42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

25. Hồng Liên Hoa Thủ

25. Nhược vi vãng sanh chư thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ

25. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, tát phạ hạ.