Mười Hai Nguyện Lớn Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn thuyết: Huệ Tâm, Anh Thơ

 

Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.

Loading