Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa