Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Audio)

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Audio)
Đọc Kinh, Pháp âm

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Hán dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
 Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh

 

Bài Viết Liên Quan

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải Audio

Giải Thích Tên Kinh

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-Ma-La-Thập Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh Diễn đọc: Huy Hồ, Kiều Hạnh Giải Thích Tên Kinh 1/3Giải Thích Tên Kinh 2/3Giải Thích Tên Kinh 3/3
Đọc Kinh, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật (Audio)

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Dịch giả: Hòa thượng Thích Thiền Tâm Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   
Thích Nữ Trí Hải PT

Quy Y Tam Bảo

QUY Y TAM BẢO Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải   
Đọc Kinh, Pháp âm

0017. Kinh Thiện Sanh Tử

KINH THIỆN SANH TỬ  Hán dịch: Sa môn Chi Pháp Ðộ (đời Tây Tấn)  Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ  
Đọc Kinh, Đọc Sách, Pháp âm, Thiền

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (Audio)

ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM Việt dịch và Chú giải: Sa môn Thích Thiện Hoa Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn Đông, Chiếu Thành   
Đọc Sách, Pháp âm, Sách Nói Mật Tông

Phát Tâm Bồ Đề (Audio)

Phát Tâm Bồ Đề Đại sư Ribur Rinpoche - Hồng Như Thubten Munsel dịch Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh