XUÂN VỀ
Diệu Đắc

 

Xuân đã về với người dân Việt
Ray rứt lòng nhớ đến cố hương
Đã bao Xuân tận hưởng thanh bình
Xuân tươi thắm trong nguồn đạo đức
Xuân đoàn tụ hay xuân ly biệt
Xuân vẫn về ở khắp mọi nơi
Tôi đón Xuân với cả mẫu từ
Bằng Phật pháp cao siêu huyền diệu
Độ tất cả người con của Phật
Xa bỏ mê bến giác được về
Đấng Thế Tôn tiếp độ con thơ
Về với Phật cõi đời an lạc
Cố nhân hỡi Xuân về nhắn nhủ
Dù xa nhau vẫn nhớ nhau luôn
Chúc cho nhau trí huệ từ bi
Hưởng phước đức an vui tự tại
Người con Phật lòng chờ tiếp đón
Một mùa Xuân Di Lặc thanh bình
Xuân đã về nguyện khắp muôn phương
Đều được hưởng hồng ân Tam bảo.