42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

27. Bảo Loa Thủ

27. Nhược vi triệu hô nhất thiết chư thiên thiện thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ

27. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.