LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT
Hạnh Đoan ghi (theo lời kể của một tài xế)
Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 


Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.

Loading