Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
Nhà Sản Xuất: B.K. Modi - Đạo Diễn: David Grubin - Quốc Gia Sản Xuất: Ấn Độ
Biên dịch: Trung Tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang
Biên tập và lồng tiếng: Nhóm lồng tiếng Diệu Pháp Âm

 

 

Các diễn viên lồng tiếng: Thy Mai, Trần Vũ, Chơn Nhơn, Thùy Tiên, Thanh Sang, Hạnh Phúc, Thúy Hằng, Thiện Trung, Đặng Khuyết, Khánh Vân, Tuyết Nhung, Tuấn Anh, Chánh Tín, Quang Tuyên, Thu Hiền, Ngô Lợi, Huyền Trang, Hoài Thương, Vũ Thu, Linh Phương, Kim Anh, Hoàng Sơn, Bình Nguyên, Ái Phương, Ngọc Quyên, Anh Tuấn

 

TẬP 1

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKbTBGNVBra3JVN0E

TẬP 2

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVRjM2eEpLQXZmM1E

TẬP 3

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVaFR4VTZySF9TbFk

TẬP 4

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVaFR4VTZySF9TbFk

TẬP 5

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVOHhndmpVdU9lYmM

TẬP 6

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVNVc3cXc5V1hVeG8

TẬP 7

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVVWJYZlhzSkRVWFU

TẬP 8

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVb1dESE5YRGMzRlU

TẬP 9

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVb3hFLThsallSRG8

TẬP 10

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVTk1zN25BeDRDNU0

TẬP 11

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVZ1RSYzREMXFpV0k

TẬP 12

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVWjZEX0VIS0JQVXc

TẬP 13

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVcnpEbDJwRVY1bTA

TẬP 14

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVYjBScXBpdFFwSnM

TẬP 15

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVcFFwM1RnTEVIWDQ

TẬP 16

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVQ2JFNlVRejhhTGM

TẬP 17

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVRE5KSXRJOFRhYTg

TẬP 18

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVeUhER3RzNU5PQ2c

TẬP 19

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVT052VXdKc3RGUTQ

TẬP 20

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVQWozci1DdTY3MjA

TẬP 21

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVR2lZMGxSS290SHM

TẬP 22

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVUE81RUNrRk1CZkk

TẬP 23

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVSHZXeF9WUm9Fd2c

TẬP 24

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVSXJteU0tRWJFeUE

TẬP 25

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVXzdIRlV4WjVZT0E

TẬP 26

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVUDNXZnVVVnJkNlk

TẬP 27

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVNWpJODdhLXdydUE

TẬP 28

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVeWJzNWJTVmxKNFU

TẬP 29

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVb2c0b1RJcmFYTVU

TẬP 30

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVdl9YdXBPM3dpa00

TẬP 31

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVcXB2Z3doOHNtWG8

TẬP 32

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVRGhYeVY2RWlIR1E

TẬP 33

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVd0RzWGNSSExabWc

TẬP 34

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVaFRIVkgtVTdBdlE

TẬP 35

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVZTk4ZzdBLU9UcG8

TẬP 36

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVN3Y3WWItSjFHTDA

TẬP 37

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVS3VRRWZfalEyeFE

TẬP 38

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVUlBEQV91RXE3bUU

TẬP 39

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVMVlOSEhteThBV1k

TẬP 40

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVT1JKWFVOMW5Qcm8

TẬP 41

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVdWRMbDlTVnZzbTQ

TẬP 42

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVOC1laTBOcElEYWM

TẬP 43

https://drive.google.com/open?id=0BzkdkgL3qVNVNy1NTGRBYmdTa2M

TẬP 44

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKTnhqbmZTQUF5R2s

TẬP 45

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKS2ppSFdUNTdoR1U

TẬP 46

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKdGlhMTY4akV5c0U

TẬP 47

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKTW9rLVdFa0t1elk

TẬP 48

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKbHRGZTZkTDg3MzQ

TẬP 49

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKeDZ3LS13aExya1U

TẬP 50

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKSFd4eFhXU2xZVlU

TẬP 51

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKVUloejE0eTR4Zm8

TẬP 52

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKN0NxSTJGU0R2SXM

TẬP 53

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKLS1SZjNfOG5HUE0

TẬP 54 (HẾT)

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKX3I2YXg0TmJmdzg

PHẦN KẾT THÚC

https://drive.google.com/open?id=0B6IqZa9CBeBKQTlmSE1TRlRjcEU

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.