LÁ THƯ TÂY DU
Như Thủy
Diễn đọc: Huệ Tâm-Ka Nguyễn, Hồng Trinh, Thùy Duyên, Quỳnh Ly, Mạnh Khang

 

Chị qua cầu sinh tử
Cười chào biệt nhân gian
Em gom thư quá khứ
Chia sẻ cùng tri âm…
Nguyện mãi là pháp lữ
Tuyên dương pháp nhiệm mầu
Giới Phật nguyền nghiêm giữ
Giúp người lìa khổ đau.
 
Hạnh Đoan

***

“Chị sang Mỹ với tiếng là du lịch, nhưng thật ra chị vẫn đi theo hạnh nguyện lợi tha của mình. Bao giờ đối với Ni chúng, chị cũng có thương cảm, xót xa… Với Phật tử, chị tâm nguyện đó là cha mẹ nhiều đời của mình. Thôi để chị đi thuyết pháp cho cha mẹ quá khứ và tương lai nghe vậy…”

Nếu không đủ sức viết nên một tác phẩm để đời thì hãy biến đời mình thành một tác phẩm…

Món quà nào cũng có giá của nó, ta phải trả bằng sự hao tổn phước đức của mình!

Khi nhận một món đồ, lập tức một phần phước báu của mình đã bị trừ bớt, cái thẻ tín dụng vô hình của mình đã bị ố màu … và coi chừng, mình sẽ bị một tai họa ập đến khi … phước hết.

NHƯ THỦY