LINH ỨNG LĂNG NGHIÊM
Nhiều tác giả
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

CHÚ LĂNG NGHIÊM LÀ TRÂN BẢO QUÝ NHẤT THẾ GIAN
 (Những câu giảng lưu danh thiên cổ của ngài Tuyên Hóa)

Chuyên tâm tu Chú Lăng Nghiêm, nhất định quý vị sẽ thành tựu Lăng Nghiêm Tam Muội.

Tu pháp Lăng Nghiêm, quý vị cần thành tâm. Để trì Chú Lăng Nghiêm, Quý vị cần có tinh thần chuyên nhất miên mật, luôn một lòng một dạ trì Chú Lăng Nghiêm. Nhất định phải thành tựu được Lăng Nghiêm Tam Muội, nếu không được như thế thì không thể nói là quý vị thực sự tu pháp Lăng Nghiêm.

Không riêng gì tu pháp Lăng Nghiêm cần như thế, mà tu các pháp khác thì cũng đều cần vậy.

Quý vị chỉ cần trung thực thật thà, chân chánh dụng công, tu hành nghiêm túc là được.

Nếu quý vị có mảy may gian dối thì sẽ không có được sự thành tựu. Ở MỌI NƠI, MỌI LÚC, QUÝ VỊ PHẢI THỰC SỰ DỤNG CÔNG, PHẢI GIỎI NHẪN CHỊU NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI TA KHÔNG THỂ NHẪN, NHƯỜNG NHỊN NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI TA KHÔNG THỂ NHƯỜNG NHỊN , PHẢI NGÀY ĐÊM SÁU THỜI HẰNG THƯỜNG TINH TẤN, MỚI CÓ ĐƯỢC TIN TỨC TỐT ĐẸP.

Từng câu một của Chú Lăng Nghiêm, quý vị đều phải đặc biệt chú ý,

không nên coi đó là bình thường – đây chính là diệu pháp mà trong trăm ngàn muôn kiếp quý vị rất khó gặp nhưng nay đã được gặp!

Khi tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, quý vị nên chú ý từng câu một, đừng xem thường, bởi đây là diệu pháp trăm ngàn muôn kiếp khó gặp.

Quý vị yêu cầu tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, tôi không ngại đem những gì tôi biết giảng ra cho quý vị nghe. Tu hành như leo lên cao, đi xuống thì dễ, leo lên rất khó, khó như lên trời vậy. Bất luận gặp cảnh giới nào, nếu quý vị không phá được cảnh giới đó, thì dễ gặp ma chướng. Chỉ cần một khởi niệm sai, một niệm tà thôi là thiên ma ngoại đạo liền vào tâm trí quý vị.

Nếu giữ chánh niệm, Phật và quý vị sẽ hợp thành một. Trong Lục Tổ Đàn Kinh ghi:

“Lúc chánh niệm, Phật ở trong nhà;
LÚC TÀ NIỆM, MA Ở TRONG TÂM”

Chỉ cần có một chút tâm tranh, tâm tham, tâm mong cầu, tâm tư lợi dấy khởi, ma quỷ liền vào. Nếu như quý vị có tâm này thì yêu ma quỷ quái không có cơ hội chen vào được, vô phương nhiễu loạn quý vị; cho dù người ta dùng cảnh giới hư ngụy để mê hoặc quý vị, quý vị cũng không bị mắc bẫy của họ.

Nếu trong tâm quý vị không nghĩ đến lợi cho bản thân mình, thì bất cứ chú thuật gì của yêu ma quỷ quái cũng không còn linh nghiệm nữa. Đây chính là thần chú tốt nhất để đối phó với thiên ma ngoại đạo, nếu quý vị có thể ứng dụng triệt để năm điều này—KHÔNG TRANH, KHÔNG THAM, KHÔNG CẦU, KHÔNG ÍCH KỶ, KHÔNG TỰ LỢI–THÌ MA GÌ CŨNG KHÔNG TỒN TẠI NỮA, CHÚNG MA SẼ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC QUÝ VỊ!

Vì sao chúng ma có cơ hội xâm nhập, chi phối quý vị? vì trong lòng quý vị còn có mong cầu, còn tâm tham, tranh, tâm ích kỷ, tự lợi, nên chúng nhân đó mà chui vào tâm trí, khiến cho đầu óc quý vị bị mê mờ, mất đi trí tuệ!

