OAN GIA
Tỳ kheo Thích Trí Siêu

 

Kết luận

Chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi vì nghiệp dẫn. Nhưng tại sao chúng ta lại tạo nghiệp và tạo nghiệp với ai? Với cỏ cây gỗ đá chăng? Chúng ta tạo nghiệp với những người xung quanh.

Đa số những niềm đau nỗi khổ của chúng ta đều phát xuất từ sự yêu, ghét, vui, buồn, giận hờn gây ra hằng ngày với oan gia. Nhất là cứ mong cầu oan gia phải thương yêu, biết ơn hay đối xử tốt với mình.

Càng mong cầu, càng đòi hỏi oan gia phải thương yêu, đối xừ tốt với mình thì càng thất vọng và đau khổ. Bớt mong cầu, bớt đòi hỏi thì bớt thất vọng và bớt đau khổ. Đến khi nào hết mong cầu, hết đòi hỏi nơi oan gia thì hết thất vọng và hết khổ.

Người không hiểu về “oan gia” thì cho đó là tư tưởng bi quan, yếm thế. Nhưng oan gia chỉ là bài học nhân quả. Gặp lại oan gia để trả nợ, nhưng đó cũng là cơ hội cho chúng ta trưởng thành, tiến hóa tâm linh qua sự tu tâm sửa tánh, phát triển lòng từ bi, thương yêu, vị tha, nhẫn nại, và hy sinh.

Tu là chuyển nghiệp. Hóa giải được nghiệp oan gia chính là tu trong đời thường.