Quán Thế Âm Bồ Tát Cảm Ứng

 

Hằng năm Hội Từ Bi Quán Thế Âm tổ chức Buffet chay gây quỹ từ thiện, có năm tổ chức vào mùa hè, có năm vào mùa thu, có năm vào mùa đông. Nói chung năm nào cũng gặp thời tiết tốt. Năm tay tổ chức vào ngày 19/12/2010. Theo dự báo thời tiết cho biết, ngày 19/12 trời mưa, có gió, và trời có nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa cả tuần trước đó.

Anh chị em trong Hội ai nấy đều lo lắng, nếu trời mưa thì khách vắng, thức ăn dư thừa, biết tính làm sao. Chỉ còn cách khẩn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm nên ai nấy đều chí thành lễ bái 500 Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tôi cũng là một thành viên trong Ban Tổ Chức, cũng không tránh khỏi nỗi lo âu, nhất là gần đến ngày tổ chức mà trời vẫn cứ mưa và mưa càng lớn. Nửa đêm ngày thứ Bảy 18/12/2010 trời mưa to như thác đổ, lòng tôi càng bồn chồn không sao ngủ được. Đến sáng thấy trời hơi tạnh, tôi cũng bỏ bụng mừng, liền gọi điện thoại cho anh Nguyên Thành báo tin vui “Trời tạnh rồi”, mặc dù bầu trời vẫn âm u, chưa có sáng sủa cho lắm. Trên phôn hai anh em cười ha hả!!!

Nào ngờ đến 12:30 PM chuẩn bị đi đến địa điểm tổ chức, tôi chạy ra vườn xem trời ra sao. Ôi chao! Mây đen mù mịt, gió thổi ào ào, và mưa cũng bắt đầu rơi nhẹ. Tôi mới niệm Nam Mô Quán Thế Âm thì khóc bùng lên. Tôi nén cảm xúc tiếp tục niệm mười danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm liên quan đến thời tiết và tụng ba biến Chú Đại Bi. Vừa dứt ba biến Chú Đại Bi thì mặt trời xuất hiện chiếu nắng, mây đen tan dần, gió nhẹ. Tôi mừng lại khóc bùng thêm một lần nữa. Từ đó đến chiều trời không mưa, khách đến tham dự đông đảo.

Sự kiện trên tôi không nghĩ là ngẫu nhiên, tôi tin đó là “Cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm”. Còn ai tin hay không tin là tùy tâm của mỗi người. Sở dĩ tôi muốn nêu ra đây để cho những ai có niềm tin nơi Bồ Tát Quán Thế Âm, hãy xem đó là sự nhiệm mầu, là cảm ứng khó nghĩ lường, và cũng đừng cho đó là mê tín dị đoan. Theo đạo Phật đó là Nhân Quả. Đó là chánh tín. Hễ gieo nhân lành thì hái quả tốt.

Buổi Buffet chay gây quỹ đã thành công mỹ mãn. Số người tham dự đông đảo, đặc biệt có nhiều bậc trưởng bối trong cộng đồng Việt Nam tại Sacramento cũng đến tham dự lần đầu tiên. Số tịnh tài thu được $12,000.

Nam Mô Năng Linh Vũ Trạch Thuận Thời Quán Thế Âm Bồ Tát.

 Chơn Lạc