BỔN PHẬN CỦA ĐỆ TỬ PHẬT
NGÀI TUYÊN HÓA giảng
Hạnh Đoan tuyển dịch
Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Chúng ta không may, sinh vào thời mạt pháp, cách xa thời Phật. Không nên sống ham danh háo lợi, để lụy cho Phật giáo, làm bại hoại Phật giáo, thành tội đồ của Phật giáo!

Vì sao Phật pháp bị suy? Bởi do chúng ta không chịu tu, không nghiêm giữ giới luật, không thực lòng tu cho thân tâm thanh tịnh.

Tâm chúng sinh cần thiện, nếu mọi người chịu giữ năm giới, tu thập thiện, bộ mặt của thế giới sẽ trở nên hiền hòa, tươi tốt, đó là chánh pháp chân thực. Còn như tâm người ta toàn hướng tới điều ác, khiến cả một bầu hư không bị tham sân si làm ô nhiễm, chánh pháp sẽ bị chôn vùi, thế giới sống.

Pháp không có (thủy hay mạt) đầu hay cuối, chỉ do hành vi chánh hoặc tà của con người mà có đầu hay cuối.

CHÚNG TA BẤT KỂ LÀ NGƯỜI XUẤT GIA HAY TẠI GIA, ĐÃ LÀ ĐỆ TỬ CỦA PHẬT THÌ PHẢI ĐEM THÂN LÀM GƯƠNG, CỐ GẮNG PHÁT HUY PHẬT PHÁP. TẤT CẢ CHÚNG TA PHẢI ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC, LÀM CHO PHẬT GIÁO XÁN LẠN, HƯNG THỊNH, THỨC TỈNH THẾ GIỚI, KHIẾN CHO NHÂN LOẠI HIỂU PHẬT PHÁP, TIN THEO VÀ SÙNG KÍNH PHẬT GIÁO.

Ngày xưa đức Phật được người, trời cung kính cúng dường – nhìn vào đó, chúng ta phải biết tự hổ thẹn – LÀ ĐỆ TỬ PHẬT MÀ KHÔNG NẮM VỮNG GIÁO LÝ PHẬT, KHÔNG CÓ TRÍ HUỆ CHÂN CHÁNH, CÒN NÓI LỜI HỒ ĐỒ, LỪA DỐI, LÀ CHÚNG TA TỰ HỦY HOẠI ĐẠO.

Chúng ta phải phát nguyện lớn, lập chí vững, dốc lòng nghiên cứu giáo lý, nghiêm giữ giới luật, gắng tu hành, như vậy sẽ biến thời mạt pháp thành chánh pháp.

Chỉ cần chúng ta đi những bước chắc chắn trên con đường tu, thì không lo gì chẳng chứng quả! Mà chứng rồi, thì dù ở đâu chúng ta cũng có thể dựng cờ pháp, thổi còi pháp, đánh trống pháp, có thể hoằng dương Phật giáo ngay tại những nơi chưa có pháp, giúp người khởi lòng tin Phật.

Vì vậy mà CHÚNG TA CẦN TINH TẤN, DÙNG GIỚI ĐỊNH HUỆ DẬP TẮT THAM SÂN SI. VIỆC CHỨNG NGỘ PHẬT QUẢ LÀ MỤC TIÊU CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA.
CHỨNG QUẢ LÀ CHỨNG GÌ?

– NGƯỜI CHỨNG QUẢ THÌ KHÔNG CÓ TÂM THAM, SÂN, SI. CẢ BA ĐỘC THAM SÂN SI ĐỀU BỊ TIÊU DIỆT.