Tên của Chú Lăng Nghiêm là “Thần Chú Vô Thượng Ma Ha, Tát Đát Đa, Bát Đát La ”. Xin giải thích:

“Ma ha” là lớn – “Tát Đát Đa” là “màu trắng” (bạch sắc), cũng có nghĩa là “thanh tịnh,” không bị nhiễm ô. ý nói Chú Lăng Nghiêm chính là pháp “bạch tịnh”—( thanh tịnh, vô nhiễm)

“Bát Đát La” là cái lọng (tán cái). Tức ví dụ Chú Lăng Nghiêm giống như một cái lọng báu che mát cho vạn vật, CHE CHỞ CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỨC; AI CÓ ĐỨC HẠNH THÌ NGƯỜI ĐÓ CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC PHÁP NÀY, NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐỨC HẠNH THÌ KHÔNG THỂ NÀO GẶP ĐƯỢC PHÁP NÀY.

KHI QUÝ VỊ TRÌ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ BA NGHIỆP THÂN KHẨU Ý ĐỀU PHÓNG QUANG – thân có thân quang, miệng có khẩu quang, tâm có tâm quang.

Điều này Quý vị đã từng nghe nói chưa? Bây giờ quý vị đang được nghe điều hi hữu đó.

Hào quang trên thân phóng ra có sắc vàng, gọi là hoàng quang. KHI QUÝ VỊ TU THÀNH CÔNG RỒI THÌ NÓ SẼ BIẾN THÀNH KIM QUANG (ánh sáng màu vàng kim). Gọi là “Kim quang vạn đạo” tức là vạn luồng ánh sáng màu hoàng kim. KHI QUÝ VỊ BẮT ĐẦU TU CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ TRÊN THÂN CÓ ÁNH SÁNG MÀU VÀNG NHẠT, LÂU NGÀY SẼ BIẾN THÀNH MÀU VÀNG KIM. Cho nên nói: Muôn ánh sáng màu vàng tía (tử kim) đầy khắp Pháp Giới, tất cả đều là nhờ tu Chú Lăng Nghiêm mà thành.
Ánh sáng phóng ra từ miệng có màu đỏ (hồng quang), ánh sáng từ tâm phóng ra mang màu trắng (bạch quang). Nhưng thỉnh thoảng, miệng cũng phóng ra ánh sáng màu vàng (hoàng quang) hay màu xanh (thanh quang), hoặc màu đen (hắc quang). Có lúc lại phóng ra ánh sáng đủ màu như– xanh, vàng, đỏ, trắng, đen… NHƯNG CÁC HIỆN TƯỢNG NÀY ĐỀU DO TU THÀNH MỚI ĐƯỢC.

“Bát Đát La” ví như cái lọng lớn màu trắng che chở cho tất cả những chúng sanh có đức, những chúng sanh thọ trì Chú Lăng Nghiêm. Cho nên nói:

“Tam quang phổ chiếu thấu tam tài” “Tam tài” tức là trời, đất, và con người. tức hào quang của thân khẩu ý chiếu khắp thiên địa và nhân loại

“Diêm phù thế giới thủ bất lai” (đi khắp cõi Diêm Phù mà không tìm thấy.) Ở cõi Diêm Phù quý vị tìm khắp mọi nơi vẫn tìm không ra; Chỉ THỌ TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM MỚI CÓ ĐƯỢC LOẠI HÀO QUANG NÀY.

“Đại đức đại thiện năng ngộ đắc” (Phải là người có đức hạnh lớn, có thiện tâm lớn, mới có thể gặp được pháp môn này.

“Vô đức vô thiện bất minh bạch” : Người không có đức hạnh, không hiền lương, không có công đứcthiện , thì không thể nào hiểu được Sự tuyệt vời của chú Lăng Nghiêm.

Nếu quý vị không có đức hạnh, không có công đức thiện lành, thì cho dù quý vị có gặp được, thì cũng sẽ để vuột chú Lăng Nghiêm và làm lỡ mất cơ hội được tu trì thôi! Như vậy chẳng khác nào quý vị nhìn thấy vàng mà cho là đồng thau, gặp kim cương lại lầm tưởng là thủy tinh!

ĐIỀU NÀY GIỐNG NHƯ KHI GẶP CHÚ LĂNG NGHIÊM QUÝ VỊ LẦM CHO ĐÂY LÀ THỨ XOÀNG XỈNH, TẦM THƯỜNG, VÔ GIÁ TRỊ! Hoàn toàn chẳng biết được rằng: CHÚ LĂNG NGHIÊM VỐN LÀ TRÂN BẢO QUÝ BÁU HI HỮU! QUÝ VỊ KHÔNG HỀ BIẾT ĐƯỢC SỰ VI DIỆU CỦA CHÚ LĂNG NGHIÊM VÀ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC CHÚ LĂNG NGHIÊM CÓ CÔNG ĐỨC VĨ ĐẠI KHÓ GẶP, KHÓ THỂ NGHĨ BÀN!

“Tâm quang” tức thuộc về Lãnh vực của ý niệm (thức thứ sáu). Nhưng nếu quý vị không chịu tu thì không có được diệu dụng này, nếu siêng tu thì sẽ phóng quang. Hào quang tôi vừa mô tả không phải chỉ có ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh thì phóng ra ánh sáng thanh tịnh thôi đâu, mà còn có hồng quang bao chung quanh.

QUÝ VỊ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ TỰ NHIÊN SẼ CÓ vầng HÀO QUANG MÀU ĐỎ BAO QUANH THÂN CỦA QUÝ VỊ, vậy mới nói:

“Thiên đóa hồng liên hộ trụ thân” (ngàn đóa sen hồng che chở quanh thân). Hoa sen hồng phóng ra ánh sáng màu đỏ.

“Vạn yêu nhất kiến vãng viễn đóa” (hàng vạn yêu tinh trông thấy liền chạy trốn). Bất cứ yêu ma quỷ quái gì HỄ TRÔNG THẤY TƯỚNG OAI ĐỨC CỦA PHÁP THÂN ĐƯỢC “THIÊN ĐÓA HỒNG LIÊN HỘ TRỤ” NÀY THÌ ĐỀU “CHẠY TRỐN RA XA.”

“Lúc tụng Chú Lăng Nghiêm lại có ánh sáng màu tím đẹp đẽ, ánh sáng màu trắng xoay tròn. Vì sao hễ vừa tụng Chú Lăng Nghiêm, thì yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện? BỞI VÌ CHÚ CÓ NĂNG LỰC LỚN KHẮP CẢ PHÁP GIỚI HƯ KHÔNG, NƠI NÀO CŨNG CHAN HÒA ÁNH SÁNG AN LÀNH VÀ CÓ KHÍ LÀNH BAO PHỦ.

Vì vậy tôi mới khẳng định là: AI TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ ĐANG BỔ SUNG CHÁNH KHÍ THÊMCHO TRỜI ĐẤT – MỘT NGƯỜI TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ CÓ NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT NGƯỜI, TRĂM NGƯỜI TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM THÌ CÓ NĂNG LƯỢNG CỦA TRĂM NGƯỜI, NHỜ VẬY MÀ YÊU MA QUỶ QUÁI HIỆN HỮU TRÊN ĐỜI ĐỀU SẼ TRỞ NÊN HIỀN NGOAN.

Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú, là chú dài nhất là chú liên quan đến sự hưng suy của toàn Phật Giáo, TRÊN ĐỜI NẾU KHÔNG CÒN MỘT NGƯỜI NÀO BIẾT NIỆM CHÚ LĂNG NGHIÊM, THÌ THẾ GIỚI NÀY SẼ NHANH CHÓNG BỊ HỦY DIỆT, vì trên đời không còn có Chánh Pháp nữa.

Chỉ có Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm là bộ kinh và chú quan trọng nhất trong Chánh Pháp. ĐỨC PHẬT TUYÊN THUYẾT KINH LĂNG NGHIÊM là muốn NÓI RA CHÚ LĂNG NGHIÊM, GIẢI THÍCH CHÚ LĂNG NGHIÊM, TÁN THÁN CHÚ LĂNG NGHIÊM. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn kinh văn nói về phương pháp kết đàn rất tỉ mỉ, nếu quý vị muốn hiểu biết tường tận, có thể tìm xem đoạn kinh này.

Chú Lăng Nghiêm còn được gọi là “Phật Đảnh Quang Minh,” là do hóa thân trên đảnh Phật tuyên thuyết, nên là pháp vi diệu không thể nghĩ bàn. MỖI MỘT CÂU CÓ MỖI MỘT CÔNG DỤNG RIÊNG, MỖI CHỮ CÓ MỖI SỰ ÁO DIỆU KHÁC NHAU, THẢY ĐỀU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN. “Phật đảnh quang minh” chính là biểu thị: NĂNG LỰC CỦA CHÚ CÓ THỂ PHÁ TRỪ TẤT CẢ TỐI TĂM, HẮC ÁM, ĐỒNG THỜI CÓ THỂ THÀNH TỰU MỌI CÔNG ĐỨC.

NẾU QUÝ VỊ CÓ THỂ THỌ TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM, TƯƠNG LAI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯỢC THÀNH PHẬT, NHẤT ĐỊNH SẼ CHỨNG ĐẮC VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

NẾU QUÝ VỊ CÓ THỂ HỌC THUỘC VÀ THƯỜNG XUYÊN TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM, THÌ SẼ KHIẾN CHO NGHIỆP CHƯỚNG ĐỜI TRƯỚC ĐƯỢC TIÊU TRỪ. ĐÂY LÀ DIỆU DỤNG CỦA CHÚ LĂNG NGHIÊM.


CHÚ LĂNG NGHIÊM OAI LỰC THÙ THẮNG
 Tác giả: Tưởng Quả Quân

Khi con gái tôi đưa quyển Chú Lăng Nghiêm bảo rằng: “Trong bài chú có ký âm mẹ hãy nhìn mà tập đọc theo”… thì tôi chỉ xem lướt qua rồi để đó, vì hằng ngày tôi chuyên tụng Kinh Phổ Môn và Kinh A Di Đà .

Một hôm nọ, sau khi tụng xong tôi vừa đặt kinh sách vào tủ thờ, chợt nhìn thấy quyển Chú Lăng Nghiêm đặt dựng đứng trên tủ gần chính điện, tôi bèn lấy xuống đọc thử.

Không ngờ vừa đọc xong, lúc dùng điểm tâm, chợt cảm thấy không muốn ăn mặn nữa. Người nhà cũng ngạc nhiên, đúng là kỳ tích. Tôi cũng cảm thấy rất lạ.

Thông thường một tháng dù ăn chay chỉ hai ngày tôi cũng không làm nổi, vì vậy tôi chỉ ăn chay vào buổi sáng, lần này không ngờ sau khi tụng Chú Lăng Nghiêm, tôi có thể ăn chay hoàn toàn.

Để không tu tạp nhạp, tôi quyết định chuyên trì Chú Lăng Nghiêm và ngừng lại tất cả những thời khóa trước đây, nhưng trong lòng luôn cảm thấy lưu luyến, mến mộ không muốn rời kinh Phổ Môn và Kinh A Di Đà.

Đã nhiều lần trong các thời điểm khác nhau, tôi cũng cầm lại các bản kinh cũ lên tụng, nhưng không có được cảm giác thanh tịnh và bớt phiền não như trì Chú Lăng Nghiêm! Đúng như ngài Tuyên Hóa đã nói: TU HÀNH LÀ VIỆC CỦA MỖI NGƯỜI, CHỈ CẦN HỢP CĂN CƠ LÀ ĐƯỢC.

“Mỗi một pháp môn là do Phật, Bồ Tát đề ra vì muốn chữa trị bệnh của chúng sanh, tùy bệnh mà cho thuốc”… nên ai hợp gì thì tu đó.

Thế thì ngó bộ Chú Lăng Nghiêm chính là thuốc hay của tôi rồi!

Mỗi ngày, hai giờ rưỡi sáng là tôi thức dậy. Đến ba giờ sáng thì tôi bắt đầu trì chú, hoặc năm biến, bảy biến cho đến mười chín biến. Ban đầu, tụng một biến mất chừng một tiếng đồng hồ, dần dần đọc thuộc được rồi thì một biến mất chừng mười lăm phút, cảm thấy mình niệm cũng như không niệm, tất cả đã trở thành một thể rồi, ngoài ra tôi không ngừng đọc thuộc lòng, không còn biết là ai đang đọc; ngoài ra còn có cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm… không liên quan đến việc đang trì tụng, là cảm giác thanh tịnh vô nhiễm, nếu dùng niệm để nghĩ, thì thấy có một người đang tụng đọc, nhưng nếu không nghĩ gì thì cùng hợp thành một.

Tâm không tạp niệm, thanh tịnh rỗng lặng mà tụng chú, tụng xong rồi, trong người thấy vô cùng thư thái an vui, cho dù có chuyện gì đến liền ứng phó được ngay, chuyện đi rồi thì tự nhiên vứt bỏ, không còn nghĩ đến quá khứ, hiện tại, vị lai, quét sạch được tâm ba thời; hễ việc đến thì đối diện, chấp nhận và giải quyết, việc qua rồi thì liền khôi phục lại trạng thái khinh an bình tĩnh, tự tại.

Giống như con thuyền trên biển, lúc có sóng biển cuộn trào, thuyền lướt qua rồi thì gió yên sóng lặng.

NẾU TRÌ CHÚ LÂU RỒI, thì SÓNG BIỂN (hay sóng tâm) CŨNG SẼ KHÔNG NỔI LÊN, được như như bất động, hợp thành một thể, không bị bất cứ sự việc HAY ngoại cảnh LÀM lay động.

