Archives

Ý Nghĩa Pháp Khí Trong Đạo Phật

Ý NGHĨA PHÁP KHÍ TRONG ĐẠO PHẬT Thích Thiện Siêu   Đạo Phật có rất nhiều pháp khí như: Chuông, trống, bảng, khánh, tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượngv.v...mỗi thứ đều có một công dụng và ý nghĩa khác nhau. Có thứ dùng đểlàm hiệu lệnh quy củ trong chùa, hoặc để dùng [...]

Các Thể Điệu Trong Nghi Lễ

Các Thể Điệu Trong Nghi Lễ Sưu tầm   Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm. XƯỚNG là cách đọc chậm rãi những bài kệ, đoạn kinh ca ngợi [...]

Công Đức Và Công Dụng Của Việc Lần Chuỗi

Công Đức Và Công Dụng Của Việc Lần Chuỗi Thích Thiện Phước   Kinh Mộc Hoạn Tử chép: “Nếu muốn diệt trừ phiền não báo chướng,… nên xâu 108 hạt mộc hoạn, thường mang theo bên mình, lúc đi đứng ngồi nằm thường khiến cho nhất tâm, lần chuỗi xưng niệm Phật Pháp Tăng bảo, [...]

Ý Nghĩa Cúng Hoa

Ý Nghĩa Cúng Hoa Thích Thiện Phước   * Ý nghĩa cúng hoa: Trong Tự viện lúc cúng dường Phật Bồ tát phải niệm tụng “Cúng dường thuyết giới” tức chúng Tăng đồng âm niệm bài kệ: Tán hoa trang nghiêm tịnh quang minh. Trang nghiêm bảo hoa dĩ vi trướng. Tán hoa chúng bảo [...]

Nguồn Gốc Chuỗi Niệm Phật

Nguồn Gốc Chuỗi Niệm Phật Thích Thiện Phước   * Tiếp dẫn căn cơ giác ngộ: Chốn Thiền môn thanh tịnh u tịch, mọi người thường thấy chư Tăng Ni khi tụng kinh tọa thiền, tay cầm một xâu chuỗi lần từng hạt, hai mắt hơi khép lại tư duy, miệng thầm tụng đọc kinh [...]

Nguồn Gốc Chuông Trong Phật Giáo

Nguồn Gốc Chuông Trong Phật Giáo Thích Thiện Phước   Buổi hoàng hôn hay lúc sáng sớm tinh sương, trong cảnh u tịch của chốn Thiền môn, tiếng chuông chùa du dương ngân nga, khiến cho cõi lòng nhẹ nhàng an tĩnh, như đưa người trở về với thực tại, làm vơi đi bao nỗi  phiền muộn [...]

Nguồn Gốc Kim Cang Trong Phật Giáo

Nguồn Gốc Kim Cang Trong Phật Giáo Thích Thiện Phước   * Nguồn gốc cấu tạo: – Kim Cang xử còn gọi là bảo xử, hàng ma xử, xử,… vốn là một loại vũ khí ở Ấn Độ thời xưa, được làm bằng chất liệu cứng, hay đâm thủng các vật khác, nhân đây gọi là Kim [...]

Nguồn Gốc Việc Mang Vớ Đối Với Tăng Sĩ Phật Giáo

Nguồn Gốc Việc Mang Vớ Đối Với Tăng Sĩ Phật Giáo Thích Thiện Phước   Vớ là một trong những phục sức sinh hoạt thường ngày mà Tăng Ni sử dụng. Vớ là loại mang dưới chân, tiếng Hoa gọi là Tăng Miệt, có nguồn gốc vào thời Phật còn tại thế, đây cũng là [...]

Nguồn Gốc Bồ Đoàn Trong Phật Giáo

Nguồn Gốc Bồ Đoàn Trong Phật Giáo Thích Thiện Phước    Bồ đoàn là một loại tọa cụ dùng loại cỏ Bồ để bện thành. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “Vật để lót ngồi, dùng cỏ Bồ tạo thành, nó hình tròn, cho nên gọi là Bồ đoàn, nhân vì nó có hình dạng dẹp [...]

Nguồn Gốc Tích Trượng Trong Phật Giáo

Nguồn Gốc Tích Trượng Trong Phật Giáo Thích Thiện Phước   Tích trượng tiếng Phạn là Khakhara (Khiết khí la), Khích Khí La, cũng dịch là “Thanh trượng”, “Minh trượng”. “Trí trượng”, “Đức trượng”, “Kim tích trượng”… do khi chống đi phát ra tiếng kêu lích tích, là một trong những pháp khí của Phật giáo. Tích trượng còn [...]

Nguồn Gốc Mõ Trong Phật Giáo

Nguồn Gốc Mõ Trong Phật Giáo Thích Thiện Phước   Mõ vốn là một loại nhạc khí thuộc bộ gõ tự thân vang, được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, thế nhưng mõ có xuất xứ từ Phật giáo. Mõ là một trong những pháp khí quan trọng trong thiền môn, ngày nay được sử dụng [...]

Nguồn Gốc Bình Bát Trong Phật Giáo

Nguồn Gốc Bình Bát Trong Phật Giáo Thích Thiện Phước   一缽千家飯 孤身萬里遊 青目睹人少  問路白雲頭 布袋和尚偈诗 (1) “Nhất bát thiên gia phạn Cô thân vạn lý du Thanh mục đổ nhân thiểu Vấn lộ bạch vân đầu” Bố Đại Hòa thượng thi kệ: “Một bát cơm ngàn nhà, Thân chơi muôn dặm xa, Mắt xanh xem [...]

Nguồn Gốc Khánh Trong Phật Giáo

Nguồn Gốc Khánh Trong Phật Giáo Thích Thiện Phước   Khánh Là một loại nhạc khí trong Phât giáo, thuộc bộ gõ, ban đầu dùng ngọc đá chế thành, hai đầu rũ xuống giống như hình dạng cái bảng. Qua quá trình phát triển, khánh hiện tại có nhiều loại: Ngọc khánh, đồng khánh, thiết khánh, biên [...]

Tại Sao 108 Hạt Chuỗi?

Tại Sao 108 Hạt Chuỗi?   Phật giáo nhìn vào vũ trụ nhân sinh, không phải là duy vật, không phải duy tâm, cũng không phải là duy thần. Mà, Phật giáo nhìn vào sự hình thành của con người ở ba trạng thái kết hợp nhau là tâm, sinh và vật lý. Hay nói [...]
error: