Đầu Xuân Kính Chúc

 

Hoa mai hé nụ đón xuân sang
Bướm vẩn vơ bay dưới nắng vàng
Nhớ nghĩ ân Thầy công giáo dưỡng
Chúng con kính nguyện dưới từ quang.

Đốt nén tâm hương khấn Phật từ
Mong Ngài gia hộ đến tôn sư
Thân tâm thường lạc vui duyên đạo
Pháp thể khinh an thấu chân như.

Vun gốc từ bi tuyên pháp Phật
Ươm mầm bác ái giảng Nho văn
Tân xuân đảnh lễ thành tâm chúc
Tuổi hạc thầy thêm một ánh đăng.

Xuân sắc không

Tết đến người vui tôi chợt buồn
Lang thang dạo bước khắp nẻo đường
Nhìn mai, mai nở, mai sẽ rụng
Muôn sự rồi đây cũng vô thường.

Chạnh nghĩ ngày xuân nỗi vấn vương
Mỗi năm xuân đến cửa thiền môn
Trẩy hội bao người đi khấn nguyện
Rồi xuân qua, ai nhớ đến không?

Rung động vì xuân nửa cuộc đời
Trải qua khôn xiết mấy đầy vơi
Tự hỏi mình có xuân không nhỉ?
Giờ sao chỉ thấy Sắc Không thôi!

Chuông trống, khói hương buổi đầu xuân
Dẫu là thông lệ của thế nhân
Ai vui, thì cứ vui cho thỏa
Có buồn, mai vẫn nở ngoài sân!