42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

03. Bảo Bát Thủ

03. Nhược vi phúc trung chư bệnh giả。đương ư Bảo Bát Thủ。

03. Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.

Chân ngôn rằng: Án –, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra