Ân Sâu Cha Mẹ
Tuệ Kiên

 

Do nghiệp thức tái sinh thế gian này,
Mẹ yêu thương ru con trong vòng tay.
Cha chở che từng ngày con khôn lớn,
Ơn dưỡng dục sinh thành cao cả thay…

Bằng sữa thơm, Mẹ nâng niu chăm chút,
Bằng kệ kinh mẹ dạy con vào đời.
Bằng hy sinh Cha dìu con bước tới,
Con thành Người, Cha Mẹ mới thảnh thơi!

Khi nhìn lại bấy nhiêu năm rời đổi,
Cồn cát kia do từng lớp sóng bồi.
Chợt cảm nhận niềm an vui tụ hội,
Những đoá hồng tươi nở đón mây trôi.

Dù hiện tại những mong gần bên Mẹ,
Dẫu mai này chẳng biết có gặp Cha.
Xung quanh con là những người bạn Đạo,
Hạnh phúc bên nhau dưới bóng Phật Đà.

Búp sen trắng, dưới bầu trời xa lạ,
Vẫn quay đầu về hướng đó quê Cha.
Nơi đất lành có chim hay nói pháp,
Chuông chùa ngân lời chư Phật độ tha…