Chuông Kim Cang

Chuông Kim Cang là một trong các pháp bảo của Mật giáo, chuông để rung đốc thúc, khích lệ chúng sinh tinh tiến và khuyến thỉnh Phật, Bồ Tát.

Trong khi tu pháp, chuông được rung đánh thức, khuyến thỉnh chư Tôn, khiến họ được hoan hỷ. Căn cứ vào hình dạng chuôi cầm của chuông Kim Cang, có thể chia thành năm loại chuông là:

– Chuông độc cổ,
– Chuông tam cổ,
– Chuông ngũ cổ,
– Chuông báu,
– Chuông tháp,

Cùng với năm loại chày được đặt ở vị trí tương ứng trên đàn tràng tu pháp.

Thân của chuông Kim Cang ở Kim Cang giới và thân của chuông Kim Cang ở Thai Tạng giới có hình dạng hơi khác nhau, loại chuông trước phần lớn có vân trơn, còn chuông của Thai Tạng giới có hoa văn trang trí rất phong phú, các chữ Phạn để khuyên lại bởi vòng tròn, đều được hoa văn bảo tướng và hoa sen trang trí.

Trên dưới dùng dây bảo châu viền quanh, phía trên có một đường hoa văn, phía dưới có ba đường hoa văn, tạo thành nên tòa hoa sen. Đồng thời, các nhánh của chuôi đều có quỉ mục ở nơi tay cầm vào, phần gốc của nhánh bên trên hoa văn mặt sư tử.