chi 往vãng 生sanh 。 得đắc 於ư 清thanh 照chiếu 。 而nhi 致trí 清thanh 照chiếu 者giả 子tử 也dã 。 其kỳ 斯tư 以dĩ 為vi 大đại 孝hiếu 歟# 。 世thế 有hữu 執chấp 小tiểu 愛ái 。 而nhi 破phá 父phụ 母mẫu 之chi 齋trai 戒giới 者giả 。 誤ngộ 亦diệc 甚thậm 矣hĩ 。

宋tống 江giang 公công 朢# 。 字tự 民dân 表biểu 。 嚴nghiêm 州châu 釣điếu 臺đài 人nhân 。 官quan 至chí 左tả 司ty 諫gián 。 智trí 識thức 高cao 朗lãng 。 少thiếu 年niên 登đăng 科khoa 。 蔬# 食thực 清thanh 修tu 。 崇sùng 寧ninh 中trung 為vi 諫gián 議nghị 。 直trực 言ngôn 無vô 諱húy 。 名danh 著trước 一nhất 時thời 。 初sơ 酷khốc 嗜thị 宗tông 門môn 。 叅# 諸chư 知tri 識thức 。 晚vãn 年niên 專chuyên 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 悟ngộ 入nhập 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 作tác 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 詩thi 。 述thuật 菩Bồ 提Đề 文văn 。 念niệm 佛Phật 方phương 便tiện 文văn 。 刻khắc 石thạch 流lưu 布bố 。 以dĩ 勸khuyến 道đạo 俗tục 。 指chỉ 導đạo 往vãng 生sanh 。 有hữu 子tử 早tảo 亡vong 。 託thác 夢mộng 舅cữu 氏thị 曰viết 。 欲dục 稟bẩm 大đại 人nhân 。 乞khất 就tựu 天thiên 寧ninh 寺tự 。 看khán 寳# 積tích 經kinh 。 庶thứ 得đắc 生sanh 善thiện 處xứ 。 大đại 人nhân 修tu 行hành 。 功công 業nghiệp 已dĩ 成thành 。 冥minh 府phủ 有hữu 金kim 字tự 牌bài 云vân 。 嚴nghiêm 州châu 府phủ 江giang 公công 望vọng 。 身thân 居cư 言ngôn 責trách 。 志chí 慕mộ 苦khổ 空không 。 躬cung 事sự 熏huân 修tu 。 心tâm 無vô 愛ái 染nhiễm 。 動động 靜tĩnh 不bất 忘vong 於ư 佛Phật 法Pháp 。 言ngôn 談đàm 罔võng 失thất 於ư 宗tông 風phong 。 名danh 預dự 脫thoát 於ư 幽u 關quan 。 身thân 必tất 歸quy 於ư 淨tịnh 土độ 。 宣tuyên 和hòa 末mạt 知tri 廣quảng 德đức 軍quân 。 一nhất 旦đán 無vô 疾tật 面diện 西tây 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 知tri 其kỳ 為vi 淨tịnh 土độ 歸quy 矣hĩ 。

宋tống 馮bằng 檝tiếp 字tự 濟tế 川xuyên 。 西tây 蜀thục 遂toại 寧ninh 府phủ 人nhân 。 性tánh 好hảo/hiếu 佛Phật 法Pháp 。 自tự 稱xưng 不bất 動động 居cư 士sĩ 。 由do 太thái 學học 登đăng 第đệ 。 場tràng 屋ốc 中trung 文văn 字tự 多đa 用dụng 圓viên 覺giác 經kinh 語ngữ 。 明minh 悟ngộ 理lý 性tánh 。 士sĩ 論luận 欽khâm 服phục 。 初sơ 訪phỏng 道đạo 禪thiền 林lâm 。 徧biến 叅# 知tri 識thức 。 洞đỗng 達đạt 五ngũ 家gia 宗tông 旨chỉ 。 晚vãn 年niên 篤đốc 行hành 彌di 陀đà 教giáo 法pháp 。 專chuyên 崇sùng 淨tịnh 業nghiệp 。 作tác 西tây 方phương 禮lễ 文văn 三tam 卷quyển 。 彌di 陀đà 懺sám 儀nghi 一nhất 部bộ 。 在tại 鄉hương 郡quận 作tác 淨tịnh 土độ 會hội 。 嘗thường 感cảm 香hương 爐lô 中trung 。 白bạch 光quang 亘tuyên 天thiên 。 舍xá 利lợi 應ưng 現hiện 。 光quang 明minh 照chiếu 室thất 。 靖tĩnh 康khang 兵binh 厄ách 。 名danh 山sơn 藏tạng 經kinh 多đa 燬# 。 公công 捨xả 俸bổng 積tích 之chi 資tư 。 造tạo 大Đại 藏Tạng 經Kinh 四tứ 十thập 八bát 藏tạng 。 小tiểu 藏tạng 四tứ 大đại 部bộ 者giả 。 亦diệc 四tứ 十thập 八bát 藏tạng 。 造tạo 旃chiên 檀đàn 像tượng 彌di 陀đà 化hóa 導đạo 九cửu 品phẩm 往vãng 生sanh 圖đồ 。 隨tùy 身thân 供cung 奉phụng 。 其kỳ 功công 德đức 回hồi 向hướng 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。 後hậu 以dĩ 給cấp 事sự 中trung 。 出xuất 帥súy 瀘# 南nam 。 率suất 道đạo 俗tục 作tác 繫hệ 念niệm 會hội 。 公công 於ư 老lão 年niên 。 懷hoài 歸quy 西tây 方phương 甚thậm 切thiết 。 追truy 和hòa 淵uyên 明minh 歸quy 去khứ 來lai 詞từ 一nhất 篇thiên 。 及cập 鎮trấn 長trường/trưởng 沙sa 。 於ư 廳thính 敷phu 設thiết 高cao 座tòa 。 望vọng 闕khuyết 肅túc 拜bái 。 着trước 僧Tăng 衣y 登đăng 座tòa 。 謝tạ 官quan 吏lại 。 橫hoạnh/hoành 拄trụ 杖trượng 於ư 膝tất 上thượng 而nhi 化hóa 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 傳truyền 燈đăng 錄lục 載tái 公công 初sơ 叅# 龍long 門môn 遠viễn 。 次thứ 叅# 妙diệu 喜hỷ 。 各các 有hữu 證chứng 悟ngộ 。 臨lâm 終chung 刻khắc 期kỳ 陞thăng 座tòa 。 拈niêm 拄trụ 杖trượng 按án 膝tất 脫thoát 去khứ 。 其kỳ 自tự 在tại 顯hiển 赫hách 。 宛uyển 有hữu 宗tông 門môn 諸chư 大đại 老lão 操thao 略lược 。 然nhiên 都đô 不bất 言ngôn 念niệm 佛Phật 往vãng 生sanh 何hà 也dã 。 良lương 由do 著trước 述thuật 家gia 。 彼bỉ 此thử 立lập 義nghĩa 。 為vi 門môn 不bất 同đồng 。 各các 隨tùy 所sở 重trọng/trùng 而nhi 已dĩ 。 彼bỉ 重trọng/trùng 直trực 指chỉ 人nhân 心tâm 。 自tự 應ưng 專chuyên 取thủ 了liễu 明minh 心tâm 地địa 。 而nhi 略lược 淨tịnh 土độ 。 如như 懷hoài 土thổ/độ 金kim 臺đài 再tái 至chí 。 圓viên 照chiếu 蓮liên 蕋# 標tiêu 名danh 。 皆giai 不bất 錄lục 是thị 也dã 。 此thử 重trọng/trùng 指chỉ 歸quy 淨tịnh 土độ 。 故cố 詳tường 其kỳ 生sanh 平bình 念niệm 佛Phật 。 報báo 盡tận 往vãng 生sanh 。 而nhi 了liễu 明minh 心tâm 性tánh 。 自tự 在tại 其kỳ 中trung 。 如như 所sở 謂vị 既ký 得đắc 見kiến 彌di 陀đà 。 何hà 愁sầu 不bất 開khai 悟ngộ 是thị 也dã 。 喻dụ 如như 重trọng/trùng 德đức 。 則tắc 顏nhan 子tử 列liệt 德đức 行hạnh 之chi 科khoa 。 而nhi 不bất 言ngôn 政chánh 事sự 。 重trọng/trùng 才tài 則tắc 顏nhan 子tử 具cụ 王vương 佐tá 之chi 器khí 。 而nhi 不bất 言ngôn 德đức 行hạnh 。 亦diệc 為vi 門môn 不bất 同đồng 耳nhĩ 。 淨tịnh 業nghiệp 人nhân 。 願nguyện 篤đốc 信tín 無vô 惑hoặc 。

宋tống 吳ngô 秉bỉnh 信tín 。 字tự 子tử 才tài 。 別biệt 號hiệu 信tín 叟# 。 四tứ 明minh 人nhân 。 官quan 至chí 禮lễ 部bộ 侍thị 郎lang 。 初sơ 登đăng 進tiến 士sĩ 。 方phương 正chánh 忤ngỗ 時thời 。 尋tầm 致trí 仕sĩ 歸quy 。 築trúc 菴am 城thành 南nam 。 禪thiền 坐tọa 自tự 適thích 。 預dự 製chế 一nhất 棺quan 。 夜dạ 臥ngọa 其kỳ 中trung 。 至chí 五ngũ 更cánh 。 令linh 童đồng 子tử 擊kích 棺quan 而nhi 歌ca 曰viết 。 吳ngô 子tử 才tài 。 歸quy 去khứ 來lai 。 三tam 界giới 無vô 家gia 不bất 可khả 住trụ 。 西tây 方phương 淨tịnh 土độ 有hữu 蓮liên 胎thai 。 歸quy 去khứ 來lai 。 信tín 叟# 聞văn 唱xướng 。 自tự 棺quan 中trung 從tùng 而nhi 和hòa 之chi 。 即tức 起khởi 禪thiền 誦tụng 。 後hậu 秦tần 檜# 亡vong 。 復phục 召triệu 為vi 禮lễ 部bộ 侍thị 郎lang 。 被bị 召triệu 至chí 蕭tiêu 山sơn 驛dịch 。 令linh 家gia 人nhân 靜tĩnh 聼# 空không 中trung 。 聞văn 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 之chi 聲thanh 。 即tức 曰viết 清thanh 淨tịnh 界giới 中trung 。 失thất 念niệm 來lai 此thử 。 金kim 臺đài 既ký 至chí 。 吾ngô 當đương 有hữu 行hành 。 言ngôn 訖ngật 而nhi 逝thệ 。

信tín 叟# 生sanh 臥ngọa 棺quan 中trung 。 可khả 謂vị 達đạt 矣hĩ 。 聞văn 歌ca 禪thiền 誦tụng 。 可khả 謂vị 勤cần 矣hĩ 。 清thanh 淨tịnh 界giới 中trung 。 何hà 容dung 失thất 念niệm 。 但đãn 自tự 申thân 歸quy 歟# 之chi 歎thán 耳nhĩ 。 至chí 於ư 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 金kim 臺đài 。 當đương 由do 一nhất 生sanh 忠trung 節tiết 。 多đa 年niên 信tín 願nguyện 精tinh 勤cần 而nhi 致trí 然nhiên 也dã 。 脫thoát 是thị 西tây 方phương 再tái 來lai 。 乃nãi 乘thừa 悲bi 願nguyện 。 何hà 失thất 念niệm 之chi 有hữu 。

宋tống 錢tiền 象tượng 祖tổ 。 號hiệu 止chỉ 菴am 。 天thiên 台thai 人nhân 。 官quan 至chí 左tả 丞thừa 相tương/tướng 。 初sơ 守thủ 金kim 陵lăng 日nhật 。 嘗thường 問vấn 道đạo 於ư 保bảo 寧ninh 無vô 用dụng 全toàn 禪thiền 師sư 。 尤vưu 以dĩ 淨tịnh 土độ 真chân 修tu 為vi 念niệm 。 又hựu 於ư 鄉hương 州châu 建kiến 接tiếp 待đãi 院viện 十thập 處xứ 。 皆giai 以dĩ 淨tịnh 土độ 極cực 樂lạc 等đẳng 名danh 之chi 。 立lập 高cao 僧Tăng 寮liêu 。 為vi 延diên 僧Tăng 談đàm 道đạo 之chi 所sở 。 自tự 左tả 相tương/tướng 辭từ 歸quy 。 益ích 進tiến 淨tịnh 業nghiệp 。 嘉gia 定định 四tứ 年niên 二nhị 月nguyệt 微vi 疾tật 書thư 偈kệ 曰viết 。 菡# 萏# 香hương 從tùng 佛Phật 國quốc 來lai 。 琉lưu 璃ly 地địa 上thượng 絕tuyệt 纖tiêm 埃ai 。 我ngã 心tâm 清thanh 淨tịnh 超siêu 於ư 彼bỉ 。 今kim 日nhật 遙diêu 知tri 一nhất 朵đóa 開khai 。 後hậu 三tam 日nhật 有hữu 僧Tăng 問vấn 疾tật 者giả 。 公công 曰viết 。 我ngã 不bất 貪tham 生sanh 。 不bất 怖bố 死tử 。 不bất 生sanh 天thiên 。 不bất 為vi 人nhân 。 唯duy 求cầu 生sanh 淨tịnh 土độ 耳nhĩ 。 言ngôn 訖ngật 加gia 趺phu 而nhi 逝thệ 。

時thời 天thiên 鼓cổ 震chấn 響hưởng 。 異dị 香hương 芬phân 郁uất 。 未vị 終chung 之chi 前tiền 。 子tử 姪điệt 郡quận 人nhân 同đồng 夢mộng 空không 中trung 有hữu 人nhân 曰viết 。 錢tiền 丞thừa 相tương/tướng 。 當đương 生sanh 西tây 方phương 蓮liên 宮cung 。 為vi 慈từ 濟tế 菩Bồ 薩Tát 。

真chân 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 即tức 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 接tiếp 待đãi 十thập 方phương 。 即tức 慈từ 濟tế 心tâm 。 解giải 左tả 相tương/tướng 組# 。 坐tọa 蓮liên 華hoa 宮cung 。 安an 肯khẳng 貪tham 生sanh 怖bố 死tử 。 求cầu 為vi 天thiên 為vi 人nhân 耶da 。 然nhiên 則tắc 西tây 方phương 人nhân 天thiên 。 即tức 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 畏úy 生sanh 死tử 故cố 也dã 。

宋tống 王vương 日nhật 休hưu 。 字tự 虚# 中trung 。 龍long 舒thư 人nhân 。 為vi 國quốc 學học 進tiến 士sĩ 。 端đoan 靜tĩnh 簡giản 潔khiết 。 博bác 通thông 羣quần 書thư 。 著trước 六lục 經kinh 諸chư 子tử 訓huấn 傳truyền 。 數sổ 十thập 萬vạn 言ngôn 。 一nhất 旦đán 捐quyên 之chi 曰viết 。 是thị 皆giai 業nghiệp 習tập 。 非phi 究cứu 竟cánh 法pháp 。 吾ngô 其kỳ 為vi 西tây 方phương 之chi 歸quy 。 自tự 是thị 精tinh 進tấn 。 惟duy 佛Phật 是thị 念niệm 。 年niên 且thả 六lục 十thập 。 布bố 衣y 蔬# 食thực 。 重trọng/trùng 趼# 千thiên 里lý 。 以dĩ 是thị 教giáo 人nhân 。 風phong 雨vũ 寒hàn 暑thử 弗phất 遑hoàng 恤tuất 。 閒nhàn 居cư 日nhật 課khóa 千thiên 拜bái 。 夜dạ 分phân 乃nãi 寢tẩm 。 面diện 目mục 奕dịch 奕dịch 有hữu 光quang 。 望vọng 之chi 者giả 信tín 其kỳ 為vi 有hữu 道đạo 之chi 士sĩ 也dã 。 著trước 淨tịnh 土độ 文văn 十thập 卷quyển 。 凡phàm 修tu 習tập 法Pháp 門môn 感cảm 驗nghiệm 章chương 著trước 者giả 。 具cụ 有hữu 顛điên 末mạt 。 簡giản 易dị 明minh 白bạch 。 覽lãm 者giả 無vô 不bất 信tín 服phục 。 張trương 于vu 湖hồ 孝hiếu 祥tường 為vi 之chi 序tự 。 一nhất 夕tịch 三tam 鼓cổ 。 忽hốt 厲lệ 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 久cửu 之chi 唱xướng 曰viết 。 佛Phật 來lai 迎nghênh 我ngã 。 遂toại 屹# 然nhiên 立lập 化hóa 。 邦bang 人nhân 有hữu 夢mộng 二nhị 青thanh 衣y 童đồng 子tử 。 引dẫn 公công 西tây 去khứ 者giả 。 又hựu 三tam 日nhật 前tiền 徧biến 別biệt 道đạo 友hữu 勉miễn 進tiến 淨tịnh 業nghiệp 。 有hữu 不bất 復phục 相tương 見kiến 之chi 語ngữ 。 丞thừa 相tương/tướng 周chu 益ích 公công 必tất 大đại 。 覩đổ 君quân 奇kỳ 跡tích 。 為vi 製chế 贊tán 曰viết 。 惶hoàng 惶hoàng 然nhiên 而nhi 無vô 求cầu 。 惕dịch 惕dịch 然nhiên 而nhi 無vô 憂ưu 。 憫mẫn 頹đồi 風phong 之chi 將tương 墜trụy 。 攬lãm 眾chúng 善thiện 以dĩ 同đồng 流lưu 。 導đạo 之chi 以dĩ 仁nhân 義nghĩa 之chi 原nguyên 。 誘dụ 之chi 以dĩ 寂tịch 滅diệt 之chi 樂lạc 。 世thế 知tri 其kỳ 有hữu 作tác 。 而nhi 莫mạc 識thức 其kỳ 無vô 為vi 。 故cố 中trung 道đạo 奄yểm 然nhiên 。 而nhi 示thị 人nhân 以dĩ 真chân 覺giác 。 又hựu 廬lư 陵lăng 李# 彥ngạn 弼bật 。 病bệnh 中trung 夢mộng 公công 。 示thị 以dĩ 白bạch 粥chúc 差sai 病bệnh 。 復phục 勸khuyến 念niệm 佛Phật 。 後hậu 刊# 像tượng 報báo 德đức 。 自tự 是thị 廬lư 陵lăng 家gia 家gia 供cung 事sự 之chi 。 又hựu 刊# 淨tịnh 土độ 文văn 者giả 。 鐵thiết 筆bút 有hữu 礙ngại 。 獲hoạch 舍xá 利lợi 數số 粒lạp 。 又hựu 僧Tăng 夢mộng 佛Phật 親thân 授thọ 大đại 彌di 陀đà 經kinh 。 令linh 傳truyền 講giảng 焉yên 。 乃nãi 龍long 舒thư 叅# 訂# 之chi 本bổn 也dã 。 種chủng 種chủng 奇kỳ 跡tích 。 別biệt 見kiến 感cảm 應ứng 志chí 。 茲tư 不bất 繁phồn 贅# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 龍long 舒thư 勸khuyến 發phát 西tây 方phương 。 最tối 為vi 激kích 切thiết 懇khẩn 到đáo 。 非phi 徒đồ 言ngôn 之chi 。 亦diệc 允duẫn 蹈đạo 之chi 。 至chí 於ư 臨lâm 終chung 之chi 際tế 。 殊thù 勝thắng 奇kỳ 特đặc 。 照chiếu 耀diệu 千thiên 古cổ 。 嗚ô 呼hô 豈khởi 非phi 淨tịnh 土độ 聖thánh 賢hiền 。 入nhập 廛triền 垂thùy 手thủ 者giả 耶da 。

宋tống 李# 秉bỉnh 。 官quan 至chí 武võ 功công 大đại 夫phu 。 自tự 紹thiệu 興hưng 末mạt 。 補bổ 入nhập 內nội 廷đình 。 歷lịch 任nhậm 三tam 朝triêu 。 職chức 至chí 東đông 門môn 司ty 監giám 。 三tam 閱duyệt 月nguyệt 即tức 上thượng 宮cung 祠từ 。 再tái 期kỳ 宸# 命mạng 。 差sai 御ngự 藥dược 院viện 就tựu 職chức 。 僅cận 五ngũ 日nhật 。 復phục 伸thân 前tiền 請thỉnh 。 以dĩ 公công 性tánh 好hảo/hiếu 閒gian/nhàn 靜tĩnh 。 志chí 在tại 釋thích 宗tông 。 故cố 於ư 駸# 駸# 榮vinh 顯hiển 泊bạc 如như 也dã 。 葢# 自tự 壯tráng 年niên 喜hỷ 聞văn 禪thiền 悅duyệt 。 可khả 以dĩ 安an 神thần 養dưỡng 性tánh 。 往vãng 叅# 自tự 得đắc 禪thiền 師sư 有hữu 省tỉnh 。 自tự 得đắc 退thoái 淨tịnh 慈từ 歸quy 。 作tác 拄trụ 杖trượng 頌tụng 見kiến 意ý 以dĩ 寄ký 之chi 。 頌tụng 曰viết 得đắc 來lai 拄trụ 杖trượng 元nguyên 無vô 價giá 。 分phân 付phó 知tri 音âm 好hảo/hiếu 受thọ 持trì 。 千thiên 里lý 同đồng 風phong 了liễu 無vô 說thuyết 。 夜dạ 深thâm 月nguyệt 上thượng 珊san 瑚hô 枝chi 。 公công 又hựu 不bất 專chuyên 禪thiền 學học 。 復phục 自tự 投đầu 誠thành 安an 養dưỡng 。 良lương 知tri 此thử 道đạo 。 橫hoạnh/hoành 截tiệt 欲dục 流lưu 。 可khả 以dĩ 徑kính 超siêu 生sanh 死tử 。 於ư 是thị 板bản 行hành 龍long 舒thư 淨tịnh 土độ 文văn 。 以dĩ 廣quảng 化hóa 導đạo 。 迨đãi 乎hồ 自tự 利lợi 。 則tắc 殫đàn 極cực 精tinh 進tấn 。 朝triêu 課khóa 佛Phật 名danh 。 日nhật 味vị 聖thánh 教giáo 。 如như 是thị 顯hiển 行hành 密mật 進tiến 。 逾du 三tam 十thập 載tái 。 其kỳ 子tử 閣các 長trường/trưởng 元nguyên 美mỹ 乘thừa 父phụ 之chi 志chí 。 偕giai 殿điện 長trường/trưởng 林lâm 公công 師sư 文văn 。 率suất 數sổ 十thập 賢hiền 士sĩ 。 仰ngưỡng 傚# 廬lư 山sơn 遠viễn 公công 蓮liên 社xã 。 結kết 淨tịnh 業nghiệp 會hội 于vu 傳truyền 法pháp 院viện 。 信tín 者giả 悅duyệt 從tùng 。 若nhược 眾chúng 流lưu 會hội 海hải 焉yên 。 公công 亦diệc 輸du 金kim 入nhập 會hội 。 賢hiền 父phụ 子tử 更cánh 相tương 輝huy 映ánh 如như 此thử 。 歲tuế 甲giáp 子tử 公công 自tự 秋thu 染nhiễm 疾tật 。 初sơ 不bất 伏phục 枕chẩm 。 雖tuy 減giảm 食thực 卻khước 劑tề 。 而nhi 神thần 色sắc 愈dũ 警cảnh 。 正chánh 迨đãi 季quý 冬đông 朔sóc 旦đán 。 於ư 寢tẩm 臥ngọa 中trung 。 忽hốt 感cảm 彌di 陀đà 現hiện 相tướng 。 以dĩ 金kim 圈quyển 戴đái 于vu 首thủ 。 越việt 七thất 日nhật 凌lăng 晨thần 。 又hựu 見kiến 金kim 華hoa 滿mãn 于vu 房phòng 室thất 。 二nhị 子tử 掖dịch 起khởi 趺phu 坐tọa 。 呼hô 親thân 屬thuộc 盡tận 囑chúc 後hậu 事sự 。 索sách 筆bút 書thư 偈kệ 曰viết 。 六lục 十thập 一nhất 年niên 盡tận 亂loạn 道đạo 。 只chỉ 有hữu 此thử 見kiến 卻khước 也dã 好hảo/hiếu 。 只chỉ 將tương 此thử 見kiến 助trợ 西tây 方phương 。 仗trượng 此thử 竟cánh 免miễn 生sanh 死tử 老lão 。 置trí 筆bút 整chỉnh 手thủ 端đoan 坐tọa 。 結kết 彌di 陀đà 印ấn 。 暝# 目mục 而nhi 終chung 。 (# 詳tường 見kiến 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 文văn 類loại 往vãng 生sanh 傳truyền )# 。

石thạch 芝chi 贊tán 曰viết 。 偉# 乎hồ 超siêu 卓trác 之chi 化hóa 。 自tự 非phi 精tinh 修tu 力lực 行hành 。 何hà 以dĩ 臻trăn 此thử 耶da 。 予# 適thích 寄ký 崇sùng 壽thọ 纂toản 錄lục 斯tư 文văn 。 聞văn 公công 西tây 行hành 。 嘉gia 其kỳ 善thiện 始thỉ 令linh 終chung 。 因nhân 摭# 要yếu 事sự 。 以dĩ 傳truyền 不bất 朽hủ 云vân 。

