波樓那 ( 波ba 樓lâu 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)Vātyā,風名。譯曰迅猛風。華嚴疏七十八曰:「婆樓那風,此云迅猛風也。」慧苑音義下曰:「此云迅猛風也,其風堅密,如持世界風輪。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) Vātyā , 風phong 名danh 。 譯dịch 曰viết 迅tấn 猛mãnh 風phong 。 華hoa 嚴nghiêm 疏sớ 七thất 十thập 八bát 曰viết : 「 婆bà 樓lâu 那na 風phong , 此thử 云vân 迅tấn 猛mãnh 風phong 也dã 。 」 慧tuệ 苑uyển 音âm 義nghĩa 下hạ 曰viết : 「 此thử 云vân 迅tấn 猛mãnh 風phong 也dã , 其kỳ 風phong 堅kiên 密mật , 如như 持trì 世thế 界giới 風phong 輪luân 。 」 。