Bị Lật Xe Vẫn Bình Yên

 

“Quán Âm là Tịnh Thánh
Là nơi cần nương tựa
Trong ách nạn khổ đau”.

Câu kinh trên đây thật là linh ứng! Mẹ tôi qua đời cách đây ba năm, vào lúc đó tôi cũng đã có duyên học Phật. Nhân lễ 49 ngày cầu siêu cho Hương Linh mẹ tôi, tôi đã phát tâm thỉnh tượng Quán Thế Âm tại tu viện Kim Sơn để cúng dường.

Ba ngày sau khi thỉnh tượng Ngài, trên đường đưa con đi học tại thành phố Sacramento, California, chúng tôi bị một tai nạn xe rất là nguy hiểm. Xe bị đụng lăn đi mấy vòng. Cuối cùng chiếc xe lật ngửa bốn bánh lên trời. Người chứng kiến đều nghĩ là những ai ở trong xe đều không thể tránh khỏi cái chết. Nhân viên cứu hộ phải cưa cả cái trần của xe mới lôi chúng tôi ra được. Trong lúc nguy kịch đó tôi vẫn một lòng khấn nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và nhìn sang con, tôi nhắc con cùng niệm danh hiệu của Ngài. Tai nạn xẩy ra như thế mà chúng tôi không bị một thương tích nhỏ nào cả.

Thật linh ứng thay khi lâm vào bất cứ tình huống nguy hiểm nào, chúng ta đều luôn luôn nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài thì tất cả tai nạn đều được Ngài từ bi gia hộ và che chở. Ðây chỉ là một trong những lần chúng tôi được thoát nạn nhờ luôn nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.      

Tịnh Nguyên, 2006

Print Friendly, PDF & Email