明minh 王vương 宇vũ 熙hi 。 常thường 熟thục 人nhân 。 官quan 東đông 昌xương 府phủ 別biệt 駕giá 。 初sơ 叅# 雲vân 栖tê 。 法pháp 名danh 廣quảng 宸# 。 歸quy 改cải 魚ngư 池trì 。 為vi 蓮liên 華hoa 池trì 。 於ư 東đông 塔tháp 結kết 念niệm 佛Phật 放phóng 生sanh 社xã 。 手thủ 書thư 法pháp 華hoa 經kinh 。 及cập 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 品phẩm 。 病bệnh 中trung 發phát 願nguyện 。 放phóng 生sanh 十thập 萬vạn 。 夢mộng 星tinh 宮cung 迎nghênh 復phục 故cố 位vị 。 謂vị 即tức 第đệ 二nhị 十thập 四tứ 桺# 宿túc 也dã 。 壬nhâm 戌tuất 上thượng 元nguyên 。 令linh 其kỳ 弟đệ 宇vũ 春xuân 。 就tựu 榻tháp 前tiền 誦tụng 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 。 五ngũ 日nhật 而nhi 生sanh 天thiên 之chi 志chí 移di 十thập 日nhật 而nhi 西tây 方phương 之chi 願nguyện 切thiết 矣hĩ 。 乃nãi 延diên 諸chư 山sơn 大đại 德đức 。 共cộng 助trợ 往vãng 生sanh 。 懸huyền 接tiếp 引dẫn 像tượng 。 燃nhiên 九cửu 蓮liên 燈đăng 。 侍thị 疾tật 者giả 皆giai 稱xưng 聖thánh 號hiệu 。 諸chư 燈đăng 輝huy 映ánh 。 丈trượng 室thất 莊trang 嚴nghiêm 。 晝trú 夜dạ 無vô 歇hiết 。 越việt 三tam 日nhật 見kiến 一nhất 蓮liên 蕋# 。 其kỳ 色sắc 粉phấn 紅hồng 。 次thứ 日nhật 諸chư 師sư 虔kiền 禮lễ 梁lương 皇hoàng 懺sám 。 恭cung 施thí 法pháp 食thực 。 公công 乃nãi 口khẩu 占chiêm 一nhất 偈kệ 曰viết 。 六lục 道đạo 無vô 招chiêu 帖# 。 一nhất 佛Phật 有hữu 慈từ 光quang 。 投đầu 誠thành 皈quy 命mạng 地địa 。 決quyết 志chí 向hướng 西tây 方phương 。 初sơ 六lục 日nhật 力lực 疾tật 書thư 一nhất [糸*氐]# 。 出xuất 呈trình 諸chư 師sư 曰viết 。 我ngã 必tất 要yếu 效hiệu 法pháp 杜đỗ 黃hoàng 裳thường 祝chúc 髮phát 。 季quý 弟đệ 力lực 為vi 主chủ 持trì 。 兒nhi 子tử 軰# 違vi 者giả 。 即tức 大đại 逆nghịch 不bất 道đạo 。 我ngã 知tri 有hữu 西tây 方phương 。 不bất 知tri 有hữu 世thế 法pháp 也dã 。 即tức 日nhật 祝chúc 髮phát 。 禮lễ 雲vân 栖tê 大đại 師sư 像tượng 為vi 和hòa 尚thượng 。 授thọ 沙Sa 彌Di 戒giới 。 初sơ 七thất 進tiến 具cụ 足túc 戒giới 。 初sơ 八bát 進tiến 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 乃nãi 朗lãng 誦tụng 手thủ 書thư 行hạnh 願nguyện 品phẩm 。 留lưu 諸chư 師sư 守thủ 護hộ 念niệm 佛Phật 持trì 咒chú 。 至chí 十thập 三tam 日nhật 乃nãi 云vân 。 昨tạc 天thiên 宮cung 如như 期kỳ 來lai 迎nghênh 。 幸hạnh 已dĩ 峻tuấn 卻khước 。 今kim 九cửu 蓮liên 缸# 中trung 。 開khai 目mục 閉bế 目mục 。 皆giai 羅La 漢Hán 出xuất 入nhập 矣hĩ 。 次thứ 日nhật 人nhân 報báo 當đương 壽thọ 七thất 十thập 二nhị 小tiểu 刼# 。 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 身thân 甚thậm 長trường/trưởng 大đại 。 十thập 五ngũ 日nhật 誦tụng 菩Bồ 薩Tát 戒giới 畢tất 。 厲lệ 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 遂toại 側trắc 身thân 右hữu 脇hiếp 。 縮súc 一nhất 足túc 而nhi 逝thệ 。 世thế 壽thọ 五ngũ 十thập 有hữu 六lục 。

王vương 季quý 和hòa 居cư 士sĩ 。 雲vân 栖tê 高cao 弟đệ 也dã 。 能năng 導đạo 其kỳ 兄huynh 往vãng 生sanh 安an 養dưỡng 。 其kỳ 自tự 行hành 可khả 知tri 矣hĩ 。 作tác 往vãng 生sanh 紀kỷ 甚thậm 詳tường 。 茲tư 不bất 繁phồn 贅# 。 採thải 其kỳ 明minh 白bạch 簡giản 易dị 者giả 。 著trước 之chi 略lược 傳truyền 。 或hoặc 曰viết 。 雲vân 栖tê 護hộ 法Pháp 宰tể 官quan 皈quy 心tâm 西tây 方phương 者giả 。 不bất 啻# 百bách 餘dư 人nhân 。 乃nãi 獨độc 傳truyền 臨lâm 終chung 策sách 發phát 之chi 一nhất 人nhân 可khả 乎hồ 。 子tử 曰viết 。 是thị 在tại 其kỳ 子tử 弟đệ 。 不bất 能năng 傳truyền 之chi 過quá 耳nhĩ 。

往vãng 生sanh 士sĩ 庶thứ 傳truyền

宋tống 陸lục 浚tuấn 錢tiền 唐đường 人nhân 。 少thiểu 遊du 公công 門môn 。 久cửu 之chi 棄khí 去khứ 。 以dĩ 淨tịnh 土độ 為vi 業nghiệp 。 預dự 西tây 湖hồ 繫hệ 念niệm 會hội 。 每mỗi 對đối 佛Phật 懺sám 悔hối 。 必tất 至chí 垂thùy 淚lệ 交giao 頥# 。 相tương 見kiến 道đạo 友hữu 。 說thuyết 淨tịnh 土độ 因nhân 緣duyên 。 纔tài 十thập 餘dư 句cú 。 便tiện 悲bi 咽ế 感cảm 歎thán 。 惟duy 恐khủng 此thử 生sanh 之chi 不bất 度độ 。 三tam 昧muội 之chi 不bất 成thành 。 往vãng 生sanh 之chi 未vị 諧hài 。 我ngã 佛Phật 之chi 未vị 見kiến 也dã 。 臨lâm 終chung 得đắc 病bệnh 。 請thỉnh 圓viên 淨tịnh 律luật 師sư 。 說thuyết 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 。 開khai 示thị 西tây 方phương 。 諷phúng 觀quán 經kinh 至chí 上thượng 品phẩm 。 淨tịnh 謂vị 之chi 曰viết 。 此thử 時thời 好hảo/hiếu 去khứ 。 可khả 以dĩ 行hành 矣hĩ 。 浚tuấn 曰viết 。 眾chúng 聖thánh 未vị 齊tề 。 姑cô 待đãi 之chi 。 少thiểu 時thời 即tức 起khởi 。 就tựu 竹trúc 床sàng 面diện 西tây 端đoan 坐tọa 。 頃khoảnh 刻khắc 化hóa 去khứ 。 (# 往vãng 生sanh 集tập 作tác 陸lục 俊# )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 經Kinh 云vân 。 聞văn 說thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 淚lệ 即tức 出xuất 者giả 。 皆giai 夙túc 世thế 善thiện 根căn 所sở 致trí 。 浚tuấn 之chi 悲bi 咽ế 。 本bổn 乎hồ 中trung 心tâm 。 而nhi 達đạt 之chi 面diện 目mục 。 往vãng 生sanh 固cố 其kỳ 宜nghi 矣hĩ 。 今kim 戲hí 笑tiếu 而nhi 談đàm 淨tịnh 土độ 。 奚hề 可khả 乎hồ 。

明minh 顧cố 源nguyên 。 字tự 清thanh 甫phủ 。 別biệt 號hiệu 寳# 幢tràng 居cư 士sĩ 。 金kim 陵lăng 人nhân 。 幼ấu 能năng 詩thi 能năng 文văn 善thiện 草thảo 書thư 山sơn 水thủy 。 名danh 重trọng/trùng 一nhất 時thời 。 中trung 年niên 一nhất 志chí 淨tịnh 業nghiệp 。 後hậu 微vi 疾tật 。 集tập 僧Tăng 俗tục 道đạo 友hữu 曰viết 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 唱xướng 和hòa 相tương 續tục 。 語ngữ 人nhân 云vân 。 我ngã 決quyết 定định 往vãng 生sanh 矣hĩ 。 人nhân 問vấn 其kỳ 故cố 。 曰viết 我ngã 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 身thân 滿mãn 虛hư 空không 。 世thế 界giới 金kim 色sắc 。 佛Phật 以dĩ 袈ca 裟sa 覆phú 我ngã 。 我ngã 身thân 已dĩ 坐tọa 蓮liên 華hoa 中trung 。

時thời 大đại 眾chúng 聞văn 蓮liên 華hoa 香hương 。 諸chư 子tử 悲bi 戀luyến 不bất 已dĩ 。 居cư 士sĩ 曰viết 。 汝nhữ 謂vị 我ngã 往vãng 何hà 處xứ 。 何hà 處xứ 即tức 此thử 處xứ 。 此thử 處xứ 若nhược 明minh 。 何hà 處xứ 不bất 了liễu 。 乃nãi 屏bính 人nhân 曰viết 。 毋vô 多đa 言ngôn 。 亂loạn 我ngã 心tâm 。 空không 中trung 諸chư 佛Phật 迎nghênh 我ngã 。 三tam 鼓cổ 行hành 矣hĩ 。 至chí 期kỳ 怡di 然nhiên 含hàm 笑tiếu 而nhi 逝thệ 。 少thiểu 宗tông 伯bá 殷ân 秋thu 溟minh 先tiên 生sanh 。 為vi 之chi 傳truyền 云vân 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 身thân 已dĩ 坐tọa 蓮liên 花hoa 中trung 。 生sanh 則tắc 決quyết 定định 生sanh 也dã 。 何hà 處xứ 即tức 此thử 處xứ 。 去khứ 則tắc 實thật 不bất 去khứ 也dã 。 居cư 士sĩ 之chi 生sanh 。 當đương 不bất 在tại 中trung 下hạ 品phẩm 矣hĩ 。

明minh 楊dương 嘉gia 禕y 。 字tự 邦bang 華hoa 。 泰thái 和hòa 人nhân 。 世thế 家gia 子tử 也dã 。 年niên 十thập 三tam 。 持trì 不bất 殺sát 戒giới 。 蚤tảo 虱sắt 無vô 所sở 傷thương 。 二nhị 十thập 三tam 肄# 業nghiệp 南nam 雍ung 。 俄nga 疾tật 作tác 。 以dĩ 萬vạn 曆lịch 乙ất 巳tị 仲trọng 冬đông 十thập 九cửu 日nhật 卒thốt 。 卒thốt 之chi 先tiên 夢mộng 遊du 地địa 獄ngục 。 見kiến 地địa 藏tạng 大Đại 士Sĩ 於ư 冥minh 陽dương 殿điện 。 覺giác 而nhi 放phóng 諸chư 生sanh 命mạng 。 延diên 僧Tăng 誦tụng 經Kinh 念niệm 佛Phật 。 謂vị 人nhân 曰viết 。 吾ngô 將tương 逝thệ 矣hĩ 。 青thanh 蓮liên 花hoa 現hiện 吾ngô 前tiền 。 得đắc 非phi 淨tịnh 土độ 境cảnh 乎hồ 。 遂toại 晝trú 夜dạ 念niệm 佛Phật 不bất 輟chuyết 。 命mạng 息tức 燭chúc 曰viết 。 汝nhữ 軰# 假giả 燭chúc 為vi 明minh 。 吾ngô 不bất 須tu 燭chúc 。 常thường 在tại 光quang 明minh 中trung 耳nhĩ 。 問vấn 何hà 所sở 見kiến 。 曰viết 。 蓮liên 開khai 四tứ 色sắc 。 問vấn 見kiến 彌di 陀đà 否phủ/bĩ 。 曰viết 。 見kiến 彌di 陀đà 現hiện 千thiên 丈trượng 身thân 。 問vấn 觀quán 音âm 。 曰viết 。 身thân 與dữ 彌di 陀đà 等đẳng 。 問vấn 勢thế 至chí 。 曰viết 。 不bất 見kiến 也dã 。 言ngôn 訖ngật 忽hốt 躍dược 起khởi 。 拈niêm 香hương 。 連liên 聲thanh 語ngữ 曰viết 。 彌di 陀đà 經kinh 功công 德đức 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 吾ngô 已dĩ 得đắc 上thượng 品phẩm 矣hĩ 。 寂tịch 然nhiên 而nhi 逝thệ 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 邦bang 華hoa 好hiếu 學học 天thiên 植thực 。 於ư 書thư 無vô 所sở 不bất 讀đọc 。 已dĩ 獨độc 潛tiềm 心tâm 於ư 內nội 典điển 。 又hựu 獨độc 加gia 意ý 於ư 內nội 典điển 之chi 淨tịnh 土độ 法Pháp 門môn 。 其kỳ 臨lâm 沒một 也dã 。 謂vị 彌di 陀đà 經kinh 功công 德đức 不bất 可khả 說thuyết 。 而nhi 三tam 稱xưng 之chi 。 見kiến 之chi 真chân 。 故cố 言ngôn 之chi 切thiết 也dã 。 仲trọng 兄huynh 嘉gia 祚tộ 傳truyền 其kỳ 事sự 。 而nhi 矢thỉ 之chi 曰viết 。 予# 所sở 誑cuống 語ngữ 。 墮đọa 拔bạt 舌thiệt 獄ngục 。 其kỳ 亦diệc 見kiến 真chân 而nhi 言ngôn 切thiết 歟# 。 不bất 信tín 淨tịnh 土độ 者giả 。 可khả 思tư 已dĩ 。

明minh 郝# 熈# 載tái 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 法pháp 名danh 廣quảng 定định 。 生sanh 平bình 忠trung 信tín 不bất 欺khi 。 以dĩ 德đức 行hạnh 稱xưng 於ư 黌# 校giáo 。 晚vãn 年niên 歸quy 心tâm 佛Phật 乘thừa 。 夙túc 夜dạ 禪thiền 誦tụng 匪phỉ 懈giải 。 萬vạn 曆lịch 辛tân 亥hợi 春xuân 二nhị 月nguyệt 得đắc 疾tật 。 每mỗi 睡thụy 覺giác 云vân 。 吾ngô 夢mộng 於ư 山sơn 中trung 求cầu 見kiến 佛Phật 。 佛Phật 未vị 見kiến 。 見kiến 百bách 鳥điểu 叢tùng 集tập 。 如như 是thị 累lũy/lụy/luy 日nhật 。 至chí 二nhị 十thập 七thất 。 食thực 時thời 。 忽hốt 舉cử 首thủ 視thị 窻# 外ngoại 。 謂vị 其kỳ 子tử 世thế 翰hàn 曰viết 。 今kim 日nhật 別biệt 是thị 一nhất 乾can/kiền/càn 坤# 矣hĩ 。 顧cố 家gia 人nhân 曰viết 為vi 我ngã 置trí 銀ngân 錢tiền 。 俄nga 而nhi 曰viết 吾ngô 向hướng 恐khủng 見kiến 冥minh 官quan 備bị 用dụng 。 今kim 無vô 用dụng 此thử 。 三tam 鼓cổ 云vân 。 有hữu 二nhị 童đồng 子tử 來lai 迎nghênh 。 佛Phật 坐tọa 蓮liên 花hoa 臺đài 現hiện 吾ngô 前tiền 。 吾ngô 往vãng 矣hĩ 。 吉cát 祥tường 而nhi 逝thệ 。

明minh 孫tôn 稷tắc 。 桐# 城thành 人nhân 。 鏡kính 吾ngô 居cư 士sĩ 廣quảng 寓# 之chi 季quý 子tử 也dã 。 其kỳ 母mẫu 余dư 氏thị 。 夢mộng 觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ 。 挾hiệp 小tiểu 龍long 以dĩ 投đầu 之chi 而nhi 孕dựng 。 臨lâm 月nguyệt 方phương 侍thị 姑cô 。 欠khiếm 伸thân 之chi 間gian 子tử 生sanh 。 三tam 歲tuế 患hoạn 風phong 痰đàm 。 復phục 夢mộng 大Đại 士Sĩ 。 灌quán 以dĩ 甘cam 露lộ 而nhi 愈dũ 。 幼ấu 不bất 好hảo/hiếu 嬉hi 笑tiếu 。 而nhi 警cảnh 敏mẫn 有hữu 智trí 。 長trường/trưởng 而nhi 偕giai 父phụ 兄huynh 入nhập 雲vân 栖tê 。 受thọ 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 。 法pháp 名danh 大đại 玗# 。 歸quy 營doanh 小tiểu 室thất 。 奉phụng 彌di 陀đà 觀quán 音âm 像tượng 。 因nhân 斷đoạn 葷huân 血huyết 。 息tức 交giao 遊du 。 罷bãi 呫# 嗶# 。 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 每mỗi 歲tuế 五ngũ 修tu 懺sám 法pháp 。 報báo 君quân 親thân 恩ân 。 書thư 法pháp 華hoa 經kinh 。 每mỗi 字tự 必tất 持trì 佛Phật 名danh 禮lễ 拜bái 。 而nhi 後hậu 加gia 手thủ 。 數số 行hành 放phóng 生sanh 救cứu 苦khổ 事sự 。 每mỗi 夜dạ 徧biến 警cảnh 家gia 人nhân 寢tẩm 戶hộ 。 誓thệ 取thủ 金kim 臺đài 往vãng 生sanh 。 遂toại 以dĩ 為vi 號hiệu 。 既ký 以dĩ 精tinh 進tấn 搆câu 疾tật 。 母mẫu 謂vị 曰viết 。 汝nhữ 不bất 覩đổ 乃nãi 父phụ 之chi 為vi 蓮liên 社xã 長trường/trưởng 。 課khóa 以dĩ 時thời 。 禮lễ 以dĩ 度độ 。 坐tọa 臥ngọa 以dĩ 節tiết 。 和hòa 於ư 天thiên 倪nghê 。 遊du 於ư 法Pháp 喜hỷ 。 亦diệc 足túc 矣hĩ 。 必tất 使sử 汝nhữ 父phụ 瞠# 乎hồ 其kỳ 後hậu 。 奈nại 遺di 體thể 何hà 。 玗# 對đối 曰viết 。 去khứ 火hỏa 宅trạch 歸quy 金kim 地địa 。 寧ninh 患hoạn 速tốc 耶da 。 幻huyễn 身thân 無vô 堅kiên 。 可khả 以dĩ 求cầu 堅kiên 。 幻huyễn 心tâm 無vô 常thường 。 可khả 以dĩ 悟ngộ 常thường 。 生sanh 滅diệt 念niệm 即tức 不bất 生sanh 滅diệt 念niệm 。 釋thích 之chi 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 即tức 儒nho 之chi 至chí 誠thành 不bất 息tức 也dã 。 盡tận 形hình 勇dũng 猛mãnh 。 猶do 懼cụ 不bất 贍thiệm 。 敢cảm 以dĩ 文văn 字tự 般Bát 若Nhã 。 與dữ 呼hô 吸hấp 爭tranh 命mạng 耶da 。 既ký 而nhi 異dị 香hương 發phát 於ư 舌thiệt 。 襲tập 他tha 人nhân 鼻tị 根căn 於ư 戶hộ 外ngoại 。 又hựu 夢mộng 二nhị 緇# 衣y 。 持trì 蓮liên 華hoa 合hợp 十thập 而nhi 禮lễ 曰viết 。 安an 養dưỡng 之chi 果quả 熟thục 矣hĩ 。 擬nghĩ 荅# 。 忽hốt 不bất 知tri 所sở 在tại 。 自tự 後hậu 數số 現hiện 身thân 室thất 中trung 。 以dĩ 一nhất 心tâm 淨tịnh 土độ 印ấn 可khả 警cảnh 策sách 。 臨lâm 終chung 之chi 夕tịch 。 為vi 誦tụng 金kim 剛cang 經kinh 一nhất 晝trú 夜dạ 。 玗# 忽hốt 矍quắc 然nhiên 起khởi 坐tọa 曰viết 。 本bổn 師sư 彌di 陀đà 。 及cập 觀Quán 世Thế 音Âm 。 來lai 迎nghênh 我ngã 矣hĩ 。 鐘chung 磬khánh 之chi 聲thanh 羣quần 耳nhĩ 各các 聴# 。 左tả 捧phủng 大Đại 士Sĩ 像tượng 。 右hữu 掛quải 數sổ 珠châu 。 結kết 金kim 剛cang 拳quyền 印ấn 于vu 項hạng 下hạ 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 曰viết 。 生sanh 死tử 微vi 塵trần 。 彌di 陀đà 慧tuệ 命mạng 。 四tứ 聖thánh 有hữu 緣duyên 。 六lục 凡phàm 無vô 分phần/phân 。 遂toại 三tam 誦tụng 讚tán 佛Phật 偈kệ 。 大đại 呼hô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 數số 聲thanh 。 泊bạc 然nhiên 而nhi 逝thệ 。

時thời 萬vạn 曆lịch 辛tân 亥hợi 十thập 一nhất 月nguyệt 十thập 一nhất 日nhật 也dã 。 後hậu 七thất 日nhật 見kiến 夢mộng 於ư 其kỳ 女nữ 曰viết 。 為vi 我ngã 白bạch 大đại 父phụ 。 吾ngô 西tây 生sanh 矣hĩ 。 惟duy 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 可khả 以dĩ 了liễu 大đại 事sự 也dã 。 所sở 作tác 有hữu 淨tịnh 土độ 十thập 二nhị 時thời 歌ca 。 見kiến 吳ngô 觀quán 我ngã 太thái 史sử 所sở 撰soạn 孫tôn 叔thúc 子tử 西tây 生sanh 傳truyền 後hậu 。 葢# 春xuân 秋thu 二nhị 十thập 有hữu 九cửu 。 而nhi 淨tịnh 業nghiệp 之chi 行hành 十thập 三tam 年niên 矣hĩ 。

子tử 親thân 見kiến 吳ngô 太thái 史sử 。 自tự 謂vị 所sở 著trước 方phương 外ngoại 遊du 。 多đa 海hải 內nội 名danh 衲nạp 。 及cập 志chí 皈quy 佛Phật 乘thừa 者giả 之chi 高cao 行hành 。 不bất 愧quý 中trung 郎lang 之chi 作tác 有hữu 道đạo 碑bi 也dã 。 觀quán 孫tôn 叔thúc 子tử 西tây 生sanh 傳truyền 。 亹# 亹# 數số 千thiên 言ngôn 。 奇kỳ 跡tích 甚thậm 多đa 。 僅cận 錄lục 少thiểu 分phần 恐khủng 駭hãi 視thị 聼# 。 太thái 史sử 既ký 秉bỉnh 雲vân 栖tê 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 必tất 不bất 阿a 私tư 所sở 親thân 。 覽lãm 者giả 幸hạnh 母mẫu 是thị 古cổ 非phi 今kim 。 謂vị 末Mạt 法Pháp 中trung 無vô 此thử 大đại 乗# 器khí 也dã 。

明minh 黃hoàng 承thừa 惠huệ 。 字tự 元nguyên 孚phu 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 生sanh 而nhi 孤cô 介giới 。 性tánh 不bất 合hợp 俗tục 。 不bất 治trị 生sanh 產sản 。 居cư 鄉hương 多đa 迕# 眾chúng 。 每mỗi 親thân 友hữu 燕yên 會hội 。 獨độc 頹đồi 然nhiên 瞠# 目mục 而nhi 巳tị 。 自tự 山sơn 水thủy 翰hàn 墨mặc 外ngoại 。 澹đạm 無vô 嗜thị 好hảo/hiếu 。 父phụ 死tử 無vô 遺di 資tư 。 僅cận 能năng 贍thiệm 八bát 口khẩu 性tánh 至chí 孝hiếu 。 事sự 祖tổ 母mẫu 生sanh 母mẫu 嗣tự 母mẫu 無vô 二nhị 色sắc 。 生sanh 奉phụng 甘cam 旨chỉ 死tử 治trị 喪táng 事sự 。 皆giai 盡tận 禮lễ 。 嘗thường 解giải 衣y 衣y 人nhân 。 傾khuynh 囊nang 給cấp 食thực 。 雖tuy 貧bần 不bất 恤tuất 也dã 。 其kỳ 妻thê 弟đệ 聞văn 啟khải 初sơ 。 導đạo 歸quy 雲vân 栖tê 。 法pháp 名danh 大đại 眼nhãn 。 別biệt 字tự 淨tịnh 明minh 。 年niên 二nhị 十thập 九cửu 得đắc 蒺tất 。 三tam 歲tuế 不bất 瘳sưu 。 移di 養dưỡng 城thành 東đông 邵# 氏thị 園viên 。 聞văn 氏thị 兄huynh 弟đệ 。

時thời 往vãng 經kinh 畫họa 其kỳ 家gia 計kế 。 而nhi 警cảnh 策sách 之chi 曰viết 。 汝nhữ 眼nhãn 光quang 落lạc 地địa 後hậu 。 即tức 今kim 知tri 痛thống 知tri 苦khổ 的đích 。 畢tất 竟cánh 落lạc 甚thậm 麼ma 處xứ 。 生sanh 悚tủng 然nhiên 起khởi 曰viết 。 將tương 奈nại 何hà 。 聞văn 即tức 力lực 勸khuyến 念niệm 佛Phật 。 生sanh 曰viết 。 教giáo 我ngã 念niệm 自tự 性tánh 彌di 陀đà 耶da 。 念niệm 極cực 樂lạc 彌di 陀đà 耶da 。 聞văn 曰viết 。 汝nhữ 將tương 謂vị 有hữu 二nhị 耶da 。 生sanh 矍quắc 然nhiên 有hữu 省tỉnh 。 即tức 請thỉnh 慧tuệ 文văn 法Pháp 師sư 。 為vi 說thuyết 淨tịnh 土độ 因nhân 緣duyên 。 設thiết 像tượng 觀quán 佛Phật 。 又hựu 得đắc 雲vân 栖tê 大đại 師sư 。 手thủ 書thư 法pháp 語ngữ 。 生sanh 欣hân 然nhiên 請thỉnh 聞văn 。 主chủ 張trương 剃thế 髮phát 。 受thọ 沙Sa 彌Di 戒giới 。 披phi 法Pháp 服phục 。 引dẫn 鏡kính 自tự 照chiếu 曰viết 。 吾ngô 今kim 得đắc 死tử 所sở 矣hĩ 。 因nhân 屏bính 家gia 屬thuộc 。 囑chúc 曰viết 。 極cực 樂lạc 是thị 我ngã 家gia 鄉hương 。 汝nhữ 何hà 苦khổ 為vi 乃nãi 極cực 力lực 念niệm 佛Phật 。 默mặc 觀quán 蓮liên 華hoa 經kinh 七thất 日nhật 。 舉cử 家gia 皆giai 聞văn 蓮liên 華hoa 香hương 。 臨lâm 終chung 忽hốt 破phá 顏nhan 微vi 笑tiếu 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 曰viết 。 一nhất 物vật 不bất 將tương 來lai 。 一nhất 物vật 不bất 將tương 去khứ 。 高cao 山sơn 頂đảnh 上thượng 一nhất 輪luân 秋thu 。 此thử 是thị 本bổn 來lai 真chân 實thật 意ý 。 乃nãi 命mạng 家gia 人nhân 。 作tác 齋trai 供cung 佛Phật 。 請thỉnh 法pháp 侶lữ 念niệm 佛Phật 回hồi 向hướng 。 誦tụng 雲vân 栖tê 西tây 方phương 願nguyện 文văn 。 至chí 放phóng 光quang 接tiếp 引dẫn 。 垂thùy 手thủ 提đề 携huề 句cú 。 歡hoan 容dung 可khả 掬cúc 。 乃nãi 掘quật 起khởi 端đoan 坐tọa 。 開khai 眼nhãn 諦đế 視thị 佛Phật 像tượng 。 安an 然nhiên 而nhi 逝thệ 。

時thời 萬vạn 曆lịch 乙ất 卯mão 年niên 五ngũ 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 也dã 。

明minh 吳ngô 靖tĩnh 。 字tự 安an 竟cánh 。 新tân 安an 人nhân 。 母mẫu 初sơ 懷hoài 妊nhâm 。 夢mộng 白bạch 衣y 大Đại 士Sĩ 頂đảnh 上thượng 放phóng 光quang 。 抱bão 一nhất 兒nhi 搴# 幃vi 付phó 之chi 。 生sanh 時thời 復phục 有hữu 紅hồng 光quang 如như 霞hà 。 射xạ 燭chúc 庭đình 壁bích 。 幼ấu 而nhi 秀tú 穎# 。 端đoan 重trọng/trùng 寡quả 言ngôn 。 長trường/trưởng 嗜thị 典điển 墳phần 。 尤vưu 攻công 詞từ 賦phú 。 交giao 遊du 多đa 通thông 人nhân 傑kiệt 士sĩ 。 每mỗi 見kiến 緇# 流lưu 。 如như 水thủy 乳nhũ 合hợp 。 生sanh 平bình 腹phúc 笥# 。 最tối 富phú 竺trúc 乾can/kiền/càn 之chi 書thư 。 於ư 淨tịnh 土độ 一nhất 門môn 。 似tự 有hữu 夙túc 契khế 。 為vi 雲vân 栖tê 菩Bồ 薩Tát 戒giới 弟đệ 子tử 。 法pháp 名danh 大đại 洲châu 。 且thả 手thủ 書thư 彌di 陀đà 疏sớ/sơ 鈔sao 付phó 梓# 。 工công 楷# 罕# 麗lệ 。 足túc 見kiến 注chú 心tâm 。 嘗thường 與dữ 盛thịnh 如như 林lâm 。 蔡thái 坦thản 如như 等đẳng 。 結kết 淨tịnh 土độ 交giao 。 往vãng 來lai 雲vân 栖tê 鵞nga 湖hồ 博bác 山sơn 洞đỗng 庭đình 。 叅# 叩khấu 宗tông 教giáo 。 幾kỷ 二nhị 十thập 年niên 。 然nhiên 於ư 淨tịnh 業nghiệp 。 則tắc 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 面diện 西tây 送tống 想tưởng 殆đãi 無vô 虚# 日nhật 。 晚vãn 年niên 跪quỵ 誦tụng 華hoa 嚴nghiêm 。 昕# 夕tịch 靡mĩ 間gian 。 病bệnh 中trung 遂toại 輟chuyết 誦tụng 經Kinh 。 單đơn 提đề 聖thánh 號hiệu 。 仲trọng 冬đông 廿# 七thất 夜dạ 。 趺phu 坐tọa 至chí 五ngũ 更cánh 。 見kiến 佛Phật 身thân 充sung 滿mãn 虚# 空không 。 坐tọa 大đại 蓮liên 華hoa 。 己kỷ 身thân 在tại 蓮liên 華hoa 瓣# 上thượng 。 齊tề 於ư 佛Phật 耳nhĩ 。

時thời 靖tĩnh 合hợp 掌chưởng 讚tán 佛Phật 。 佛Phật 微vi 笑tiếu 放phóng 光quang 。 安an 慰úy 。 次thứ 日nhật 復phục 夢mộng 與dữ 無vô 數số 羅La 漢Hán 。 經kinh 行hành 七thất 寳# 樹thụ 下hạ 。 樹thụ 大đại 如như 屋ốc 。 葉diệp 作tác 翠thúy 色sắc 有hữu 光quang 。 羅La 漢Hán 以dĩ 衣y 祴# 示thị 之chi 。 皆giai 有hữu 金kim 字tự 。 十thập 二nhị 月nguyệt 十thập 二nhị 日nhật 。 薙# 髮phát 作tác 僧Tăng 相tương/tướng 。 次thứ 夜dạ 即tức 夢mộng 同đồng 六lục 七thất 梵Phạm 僧Tăng 。 徘bồi 徊hồi 橋kiều 上thượng 。 心tâm 意ý 曠khoáng 然nhiên 。 神thần 氣khí 爽sảng 朗lãng 。 廿# 四tứ 日nhật 覺giác 光quang 明minh 滿mãn 前tiền 。 喜hỷ 不bất 自tự 勝thắng 。 春xuân 王vương 正chánh 月nguyệt 二nhị 日nhật 忽hốt 合hợp 掌chưởng 。 念niệm 大đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華hoa 嚴nghiêm 經kinh 。 華hoa 嚴nghiêm 海hải 會hội 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 十thập 餘dư 聲thanh 。 即tức 高cao 唱xướng 佛Phật 名danh 。 更cánh 令linh 侍thị 疾tật 童đồng 子tử 曰viết 。 汝nhữ 可khả 助trợ 我ngã 念niệm 佛Phật 。 字tự 字tự 分phân 明minh 。 同đồng 念niệm 良lương 久cửu 。 因nhân 索sách 水thủy 漱thấu 口khẩu 。 嘿mặc 嘿mặc 作tác 金kim 剛cang 持trì 。 便tiện 右hữu 脇hiếp 吉cát 祥tường 而nhi 逝thệ 。 觀quán 者giả 見kiến 其kỳ 神thần 氣khí 若nhược 生sanh 。 肢chi 體thể 如như 綿miên 。 莫mạc 不bất 贊tán 歎thán 希hy 有hữu 。 盛thịnh 如như 林lâm 居cư 士sĩ 先tiên 逝thệ 。 臨lâm 終chung 亦diệc 高cao 唱xướng 佛Phật 號hiệu 。 合hợp 掌chưởng 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 不bất 負phụ 淨tịnh 土độ 之chi 交giao 云vân 。

往vãng 生sanh 女nữ 倫luân 傳truyền

天Thiên 竺Trúc 王vương 舍xá 城thành 。 頻Tần 婆Bà 娑Sa 羅La 王Vương 夫phu 人nhân 。 名danh 韋Vi 提Đề 希Hy 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 我ngã 今kim 樂nhạo 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 所sở 。 惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 教giáo 我ngã 思tư 惟duy 。 教giáo 我ngã 正chánh 受thọ 。 世Thế 尊Tôn 為vi 說thuyết 十thập 六lục 觀quán 門môn 。 當đương 時thời 夫phu 人nhân 。 與dữ 五ngũ 百bách 侍thị 女nữ 。 聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết 。 皆giai 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 佛Phật 咸hàm 授thọ 記ký 。 一nhất 時thời 同đồng 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。

自tự 韋vi 提đề 希hy 請thỉnh 說thuyết 觀quán 無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 經kinh 。 遂toại 為vi 萬vạn 世thế 往vãng 生sanh 之chi 要yếu 術thuật 。 女nữ 倫luân 尤vưu 所sở 宗tông 尚thượng 。 豈khởi 止chỉ 五ngũ 百bách 侍thị 女nữ 而nhi 巳tị 。 實thật 古cổ 今kim 第đệ 一nhất 導đạo 師sư 也dã 。

隋tùy 文văn 帝đế 皇hoàng 后hậu 。 獨độc 孤cô 氏thị 。 雖tuy 處xứ 王vương 宮cung 。 深thâm 厭yếm 女nữ 質chất 。 心tâm 敬kính 大Đại 乘Thừa 。 常thường 持trì 佛Phật 號hiệu 。 求cầu 生sanh 西tây 方phương 。 以dĩ 八bát 月nguyệt 甲giáp 子tử 命mạng 終chung 時thời 。 永vĩnh 安an 宮cung 北bắc 。 種chủng 種chủng 音âm 樂nhạc 。 自tự 然nhiên 震chấn 响# 。 異dị 香hương 滿mãn 室thất 。 從tùng 空không 而nhi 至chí 。 文văn 帝đế 怪quái 之chi 。 問vấn 闍xà 提đề 斯tư 那na 。 是thị 何hà 祥tường 瑞thụy 。 對đối 曰viết 。 西tây 方phương 有hữu 佛Phật 。 號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 。 皇hoàng 后hậu 業nghiệp 高cao 。 神thần 生sanh 彼bỉ 國quốc 。 故cố 有hữu 斯tư 瑞thụy 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 捨xả 中trung 宮cung 之chi 貴quý 寵sủng 。 志chí 淨tịnh 土độ 而nhi 往vãng 生sanh 。 古cổ 有hữu 韋vi 提đề 。 今kim 見kiến 之chi 矣hĩ 。 於ư 戲hí 。 世thế 間gian 之chi 樂lạc 。 莫mạc 越việt 王vương 宮cung 。 而nhi 后hậu 厭yếm 之chi 。 求cầu 生sanh 西tây 方phương 。 草thảo 野dã 窮cùng 民dân 鄙bỉ 夫phu 愚ngu 婦phụ 。 眾chúng 苦khổ 熾sí 然nhiên 交giao 煎tiễn 。 而nhi 不bất 思tư 廻hồi 光quang 返phản 省tỉnh 者giả 。 亦diệc 愚ngu 之chi 甚thậm 矣hĩ 。

唐đường 上thượng 黨đảng 姚diêu 婆bà 。 貞trinh 觀quán 間gian 。 因nhân 范phạm 行hành 婆bà 勸khuyến 念niệm 佛Phật 。 臨lâm 終chung 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 來lai 迎nghênh 。 乃nãi 告cáo 佛Phật 曰viết 。 未vị 與dữ 范phạm 行hành 婆bà 相tương/tướng 別biệt 。 請thỉnh 佛Phật 暫tạm 駐trú 少thiểu 時thời 。 須tu 臾du 范phạm 至chí 。 佛Phật 尚thượng 住trụ 空không 中trung 。 具cụ 言ngôn 所sở 見kiến 勝thắng 異dị 。 手thủ 執chấp 香hương 爐lô 。 與dữ 范phạm 握ác 別biệt 。 佇trữ 立lập 而nhi 化hóa 。 (# 綂# 紀kỷ 作tác 宋tống 長trường/trưởng 安an 人nhân 誤ngộ 善thiện 人nhân 咏# 作tác 唐đường )# 。

唐đường 溫ôn 靜tĩnh 文văn 妻thê 。 并tinh 州châu 汾# 陽dương 人nhân 。 久cửu 病bệnh 在tại 牀sàng 。 靜tĩnh 文văn 勸khuyến 令linh 念niệm 佛Phật 。 二nhị 年niên 不bất 絕tuyệt 聲thanh 。 一nhất 日nhật 謂vị 靜tĩnh 文văn 曰viết 。 我ngã 已dĩ 見kiến 淨tịnh 土độ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 後hậu 月nguyệt 當đương 去khứ 。 囑chúc 父phụ 母mẫu 曰viết 。 我ngã 今kim 得đắc 隨tùy 佛Phật 往vãng 生sanh 。 願nguyện 專chuyên 心tâm 念niệm 佛Phật 。 他tha 日nhật 西tây 方phương 相tương 見kiến 耳nhĩ 。 至chí 期kỳ 見kiến 金kim 蓮liên 花hoa 。 大đại 如như 日nhật 輪luân 。 言ngôn 訖ngật 而nhi 逝thệ 。

宋tống 荊kinh 王vương 夫phu 人nhân 。 恩ân 封phong 越việt 國quốc 。 姓tánh 王vương 氏thị 。 厭yếm 五ngũ 欲dục 而nhi 傾khuynh 心tâm 淨tịnh 土độ 。 躬cung 率suất 內nội 外ngoại 。 富phú 貴quý 之chi 人nhân 。 同đồng 修tu 淨tịnh 觀quán 。 夫phu 人nhân 精tinh 恪khác 端đoan 潔khiết 。 不bất 捨xả 晝trú 夜dạ 。 給cấp 侍thị 之chi 人nhân 。 無vô 有hữu 異dị 念niệm 。 惟duy 一nhất 庶thứ 媵# 。 懈giải 慢mạn 不bất 勤cần 。 夫phu 人nhân 訓huấn 之chi 曰viết 。 我ngã 盡tận 室thất 皆giai 勤cần 。 唯duy 爾nhĩ 怠đãi 惰nọa 。 不bất 從tùng 人nhân 告cáo 。 幻huyễn 惑hoặc 在tại 會hội 。 恐khủng 失thất 道Đạo 心tâm 。 不bất 可khả 居cư 吾ngô 左tả 右hữu 也dã 。 其kỳ 妾thiếp 悚tủng 悟ngộ 。 悲bi 悔hối 。 精tinh 進tấn 思tư 惟duy 。 淨tịnh 念niệm 相tương 繼kế 。 久cửu 之chi 謂vị 同đồng 事sự 曰viết 。 吾ngô 其kỳ 行hành 矣hĩ 。 一nhất 夕tịch 異dị 香hương 徧biến 室thất 。 無vô 疾tật 而nhi 終chung 。 明minh 日nhật 同đồng 事sự 之chi 妾thiếp 。 告cáo 夫phu 人nhân 言ngôn 。 夜dạ 夢mộng 化hóa 去khứ 之chi 妾thiếp 。 託thác 致trí 起khởi 居cư 。 夫phu 人nhân 訓huấn 責trách 。 勤cần 修tu 西tây 方phương 。 今kim 獲hoạch 往vãng 生sanh 。 感cảm 德đức 無vô 量lượng 。 夫phu 人nhân 曰viết 。 使sử 我ngã 亦diệc 夢mộng 。 乃nãi 可khả 信tín 爾nhĩ 。 是thị 夜dạ 夫phu 人nhân 夢mộng 遇ngộ 亾# 妾thiếp 。 敘tự 謝tạ 如như 前tiền 。 夫phu 人nhân 曰viết 西tây 方phương 可khả 至chí 乎hồ 。 妾thiếp 曰viết 第đệ 隨tùy 某mỗ 行hành 。 夫phu 人nhân 隨tùy 之chi 。 見kiến 二nhị 池trì 塘đường 白bạch 蓮liên 華hoa 。 大đại 小tiểu 間gian 錯thác 。 或hoặc 榮vinh 或hoặc 悴tụy 。 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 夫phu 人nhân 問vấn 曰viết 。 何hà 以dĩ 如như 此thử 。 妾thiếp 曰viết 。 此thử 皆giai 世thế 間gian 發phát 念niệm 修tu 西tây 方phương 人nhân 境cảnh 也dã 。 纔tài 發phát 一nhất 念niệm 。 善thiện 根căn 已dĩ 萌manh 。 遂toại 成thành 一nhất 花hoa 。 唯duy 其kỳ 勤cần 惰nọa 不bất 同đồng 。 是thị 以dĩ 榮vinh 悴tụy 各các 異dị 。 蓋cái 精tinh 進tấn 者giả 鮮tiên 榮vinh 。 間gian 斷đoạn 者giả 枯khô 悴tụy 。 若nhược 悠du 久cửu 不bất 息tức 。 念niệm 定định 觀quán 成thành 。 形hình 消tiêu 命mạng 盡tận 。 化hóa 生sanh 其kỳ 中trung 矣hĩ 。 中trung 有hữu 一nhất 蓮liên 花hoa 葉diệp 忽hốt 落lạc 。

復phục 有hữu 人nhân 朝triêu 服phục 而nhi 坐tọa 。 其kỳ 衣y 飄phiêu 揚dương 。 隨tùy 風phong 散tán 滅diệt 。 寳# 冠quan 瓔anh 珞lạc 。 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân 。 夫phu 人nhân 問vấn 曰viết 。 何hà 人nhân 也dã 。 妾thiếp 曰viết 。 楊dương 傑kiệt 也dã 。 又hựu 一nhất 華hoa 開khai 。 衣y 朝triêu 服phục 而nhi 坐tọa 者giả 。 然nhiên 其kỳ 華hoa 悴tụy 而nhi 葉diệp 存tồn 。 夫phu 人nhân 復phục 問vấn 之chi 。 妾thiếp 曰viết 。 馬mã 玗# 也dã 。 夫phu 人nhân 曰viết 。 我ngã 當đương 生sanh 何hà 許hứa 。 妾thiếp 導đạo 夫phu 人nhân 前tiền 邁mại 。 約ước 數số 里lý 許hứa 。 妾thiếp 請thỉnh 夫phu 人nhân 延diên 望vọng 。 唯duy 見kiến 一nhất 壇đàn 。 金kim 璧bích 照chiếu 耀diệu 。 光quang 明minh 交giao 徹triệt 。 妾thiếp 曰viết 。 夫phu 人nhân 化hóa 生sanh 之chi 地địa 。 乃nãi 金kim 壇đàn 上thượng 品phẩm 上thượng 生sanh 也dã 。 既ký 覺giác 悲bi 喜hỷ 兼kiêm 集tập 。 徐từ 訪phỏng 楊dương 傑kiệt 馬mã 玗# 所sở 在tại 。 則tắc 傑kiệt 已dĩ 死tử 。 而nhi 玗# 無vô 恙dạng 。 夫phu 人nhân 始thỉ 生sanh 之chi 日nhật 。 秉bỉnh 爐lô 爇nhiệt 香hương 。 望vọng 觀quán 音âm 閣các 而nhi 立lập 。 頃khoảnh 時thời 子tử 孫tôn 左tả 右hữu 。 趣thú 夫phu 人nhân 受thọ 獻hiến 壽thọ 之chi 儀nghi 。 則tắc 已dĩ 立lập 化hóa 矣hĩ 。 荊kinh 王vương 。 即tức 哲triết 宗tông 叔thúc 。 夫phu 人nhân 示thị 滅diệt 。 年niên 八bát 十thập 一nhất 。

時thời 宣tuyên 和hòa 初sơ 也dã 。 (# 統thống 紀kỷ 作tác 荊kinh 王vương 楫tiếp 徽# 宗tông 之chi 子tử 未vị 知tri 孰thục 是thị )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 集tập 至chí 此thử 女nữ 人nhân 立lập 化hóa 。 蓋cái 三tam 人nhân 焉yên 。 金kim 臺đài 晃hoảng 耀diệu 。 亦diệc 上thượng 品phẩm 之chi 流lưu 矣hĩ 。 孰thục 曰viết 閨# 閣các 無vô 人nhân 哉tai 。

宋tống 廣quảng 平bình 郡quận 夫phu 人nhân 馮bằng 氏thị 。 名danh 法pháp 信tín 。 政chánh 和hòa 門môn 司ty 贈tặng 少thiểu 師sư 馮bằng 玽# 之chi 女nữ 。 年niên 十thập 六lục 。 適thích 鎮trấn 洮đào 軍quân 承thừa 宣tuyên 使sử 令linh 陳trần 思tư 恭cung 。 夫phu 人nhân 少thiểu 多đa 病bệnh 。 體thể 力lực 尫# 孱# 。 若nhược 不bất 勝thắng 衣y 。 及cập 歸quy 陳trần 氏thị 。 病bệnh 日nhật 以dĩ 劇kịch 。 數số 呼hô 醫y 謀mưu 藥dược 。 殆đãi 無vô 生sanh 意ý 。

時thời 慈từ 受thọ 深thâm 禪thiền 師sư 。 為vi 王vương 城thành 法Pháp 施thí 主chủ 。 夫phu 人nhân 徑kính 造tạo 其kỳ 室thất 。 求cầu 己kỷ 疾tật 之chi 方phương 。 慈từ 受thọ 憐lân 之chi 。 教giáo 以dĩ 持trì 齋trai 誦tụng 佛Phật 。 默mặc 求cầu 加gia 護hộ 。 夫phu 人nhân 耳nhĩ 其kỳ 語ngữ 。 諦đế 信tín 不bất 疑nghi 。 即tức 屏bính 葷huân 血huyết 。 卻khước 膏cao 沐mộc 。 專chuyên 念niệm 西tây 方phương 。 起khởi 居cư 食thực 息tức 。 皆giai 西tây 方phương 也dã 。 病bệnh 既ký 愈dũ 。 十thập 年niên 精tinh 修tu 。 一nhất 日nhật 語ngữ 侍thị 人nhân 曰viết 。 吾ngô 已dĩ 神thần 遊du 淨tịnh 土độ 。 面diện 禮lễ 三tam 聖thánh 。 海hải 眾chúng 慶khánh 我ngã 。 來lai 生sanh 其kỳ 國quốc 。 境cảnh 界giới 勝thắng 妙diệu 。 唯duy 證chứng 方phương 知tri 。 難nạn/nan 語ngứ 汝nhữ 曹tào 也dã 。 明minh 日nhật 右hữu 脅hiếp 吉cát 祥tường 而nhi 逝thệ 。 室thất 中trung 聞văn 妙diệu 香hương 。 數sổ 日nhật 不bất 散tán 。

宋tống 吳ngô 氏thị 觀quán 音âm 縣huyện 君quân 。 都đô 官quan 呂lữ 宏hoành 妻thê 也dã 。 宏hoành 因nhân 異dị 僧Tăng 勸khuyến 發phát 。 妙diệu 悟ngộ 佛Phật 理lý 。 吳ngô 氏thị 閱duyệt 金kim 剛cang 經kinh 頌tụng 。 亦diệc 契khế 空không 寂tịch 。 夫phu 婦phụ 齋trai 戒giới 四tứ 十thập 年niên 。 吳ngô 氏thị 忽hốt 見kiến 巨cự 跡tích 三tam 雙song 。 皆giai 承thừa 金kim 蓮liên 花hoa 。 數sổ 日nhật 又hựu 見kiến 其kỳ 膝tất 。 又hựu 數sổ 日nhật 見kiến 其kỳ 身thân 。 又hựu 數sổ 日nhật 見kiến 其kỳ 面diện 目mục 。 即tức 西tây 方phương 三tam 聖thánh 人nhân 也dã 。 及cập 見kiến 殿điện 閣các 境cảnh 界giới 清thanh 淨tịnh 男nam 子tử 。 人nhân 問vấn 彼bỉ 佛Phật 如như 何hà 說thuyết 法Pháp 曰viết 。 我ngã 得đắc 天thiên 眼nhãn 通thông 。 未vị 得đắc 天thiên 耳nhĩ 。 如như 是thị 三tam 年niên 。 一nhất 夕tịch 微vi 恙dạng 。 自tự 言ngôn 吾ngô 將tương 西tây 歸quy 。 言ngôn 訖ngật 而nhi 逝thệ 。 嘗thường 事sự 觀quán 音âm 。 列liệt 瓶bình [午/止]# 數sổ 十thập 。 以dĩ 水thủy 滿mãn 中trung 。 手thủ 持trì 楊dương 枝chi 誦tụng 咒chú 。 必tất 見kiến 觀quán 音âm 放phóng 光quang 。 灌quán 諸chư 器khí 中trung 。 病bệnh 者giả 飲ẩm 之chi 必tất 愈dũ 。 世thế 因nhân 號hiệu 為vi 觀quán 音âm 縣huyện 君quân 。 (# 見kiến 統thống 紀kỷ )# 。

宋tống 蔡thái 氏thị 縣huyện 君quân 。 武võ 林lâm 人nhân 。 早tảo 年niên 孀# 居cư 。 持trì 經Kinh 念niệm 佛Phật 。 每mỗi 旦đán 禮lễ 像tượng 。 踰du 二nhị 十thập 年niên 。 忽hốt 見kiến 金kim 蓮liên 花hoa 現hiện 空không 中trung 。 遽cự 索sách 平bình 時thời 修tu 行hành 課khóa 目mục 。 卷quyển 而nhi 懷hoài 之chi 。 安an 坐tọa 而nhi 逝thệ 。

宋tống 陸lục 氏thị 宜nghi 人nhân 。 錢tiền 唐đường 朝triêu 請thỉnh 王vương 璵# 妻thê 也dã 。 常thường 誦tụng 法Pháp 華Hoa 經Kinh 。 晚vãn 年niên 篤đốc 意ý 淨tịnh 土độ 。 每mỗi 日nhật 禮lễ 懺sám 一nhất 會hội 。 念niệm 佛Phật 萬vạn 聲thanh 。 凡phàm 三tam 十thập 載tái 不bất 輟chuyết 。 一nhất 日nhật 因nhân 微vi 疾tật 。 忽hốt 聞văn 天thiên 鼓cổ 自tự 鳴minh 。 人nhân 方phương 驚kinh 異dị 。 即tức 面diện 西tây 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 兩lưỡng 手thủ 結kết 印ấn 不bất 解giải 。 其kỳ 姪điệt 陸lục 師sư 壽thọ 。 感cảm 而nhi 續tục 淨tịnh 土độ 傳truyền 。

宋tống 朱chu 氏thị 。 如như 一nhất 道Đạo 人Nhân 。 乃nãi 欽khâm 成thành 皇hoàng 后hậu 。 淵uyên 聖thánh 中trung 宮cung 兩lưỡng 世thế 之chi 姪điệt 也dã 。 歸quy 於ư 四tứ 明minh 薛tiết 君quân 。 視thị 世thế 故cố 如như 塵trần 泥nê 。 年niên 二nhị 十thập 餘dư 。 即tức 告cáo 其kỳ 夫phu 。 清thanh 淨tịnh 自tự 適thích 。 道đạo 裝trang 素tố 服phục 。 潔khiết 齋trai 如như 也dã 。 常thường 以dĩ 黃hoàng 絹quyên 。 命mạng 經kinh 生sanh 書thư 。 妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh 。 手thủ 以dĩ 碧bích 茸# 繡tú 其kỳ 上thượng 。 蕭tiêu 然nhiên 林lâm 下hạ 。 明minh 窻# 淨tịnh 几kỉ 。 線tuyến 蹊# 鍼châm 孔khổng 。 去khứ 來lai 綿miên 密mật 。 無vô 有hữu 間gián 斷đoạn 。 如như 筆bút 既ký 試thí 。 如như 墨mặc 新tân 乾can/kiền/càn 。 至chí 化hóa 城thành 喻dụ 。 針châm 鋒phong 綴chuế 舍xá 利lợi 如như 粟túc 。 連liên 獲hoạch 數sổ 十thập 粒lạp 。 經kinh 一nhất 部bộ 閱duyệt 十thập 年niên 而nhi 後hậu 有hữu 成thành 。 復phục 繡tú 彌di 陀đà 觀quán 音âm 像tượng 。 無vô 異dị 繪hội 畫họa 。 自tự 經kinh 首thủ 題đề 敬kính 致trí 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 拜bái 。 一nhất 句cú 一nhất 字tự 。 凡phàm 唱xướng 禮lễ 者giả 三tam 。 葢# 一nhất 字tự 一nhất 拜bái 禮lễ 法pháp 華hoa 者giả 三tam 。 於ư 經kinh 首thủ 題đề 別biệt 致trí 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 拜bái 也dã 。 又hựu 法pháp 華hoa 之chi 文văn 。 幾kỷ 數sổ 萬vạn 言ngôn 。 三tam 月nguyệt 而nhi 能năng 背bối/bội 誦tụng 。 閱duyệt 華hoa 嚴nghiêm 般Bát 若Nhã 楞lăng 嚴nghiêm 圓viên 覺giác 諸chư 大Đại 乘Thừa 經Kinh 。 亦diệc 翻phiên 水thủy 千thiên 偈kệ 。 猶do 如như 建kiến 瓴# 。 餘dư 經kinh 可khả 知tri 。 常thường 鋟# 木mộc 為vi 圖đồ 。 勸khuyến 人nhân 誦tụng 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 擘phách 窠khòa 婁lâu 書thư 滿mãn 十thập 萬vạn 聲thanh 而nhi 止chỉ 。 所sở 化hóa 之chi 數số 。 僅cận 二nhị 十thập 萬vạn 人nhân 。 道Đạo 人Nhân 則tắc 旦đán 旦đán 誦tụng 之chi 。 暮mộ 夜dạ 叩khấu 之chi 。 無vô 一nhất 毫hào 惰nọa 意ý 。 尤vưu 喜hỷ 禪thiền 悅duyệt 。 結kết 廬lư 於ư 墓mộ 。 一nhất 室thất 事sự 佛Phật 。 一nhất 室thất 宴yến 坐tọa 。 一nhất 室thất 書thư 經kinh 。 一nhất 婢tỳ 供cung 齋trai 蔬# 。 與dữ 同đồng 甘cam 苦khổ 。 雖tuy 烈liệt 丈trượng 夫phu 。 有hữu 所sở 不bất 能năng 堪kham 也dã 。 紹thiệu 熙hi 四tứ 年niên 春xuân 。 盡tận 易dị 故cố 奩# 具cụ 。 為vi 三tam 日nhật 會hội 。 會hội 道đạo 俗tục 以dĩ 萬vạn 計kế 。 飯phạn 千thiên 苾bật 芻sô 。 為vi 寳# 幢tràng 。 貯trữ 所sở 繡tú 法pháp 華hoa 經kinh 。 迎nghênh 歸quy 南nam 湖hồ 寺tự 懺sám 堂đường 供cung 奉phụng 。 而nhi 慶khánh 讚tán 之chi 際tế 。 藏tạng 同đồng 念niệm 佛Phật 人nhân 姓tánh 名danh 於ư 經kinh 函hàm 內nội 。 城thành 內nội 外ngoại 歡hoan 動động 。 傾khuynh 士sĩ 大đại 夫phu 之chi 室thất 。 莫mạc 不bất 聳tủng 觀quán 。 十thập 二nhị 月nguyệt 以dĩ 微vi 疾tật 命mạng 醫y 。 醫y 以dĩ 丹đan 砂sa 進tiến 。 道Đạo 人Nhân 竟cánh 不bất 服phục 。 臨lâm [目*(宜/八)]# 目mục 時thời 。 再tái 起khởi 加gia 趺phu 。 薛tiết 君quân 曰viết 。 吾ngô 家gia 無vô 是thị 法pháp 也dã 。 請thỉnh 就tựu 寢tẩm 。 後hậu 事sự 即tức 如như 儀nghi 。 道Đạo 人Nhân 右hữu 脅hiếp 。 吉cát 祥tường 而nhi 化hóa 。 年niên 三tam 十thập 七thất 。 實thật 紹thiệu 熙hi 四tứ 年niên 十thập 二nhị 月nguyệt 十thập 一nhất 日nhật 也dã 。 初sơ 醫y 進tiến 丹đan 砂sa 。 道Đạo 人Nhân 曰viết 。 吾ngô 往vãng 生sanh 決quyết 矣hĩ 。 丹đan 砂sa 無vô 為vi 。 遂toại 不bất 服phục 。 唯duy 請thỉnh 僧Tăng 念niệm 佛Phật 助trợ 往vãng 。 後hậu 家gia 人nhân 夢mộng 朱chu 氏thị 。 乘thừa 采thải 雲vân 向hướng 西tây 而nhi 去khứ 。 (# 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 文văn 類loại 統thống 紀kỷ 善thiện 人nhân 咏# 叅# 合hợp 往vãng 生sanh 集tập 不bất 錄lục 未vị 詳tường )# 。

橘quất 洲châu 贊tán 曰viết 。 道Đạo 人Nhân 之chi 身thân 。 春xuân 容dung 月nguyệt 影ảnh 耳nhĩ 。 以dĩ 靈linh 山sơn 最tối 後hậu 之chi 旨chỉ 。 廻hồi 向hướng 淨tịnh 土độ 。 真chân 鐵thiết 心tâm 石thạch 腸tràng 耶da 。 吾ngô 知tri 其kỳ 於ư 世thế 間gian 。 不bất 復phục 來lai 矣hĩ 。 龐# 公công 云vân 。 不bất 是thị 聖thánh 賢hiền 。 了liễu 事sự 凡phàm 夫phu 。 斯tư 言ngôn 有hữu 旨chỉ 哉tai 。

宋tống 樓lâu 氏thị 慧tuệ 靖tĩnh 。 四tứ 明minh 揚dương 帥súy 樓lâu 璹# 之chi 孫tôn 。 適thích 寺tự 簿bộ 周chu 元nguyên 卿khanh 。 嘗thường 披phi 味vị 傳truyền 燈đăng 。 發phát 明minh 見kiến 地địa 。 尤vưu 以dĩ 淨tịnh 業nghiệp 為vi 真chân 修tu 。 晚vãn 年niên 被bị 疾tật 。 忽hốt 見kiến 蓮liên 臺đài 紫tử 色sắc 。 化hóa 佛Phật 無vô 數số 。 異dị 香hương 滿mãn 室thất 。 以dĩ 語ngữ 家gia 人nhân 。 亟# 令linh 念niệm 佛Phật 。 頃khoảnh 刻khắc 而nhi 化hóa 。

宋tống 周chu 氏thị 妙diệu 聰thông 。 周chu 元nguyên 卿khanh 之chi 女nữ 也dã 。 每mỗi 感cảm 母mẫu 氏thị 華hoa 臺đài 往vãng 生sanh 之chi 瑞thụy 。 嘗thường 誦tụng 經Kinh 念niệm 佛Phật 。 願nguyện 生sanh 安an 養dưỡng 。 病bệnh 中trung 請thỉnh 僧Tăng 行hành 懺sám 。 自tự 見kiến 其kỳ 身thân 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 在tại 樓lâu 閣các 上thượng 。 作tác 禮lễ 念niệm 佛Phật 。 謂vị 家gia 人nhân 曰viết 。 汝nhữ 軰# 當đương 勤cần 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 吾ngô 於ư 淨tịnh 土độ 待đãi 汝nhữ 。 即tức 右hữu 脇hiếp 吉cát 祥tường 向hướng 西tây 而nhi 逝thệ 。

宋tống 秦tần 氏thị 淨tịnh 堅kiên 。 家gia 松tùng 江giang 。 厭yếm 惡ác 女nữ 身thân 。 與dữ 夫phu 各các 處xứ 。 精tinh 持trì 齋trai 戒giới 。 閱duyệt 華hoa 嚴nghiêm 法pháp 華hoa 光quang 明minh 般Bát 若Nhã 諸chư 經kinh 。 無vô 虚# 一nhất 日nhật 。 晨thần 昏hôn 修tu 彌di 陀đà 懺sám 。 禮lễ 佛Phật 千thiên 拜bái 。 久cửu 之chi 有hữu 光quang 明minh 入nhập 室thất 中trung 。 面diện 西tây 念niệm 佛Phật 。 安an 坐tọa 而nhi 化hóa 。

宋tống 鄭trịnh 氏thị 淨tịnh 安an 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 念niệm 佛Phật 誦tụng 經Kinh 。 日nhật 無vô 虚# 度độ 。 後hậu 得đắc 疾tật 。 禱đảo 之chi 於ư 佛Phật 。 聞văn 空không 中trung 聲thanh 曰viết 。 汝nhữ 行hành 有hữu 期kỳ 。 無vô 得đắc 自tự 怠đãi 。 又hựu 見kiến 佛Phật 身thân 金kim 色sắc 。 即tức 奮phấn 起khởi 。 面diện 西tây 端đoan 坐tọa 。 召triệu 其kỳ 出xuất 家gia 子tử 。 義nghĩa 修tu 。 諷phúng 彌di 陀đà 經kinh 。 倐thúc 然nhiên 而nhi 化hóa 。 其kỳ 女nữ 夢mộng 母mẫu 報báo 曰viết 。 吾ngô 已dĩ 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 可khả 聞văn 諸chư 修tu 師sư 令linh 知tri 之chi 。

宋tống 秦tần 氏thị 淨tịnh 樂nhạo/nhạc/lạc 。 家gia 錢tiền 唐đường 。 其kỳ 夫phu 姓tánh 于vu 。 賣mại 魚ngư 為vi 業nghiệp 。 有hữu 男nam 販phán 私tư 商thương 。 常thường 遭tao 官quan 事sự 。 秦tần 氏thị 愁sầu 苦khổ 。 幾kỷ 欲dục 沉trầm 身thân 于vu 江giang 。 遇ngộ 淨tịnh 住trụ 寺tự 照chiếu 師sư 。 勸khuyến 之chi 曰viết 。 有hữu 此thử 煩phiền 惱não 。 皆giai 宿túc 世thế 怨oán 家gia 。 枉uổng 自tự 沉trầm 江giang 。 不bất 如như 念niệm 佛Phật 。 秦tần 氏thị 醒tỉnh 然nhiên 回hồi 心tâm 。 即tức 燼tẫn 一nhất 指chỉ 。 誓thệ 長trường/trưởng 齋trai 念niệm 佛Phật 。 十thập 年niên 不bất 怠đãi 。 見kiến 一nhất 切thiết 人nhân 。 皆giai 稱xưng 佛Phật 子tử 。 而nhi 人nhân 亦diệc 以dĩ 于vu 佛Phật 子tử 稱xưng 之chi 。 一nhất 日nhật 請thỉnh 戒giới 行hạnh 人nhân 。 諷phúng 觀quán 經kinh 。 每mỗi 一nhất 觀quán 誦tụng 佛Phật 千thiên 聲thanh 。 至chí 像tượng 觀quán 。 忽hốt 焉yên 而nhi 化hóa 。

宋tống 黃hoàng 氏thị 。 四tứ 明minh 人nhân 。 早tảo 喪táng 夫phu 。 因nhân 歸quy 父phụ 舍xá 。 精tinh 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 臨lâm 終chung 稱xưng 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 結kết 印ấn 履lý 地địa 徐từ 行hành 。 儼nghiễm 然nhiên 立lập 化hóa 。 家gia 人nhân 篩si 灰hôi 於ư 地địa 。 以dĩ 驗nghiệm 生sanh 處xứ 。 見kiến 蓮liên 化hóa 一nhất 朵đóa 。 生sanh 於ư 灰hôi 中trung 。 (# 善thiện 人nhân 咏# 作tác 黃hoàng 長trường/trưởng 史sử 女nữ 蚤tảo 適thích 樂nhạo/nhạc/lạc 氏thị 僧Tăng 皓hạo 麟lân 目mục 擊kích 作tác 賛# 餘dư 畧lược 同đồng 此thử )# 。

宋tống 袁viên 氏thị 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 因nhân 往vãng 靈linh 芝chi 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 即tức 斷đoạn 葷huân 酒tửu 。 進tiến 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 一nhất 家gia 皆giai 服phục 其kỳ 化hóa 。 二nhị 十thập 年niên 不bất 渝du 初sơ 志chí 。 一nhất 日nhật 病bệnh 中trung 。 請thỉnh 圓viên 淨tịnh 律luật 師sư 說thuyết 法Pháp 。 忽hốt 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 眾chúng 現hiện 在tại 前tiền 時thời 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。

宋tống 陳trần 氏thị 媼# 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 從tùng 靈linh 芝chi 律luật 師sư 。 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 專chuyên 心tâm 念niệm 佛Phật 。 日nhật 課khóa 千thiên 拜bái 。 常thường 有hữu 舍xá 利lợi 散tán 於ư 經kinh 案án 上thượng 。 臨lâm 終chung 見kiến 化hóa 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 顧cố 旁bàng 人nhân 語ngữ 未vị 及cập 半bán 。 已dĩ 凝ngưng 然nhiên 不bất 動động 矣hĩ 。

宋tống 王vương 氏thị 。 武võ 林lâm 人nhân 。 常thường 誦tụng 法pháp 華hoa 。 念niệm 佛Phật 求cầu 度độ 。 一nhất 旦đán 見kiến 菩Bồ 薩Tát 大đại 身thân 。 住trụ 立lập 空không 中trung 。 遂toại 連liên 聲thanh 稱xưng 菩Bồ 薩Tát 高cao 大đại 。 菩Bồ 薩Tát 高cao 大đại 。 又hựu 云vân 恐khủng 女nữ 人nhân 足túc 穢uế 。 難nạn/nan 升thăng 花hoa 臺đài 。 語ngữ 畢tất 而nhi 化hóa 。

宋tống 夫phu 人nhân 王vương 氏thị 。 即tức 馬mã 圩# 侍thị 郎lang 妻thê 也dã 。 行hành 慈từ 雲vân 十thập 念niệm 法pháp 。 及cập 誦tụng 破phá 地địa 獄ngục 真chân 言ngôn 。 嘗thường 夢mộng 獄ngục 主chủ 謝tạ 其kỳ 為vi 地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh 。 持trì 偈kệ 咒chú 之chi 賜tứ 。 後hậu 因nhân 寢tẩm 疾tật 。 修tu 持trì 不bất 息tức 。 念niệm 佛Phật 而nhi 終chung 。 親thân 戚thích 侍thị 妾thiếp 。 咸hàm 夢mộng 王vương 氏thị 言ngôn 。 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 極Cực 樂Lạc 國Quốc 矣hĩ 。 夫phu 人nhân 與dữ 娣# 姒# 方phương 氏thị 有hữu 報báo 應ứng 往vãng 生sanh 傳truyền 。 而nhi 其kỳ 事sự 略lược 附phụ 黃hoàng 子tử 虚# 所sở 撰soạn 馬mã 侍thị 郎lang 往vãng 生sanh 記ký 。 其kỳ 子tử 馬mã 永vĩnh 逸dật 教giáo 授thọ 。 亦diệc 得đắc 往vãng 生sanh 云vân 。

宋tống 孫tôn 氏thị 。 四tứ 明minh 人nhân 。 寡quả 居cư 齋trai 戒giới 。 禮lễ 誦tụng 念niệm 佛Phật 。 三tam 十thập 年niên 不bất 懈giải 。 手thủ 製chế 衣y 衾khâm 鞋hài 襪vạt 。 施thí 僧Tăng 不bất 記ký 其kỳ 數số 。 一nhất 旦đán 微vi 恙dạng 。 見kiến 異dị 人nhân 立lập 床sàng 前tiền 曰viết 。 宜nghi 勤cần 精tinh 進tấn 。 又hựu 夢mộng 八bát 僧Tăng 遶nhiễu 行hành 懺sám 室thất 。 己kỷ 身thân 掛quải 縵man 衣y 。 隨tùy 僧Tăng 行hành 道Đạo 。 既ký 覺giác 遂toại 沐mộc 浴dục 淨tịnh 衣y 。 請thỉnh 僧Tăng 行hành 懺sám 。 於ư 大đại 眾chúng 前tiền 。 端đoan 坐tọa 誦tụng 經Kinh 。 至chí 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 左tả 手thủ 結kết 印ấn 。 奄yểm 然nhiên 而nhi 化hóa 。 遠viễn 近cận 皆giai 聞văn 空không 中trung 奏tấu 樂nhạo/nhạc/lạc 之chi 音âm 。

宋tống 胡hồ 長trường/trưởng 婆bà 李# 氏thị 。 上thượng 虞ngu 人nhân 。 夫phu 喪táng 後hậu 。 日nhật 夜dạ 高cao 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 及cập 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 。 凡phàm 十thập 餘dư 年niên 。 臨lâm 終chung 七thất 日nhật 前tiền 。 有hữu 僧Tăng 覆phú 以dĩ 緋phi 葢# 。 告cáo 之chi 曰viết 。 汝nhữ 今kim 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 夜dạ 子tử 時thời 去khứ 。 問vấn 師sư 何hà 人nhân 。 荅# 曰viết 我ngã 是thị 汝nhữ 念niệm 者giả 。 婆bà 遂toại 會hội 。 別biệt 諸chư 親thân 。 至chí 期kỳ 果quả 有hữu 異dị 香hương 光quang 明minh 。 即tức 端đoan 坐tọa 而nhi 逝thệ 。 七thất 日nhật 火hỏa 化hóa 。 齒xỉ 如như 白bạch 玉ngọc 。 舌thiệt 如như 紅hồng 蓮liên 。 睛tình 如như 蒲bồ 萄đào 。 皆giai 精tinh 堅kiên 不bất 壞hoại 。 舍xá 利lợi 不bất 可khả 數số 計kế 。 次thứ 日nhật 焚phần 處xứ 生sanh 一nhất 花hoa 。 如như 白bạch 罌# 粟túc 然nhiên 。 (# 善thiện 人nhân 咏# 作tác 李# 十thập 四tứ 娘nương 。 上thượng 虞ngu 永vĩnh 豐phong 鄉hương 西tây 潜# 村thôn 人nhân 。 適thích 胡hồ 氏thị 。 人nhân 稱xưng 長trường/trưởng 婆bà 。 紹thiệu 興hưng 初sơ 。 夫phu 死tử 不bất 再tái 嫁giá 。 性tánh 剛cang 烈liệt 唯duy 念niệm 佛Phật 。 見kiến 僧Tăng 則tắc 禮lễ 。 )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 諸chư 根căn 不bất 壞hoại 。 舍xá 利lợi 無vô 數số 。 則tắc 世thế 譏cơ 女nữ 人nhân 五ngũ 漏lậu 之chi 體thể 。 無vô 乃nãi 不bất 可khả 乎hồ 。

宋tống 王vương 氏thị 女nữ 。 安an 吉cát 州châu 人nhân 。 日nhật 課khóa 彌di 陀đà 觀quán 音âm 金kim 剛cang 諸chư 經kinh 。 念niệm 佛Phật 求cầu 度độ 。 母mẫu 病bệnh 亾# 。 既ký 斂liểm 惡ác 血huyết 流lưu 滴tích 。 女nữ 發phát 誓thệ 曰viết 。 若nhược 我ngã 孝hiếu 心tâm 真chân 實thật 。 願nguyện 臭xú 氣khí 不bất 生sanh 。 言ngôn 訖ngật 流lưu 血huyết 即tức 止chỉ 。 以dĩ 舌thiệt 舐thỉ 漏lậu 處xứ 。 絕tuyệt 無vô 穢uế 氣khí 。 父phụ 娶thú 後hậu 室thất 。 與dữ 之chi 同đồng 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 女nữ 得đắc 疾tật 。 請thỉnh 僧Tăng 說thuyết 淨tịnh 土độ 觀quán 法pháp 。 忽hốt 索sách 衣y 吉cát 祥tường 而nhi 臥ngọa 。 手thủ 攬lãm 觀quán 音âm 手thủ 中trung 旛phan 。 寂tịch 然nhiên 不bất 動động 。 繼kế 母mẫu 篩si 灰hôi 於ư 室thất 。 以dĩ 騐# 受thọ 生sanh 。 見kiến 灰hôi 中trung 印ấn 出xuất 蓮liên 華hoa 數số 朵đóa 。

宋tống 盛thịnh 氏thị 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 日nhật 課khóa 觀quán 經kinh 。 誦tụng 佛Phật 不bất 輟chuyết 。 一nhất 日nhật 病bệnh 中trung 索sách 浴dục 。 浴dục 畢tất 面diện 向hướng 西tây 坐tọa 。 問vấn 家gia 人nhân 曰viết 。 聞văn 磬khánh 聲thanh 乎hồ 。 淨tịnh 土độ 眾chúng 聖thánh 且thả 至chí 。 已dĩ 而nhi 合hợp 掌chưởng 喜hỷ 躍dược 曰viết 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 來lai 至chí 此thử 。 觀quán 音âm 手thủ 執chấp 金kim 臺đài 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 接tiếp 我ngã 登đăng 座tòa 。 遂toại 奄yểm 然nhiên 而nhi 化hóa 。

宋tống 沈trầm 氏thị 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 念niệm 佛Phật 十thập 餘dư 年niên 。 日nhật 加gia 精tinh 進tấn 。 命mạng 畫họa 八bát 尺xích 彌di 陀đà 像tượng 。 病bệnh 中trung 安an 設thiết 牀sàng 前tiền 。 欣hân 然nhiên 曰viết 。 我ngã 何hà 多đa 幸hạnh 。 即tức 請thỉnh 僧Tăng 念niệm 佛Phật 相tương 助trợ 。 忽hốt 曰viết 見kiến 一nhất 僧Tăng 長trường/trưởng 大đại 。 授thọ 我ngã 金kim 座tòa 。 遂toại 至chí 座tòa 前tiền 。 方phương 執chấp 錦cẩm 褥nhục 角giác 。 其kỳ 座tòa 即tức 行hành 。 恐khủng 有hữu 障chướng 緣duyên 。 望vọng 眾chúng 更cánh 為vi 念niệm 佛Phật 。 眾chúng 皆giai 勇dũng 猛mãnh 厲lệ 聲thanh 。 良lương 久cửu 復phục 曰viết 。 念niệm 佛Phật 功công 德đức 。 已dĩ 登đăng 金kim 臺đài 。 此thử 去khứ 不bất 回hồi 矣hĩ 。 即tức 瞑minh 目mục 而nhi 逝thệ 。

宋tống 汾# 陽dương 約ước 山sơn 翁ông 婆bà 。 每mỗi 日nhật 嗟ta 嘆thán 。 世thế 間gian 無vô 常thường 。 無vô 一nhất 可khả 樂lạc 。 月nguyệt 晦hối 必tất 請thỉnh 僧Tăng 二nhị 員# 。 永vĩnh 夜dạ 念niệm 佛Phật 。 翌# 旦đán 設thiết 齋trai 。 婆bà 手thủ 自tự 營doanh 辦biện 。 臨lâm 終chung 之chi 夕tịch 。 咸hàm 見kiến 佛Phật 光quang 入nhập 室thất 。 寳# 葢# 覆phú 於ư 庭đình 上thượng 。 婆bà 忽hốt 遷thiên 化hóa 。

宋tống 汾# 陽dương 裴# 氏thị 女nữ 。 專chuyên 志chí 念niệm 佛Phật 。 以dĩ 小tiểu 豆đậu 為vi 數số 。 積tích 滿mãn 十thập 三tam 石thạch 。 報báo 盡tận 之chi 日nhật 。 索sách 火hỏa 焚phần 香hương 。 口khẩu 言ngôn 佛Phật 以dĩ 蓮liên 華hoa 臺đài 與dữ 我ngã 。 今kim 當đương 往vãng 生sanh 。 已dĩ 而nhi 天thiên 花hoa 飛phi 墜trụy 。 安an 坐tọa 而nhi 化hóa 。

宋tống 醴# 泉tuyền 孟# 氏thị 女nữ 。 久cửu 纏triền 重trọng 病bệnh 。 沙Sa 門Môn 勸khuyến 令linh 念niệm 佛Phật 。 三tam 年niên 。 謂vị 夫phu 曰viết 。 可khả 急cấp 報báo 諸chư 親thân 。 令linh 來lai 相tương/tướng 送tống 。 暨kỵ 畢tất 集tập 。 女nữ 焚phần 香hương 與dữ 眾chúng 念niệm 佛Phật 。 見kiến 空không 中trung 執chấp 錫tích 沙Sa 門Môn 曰viết 。 汝nhữ 當đương 往vãng 生sanh 。 已dĩ 而nhi 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 至chí 。 旛phan 華hoa 排bài 空không 。 忽hốt 然nhiên 遷thiên 化hóa 。

宋tống 汾# 陽dương 梁lương 氏thị 女nữ 。 兩lưỡng 目mục 俱câu 盲manh 。 遇ngộ 沙Sa 門Môn 勸khuyến 令linh 念niệm 佛Phật 。 越việt 三tam 年niên 雙song 目mục 開khai 明minh 。 後hậu 忽hốt 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 旛phan 葢# 來lai 迎nghênh 。 即tức 日nhật 命mạng 終chung 。

宋tống 襄tương 陽dương 陳trần 氏thị 。 宗tông 賾trách 禪thiền 師sư 母mẫu 也dã 。 師sư 住trụ 廣quảng 平bình 普phổ 會hội 寺tự 。 迎nghênh 侍thị 方phương 丈trượng 東đông 室thất 。 剪tiễn 髮phát 作tác 出xuất 家gia 相tương/tướng 。 朝triêu 夕tịch 念niệm 佛Phật 。 四tứ 眾chúng 稱xưng 為vi 念niệm 佛Phật 道đạo 者giả 。 後hậu 病bệnh 中trung 。 集tập 緇# 素tố 鳴minh 磬khánh 念niệm 佛Phật 兩lưỡng 日nhật 。 忽hốt 合hợp 掌chưởng 瞻chiêm 像tượng 。 泊bạc 然nhiên 而nhi 化hóa 。 明minh 日nhật 頂đảnh 猶do 溫ôn 。 面diện 色sắc 鮮tiên 白bạch 。 師sư 前tiền 一nhất 日nhật 夢mộng 母mẫu 謂vị 曰viết 。 我ngã 見kiến 尼ni 師sư 十thập 餘dư 來lai 相tương/tướng 召triệu 。 禪thiền 師sư 應ưng 之chi 曰viết 。 此thử 往vãng 生sanh 之chi 祥tường 。 言ngôn 已dĩ 見kiến 母mẫu 坐tọa 滅diệt 。 面diện 色sắc 變biến 白bạch 。 至chí 後hậu 果quả 然nhiên 。

長trường/trưởng 蘆lô 慈từ 覺giác 賾trách 禪thiền 師sư 。 結kết 勝thắng 蓮liên 華hoa 社xã 。 著trước 勸khuyến 孝hiếu 文văn 一nhất 百bách 二nhị 十thập 篇thiên 。 謂vị 出xuất 世thế 大đại 孝hiếu 。 勸khuyến 母mẫu 念niệm 佛Phật 是thị 也dã 。 靡mĩ 徒đồ 言ngôn 之chi 。 實thật 躬cung 行hành 之chi 。 而nhi 獲hoạch 其kỳ 報báo 恩ân 之chi 騐# 。 三tam 種chủng 淨tịnh 業nghiệp 。 亦diệc 云vân 孝hiếu 養dưỡng 父phụ 母mẫu 。 令linh 生sanh 安an 養dưỡng 。 較giảo 陳trần 睦mục 州châu 尤vưu 勝thắng 。 宜nghi 普phổ 賢hiền 普phổ 惠huệ 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 咸hàm 附phụ 其kỳ 蓮liên 社xã 。 豈khởi 非phi 近cận 代đại 大Đại 乘Thừa 師sư 乎hồ 。

宋tống 吳ngô 興hưng 陳trần 氏thị 。 受thọ 持trì 齋trai 戒giới 。 誦tụng 法pháp 華hoa 五ngũ 千thiên 部bộ 。 金kim 剛cang 彌di 陀đà 諸chư 經kinh 各các 一nhất 藏tạng 。 念niệm 佛Phật 滿mãn 三tam 十thập 年niên 。 一nhất 日nhật 不bất 食thực 。 家gia 人nhân 問vấn 欲dục 何hà 所sở 須tu 。 荅# 曰viết 。 欲dục 求cầu 見kiến 佛Phật 。 言ngôn 訖ngật 右hữu 脇hiếp 而nhi 化hóa 。

宋tống 會hội 稽khể 胡hồ 氏thị 淨tịnh 安an 。 禮lễ 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 相tướng 好hảo 者giả 四tứ 會hội 。 偶ngẫu 微vi 疾tật 。 見kiến 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 安an 詳tường 坐tọa 逝thệ 。 路lộ 人nhân 聞văn 空không 中trung 樂nhạc 音âm 。 隱ẩn 隱ẩn 西tây 去khứ 。

宋tống 錢tiền 唐đường 孫tôn 氏thị 女nữ 。 常thường 念niệm 佛Phật 持trì 咒chú 。 因nhân 病bệnh 請thỉnh 清thanh 照chiếu 律luật 師sư 至chí 。 謂vị 曰viết 。 久cửu 病bệnh 厭yếm 世thế 。 願nguyện 求cầu 往vãng 生sanh 。 師sư 為vi 談đàm 淨tịnh 土độ 因nhân 緣duyên 。 大đại 喜hỷ 。 至chí 夜dạ 夢mộng 師sư 持trì 藥dược 一nhất 盞trản 。 服phục 之chi 流lưu 汗hãn 。 身thân 心tâm 輕khinh 安an 。 三tam 日nhật 後hậu 。 語ngữ 侍thị 人nhân 曰viết 。 迦Ca 葉Diếp 尊Tôn 者Giả 來lai 此thử 。 好hảo/hiếu 金kim 蓮liên 華hoa 座tòa 。 即tức 瞑minh 目mục 結kết 印ấn 而nhi 化hóa 。

宋tống 仁nhân 和hòa 郭quách 氏thị 妙diệu 圓viên 。 長trường/trưởng 齋trai 念niệm 佛Phật 。 誦tụng 法pháp 華hoa 彌di 陀đà 經kinh 。 及cập 二nhị 懺sám 。 常thường 諦đế 觀quán 落lạc 日nhật 。 對đối 想tưởng 西tây 方phương 。 忽hốt 空không 中trung 告cáo 曰viết 。 郭quách 妙diệu 圓viên 。 決quyết 生sanh 淨tịnh 土độ 。 清thanh 照chiếu 亨# 律luật 師sư 即tức 其kỳ 兄huynh 。 嘗thường 往vãng 寺tự 中trung 。 建kiến 繫hệ 念niệm 會hội 。 作tác 百bách 僧Tăng 齋trai 。 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 。 臨lâm 終chung 之chi 際tế 。 請thỉnh 亨# 師sư 說thuyết 法Pháp 。 求cầu 佛Phật 接tiếp 引dẫn 。 即tức 時thời 端đoan 坐tọa 。 凝ngưng 然nhiên 不bất 動động 。

宋tống 周chu 行hành 婆bà 。 太thái 平bình 州châu 人nhân 。 蚤tảo 年niên 念niệm 佛Phật 。 專chuyên 注chú 不bất 忘vong 。 一nhất 夕tịch 胡hồ 跪quỵ 念niệm 佛Phật 。 泊bạc 然nhiên 而nhi 化hóa 。 鄰lân 人nhân 見kiến 數số 僧Tăng 自tự 婆bà 家gia 出xuất 。 引dẫn 婆bà 騰đằng 空không 西tây 去khứ 。

宋tống 錢tiền 唐đường 龔# 氏thị 。 晝trú 夜dạ 念niệm 佛Phật 。 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 。 偶ngẫu 得đắc 疾tật 。 請thỉnh 亨# 律luật 師sư 指chỉ 示thị 西tây 歸quy 。 講giảng 說thuyết 未vị 終chung 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 老lão 妾thiếp 于vu 氏thị 。 亦diệc 念niệm 佛Phật 不bất 輟chuyết 。 一nhất 夕tịch 夢mộng 龔# 氏thị 告cáo 曰viết 。 我ngã 已dĩ 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 矣hĩ 。 汝nhữ 後hậu 七thất 日nhật 。 亦diệc 當đương 往vãng 生sanh 。 至chí 期kỳ 果quả 逝thệ 。

宋tống 嘉gia 禾hòa 鍾chung 婆bà 。 日nhật 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 十thập 卷quyển 。 餘dư 時thời 念niệm 佛Phật 。 二nhị 十thập 年niên 以dĩ 為vi 常thường 課khóa 。 一nhất 日nhật 語ngữ 其kỳ 子tử 曰viết 。 見kiến 大đại 白bạch 蓮liên 華hoa 無vô 數số 。 一nhất 婦phụ 人nhân 端đoan 正chánh 好hảo/hiếu 衣y 。 立lập 我ngã 前tiền 。 又hựu 眾chúng 僧Tăng 在tại 此thử 。 何hà 以dĩ 供cúng 養dường 。 子tử 云vân 不bất 見kiến 。 遂toại 無vô 語ngữ 端đoan 坐tọa 。 聳tủng 身thân 而nhi 逝thệ 。

宋tống 潮triều 山sơn 黃hoàng 婆bà 。 持trì 金kim 剛cang 法pháp 華hoa 。 專chuyên 心tâm 念niệm 佛Phật 。 暑thử 中trung 忽hốt 得đắc 痢lỵ 疾tật 。 但đãn 飲ẩm 水thủy 不bất 食thực 。 鄰lân 庵am 沙Sa 門Môn 善thiện 修tu 。 常thường 建kiến 念niệm 佛Phật 會hội 。 婆bà 病bệnh 中trung 欲dục 請thỉnh 修tu 。 修tu 夢mộng 婆bà 來lai 謂vị 曰viết 。 將tương 往vãng 西tây 方phương 。 修tu 未vị 以dĩ 為vi 異dị 。 越việt 二nhị 日nhật 婆bà 西tây 向hướng 念niệm 佛Phật 十thập 聲thanh 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 遠viễn 近cận 皆giai 見kiến 紅hồng 霞hà 。 覆phú 婆bà 之chi 屋ốc 。

宋tống 霅# 川xuyên 朱chu 氏thị 。 念niệm 佛Phật 三tam 十thập 年niên 。 每mỗi 讀đọc 金kim 剛cang 經kinh 。 以dĩ 為vi 聖thánh 賢hiền 在tại 此thử 。 不bất 敢cảm 踞cứ 坐tọa 。 後hậu 忽hốt 不bất 食thực 。 四tứ 十thập 日nhật 唯duy 飲ẩm 水thủy 念niệm 佛Phật 。 先tiên 夢mộng 三tam 僧Tăng 。 各các 執chấp 蓮liên 花hoa 入nhập 室thất 。 謂vị 曰viết 。 我ngã 先tiên 為vì 汝nhữ 。 種chủng 此thử 蓮liên 華hoa 。 汝nhữ 卻khước 歸quy 來lai 。 既ký 覺giác 喜hỷ 恱# 。 乃nãi 請thỉnh 僧Tăng 眾chúng 。 念niệm 佛Phật 為vi 助trợ 。 即tức 就tựu 座tòa 而nhi 化hóa 。

宋tống 項hạng 氏thị 妙diệu 智trí 。 四tứ 明minh 鄞# 縣huyện 人nhân 。 寡quả 居cư 二nhị 女nữ 悉tất 令linh 為vi 尼ni 。 精tinh 勤cần 佛Phật 事sự 。 同đồng 居cư 楊dương 氏thị 菴am 。 見kiến 人nhân 惟duy 勸khuyến 念niệm 佛Phật 。 晚vãn 歲tuế 偶ngẫu 疾tật 。 謂vị 女nữ 尼ni 曰viết 。 多đa 有hữu 尼ni 僧Tăng 相tương 待đãi 西tây 歸quy 。 乃nãi 請thỉnh 人nhân 念niệm 佛Phật 。 忽hốt 曰viết 。 我ngã 欲dục 坐tọa 化hóa 。 錯thác 與dữ 作tác 棺quan 也dã 。 女nữ 曰viết 。 佛Phật 用dụng 金kim 棺quan 。 無vô 嫌hiềm 也dã 。 母mẫu 喜hỷ 。 諷phúng 上thượng 品phẩm 觀quán 章chương 。 轉chuyển 身thân 面diện 西tây 。 兩lưỡng 手thủ 作tác 印ấn 。 微vi 笑tiếu 而nhi 逝thệ 。

時thời 紹thiệu 定định 六lục 年niên 也dã 。

宋tống 沈trầm 氏thị 妙diệu 智trí 。 四tứ 明minh 慈từ 溪khê 人nhân 。 自tự 幼ấu 蔬# 食thực 念niệm 佛Phật 。 長trường/trưởng 歸quy 章chương 氏thị 。 未vị 嘗thường 中trung 廢phế 。 施thí 米mễ 貸thải 被bị 。 以dĩ 濟tế 饑cơ 寒hàn 。 常thường 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 為vi 日nhật 課khóa 。 一nhất 夕tịch 微vi 病bệnh 。 念niệm 佛Phật 尤vưu 力lực 。 忽hốt 見kiến 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 居cư 士sĩ 長trưởng 者giả 。 擁ủng 立lập 目mục 前tiền 。 燈đăng 光quang 千thiên 點điểm 。 纍# 纍# 然nhiên 狀trạng 如như 虹hồng 橋kiều 。 即tức 日nhật 右hữu 脇hiếp 吉cát 祥tường 而nhi 臥ngọa 。 凝ngưng 然nhiên 不bất 動động 。

時thời 端đoan 平bình 二nhị 年niên 也dã 。

宋tống 四tứ 明minh 淨tịnh 心tâm 女nữ 。 不bất 知tri 其kỳ 姓tánh 。 刺thứ 血huyết 自tự 畫họa 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 三tam 聖thánh 像tượng 於ư 羅la 木mộc 板bản 。 凡phàm 一nhất 千thiên 片phiến 。 普phổ 散tán 於ư 人nhân 。 上thượng 有hữu 正chánh 信tín 女nữ 淨tịnh 心tâm 題đề 曰viết 願nguyện 所sở 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 速tốc 獲hoạch 成thành 就tựu 。 不bất 入nhập 母mẫu 胎thai 。 化hóa 生sanh 蓮liên 沼chiểu 。 後hậu 不bất 知tri 所sở 終chung 。

宋tống 嘉gia 禾hòa 周chu 氏thị 。 適thích 庶thứ 民dân 孫tôn 氏thị 同đồng 翁ông 婆bà 常thường 時thời 念niệm 佛Phật 。 感cảm 室thất 中trung 佛Phật 像tượng 。 有hữu 光quang 如như 螢huỳnh 。 或hoặc 現hiện 鮮tiên 華hoa 。 或hoặc 現hiện 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 像tượng 。 三tam 時thời 必tất 聞văn 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 或hoặc 空không 中trung 誦tụng 經Kinh 聲thanh 。

宋tống 常thường 熟thục 陶đào 氏thị 。 寡quả 居cư 常thường 持trì 普phổ 門môn 品phẩm 。 夢mộng 白bạch 衣y 人nhân 。 授thọ 以dĩ 蓮liên 華hoa 令linh 食thực 之chi 。 又hựu 夢mộng 梵Phạm 僧Tăng 授thọ 以dĩ 彌di 陀đà 經kinh 。 覺giác 即tức 能năng 誦tụng 。 不bất 假giả 師sư 授thọ 。 一nhất 夕tịch 帳trướng 幌# 光quang 明minh 。 有hữu 彌di 陀đà 像tượng 。 立lập 經kinh 函hàm 上thượng 。 每mỗi 誦tụng 經Kinh 時thời 。 必tất 於ư 卷quyển 上thượng 迸bính 出xuất 舍xá 利lợi 。 積tích 以dĩ 成thành 合hợp 。

宋tống 姚diêu 行hành 婆bà 。 錢tiền 唐đường 人nhân 。 老lão 年niên 惟duy 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 無vô 頃khoảnh 刻khắc 忘vong 。 一nhất 日nhật 日nhật 落lạc 西tây 嶺lĩnh 。 行hành 婆bà 面diện 坐tọa 想tưởng 念niệm 。 俄nga 日nhật 輪luân 中trung 現hiện 佛Phật 像tượng 。 妙diệu 相tướng 畢tất 具cụ 。 後hậu 臨lâm 終chung 時thời 。 化hóa 佛Phật 來lai 迎nghênh 。 安an 然nhiên 而nhi 逝thệ 。

宋tống 東đông 平bình 梁lương 氏thị 乳nhũ 媼# 崔thôi 婆bà 。 淄# 川xuyên 人nhân 。 平bình 生sanh 茹như 素tố 極cực 愚ngu 。 與dữ 同đồng 軰# 爭tranh 長trường 短đoản 。 主chủ 母mẫu 晁# 夫phu 人nhân 。 留lưu 意ý 禪thiền 學học 。 崔thôi 朝triêu 夕tịch 在tại 旁bàng 。 但đãn 誦tụng 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 虔kiền 誠thành 不bất 少thiểu 輟chuyết 。 不bất 持trì 數sổ 珠châu 。 莫mạc 知tri 其kỳ 幾kỷ 千thiên 萬vạn 徧biến 。 年niên 七thất 十thập 二nhị 得đắc 疾tật 。 洞đỗng 泄tiết 不bất 下hạ 床sàng 。 然nhiên 持trì 念niệm 愈dũ 篤đốc 。 忽hốt 若nhược 無vô 事sự 時thời 。 唱xướng 偈kệ 曰viết 。 西tây 方phương 一nhất 路lộ 好hiếu 修tu 行hành 。 上thượng 無vô 條điều 嶺lĩnh 下hạ 無vô 坑khanh 。 去khứ 時thời 不bất 用dụng 着trước 鞋hài 襪vạt 。 脚cước 踏đạp 蓮liên 花hoa 步bộ 步bộ 生sanh 。 諷phúng 咏# 不bất 絕tuyệt 口khẩu 。 人nhân 問vấn 何hà 人nhân 語ngữ 。 曰viết 。 我ngã 所sở 作tác 。 曰viết 。 婆bà 婆bà 何hà 時thời 可khả 行hành 。 曰viết 。 申thân 時thời 去khứ 。 果quả 以dĩ 其kỳ 時thời 去khứ 。 用dụng 僧Tăng 法pháp 焚phần 之chi 。 舌thiệt 獨độc 不bất 化hóa 。 如như 蓮liên 花hoa 然nhiên 。

元nguyên 周chu 婆bà 。 住trụ 鄞# 縣huyện 寳# 幢tràng 市thị 。 精tinh 修tu 淨tịnh 土độ 。 遇ngộ 歲tuế 首thủ 。 持trì 不bất 語ngữ 。 晝trú 夜dạ 常thường 坐tọa 。 盡tận 月nguyệt 而nhi 止chỉ 。 遇ngộ 暑thử 月nguyệt 則tắc 施thí 茶trà 湯thang 。 歷lịch 久cửu 不bất 厭yếm 。 一nhất 夕tịch 夢mộng 大đại 荷hà 葉diệp 。 徧biến 覆phú 一nhất 市thị 。 覺giác 自tự 身thân 持trì 數sổ 珠châu 。 行hành 道Đạo 葉diệp 上thượng 。 既ký 而nhi 微vi 疾tật 。 鄰lân 人nhân 夜dạ 見kiến 幢tràng 幡phan 寳# 蓋cái 。 來lai 入nhập 其kỳ 家gia 。 黎lê 明minh 問vấn 之chi 。 婆bà 已dĩ 合hợp 掌chưởng 念niệm 佛Phật 逝thệ 矣hĩ 。

明minh 于vu 媼# 。 北bắc 京kinh 昌xương 平bình 州châu 。 邵# 村thôn 民dân 。 于vu 貴quý 之chi 母mẫu 。 久cửu 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 積tích 誠thành 念niệm 佛Phật 。 一nhất 日nhật 浣hoán 衣y 甚thậm 潔khiết 。 謂vị 其kỳ 子tử 曰viết 。 予# 將tương 生sanh 淨tịnh 土độ 。 子tử 未vị 之chi 信tín 。 至chí 期kỳ 媼# 自tự 取thủ 几kỉ 置trí 庭đình 心tâm 。 坐tọa 几kỉ 上thượng 脫thoát 去khứ 。 異dị 香hương 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 鄉hương 人nhân 皆giai 聞văn 之chi 。

明minh 中trung 官quan 孫tôn 名danh 之chi 母mẫu 。 一nhất 生sanh 齋trai 戒giới 念niệm 佛Phật 。 年niên 老lão 微vi 恙dạng 。 自tự 知tri 時thời 至chí 。 告cáo 其kỳ 子tử 欲dục 坐tọa 脫thoát 。 子tử 哀ai 泣khấp 止chỉ 之chi 不bất 得đắc 。 乃nãi 為vi 作tác 龕khám 。 至chí 期kỳ 入nhập 龕khám 。 安an 坐tọa 化hóa 去khứ 。

明minh 許hứa 氏thị 婦phụ 。 杭# 郡quận 人nhân 。 生sanh 平bình 恭cung 順thuận 質chất 實thật 。 唯duy 事sự 念niệm 佛Phật 。 無vô 他tha 務vụ 。 將tương 卒thốt 。 呼hô 家gia 人nhân 與dữ 決quyết 別biệt 。 着trước 淨tịnh 衣y 。 端đoan 坐tọa 。 手thủ 執chấp 天thiên 目mục 白bạch 花hoa 。 自tự 簪# 之chi 。 安an 然nhiên 而nhi 逝thệ 。

明minh 薛tiết 氏thị 。 武võ 塘đường 世thế 族tộc 女nữ 也dã 。 生sanh 時thời 母mẫu 夢mộng 長trường/trưởng 庚canh 入nhập 懷hoài 。 後hậu 歸quy 周chu 君quân 。 生sanh 子tử 五ngũ 人nhân 而nhi 寡quả 。 秉bỉnh 節tiết 自tự 誓thệ 。 供cung 觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ 。 香hương 烟yên 結kết 蓮liên 花hoa 。 人nhân 異dị 之chi 。 專chuyên 心tâm 淨tịnh 業nghiệp 。 好hiếu 施thí 不bất 倦quyện 。 念niệm 佛Phật 十thập 五ngũ 年niên 。 如như 一nhất 日nhật 。 萬vạn 曆lịch 丁đinh 亥hợi 五ngũ 月nguyệt 得đắc 疾tật 。 醫y 進tiến 乳nhũ 粥chúc 。 確xác 乎hồ 不bất 許hứa 。 遂toại 絕tuyệt 粒lạp 屏bính 藥dược 石thạch 。 至chí 九cửu 月nguyệt 六lục 日nhật 。 延diên 僧Tăng 禮lễ 懺sám 。 且thả 曰viết 四tứ 日nhật 足túc 。 吾ngô 事sự 畢tất 矣hĩ 。 乃nãi 西tây 向hướng 對đối 彌di 陀đà 像tượng 。 晝trú 夜dạ 繫hệ 念niệm 。 囑chúc 諸chư 子tử 翊dực 贊tán 。 禁cấm 諸chư 婦phụ 女nữ 毋vô 入nhập 。

時thời 正chánh 重trọng/trùng 九cửu 。 取thủ 淨tịnh 衣y 點điểm 淨tịnh 香hương 水thủy 洒sái 禪thiền 椅# 。 次thứ 早tảo 索sách 水thủy 灌quán 手thủ 。 誦tụng 甘cam 露lộ 真chân 言ngôn 。 著trước 淨tịnh 衣y 戴đái 誌chí 公công 帽mạo 。 長trường 跪quỵ 佛Phật 前tiền 。 念niệm 燃nhiên 香hương 偈kệ 讚tán 佛Phật 偈kệ 。 唱xướng 三tam 皈quy 依y 。 禮lễ 三tam 拜bái 。 輪luân 珠châu 念niệm 佛Phật 一nhất 百bách 八bát 徧biến 。 逮đãi 午ngọ 趺phu 坐tọa 。 結kết 印ấn 而nhi 化hóa 。 神thần 氣khí 熈# 然nhiên 。 較giảo 生sanh 存tồn 倍bội 更cánh 開khai 朗lãng 。 一nhất 時thời 在tại 側trắc 者giả 。 俱câu 聞văn 蓮liên 華hoa 香hương 滿mãn 室thất 中trung 。 諸chư 子tử 奉phụng 命mệnh 入nhập 龕khám 。 觀quan 者giả 數sổ 千thiên 人nhân 。 歡hoan 喜hỷ 頂đảnh 禮lễ 。 其kỳ 詳tường 載tái 諸chư 本bổn 傳truyền 墓mộ 誌chí 云vân 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 母mẫu 遺di 命mạng 具cụ 龕khám 。 無vô 棺quan 槨# 。 無vô 迎nghênh 煞sát 神thần 。 無vô 燒thiêu [糸*氐]# 錢tiền 。 無vô 殺sát 牲# 以dĩ 祭tế 。 諸chư 子tử 隨tùy 順thuận 不bất 二nhị 。 吾ngô 聞văn 昔tích 有hữu 臨lâm 終chung 坐tọa 脫thoát 者giả 。 子tử 恐khủng 乖quai 名danh 教giáo 。 拽duệ 其kỳ 足túc 伸thân 之chi 。 父phụ 忽hốt 躍dược 臂tý 捶chúy 子tử 。 子tử 懼cụ 曰viết 。 助trợ 父phụ 坐tọa 脫thoát 耳nhĩ 。 視thị 今kim 日nhật 周chu 氏thị 諸chư 子tử 。 為vi 何hà 如như 。 先tiên 是thị 母mẫu 以dĩ 殘tàn 息tức 。 待đãi 子tử 至chí 授thọ 戒giới 。 子tử 適thích 稽khể 緩hoãn 。 母mẫu 曰viết 。

時thời 至chí 不bất 可khả 待đãi 矣hĩ 。 即tức 化hóa 去khứ 。 人nhân 以dĩ 為vi 恨hận 。 寧ninh 知tri 子tử 未vị 下hạ 船thuyền 舷# 。 羯yết 磨ma 已dĩ 竟cánh 。 噫# 諸chư 上thượng 善thiện 人nhân 。 同đồng 會hội 一nhất 處xứ 。 周chu 氏thị 之chi 母mẫu 子tử 。 不bất 其kỳ 然nhiên 歟# 。

明minh 吳ngô 母mẫu 方phương 氏thị 。 桐# 城thành 諸chư 生sanh 吳ngô 應ưng 道đạo 室thất 也dã 。 三tam 十thập 而nhi 寡quả 。 守thủ 志chí 念niệm 佛Phật 。 專chuyên 修tu 淨tịnh 土độ 。 一nhất 老lão 媼# 亦diệc 齋trai 戒giới 。 相tương 隨tùy 逐trục 二nhị 十thập 年niên 。 萬vạn 曆lịch 乙ất 酉dậu 。

時thời 年niên 五ngũ 十thập 矣hĩ 。 小tiểu 疾tật 呼hô 老lão 媼# 相tương 對đối 。 念niệm 佛Phật 不bất 輟chuyết 。 無vô 一nhất 語ngữ 及cập 他tha 務vụ 。 卒thốt 前tiền 一nhất 日nhật 。 沐mộc 浴dục 更cánh 衣y 。 明minh 晨thần 然nhiên 香hương 禮lễ 佛Phật 。 還hoàn 坐tọa 一nhất 榻tháp 而nhi 逝thệ 。 有hữu 子tử 用dụng 先tiên 。 第đệ 進tiến 士sĩ 開khai 府phủ 越việt 中trung 。

明minh 張trương 母mẫu 陶đào 氏thị 。 為vi 長trường/trưởng 水thủy 守thủ 約ước 居cư 士sĩ 繼kế 室thất 。 居cư 士sĩ 奉phụng 佛Phật 。 母mẫu 化hóa 之chi 。 日nhật 。 課khóa 誦tụng 無vô 間gian 。 居cư 士sĩ 出xuất 禮lễ 普phổ 陀đà 。 母mẫu 謂vị 二nhị 子tử 曰viết 。 吾ngô 平bình 日nhật 叅# 。 是thị 心tâm 作tác 佛Phật 。 是thị 心tâm 是thị 佛Phật 二nhị 語ngữ 。 今kim 始thỉ 悟ngộ 。 初sơ 四tứ 日nhật 吾ngô 行hành 矣hĩ 。 及cập 期kỳ 端đoan 坐tọa 而nhi 逝thệ 。 次thứ 日nhật 居cư 士sĩ 歸quy 。 成thành 殮liễm 。 俄nga 而nhi 棺quan 上thượng 出xuất 青thanh 蓮liên 花hoa 五ngũ 朵đóa 。 居cư 士sĩ 大đại 駭hãi 異dị 。 自tự 愧quý 恆hằng 常thường 與dữ 俱câu 。 不bất 知tri 其kỳ 道Đạo 行hạnh 如như 此thử 。 遠viễn 近cận 見kiến 聞văn 。 靡mĩ 不bất 歎thán 慕mộ 。

明minh 陳trần 母mẫu 朱chu 氏thị 。 吳ngô 郡quận 嘉gia 定định 人nhân 。 濬# 川xuyên 居cư 士sĩ 室thất 也dã 。 孝hiếu 慈từ 天thiên 植thực 。 素tố 向hướng 三tam 寳# 。 年niên 八bát 十thập 一nhất 。 其kỳ 子tử 叅# 雲vân 栖tê 。 歸quy 導đạo 以dĩ 念niệm 佛Phật 往vãng 生sanh 。 遂toại 篤đốc 志chí 淨tịnh 業nghiệp 。 越việt 二nhị 載tái 示thị 疾tật 。 卒thốt 之chi 前tiền 三tam 日nhật 。 堂đường 前tiền 大đại 呼hô 母mẫu 名danh 者giả 三tam 。 母mẫu 云vân 有hữu 二nhị 青thanh 衣y 在tại 此thử 。

時thời 病bệnh 久cửu 孱# 困khốn 。 忽hốt 躍dược 起khởi 竪thụ 脊tích 端đoan 坐tọa 。 諸chư 子tử 勸khuyến 其kỳ 寢tẩm 息tức 。 乃nãi 吉cát 祥tường 而nhi 逝thệ 。 迎nghênh 尸thi 中trung 堂đường 。 仰ngưỡng 臥ngọa 之chi 。 尸thi 自tự 轉chuyển 西tây 向hướng 。 一nhất 時thời 駭hãi 異dị 。 以dĩ 為vi 精tinh 誠thành 所sở 感cảm 。

明minh 陸lục 母mẫu 徐từ 氏thị 。 嘉gia 定định 人nhân 孀# 居cư 刻khắc 志chí 淨tịnh 業nghiệp 。 夫phu 昔tích 有hữu 千thiên 金kim 出xuất 貸thải 。 焚phần 券khoán 不bất 取thủ 。 奩# 具cụ 罄khánh 以dĩ 施thí 人nhân 。 恆hằng 于vu 佛Phật 所sở 。 禮lễ 誦tụng 不bất 輟chuyết 。 如như 是thị 者giả 十thập 載tái 。 一nhất 夕tịch 忽hốt 呼hô 侍thị 人nhân 曰viết 。 看khán 東đông 方phương 光quang 發phát 否phủ/bĩ 。 我ngã 往vãng 生sanh 時thời 至chí 矣hĩ 。 汝nhữ 軰# 可khả 助trợ 我ngã 。 遂toại 高cao 聲thanh 合hợp 掌chưởng 而nhi 逝thệ 。

明minh 吳ngô 母mẫu 佘# 氏thị 。 休hưu 寧ninh 人nhân 。 其kỳ 夫phu 吳ngô 漢hán 。 稟bẩm 戒giới 雲vân 栖tê 。 名danh 廣quảng [打-丁+卯]# 。 弟đệ 名danh 廣quảng 就tựu 。 佘# 氏thị 遙diêu 禮lễ 。 為vi 優Ưu 婆Bà 夷Di 。 名danh 廣quảng 惟duy 。 自tự 皈quy 信tín 後hậu 。 并tinh 解giải 華hoa 飾sức 。 淨tịnh 掃tảo 蒲bồ 團đoàn 。 閉bế 戶hộ 焚phần 修tu 。 專chuyên 心tâm 淨tịnh 土độ 。 不bất 復phục 關quan 家gia 政chánh 矣hĩ 。 晨thần 昏hôn 課khóa 式thức 。 覆phú 誦tụng 無vô 闕khuyết 。 飯phạn 僧Tăng 虔kiền 禮lễ 。 雖tuy 貧bần 病bệnh 不bất 恤tuất 也dã 。 一nhất 夕tịch 感cảm 異dị 僧Tăng 現hiện 夢mộng 。 指chỉ 金kim 剛cang 經kinh 謂vị 曰viết 。 授thọ 汝nhữ 般Bát 若Nhã 。 為vi 淨tịnh 土độ 資tư 粮# 。 惟duy 驚kinh 喜hỷ 。 即tức 日nhật 加gia 誦tụng 金kim 剛cang 。 終chung 身thân 無vô 缺khuyết 。 餘dư 時thời 斂liểm 目mục 枯khô 坐tọa 。 澄trừng 心tâm 念niệm 佛Phật 。 凡phàm 女nữ 伴bạn 相tương/tướng 謁yết 。 不bất 及cập 他tha 語ngữ 。 但đãn 告cáo 以dĩ 女nữ 身thân 。 眾chúng 苦khổ 所sở 集tập 。 當đương 樂nhạo/nhạc/lạc 遠viễn 離ly 。 問vấn 何hà 以dĩ 得đắc 度độ 女nữ 身thân 。 則tắc 曰viết 。 西tây 方phương 故cố 無vô 是thị 種chủng 也dã 。 念niệm 佛Phật 求cầu 生sanh 。 是thị 永vĩnh 永vĩnh 遠viễn 離ly 義nghĩa 。 歲tuế 乙ất 卯mão 九cửu 月nguyệt 既ký 望vọng 。 示thị 微vi 疾tật 。 至chí 十thập 月nguyệt 八bát 日nhật 異dị 香hương 滿mãn 室thất 。 謂vị 家gia 人nhân 曰viết 。 若nhược 等đẳng 皆giai 聞văn 異dị 香hương 乎hồ 。 其kỳ 長trường/trưởng 女nữ 輒triếp 聞văn 之chi 。 猶do 趨xu 佛Phật 室thất 。 視thị 鼎đỉnh 內nội 香hương 則tắc 故cố 未vị 煙yên 也dã 。 乃nãi 誡giới 其kỳ 夫phu 若nhược 子tử 曰viết 。 期kỳ 至chí 矣hĩ 。 卻khước 後hậu 七thất 日nhật 。 吾ngô 當đương 往vãng 生sanh 。 家gia 人nhân 不bất 遽cự 信tín 。 至chí 期kỳ 從tùng 容dung 起khởi 。 沐mộc 浴dục 更cánh 衣y 。 合hợp 掌chưởng 仰ngưỡng 視thị 曰viết 。 觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ 來lai 迎nghênh 我ngã 矣hĩ 。 亟# 旋toàn 足túc 趺phu 坐tọa 。 而nhi 左tả 不bất 恭cung 。 命mạng 侍thị 者giả 強cường/cưỡng 旋toàn 之chi 。 [打-丁+卯]# 曰viết 。 西tây 方phương 大Đại 士Sĩ 臨lâm 汝nhữ 左tả 跏già 右hữu 脇hiếp 。 寧ninh 有hữu 勝thắng 劣liệt 乎hồ 。 惟duy 乃nãi 高cao 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 吉cát 祥tường 而nhi 逝thệ 。 世thế 壽thọ 六lục 十thập 有hữu 五ngũ 。

明minh 劉lưu 貞trinh 母mẫu 。 項hạng 氏thị 。 嘉gia 興hưng 人nhân 。 年niên 十thập 四tứ 適thích 海hải 鹽diêm 劉lưu 生sanh 世thế 芳phương 。 生sanh 子tử 祖tổ 錫tích 。 歲tuế 餘dư 而nhi 寡quả 。 年niên 二nhị 十thập 一nhất 。 遂toại 屏bính 跡tích 小tiểu 樓lâu 。 侍thị 大Đại 士Sĩ 像tượng 。 一nhất 燈đăng 熒# 熒# 。 日nhật 與dữ 姑cô 錢tiền 淑thục 人nhân 。 保bảo 母mẫu 柴sài 氏thị 廣quảng 忠trung 。 學học 習tập 內nội 典điển 。 棲tê 心tâm 簡giản 靜tĩnh 。 不bất 知tri 身thân 在tại 娑sa 婆bà 也dã 。 撫phủ 孤cô 子tử 成thành 立lập 。 同đồng 謁yết 雲vân 栖tê 。 法pháp 名danh 廣quảng 信tín 。 領lãnh 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 。 之chi 旨chỉ 以dĩ 歸quy 。 手thủ 書thư 法pháp 華hoa 經kinh 。 回hồi 向hướng 西tây 方phương 。 禮lễ 誦tụng 之chi 殷ân 。 寒hàn 暄# 一nhất 致trí 。 氷băng 霜sương 之chi 操thao 。 益ích 為vi 凜# 然nhiên 。 由do 是thị 譽dự 播bá 鄉hương 評bình 。 旌tinh 榮vinh 帝đế 錫tích 。 計kế 從tùng 子tử 問vấn 道đạo 雲vân 栖tê 者giả 三tam 。 萬vạn 曆lịch 戊# 午ngọ 仲trọng 夏hạ 。 以dĩ 其kỳ 夫phu 四tứ 稔# 諱húy 辰thần 。 復phục 至chí 山sơn 中trung 追truy 修tu 佛Phật 事sự 。 別biệt 居cư 一nhất 室thất 。 隨tùy 聲thanh 禮lễ 懺sám 。 因nhân 聞văn 法Pháp 華hoa 講giảng 義nghĩa 。 忽hốt 有hữu 省tỉnh 。 歸quy 而nhi 志chí 行hành 彌di 厲lệ 。 迎nghênh 秋thu 示thị 疾tật 兩lưỡng 月nguyệt 。 踵chủng 息tức 綿miên 綿miên 。 正chánh 念niệm 靡mĩ 間gian 。 九cửu 月nguyệt 晦hối 母mẫu 誕đản 辰thần 也dã 。 命mạng 子tử 就tựu 其kỳ 邑ấp 慶khánh 壽thọ 寺tự 禮lễ 懺sám 三tam 日nhật 。 甫phủ 訖ngật 。 於ư 十thập 月nguyệt 朔sóc 。 漏lậu 下hạ 二nhị 鼓cổ 。 身thân 津tân 津tân 微vi 汗hãn 。 子tử 侍thị 榻tháp 下hạ 。 因nhân 進tiến 曰viết 。 母mẫu 覺giác 有hữu 不bất 寧ninh 處xứ 否phủ/bĩ 。 荅# 曰viết 。 無vô 諸chư 痛thống 苦khổ 。 不bất 受thọ 惡ác 纏triền 。 子tử 復phục 為vi 勸khuyến 進tấn 。 則tắc 曰viết 汝nhữ 勿vật 多đa 言ngôn 。 此thử 皆giai 我ngã 所sở 記ký 憶ức 。 我ngã 自tự 徑kính 直trực 念niệm 去khứ 矣hĩ 。 因nhân 稱xưng 彌di 陀đà 名danh 觀quán 音âm 名danh 。 手thủ 承thừa 接tiếp 引dẫn 佛Phật 像tượng 。 及cập 雲vân 栖tê 像tượng 。 泊bạc 然nhiên 而nhi 逝thệ 。 世thế 壽thọ 六lục 十thập 命mạng 以dĩ 遺di 髮phát 入nhập 雲vân 栖tê 普phổ 同đồng 塔tháp 。

明minh 沈trầm 氏thị 大đại 珍trân 。 姑cô 蘇tô 蔡thái 居cư 士sĩ 善thiện 道đạo 室thất 也dã 。 伉# 儷# 同đồng 志chí 。 皈quy 依y 雲vân 栖tê 秉bỉnh 五Ngũ 戒Giới 。 專chuyên 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 每mỗi 相tương 對đối 莊trang 誦tụng 諸chư 大Đại 乘Thừa 。 寒hàn 暑thử 靡mĩ 間gian 。 乙ất 丑sửu 新tân 正chánh 。 其kỳ 弟đệ 文văn 學học 邀yêu 歸quy 寧ninh 辭từ 之chi 。 復phục 以dĩ 秋thu 請thỉnh 。 笑tiếu 曰viết 。 無vô 常thường 迅tấn 速tốc 。 我ngã 豈khởi 復phục 能năng 食thực 新tân 弟đệ 宅trạch 哉tai 。 弟đệ 與dữ 居cư 士sĩ 。 咸hàm 訝nhạ 之chi 。 然nhiên 謂vị 此thử 或hoặc 達đạt 生sanh 語ngữ 。 未vị 足túc 為vi 讖sấm 也dã 。 不bất 一nhất 月nguyệt 而nhi 病bệnh 作tác 。 猶do 手thủ 製chế 錦cẩm 袱# 十thập 餘dư 方phương 。 莊trang 嚴nghiêm 法pháp 寳# 。 始thỉ 伏phục 枕chẩm 。 葢# 完hoàn 其kỳ 夙túc 志chí 。 恐khủng 侍thị 婢tỳ 誤ngộ 用dụng 耳nhĩ 。 臨lâm 終chung 前tiền 三tam 日nhật 。 即tức 囑chúc 居cư 士sĩ 為vi 整chỉnh 龕khám 。 造tạo 緇# 衣y 。 取thủ 雲vân 栖tê 病bệnh 堂đường 警cảnh 策sách 語ngữ 。 朝triêu 夕tịch 誦tụng 其kỳ 旁bàng 。 頓đốn 息tức 萬vạn 緣duyên 。 一nhất 心tâm 念niệm 佛Phật 。 以dĩ 遲trì 蓮liên 臺đài 之chi 至chí 。 見kiến 侍thị 疾tật 人nhân 不bất 睡thụy 。 則tắc 諭dụ 曰viết 。 爾nhĩ 慮lự 不bất 及cập 見kiến 我ngã 往vãng 生sanh 乎hồ 。 我ngã 行hành 定định 以dĩ 相tương/tướng 報báo 。 決quyết 不bất 暗ám 別biệt 汝nhữ 也dã 。 一nhất 日nhật 忽hốt 自tự 稱xưng 樂nhạo/nhạc/lạc 者giả 數số 四tứ 。 婢tỳ 問vấn 故cố 。 荅# 曰viết 。 床sàng 褥nhục 債trái 已dĩ 得đắc 脫thoát 離ly 。 豈khởi 非phi 快khoái 事sự 。 婢tỳ 遽cự 白bạch 居cư 士sĩ 。 居cư 士sĩ 趨xu 視thị 。 則tắc 問vấn 今kim 為vi 何hà 日nhật 。 明minh 後hậu 日nhật 有hữu 凶hung 咎cữu 乎hồ 。 居cư 士sĩ 曰viết 。 今kim 日nhật 吉cát 祥tường 。 明minh 後hậu 日nhật 皆giai 俗tục 所sở 忌kỵ 重trọng/trùng 喪táng 也dã 。 珍trân 即tức 應ưng 曰viết 。 念niệm 佛Phật 人nhân 。 若nhược 以dĩ 惡ác 日nhật 死tử 。 不bất 幾kỷ 退thoái 信tín 心tâm 乎hồ 。 吾ngô 行hành 矣hĩ 。 遂toại 令linh 人nhân 請thỉnh 尼ni 師sư 。 暨kỵ 同đồng 念niệm 佛Phật 諸chư 媼# 。 既ký 集tập 即tức 索sách 湯thang 盥quán 沐mộc 。 着trước 衣y 趺phu 坐tọa 。 手thủ 執chấp 彌di 陀đà 接tiếp 引dẫn 幡phan 。 亟# 呼hô 取thủ 觀quán 音âm 兜đâu 戴đái 於ư 首thủ 。 乃nãi 同đồng 眾chúng 念niệm 佛Phật 。 且thả 囑chúc 眾chúng 念niệm 佛Phật 聲thanh 母mẫu 太thái 急cấp 。 母mẫu 過quá 高cao 。 於ư 是thị 異dị 口khẩu 共cộng 念niệm 。 和hòa 適thích 如như 平bình 時thời 。 先tiên 一nhất 夜dạ 有hữu 老lão 媼# 。 夢mộng 菩Bồ 薩Tát 數số 人nhân 。 幢tràng 旛phan 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 迎nghênh 珍trân 往vãng 西tây 方phương 。 旦đán 即tức 探thám 問vấn 。 見kiến 珍trân 端đoan 坐tọa 欲dục 化hóa 。 眾chúng 知tri 媼# 夢mộng 。 大đại 異dị 之chi 。 來lai 觀quán 者giả 環hoàn 列liệt 。 疑nghi 信tín 相tương/tướng 半bán 。 即tức 居cư 士sĩ 亦diệc 私tư 念niệm 言ngôn 。 預dự 知tri 時thời 至chí 。 談đàm 何hà 容dung 易dị 。 惺tinh 然nhiên 若nhược 此thử 。 倘thảng 娑sa 婆bà 尚thượng 有hữu 一nhất 日nhật 緣duyên 。 如như 人nhân 疑nghi 誚tiếu 何hà 。 少thiểu 選tuyển 念niệm 佛Phật 未vị 千thiên 聲thanh 。 珍trân 已dĩ 安an 然nhiên 而nhi 逝thệ 。 目mục [目*(宜/八)]# 唇thần 動động 。 蓋cái 平bình 時thời 所sở 習tập 金kim 剛cang 持trì 。 到đáo 此thử 猶do 能năng 不bất 亂loạn 。 煖noãn 氣khí 自tự 足túc 捨xả 至chí 頂đảnh 而nhi 盡tận 。 其kỳ 召triệu 眾chúng 在tại 巳tị 初sơ 。 捨xả 煖noãn 纔tài 亭đình 午ngọ 也dã 。 扶phù 入nhập 龕khám 顏nhan 色sắc 不bất 變biến 。 儼nghiễm 坐tọa 如như 生sanh 。 遠viễn 近cận 聞văn 之chi 。 莫mạc 不bất 歎thán 仰ngưỡng 。 珍trân 止chỉ 生sanh 一nhất 女nữ 。 孝hiếu 且thả 敏mẫn 。 年niên 十thập 四tứ 。 日nhật 誦tụng 金kim 剛cang 經kinh 。 稟bẩm 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 持trì 齋trai 念niệm 佛Phật 。 出xuất 閣các 踰du 年niên 先tiên 珍trân 卒thốt 。 卒thốt 時thời 亦diệc 念niệm 佛Phật 安an 詳tường 而nhi 往vãng 。 則tắc 珍trân 所sở 薰huân 習tập 。 其kỳ 同đồng 為vi 西tây 方phương 之chi 歸quy 乎hồ 。

已dĩ 上thượng 三tam 人nhân 。 皆giai 親thân 稟bẩm 雲vân 栖tê 戒giới 法pháp 。 或hoặc 遙diêu 禮lễ 。 或hoặc 面diện 謁yết 。 篤đốc 行hành 淨tịnh 土độ 之chi 教giáo 。 雖tuy 後hậu 雲vân 栖tê 而nhi 往vãng 。 其kỳ 西tây 生sanh 證chứng 驗nghiệm 。 詳tường 見kiến 慧tuệ 文văn 仁nhân 安an 古cổ 德đức 諸chư 法Pháp 師sư 所sở 紀kỷ 。 茲tư 皆giai 略lược 錄lục 平bình 生sanh 行hạnh 願nguyện 。 終chung 時thời 祥tường 瑞thụy 。 以dĩ 為vi 皈quy 心tâm 三tam 寳# 者giả 勸khuyến 。

明minh 趙triệu 母mẫu 張trương 孺nhụ 人nhân 大đại 年niên 。 精tinh 嚴nghiêm 齋trai 戒giới 。 深thâm 解giải 禪thiền 理lý 。 四tứ 十thập 餘dư 年niên 。 皈quy 心tâm 淨tịnh 土độ 。 其kỳ 父phụ 平bình 湖hồ 人nhân 。 字tự 心tâm 宇vũ 。 為vi 海hải 陵lăng 令linh 。 母mẫu 沈trầm 氏thị 吳ngô 興hưng 人nhân 。 其kỳ 外ngoại 祖tổ 建kiến 山sơn 沈trầm 公công 。 夜dạ 夢mộng 一nhất 女nữ 入nhập 室thất 。 坐tọa 紗# 厨trù 中trung 。 面diện 紫tử 金kim 色sắc 。 寤ngụ 而nhi 語ngữ 曰viết 。 子tử 舍xá 必tất 誕đản 女nữ 。 女nữ 亦diệc 非phi 常thường 人nhân 。 將tương 現hiện 婦phụ 女nữ 身thân 。 而nhi 說thuyết 法Pháp 者giả 。 令linh 人nhân 視thị 之chi 。 而nhi 孺nhụ 人nhân 生sanh 矣hĩ 。 年niên 甫phủ 七thất 齡linh 。 岐kỳ 嶷# 端đoan 正chánh 。 根căn 器khí [聰-囪+自]# 利lợi 。 善thiện 誦tụng 諸chư 書thư 。 尤vưu 喜hỷ 內nội 典điển 。 常thường 持trì 彌di 陀đà 聖thánh 號hiệu 。 及cập 笄# 。 歸quy 同đồng 邑ấp 孝hiếu 廉liêm 趙triệu 君quân 瞻chiêm 巖nham 。 樸phác 素tố 自tự 如như 。 奩# 中trung 已dĩ 携huề 金kim 像tượng 。 晨thần 昏hôn 頂đảnh 禮lễ 。 年niên 三tam 十thập 遂toại 嚴nghiêm 持trì 齋trai 戒giới 。 誦tụng 華hoa 嚴nghiêm 諸chư 經kinh 。 寒hàn 暑thử 不bất 廢phế 。 歲tuế 除trừ 則tắc 炷chú 香hương 於ư 臂tý 。 以dĩ 報báo 四Tứ 恩Ân 。 手thủ 書thư 法pháp 華hoa 金kim 剛cang 各các 一nhất 部bộ 。 航# 海hải 登đăng 普phổ 陀đà 者giả 二nhị 。 叅# 天Thiên 竺Trúc 大Đại 士Sĩ 。 遂toại 謁yết 雲vân 栖tê 。 授thọ 名danh 大đại 年niên 。 及cập 歸quy 屏bính 跡tích 小tiểu 樓lâu 。 內nội 奉phụng 旃chiên 檀đàn 聖thánh 容dung 。 及cập 琅lang 函hàm 寳# 笈cấp 。 人nhân 不bất 得đắc 褻tiết 。 孺nhụ 人nhân 秉bỉnh 戒giới 益ích 虔kiền 。 誦tụng 經Kinh 益ích 勤cần 。 悲bi 憫mẫn 好hiếu 施thí 。 內nội 外ngoại 感cảm 之chi 。 然nhiên 而nhi 百bách 八bát 在tại 手thủ 。 默mặc 然nhiên 內nội 觀quán 。 叅# 究cứu 念niệm 佛Phật 是thị 誰thùy 。 恍hoảng 若nhược 有hữu 得đắc 。 自tự 記ký 諸chư 簡giản 。 年niên 七thất 十thập 七thất 。 仲trọng 秋thu 示thị 微vi 疾tật 。 屏bính 去khứ 藥dược 餌nhị 。 命mạng 其kỳ 子tử 以dĩ # 曰viết 。 我ngã 用dụng 力lực 數sổ 十thập 年niên 。 今kim 日nhật 方phương 得đắc 圓viên 滿mãn 。 疇trù 昔tích 之chi 夜dạ 。 夢mộng 紅hồng 日nhật 初sơ 升thăng 。 蓮liên 房phòng 半bán 吐thổ 。 所sở 適thích 勝thắng 境cảnh 。 頗phả 為vi 佳giai 妙diệu 。 不bất 似tự 娑sa 婆bà 苦khổ 濁trược 。 命mạng # 為vi 我ngã 擇trạch 歸quy 期kỳ 。 含hàm 笑tiếu 述thuật 偈kệ 云vân 。 磨ma 劫kiếp 多đa 端đoan 。 方phương 成thành 大Đại 道Đạo 。 冤oan 親thân 幻huyễn 聚tụ 。 抽trừu 身thân 須tu 早tảo 。

