NGHI QUỸ PHẨM HÌNH TƯỢNG CỦA
ĐẠI THÁNH HOAN HỶ SONG THÂN TỲ NA DẠ CA THIÊN

Hán văn: CẢNH SẮT soạn tập
Sưu tập hình tượng và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nay Ta do sự truyền khẩu của Hàm Quang mà tạo ra Nghi Quỹ bí mật này.

Hình tượng Song Thân Thiên Vương ấy là hai vị Trời vợ chồng cùng đứng ôm nhau. Tượng ấy dài 7 tấc (7/3 dm) hoặc 5 tấc (5/3 dm), hai vị Trời đều có thân người đầu voi, mặt vị Trời nam gục trên vai phải của vị Trời nữ rồi khiến hiện ở lưng của vị Trời nữ, mặt của vị Trời nữ gục trên vai phải của vị Trời nam rồi khiến hiện ở lưng của vị Trời nam… đều cùng hiện lộ bàn chân gót chân, chân tay mềm mại giống như người nữ đoan chính mập mạp mạnh mẽ. Đầu của vị Trời nam không có vòng hoa, vai khoác Cà Sa màu đỏ. Đầu của vị Trời nữ có vòng hoa nhưng chẳng khoác Cà Sa, tay chân có vòng Anh Lạc, cũng dùng hai bàn chân đạp lên đầu ngón chân của vị Trời nam

Hai vị Trời này đều có màu thịt trắng, mặc quần màu đỏ, đều đưa hai bàn tay trợ nhau ôm trên eo lưng, tay phải che lưng tay trái. Hai vị Trời đưa đầu ngón giữa phải đến trên lưng lóng giữa của ngón giữa trái. Tượng ôm nhau này biểu thị cho sự yêu thích của sáu chỗ.

Sự yêu thích của sáu chỗ là:

1_ Dùng cái mũi (cái vòi) đều tiếp chạm cái lưng yêu thích

2_ Ức ngực hợp sự yêu thích

3_ Dùng tay ôm cái eo yêu thích

4_ Dùng cái bụng hợp sự yêu thích

5_ Dùng hai bàn chân theo đuổi sự yêu thích

6_ Mặc quần màu đỏ là vị Trời biểu thị cho sự kính yêu.

Có Hành Giả tạo cúng tượng Lục Ái Kính. Người này ắt được quốc vương, đại thần, hậu, phi, cung nữ cùng với tất cả các người kính yêu. Phát Tâm tin tưởng dũng mãnh, đừng sinh một niệm nghi ngờ ngưng trệ, thường thường chứng nghiệm rất nhiều

_ Nếu người muốn tu Pháp Điều Hòa trừ chướng nạn thì nên tạo cúng tượng Lục Tý Thiên. Hình ấy có thân người đầu voi, đầy đủ sáu cánh tay.

Sáu cánh tay là: Bên trái: tay bên trên cầm cây đao, tay tiếp theo cầm cái chậu đựng đầy quả phẩm, tay bên dưới cầm bành xe. Bên phải: tay bên trên cầm cây gậy, tay tiếp theo cầm Bả Chiết La (Vajra:chày Kim Cương), tay bên dưới cầm sợi dây

_ Lại Tượng có bốn cánh tay. Tượng ấy có thân người đầu voi, đầy đủ bốn cánh tay là: Bên phải: tay thứ nhất cầm cây búa, tay thứ hai cầm cái chậu chứa đầy Hoan Hỷ Đoàn. Bên trái: tay thứ nhất cầm cái nanh (hoặc cầm cái chày), tay thứ hai cầm cây gậy báu.

_ Lại y theo Kinh Bất Không Phẫn Nộ Vương Quán Tự Tại Bồ Tát minh họa tướng của Tứ Tý Thiên. Đây là Tỳ Na Dạ Ca Kim Cương (Vināyaka-vajra), hình ấy có thân người đầu voi, đầy đủ bốn cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất cầm chày Kim Cương, tay tiếp theo cầm cây búa. Bên phải: tay thứ nhất cầm sợi dây, tay thứ hai cầm Tam Xoa Kích.

Nghi Quỹ Phẩm Hình Tượng này hay bí mật lựa chọn người có căn khí để trao truyền. Vị Đại Thánh Thiên Vương này là Thân biến hóa tự tại của Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara)

Bí Pháp nói rằng: “Do sáu Thông tự tại cho nên gọi là Thánh Thiên, do Trí Tuệ tự tại cho nên gọi là Tự Tại Thiên, do thành tựu kính yêu cho nên gọi là Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Vương, do thành tựu năm loại lúa đậu cho nên gọi là Lục Tý Thiên”

Lại như Kinh đã nói: “Ma Hê Thủ La có Trí tự tại, khi Đại Hải Long Vương tuôn mưa thời đều hay phân biệt chính xác số lượng ấy, ở trong một Niệm đều biết rõ ràng”. Y theo vị Thánh này nói, do Trí Tuệ tự tại cho nên dùng tên gọi là Đại Tự Tại Thiên.

_ Tiếp lại minh họa hình tượng Lục Tý Tỳ Na Dạ Ca ở bốn phương

Đông Phương Tồi Toái Thiên cũng gọi là Vô Đài Đại Tướng. Hình ấy như người Trời, trên mão Trời có để đầu con voi, tay trái cầm dù lọng, tay phải cầm cây kiếm

Nam Phương Ẩm Thực Thiên cũng gọi là Nghiêm Kế Đại Tướng. Hình ấy như người Trời, trên mão Trời có để đầu con voi, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm vòng hoa.

Tây Phương Y Phục Thiên cũng gọi là Đỉnh Hành Đại Tướng. Hình ấy như người Trời, trên mão Trời có để đầu con rồng, tay trái cầm cây cung, tay phải cầm mũi tên.

Bắc Phương Tượng Đầu Thiên cũng gọi là Kim Sắc Già Na Bát Để. Hình ấy có thân người đầu voi, tay trái viên ngọc Lưu Ly trắng, tay phải cầm cây gậy báu. Hoặc có đầy đủ sáu cánh tay như lúc trước đã minh họa.

_ Lại có tượng sáu mặt sáu cánh tay như Kinh đã nói

Bí mật của Pháp này (Mãn Hiền có tay phải cầm cây gậy báu, Ái Tử có tay trái cầm chày Tam Cổ)

 

NGHI QUỸ PHẨM HÌNH TƯỢNG CỦA SONG THÂN TỲ NA DẠ CA THIÊN

_Hết_

Hưởng Hòa, năm thứ hai, Nhâm Tuất, tháng 05 mùa Hạ, ngày 02

Tìm cầu được Bản này ở chỗ của Tăng Chính Từ Thuận tại viện Trí Tích, rồi kiểm tra hợp điểm ở Quốc Tự Mạng Công Thượng Mộc. Bên dưới Phong Sơn Luân _ Khoái Đạo ghi

Một lần kiểm tra đính chính xong_ Từ Thuận

26/06/2012

Print Friendly, PDF & Email