ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

 

Thanh thoát Xuân về một tiếng chuông
Gửi lòng an tịnh khắp mười phương.
Nguyện cầu nhân loại sang năm mới
Hạnh phúc, yên vui vạn nẻo đường.

– Chúc Xuân Hỷ Xả, vui đoàn tụ
Chúc Tết Từ Bi, sự Cát tường…
Chúc người con Phật trên đường Đạo
Bồ Đề kiên cố- Hiểu và Thương.

Nguyện cầu Phật Pháp luôn thường trụ
Dìu dắt nhân hoàn trong ánh dương.
Xuân về mở lối yêu thương mãi
Sống Đời Vui Đạo ngát Tâm hương…

Như Nhiên- TTT