Chày Yết Ma Và Chày Kim Cang

Chày Yết Ma hay Yết Ma chử

Chày Yết Ma (Phạn ngữ là: karma-vajra) do giao thoa chày ba lớp, tạo thành hình chữ thập, còn được gọi là Yết Ma Kim Cang, Thập Tự Yết Ma, Thập Tự Kim Cang, Luân Yết Ma, hoặc gọi đơn giản là Yết Ma.

Khi tu Phật pháp, bốn góc của pháp đàn mỗi góc thường đặt một Kim Cang Yết Ma, dùng để tượng trưng đẩy phá thập nhị nhân duyên. Ngoài ra, cũng có khi dùng chày Yết Ma hình hoa sen, đặt ở bốn góc của đại đàn.

Trong “Nhật Tự Phật Đảnh Luân Vương kinh” ghi: “Nơi vách của bốn góc, mỗi nơi vẽ hai chày Kim Cang, giao thoa hình chữ thập, như các ấn theo pháp vẽ trên đài hoa sen”.

Chày Kim Cang hay Kim Cang chử

Chày Kim Cang (Phạn ngữ vajra) là pháp khí Mật giáo, vốn là vũ khí Ân Độ cổ đại, do đặc tính kiên cố, có thể công phá các loại vật chất khác, cho nên gọi là chày Kim Cang.

Ngoài ra, về ý nghĩa thâm sâu, chày Kim Cang, còn tượng trưng Bồ Đề tâm có khả năng hủy diệt hết thảy phiền não, vật cầm tay của bản Tôn hoặc đạo cụ để tu pháp. Chư Tôn Kim Cang bộ trong hải nội Mạn Đà La, phần lớn trong tay đều cầm chày Kim Cang.

Chày Kim Cang tượng trưng cho trí huệ đại dụng Như Lai Kim Cang, có thể phá trừ nội ma của ngu si vọng tưởng và các ma chướng ngoại đạo.

Về hình thái chày Kim Cang, thường gặp nhất là thất cổ, tam cổ, ngũ cổ, (bảy phần, ba phần, năm phần), “Bát chiết la” như kinh quĩ thường nhắc đến, nhưng phần lớn là chỉ chày Kim Cang có tam cổ (ba phần hay ba lớp).

Thân của chày Kim Cang thường dùng hoa sen trang sức, như tất cả chày Kim Cang tam cổ trong Bảo Thọ viện ở chùa Pháp Âm Nhật Bản, đều trang trí hoa văn hình cánh sen.