Lâu dần , tôi có thể tự chủ và chuyển được cảnh, lúc đầu mới tu, còn phải dùng niệm để chuyển; lâu dần, huân thành thói quen khiến ngoại cảnh và bản thể không ngại nhau, tự tâm hằng sáng.

Khi ấy, nội tâm thanh tịnh không tạp niệm ô nhiễm, như như bất động, nên ngoại cảnh không thể chen vào được. Cũng không thấy có người hay ta; tuy tai nghe âm thanh đang chửi mắng, nhưng không thấy có người bị chửi nữa, (hồi trước khi trì chú, lúc bị chửi tôi hay ghim sâu trong lòng, thấy khó chịu như bị dao đâm; nhưng từ sau khi trì chú rồi thì thấy ta và người không còn tồn tại nữa, cũng không có đối tượng thọ chửi nữa.) Việc này giống như lúc ngoại cảnh vừa phát tên bắn ra, thì tâm ta tựa như có được một vầng bảo vệ, khiến mũi tên tự bị dội ngược rớt xuống, tâm được như như bất động; tựa như thân Kim Cang bất hoại vậy. Vì “Người”, “vật” và “sự việc” của ngoại cảnh, đã không thể gây ảnh hưởng làm dao động tâm được nữa, mà ngược lại tâm còn tự chuyển cảnh, xem ra rất là tuyệt vậy!

1983, khi tôi vùi đầu nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm thấy trong đó nói:

“Chưa thể trì trai giới, thì có thể trì rồi.”

Hèn gì mà tôi vừa tụng Chú Lăng Nghiêm liền có thể ăn chay hoàn toàn , hóa ra là trong Kinh Lăng Nghiêm từ lâu đã nói rõ, quả là linh nghiệm biết bao nhiêu! Càng làm cho tôi tin tưởng từng chữ một trong kinh Phật, mỗi một câu đều tin sâu không nghi. Ngài Tuyên Hóa giảng:

Chú Lăng Nghiêm là tâm chú của Phật truyền trao, nhờ vậy người trì Chú này dễ đạt được các thành tựu:

Ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh.
Đạo nghiệp lớn mạnh, tự thọ lợi ích.
Phá được tất cả thói quen xấu.
Có thể trừ diệt tất cả nạn tai.
Có thể hàng phục được tất cả yêu ma tà chú.

Thành tâm trì chú, có thể đạt đến tùy tâm mãn ý, gặp nạn hóa an lành.

Có hơn trăm điều tốt lành nhờ trì chú Lăng Nghiêm. NẾU VÌ ĐẠI NGUYỆN TỪ BI MUỐN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH MÀ TRÌ CHÚ, CHẮC CHẮN CÓ THỂ TIÊU TRỪ TAI NẠN, TƯƠNG LAI CÓ THỂ THÀNH TỰU PHẬT QUẢ.


NHỮNG CẢNH CHẤN ĐỘNG BÉ GÁI NHÌN THẤY KHI NGHE TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM
Hạnh Đoan tuyển dịch
(Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả)

Trì chú Lăng Nghiêm mấy năm, cơ thể tôi đã trải qua rất nhiều thay đổi không thể nghĩ lường, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Sự thanh tịnh của tâm khiến tôi được hưởng trạng thái pháp hỉ sung mãn, tạp niệm được tịnh hóa, định lực tăng cao có nhiều điều hay không sao tả hết.

Vài năm trước Tôi sống và làm việc tại quốc gia Ả Rập Saudi, nước này theo Hồi giáo và rất kỳ thị các tôn giáo khác. Nhưng ở đây hằng ngày tôi vẫn tinh tấn trì chú Lăng Nghiêm.

Có lần tôi bất cẩn bị mấy tên lưu manh bắt nhốt trong phòng, ép tôi phải nộp tiền cho chúng, còn đe doạ sẽ giết tôi.

Trong Khoảnh khắc tuyệt vọng đó, tôi khóc và niệm danh Bồ tát Quán Thế Âm không ngừng, nhờ vậy đối phương đã buông tha, chúng chịu thả và để cho tôi sống. Việc này khiến tôi càng tin tưởng tôn kính Tam bảo.

Một lần nọ vào buổi tối trên đường đi làm về, tôi đi qua khu phố vắng ở Trung Đông thì bị một chiếc ô tô đâm vào, nhưng thật kỳ diệu là tôi không bị thương, vì lúc đó tôi vừa đi vừa tụng chú Lăng Nghiêm. Lúc tai nạn xảy ra, tôi chỉ mới tụng xong Đệ Tam Hội.

Mùa hè năm ngoái, khi ở trong nước, nơi quê tôi đã gặp phải một cơn mưa lớn nửa đêm, mưa kinh khủng đến mức mọi người sợ hãi không dám ngủ, vì e rằng trận mưa khủng khiếp này sẽ mang đến thảm họa cho cư dân địa phương.

Tôi rời giường thành tâm cung kính trì mười biến chú Lăng Nghiêm, cầu chư Phật, Bồ tát thiên long hộ pháp che chở hộ trì, hy vọng cơn mưa bão sẽ giảm nhẹ và đình chỉ. Tôi trì chú Lăng Nghiêm đến biến thứ bảy, thì tiếng mưa bắt đầu yếu dần. Sau khi đọc xong 10 biến, thì mưa tạnh. Nhờ vậy mà tôi thầm cảm nhận sự linh diệu bất khả tư nghị của chú Lăng Nghiêm.

Ngày nào tôi cũng siêng năng trì chú Lăng Nghiêm, và mọi sự việc xung quanh lặng lẽ thay đổi theo hướng tốt.

Hằng ngày tuy thường đọc chú Lăng Nghiêm, nhưng tôi không biết ý nghĩa hàm ẩn chứa trong các câu thần chú này. Đối với nhiều hành giả trì chú Lăng Nghiêm nếu không thấy rõ cảm ứng của chú, họ cũng rất dễ mất niềm tin và thối tâm.

Thế nhưng, đúng như những gì Ân sư Phổ Quang đã dạy chúng tôi, khi tụng chú Lăng Nghiêm bạn chỉ cần nhiếp niệm, do mỗi câu mỗi từ trong chú Lăng Nghiêm đều dạy chúng ta thành Phật và chú Lăng Nghiêm có khả năng xóa sạch mọi thảm họa.

Giờ tôi xin chia sẻ chuyện một cô bé 8 tuổi nhìn thấy cảnh tượng khi trì chú Lăng Nghiêm. Thực ra đối với những cảnh bé nhìn thấy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước … Nhưng tôi hy vọng những người mới bắt đầu trì chú Lăng Nghiêm khi xem bài văn này, nghe những gì tôi tường thuật, sẽ tăng thêm niềm tin và siêng năng trì chú Lăng Nghiêm. Tuy nhiên, xin bạn đừng chấp trước vào cảnh lạ, vì kinh kim Cang nói: “Những gì có hình tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng phi tướng, tức thấy Như Lai”…

Vào tháng 7 năm ngoái, tôi vừa tham dự đả thất ở Chung Nam Sơn xong và quay trở về nhà. Do lúc đó, mỗi khi sắp ra nước ngoài thì tôi thường hay đi thăm các bậc trưởng bối, quyến thân.

Khi tôi đến thăm mẹ nuôi, tôi đã kể cho bà nghe những điều hay và lợi ích của việc học Phật ăn chay của mình dạo gần đây, tôi tán thán công đức trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, và vui miệng kể cho mẹ nuôi nghe những điều hay tôi đã chứng kiến và nghe thấy ở Quan Âm Cổ Động Chung Nam Sơn. Tôi còn đưa hình Sư phụ Phổ Quang cho bà xem.

Lúc đó, mẹ nuôi nhìn vào bức ảnh của Sư phụ và nghi ngờ hỏi: Có thực là vị Sư phụ này đã 115 tuổi không vậy? Trông ông trẻ quá!

Tôi nói rằng Sư phụ mới xuất quan, cả đời ngài chuyên trì chú Lăng Nghiêm, vậy mới biết chú Lăng Nghiêm linh diệu không thể nghĩ lường.

Mẹ nuôi tôi nghe xong liền phát biểu bà cũng muốn học trì chú Lăng Nghiêm, bà rành chú Đại Bi. Nhưng chú Lăng Nghiêm quả thực quá dài, có rất nhiều từ bà không biết. Do bà đã 60 tuổi rồi nên cũng lo việc học chú sẽ vất vả khó khăn. Tôi nói chuyện với bà một hồi, sau đó bà xin tôi hãy tụng vài biến chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm giúp tạo khí lành cho gia đình bà.

Ngay sau đó, tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng khách. Lúc này, hai đứa cháu của bà: Bé gái khoảng 8 tuổi học lớp Hai, và bé trai khoảng 5 tuổi đang học mẫu giáo.