時thời 恙dạng 未vị 遽cự 篤đốc 。 # 等đẳng 聞văn 命mạng 驚kinh 痛thống 。 不bất 知tri 所sở 出xuất 。 精tinh 揀giản 後hậu 閏nhuận 月nguyệt 初sơ 十thập 日nhật 巳tị 時thời 。 催thôi 督# 再tái 三tam 。 不bất 得đắc 已dĩ 報báo 命mạng 。 孺nhụ 人nhân 閱duyệt 竟cánh 喜hỷ 極cực 曰viết 。 我ngã 今kim 得đắc 全toàn 歸quy 矣hĩ 。 呼hô 褒bao 云vân 。 吾ngô 有hữu 遺di 金kim 百bách 鍰# 。 為vi 我ngã 走tẩu 雲vân 栖tê 。 作tác 水thủy 陸lục 普phổ 度độ 大đại 齋trai 。 以dĩ 完hoàn 夙túc 願nguyện 。 復phục 命mạng 老lão 婢tỳ 曰viết 。 速tốc 請thỉnh 吾ngô 導đạo 師sư 來lai 。 則tắc 雙song 節tiết 庵am 陸lục 貞trinh 師sư 是thị 。 貞trinh 師sư 名danh 大đại 秩# 。 仝# 受thọ 雲vân 栖tê 大đại 師sư 記ký 莂biệt 。 功công 行hành 甚thậm 高cao 。 平bình 日nhật 所sở 供cúng 養dường 。 最tối 崇sùng 信tín 者giả 也dã 。 語ngữ 畢tất 。 遂toại 命mạng 具cụ 浴dục 。 是thị 日nhật 眾chúng 猶do 懷hoài 疑nghi 。 孺nhụ 人nhân 則tắc 刻khắc 指chỉ 定định 時thời 。 須tu 貞trinh 師sư 至chí 。 謂vị 眾chúng 曰viết 。 可khả 盡tận 稱xưng 佛Phật 號hiệu 。 送tống 我ngã 西tây 歸quy 。 左tả 執chấp 接tiếp 引dẫn 長trường/trưởng 幡phan 。 右hữu 手thủ 結kết 三tam 昧muội 印ấn 。 眾chúng 等đẳng 稱xưng 念niệm 之chi 次thứ 。 漸tiệm 聞văn 陀đà 字tự 聲thanh 低đê 。 而nhi 孺nhụ 人nhân 逝thệ 矣hĩ 。 通thông 體thể 已dĩ 寒hàn 。 頂đảnh 際tế 如như 火hỏa 。 廻hồi 計kế 所sở 擇trạch 歸quy 期kỳ 。 不bất 爽sảng 漏lậu 刻khắc 云vân 。

靖tĩnh 節tiết 自tự 哂# 總tổng 角giác 聞văn 道đạo 。 白bạch 首thủ 無vô 成thành 。 今kim 張trương 氏thị 四tứ 十thập 餘dư 年niên 。 精tinh 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 笄# 齡linh 學học 道Đạo 。 皓hạo 首thủ 成thành 功công 。 刻khắc 期kỳ 西tây 歸quy 。 可khả 謂vị 奇kỳ 矣hĩ 。 諸chư 子tử 若nhược 孫tôn 森sâm 森sâm 玉ngọc 立lập 。 敬kính 述thuật 行hành 業nghiệp 。 附phụ 西tây 生sanh 傳truyền 。 則tắc 校giáo 匍bồ 匐bặc 而nhi 請thỉnh 諛du 墓mộ 文văn 者giả 。 不bất 啻# 天thiên 淵uyên 矣hĩ 。

明minh 徐từ 氏thị 女nữ 成thành 聖thánh 。 須tu 江giang 道Đạo 人Nhân 徐từ 智trí 逢phùng 女nữ 也dã 。 生sanh 稟bẩm 夙túc 慧tuệ 。 甫phủ 能năng 言ngôn 。 乳nhũ 母mẫu 懷hoài 抱bão 向hướng 火hỏa 。 即tức 曰viết 。 我ngã 在tại 懷hoài 中trung 煖noãn 。 野dã 外ngoại 禽cầm 鳥điểu 有hữu 衣y 乎hồ 。 母mẫu 曰viết 。 羽vũ 毛mao 亦diệc 煖noãn 。 曰viết 一nhất 切thiết 羽vũ 毛mao 如như 。 此thử 苦khổ 。 作tác 何hà 度độ 之chi 。 一nhất 日nhật 鄰lân 家gia 失thất 火hỏa 。 延diên 燒thiêu 其kỳ 屋ốc 。 值trị 家gia 無vô 人nhân 。 女nữ 端đoan 坐tọa 念niệm 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 火hỏa 應ưng 聲thanh 滅diệt 。 十thập 歲tuế 隨tùy 父phụ 學học 經kinh 受thọ 戒giới 。 通thông 法pháp 華hoa 楞lăng 嚴nghiêm 金kim 剛cang 諸chư 經kinh 。 三tam 十thập 餘dư 部bộ 。 觸xúc 目mục 契khế 旨chỉ 。 宛uyển 如như 宿túc 習tập 。 依y 本bổn 邑ấp 童đồng 女nữ 鄭trịnh 成thành 真chân 。 同đồng 修tu 淨tịnh 業nghiệp 。 成thành 真chân 者giả 。 女nữ 中trung 大đại 善Thiện 知Tri 識Thức 也dã 。 針châm 芥giới 互hỗ 投đầu 。 兩lưỡng 相tương/tướng 策sách 進tiến 。 早tảo 晚vãn 念niệm 佛Phật 。 不bất 輟chuyết 。 麗lệ 空không 法Pháp 師sư 。 白bạch 之chi 雲vân 栖tê 大đại 師sư 。 歎thán 曰viết 。 此thử 二nhị 童đồng 女nữ 。 娑Sa 婆Bà 界Giới 中trung 。 未vị 曾tằng 有hữu 也dã 。 萬vạn 曆lịch 戊# 午ngọ 春xuân 。 辭từ 真chân 曰viết 。 吾ngô 世thế 緣duyên 盡tận 於ư 五ngũ 月nguyệt 中trung 。 今kim 欲dục 歸quy 省tỉnh 。 永vĩnh 別biệt 姊tỷ 矣hĩ 。 至chí 四tứ 月nguyệt 微vi 疾tật 。 父phụ 請thỉnh 醫y 。 止chỉ 之chi 曰viết 。 四tứ 大đại 假giả 合hợp 。 緣duyên 盡tận 則tắc 散tán 。 藥dược 何hà 能năng 留lưu 。 五ngũ 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 蚤tảo 。 謂vị 父phụ 曰viết 。 吾ngô 心tâm 空không 無vô 礙ngại 。 今kim 日nhật 離ly 膝tất 下hạ 矣hĩ 。 父phụ 曰viết 。 此thử 中trung 有hữu 何hà 吉cát 祥tường 。 荅# 曰viết 。 吾ngô 生sanh 平bình 無vô 愛ái 心tâm 。 此thử 時thời 止chỉ 是thị 寂tịch 常thường 境cảnh 界giới 而nhi 巳tị 。 父phụ 請thỉnh 僧Tăng 念niệm 彌di 陀đà 經kinh 。 曰viết 。 彌di 陀đà 自tự 性tánh 。 何hà 用dụng 外ngoại 助trợ 。 遂toại 索sách 香hương 湯thang 澡táo 豆đậu 沐mộc 浴dục 。 淨tịnh 衣y 趺phu 坐tọa 而nhi 化hóa 。 容dung 顏nhan 如như 生sanh 。 頂đảnh 心tâm 煖noãn 氣khí 後hậu 盡tận 。 觀quán 者giả 歎thán 慕mộ 。

仁nhân 安an 法Pháp 師sư 贊tán 曰viết 生sanh 稟bẩm 夙túc 慧tuệ 。 其kỳ 隔cách 陰ấm 不bất 昧muội 者giả 乎hồ 。 純thuần 一nhất 童đồng 真chân 。 末mạt 後hậu 分phân 明minh 。 其kỳ 證chứng 聖thánh 果Quả 而nhi 上thượng 品phẩm 者giả 乎hồ 。 或hoặc 曰viết 世thế 壽thọ 二nhị 十thập 有hữu 三tam 。 恐khủng 念niệm 力lực 未vị 深thâm 耳nhĩ 。 曰viết 僧Tăng 祗chi 一nhất 念niệm 。 其kỳ 以dĩ 化hóa 身thân 。 而nhi 示thị 短đoản 促xúc 者giả 乎hồ 。 夫phu 如như 此thử 來lai 。 如như 此thử 去khứ 。 如như 此thử 修tu 。 如như 此thử 證chứng 。 此thử 道Đạo 人Nhân 家gia 本bổn 分phần/phân 事sự 也dã 。 亦diệc 何hà 必tất 傳truyền 。 苐# 不bất 敢cảm 為vi 化hóa 者giả 蘄kì 一nhất 法Pháp 施thí 。 亦diệc 不bất 敢cảm 為vi 將tương 來lai 靳# 一nhất 榜bảng 樣# 云vân 。

明minh 鄭trịnh 氏thị 女nữ 。 蘇tô 州châu 人nhân 。 年niên 七thất 歲tuế 遂toại 持trì 齋trai 戒giới 。 既ký 長trường/trưởng 。 誓thệ 不bất 適thích 人nhân 。 日nhật 誦tụng 金kim 剛cang 經kinh 為vi 業nghiệp 。 寒hàn 暑thử 不bất 輟chuyết 。 嘗thường 夢mộng 執chấp 金kim 剛cang 神thần 謂vị 曰viết 。 汝nhữ 持trì 經Kinh 甚thậm 篤đốc 。 誠thành 為vi 精tinh 進tấn 。 清thanh 泰thái 花hoa 中trung 。 有hữu 汝nhữ 名danh 矣hĩ 。 言ngôn 訖ngật 作tác 神thần 光quang 而nhi 去khứ 。 女nữ 覺giác 則tắc 欣hân 然nhiên 合hợp 掌chưởng 曰viết 。 我ngã 持trì 經Kinh 有hữu 驗nghiệm 矣hĩ 。 而nhi 更cánh 加gia 精tinh 進tấn 。 不bất 食thực 五ngũ 穀cốc 者giả 。 僅cận 十thập 年niên 。 隨tùy 時thời 樹thụ 果quả 。 接tiếp 命mạng 而nhi 巳tị 。 一nhất 日nhật 忽hốt 謂vị 宗tông 親thân 曰viết 。 執chấp 金kim 剛cang 神thần 。 扶phù 金kim 色sắc 蓮liên 華hoa 至chí 。 我ngã 當đương 歸quy 也dã 。 遂toại [目*(宜/八)]# 目mục 趺phu 坐tọa 而nhi 逝thệ 。 異dị 香hương 終chung 日nhật 不bất 息tức 。 (# 見kiến 金kim 剛cang 證chứng 果Quả 錄lục )# 。

女nữ 子tử 貞trinh 不bất 字tự 。 自tự 七thất 齡linh 迨đãi 終chung 。 不bất 變biến 厥quyết 志chí 。 十thập 年niên 茹như 果quả 。 不bất 食thực 五ngũ 穀cốc 。 尤vưu 為vi 特đặc 異dị 。 誦tụng 經Kinh 精tinh 誠thành 。 感cảm 通thông 神thần 明minh 。 奉phụng 方Phương 等Đẳng 之chi 教giáo 。 以dĩ 資tư 淨tịnh 業nghiệp 。 不bất 期kỳ 而nhi 合hợp 矣hĩ 。

往vãng 生sanh 惡ác 軰# 傳truyền

唐đường 京kinh 屠đồ 者giả 。 長trường/trưởng 安an 人nhân 。 京kinh 姓tánh 以dĩ 屠đồ 為vi 業nghiệp 。 因nhân 善thiện 導đạo 和hòa 尚thượng 勸khuyến 人nhân 念niệm 佛Phật 。 滿mãn 城thành 斷đoạn 肉nhục 。 京kinh 嫉tật 之chi 。 持trì 刀đao 入nhập 寺tự 。 興hưng 殺sát 害hại 意ý 。 導đạo 指chỉ 示thị 西tây 方phương 。 現hiện 淨tịnh 土độ 相tương/tướng 。 即tức 回hồi 心tâm 發phát 願nguyện 。 上thượng 高cao 樹thụ 念niệm 佛Phật 。 墮đọa 樹thụ 而nhi 終chung 。 眾chúng 見kiến 化hóa 佛Phật 引dẫn 天thiên 童đồng 子tử 從tùng 其kỳ 頂đảnh 門môn 而nhi 出xuất 。 (# 見kiến 統thống 紀kỷ )# 。

廣quảng 額ngạch 屠đồ 兒nhi 。 放phóng 下hạ 屠đồ 刀đao 云vân 。 我ngã 是thị 千thiên 佛Phật 一nhất 數số 今kim 京kinh 屠đồ 本bổn 欲dục 殺sát 善thiện 導đạo 。 及cập 見kiến 淨tịnh 土độ 相tương/tướng 。 乃nãi 能năng 自tự 殺sát 。 天thiên 童đồng 即tức 其kỳ 識thức 神thần 也dã 。 往vãng 生sanh 集tập 不bất 錄lục 。 豈khởi 以dĩ 墮đọa 樹thụ 同đồng 善thiện 導đạo 耶da 。

唐đường 張trương 鍾chung 馗# 。 同đồng 州châu 人nhân 。 初sơ 販phán 雞kê 於ư 長trường/trưởng 安an 。 遂toại 以dĩ 殺sát 鷄kê 為vi 業nghiệp 。 永vĩnh 徽# 九cửu 年niên 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 見kiến 屋ốc 南nam 羣quần 鷄kê 畢tất 集tập 。 忽hốt 一nhất 人nhân 着trước 緋phi 衣y 驅khu 羣quần 鷄kê 至chí 。 唱xướng 言ngôn 啄trác 啄trác 。 其kỳ 鷄kê 即tức 四tứ 向hướng 交giao 相tương/tướng 上thượng 啄trác 。 兩lưỡng 眼nhãn 出xuất 血huyết 。 呌khiếu 嘷hào 痛thống 苦khổ 。 在tại 牀sàng 不bất 能năng 堪kham 忍nhẫn 。 至chí 酉dậu 時thời 。 值trị 善thiện 光quang 寺tự 僧Tăng 弘hoằng 道đạo 見kiến 之chi 。 為vi 設thiết 聖thánh 像tượng 。 勸khuyến 令linh 念niệm 佛Phật 。 少thiểu 頃khoảnh 忽hốt 覺giác 香hương 氣khí 滿mãn 室thất 。 羣quần 鷄kê 散tán 去khứ 。 即tức 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 (# 統thống 紀kỷ 善thiện 人nhân 咏# 叅# 合hợp )# 。

怨oán 報báo 相tương/tướng 逼bức 。 念niệm 佛Phật 而nhi 解giải 。 彼bỉ 此thử 兩lưỡng 益ích 。 非phi 故cố 令linh 逃đào 避tị 也dã 。 弘hoằng 道đạo 誠thành 仁nhân 人nhân 哉tai 。

唐đường 張trương 善thiện 和hòa 。 長trường/trưởng 安an 人nhân 。 殺sát 牛ngưu 為vi 業nghiệp 。 臨lâm 終chung 之chi 時thời 。 見kiến 牛ngưu 無vô 數số 頭đầu 作tác 人nhân 言ngôn 曰viết 。 汝nhữ 殺sát 我ngã 命mạng 。 當đương 償thường 我ngã 。 善thiện 和hòa 於ư 是thị 大đại 怖bố 。 喚hoán 其kỳ 妻thê 而nhi 告cáo 曰viết 。 急cấp 請thỉnh 僧Tăng 來lai 救cứu 我ngã 。 僧Tăng 至chí 為vi 言ngôn 十thập 六lục 觀quán 經Kinh 云vân 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 作tác 不bất 善thiện 業nghiệp 。 應ưng 墮đọa 惡ác 道đạo 。 臨lâm 終chung 地địa 獄ngục 相tương/tướng 現hiện 。 善thiện 友hữu 告cáo 令linh 至chí 心tâm 。 具cụ 足túc 十thập 念niệm 。 稱xưng 南Nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 除trừ 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 。 善thiện 和hòa 大đại 呌khiếu 云vân 。 便tiện 入nhập 地địa 獄ngục 也dã 。 不bất 暇hạ 取thủ 香hương 爐lô 。 即tức 以dĩ 左tả 手thủ 擎kình 火hỏa 。 右hữu 手thủ 捻nẫm 香hương 。 轉chuyển 身thân 向hướng 西tây 。 厲lệ 聲thanh 念niệm 佛Phật 。 未vị 滿mãn 十thập 念niệm 。 乃nãi 曰viết 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 從tùng 西tây 來lai 迎nghênh 我ngã 。 已dĩ 與dữ 我ngã 寳# 座tòa 。 言ngôn 訖ngật 而nhi 終chung 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 觀quán 其kỳ 地địa 獄ngục 相tương/tướng 現hiện 。 手thủ 作tác 香hương 爐lô 。 蓋cái 勢thế 迫bách 情tình 急cấp 。 懇khẩn 苦khổ 精tinh 誠thành 。 更cánh 無vô 第đệ 二nhị 念niệm 矣hĩ 。 雖tuy 云vân 十thập 念niệm 。 寧ninh 不bất 遠viễn 過quá 悠du 悠du 者giả 。 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 念niệm 。 決quyết 定định 往vãng 生sanh 。 理lý 實thật 如như 是thị 。 或hoặc 疑nghi 菩Bồ 薩Tát 示thị 現hiện 者giả 。 容dung 有hữu 之chi 。 而nhi 不bất 盡tận 然nhiên 也dã 。

唐đường 雄hùng 俊# 。 成thành 都đô 人nhân 。 大đại 曆lịch 間gian 出xuất 家gia 為vi 僧Tăng 。 膽đảm 勇dũng 過quá 人nhân 。 不bất 守thủ 戒giới 律luật 。 而nhi 善thiện 於ư 講giảng 說thuyết 。 所sở 得đắc 施thí 利lợi 。 非phi 法pháp 而nhi 用dụng 。 嘗thường 罷bãi 道đạo 從tùng 戎nhung 。 尋tầm 逃đào 難nạn/nan 。 又hựu 復phục 僧Tăng 相tương/tướng 。 守thủ 名danh 節tiết 者giả 。 多đa 畏úy 避tị 之chi 。 因nhân 聞văn 經Kinh 說thuyết 。 一nhất 稱xưng 佛Phật 名danh 。 滅diệt 八bát 十thập 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 重trọng 罪tội 。 乃nãi 大đại 喜hỷ 曰viết 。 賴lại 有hữu 此thử 耳nhĩ 。 自tự 後hậu 雖tuy 為vi 惡ác 。 而nhi 念niệm 佛Phật 不bất 輟chuyết 。 丁đinh 未vị 二nhị 月nguyệt 忽hốt 暴bạo 亡vong 。 經kinh 宿túc 復phục 甦tô 。 言ngôn 至chí 冥minh 司ty 。 冥minh 官quan 曰viết 。 悞ngộ 追truy 汝nhữ 也dã 。 然nhiên 汝nhữ 罪tội 惡ác 不bất 少thiểu 。 可khả 略lược 經kinh 塗đồ 炭thán 。 令linh 吏lại 卒thốt 驅khu 入nhập 獄ngục 中trung 。 俊# 厲lệ 聲thanh 大đại 呼hô 曰viết 。 雄hùng 俊# 若nhược 入nhập 地địa 獄ngục 。 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 即tức 成thành 妄vọng 語ngữ 。 以dĩ 觀quán 經Kinh 云vân 。 下hạ 品phẩm 下hạ 生sanh 者giả 。 造tạo 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。 臨lâm 終chung 十thập 念niệm 。 尚thượng 得đắc 往vãng 生sanh 。 一nhất 稱xưng 佛Phật 名danh 。 滅diệt 無vô 量lượng 罪tội 。 俊# 雖tuy 造tạo 惡ác 。 不bất 作tác 五ngũ 逆nghịch 。 况# 平bình 日nhật 念niệm 佛Phật 。 罔võng 知tri 其kỳ 數số 。 若nhược 當đương 至chí 此thử 。 豈khởi 佛Phật 語ngữ 無vô 慿# 耶da 。 獄ngục 卒tốt 不bất 敢cảm 陵lăng 迫bách 。 即tức 以dĩ 其kỳ 語ngữ 報báo 王vương 。 王vương 召triệu 至chí 語ngữ 之chi 曰viết 。 汝nhữ 之chi 念niệm 佛Phật 。 本bổn 無vô 深thâm 信tín 。 可khả 還hoàn 人nhân 間gian 。 精tinh 進tấn 修tu 之chi 。 母mẫu 復phục 放phóng 逸dật 。 更cánh 厲lệ 初sơ 心tâm 。 俊# 既ký 甦tô 。 屢lũ 以dĩ 語ngữ 人nhân 。

時thời 人nhân 聞văn 其kỳ 說thuyết 。 嘲# 之chi 謂vị 曰viết 。 此thử 地địa 獄ngục 漏lậu 網võng 之chi 人nhân 也dã 。 俊# 乃nãi 入nhập 城thành 南nam 之chi 西tây 山sơn 。 齋trai 戒giới 念niệm 佛Phật 。 專chuyên 意ý 淨tịnh 土độ 。 越việt 四tứ 年niên 辛tân 亥hợi 三tam 月nguyệt 。 同đồng 軰# 訪phỏng 之chi 。 緇# 素tố 駢biền 集tập 。 俊# 喜hỷ 曰viết 。 吾ngô 時thời 至chí 矣hĩ 。 爾nhĩ 軰# 還hoàn 城thành 。 見kiến 吾ngô 親thân 知tri 。 為vi 吾ngô 語ngữ 曰viết 。 雄hùng 俊# 以dĩ 念niệm 佛Phật 力lực 。 得đắc 生sanh 淨tịnh 土độ 。 毋vô 以dĩ 為vi 地địa 獄ngục 漏lậu 網võng 人nhân 也dã 。 語ngữ 笑tiếu 之chi 間gian 。 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa 。 俄nga 頃khoảnh 見kiến 俊# 。 乘thừa 華hoa 臺đài 西tây 往vãng 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 薰huân 蕕# 不bất 同đồng 器khí 。 寧ninh 有hữu 且thả 造tạo 惡ác 且thả 念niệm 佛Phật 。 而nhi 得đắc 往vãng 生sanh 者giả 。 噫# 。 觀quán 賴lại 有hữu 此thử 耳nhĩ 之chi 一nhất 言ngôn 。 其kỳ 於ư 稱xưng 佛Phật 滅diệt 罪tội 之chi 語ngữ 。 葢# 信tín 入nhập 骨cốt 髓tủy 矣hĩ 。 即tức 此thử 一nhất 念niệm 。 力lực 重trọng/trùng 萬vạn 鈞quân 。 臨lâm 終chung 轉chuyển 業nghiệp 往vãng 生sanh 。 又hựu 何hà 疑nghi 哉tai 。

唐đường 惟duy 恭cung 。 荊kinh 州châu 人nhân 出xuất 家gia 法pháp 性tánh 寺tự 。 性tánh 憍kiêu 傲ngạo 。 慢mạn 上thượng 凌lăng 下hạ 。 親thân 狎hiệp 非phi 類loại 。 稍sảo 暇hạ 則tắc 誦tụng 經Kinh 念niệm 佛Phật 。 祈kỳ 生sanh 安an 養dưỡng 。 然nhiên 酒tửu 徒đồ 博bác 侶lữ 。 交giao 集tập 於ư 門môn 。 虚# 誑cuống 之chi 為vi 。 曾tằng 無vô 實thật 際tế 。 寺tự 僧Tăng 靈linh 巋# 同đồng 惡ác 相tướng 濟tế 。 其kỳ 行hành 肖tiếu 之chi 。 里lý 人nhân 譏cơ 之chi 曰viết 靈linh 巋# 作tác 盡tận 業nghiệp 。 惟duy 恭cung 繼kế 其kỳ 迹tích 。 地địa 獄ngục 千thiên 萬vạn 重trọng/trùng 。 莫mạc 厭yếm 排bài 頭đầu 入nhập 。 恭cung 聞văn 之chi 曰viết 。 我ngã 既ký 造tạo 業nghiệp 。 罪tội 無vô 所sở 逃đào 。 然nhiên 賴lại 淨tịnh 土độ 教giáo 主chủ 。 憫mẫn 我ngã 愆khiên 尤vưu 。 拔bạt 我ngã 塗đồ 炭thán 。 豈khởi 復phục 墮đọa 惡ác 道đạo 耶da 。 乾can/kiền/càn 寧ninh 二nhị 年niên 。 恭cung 病bệnh 將tương 亡vong 。 巋# 從tùng 外ngoại 而nhi 還hoàn 。 見kiến 伶# 人nhân 六lục 七thất 軰# 。 少thiếu 年niên 麗lệ 服phục 。 手thủ 執chấp 樂nhạc 器khí 。 若nhược 龜quy 茲tư 部bộ 。 問vấn 所sở 從tùng 來lai 。 荅# 曰viết 。 來lai 自tự 西tây 爾nhĩ 。 惟duy 恭cung 上thượng 人nhân 所sở 居cư 何hà 處xứ 。 巋# 指chỉ 示thị 之chi 。 一nhất 人nhân 於ư 懷hoài 中trung 出xuất 金kim 瓶bình 。 瓶bình 中trung 出xuất 一nhất 蓮liên 華hoa 。 其kỳ 合hợp 如như 拳quyền 俄nga 頃khoảnh 即tức 開khai 。 大đại 如như 盤bàn 盂vu 。 葉diệp 葉diệp 之chi 下hạ 。 迭điệt 出xuất 光quang 明minh 。 望vọng 寺tự 疾tật 馳trì 。 而nhi 忽hốt 不bất 見kiến 。 巋# 至chí 寺tự 聞văn 鐘chung 聲thanh 。 眾chúng 咸hàm 集tập 。 乃nãi 知tri 恭cung 已dĩ 死tử 矣hĩ 。 異dị 光quang 籠lung 罩# 其kỳ 室thất 。 聞văn 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 之chi 音âm 。 巋# 因nhân 言ngôn 所sở 見kiến 。 眾chúng 皆giai 驚kinh 異dị 。 巋# 亦diệc 守thủ 名danh 節tiết 。 遂toại 成thành 高cao 德đức 云vân 。

宋tống 瑩oánh 珂kha 。 受thọ 業nghiệp 霅# 川xuyên 瑤dao 山sơn 寺tự 。 初sơ 徧biến 叅# 教giáo 席tịch 禪thiền 門môn 。 以dĩ 疾tật 歸quy 瑤dao 山sơn 。 酒tửu 炙chích 無vô 所sở 擇trạch 。 忽hốt 自tự 竊thiết 念niệm 。 戒giới 業nghiệp 有hữu 闕khuyết 。 恐khủng 從tùng 流lưu 轉chuyển 。 令linh 同đồng 住trụ 取thủ 戒giới 珠châu 師sư 所sở 編biên 往vãng 生sanh 淨tịnh 土độ 傳truyền 。 對đối 牀sàng 讀đọc 之chi 。 凡phàm 讀đọc 一nhất 傳truyền 。 為vi 一nhất 首thủ 肯khẳng 。 既ký 而nhi 擇trạch 一nhất 室thất 面diện 西tây 。 設thiết 禪thiền 椅# 。 不bất 食thực 。 念niệm 佛Phật 三tam 日nhật 。 夢mộng 佛Phật 及cập 大Đại 士Sĩ 謂vị 之chi 曰viết 。 汝nhữ 尚thượng 有hữu 壽thọ 十thập 年niên 。 且thả 當đương 自tự 勉miễn 。 珂kha 白bạch 佛Phật 曰viết 。 設thiết 有hữu 百bách 年niên 。 閻Diêm 浮Phù 濁trược 惡ác 易dị 失thất 正chánh 念niệm 所sở 願nguyện 早tảo 升thăng 安an 養dưỡng 。 承thừa 事sự 眾chúng 聖thánh 。 佛Phật 曰viết 。 汝nhữ 志chí 若nhược 此thử 。 後hậu 三tam 日nhật 當đương 來lai 迎nghênh 汝nhữ 。 至chí 期kỳ 令linh 眾chúng 誦tụng 彌di 陀đà 經kinh 。 乃nãi 曰viết 。 佛Phật 及cập 大đại 眾chúng 皆giai 至chí 矣hĩ 。 遂toại 寂tịch 然nhiên 而nhi 化hóa 。

宋tống 仲trọng 明minh 。 居cư 山sơn 陰ấm 報báo 恩ân 寺tự 。 素tố 無vô 戒giới 檢kiểm 。 因nhân 感cảm 疾tật 。 謂vị 同đồng 學học 道Đạo 寧ninh 曰viết 。 我ngã 今kim 心tâm 識thức 散tán 亂loạn 。 何hà 藥dược 可khả 治trị 。 寧ninh 曰viết 。 但đãn 隨tùy 息tức 念niệm 佛Phật 為vi 上thượng 藥dược 。 明minh 即tức 依y 法pháp 念niệm 之chi 。 至chí 七thất 日nhật 。 力lực 已dĩ 困khốn 。 寧ninh 又hựu 令linh 想tưởng 目mục 前tiền 佛Phật 像tượng 。 久cửu 之chi 忽hốt 見kiến 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 次thứ 又hựu 見kiến 佛Phật 迎nghênh 接tiếp 。 [目*(宜/八)]# 目mục 而nhi 化hóa 。

已dĩ 上thượng 四tứ 人nhân 。 統thống 紀kỷ 列liệt 往vãng 生sanh 高cao 僧Tăng 。 而nhi 雲vân 栖tê 列liệt 往vãng 生sanh 惡ác 人nhân 。 葢# 示thị 懲# 勸khuyến 於ư 千thiên 古cổ 。 意ý 各các 有hữu 在tại 。 若nhược 憍kiêu 傲ngạo 凌lăng 慢mạn 。 不bất 守thủ 戒giới 律luật 。 酒tửu 炙chích 無vô 擇trạch 。 素tố 無vô 戒giới 檢kiểm 。 則tắc 誠thành 惡ác 人nhân 矣hĩ 。 若nhược 四tứ 年niên 齋trai 戒giới 念niệm 佛Phật 。 三tam 日nhật 絕tuyệt 食thực 。 七thất 日nhật 不bất 亂loạn 。 非phi 高cao 僧Tăng 耶da 。

宋tống 金kim 奭# 。 會hội 稽khể 人nhân 。 網võng 魚ngư 為vi 業nghiệp 。 因nhân 天thiên 華hoa 寺tự 。 利lợi 行hành 人nhân 。 結kết 蓮liên 社xã 。 勸khuyến 令linh 念niệm 佛Phật 。 奭# 一nhất 旦đán 猛mãnh 省tỉnh 。 頓đốn 棄khí 。 前tiền 業nghiệp 。 持trì 戒giới 精tinh 進tấn 。 日nhật 課khóa 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 萬vạn 聲thanh 。 無vô 有hữu 間gián 斷đoạn 。 久cửu 之chi 無vô 疾tật 。 語ngữ 家gia 人nhân 曰viết 。 我ngã 已dĩ 見kiến 西tây 方phương 三tam 聖thánh 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 在tại 我ngã 前tiền 。 以dĩ 金kim 蓮liên 華hoa 來lai 迎nghênh 我ngã 。 我ngã 今kim 歸quy 淨tịnh 土độ 矣hĩ 。 索sách 香hương 爐lô 安an 坐tọa 竹trúc 牀sàng 。 結kết 印ấn 而nhi 化hóa 。 鄉hương 村thôn 遠viễn 近cận 。 聞văn 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 妙diệu 音âm 。 異dị 香hương 不bất 散tán 。

時thời 政chánh 和hòa 六lục 年niên 也dã 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 奭# 之chi 事sự 。 與dữ 善thiện 和hòa 鍾chung 馗# 不bất 同đồng 。 彼bỉ 則tắc 生sanh 平bình 造tạo 業nghiệp 。 臨lâm 歿một 輸du 誠thành 。 此thử 則tắc 預dự 革cách 前tiền 非phi 。 久cửu 修tu 善thiện 業nghiệp 。 往vãng 生sanh 品phẩm 位vị 。 必tất 過quá 於ư 二nhị 人nhân 矣hĩ 。

宋tống 吳ngô 瓊# 。 仁nhân 和hòa 人nhân 。 先tiên 為vi 僧Tăng 。 因nhân 家gia 務vụ 退thoái 道đạo 返phản 俗tục 。 前tiền 後hậu 兩lưỡng 娶thú 。 婦phụ 生sanh 二nhị 子tử 。 屠đồ 沽cô 庖bào 膾khoái 。 無vô 所sở 不bất 為vi 。 遇ngộ 造tạo 食thực 殺sát 鷄kê 鴨áp 等đẳng 。 以dĩ 手thủ 提đề 起khởi 唱xướng 曰viết 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 子tử 。 好hảo/hiếu 脫thoát 此thử 身thân 去khứ 。 連liên 稱xưng 佛Phật 號hiệu 。 乃nãi 施thí 刃nhận 。 每mỗi 切thiết 肉nhục 時thời 。 口khẩu 常thường 念niệm 佛Phật 不bất 輟chuyết 。 及cập 教giáo 村thôn 人nhân 念niệm 經kinh 修tu 懺sám 。 後hậu 忽hốt 眼nhãn 上thượng 生sanh 肉nhục 瘤# 。 如như 鷄kê 子tử 大đại 。 常thường 切thiết 憂ưu 怖bố 。 乃nãi 造tạo 草thảo 庵am 。 獨độc 居cư 。 旦đán 夜dạ 繫hệ 念niệm 依y 普phổ 賢hiền 行hành 法pháp 。 發phát 露lộ 懺sám 悔hối 。 分phân 散tán 其kỳ 妻thê 子tử 。 晝trú 夜dạ 念niệm 佛Phật 。 禮lễ 懺sám 。 不bất 怠đãi 。 紹thiệu 興hưng 廿# 三tam 年niên 無vô 病bệnh 。 往vãng 諸chư 親thân 友hữu 家gia 告cáo 曰viết 。 瓊# 今kim 言ngôn 別biệt 。 來lai 日nhật 戌tuất 時thời 去khứ 也dã 。 人nhân 皆giai 笑tiếu 之chi 。 次thứ 日nhật 請thỉnh 道đạo 友hữu 念niệm 佛Phật 相tương 助trợ 。 及cập 晚vãn 將tương 布bố 衫sam 換hoán 酒tửu 飲ẩm 畢tất 。 書thư 頌tụng 曰viết 。 似tự 酒tửu 皆giai 空không 。 問vấn 甚thậm 禪thiền 宗tông 。 今kim 日nhật 珍trân 重trọng 。 明minh 月nguyệt 清thanh 風phong 。 遂toại 合hợp 掌chưởng 端đoan 坐tọa 念niệm 佛Phật 。 忽hốt 大đại 呌khiếu 云vân 。 佛Phật 來lai 也dã 。 即tức 便tiện 化hóa 去khứ 。

瓊# 之chi 踪# 跡tích 。 大đại 有hữu 過quá 度độ 處xứ 。 令linh 人nhân 可khả 疑nghi 。 似tự 正chánh 似tự 邪tà 。 似tự 顛điên 似tự 朴phác 。 葢# 非phi 常thường 人nhân 也dã 。

宋tống 馮bằng 珉# 。 上thượng 虞ngu 人nhân 。 少thiểu 事sự 遊du 獵liệp 。 有hữu 巨cự 蛇xà 為vi 鄉hương 民dân 害hại 。 珉# 持trì 槊sóc 往vãng 從tùng 之chi 。 見kiến 蛇xà 在tại 岩# 下hạ 。 與dữ 黃hoàng 特đặc 相tương/tướng 持trì 。 珉# 推thôi 巨cự 石thạch 壓áp 之chi 。 蛇xà 竟cánh 死tử 。 後hậu 每mỗi 思tư 之chi 。 慮lự 蛇xà 為vi 怨oán 對đối 。 乃nãi 求cầu 佛Phật 解giải 釋thích 。 投đầu 志chí 西tây 方phương 。 修tu 懺sám 念niệm 佛Phật 。 如như 是thị 十thập 載tái 。 一nhất 夕tịch 請thỉnh 同đồng 修tu 社xã 人nhân 相tương 助trợ 。 諷phúng 彌di 陀đà 經kinh 念niệm 佛Phật 號hiệu 。 次thứ 誦tụng 普phổ 賢hiền 懺sám 罪tội 偈kệ 。 願nguyện 往vãng 生sanh 偈kệ 。 即tức 端đoan 坐tọa 合hợp 掌chưởng 而nhi 終chung 。

馮bằng 珉# 事sự 見kiến 統thống 紀kỷ 。 往vãng 生sanh 集tập 不bất 載tái 。 或hoặc 以dĩ 珉# 少thiểu 事sự 遊du 獵liệp 殺sát 巨cự 蛇xà 。 屬thuộc 惡ác 律luật 儀nghi 耳nhĩ 。 既ký 四tứ 高cao 僧Tăng 。 以dĩ 不bất 守thủ 戒giới 檢kiểm 。 降giáng/hàng 為vi 惡ác 軰# 。 則tắc 珉# 以dĩ 少thiểu 事sự 遊du 獵liệp 。 附phụ 惡ác 軰# 往vãng 生sanh 傳truyền 。 不bất 亦diệc 宜nghi 乎hồ 。 其kỳ 事sự 與dữ 金kim 奭# 改cải 業nghiệp 同đồng 也dã 。

雲vân 栖tê 總tổng 論luận 曰viết 。 無vô 邊biên 苦khổ 海hải 。 岸ngạn 在tại 回hồi 頭đầu 。 積tích 劫kiếp 幽u 宮cung 。 明minh 存tồn 一nhất 炬cự 。 淨tịnh 土độ 之chi 不bất 遺di 惡ác 人nhân 無vô 惑hoặc 也dã 。 雖tuy 然nhiên 。 悟ngộ 遷thiên 善thiện 之chi 有hữu 門môn 。 而nhi 痛thống 自tự 怨oán 艾ngải 可khả 也dã 。 恃thị 帶đái 業nghiệp 之chi 猶do 生sanh 。 而nhi 安an 心tâm 造tạo 惡ác 。 僥kiểu 倖hãnh 於ư 萬vạn 一nhất 不bất 可khả 也dã 。 古cổ 之chi 惡ác 人nhân 。 以dĩ 此thử 為vi 藥dược 。 今kim 之chi 惡ác 人nhân 。 執chấp 此thử 成thành 病bệnh 。 是thị 故cố 古cổ 之chi 惡ác 人nhân 。 惡ác 人nhân 之chi 善thiện 人nhân 也dã 。 今kim 之chi 惡ác 人nhân 。 惡ác 人nhân 之chi 惡ác 人nhân 也dã 。 悲bi 夫phu 。

往vãng 生sanh 禽cầm 魚ngư 傳truyền

菩Bồ 薩Tát 處xử 胎thai 經Kinh 云vân 。 有hữu 一nhất 龍long 子tử 。 謂vị 金kim 翅sí 鳥điểu 曰viết 。 我ngã 自tự 受thọ 龍long 身thân 。 未vị 曾tằng 殺sát 生sanh 。 觸xúc 嬈nhiễu 水thủy 性tánh 。 壽thọ 終chung 之chi 後hậu 。 當đương 生sanh 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 慈từ 心tâm 不bất 殺sát 。 淨tịnh 業nghiệp 正chánh 因nhân 。 龍long 受thọ 佛Phật 言ngôn 。 往vãng 生sanh 固cố 其kỳ 宜nghi 矣hĩ 。

唐đường 天thiên 寳# 中trung 。 當đương 塗đồ 漁ngư 人nhân 李# 暉huy 劉lưu 成thành 。 載tái 魚ngư 往vãng 丹đan 陽dương 。 泊bạc 舟chu 浦# 中trung 。 李# 他tha 往vãng 。 劉lưu 遽cự 見kiến 船thuyền 上thượng 。 大đại 魚ngư 振chấn 鬣liệp 搖dao 首thủ 。 稱xưng 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 劉lưu 驚kinh 奔bôn 于vu 岸ngạn 。 俄nga 聞văn 萬vạn 魚ngư 俱câu 跳khiêu 躍dược 念niệm 佛Phật 。 聲thanh 動động 天thiên 地địa 。 劉lưu 大đại 恐khủng 。 盡tận 投đầu 魚ngư 于vu 江giang 。 李# 至chí 不bất 信tín 。 劉lưu 即tức 以dĩ 己kỷ 財tài 償thường 之chi 。 明minh 日nhật 於ư 荻# 中trung 。 得đắc 錢tiền 萬vạn 五ngũ 千thiên 。 題đề 曰viết 還hoàn 汝nhữ 魚ngư 直trực 。 (# 見kiến 統thống 紀kỷ 往vãng 生sanh 集tập 不bất 載tái )# 。

流lưu 水thủy 長trưởng 者giả 。 囊nang 水thủy 救cứu 魚ngư 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 遂toại 成thành 十thập 千thiên 天thiên 子tử 。 觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ 。 現hiện 身thân 蛤# 殻# 開khai 悟ngộ 明minh 主chủ 。 今kim 萬vạn 魚ngư 念niệm 佛Phật 。 亦diệc 為vi 劉lưu 成thành 說thuyết 法Pháp 矣hĩ 。 就tựu 中trung 大đại 魚ngư 。 或hoặc 亦diệc 菩Bồ 薩Tát 示thị 現hiện 。 開khai 導đạo 同đồng 類loại 者giả 乎hồ 。 舊cựu 列liệt 往vãng 生sanh 禽cầm 魚ngư 。 而nhi 不bất 及cập 龍long 子tử 。 雲vân 栖tê 集tập 畜súc 生sanh 往vãng 生sanh 類loại 。 而nhi 首thủ 龍long 子tử 。 然nhiên 龍long 能năng 變biến 化hóa 。 經kinh 標tiêu 人nhân 畜súc 龍long 仙tiên 。 則tắc 龍long 亦diệc 神thần 之chi 類loại 也dã 。 為vi 鱗lân 甲giáp 之chi 長trường/trưởng 。 故cố 攝nhiếp 入nhập 魚ngư 中trung 。

唐đường 貞trinh 元nguyên 中trung 。 河hà 東đông 裴# 氏thị 。 畜súc 鸚anh 鵡vũ 能năng 言ngôn 。 以dĩ 此thử 鳥điểu 名danh 載tái 梵Phạm 經kinh 。 智trí 殊thù 常thường 類loại 。 狎hiệp 而nhi 敬kính 之chi 。 告cáo 以dĩ 六lục 齋trai 之chi 禁cấm 。 及cập 午ngọ 後hậu 非phi 時thời 食thực 。 遂toại 終chung 夕tịch 不bất 視thị 。 或hoặc 教giáo 以dĩ 持trì 佛Phật 名danh 號hiệu 者giả 。 曰viết 當đương 由do 有hữu 念niệm 以dĩ 至chí 無vô 念niệm 。 則tắc 仰ngưỡng 首thủ 奮phấn 翼dực 。 若nhược 承thừa 善thiện 聼# 。 其kỳ 後hậu 或hoặc 俾tỉ 之chi 念niệm 佛Phật 。 則tắc 默mặc 然nhiên 而nhi 不bất 荅# 。 或hoặc 謂vị 之chi 不bất 念niệm 。 即tức 鳴minh 言ngôn 阿A 彌Di 陀Đà 。 歷lịch 試thí 如như 一nhất 。 曾tằng 無vô 爽sảng 異dị 。 每mỗi 虚# 室thất 戒giới 曙# 。 發phát 和hòa 雅nhã 音âm 。 念niệm 念niệm 相tương 續tục 。 聞văn 之chi 者giả 。 莫mạc 不bất 洗tẩy 然nhiên 。 忽hốt 一nhất 日nhật 悴tụy 爾nhĩ 不bất 懌dịch 。 其kỳ 馴# 養dưỡng 者giả 知tri 將tương 盡tận 。 乃nãi 鳴minh 磬khánh 告cáo 曰viết 。 將tương 西tây 歸quy 乎hồ 。 為vi 爾nhĩ 擊kích 磬khánh 。 爾nhĩ 其kỳ 存tồn 念niệm 。 每mỗi 一nhất 擊kích 磬khánh 。 一nhất 稱xưng 彌di 陀đà 佛Phật 。 洎kịp 十thập 擊kích 磬khánh 而nhi 十thập 念niệm 成thành 。 斂liểm 翼dực 委ủy 足túc 。 不bất 震chấn 不bất 仆phó 。 奄yểm 然nhiên 而nhi 絕tuyệt 。 按án 釋thích 典điển 十thập 念niệm 成thành 者giả 。 往vãng 生sanh 西tây 方phương 。 又hựu 云vân 得đắc 佛Phật 慧tuệ 者giả 。 歿một 有hữu 舍xá 利lợi 。 遂toại 命mạng 火hỏa 闍xà 維duy 之chi 。 果quả 有hữu 舍xá 利lợi 十thập 餘dư 粒lạp 。 烱# 爾nhĩ 耀diệu 目mục 。 瑩oánh 然nhiên 在tại 掌chưởng 。

時thời 有hữu 高cao 僧Tăng 慧tuệ 觀quán 。 詣nghệ 五ngũ 臺đài 山sơn 廵# 禮lễ 聖thánh 跡tích 。 聞văn 說thuyết 此thử 鳥điểu 。 請thỉnh 以dĩ 舍xá 利lợi 於ư 靈linh 山sơn 。 用dụng 陶đào 甓# 建kiến 塔tháp 。 以dĩ 旌tinh 異dị 也dã 。 成thành 都đô 尹# 韋vi 臯# 。 為vi 記ký 其kỳ 事sự 。 有hữu 曰viết 此thử 禽cầm 存tồn 而nhi 由do 道đạo 。 歿một 而nhi 有hữu 徵trưng 。 了liễu 空không 相tướng 於ư 一nhất 念niệm 。 留lưu 真chân 骨cốt 於ư 已dĩ 斃# 。 (# 云vân 云vân 。 )# 時thời 貞trinh 元nguyên 十thập 九cửu 年niên 七thất 月nguyệt 。 而nhi 文văn 成thành 於ư 八bát 月nguyệt 十thập 四tứ 日nhật 也dã 。 (# 見kiến 唐đường 文văn 粹túy 及cập 樂nhạo/nhạc/lạc 邦bang 文văn 類loại )# 。

宋tống 元nguyên 祐hựu 中trung 。 潭đàm 州châu 長trường/trưởng 沙sa 郡quận 人nhân 。 養dưỡng 一nhất 鸜# 鵒# 。 俗tục 呼hô 八bát 歌ca 兒nhi 者giả 。 隨tùy 言ngôn 倣# 傚# 。 偶ngẫu 見kiến 僧Tăng 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 即tức 隨tùy 口khẩu 稱xưng 念niệm 。 旦đán 暮mộ 不bất 絕tuyệt 。 因nhân 捨xả 與dữ 僧Tăng 。 久cửu 之chi 鳥điểu 亡vong 。 僧Tăng 乃nãi 具cụ 棺quan 以dĩ 葬táng 之chi 。 俄nga 而nhi 口khẩu 中trung 生sanh 蓮liên 花hoa 一nhất 枝chi 。 有hữu 人nhân 為vi 頌tụng 曰viết 。 有hữu 一nhất 靈linh 禽cầm 號hiệu 八bát 歌ca 。 解giải 隨tùy 僧Tăng 口khẩu 念niệm 彌di 陀đà 。 死tử 埋mai 平bình 地địa 蓮liên 華hoa 發phát 。 人nhân 不bất 回hồi 頭đầu 爭tranh 奈nại 何hà 。

宋tống 黃hoàng 巖nham 正chánh 等đẳng 寺tự 觀quán 法Pháp 師sư 。 畜súc 一nhất 鸜# 鵒# 。 能năng 言ngôn 語ngữ 。 纔tài 聞văn 念niệm 佛Phật 則tắc 隨tùy 之chi 。 其kỳ 後hậu 則tắc 常thường 。 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 不bất 待đãi 教giáo 導đạo 。 一nhất 日nhật 立lập 化hóa 籠lung 中trung 。 乃nãi 穴huyệt 土thổ/độ 以dĩ 葬táng 之chi 。 未vị 幾kỷ 於ư 舌thiệt 端đoan 。 生sanh 一nhất 紫tử 色sắc 蓮liên 華hoa 。 靈linh 芝chi 大đại 智trí 律luật 師sư 頌tụng 。 有hữu 立lập 亾# 籠lung 閉bế 渾hồn 閒gian/nhàn 事sự 。 化hóa 紫tử 蓮liên 華hoa 也dã 太thái 奇kỳ 之chi 句cú 。 (# 見kiến 自tự 信tín 錄lục )# 。

雲vân 栖tê 贊tán 曰viết 。 鸚anh 鵡vũ 鴝# 鵒# 。 人nhân 教giáo 以dĩ 念niệm 佛Phật 。 葢# 常thường 事sự 耳nhĩ 。 今kim 胡hồ 不bất 見kiến 往vãng 生sanh 者giả 。 噫# 。 譬thí 諸chư 世thế 人nhân 。 均quân 聞văn 念niệm 佛Phật 之chi 教giáo 。 有hữu 信tín 心tâm 念niệm 者giả 。 有hữu 輕khinh 心tâm 念niệm 者giả 。 是thị 以dĩ 念niệm 佛Phật 人nhân 多đa 。 往vãng 生sanh 者giả 少thiểu 。 彼bỉ 鸚anh 鵡vũ 鴝# 鵒# 。 何hà 獨độc 不bất 然nhiên 乎hồ 。

或hoặc 謂vị 人nhân 靈linh 而nhi 物vật 蠢xuẩn 。 云vân 何hà 禽cầm 魚ngư 。 而nhi 得đắc 往vãng 生sanh 。 是thị 不bất 知tri 凡phàm 厥quyết 有hữu 情tình 。 皆giai 具cụ 佛Phật 性tánh 。 迷mê 有hữu 厚hậu 薄bạc 。 而nhi 分phần/phân 人nhân 畜súc 。 非phi 靈linh 蠢xuẩn 之chi 不bất 侔mâu 也dã 。 雉trĩ 聼# 法pháp 華hoa 而nhi 再tái 世thế 為vi 僧Tăng 。 牛ngưu 覩đổ 金kim 容dung 而nhi 死tử 超siêu 天thiên 上thượng 。 歷lịch 歷lịch 載tái 諸chư 傳truyền 記ký 矣hĩ 。 况# 地địa 獄ngục 鬼quỷ 畜súc 。 皆giai 生sanh 我ngã 剎sát 。 固cố 法Pháp 藏Tạng 比Bỉ 丘Khâu 。 之chi 本bổn 願nguyện 乎hồ 。 所sở 恨hận 人nhân 見kiến 禽cầm 魚ngư 之chi 往vãng 生sanh 。 而nhi 恬điềm 無vô 警cảnh 悟ngộ 。 甘cam 心tâm 五ngũ 濁trược 。 束thúc 手thủ 輪luân 廻hồi 。 一nhất 息tức 不bất 來lai 。 易dị 形hình 於ư 鱗lân 羽vũ 。 而nhi 不bất 自tự 知tri 也dã 。 獨độc 何hà 為vi 哉tai 。

Print Friendly, PDF & Email