BẤT CỨ LÚC NÀO, BẤT KỂ NGHỊCH CẢNH NÀO, DÙ BỊ PHỈ BÁNG HAY ĐƯỢC TÁN DƯƠNG LÒNG VẪN AN NHIÊN TỰ TẠI, không bị các duyên bên ngoài lôi kéo, tư thái như như, hồn nhiên sinh hoạt trong niềm thanh tịnh của giới hạnh. ÐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ CHỨNG, MỌI GIỚI LUẬT ĐỀU CHẲNG CÒN MANG TÍNH CHẤT GÒ ÉP, BỞI HÀNH ĐỘNG CỦA HỌ ĐÃ HÒA HỢP CÙNG TỊNH GIỚI.

NGƯỜI ĐÃ CHỨNG CÓ ĐỊNH LỰC CHÂN CHÁNH, NÊN HƯ DANH LỢI LỘC CHẲNG HẤP DẪN HỌ, CHO DÙ CÓ BỊ NGƯỜI KHÁC ĐÁNH CHỬI CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TÂM HỌ KÍCH ĐỘNG ĐẾN NỔI PHÁT RA LỜI NÓI BẤT THIỆN. CŨNG ĐỪNG MONG NGHE ĐƯỢC NHỮNG ÂM THANH QUÁT THÁO HUNG ÁC NƠI HỌ, BỞI BA CON RẮN ĐỘC (THAM, SÂN, SI) KHÔNG CÒN NỮA.

NGƯỜI ĐÃ CHỨNG LUÔN CÓ TRÍ HUỆ CHÂN CHÁNH, NGHE SỰ TÌNH GÌ CŨNG HIỂU HẾT, GẶP VẤN ĐỀ GÌ HỌ CŨNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC. AI ĐẾN VỚI HỌ, VỪA NHÌN HỌ ĐÃ BIẾT RÕ CĂN CƠ, MUỐN DỐI GẠT HỌ QUÝ VỊ CŨNG CHẲNG GẠT NỔI CẶP MẮT THÔNG TUỆ CỦA HỌ.

Người đã khai ngộ chứng quả rồi, có thể ví như mặt trời ban mai chiếu sáng giữa bầu không trung tinh khiết, như vừng trăng trong treo giữa trời bát ngát không gợn mây, như làn nước tinh khiết trên mặt hồ xuân, như bông sen xanh biếc trong sương sớm.

Trong tâm họ, từ khóe mắt, ngôn ngữ, hành vi, không bao giờ chứa đựng ác nhân, ác sự, ác ngữ. Chỉ cần được gặp họ, được thân cận; chẳng cần nói năng, thì kẻ lành cũng trở thành bực thánh, kẻ ác thành người lành.

Người đã chứng quả, vốn có sẵn oai lực chiêu cảm mạnh như vậy, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày họ thể hiện chẳng khác chúng ta.

Chúng ta mang danh là đệ tử của Phật, thì phải đứng ra gánh vác việc phục hưng giáo pháp không được thoái thác trách nhiệm này.

Ðừng viện cớ là thời mạt pháp mà lười tu! Vì sao chúng ta cắt ái ly gia theo đạo Phật? Quý vị ở đâu thì hãy để nơi đó có chánh pháp đừng có mạt pháp. Tuy ngày xưa Phật từng than trong tương lai sẽ tới thời mạt pháp, nhưng nguyên nhân chính do con người tạo ra mạt pháp, vậy thì suy ra, cũng có thể dùng sức người chuyển mạt pháp thành chánh pháp.

Nếu quả thực, mỗi đệ tử của Phật, hàng tại gia cũng như xuất gia, nương theo lời Phật dạy mà tu, thực hành đúng pháp môn thích hợp khả năng mình, sống theo giới luật mà Phật đã chế ra, chiếu theo kinh điển của Phật mà hành trì, hiểu rõ minh bạch lời Phật dạy, thực hành những lời mà chư Tổ đã xiển dương, nhất loạt noi theo ba tạng Kinh, Luật, Luận đã chỉ thị, thì sẽ không có mạt pháp.

Quý vị đã dám bỏ sinh mạng cầu đạo vô thượng, thì hãy có lòng hy sinh để làm rạng rỡ Phật giáo, cải tiến Phật giáo.