Thấy tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong nhà chúng, bản tính hiếu kỳ của trẻ con trỗi dậy khiến chúng đến bên cạnh tôi đặt câu hỏi liên tục cả buổi. Hai cháu hỏi tôi:

– Ba út đang làm gì vậy?

Tôi nói Ba út chuẩn bị tụng chú Lăng Nghiêm. Nghe vậy cháu gái liền khoe:- Con biết chú Đại Bi vì thường nghe bà tụng. Bà còn dạy con hằng ngày mỗi sáng phải nhớ niệm “Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát” như vậy con sẽ được thông minh và học giỏi.

Tôi nghe cháu nói trong lòng rất vui. Hóa ra mẹ nuôi tôi cũng biết dạy cháu niệm Phật. Chúng còn bé nhỏ như thế, mà sớm biết niệm Phật thì cũng là trồng thiện căn sâu dày.

Để đảm bảo lúc mình trì chú Lăng Nghiêm không bị hai đứa trẻ đùa nghịch gây ồn nên tôi khuyến khích, bảo chúng hãy ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chắp tay lại, im lặng lắng nghe tôi trì kinh. Hai đứa bé tuy chưa hiểu biết nhiều nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

Đầu tiên tôi tụng bảy biến chú Đại Bi, tụng xong tôi hỏi hai bé có cảm nhận gì?

Cháu trai nói: Con nghe không hiểu gì Ba út ạ, nhưng chị nó phát biểu:

-Ba út! Ngay khi ba vừa đọc Thần chú Đại Bi, con thấy một vị Bồ tát xuất hiện, hễ ba niệm một câu thì hiện một vị, ba niệm nhanh Bồ tát cũng hiện nhanh, biến hóa rất mau, con còn nhìn thấy Bồ tát ngồi trên đóa hoa lớn, tay cầm tịnh bình và nhành dương chi.

Đứa trẻ không nói là hoa gì, do nó chẳng biết tên hoa, nhưng nó có vẻ xúc động và đưa tay chỉ vào hoa sen được trang trí trên cửa kính nhà nó, rồi bảo là: Hoa giống như vầy nè.

Tôi liền giải thích: Đó là hoa sen.

Con bé liền phát biểu: Con thấy hoa giống như vầy, nhưng màu hồng, rất lớn và xinh đẹp. Tôi nghe bé gái mô tả trong lòng âm thầm chấn động, té ra trẻ con có thể nhìn thấy những cảnh mà chúng ta không thể thấy.

Đồng thời, cũng chứng minh lòng từ bi của Phật và Bồ tát là chân thật, trước đây tôi có đọc những bài viết trên Internet kể về Thần chú Đại bi: Tụng một câu hiện một vị Bồ tát… nhưng bé gái này chưa từng đọc qua bài viết đó, vậy mà nó mô tả y hệt như thế.

Nghe cháu nói tôi cũng rất hiếu kỳ, lòng thầm muốn biết khi tôi tụng chú Lăng Nghiêm, bé có thể nhìn thấy những gì? Do vậy khi tụng chú Lăng Nghiêm, tôi rất nhiếp tâm và hoàn toàn đọc theo bản của Sư phụ Phổ Quang. Ví như chỗ nào trong Đệ Nhất Hội nói là báo đáp ân tình bảy đời mẫu thân, phụ thân… và các chỗ trong Ngũ Đại Tâm Chú… tôi đều trang trọng đọc lặp đi lặp lại ba lần. Khi tôi tụng xong thì hỏi Cháu gái: Con đã thấy những gì?

Con bé thưa: Ba út ạ, khi ba vừa tụng chú này, con thấy xuất hiện rất nhiều vị Phật hình dáng như trong chùa thờ vậy. Có rất nhiều, nhiều lắm, con kể không hết, chung quanh các ngài bốn phía đều phóng kim quang. Toàn là hào quang màu vàng ạ.

Khi Ba út đọc chú này, có vô số vị Phật xuất hiện hàng hàng lớp lớp chỉnh tề, ba niệm một câu thì xuất hiện rất nhiều Phật, ba càng niệm thì Phật xuất hiện càng nhiều, các Ngài hiện bao quanh nhìn giống như một đội ngũ hình vuông, đứng trang nghiêm tề chỉnh. Có nhiều vị Phật ngồi trên những hoa sen lớn. Những bông hoa này có màu trắng, đỏ, tía, hồng, xanh, v.v. một số các vị Phật khác thì cưỡi trên con rồng.

Ngoài ra còn có rất nhiều rồng, rồng vàng, rồng trắng và nhiều người ngự trên những bông hoa.

Vừa nghe cháu gái nói, tôi rất phấn khích, hóa ra thần chú Lăng Nghiêm vi diệu không thể lường. sau đó, tôi đặc biệt đọc câu Ngũ Đại Tâm Chú “SẤT ĐÀ NỄ, A CA RA, MẬT RỊ TRỤ, BÁT RỊ ĐÁT RA DA, NÃNH YẾT RỊ” 21 lần.

Tôi niệm Ngũ Đại Tâm Chú xong, thì con bé mô tả:

Khi Ba út đọc câu này, con thấy một vị Phật lớn ngự ở giữa và bốn vị Phật vây quanh . Dần dần, có rất nhiều Phật vây quanh những vị Phật kia, các Ngài lần lượt đi quanh tạo thành vòng tròn bao bọc mỗi lúc càng trải rộng ra tới bên ngoài, chư Phật nhiều vô số, hiện ra rất chỉnh tề ngay ngắn, con không thể nào đếm xuể.

Sau đó, tôi cũng đọc riêng vài biến chú Lăng Nghiêm Bạch Tán Cái: “ TẤT ĐÁT ĐA BÁT ĐÁT LA”

Tôi niệm xong, thì hỏi con bé thấy gì?

Cháu thưa: Con thấy có một luồng hào quang màu trắng, sáng rực rỡ, tạo thành một vòng tròn lớn rất đẹp, rất lớn, lớn lắm! Bên trong có rất nhiều hình dáng nhìn giống như rồng, còn toả hương rất thơm.

Những gì cháu mô tả làm tôi chấn động vô cùng. Đồng thời, tôi thầm cảm nhận được uy lực đáng kinh ngạc của chú Lăng Nghiêm.

Trước đây, Sư phụ Phổ Quang từng khai thị nói về thần chú Lăng Nghiêm, có nhắc đến 3000 vị Phật giờ chẳng phải đã rất minh bạch rồi sao?

Sau này trải qua nhiều lần được nghe Sư phụ khai thị, tôi tưởng là mình đã hiểu rõ lắm rồi, nhưng té ra ba ngàn vị Phật mà Sư phụ Phổ Quang thường nhắc đến, chính là do chư Phật vì tôn trọng chú Lăng Nghiêm, mà ba ngàn tôn Phật làm đại diện, phân ra năm phương, nên khi ta niệm chú Lăng Nghiêm thì chẳng khác nào niệm chư Phật.

Khi cháu gái mô tả cảnh hiện ra lúc tôi trì Ngũ Đại Tâm Chú, tôi càng hiểu rõ những lời mà ngày thường Sư phụ Phổ Quang luôn nhấn mạnh: Trì Ngũ Đại Tâm Chú đặc biệt rất quan trọng, ngài nói rằng Ngũ Đại Tâm Chú là vua của 54 vị thần vĩ đại, là thần chú lớn trong Phật giáo, là tâm tạng Như Lai, là câu thần chú linh ứng quan trọng và hiệu quả nhất.

Do đó, mà Hòa thượng Tuyên Hóa và Sư phụ Phổ Quang đã nhiều lần lặp đi lặp lại, không ngừng nói với chúng ta rằng:

-Các con phải biết trân trọng tôn kính, hết lòng quý chú Lăng Nghiêm.

Dưới đây là khai thị quan trọng của Sư phụ Phổ Quang về chú Lăng Nghiêm:

Chú Lăng Nghiêm là chân ngữ, thật ngữ, được thuyết từ đại Phật đỉnh của Như Lai. Câu chú này không có chút gì là giả dối – mà chính là chân ngữ, thật ngữ, tuyệt không hề vọng ngữ, không hề cuồng ngôn, có thể giúp chánh pháp trụ lâu nơi đời, là đại thần chú giúp thế giới sống hài hòa quốc thái dân an. Là linh văn giữa trời đất, là cứu tinh cho tất cả chúng sinh.

Chú Lăng Nghiêm là duyên khởi của chư Phật, là con đường giúp thành Phật. Câu thần chú này khi thuộc được thì nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, lúc tâm không có chút niệm ô nhiễm sẽ đạt đến cảnh giới tối cao. Lúc này đỉnh đầu bạn có thể phát quang, miệng tỏa ánh sáng. Toàn thân phóng quang minh, có thể làm tiêu mọi tai nạn, trừ tất cả thống khổ, có thể tiêu diệt tất cả tội, và bạn sẽ trở thành Phật.

Ngày 6 tháng 6 năm 2016 tại Quan Âm Cổ Động Chung Nam Sơn

Print Friendly, PDF & Email