Phật giáo từng trải qua biết bao thời đại trào lưu, khó tránh được tình trạng không thích ứng với chúng sinh ở một địa phương hay quốc gia nào đó, cho nên chúng ta phải khéo léo dùng phương tiện hoằng pháp.

KHÔNG THAM SÂN SI LÀ ĐÃ CHỨNG QUẢ.

Nếu không còn dục, thì kinh điển chẳng cần thiết, mọi pháp đều “không,” mọi pháp đều “như.” Bởi vì “có” nên chúng ta mới phải tu.

Nếu quý vị chẳng bỏ ái đoạn dục, thì dù có xuất gia tu đến tám vạn đại kiếp, cũng uổng phí công phu, ngày tháng ở trong chùa ăn cơm mà tạo nghiệp.

Nếu chấm dứt ái dục, trừ dâm tâm, mới thực sự hết tâm tham, không có tham thì không có phiền não.

Vậy khi nào bỏ được tâm tham? Tất nhiên phải phá được vô minh mới đoạn trừ tâm tham được.

Tâm tham là một trong ba độc rất khó đoạn trừ. Chúng ta lúc mới phát tâm tu hành, thì cái làm chướng ngại sự dụng công của chúng ta chính là tâm tham dâm, Kinh Lăng-nghiêm nói rất rõ: “Tâm dâm không trừ, trần ai chẳng ra khỏi,” chẳng trừ tâm tham dâm mà mong thành Phật, thì chẳng khác gì lấy cát nấu thành cơm, không thể được.

Còn nói về sân. Tâm sân là phiền não, không có sân thì không phiền não, nhưng dùng công phu tu hành, biến phiền não thành Bồ-đề, biến lửa vô minh thành nước trí huệ, dùng nước trí huệ tưới mầm non Bồ-đề, thì tương lai sẽ có quả Phật Bồ-đề.

Nếu lửa vô minh không diệt được, nước trí huệ sẽ không sinh, không kết được quả Bồ-đề.

Hy vọng tất cả mọi người chú ý lắng nghe, ghi nhớ và luôn thực hành.

Quý vị hãy xét lại mình học Phật pháp, nghe kinh, lạy Phật, tụng chú, ngồi thiền, ngày ngày tinh tấn đã bao năm, vì sao chưa đạt được công phu đoạn dục?

Nếu chưa đạt được, thì nên gấp rút siêng tu giới định huệ. Nếu đã đạt được trình độ đoạn dục, cũng phải tu giới định huệ.

LÀ ĐỆ TỬ PHẬT, PHẢI LẤY SỰ HƯNG SUY CỦA PHẬT GIÁO LÀM TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH, nhất là các vị xuất gia phải đứng ra đảm đương việc lớn. Ai cũng nghĩ thế thì lo gì Phật pháp chẳng được hoằng dương rộng? Nếu cứ đùn đẩy cho nhau, chỉ biết khuếch trương, phát triển thế lực riêng, rồi tất cả chuyện hưng suy của Phật giáo gác ra ngoài, chỉ biết nói lời vô trách nhiệm, chuyện chung không ai lo, thì làm sao Phật giáo chẳng mạt? CHÍNH LÒNG VỊ KỶ, TƯ LỢI LÀM PHÁP MẠT.

Mong rằng tất cả chúng ta tận tâm tận lực hộ trì đạo. Ðể tự cứu tự độ, CHÚNG TA PHẢI DŨNG MÃNH TINH TẤN TU HỌC THEO PHẬT, đồng tâm hiệp lực làm cho Phật giáo mỗi ngày một hưng thịnh, lớn mạnh, khiến chánh pháp trụ mãi ở đời, rực rỡ giống như thời Phật còn tại thế.

Rất mong các vị xuất gia, tại gia đều cố gắng!

*

Trích (bản nháp BIỂN TỪ MÊNH MÔNG chưa in)